maandag, juni 17, 2024
HomeNieuws uit SurinameRabindre Parmessar getipt als minister OW

Rabindre Parmessar getipt als minister OW

-

Does Travel - naar Suriname

PARAMARIBO, 11 jun – Parlementariër Rabindre Tewari Parmessar (Mega Combinatie/NDP) wordt getipt als vervanger van de in ongenade gevallen Ramon Abrahams. Dit meldt de Ware Tijd online. Parmessar (60) maakte zich in de jaren negentig van de vorige eeuw verdienstelijk als manager van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Hij wist het toen sterk verwaarloosde ziekenhuis om te vormen tot een moderne dienstverlener.

Aan zijn leiding bij het ziekenhuis kwam een abrupt eind. De regering van president Ronald Venetiaan liet een accountantsonderzoek instellen. Dit gebeurde na een conflict tussen de bestuursraad en het management. In het onderzoeksrapport werd Parmessar beticht van verduistering en nepotisme. Onder meer zou de directeur zich een loonsverhoging hebben toebedeeld. Parmessar had nog voor het onderzoek ontslag aangevraagd en sprak van ‘politieke rancune.’

opening
Fernandes Express
Passion in concert

55 REACTIES
 1. Net wat ik vandaag nog voorspeld heb!
  De vervolmaking van het draaiboek moet voortgang hebben!
  Ook Parmessar wist dat hij ooit minister van OW&V zou worden.
  De verkiezingen naderen dus nu moeten de ontevreden Hindoestanen gelijmd worden!
  En dat doen we dus met Parmessar op njang patoe OW&V.
  Wordt vervolgd!


  Maak melding
 2. je zou haast zeggen alles is beter dan Abrahams. Dus ook Parmessar. Ware het niet dat er ook bij hem enige smet aanwezig is en dat men niet kan stellen dat hij iemand is met geheel schone handen gezien zijn AZ verleden.
  Maar desondanks heer Parmessar wens ik u veel succes en wijsheid toe. Ga met beide handen uit de mouwen voortvarend aan de slag. We kunnen geen wonderen van je verwachtten, maar zorg dat je zegt wat je kan waarmaken en geen loze kreten de ether in slingert net als uw voorganger.
  Probeer krom niet recht te praten en ik heb verder nog 2 zaken:
  1. wat gaat er gebeuren met de gepimpte auto van Abrahams? Ik stel voor: verkoop deze tegen marktwaarde incl de volle pimpkosten aan hem.
  2. Wat doen we met de vernieuwde werkkamer van hem en het nwe toilet? Dunkt me dat je dit toilet gaat vervangen want hij heeft erop gezeten en dat kan je natuurlijk niet maken.

  Hoop te vernemen wat je gaat doen.


  Maak melding
 3. Beste RobG,

  De right man on the right place … en een zwaargewicht … nog niet zo heel erg lang geleden vond je dat ook van de heer Ramon Abrahams.


  Maak melding
 4. Een ziekenhuis in Nickerie managen is iets heel anders dan het managen van een ministerie die zich bezig houdt met lands infrastructuur. Maar ja, alles en iedereen kan minister worden in Su.


  Maak melding
 5. Whahahaaaaa…..
  Net wat wij beweerden!!
  De ene crimineel eruit de andere erin!!!
  Dus nu krijgt Abrahams de vroegere posititie van Parmessar ??!!!
  Als er 1 spel is waarin de ndp regering goed is is het wel STUIVERTJE VERWISSELEN…

  TIJDENS PARMESSAR DE BOEF KOM JE NIET ZOMAAR BIJ DE EERSTE HULP TERECHT EER JE DREMPELKOSTEN HAD BETAALD!!
  Die boef ,nu gaat hij Suriname leegplunderen met de complimenten van zijn baasje,het schijnt dat baasje zijn bendetroep allemaal een beurt wil geven om Suriname kaal te plunderen!!!The next plunderaar staat al in de rij…!!


  Maak melding
 6. Abrahams is weg zonder zijn beloftes te hebben waar gemaakt.
  Komen de dijken er nog?
  Komt de reparatie van de glooiing aan de waterkant er nog?
  Komt de parkeerhaven er nog?
  Komt de nieuwe centrale markt er nog?
  Komt de nieuwe standplaats voor de wilde bussen er nog?

  Om het nog maar niet te hebben over:
  *de beloofde huizen.
  *de vierbaansweg.
  *de diepzeehaven.
  *de brug over de Corantijn.
  *de weg naar Brazilië.
  😳 😳 😳 😳 😳 😳


  Maak melding
 7. waarom wordt abrahams niet gearresteerd en alle bezittingen die hij heeft gestolen in beslag genomen verbeurd verklaart..

  met ontslag sturen is één ding een les leren is wat anders,,alles terug geven aan het volk,ook wat aan de families is gegeven dan pas spreek je van een straf..


  Maak melding
 8. Liever had ik Raghoenath op deze post gezien. Maar helaas!!!

  U parlementariër Rabindre Tewari Parmessar, getipt als vervanger van de in ongenade gevallen Ramon Abrahams. U bent manager geweest van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.
  U meneer Parmessar wist als toenmalig directeur zich verdienstelijk te maken voor de toen sterk verwaarloosde ziekenhuis door die om te vormen tot een moderne dienstverlener.
  U meneer Parmessar heeft zich toen volgens het onderzoeksrapport door een ingestelde accountantsonderzoek in opdracht van de regering Venetiaan na een conflict tussen de bestuursraad en het management beticht van verduistering en nepotisme.
  U zou volgens het rapport door hebzucht zich als directeur een ontoelaatbare loonsverhoging buiten het reguliere systeem hebben toegeëigend.
  Voordat het onderzoek was afgerond nam u, uw toevlucht tot ontslag en sprak van ‘politieke rancune’. Die ‘politieke rancune vraagt om een uitleg.

  Maar mijn stelling is deze:
  Parlementariërs behoren allen tot de wetgevende macht, zij hebben zich gekandideerd voor die functie en zijn derhalve de eerst gekozenen via polls en dus de wetgevers die wetten maken.

  Ministers, worden daarna via getrapte verkiezingen gekozen en benoemd en zijn dus de eerste verantwoordelijke uitvoerders van besloten beleid prijkend op de politieke agenda Ongeoorloofde handelwijzen en belangenverstrengelingen zijn een graadmeter of benchmark tegen ongeloofwaardigheden die ertoe leiden dat gezagdragers knel komen te zitten in de onoverbrugbare kloof tussen Recht en Democratie.

  Misiekaba, Abrahams, Kromosoeto en nog vele anderen die U zijn voorgegaan en die na hen nog zullen volgen wacht het zelfde lot als een gerichte schot!!! Nu nog wachten, hoe precair en schadelijk de posities tussen Recht en Democratie van de ministers van NI, politie, financiën en bank gouverneur voor de komende verkiezingen houdbaar zijn!!!

  U Rabindre Tewari Parmessar krijgt nog een kans wat ik noem een oneigenlijke kans, want eens een dief altijd een dief.

  U zou dit ambt gratis bij moeten doen, gezien uw onoorbare handelwijzen waarvoor u om de schijn op te houden het hazen pad wist te kiezen. Doe uw best, maar de ogen zullen nu dwingender dan ooit op u gevestigd zijn, succes anyway!!!


  Maak melding
 9. Kromosoeto en Abrahams stellen portefeuille beschikbaar
  11/06/2013 07:49 – Annelies Brinkman, DWT

  PARAMARIBO – Minister Ginmardo Kromosoeto van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer en Ramon Abrahams van Openbare Werken hebben hun portefeuille ter beschikking gesteld. Dat bevestigt Kromosotoe dinsdagmorgen aan de Ware Tijd. ‘’Ik heb in een brief aan de president geschreven dat ik om persoonlijke redenen en om de president de ruimte te geven mijn portefeuille beschikbaar stel’’, aldus Kromosoeto.
  Ook Ramon Abrahams, die minister van Openbare Werken was, heeft zijn portefeuille beschikbaar gesteld, bevestigt Kromosoeto. Waarom Abrahams dat gedaan heeft, kan hij niet met zekerheid zeggen, maar hij heeft sterk het gevoel dat het om dezelfde reden is, aldus Kromosoeto.

  President Bouterse heeft nog niet gereageerd op de brief van Kromosoeto en dus is Kromosoeto op dinsdagmorgen nog steeds minister. Of de president al gereageerd heeft op de brief van Abrahams is niet duidelijk.


  Maak melding
 10. De zware politieke averij in de kloof van de politieke arena tussen Recht en Democratie kan een politieke wisseling of verschuiving betekenen en een politieke machtsverhouding inhouden.
  Derhalve dienen partijen daarvoor hun blauwdruk voor het toekomstig regeerbeleid klaar hebben liggen. Doorberekenen van de uitvoering van dat beleid door het Planbureau op haalbaarheid moet aantoonbaar maken dat het kan.
  Ook dient worden aan gegeven waar de middelen vandaan zullen worden gehaald om nieuw beleid uit te voeren!!!


  Maak melding
 11. Als de VHP in 2005 de kandidatuur van Rabin Parmessar had gesteund, dan zat Suriname nu niet opgescheept met Bouterse als president.

  En had Suriname een echte manager aan het roer gehad als president ipv de zwakkeling Ronald Venetiaan en nu Desi Bouterse (ex-couppleger).

  Voor het land zelf zou een combinatie Santhoki / Parmessar het allerbeste zijn bij de volgende presidentsverkiezing.


  Maak melding
 12. Nou,als Parmessar op O.w komt dan ligt het in de verwachting dat Wangsabesari op RGOB komt.Ons huidig politiek systeem is toch een boeven bende.


  Maak melding
 13. James Marshall,ik denk dat je de zoveelste chronische vergissing maakt over de NDP en haar sympathisanten. Ik persoonlijk,heb nooit Abrahams de lucht ingeprezen omdat ik de man niet goed ken.De heer Parmesar is een zeer ervaren bestuurder.Ik ga voor kwaliteit.


  Maak melding
 14. In de ware tijd: Ook voor de onderwijs minister is het doek gevallen!!!

  Tja, mevrouw minister Shirley Sitaldien, uw exit was voorspelbaar; adviseurs niet meer voor de voeten lopen is het devies uit het boekje van jaapje ons aapje die kleine schavuit, vooral als ze zelf u hebben voorgedragen voor die post.

  Om de mastodonten in en op uw vakgebied af te vallen, is solliciteren naar een onhoudbare minister positie.

  Want de wijze van vallen in de onoverbrugbare kloof tussen Recht en Democratie, bepaalt uw verder toekomstperspectief!!!


  Maak melding
 15. No,no! Niet mee eens! `Ramon Abrahams moet blijven`!Maar niet heus! Suriname moet voor uit gaan.En niet dé(NDP) Toppers.WIJ WILLEN VOOR UIT GANG! Nu!!!

  Groet,Ram Ram,Groet,(Veel Wijsheid!!!)


  Maak melding
 16. Parmisser, weer een grote misser!
  In Spin, Parmesser erin, Uit Spuit, Abrahampie eruit!
  Wat kan azijn zuurder maken??
  Brampie’s buik is vol, nu mag hongerige Misser gaan eten!


  Maak melding
 17. Parmessar is “poer broekoe weri broekoe” ofwel van hetzelfde laken een pak.

  Is dit niet de man die bij het AZ graaide en deed alsof het ziekenhuis van hem was.
  Heeft de Frontregering hem toen niet naar huis gestuurd??:)


  Maak melding
 18. GMAP,denk je soms dat ik mijn diploma’s heb behaald op Ibn Ghaldoun middelbare school in Rotterdam?Kom op man!!!! Mijn diploma’s heb ik niet gratis gekregen. Ik heb er keihard voor moeten zwoegen. Ik sta in voor kennis en kwaliteit.

  En hetgeen je beweerd over een mogelijke benoeming van Rabindr Parmessar is pure hallucinatie. Er is geen enkel schip aan het zinken.Daar droom je elke dag van , dag in en dag uit.Helaas ook voor jou geldt dat dromen bedrog zijn, dus ook voor jou visioenen.

  Ik vind het moedig van Bouterse om de ministers te ontslaan. Dat is men in Suriname niet gewend.Dat is een cultuur shock voor de traditionele partijen. Bravo meneer de president.


  Maak melding
 19. Naar buiten moet de indruk ontstaan dat Bouterse een eind wil maken aan de corruptie door Abrahams en Kromosoeto weg te sturen.
  Mensen die de Surinaamse politiek langer volgen, weten dat Bouterse in de jaren 80 ook heel wat ministers heeft versleten. Zijn eigen falen wordt hiermee gecamoufleerd. Ik denk dat het een deal is tussen Bouterse en Abrahams om laatstgenoemde een stap terug te laten doen, nu de buit binnen is.
  Op basis van de onderhandse gunningen is in de afgelopen 3 jaar zeker een bedrag van 100 miljoen US $ in de NDP kas beland.
  Gelet op de enorme tekorten op het ministerie van OW (heel wat aannemers en bedrijven wachten al maanden op uitbetaling ) krijgt de toekomstige minister het erg moeilijk. Om het plat te zeggen: alles is al geplunderd en opdrachten verdeeld.
  Bouterse weet dat de NDP in 2010 circa 25.000 stemmen van Hindostanen heeft gekregen omdat er vanuit de NDP gesteld werd dat Parmessar president zou worden. De onvrede onder de Hindostaanse NDP-ers is enorm groot en Bouterse zal alles in het werk stellen om hun vertrouwen terug te krijgen voor 2015. Deze mensen voelen zich verraden omdat ze ervan uit gingen dat de NDP een nationale partij was, en dat de NDP regering een afspiegeling zou vormen van de Surinaamse samenleving. De tijd dringt op weg naar de volgende verkiezing 2015 en het is te verwachten dat wij aan het begin staan van een periode van veel veranderingen op allerlei ministeries. Het is niet uitgesloten dat de NDP zal trachten een deel van de VHP alvast te betrekken om zo het eigen falen te kunnen weg poetsen. De NDP heeft weinig van zijn beloften kunnen waar maken en het ziet er bv. niet naar uit dat er 18.000 woningen voor 2015 zullen worden gebouwd. De bruggen naar Guyana en Frans Guyana zullen evenmin gerealiseerd worden. evenals de beloofde laptops voor de kinderen.


  Maak melding
 20. Vermeende ex-NDP-er, zeg het gewoon dat je een aanhanger van de VHP bent. Jij wil leven volgens de Hindoestaanse traditie en dat houdt in dat alle Hindoestanen bij de VHP thuishoren.Je wil graag de Hindoestaanse mensen weer zien thuiskomen, dat er een grote Hindoestaanse partij ontstaat. Gelukkig leven we in moderne tijden en veel Hindoestanen willen niet meer in een keurslijf passen.Ze voelen zich ook thuis bij andere politieke partijen.


  Maak melding
 21. Op dit moment strijden ze in Turkije voor meer vrijheid en democratie. In Suriname blijven ze DDB knuffelen. Vreemd he ? Brampie of Parmessar, ik zie het verschil niet. Beide zijn incompetent en corrupt.


  Maak melding
 22. Ook weer zo’n waardeloos sujet!

  Het is nooit meer goed gekomen met het AZ.
  Het zal ook nooit meer goed komen met suri,

  mits, de hele bende oprot!

  Stelletje boeven!


  Maak melding
 23. Kabinet staat ondersteboven – Weg nu vrij voor vertrek minister Amafo – Jessurun: ‘Het wordt tijd dat de president zelf opstapt’
  Kabinet staat ondersteboven – Weg nu vrij voor vertrek minister Amafo – Jessurun: ‘Het wordt tijd dat de president zelf opstapt’
  in Nieuws, Surinaams
  Het kabinet staat sinds afgelopen nacht ondersteboven. Woorden in De West van vanavond, dinsdag 11 juni 2013. President Desiré Bouterse heeft de ministers Ramon Abrahams van Openbare Werken (OW) en Ginmardo Kromosoeto van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB), allebei topfiguren in de regerende Nationale Democratische Partij (NDP) van de president, ontslag aangezegd.

  Het lachen zal Abrahams ondertussen zijn vergaan.

  De twee bewindslieden stelden hun portefeuille ter beschikking na een hartig gesprekje thuis bij het staatshoofd, aldus de krant. Ondermaatse prestaties zouden hun parten hebben gespeeld. Kromosoeto heeft zijn staf medegedeeld dat hij er niet meer bij is. Ondertussen is ook naar buiten gekomen dat minister Shirley Sitaldin van Onderwijs en Volksontwikkeling (MinOV) moet plaatsmaken.

  Met het vertrek van Abrahams heeft Bouterse nu de weg vrijgemaakt om ook minister Alice Amafo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) de laan uit te sturen. Amafo overleefde een eerdere reconstructie van het kabinet, omdat haar partijleider Ronnie Brunswijk (ABOP) in de coalitie had bedongen dat Amafo zou blijven aanzitten zolang Abrahams, ondanks zijn talrijke bedenkelijke handelingen, minister bleef.

  Perschef Cliffton Limburg van het Kabinet van de President heeft journalisten gevraagd de officiële berichten rondom de kabinetswijzigingen af te wachten. Het is de verwachting dat de persberichten daarover mogelijk vandaag nog de deur uitgaan. Maar tot dan doen journalisten zelf het graafwerk en worden alternatieve bronnen aangeboord en netwerken ingeschakeld om de nodige informatie te verzamelen, zo schrijft de krant.

  Tot dusver circuleren twee namen in coalitiekringen als mogelijke opvolgers van Abrahams. Dat zijn Lothar Boksteen (voorzitter van het Centraal Hoofdstembureau) en NDP-parlementariër Rabin Parmessar. De volksvertegenwoordiger ontkent echter dat hij minister wordt en zegt zelf het nieuws over de ontslagen af te wachten.

  De mogelijke opvolger van Kromosoeto is de voorzitter van de presidentiële commissie van het ministerie van RGB , Cornelly Strijdhaftig, zo melden toppers van de NDP in afzonderlijke gesprekken met De West.

  In een reactie zegt DA’91-voorzitter Winston Jessurun dat het ontslag van de ministers een afleidingsmanoeuvre is van de president. Jessurun zegt dat de president reeds vanaf zijn aantreden ministers heeft benoemd, ontslagen en ‘gereshuffeled’, om de aandacht van de grote problemen af te leiden. ‘Het wordt tijd dat de president voor de spiegel gaat staan en naar zichzelf kijkt en zich afvraagt wie er nou ‘gereshuffeld’ moet worden’, aldus Jessurun. Hij zegt dat vanaf het aantreden van de huidige regering de oppositie steeds vragen heeft gesteld in De Nationale Assemblee (DNA) over vele kwesties met betrekking tot grondaanvragen, aankopen en verkopen van terreinen en andere verdachte kwesties, maar noch de president noch de regering heeft ooit hierop antwoord gegeven.

  Jessurun zegt dat het tijd wordt dat de president zelf opstapt. ‘We zijn nu in DNA en straks in de openbare vergadering merken we wel of er officiële verklaringen zullen worden gegeven’, aldus Jessurun in een vraaggesprek tijdens de huishoudelijke vergadering.

  Enkele NDP-kopstukken zeggen opgelucht te zijn dat Abrahams opstapt, omdat deze vaker voor problemen heeft gezorgd binnen de coalitie. Ook de tientallen onderhandse gunningen aan vrienden en familieleden door Abrahams werden hem niet in dank afgenomen en werd hij vaak onder vuur genomen door de oppositie, echter zonder resultaat. Het ontslag hing Abrahams al geruime als het zwaard van Damocles boven het hoofd, toch kwam het als een verrassing. Deze minister kwam al kort na zijn aantreden in zwaar weer nadat bekend werd, dat hij eerst zijn dienstvoertuig voor SRD 154.000 had laten ‘pimpen’ en vervolgens zijn kantoorruimte voor SRD 650.000 renoveren. Als gevolg van het ontslag hoeft Abrahams zich niet langer te excuseren voor het niet voltooien van een reeks megaprojecten die variëren van duizenden volkswoningen tot het bouwen van een fly-over en een zesbaanssnelweg naar Para.

  Ook over de voorgenomen brug over de Corantijnrivier naar Guyana en die over de Marowijnerivier naar Frans-Guyana, de dijken van Commewijne, Waterkant en Weg naar Zee hoeft hij geen uitleg meer te geven. Ondanks aanhoudende verdenkingen van corruptie en kritiek op Abrahams vanwege onderhandse gunningen voor overheidswerken aan bevriende aannemers en zelfs een bedrijf van zijn eigen kinderen, liet Bouterse hem ongemoeid. Zelfs de druk vanuit de parlementaire coalitie en de felle kritiek uit de hoek van de oppositie waaronder hij regelmatig kwam te liggen, waren niet voldoende om Abrahams te dwingen de eer aan zichzelf te houden. Per slot van rekening geloofden maar weinigen in eerste instantie dat Bouterse ooit zijn vroegere strijdmakker zou laten vallen, aldus De West. Hun vriendschap gaat terug tot vóór Bouterse’s militaire staatsgreep van 25 februari 1980. Bouterse pleegde de coup in het troebele politieke water in het land en dyugu dyugu in het leger die was ontstaan dank zij Abraham’s acties voor een militaire vakbond. Tijdens de coup bevrijdde Bouterse Abrahams uit de gevangenis,waar hij vastzat wegens muiterij. Sindsdien leken de twee elkaar door dik en dun te steunen.

  Kromosoeto lag ook voortdurend onder vuur, onder meer vanwege de regelmatige verstrekking van verdachte grote lappen grond aan politieke vrienden. Vers in het geheugen ligt de concessie voor duizenden hectare bosbouwbos aan onderminister Mahinder Gopi. Het schandaal kostte Gopi zijn portefeuille. Van recentere datum zijn de dubieuze goudconcessies aan personen binnen de zogenaamde area’s of interest van de goudmaatschappijen IAmGold en Surgold/Newmont.
  June 11, 2013


  Maak melding
 24. Ik ben niet onder de indruk van Parmessar. Zijn we de paspoortaffaire van deze schurk niet vergeten? Meneer wilde van 2 walletjes eten!

  Vertrouw geen enkele NDPer!


  Maak melding
 25. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons zei dat de president de boodschap krijgt dat hij gewenst is in het parlement. Het Nieuw Front nam hiermee geen genoegen. ‘Er zijn twee ministers naar huis en u wilt doorvergaderen?’, stelde NPS’er Ronald Venetiaan

  De president moet mans genoeg zijn om het beleid hier te komen uitleggen’, stelde Castelen

  NDP-Assembleelid Ricardo Panka, fractieleider van de Mega Combinatie, zei dat er ook bij de coalitie behoefte is aan uitleg. Simons wilde de vergadering voortzetten in afwachting van de president, maar daartegen werd meteen door de oppositie geageerd

  De vergadering werd hierop kort geschorst. De oppositie eiste na de hervatting dat de president meteen naar de vergaderzaal komt. Simons deelde mee dat er afgestemd is met het Kabinet van de President en dat zij binnen korte tijd informatie verwacht te krijgen van het Kabinet. De oppositie bleef protesteren, maar Simons gaat gewoon door met de vergadering

  Een paar ministers wisselen maakt niet uit, het bewind is toch dictatoriaal getint’, was de reactie van Nieuw Front-fractievoorzitter Radjkoemar Randjietsingh. ‘De president moet bedanken, niet zijn ministers. Ik verwacht dat hij hier komt vertellen dat hij mislukt is.’


  Maak melding
 26. Beste RobG,

  Ben het met jou eens dat Bouterse wel de moed heeft (of wellicht gedwongen wordt) ministers die niet functioneren te ontslaan.

  Maar is het niet deze zelfde man die net zo trots als jij keer op keer mensen aanstelt op functies “On the right place …”

  Wanneer jij als leider je zo vaak vergist in de mensen die jij aanstelt … zegt dat meer over de incompetentie van de leider zelf dan over de kwaliteit van de mensen.

  Verder weet ik niet wat voor opleiding jij hebt genoten … maar voor iemand die zo vreselijk naïef is zoals jij vind ik het echt knap dat je niet jouw huis, auto, en al wat jou lief is al kwijtgeraakt bent aan de mensen in wie je zoveel vertrouwen schenkt.

  By the way, denk dat aan het eind van de rit het hele Kabinet gereshuffeld zal zijn en de ene zwaargewicht plaatsgemaakt heeft voor het andere zwaargewicht (van Dijk-Silos).

  Misschien komt de heer Bouterse wel (weer) tot de conclusie dat hij het beter zelf en alleen moet gaan doen.


  Maak melding
 27. Surinamers mogen blij zijn dat we een President hebben die niet met een emmer die nooit vol raakt loopt te leuren, zoals vene de vele laatste druppels in zijn emmer zag plenzen maar toch nooit vol raakte.

  Hoor deze vene in de DNA.

  ” ‘Er zijn twee ministers naar huis en u wilt doorvergaderen?’, stelde NPS’er Ronald Venetiaan”

  deze ex-president heeft een rol 19 jaar vervuld maar snapt nogsteeds niet wat het inhoud.

  Welnu vene de President vervult zijn constutioneel rol, en mag welke minister dan ook ontslaan zonder de DNA of wie dan ook iets te vertellen. Gewoon een brief met de melding dat er ministers vervangen worden of zijn vervangen is meer dan voldoende en dan ook gewoon uit beleefdheid, voor de rest niets en nogmaals niets.

  Deze fronters zijn een schande voor het land en deze mensen moeten wetgeving maken en goedkeuren, geen wonder dat tijdens 10 jaar front bijna geen enkele nieuwe wetgeving is goedgekeurd.


  Maak melding
 28. Boutje you are running out of options…
  Wie help je nog om die goudstaven weg te dragen?

  Nieuwe regering nu is het de beurt aan jullie om te roven..!


  Maak melding
 29. @ex-Ndp-er
  Je pleegde plagiaat 😆 op dinsdag 11 juni 2013 om 23:23 uur!
  Dit is al een groot deel eerder door mij gezegd!

  Zie mijn reacties van:-
  dinsdag 11 juni 2013 om 15:39 uur –
  dinsdag 11 juni 2013 om 16:41 uur –

  En bij het artikel:-
  President Bouterse ontslaat de ministers Abraham en Kromosoeto op dinsdag 11 juni 2013 12:49 uur.

  Doe een beetje origineel!!


  Maak melding
 30. @Afu ede

  Al je pogingen om de zoveelste FIASCO van je baasje te komen goed praten ,tenspijt!!

  Afu ede,
  Meneer Ventiaan ging DEMOCRATISCH te werk. In saamhorigheid met een ieder vertegenwoordigd in de DNA werden beslissingen gemaakt en genomen!!

  Maar nu met DICTATOR BOUTA gaat hij zijn dictatoriale manier handhaven!
  Hij laat je weten per telefoon of met een briefje dat je bent ontslagen en hij duld geen tegenspraak!!
  Zelfs Abrahampje van je ,de tot voorheen O,ZO GOEDE MINI-STER, van de ndpers stelt geen vragen,hij weet zelf waarom hij liever niks vraagt!!

  Dat je baasje een LEEGKOP is weet de wereld,
  De ministers worden gekozen en ontslagen door hem alsof het de normaalste zaak in dwe wereld is.

  Dat je baasje WKN leest is duidelijk!
  Dat

  Ze gingen dehele dag jammeren hier…
  baasje ,baasje ,ontsla Abrahams en kromo,anders heb je de strijd strakjes verloren in 2015 zonder zelfs te beginnen ermee.
  En toen gaf baasje de genadeslag aan Abrahams en kromo!
  Het is netalsof jullie,de ndpers, de remote control in handen hebben en baasje ermee bedienen!!

  Whahahahaaaaa….

  Wedden AFU EDE ,,DAT JENNY EEN HANDJE IN DEZE HEEFT!!!???


  Maak melding
 31. 12 juni 2013

  Even kijken wie binnen binnen de NDP(+ combinatie) geschikt is voor de functie van minister bij OW&V.

  Rabin Parmessar: psycholoog en ‘(education) area planner'(drs). Kan goed communiseren, de mens aanzetten tot activiteit en kan ook doelgericht werken en plannen.Heeft een academische denk en werkniveau, maar zal zich moeilijk zelfstandig kunnen inlezen in technisch, specifiek voor OW&V, opgestelde documenten.

  Specifiek voor het ministerschap bij OW&V: ontbeert mogelijk de vaardigheden en denken in een specifiek technisch kader.Kan dit mogelijk verhelpen door zijn kennis en vaardigheden in het communiseren en anderen betrekken en aanzetten tot samenwerking. Hij, Parmessar, zou dit gedeelte kunnen overlaten aan zijn directe leidinggevende ondergeschikten bij OW&V, maar houdt voor de coordinatie en planning wel alle touwtjes in handen.Want hierin zit zijn kracht.

  Lothar Boksteen: ingenieur (ir)(vermoedelijk in hydrologie). Heeft een eigen succesvolle onderzoek/consultant bureau. Kan ook leiding geven, maar Srika denkt dat hij niet zo sterk is in het aanzetten van mensen tot doen, zoals Rabin Parmesser dat wel heeft.

  De vraag is dus nu: Wie van deze twee?

  Opgrond van het benodigde profiel bij OW&V kijkt Srika meer in de richting van Lothar Boksteen. Srika denkt dat Lothar Boksteen een betere ‘helicopter view’ voor OW&V heeft dan Rabin Parmessar.En dat is de juiste pre.

  Srika vindt dat Rabin Parmessar opgrond van zijn kwaliteiten beter past bij het Ministerie van Onderwijs.

  Maar een derde onbekende kandidaat, uit een andere hoek, mag niet uitgesloten worden.
  Srika


  Maak melding
 32. “Meneer Ventiaan ging DEMOCRATISCH te werk. In saamhorigheid met een ieder” full stop.

  Hebben we het hier over dezelfde vene, die de oppositie met wortel en tak zou uitroeien, (zijn eigen woorden)

  Trouwens vene wat alles behalve een democraat hoor, vraag maar na.

  ray het is weer bewezen dat je zo gek bent als een deur.


  Maak melding
 33. Ik hoop alleen maar dat Abrahams in de tijd als Minister van OW, alle corrupte front dieven heeft kunnen wegwerken. Zonder deze opschoning zal elke volgende minister mislukken, hetzelfde geldt voor ROGB.

  Waarom Jogi als beleidsmedewerker op OW nooit is ontslagen zal ons altijd een raadsel blijven, deze geboren boef heeft totnutoe alleen van de staat gestolen zonder iets wezenlijks voor de zelfde staat ooit te hebben gedaan, oh ja beuken.


  Maak melding
 34. @Afu ede
  Ja het gaat om dezelfde meneer VENETIAAN !

  Nu hij van plaats is verruild leert hij de COALITIE van heden beter kennen!!En laat hij zijn stem horen ,en in dit alles kiest hij nog steeds de weg van DEMOCRATIE!!

  Je baasje weet alles over DICTATUUR wat weet hij van democratie,hij heeft het trouwens nooit gehoord ervan!!!
  En je baasje is zelf bezig de NDP met tak en wortel uit te roeien,en hulp van anderen heft hij niet nodig!!
  HAhahahaaaaa..
  Je baasje heft naast de amnestie titel nog ook de titel van ZELFVERNIELER/VERNIETIGER erbij!!


  Maak melding
 35. Ok dan weten we dat het om dezelfde venetiaan gaat die ipv de oppositie zijn eigen partij met wortel en tak heeft uitgeroeid.

  Dit krijg je wanneer je een kuil voor een ander graaft.


  Maak melding
 36. @Afu ede

  Ah neen hoor,
  het is je baasje die zowel oppositie als coalitie aan het uitroeien is,dit krijg je wanneer je criminelen als lijder van een land heb!!


  Maak melding
 37. Parmessar was tijdens de verkiezingscampagne van 2010 de presidentskandidaat. Nu de verkiezingen van 2015 voor de deur ligt probeert de president de ontevreden Parmessar alsnog te accomoderen met een ministerpost.
  Wat is de profiel van een OW minister.Wat voor bagage moet hij hebben?


  Maak melding
 38. @Srika
  Je wil kijken wie binnen binnen de NDP(+ combinatie) geschikt is voor de functie van minister bij OW&V.
  Rabin Parmessar: psycholoog en ‘(education) area planner’(drs). Kan goed communiseren,

  Als hij maar ook goed kan communiCeren!Want communiCatie lijkt mij beter dan communiSatie!


  Maak melding
 39. Wanneer je in zo`n korte tijd zoveel ministers versleten hebt, wordt t dan geen tijd je zelf af te vragen of het misschien aan jezelf kan liggen. ben jij wel de juiste man die Suriname zegt nodig te hebben.


  Maak melding
 40. Beste James Marshall,ik ben van mening dat de president ten alle tijden incompetente ministers moet ontslaan.Het moet tot ministers doordringen dat ze niet alleen door de collega’s worden beoordeeld maar ook door de kiezers.In het bedrijfsleven blijven brokkenmakers ook niet lang als manager functioneren.Ze zijn funest voor het bedrijf of de organisatie.De president is niet mild voor zijn ministers en dat hoort ook zo te zijn.De belangen zijn groot en de president wil het beste uit zijn ministers halen.Wie niet aan de eisen kan voldoen moet vervangen worden.Kijk, het vraagstuk van de aan te stellen ministers moet je mede vanuit de organisatieleer benaderen. Belangrijk is,hoe structureer je een organisatie(b.v. een ministerie) om bepaalde doelen te bereiken.


  Maak melding
 41. Bron: No spang nieuws:

  Het ministerie van Openbare Werken heeft een betalingsachterstand van ruim twee jaar bij een aantal aannemers uit Commewijne. Dat melden enkele aannemers. De brieven aan het ministerie voor opheldering zijn onbeantwoord gebleven. Volgens de bewindsman zouden de ondernemers ook niet hoeven te rekenen op betalingen.


  Maak melding
 42. Schaamteloos maken deze mensen het land kapot en het arme volk van Suriname blijft letterlijk en figuurlijk in armoede leven. Het gaat vanaf 1980 bijzonder slecht met het land en Vene heeft veel moeten doen om e.e.a. weer langzaam op de rit te krijgen. En toch kiest dit arme ondankbare volk voor deze criminelen, sommigen willen te snel en overnight rijk worden. Geloof me, er rust een vloek op dit volk.


  Maak melding
 43. Kinderbijslag verhoogd…..hoeraaaaa
  AOV verhoogd…….hoeraaaaaa
  Salarissen niet uitbetaald…….shit, shit….
  No money, no eat

  A HUNGRY MAN IS AN ANGRY MAN!

  Aannemers, gaan jullie naar Brampie z’n huis om je geld te halen……


  Maak melding
 44. als ik parmesar was,zou ik nooit en nimmer onder deze omstandigheden geen enkele openbare functie willen opnemen..

  de toekomst is niet rooskleurig onder deze huidige toestand..

  als de baas zijn passie preekt,parmissar letop je verstand..


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES