Komen kerken ook met excuses voor het slavernijverleden?

59

Volgend jaar is het precies 150 jaar geleden dat Nederland de slavernij afschafte. Het land heeft tijdens de slavernij een half miljoen slaven verscheept en dat ging onder toeziend oog van legerpredikanten. Ook was de Hervormde Kerk aanwezig als staatskerk schrijft het Nederlands Dagblad. Vandaar dat de Raad van Kerken(RvK) het slavernijverleden op de kerkelijke agenda’s heeft geplaatst.

Zo werd in juni dit jaar een oproep gedaan om op 1 juli 2013 als Nederlandse kerken gezamenlijk een gebaar te maken, door de pijn te erkennen die de slavernij heeft veroorzaakt. De achttien bij de RvK aangesloten kerkgenootschappen stemden unaniem in met de aandacht voor het slavernijverleden schrijft de krant.

Maar het is de vraag als de kerken op 1 juli daadwerkelijk met excuses komen. Volgens Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken, moeten kerkgenootschappen zelf besluiten of ze ook echt met excuses komen voor hun rol in deze periode”. “Het is niet moeilijk een excuusbrief op te stellen namens alle kerken om daarin schuld te belijden voor het slavernijverleden. Ik zou kerken willen voorstellen dit te doen, maar ik zeg dit op persoonlijke titel” aldus Van der Kamp in het Nederlands Dagblad. Lees verder in het Nederlands Dagblad.

Bekijk ook:


59 REACTIES

 1. Natuurlijk, dat was al in de slavernij tijd. Als je een spaanse bok [vreeselijk vast gebonden in een krul en zwaarmishandeld] gaven moesten de slaven mee naar de kerk en werd hun geleerd dat je geen kwaad met kwaad mag bestrijden en dat je moet vergeven


  Maak melding

 2. We moeten wel onderzoeken wat de rol van de kerk is geweest tijdens de slavernij. Ik denk bijvoorbeeld aan Bartolome de Las Casas die een vooraanstaande rol heeft vervuld bij de bestrijding van de slavernij.


  Maak melding

 3. Socrates

  DE kerken (RELIGIES) waren de grootste drijvers in het proces om de zwarte bevolking tot geestelijke slaven te maken.
  Het doel was,eerst fysieke slaven naar mentale slaven en om eeuwige slavernij te behouden is het systeem van geestelijke slavernij ontworpen na dat zij ons oorspronkelijk geloof concept hadden onderschept en een eigen politieke versie ervan ontwikkeld hadden en hun fictieve Jezus ontwikkeld hadden in opdracht van de paus in die dagen.
  Tekeningen van die fictieve Jezus zijn gemaakt door Michael andello in opdracht van het Vaticaan geleid door de paus van Rome (Italië)


  Maak melding

 4. het waren geen half miljoen slaven,maar meer dan 7 miljoen mensen die slaven werden genoemd,maar in het echt ontvoerd werden naar verschillende streken van de wereld en in su werden er 1,5 miljoen verscheept waarvan de meeste gevlucht waren en de achter gebleven als huis negers weden gebruikt.
  Maar er schuilt nog een geheim van ons land,en die geheim ga ik alleen voor mijn volk openbaren zodat zij weten wie wij echt zijn als bevolking.


  Maak melding

 5. De kerken hebben de grootste invloed op het slavernij verleden tot op heden uitgeoefend,,in ons geloof systeem hebben wij nooit die Jezus gekend die door hen door hun media ge presenteert werd en nog steeds word ge presenteert.
  Alle religies hebben zich aan slavernij schuldig gemaakt waarvan het zwarte bevolking de grootste last gedragen heeft en nog steeds draag qua denk mentaliteit en geestelijkheid.


  Maak melding

 6. @sra

  O,heus sra.
  Ken je de surinaamse geschiedenis ook zo fijntjes?
  Misschien kan je ons ook uitgebreid uileg geven over de eigen surinaamse tragedie’s dat begonnen was met een illegale couppleging die altijd ongestrafd is gebleven, de decembermoorden in 1982,Moiwana slachtingen,bouta amnestie, belfort etc…..etc…
  Kan je ook het rol van Steve Meye kerk voor ons belichten want naar het schijnt is het een veilige haven voor de criminelen van NU en niet enkele eeuwen geleden. En het crimineel van de eeuw is bouta,je paarse god. Dan hoe dan?????


  Maak melding

 7. @sra

  Kerken en hebben zeker invloed gehad, maar niet hoe jij dat uitdrukt.
  Wat denk je van onze zwatre broeders die ons ontvoerde en aan de blankeman
  Dit omdat we uit verschillende stammen bestaan.
  We moeten stoppen met steeds de blanke man erbij te halen.
  Ons eigen broeders zijn ook verantwoordelijk , voor wat er met ons is gebeurd.
  Maar vergeten mogen we het zeker niet doen.

  God zij met al onze broeders en zusters die heen zijn gegaan.
  Een ieder heeft de kerk nodig


  Maak melding

 8. Feit is wel dat het christendom de negers fundamenteel heeft verdeeld. Zo heb je negers die fanatieke christenen zijn en anderen die nog geloof hechten aan hun voorvaderlijke rituelen uit Afrika. De eersten zien neer op de tweede categorie en worden uitgemaakt voor heidenen en afgoderij. Dat verschijnsel heb je ook in Suriname.


  Maak melding

 9. @ray# weer iemand die alleen maar achter uit denk we hebben het hier over het slavernij,en niet over dec/moorden van 82 als je over dat wel praten ga dan naar suri kom met wat anders ray,denk voor uit man jij met dec 82


  Maak melding

 10. Pengel

  Neem mij niet kwalijk,maar aan jou reactie te lezen heb ik kunnen opmerken dat jij ook nog steeds in geestelijke slavernij verkeer.
  Doe een beter onderzoek hoe religie en kerken onstaan zijn,dan zal het een en ander jou duidelijk worden.


  Maak melding

 11. Ray

  Jou reactie van 14;59 uur dinsdag 18-9-2012

  Ik gaat jou niet zeggen wie ik ben of wat ik doe,,maar ik kan jou wel zeggen dat ik 100% meer weet van su en tijden voor dat het su genoemd werd.
  Wat ik van su weet gaat jou pettje te boven,en als ik maar enkele uitleg zou weergeven,zou,jij,in jou broek schijten en wegrenen.
  het zou te zwaar voor jou zijn om aan tehoren,omdat het door die verkeerde leer die jij gehad hebt ongeloofwaardig gaat klinken.
  Ja wat ik over mijn volk weet is jou niet met een pap fles gegeven maar was onberijkbaar voor jou,jou gedrachts kennis zou het niet kunnen vatten.

  JIJ leid ook aan het Bouterse syndroom.
  En straks gaat jij ook aan het SRA syndroom leiden.


  Maak melding

 12. @Pengel

  Met je reactie toon je aan dat koloniale conditionering bij sommige Surinamers totaal is. Je reactie toont tevens aan dat het postkoloniaal syndroom bij jou een vaststaand feit is.

  Je schrijft:

  “We moeten stoppen met steeds de blanke man erbij te halen.”

  Ik zeg:

  De witte man moet stoppen om de Afrikanoiden er steeds bij te halen.

  De slavernij was een misdaad tegen de menselijkheid en er is nooit iemand voor veroordeeld. Dat Afrikanen hun eigen mensen verkochten is waar. Maar de definitieve uitbuiting en onmenselijking kwam van de witte man. Die heeft de slavernij tot een uitgedacht economisch concept gemaakt. Het enige doel was pure winst en de meest grove dehumanisering ooit is toen geinitialiseerd en tot een uitbuitingssysteem gemaakt die haar weerga niet kent.

  De rol van de kerk was gelijk aan die van de duivel. De kerk was de spits in het elftal van de slavenhandelaren. Het instituut kerk is een sekte bestaande uit criminelen en pedofielen. Die kun je gerust met hostie, God en al, in je reet steken. Jij hebt de kerk nodig en doe daarbij niet alsof de gehele mensheid die nodig heeft. Ga je kletskoek maar aan je pedopriesters openbaren.


  Maak melding

 13. Ik haalde het volgende van een site:

  Om de kolonie Suriname te bevolken, wilde Nederland er rijke ambachtslieden en handelaren heen sturen. Die waren alleen niet erg enthousiast. Daarom werd hun plaats ingenomen door criminelen en armen.
  Eerste slaven.
  Deze kolonisten kwamen als blanke ‘hulpjes’ naar Suriname. Daar werden ze ingezet als contractarbeiders op plantages en als pachter bij het bewerken van het land. Zij waren de allereerste Nederlandse ‘slaven’.

  Er is sprake van slavernij wanneer iemand gedwongen wordt te werken onder mentale of fysieke druk. Een slaaf is het eigendom of wordt onder controle gehouden door de ‘werkgever’. Dit gebeurt meestal met gebruikmaking van mentaal of fysiek geweld. Hierdoor worden ze beschouwd als eigendom en niet als mens. Ook mochten slaven niet doen wat ze zelf wilden.
  Slavenhandel
  Na de oprichting van de West Indische Compagnie in 1621 en de verovering van de kolonie Brazilië op de Portugezen in 1630, gaan de Nederlanders zich ook intensief met de slavenhandel bezighouden.

  Rechtvaardiging van slavernij.
  De slavernij werd op verschillende manieren gerechtvaardigd. Dominees haalden verschillende stukken van de bijbel aan. Zelfs de zwarte dominee Jacobus Capitein, ooit zelf slaaf, verdedigde de slavernij. Bovendien vonden ze het niet erg zolang het maar
  om heidenen ging die in een oorlog gevangen waren genomen. Politici benadrukten dat ze zelf geen slaven maakten, maar dat ze slechts handelden in mensen die al slaaf waren. Weer anderen probeerden de slavernij goed te praten door te beargumenteren dat de
  gekleurde Afrikaanse bevolking van een minderwaardig ras waren.
  In 1511 riep de Spaanse Rooms katholieke priester Bartolome De Las Casas, (1474-1566) uit tot het importeren van Afrikaanse slaven om het zware werk op de plantages te doen omdat naar hij zei, de inheemse bewoners daar toe niet in staat waren.
  Toen was het hek van de dam.


  Maak melding

 14. @socrates

  volgens mij heb je het mis. het is juist deze de Las Casas die zei dat de indiaanse slaven vervangen moesten worden door negers uit Afrika. hij zei ongeveer, vervang de indiaan maar door een neger, die heeft toch geen ziel.
  hij verzocht zelf de koningen van Spanje om meer zwarte slaven te importeren.


  Maak melding

 15. Als ze excuses willen aanbieden mogen ze dat, als ze het niet willen kan het me geen moer schelen, de slavernij is voor mij een gepasseerd station. Ik heb deze kerken niet nodig, wat kunnen ze me leren? Het enige waar ze tegenwoordig goed in zijn is hoe kleine kinderen, onder hun hoede geplaatst, misbruiken en dat jarenlang geheim houden. Voor het misbruik van de kinderen in het recente verleden kunnen/willen ze geen excuses aanbieden, hoe oprecht zullen hun excuses ten aanzien van hun slavernijverleden zijn?


  Maak melding

 16. De eerste die excuses moeten aanbieden zijn de negers zelf.
  Die hebben hun eigen mensen gevangen genomen en verkocht.

  Daarnaast waren het vooral zakenmensen die voor eigen gewin dit soort zaken deden.
  De bevolking van o.a. Nederland was in die tijd volledig onmondig, arm en zelf niet veel meer dan slaaf.


  Maak melding

 17. @Pengel, niemand heeft de kerk nodig, God woont n jezelf en waarom zou iemand je iets vertellen over God waar je zelf niet achter kan komen, voor mij: alle religies opdoeken, het heeft wweinig goeds gebracht, wel tweedracht en ellende.


  Maak melding

 18. anna
  God heeft jou verlaten, de duivel heeft nu bezit van jou genomen.
  Ovallend aan de redenering van deze duivelse kind is dat zij alle kerk wil opdoeken,
  omdat ze tweedracht hebben gebracht, maar aan de andere kant aanbid ze een dictator , voor mij mogen ze alle dictators voor een vuurpeloton zetten omdat ze alleen maar achteruitgang,ellende,onderdrukking,vernedering hebben veroorzaakt.


  Maak melding

 19. Forummers, Odi odi.

  @anne: En ze gaan anno (2012) gewoon door om de mensen te belazeren. Ook in Amsterdam Z.O.

  MOEDER VAN ‘VEULEN’ VREEST DAT ZE DUIVEL HEEFT GEBAARD.

  Door: redactie (AD.nl) (zie foto via AD.nl)
  14-9-12 – 16:33 bron: HLN.be / The Kenyan Daily Post

  De bizarre ‘geboorte’ blijft de gemoederen beroeren.© Kenyan Daily Post.
  Het verhaal van de vrouw, die een ‘veulen’ baarde in een kerk in Nigeria, heeft weinigen onberoerd gelaten. Mondjesmaat komen meer details over deze merkwaardige zaak aan het licht. De moeder van het vreemde wezen is inmiddels ondergedoken.

  ‘Ze voelt zich diep beschaamd over wat haar is overkomen. Ze dacht dat ze de duivel op de wereld had gezet’, aldus Silva Wealth, de voorganger van de kerk waar de bizarre bevalling gebeurde, aan The Kenyan Daily Post.

  De vrouw, Mary, zou aan voorganger Silva Wealth hebben verteld dat ze zich soms zwanger voelde en andere keren niet. Volgens de evangelist wilde Mary onder geen beding een abortus laten uitvoeren.

  Duivel?
  Tijdens de bevalling in de World Liberation Ministry-kerk werd Mary omringd door vier vrouwen die hun lendendoek om haar heen hielden. Het resultaat van de bevalling is inmiddels bekend: een wezen dat lijkt op een veulen. Vele aanwezigen dachten dat de duivel op de wereld was gezet en vluchtten krijsend de kerk uit.

  Ook Mary was en is er van overtuigd dat ze een duivel had gebaard. ‘Daarom schaamt ze zich diep en is ze ondergedoken’, vervolgt voorganger Silva Wealth. ‘Maar ik ben er van overtuigd dat ze in ons midden zal terugkeren’.

  Op de suggestie dat de hele bedoening opgezet spel is, antwoordt Wealth dat er wel vaker wonderen gebeurd zijn in z’n geloofsgemeenschap. ‘Ook de gynaecoloog van Mary stond voor een raadsel. Volgens de echografieën was ze soms zwanger en soms weer niet.’

  ‘Medisch onmogelijk’
  De wetenschap fronst inmiddels de wenbrauwen over deze bizarre zaak. Dokter Jerry Uwaifo, gynaecoloog en medisch directeur van het Central Hospital in Benin City, bestempelt de hele bedoening als een flagrante leugen en een geval van massahysterie. ‘Het is medisch gezien onmogelijk dat een vrouw een veulen om of het even welk ander dier het leven schenkt’, zegt de man. ‘Een vrouw kan een misvormd kind baren, maar geen dier’.

  @sra: Dan moet ik ook denken aan de TV-Priesters in de USA en ook in andere landen.
  Deze gasten worden steeds rijker met hun familieleden en de ‘gelovige’ kerkgangers worden armer.
  Geef Uw Laatste Gave voordat U de Kerk verlaat.

  Maar in SU. heb je ook zo’n grappemaker.
  En dat is STEVE MEYE WONDER.


  Maak melding

 20. Fer.E odi mang,

  thans is de huisarts,apotheek,fysio enz geclusterd in één gebouw…HET GEZONDHEIDSCENTRUM!!

  een kerk,cafe,casino & sexclub onderbrengen in één gebouw onder de noemer GEESTELIJKEVERLICHTINGSOORD lijkt mij een goedplan, en dan kijken welk oord het meeste bezocht wordt, immers, alle 4 zijn geestverlichtend indien je maar betaalt 🙂 🙂 🙂


  Maak melding

 21. Beste GMAP:

  Het zou Anna_Zeepbel sieren als ze haar racistische en hysterische opmerkingen voor zich zou houden.

  Deze Paarse Heks die zogenaamd op de Antillen na 40 jaar bijstand in Nederland van haar verdiende pensioen geniet, bevuilt deze site met haar domme gezwets.


  Maak melding

 22. Ik vraag me af waarom er nog zoveel onkunde is over dit onderwerp? Het is niet dat er niet genoeg informatie is.

  Ik vraag me af of het onwil is of dat het gemakzucht is. Anderen halen er weer een heleboel irrelevante zaken bij.

  Slavernij is er al heel lang. Het heeft niet altijd bestaan maar is gaandeweg ontwikkeld.Er zijn verschillende vormen van slavernij. Dat is een van de dingen waarin men goed onderscheid moet kunnen maken.

  Daarnaast zijn er een aantal concepten die nader gedefinieerd moeten worden om duidelijkheid en orde in de discussie te schepen.

  Slavernij komt in de klassieke oudheid in Afrika niet voor. Ondanks verhalen was de Nubische en Egyptische bevolking ten tijde van de Ma-aat, vreemd voor dit verschijnsel en doet het pas zijn intrede tijdens en na de intocht van de Hyksos. De latere Hebreuwen (joden) zijn daar een uitvloeisel van.

  Deze groep kwam naar Afrika zonder religie en ging niet door de rode zee weer weg, maar net zoals z waren gekomen, door de Sinaï. Ook hebben ze geen bouwwerken gemaakt want die stonden er al.

  Er leven verschillende volken in Afrika.Om bepaalde redenen worden deze volken stammen genoemd. Maar je kunt een volk als de yoruba ( 40 miljoen mensen) die ten tijde van de start van de trans-Atlantische slavernij beschikten over ommuurde steden, sanitair hadden waar ze in Europa van droomden, een stam noemen?

  Wales heeft nog geen 200.000 inwoners, is dat dan geen stam? de connotaties maakt dat bepaalde concepten makkelijker te slikken zijn bij een dergelijke benaming.

  In Europa had je het lijfeigenschap. Dat was erger dan de vorm van slavernij in Afrika. Men kon zich vrijwillig als slaaf melden bij een schuld en de tijd was begrenst
  Slaven konden gewoon erven, zich huwen in de familie van de “eigenaar” publieke functies bekleden, etc.

  Dat kon in Europa niet. In Afrika bleef men mens.
  De zgn verkopen van slaven aan Europeanen maakt niet dat de collaborateurs in Afrika verantwoordelijk waren voor de misdaden die de Europeanen begingen.

  Hitler is ALLEEN maar gefinancierd door rijke joden, ook tijdens de oorlog. maakt dat joden verantwoordelijk voor wat de nazies hebben gedaan?

  De kerk heeft in Afrika gefunctioneerd als instrument en dient daartoe nog steeds. het Christendom zoals het nu bekend is heeft niets met religie te maken volgens laat me zeggen de Afrikaanse filosofie maar alles met westerse cultuur en filosofie.

  Het is een virus dat grote schade aanbrengt wereldwijd. Het is een groot taboe vooral onder zwarten erover te praten maar het is niets anders dan de waarheid.

  Excuses van de kerk zie ik daarom niet gebeuren. Als die zouden komen, wat zal het effect dan zijn?
  Iemand zei het al het is een leugen die goed werkt. Waarom zouden de mensen die er profijt van hebben een goed instrument inleveren?

  Intelligentie mensen schakelen hun hele denkvermogen uit en volgen blind de voorgangers die hun zakken meer dan vullen. Een trieste zaak.

  Excuses van de kerk zou maken dat ze er waarschijnlijk nog meer zieltjes bij krijgen.


  Maak melding

 23. Hhahaahahah ik moet echt lachen om anna_z no joke,
  Wie wil jij na 150 jaren berechten vertel mijn dat,hoe wil je het juridisch gaan aanpakken kom met een voorbeeld dan praten we verder.
  anna_Z bishop steve Meye is zeker een goede in jou paarse ogen ??
  Begin die misdadigers in jou eigen land te berechten gek wijf dat je bent.


  Maak melding

 24. pasew, Odi mang.

  Alleen wordt de eigen bijdrage voor het GEZONDHEIDSCENTRUM straks verhoogd.

  Maar de eigen bijdrage voor de GEESTELIJKEVERLICHTINGSOORD heeft zich altijd verrijkt.

  Ook de Butler van de Paus moet straks terechtstaan voor lekken “intrige” binnen het Vaticaan.
  De gelovigen mochten hiervan niet in kennis worden gesteld.
  Ik vraag mij alleen af, voor welk GERECHT de Butler zal verschijnen?


  Maak melding

 25. Excuus en dan ??
  Wat is dan de volgende stap ?
  Slavernij doet mij helemaal niets de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn leven niet meer dus lijkt mij heel verstandig voor alle zwarte broeders en zusters van mijn om op te kopen tegen iedere vorm van onderdrukking,mensenrechtenschending,Dictatuur,vernedering,knechten,genocide, ook wanneer sommige misleiders de slavernij misbruiken om zo de bevolking aan zijn kant te krijgen .


  Maak melding

 26. Fer. E.,

  ik heb zoveel “geschiedenis” gehad van @ik vraag mij af, dat ik ogenblikkelijk nodig heb geestelijke verlichting…ik ga gauw naar dat oord 😉

  die butler is een eunuch, en dus jaloers dat de paus lid is van het GEESTELIJKEVERLICHTINGSOORD 🙂


  Maak melding

 27. Tedje, de negers die hun ‘eigen mensen’ verkocht hebben liggen allemaal onder de grond, zij kunnen dus geen excuses meer aanbieden (overigens maken niet alleen negers zich schuldig aan het verkopen van hun ‘eigen mensen’). Welke definitie geef je aan ‘eigen mensen’? Als een blanke Duitser een blanke Nederlander of een blanke Jood verkoopt, heeft hij dan zijn eigen mensen verkocht? Als een Hutu Jorubas verkoopt, heeft hij dan zijn eigen mensen verkocht? Niet alleen de huidskleur maakt dat je andere mensen tot je ‘eigen mensen’ rekent of moet rekenen. In principe moet het niets uitmaken of een neger nu andere negers, blanken of chinezen verkoopt, in alle gevallen is het een even grote misdaad want hij heeft MENSEN verkocht.

  De kerk als instituut bestaat nog steeds, zij kan nog excuses aanbieden.


  Maak melding

 28. @Tedje

  “De eerste die excuses moeten aanbieden zijn de negers zelf.”

  Dus als ik jou een gestolen staaf goud verkoop en jij weet daarvan dan ben ik alleen degene die fout is? Ben jij als heler dat niet schuldig? De heler houdt het stelen in stand en moet eigenlijk zwaarder gestraft worden.

  Uit ervaring op dit forum weet ik dat jij een nogal zwaar koloniaal geconditioneerde racistische koelie bent. Ik neem je je onwetendheid dus niet kwalijk. Niet iedereen kan verantwoordelijk gesteld worden voor zijn eigen zwakzinnige gedachtekronkels en bij deze vergeef je het onmiddellijk.

  Blijf dromen van de “neger” en elke keer als je naar beneden kijkt roer dan even in je grootgeschapen complex. Tenminste als je het dingetje vanwege de verduistering door je vadsig behaarde rechtse koeliebuikje nog kunt zien. 😉

  Spiegeltje spiegeltje aan de wand …………….. hele land.

  😉


  Maak melding

 29. Allen,
  Mijn hart bloedt bij het lezen van alle reacties. Zoveel haat en nijd en waarvoor?? Daarvoor is geschiedenis, het is gebeurd. Blijf niet hangen in het verleden, maar doe er wat aan dat het niet weder gebeurd. Verbeter de wereld begin bij jezelf. De energie die wordt gestopt in het verleden kan liever worden gebruikt voor verbeteringen. Wij zijn allen kinderen van God, de enige Almachtige Vader van Hemel en Aarde. Het maakt niet uit hoe jouw geloof heet, want wij aanbidden de een en dezelfde God de Vader. May he has mercy on your soul.
  Mijn overgrootmoeder dateert uit de slaventijd, maar zij heeft mij altijd geleerd om geen haat of wrok te hebben. Zij leerde mij dankbaarheid en respect te hebben voor de voorouders die offers hebben gebracht tbv de vrijheid die wij nu kennen. Koester dat en niet de negatieve zaken. Het leven is relatief, embrace it please. Dus lieve mensen laten wij in vrede, met respect, liefde en integriteit leven met elkander. De aarde is echt maar 1(een) planeet waarop wij mensen met zijn allen leven. Als je ander rasiaal uitscheld of verwijten maakt, doe je in feite dit ook aan jezelf. In the end zijn wij allemaal hetzelfde: er stroomt bloed door onze aderen, twee ogen, twee oren,etc we lopen op twee benen rechtopstaand etc. Het fundament is op basis hetzelfde.
  Nogmaals beste mensen, vergeef zoals je vergeven wilt worden. Have a blessed day.


  Maak melding

 30. Angels Cry mi gudu,

  welkom is ons Su nest,..ga niet de almachtige vragen om hulp, anders moet ook jij srd 6000 betalen om contact te krijgen met de LIEVE HEER 🙂


  Maak melding

 31. @Pasew.
  Whahahahahahha, je bent echt gek!

  Ik wilde eigenlijk niet bemoeien,maar ik ben Rooms Katholiek dus eigenlijk mag ik wel.

  Heren Pastoors,
  Excuses bieden heeft geen zin.

  Deskundigen zoeken om degenen die het nodig schijnen te hebben, het overgrote deel niet dus, te helpen bij het verwerken van hun jarenlange trauma.

  Dat heeft veel meer impact.
  Het is maar een idee.

  @Angels cry, wijze woorden, bedankt!


  Maak melding

 32. @Angels Cry

  De heer is jouw herder. Hallelujah!!!!! Ik geloof in het universele concept van het dualisme. Yin and yang, de perfecte eenheid in het universum is mijn herder. Mijn andere herder heeft vier poten en een mango schil ik soms met mijn herdersmes. Geloof wat je wil maar laat anderen vrij in hun denken. En bedenk dat aardse woorden soms scherper zijn dan de messen van de herders. 😉


  Maak melding

 33. @anne

  Dank je!!! Maar eigenlijk net zo scherp als jij. anna_z en anne!!! Aanschouw de scherpe overeenkomst. Zo scherp als een herdersmes! 😉

  Soso lobi!!!!


  Maak melding

 34. Het is schandalig dat Waterkant selectief censureert op IP adres.

  Als ik onder normale naam op mijn thuis pc inlog duurt het dagen voordat mijn posting wordt geplaatst of wordt zonder reden helemaal niet geplaatst. Log ik in met andere pc vanuit het buitenland – dus ander ip adres – wordt elke posting zonder vertraging direct geplaatst.

  Opvallend is dat alle pro NDP postings zonder problemen direct worden geplaatst

  Een kwalijke vorm van censuur dus.Waterkant onwaardig.

  Nu iedereen raden wie ik ben….


  Maak melding

 35. Slavernij in de Bijbel:

  De Bijbel verhaalt vaak en uitvoerig over slaven, slavernij en slavenhandel.

  De bijvrouw van Abraham, Hagar, was een Egyptische slavin die hem zijn eerste zoon, Ismaël, schonk. Zijn achterkleinzoon Jozef werd als slaaf naar Egypte gevoerd. Het hele Joodse volk was in slavernij in Egypte geraakt, waaraan het kon ontsnappen onder leiding van Mozes (en dit wordt nog steeds herdacht met het joodse paasfeest, Pascha).

  De Bijbel geeft uitvoerige regels voor het behandelen van slaven. Zo is het volgens het Oude Testament verboden om Joden voor altijd in slavernij te houden (Exodus 21:2), wordt de verkoop van dochters als slavinnen gereguleerd (Exodus 21:7-11) en wordt het roven van Joden om hen als slaaf te verkopen met de dood bestraft (Deuteronomium 24:7).

  Maar ook konden slaven uit omringende volkeren worden gekocht. Deze niet-Joodse slaven waren dan voor altijd eigendom van de koper en konden als erfelijk bezit worden overgedragen aan het nageslacht (Leviticus 25:44-46).

  Jezus geeft in het Nieuwe Testament verschillende parabels waarin gesproken wordt over slaven en meesters, maar keurt het niet expliciet af.

  De meeste verzen in het Nieuwe Testament waarin de slaaf direct genoemd wordt geven aan dat deze zich moet schikken in zijn lot en gehoorzaam moet zijn aan de meester (Lucas 12:47, 1 Timoteüs 6:1, Titus 2:9-10, Efeziers 6:5, 1 Petrus 2:18-19).


  Maak melding

 36. Volgens mij heeft iemand het nog niet begrepen”
  De bijbel is een boek van die verdrukker om geestelijke slavernij te ontploien bij zwarte mensen,,daarom kwamen zij met hun bijbel naar ons toe om ons te verblinden en daarna geestelijk maar ook lichaamlijk te vermoorden.


  Maak melding

 37. @ik: Daarom heb ik ook enkele passages aangehaald.

  Dus de “voorgangers” van de KERKEN zullen ook met hun excuses komen aandraven.
  Maar dat zullen wij maar afwachten.


  Maak melding

 38. Zo lang er in de bijbel (of welk ander “heilig” boek ook) sprake is van slaven en uitverkoren volkeren, wil ik er niets van weten. Dit houdt namelijk in dat God discrimineert en daar geloof ik niets van.


  Maak melding

 39. En hoe zit het de inheemse die waren de eerste slaven die columbus zogenaam heeft ondekt en bijna heeft uit geroeid IK vindt dat de Indianen columbus hebben ondekt mensen probeer SU of Suriname met hoofd letter te Schrijven aiht! Respect voor Su aboeng basta BRRRRR!!


  Maak melding

 40. @Tedje das waar ook blak pakt blak. voor wie en die idee komen hun niet mee wat nog steeds gebeurd in Afrika dat de westen ruil handel in nadeel voor de zwarten aanbied Arabieren waren de tussen personen. en hebben de blanke over gehaald dat de inheemse zwak waren en een werelddeel is met mensen sterk als paarden weer bestendig zijn. WAT ik jouw mee wil geven is de Heeler is erger dan de Steler! Val de Negers niet aan snabbel


  Maak melding

 41. Hier een kort verhaal uit de bijbel en mijn antwoord daarop;;In die zogenaamde heilige boek staat;;God heeft zijn zoon gestuurd om voor de wereld te sterven,;nu mijn antwoord,,Als god de god van leven is zal hij nooit toestaan dat er in zijn naam gemoord wordt,dus hiermee wil de schrijver van de bijbel aan geven dat god medeplichtig is aan moord,,,en dat de joden zeggen dat zij een uitverkoren volk zijn,is ook vals,,want daarmee verklaren zij dat god een Bedelaar is ,god kiest niet de een boven de ander omdat het ook zijn schepping is,,het is wat jij er zelf van maakt om in balans en harmonie met de schepper te leven,,,om die reden werd de schepper RA door mijn/ons voorouders genoemd.


  Maak melding

 42. Dat ding die zich anna_z noemt is nu volkomen doorgedraaid…..Paars eigen…..
  GMAP laat dat ding voor wat HET is….
  Ze haat Calimerostan maar heeft wel een uitkering uit Holland.
  Ze heeft een hekel aan Hindustanen, maar neemt gretig de Massala Doksa van haar Hindustaanse buren aan.
  Doet mij denken aan het spreekwoord: They dont like chinese, but they all have a chinese manual…….


  Maak melding

 43. who cares,

  een verzoek;..laat mijn Switie anna met rust, wij “gaan al heel lang samen” zij heeft Dada Lief,…ik scheld DADA de pleuris uit, neks no fout,…ook zij eet roti met doksa, maarrr ik trim haar overtollig vet uit………..IN DE HANGMAT 🙂 🙂


  Maak melding

 44. Met de 2e lichting oer-vaders die naar Virginia[USA]gingen,gingen ook 20 angolese slaven mee.In tegenstelling tot Holland mocht er in Engeland wel slaven worden gehouden.Binnen de kortste keren waren deze slaven zelf groot grond bezitter
  geworden en slaven houders.De slaven moesten de tabak telen voor hun eigenaren.Deze zwarte eigenaren behandelden hun slaven hoe zij door hun vroegere meesters behandeld werden.Heel slecht.
  In Europa heeft men het stelsel gekend van lijfeigenen
  en horigen.De lijfeigenen behoorden de landheer toe en mochten verhandelt worden.De horigen hoorde het land toe en hadden heel wat rechten.Alleen het land verlaten ging niet.Of ze moesten zich een jaar en precies een dag of langer in een stad kunnen verschuilen.Dan hoefden ze niet terug te keren naar het land waar ze hoorden.

  Cobie.


  Maak melding

 45. Als god niet toestaat dat er in zijn naam gemoord wordt, wat doet DiDiBrie op die stoel?

  “””” Maar er schuilt nog een geheim van ons land,en die geheim ga ik alleen voor MIJN volk openbaren zodat zij weten wie wij echt zijn als bevolking. “”

  sra: wanneer ben je ontsnapt en hoe komt het dat ze je nog niet hebben aangehouden?

  Ik wil namelijk niet geloven dat ze je vrijwillig hebben losgelaten.

  Ok, nu serieus:

  Wie heeft jou dat geheim verteld?

  En zeg niet GOD, want dat is niet waar. Ik heb je niets verteld. 😉 😉 😉

  Mie gado, mé plasje ien mie broekoe.


  Maak melding

 46. “”De rol van de kerk was gelijk aan die van de duivel.””

  Als de duivel niet bestaat, hoe kan de rol van de kerk gelijk zijn aan die van de duivel. Dat wil zeggen dat de kerk dus geen rol had.

  Volgens het yin-yang principe is de slavernij bovendien niet iets slechts, maar iets dat tegenwicht biedt en dus evenwicht brengt. Derhalve zou je de slavernij net zo moeten omarmen als bijvoorbeeld naastenliefde. Ze zijn immers keerzijden van dezelfde medaille.

  Gelukkig geloof ik deze bullshit niet. Geen god en geen duivel, geen hemel en geen hel. Wat in deze wereld fout gaat, moet in deze wereld bestraft worden, ongeacht of er morele – universele wetten zijn die alles regelen. (wat we toch nooit zullen weten)

  Niet omdat iemand anders daar wel in gelooft moet ik me daaraan conformeren. Ieder heeft zijn “geloof”, maar samen hebben we afgesproken aardse misdaden bij de rechter te brengen.

  Dat kan in dit geval niet meer. Daarom is op zijn minst een welgemeend officieel excuus van alle officiële instituten die er aan hebben meegewerkt, passend.

  The apology should at least be as big as the crime.


  Maak melding

 47. Het is weer zo ver…. Het onderwerp is ‘slavernij’ en dus lopen de emoties weer hoog op.

  Degenen die steeds om excuses vragen, stellen zich voor hun verwerking naar mijn mening zeer afhankelijk op. Kan pas na ‘sorry’ van de ander de verwerking beginnen of dit thema achter zich gelaten worden?
  Hoe is het ook weer in de kerk? ‘Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden.’
  Geef je met het verzoek om excuses de ‘zondaar’ niet te veel macht over je? En dan nog wel een ‘zondaar’ die zich niet schuldig voelt voor hetgeen zijn/haar voorouders hebben gedaan….

  Dat wordt dus lang wachten op excuses en ik voorspel nu al weer heftige emoties als dit onderwerp opnieuw ter sprake komt. Daar hoef je geen waarzegger voor te zijn!


  Maak melding

 48. Midete

  Ik denk dat jij een mentale stoornis hebt,,,of wil jij weten wat ik doe,,dat kan jij gewoon vragen ,,,maar als ik jou gaat antwoorden,nou,neen.
  En jij noemt de president van suriname didibrie,,,zeg mij ,,wat ben jij dan.


  Maak melding

 49. @Socrates
  Jij zegt:”Feit is wel dat het christendom de negers fundamenteel heeft verdeeld”.

  Ik zou eerder zeggen dat religiën de volkeren fundamenteel hebben verdeeld.
  Indonesië is verdeeld in christenen,hindoes,moslims en boedhisten.
  China is verdeeld in Boedhisten,Tibetaanse monikken,
  Moslims,Christenen etc.
  India is vereeld in Hindoes,Christenen,Moslims en nog vele andere groepen.
  Suriname is verdeeld in joden,christenen,hindoes,
  moslims e.a.
  Nederland is verdeeld in christenen,Joden,moslims,hindoes e.a.


  Maak melding

 50. Het probleem met ons is dat wij anno 21e eeuw nog steeds last hebben van de slavernij.
  Maar we vergeten om onszelf te ontwikkelen kijk maar naar die aziatische volken deze mensen hebben onderdrukking meegemaakt verdeeld en heerspolitiek is toegepast om deze landen kapot te krijgen maar deze volken zijn net een rietstengel ze buigen mee met de storm als deze geluwd is staan ze weer recht. En deze eigenschap bezitten wij negers niet, wij zijn net een kakantrieboom als deze omgevallen is, is het einde oefening.


  Maak melding

 51. Persoonlijk denk ik niet dat de Paus excuses gaat aanbieden. Ik persoonlijk zit er ook niet op te wachten. Neen ik ben mij wel bewust van het verleden maar mijn bewustzijn is in het NU. Ik maak er ook NU wat van het leven. Ik ken geen glazen plafond in Europa. Gaat een baan aan mij voorbij dan is het niet bestemd mijn te zijn. Ik ben een slaaf maar dan wel om te overleven in deze wereld, ik moet werken!
  Ik probeer bewustzijn te creeeren bij de jeugd in Nederland.
  De jeugd moet weet hebben van het verleden maar het mag hun niet beperken in hun ontwikkeling. Ze hoeven Nederland ook niet de rug te keren of de blanke te boycotten. Op deze aardbol hebben wij elkaar nodig. Zonder handel met andere landen kan geen een land bestaan.
  Of de Paus nou wel of geen excuses aanbiedt ik ben trots op mijn slavernij verleden. Dat is mijn identiteit of ik het nou wil of niet en daarom omhels ik het ook. Onze plantage moet tot in eeuwigheid bewaard worden, ik ga er met trots en fierheid naartoe en kan mij goed opladen voor een jaartje of 2. Het geeft mij mogelijkheden.

  Ik vraag mij af, stel een Pastoor in een of ander gemeente stelt de brief op en zegt dat op in de dienst. Krijg ik meer identiteit? Ben ik mij bewuster van mijn leven? Zal ik kansen benutten? Zullen de verschillen in de wereld opgelost zijn? Zullen wij elkaar minder afrekenen op kleur? Zullen de termen Redimusu, huisslaaf en huiskoelie tot het verleden behoren. Zullen wij de donkere minder gaan aanduiden als “a blaka wang” en de lichtere bij naam noemen? Allemaal vragen die wij ons zelf horen te stellen voordat wij om erkenning gaan vragen/smeken.


  Maak melding

 52. verleen de slavendrijvers gewoon amnestie, daar zijn jullie toch zo soepel in. Het is 150 jaar geleden en nog blijven jullie erover doorzeuren, maar wat 30 jaar geleden gebeurd is zijn jullie zomaar vergeten. Die hoofddader krijgt als bonus het presidentschap om zich nog verder te verrijken. SLAAP LEKKER VERDER ALLEMAAL!!!!!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.