Suriname op parialijst kinderarbeid geplaatst

30

PARAMARIBO, 27 sep – Suriname mag als nieuwkomer ‘keurig’ prijken op de lijst van landen die niets doen aan kinderarbeid. De Amerikaanse regering meent voldoende bewijs te hebben om Suriname toe te voegen, samen met Zuid Soedan en Vietnam. Volgens de Amerikanen worden kinderen te werk gesteld in onder meer goudmijnen. Ook is er sprake van kinderprostitutie. Minister Michael Miskin van Arbeid Technologische Ontwikkeling & Milieu, ATM, is verbijsterd.

Hij heeft niet de indruk dat echt de realiteit wordt weergegeven. Onlangs nog zijn de goudvelden in het binnenland onderzocht. Onder meer is nagegaan of er kinderarbeid voorkomt. “Ik heb gesproken met Arbeidsinspectie (onderdeel van ATM, red.), die samen met de commissie Ordening Goudsector en de politie naar die gebieden is geweest en dit is volgens hen niet wat zij daar aantroffen”, zegt Miskin tegenover de Ware Tijd.

Het komt dan ook ‘vreemd’ over dat Suriname op de lijst geplaatst is. Miskin wil gauw overleg met zijn collega van Buitenlandse Zaken, Winston Lackin. Volgens het rapport zijn kindarbeiders in de goudmijnen blootgesteld aan kwikvergiftiging en hitte. Ook zijn de veiligheidsvoorzieningen minimaal. Kinderarbeid is in Suriname nog een weinig belicht fenomeen. Discussies blijven meestal beperkt tot de piepjonge fruitverkopers op drukke verkeersaders.

30 REACTIES

 1. Stap uit die ivoren toren meneer de mini-ster , kijk om je heen.
  Jullie ontkennen alles, niets is waar in jullie ogen.
  Kom met bewijzen die bericht tegen spreken


  Maak melding

 2. Jammer dat een witte staat in de wereld voor de zwarten uitmaakt wat fatsoen is.Als America er niet zou zijn zouden de zwarten letterlijk en figuurlijk elkaar hebben op gegeten.


  Maak melding

 3. Nooit ,nooit weet Miskin en consorten wat er gebeurd in Suriname.Je hoort ze alleen maar wanneer ze terugkeren van hun reisjes en dan maar jaffen totdat ze erbij neervallen.


  Maak melding

 4. 1.De Jamaicaanse douanechef Richard Reese,heeft onlangs Suriname ervan beschuldigd niet veel aandacht te besteden aan drugssmokkel.Er worden steeds meer koeriers gepakt.
  WAT ZIEN WE????
  De Surinaamse minister van Justitie en Politie Belfort betwijfelt de drugsinfo uit Jamaica.

  2.De Amerikaanse regering meent voldoende bewijs te hebben om Suriname te plaatsen op de lijst van landen als Soedan,Viëtnam etc.die niets doen aan kinderarbeid.
  Ook is er sprake van kinderprostitutie.
  WAT ZIEN WE ALWEER??????
  Minister Michael Miskin van Arbeid Technologische Ontwikkeling & Milieu, ATM, is verbijsterd.
  Hij heeft niet de indruk dat echt de realiteit wordt weergegeven.

  WORDT ER ALWEER VOOR ONS GELOGEN?ACH SURINAME TOCH!!!
  Ik ben benieuwd wat de leden van de ACP/EU meeting straks na vertek weer te vertellen hebben.
  DIE ZULLEN VAST EN ZEKER OOK WEER LIEGEN.


  Maak melding

 5. Sinds Didibrie aan de macht is is suriname sowieso een pariastaat geworden. Uit wanhoop doen ze zaken met landen die er niet aan toe doen. Ik hoop vurig dat Nederland hier achterzit.


  Maak melding

 6. Minister Michael Miskin van Arbeid Technologische ontwikkeling en Milieu betwijfelt of het rapport de reële situatie in het land weergeeft. “Ik heb gesproken met arbeidsinspectie, die samen met de commissie Ordening Goudsector en de politie naar die gebieden is geweest en dit is volgens hen niet wat zij daar aantroffen”, stelt hij.

  De bewindsman beraadslaagt vandaag met zijn collega van Buitenlandse Zaken om te weten op basis van welke harde informatie Suriname ook op de lijst geplaatst is.

  “Ik vind het persoonlijk heel erg vreemd”, reageert Mis-kleun in DWT

  ONTKENNEN (LIEGEN) KAN DEZE REGERING ALS DE BESTE…..


  Maak melding

 7. Soms moet een minister niet alleen maar afgaan op datgene wat hij gerapporteerd krijgt, maar moet hij z’n eigen hersenen het werk laten doen.

  Ik snap de verontwaardiging van Miskin in deze dus niet. Hij weet dat er kinderen ’s avonds kranten langs de weg verkopen en dat er tijdens schooltijd kinderen fruit (onder andere aan de v/h ’t Hogerhuysstraat) lopen te venten. Nog iets verder van waar hij dagelijks zetelt. Albina. Daar kan hij de leerplichtige jongens vracht zien sjouwen van winkel tot korjaal. Denkt hij nu werkelijk dat kinderarbeid ophoud bij de grens met groot Paramaribo?

  Een gesprek met Roy Haverkamp van de nationale commissie uitbanning kinderarbeid kan Miskin een wijzer man maken. Deze Commissie valt notabene onder zijn eigen ATM ministerie. Haverkamp haalde vorig jaar het voorkomen van kinderarbeid in de goudvelden nog aan. Dus vanwaar die verontwaardiging dan?


  Maak melding

 8. Miskin slaap lekker verder, als ex vakbondsvoorzitter moet jij zeker weten wat zich onder het volk afspeelt, en na 2 jaren bouterse/arme ali moet je wel kunnen constateren dat de armoede alleen maar is toegenomen, waardoor kinderarbeid is toegenomen, want ouders en vooral alleenstaande moeders kunnen het niet meer bolwerken in deze steeds duurder wordende tijd.
  En al die mooie grote praatjes van sociaal krontrakt, blijken alleen maar luchtbellen te zijn.


  Maak melding

 9. kinder arbeid in opdracht van westerse landen die al het goud delven en de winst meenemen met goed vinden van de regering, en nu weer de boze vinger toespelen….


  Maak melding

 10. 2GMAP, je hebt groot gelijk. Als dat niet genoeg is kunnen zij ook niet tegen kritiek.
  Altijd heeft een ander het gedaan.

  =Ik vraag mij dan ook af of men de Amerikanen ook van langs zullen geven.

  =Ik hoop dat men wat aan het probleem gaat doen, omdat het de jeugd van morgen is.


  Maak melding

 11. Sinds de slavernij en later tijdens de contractperiode hebben jonge kinderen kinderarbeid verricht in de huishouding en op de plantages. Het is even schrikken als de Amerikanen ons hierop wijzen dat dit in Suriname net als prostitutie voorkomt.

  Suriname was het eerste gebied in het Koninkrijk der Nederlanden waar een wettelijke leerplicht gold. De gouverneur van de kolonie Suriname, jhr. C.A. van Sypesteyn, voerde op 8 december 1876 een algemene leerplicht in voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Tegelijk werd het Nederlands ingevoerd als enige onderwijstaal. Tot dan werd in veel scholen lesgegeven in etnische talen als Surinaams (‘Negerengelsch’) en Saramaccaans. Het Nederlandstalige onderwijs zorgde ervoor dat kennis van het Nederlands niet langer beperkt bleef tot de (blanke) bovenlaag van de bevolking, maar zich verspreidde over de gehele bevolking en kon uitgroeien tot de nationale taal die het vandaag is. Bovendien kreeg de bevolking via het onderwijs toegang tot de Nederlandse cultuur en werd zodoende het hogere doel ‘volksverheffing’ in de praktijk gebracht.
  Sinds de instelling van de leerplichtwet in 1876 heeft deze geen wijzigingen ondergaan. Tegenwoordig gaan de meeste kinderen echter al vanaf hun vierde jaar naar school en volgen ze onderwijs tot hun zestiende. Bij de meeste lagere scholen bevindt zich ook een kleuterschool.

  De grondwet van Suriname is afgeleid van de grondwet van het koninkrijk der Nederlanden en deze heeft net als vele westerse landen haar basis vanuit de joodse en christelijke bijbel, de tien geboden. De norm om vooruit tekomen voor de slaven en later de contractarbeiders was, deze zaken ook over te nemen en je te verheffen. De afstammelingen van slaven en contractarbeiders moesten naar westerse normen en waarden en ontwikkeling /standaarden gaan leven. Niet altijd even gemakkelijk, vanuit de slavernij, contractperiode, 2e wereldoorlog, zelfstandig deel van het koninkrijk der nederlanden, onafhankelijkhied, militaire periode en heden, want toen de witteman weg was, kwamen anderen die leken op de afstammelingen van slaven, contractarbeiders, indianen en deze namen vaak de rol over van hun meesters en lieten mensen die op hen leken aan hun lot over.

  Met de wet van de leerplicht van 1876 werd/wordt in de binnenlanden van Suriname, waar het boslandonderwijs op een zeer laag niveau is niet streng op toe gelet. Redenen dat dit onderwijs anders is dan Paramaribo, omstreken en de districten. Verder speelt ook dat marrons en indianen ook in hun eigen tradities, zeden en gewoonten op na houden en ver daar weg een afgezonderd in stamverband leven of op na hielden/houden en niemand in de stad die veel aandacht aan hen schonk/schenkt, behalve de missionarissen, van de RK en de EBG en hen door middel van kerstenen en wat onderwijs enige kennis bijbracht van westerse zeden en gewoonten en onderwijs. Heel langzaam komt hier enige verandering in.

  Ook de prostitutie bij jonge kinderen is niet een verschijnsel van nu, maar bestaat al sinds de komst van europeanen naar Suriname. De losbandigheid onder jonge meiden nam grote vormen aan toen tijdens de 2e wereldoorlog Amerikaanse soldaten in Suriname gestationeerd werden. Velen van deze jonge meiden werden opgepakt door de politie en kwamen in reipere jeugd terecht. In een maatschappij waar grote armoede altijd heeft geheerst bij de bevolking, moet men daarom niet vreemd opkijken dat zowel jonge meiden in de prostitutie als jonge kinderen kinderarbeid verrichten in de goudvelden, rijstvelden, hosselen, in Suriname, knippaverkopers, spullen in het drukke verkeer in de Paramaribo/Suriname.

  Zaken die aandacht verdienen zijn om kinderarbeid en prostitutie tegen te gaan:
  één ouder gezinnen, moeder met kinderen van verschillende mannen, die in een huis wonen, kinderen die dit gedrag ook weer overnemen. Jongens die dit gedrag van hun vader ook overnemen. Dit patroon moet radicaal worden verbroken, worden veroordeeld en worden voorkomen door hen aan te leren dat ze een gezin moeten hebben van één vader, één moeder en kinderen en in één huis wonen.

  Het gezin is de hoeksteen van de maatschappij en dat moet de trend worden. Elke regering die komt zal er zorg voor moeten dragen, dat kinderen naar school gaan en erop wordt toegezien dat deze de school en ook hun opleiding met een diploma afronden. dropouts moeten terecht komen in vakopleidingen of opleidingen die bij hen passen.

  Werkgelegenheid moet er zijn voor iedereen, degenen die de school met een beroepsdiploma afronden of een onderneming willen opzetten.

  Het Surinaamse volk moet worden heropgevoed en werken om doelen te realiseren, er moet een strenge toezicht van de overheid/onderwijs, sociale zaken, politie komen dat leerlingen die onder de leerplicht vallen zich ook op school bevinden en dat er geen kinderen afvallen tijdens hun schoolloopperiode.

  Sociale zaken zal een afdeling met een directie moeten hebben die belast is met voedingspakketten aan arme gezinnen met kinderen. Het ministerie van LVV zou hierin ook moeten participeren en met landbouwgewassen, vis, voedingspakketten. Suriname heeft een lange weg te gaan om hierin verandering te brengen.

  Kerken/diverse geestelijke geloven, sociale en culture organisaties, sportorganisaties enz zullen allemaal hierin hun eigen bijdrage moeten leveren dat het jonge kind/jong volwassen op de juiste wijze wordt opgevoed en worden begeleid, ondersteunt om een volwaardige Surinaamse burger te worden.

  Goed dat de Amerikanen ons met de neus op de feiten drukken, wat er fout is met onze jeugd en dat wij hieraan alles zullen doen om hen tot volwaardige burgers van Suriname.
  te maken.

  De jeugd is de toekomst van morgen en verdienen het om goed te worden opgevoed en begeleid op weg naar de vowassenheid. Losbandigheid moet streng worden aangepakt, daardoor kan de prostitutie en ook de kinderarbeid worden tegen gegaan.


  Maak melding

 12. Kinderarbeid onder dwang als kinderarbeid vrijwillig zijn even slecht. Denk ook aan de marktverkopers die kinderen op een onverantwoordelijke wijze in de laadbak van pickups plaats laten nemen tussen heel wat handel en ook zich niets aantrekken van de onveilige situatie tijdens zo een rit en in het verkeer. Ook gebeurt dit op uren (middernacht) dat het kind in bed zou moeten liggen en naar school de volgende dag zou moeten gaan.Dit is een van de weinige voorbeelden die al jaren (70 tige jaren) plaats vindt. Veel van kinderarbeid vindt plaats in de handel(restaurants,markt etc.) van familie die eigen familie misbruiken en niet familieleden. Nu is er werk aan de winkel om van dit slecht imago af te komen.


  Maak melding

 13. Komt ervan als je in je airco auto zit. Ga wandelen op brownsweg en Brownsberg en je komt anytime of day kinderen tegen die goud zoeken. Jongens van 12 jaar en vaak nog jonger met een houwer, piekaksie, baté en geweer.

  Ga kijken op de lagere scholen in die regio’s wat de verhouding is tussen jongens en meisjes. Vraag aan de leerkrachten waar de jongens zijn.

  De meisjes gaan wel naar school en willen daardoor de ongeschoolde jongens niet die grof zijn in hun manieren en achter in hun ontwikkeling. Ze kiezen dan voor mannen uit de stad. ook dat veroorzaakt veel problemen daar.


  Maak melding

 14. @ Savioen,
  Vertel wat die zwarte wereld zijn fatsoen inhoud?
  Jij hebt geen fatsoen Savioen,jou fatsoen is het vereren van een criminele massamoordenaar die op 8dec 1982 en te moiwana de wereld heeft laten zien wat zijn fatsoensnormen zijn, kijk in oganda en zaire wat zwarte fatsoen inhoudt .


  Maak melding

 15. Was ook niets anders te verwachten! Dit was allang zo! Ga naar de markten o.a. en zie je wel het een en ander.

  FOEI, getverdomme!! tegen over de ouders! Ene kant de dood van hun kinderen en de andere kant brood voor de ouders! Inderdaad dat er hier gezegd wordt over PARIA!!!!!!


  Maak melding

 16. Ik zou het fijn vinden,indien die salonnationalisten die het zó met Suriname meenden hier een zinnig woord over zouden roeren.Bijvoorbeeld dat ze zo dapper eerlijk en oprecht voor de dag zouden komen.
  Maar nee!Ze zijn nu verdwenen als sneeuw voor de zon,
  om straks bij een eventueel succes verhaaltje ergens op dit forum weer op te duiken.
  GORE LAFAARDS ZIJN DAT!
  Takkie,Patrong,Sempa,Perro etc.
  KOM UIT JE GROTTEN EN SPELONKEN TE VOORSCHIJN AND FACE THE REALITY!


  Maak melding

 17. oooh wat erg!

  En ik maar denken dat die “knippa-kindjes”, onderdeel waren van een toeristische attractie.

  Tsja, ben ook maar een simpele toerist.

  Gruwelijk en afschuwelijk.


  Maak melding

 18. eind ’80 jaren,..er is nauwelijks toiletpapier in het land, een potlood en schrift is onbetaalbaar maar de kinderen gestoken in schooluniform “GINGEN WEL NAAR SCHOOL”,….meisjes van 14,15 en ouder liepen rond te dolen in de straten van Parbo,..een auto stopt en daar gingen zij…de prostitutie in!!!

  Vandaag praat DADA over S O E V E R E I N Suriname!!!

  MAMA Nederland was slecht noh!!!


  Maak melding

 19. deze 14, 15 jarigen, destijds door armoe gedwongen tot prostitutie zijn vandaag 35+,…….ik vraag mij af hoeveel van deze hun stem hebben uitgebracht op de Souteneur van Soeverein Suriname!


  Maak melding

 20. Amerikaanse verhalen overtreffen “indiaanse” verhalen. In deze Amerikaanse verhalen moeten wij met z’n allen niet intrappen, dan bedoel ik de “oprechte” Surinamers en andere personen met een gevoel van objectiviteit en waardigheid. De Amerikanen vallen van oudsher onder de grootste opruiers in onze beschaafde wereld. Ik ben geen voorstander van kinderarbeid. In elk land is er kinderarbeid, jammer genoeg. Dat kinderen een bijdtage leveren binnen het gezin, heeft altijd bestaan. Maar men moet niet overdrijven, in geval van Suriname. Als het zo is dan zal het minimaal zijn en is het simpelweg een probleem net als vele anderen welke Suriname te lijf kan en moet.
  De Amerikanen mogen allereerst de handen in eigen boezem steken en niet de GANGSTER in onze wereld blijven uithangen met hun vernietigingswapens. Dat is een slecht voorbeeld voor elk opgroeiend kind. Laten ze dit reuze probleem te lijf gaan. De ouderwetse provocaties van Amerika zijn wij zo zoetjes aan gewend. Die ordinaire wapens waarmee men in een klap de wereld kan doen eindigen, dat moet hun kopzorg zijn. Geef mij maar in dit geval – de sowieso bewust opgeblazen kinderarbeid – in Suriname, waarbij kinderen vaak uit nood een bijdrage binnen hun eigen gezin en leefomgeving leveren. Men weet dat dit onder nomale omstandigheden altijd gedoogd is en geen mens aan doodgegaan is.
  Over kinderarbeid gesproken: what about die Albert Hein winkels im Nederland. Vanaf 15 jaar mogen kinderen in Nederland werken. Valt dat wel dan niet onder kinderarbeid?
  Elke idioot weet dat Suriname in een dergelijk geval m.b.t. kinderarbeid, nimmer kan worden vergeleken met landen als Soedan en vietnam, waar de situaties totaal verschillen.
  Als de Amerikanen kinderen zo hoog hebben zitten, dan zouden zij in de landen de ouders van deze kinderen niet zo moeten uitbuiten, welke sowieso een oorzaak/gevolg voor/van kinderarbeid is.
  De hypocrieten en slijmballen met bovenstaande reacties moeten diep in hun binnenste kijken en zichzelf afvragen of zij ook dit “spelletje” met Amerika zo nodig moeten meespelen.
  De Amerikanen hun interesse ligt alleen maar in macht. Om dit doel te bereiken zijn ze zelfs bereid zogenaamde kinderarbeid als issue in te zetten. Het is gewoon schaamteloos van deze AmeriKAnen. Het zijn machtwellustelingen pur sang, deze AmeriKAnen. Als zij middels pertinente leugens als deze van kinderarbeid via Suriname hun doel willen bereiken moeten wij met z’n allen dit als grote ordinaire GRAP – met hoofdletters zien.
  Dit is bedoeld voor de ons aller inmiddels bekende GMAPpenmakers voornamelijk op deze site, om hun hart op te halen. Minister Miskin mag dit mogelijk euvel te lijf gaan net als elk ander probleem, met het verzoek aan Amerika zich eerder zorgen te maken over hun eigen gigantische problemen. Bij o.a. ordinaire bombardementen tijdens oorlogen als het deze AmeriKAnen uit komt, kinderen zoveel als mogelijk te ontzien, zou hun respect voor kinderen in het algemeen ook kunnen weergeven, in zoverre deze bestaan.
  Dan is dat op z’n minst een eerste stap en wezenlijke bijdrage om hun zo “begeerde liefde” aan kinderen te tonen. AmeriKAnen, lees: ophitsers, opstokers e.d. De AmeriKAnen, als misschien wel GROOTSTE veroorzakers van kinderarbeid in onze wereld mogen hun plaats in deze kennen en niet zo hoog van de toren blazen. De AmeriKAnen mogen niet verder worden gevoed als zijnde de GANGSTERS van onze “beschaafde” wereld, maar worden gewezen op de realiteit. Deze AmeriKAnen hebben vaak genoeg er naast gezeten. Wapens syaan immers niet als synoniem voor WAARHEID. Wees oprecht vriend van Amerika, maar neem ze niet als onterechte “vriend” steeds in de maling. Een vriend moet bereid zijn de waarheid aan te horen. Maar of Amerika dat wil, is een vraag op zich. Echte vrienden of NEP vrienden. Ik denk dat een Amerika eens toe is aan “echte” vrienden.

  AUTHENTIEK en INTEGER!


  Maak melding

 21. Suriname heeft een leerplichtwet en zou daarmee de Amerikaanse ambassadeur hiermee van repliek kunnen bedienen. Er zullen in Suriname wel omstandigheden zijn gelet op de, armoede, landbouw, cultuur, zeden en gewoonten dat er wel kinderarbeid wel bestaat, maar kinderen behoren op school te zijn tijdens de schooluren en als ze ’s middags werken, ja zo zijn onze manieren, maar daar wordt ook op toegezien, dat kinderen op tijd binnen zijn, na een bepaalde tijdstip ‘s-avonds.

  Kinderprostitutie komt overal ter wereld voor, ook in USA dus daar kan Suriname alleen op toe zien dat het niet gebeurt en als men daders op het spoor tegen komt of vermoedens heeft van daders, worden die gearresteerd en verschijnen die voor de rechtbank.


  Maak melding

 22. Op 12/06/2012 was het Werelddag tegen Kinderarbeid.
  Op 13/06/2012 een artikel uit (dWTonline.com) Archief per dag over:
  Minister Amafo wil aandacht voor kinderen met….
  Ik heb het artikel toen opgezocht en gelezen.
  En vandaag krijgen wij bovengenoemd bericht te lezen.
  Dus ze hebben niets en dan ook niets ondernomen in Su.
  vanaf 13/06/2012.
  Minister Michael Miskin, was ook hiervan op de hoogte.
  Dus je kan nimmer verbijsterd zijn geraakt.
  Ook niets vernomen van het Jeugd Parlement.
  De DNA aandeelhouders en co. van de Goudmijnen houden eveneens hun grote mond.

  @MEDUSA heeft het reeds gezegd: (27/09/2012 om 13:52)
  DIE ZULLEN VAST EN ZEKER OOK WEER LIEGEN.

  Er is ook een site die men eventueel nog kan raadplegen.
  “Werkmaken maken van strijd tegen Kinderarbeid”.
  http://www.ilo.org/brussel/press/press-releases/WCMS van 11/06/2012 (IAO-Brussel).


  Maak melding

 23. @@ Esmerald ju ab letie! Ding knippa pikin tu!! Ik heb laatst bij mij twee Gotubongs laten weghalen. De takken kwamen helemaal boven op mijn dak. Hoe verkeerd kon ik zijn zeg! Maar andere kant vond ik ook wel zielig de kinderen de straat op te sturen in de hitte van 32 graden zonder frisdrankjes of ijsje/water mee te geven!


  Maak melding

 24. raar dat perschef de minister niet heeft ingefluisterd om te zeggen dat het onderzoek in de vakantie periode gedaan is en veel kinderen vakantie werk doen. na dibrie partij maakt toch overal een mooi verhaal van.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.