Winti in Suriname ‘universeel, niet rasgebonden’

61

PARAMARIBO, 30 mei – De informatie in Surinaamse geschiedenisboeken is niet correct wat betreft de Winticultuur. Dit stellen Fiti Fu Wini en Tata Kwasi ku Tata Tinsensi, twee organisaties die meer waardering bepleiten voor met name Winti. De informatie over deze cultuuruiting is of te weinig of de plank wordt volledig misgeslagen. De plannen voor grootscheepse vervanging van lesmateriaal in het onderwijs lijken dan ook een mooie gelegenheid.

Het totale aanbod aan onderwijsmateriaal zou onder de loep genomen moeten worden. Geschiedenisboeken spannen zonder meer de kroon. “Winti wordt daarin uitdrukkelijk geciteerd als de godsdienst van de negers. Deze aanduiding is voor de Winti-gemeenschap zeer beledigend. Vanuit de geloofsleer bezien is Winti universeel en niet rasgebonden en kan het door een ieder vrijelijk worden beleden.” De twee organisaties willen gauw overleg met de regering.

Bij de voorbereiding mag best de moeite worden genomen de informatie aan te passen. “Het gaat meer om teksten uit de koloniale en postkoloniale periode, die dringend moeten worden herzien of herschreven. Vooral teksten in de geschiedenisboeken over de slavenperiode moeten na gedegen onderzoek worden herschreven om geschiedvervalsing teniet te doen”, stellen de organisaties. Er wordt dan ook gepleit voor een stevige evaluatie.

61 REACTIES

 1. Ik ben het niet eens met deze twee organisatie’s
  Ik ben gemengd en sinds ik wintie ken ken ik t bij de creolen die zijn ook t meest bezig ermee die hindostaan worst beinvloed door die creolen negers en zo ook andere rassen maar de oorsprong komt van de negerslaven
  De javaan heeft ook zijn wintie’s maar dat is dan typisch javaans dus iets indo maar ik zie die javaan al wintie krijgen als kromantie en apoekoe nee hij danst ook niet zo als de negers
  Dus er zit wel verschil in de wintie
  Ook weet ik dat de goeroe van de javanen huplepup gaan halen bij de begraafplaats en dat doen de creolen(negers) niet die zwepen zich op met trommen en roepen zo die wintie’s op als die javaan geen geesten oproept krijgt hij nooit wintie
  Dus laten we dingen goed onderzoeken alvorens zich beledigt te voelen trouwens ik ben best wel teleurgesteld wnt waarom zou je je beledigt mtn voelen als t jou ding is die javaan schaamt zich niet vr zijn jarekapang dus orga no sheng na joe sma foe fos fos beng abi wintie tja wintie kong dus a no wang sani foe de beledigt te mi na wang koelie mi no mang tak dat mi na wang djoeka als jullie begrijpen waar ik naar toe wil


  Maak melding

 2. @Jen, je bent duidelijk niet goed geïnformeerd hoor.

  Oorsprong en belijdenis zijn 2 verschillende zaken. Boedhisme is van oorsprong een oosterse godsdienst, maar de belijdenis is universeel en wie dan ook kan die godsdienst beleven. Dat geldt voor de meeste godsdiensten op aarde. Het enige wat deze mensen zeggen is dat dit ook voor winti geld en ze hebben gelijk. De Winti zoals wij die kennen is een Surinaams produkt onstaan uit een mengeling van Afrikaanse geloofsstromingen, Joodse, Inheemse en Christelijke gebruiken. Maar de basiskenmerken, zoals voorouderverering en de rol van de natuur, reïncarnatie etc. kom je overal ter wereld tegen. Deze organisaties schamen zich niet voor hun cultuur, in tegendeel ze zeggen juist, dit is goed voor mij als mens, ik nodig iedereen uit om het te belijden. Dat doe je alleen met zaken waar je trots op bent.

  Trouwens in Suriname proberen we af te stappen van dat hele dit is van de hindustaan en dat is van de javaan. We vieren allemaal Paghwa en terecht! Dus we kunnen ook allemaal gezellig naar een wintipre en met kerst hebben hindustanen ook een kerstboom in huis. En je zal schrikken als je ziet wie allemaal naar een bonuman gaat.

  Verder komen in de winti godsdienst ook rituelen voor die op de begraafplaats plaatsvinden. Soms goede, soms slechte.

  Dus ja, ik begrijp waar je naar toe wilt, maar ik geef je ongelijk. De Europeaan heeft het Christendom gebracht en iedereen vind het de normaalste zaak dat een hindustaan, javaan of blakaman Christen word. Dan waarom mag een javaan geen winti belijden?


  Maak melding

 3. Hebben ze niets beters te doen in suriname?
  Ga naar school,onderwijs is de beste medicijn tegen dit soort afgodferij die zich de laaste 30 jaren de kop op opsteekt in suriname.kijk wat er gebeurt in haiti met die zogenaamde voodoo praktijken die alleen maar invloed hebben op zwarten.Zwarten in Amerika zijn veel verder in hun ontwikkeling omdat ze zich niet laten beinvloeden door dit soort onzin.


  Maak melding

 4. Winti is een loot van de Afrikaanse godsdiensten die allemaal eenzelfde kern hebben.daarom ook kon winti in Suriname ontstaan. net zoals in Brazillie (cadomble) Cuba ( Santeria/Lucumi) Haiti (Vodoo), Curacau (Bruwa), (delen van)West Afrika (Ifa), etc

  Het is net zoals het christendom dat vele loten heeft. Katholicisme, protestantisme, jehova’s getuigen, etc. Ze hebben allemaal dezelfde kern.

  De mens is ontstaan in Afrika, daar heeft de mens de eerste notie gehad van een godsbesef, natievorming, etc. In feite zijn alle zaken daar ontstaan en is wetenschappelijk vastgesteld dat in principe ALLE godsdiensten hun oorsprong daar hebben.

  Van het huidige christendom is bijna niets meer oorspronkelijk. Komende uit de mysteriescholen van Egypte is het verworden tot een westerse culturele uiting. Het heeft in feite niet zoveel meer te maken met godsdienst als wel dat het een machtsinstrument is geworden. Maar dat nu even terzijde.

  Van de Afrikaanse godsdiensten is de filosofie het belangrijkste die is namelijk geworteld in de Afrikaanse psyche. Omdat de tot slaaf gemaakte zijn cultuur en godsdienst niet mocht belijden en dat( in Suriname) zelfs in het wetboek van strafrecht heeft gestaan tot 1973, is er veel onrecht gedaan aan de psyche van de van Afrikaanse origine ‘Amerikanen’. (afro)

  De filosofie van de Afrikaanse godsdiensten maar ook de cultuur, is er een van harmonie, liefde en vooral reinheid. Elementen van andere culturen hebben dit naar de achtergrond gedrongen en gemaakt dat men zich veel meer richt op de praktische kant van de godsdienst, dan op de filosofische kant.

  In elke godsdienst zijn er in de praktische kant uitwassen/excessen. de Afro Surinamer heeft via de kerk en het onderwijs(instrumenten bij uitstek van de kolonisator) geleerd dat alles wat van hen is demonisch is en leeft daarom in een spagaat.

  het is dan ook niet verwonderlijk dat figuren als molenaartje dit niet van belang vinden. het zit in zijn DNA, hij begrijpt niets van dit alles. Hij is immers bevoorrecht in deze wereld. Als lid van de dominante cultuur in deze wereld hoeft hij vooralsnog niet na te denken.

  Zelfs als hij niet kan denken zoals duidelijk is in zijn geval wil hij bepalen wat belangrijk is voor anderen. heerlijk zo’n domoor op het forum. Het zorgt in ieder geval voor een heleboel vermaak.

  De inzet van organisaties als fiti fu wini is ontzettend belangrijk in het detraumatiseringsproces van vooral niet Afro mensen. mensen zoals gekke henkie dus die met waanideeën over hun vermeende superioriteit rondlopen.

  Een ieder die neerkijkt op een ander vanwege ras, cultuur, e.d. is rijp voor behandeling. gekke henkie voorop. maar dat heeft hij nagenoeg in elke post van hem meer dan benadrukt. vandaag spande echter de kroon.


  Maak melding

 5. Beste anne,
  Bij mijn cultuur hoort het gelukkig niet.
  In sommige Afrikaanse landen worden kinderen op straat gezet omdat ze zogenaamd een kwade geest met zich mee dragen. Met respect, maar ik moet helemaal niets hebben van dit soort praktijken. onderwijs,kennis ontwikkeling, welvaart is naar mijn mening de beste remedie tegen dit soort onzin.


  Maak melding

 6. Ga naar een wintie feest en 90% is creool/marron/neger of hoe je het wilt noemen. Dus hoezo van alle rassen? Men probeert iets dat inderdaad surinaams is, maar slechts enkele groepen betreft, op alle bevolkingsgroepen te drukken zodat we het maar ff allemaal in de geschiedenisboeken krijgen en dat het als officieel geloof erkend word. (met alle voordelen daarvan).

  Wat men beter kan doen is suriname een seculier staat verklaren en religie alleen binnenshuis en in gebedshuizen gepredikt kan worden. Daarbuiten niet lullen over jezus, gaddo,allah, wintie etc etc.


  Maak melding

 7. Er wordt geschreven:“Winti wordt daarin uitdrukkelijk geciteerd als de godsdienst van de negers. Deze aanduiding is voor de Winti-gemeenschap zeer beledigend.

  Vreemd genoeg dat men nu er pas mee komt, dit terwijl er in het binnenland bassjas en kapitein zijn benoemd.

  Ik heb een programma gevolgd waar een boslandcreoolse man heeft aangegeven dat het woord marron beledigend is en betekent: “Weg gelopen vee”. Dus weg gelopen dieren.
  Gaat men dit probleem ook aanpakken, omdat het ook tijdens de koloniale tijd is aangegeven.

  Als men schoon schip wil maken zou ik zeggen eerst de geschiedenis van de creolen (boslandcreolen)te onderzoeken voordat men een boek daarover gaat schrijven.


  Maak melding

 8. @ IRA, marron word ook in andere zuid amerikaanse landen gebruikt en komt van het spaans marron, wat bruin betekend. Same in Su. Ik weet niet in welke taal weggelopen vee tot zo een woord kan worden vertaald/verbasterd.


  Maak melding

 9. ik vraag me af; je schrijfet::

  Van het huidige christendom is bijna niets meer oorspronkelijk. Komende uit de mysteriescholen van Egypte is het verworden tot een westerse culturele uiting. Het heeft in feite niet zoveel meer te maken met godsdienst als wel dat het een machtsinstrument is geworden. Maar dat nu even terzijde.

  HET VERSCHIL VAN DE WINTI EN HET CHRISTENDOM IS HET VOLGENDE:
  =MENSEN VAN HET CHRISTENDOM GAAN NAAR DE KERK VOOR HET GODS WOORD EN HEM TE DIENEN.
  =IN DE KERK VRAAG JE OM VERGEVING

  =MENSEN DIE WINTI UITOEFENEN BADEN MET PLANTEN EN DIENEN BOSGEESTEN OM ZO VAN HUN PROBLEMEN AF TE KOMEN.
  =BIJ WINTI GAAT HET SOMS DE VERKEERDE KANT OM KWAAD TE DOEN.

  Misschien zie ik het verkeerd.


  Maak melding

 10. Wat is precies het punt waarop deze organisaties zich beledigd voelen?

  Winti is oorspronkelijk toch iets van de Negers? Je kan toch moeilijk in de geschiedenis boeken gaan neerpennen dat winti ook door andere etnische groepen in Suriname beleden word? Ik begrijp dat deze organisatie dat graag zo zien, maar dat is nu eenmaal niet zo.

  Als deze organisaties schoolmateriaal als poort zien om bij jong Suriname, winti te introduceren, dan ben ik daar faliekant tegen.
  Voor je het weet krijg je weer toestanden als in Coronie laatst waarbij schoolkinderen in de klas winti kregen en men vervolgens een pandit liet opdraven.

  Mensen die met winti bezig zijn, zijn nooit gelukkig. Winti sma zijn constant bezig om de ene geest die ze kwelt, door een andere geest in bedwang te laten houden. En dan heb ik het nog niet eens over die eisen welke die winti’s aan die mensen stellen. (dure sieraden en kostbare rituelen)

  Ik adviseer een ieder die zoekende is, om geen hulp in de geestenwereld te zoeken, maar zich te wenden tot de levende God,Schepper van hemel en aarde en zijn zoon de Christus. Hij vraagt geen goud. Doch alleen je hart.


  Maak melding

 11. Als men geen inzicht heeft in zaken is het beter geen uitspraken te doen die zaken betreffende.

  verder is het goed als men een stuk leest, het nogmaals te herlezen om goed te begrijpen wat men leest.

  Ira, het beperkte inzicht in de materie maakt dat je een scheef beeld hebt van de materie en dus uitspraken doen die in principe slaan als een tang op een varken.

  Jouw perceptie van winti is beperkt tot het baden met planten en jouw perceptie van het christendom (wat dus overduidelijk jouw geloof is) is beperkt tot het naar de kerk gaan tot het horen van Gods woord (via een derde)

  Het zou goed zijn je te verdiepen in zaken alvorens te oordelen en te veroordelen.

  De Europeaan heeft de Afrikaanse filosofie nooit begrepen en daar ook geen moeite voor gedaan.Het Godsbesef is zo oud als de eerste mensen. De Afrikaan begrijpt dat een ieder dat op zijn eigen manier kan en mag doen en dat geen van die manieren minderwaardig is. verder is de kern van de Afrikaanse filosofie/Godsdienst, REINHEID en harmonie.

  Dat mensen uitingen van de religie als De religie zien is grappig. Niemand noemt pedofilie toch Christelijk?

  Geen enkele winti of als je die engelbewaarder wil noemen vraagt iets van goud. Ook dat is ene interpretatie van iets. Waar Christenen een kruis dragen als verstoffelijking van hun band met hun heiland, kunnen mensen die winti belijden sieraden dragen als verstoffelijking van hun band met hun God.

  Waar christenen een tiende afdragen aan de kerk ( meestal aan de pastor)is er in de winti oorspronkelijk dat mensen op vrijdag bij elkaar kwamen om met elkaar, de familie, de bere en of Lo, kondre, positiviteit uit te wisselen. Samen koken dansen en de schepper op hu manier eren en danken voor wat zij hebben gekregen.

  Bij de Afrikaan is er geen erfschuld en is iedereen verantwoordelijk voor wat hij en of zij doet waardoor er oorspronkelijk minder excessen plaatsvonden in de maatschappij en men wist dat er sancties stonden op vooral gruwelen tegen de gemeenschap.

  Grappig en frappant dat weer vooral christenen en dan wel die een kleur hebben zo afgeven tegen alles wat van Afrikaanse oorsprong is en dat men datgene dat diep in hun DNA zit ziet als demonisch en afvalt zonder het te kennen.

  Weer die spagaat! Ja, het is e tijd dat er iets aan die kennis achterstand wordt gedaan en wat mij betreft verplicht. Het christendom heeft al genoeg kapot gemaakt. Tijd voor reparatie of in ieder geval enige balans.

  Larry, negers bestaan niet. Kun je me anders uitleggen waar negerland is?

  De invloed van Afrikaanse godsconcepten is evident aanwezig in alle religiën. Er zou geen Christendom zijn zonder Afrika, geen Islam en geen Hindoeïsme en ook geen Boeddhisme.Alles heeft te maken met de kosmische wetten die voor het eerst zijn opgetekend in Afrika en van daaruit de wereld zijn overgegaan.

  De drie-eenheid, onbevlekte ontvangenis,het begrip savior God, het zijn begrippen vele malen ouder dan het christendom. Het christendom en de islam zijn jonge godsdiensten.

  Mensen die dat niet weten, kwebbelen over hun godsdienst als de beste en zijn in competitie met anderen. Het geeft alleen maar je onwetendheid aan. het is niet anders.


  Maak melding

 12. Ik vind de stelling niet belangrijk:winti maakt deel uit van de Surinaamse cultuur en of dat dat hier universeel is ,is niet zo belangrijk.
  Alle cultuuruittingen hier moeten we respecteren ,want dat alles maakt ons zo uniek.Niemand moet denken dat de ene vorm belangrijker is dan de andere en dat zijn godsdienst beter is.Alles moeten we in alle rust en vredig kunnen beleven,zonder dat men gepushed wordt.
  Ik ben blij dat we dat in ons land kunnen doen:hoe zou het zijn als hier bijvoorbeeld vrouwen ter dood werden veroordeeld alleen omdat zij op bruiloft hebben gezongen en gedanst? (zoals in Pakistan)


  Maak melding

 13. ik vraag me af: je schrijft:::
  Bij de Afrikaan is er geen erfschuld en is iedereen verantwoordelijk voor wat hij en of zij doet waardoor er oorspronkelijk minder excessen plaatsvonden in de maatschappij en men wist dat er sancties stonden op vooral gruwelen tegen de gemeenschap.

  Larry, negers bestaan niet. Kun je me anders uitleggen waar negerland is?

  Ik heb naar een programma zitten kijken van CNN en de titel genaamd:::NIGER’s FOOD CRISIS

  =Vele creolen vinden het woord niger niet leuk, terwijl op de hele wereld het woord degelijk gebruikt wordt.

  =Tot heden ten dagen vechten “creolen” tegen elkaar om aller dingen en maken elkaar dood. Niets opbouwend in Afrika.
  =Als je om je heen kijkt in Suriname en elders op de wereld wordt het land achter gehouden om te ontwikkelen omdat “sommige” creolen tot heden leven met Familieboedel. Niets wordt ondernomen.


  Maak melding

 14. Dit is echt BREAKING NEWS!! Hiermee worden we rijk. Dit lost echt al onze problemen op en dus ook en waarschijnlijk vooral die van de mensen wiens voorouders oorspronkelijk uit Afrika komen. Deze ontdekking geeft ze onmiddellijk een goede opleiding, een behoorlijk huis en een goede baan.


  Maak melding

 15. Winti is van oorsprong altijd iets geweest van onze creoolse broeders. Niets universeel! Dit fenomeen stamt uit de Africaanse slavernij. De organisatie voelt zich beledigd omdat met de link legt met de ‘ negers’. Wat een onzin! De nazaten van de slavernij mogen best wel trots zijn op hun cultuur ook als het winti betreft.
  Deze mensen kunnen hun kostbare tijd beter besteden i.p.v. bij de regering protest aan te tekenen.


  Maak melding

 16. @jako, ik ben het met jou eens. Een ieder in zijn of haar waarde en normen laten, maar dan eerst goed onderzoek te doen voordat men naar buiten komt met informatie.
  Helaas gebeurt soms het omgekeerde.


  Maak melding

 17. Los van het feit dat iedereen naar de bounumang gaat, zoals Jenke hierboven aangeeft, vind ik het alleen maar geldklopperij en ik vraag me af, of dit wel een goed idee is.

  Je wilt je kind toch niet blootstellen aan dit soort praktijken.
  Als ze volwassen zijn mogen ze zelf beslissen wat voor geloof ze willen belijden.
  Dit riekt naar, het door de strot duwen van…
  Die arme kindjes.

  Een beter plan vind ik om te focussen op de taal ipv het geloof.
  Ik heb mij altijd afgevraagd waarom wij nooit de Hindustaanse, Javaanse, Chinese, Sranan tongo -taal op school kregen.
  Je leeft in een land waarin je de taal van een groot deel van de burgers niet verstaat/begrijpt.

  Zijn ze ook van plan om praktijklessen te verzorgen.
  Nachtelijke uurtjes bij de bonumang of op een begraafplaats.
  En wat schuift dat…

  Ze kunnen zich liever voorbereiden op het afbreken van het Fort, want de geesten van de overledenen, dwarrelen nog rond, omdat er nog steeds geen gerechtigheid heeft plaatsgevonden.


  Maak melding

 18. ja, als je uit bent om een nationale vrije dag te krijgen dan zeg je gewoon dat het niet alleen creolen /afro’s zijn die de winti aanhangen. Dus, het zijn niet alleen afro’s/creolen maar ook alle andere bevolkingsgroepen in Suriname die meedoen. Dan lijkt het alsof ze meer aanhang hebben. straks roepen de Javanisten ook dat er bij hun ook een groot aantal Marron, inheemsen, nieuwe Chinezen en Brazilianen vertegenwoordigd zijn.

  weer twee vrije dagen erbij toch.


  Maak melding

 19. (@pasew): Ik ga binnenkort een afspraak gaan maken met de bekende (Baas Waterval) voor een gratis consult.
  Want ik krijg steeds de wind van voren.
  En als het resultaat heeft opgeleverd, ga ik vervolgens naar Tielifo met een (rode) zakdoek.


  Maak melding

 20. Begrippen zijn een groot probleem voor vele mensen. Niger is een land en de kop die jij citeert refereert dus naar een bepaald land.

  Toen de tot slaaf gemaakte naar Suriname kwamen heten die mensen gewoon Ashanti, Fanti Ewe, Fon, Fulani, etc. de verzamelnaam zou dan Afrikaan kunnen zijn.

  Men heeft bewust gekozen voor een ander begrip. Neger. De betekenis daarvan is negatief en heeft niets te maken met de mensen waar het omgaat. Het is een concept van ontmenselijking.

  Creool is in principe een Europeaan die geboren is in de tropen. Dit soort benamingen zijn concepten die anderen jou geven. De basis zou zijn dat jij zelf je eigen identiteit/naam bepaalt, of niet dan? Op een of andere manier is het terecht gekomen bij mensen die zich niet wensen te associëren met Afrika en wel met wit Europa.

  Hoe kom jij erbij dat zwarte mensen in heel Afrika elkaar bevechten? Waar haal jij die flauwekul vandaan? Hoe kom je erbij dat zwarte mensen ontwikkelingen achterhouden?

  Hebben Afrikanen de twee wereldoorlogen gestart? Hebben Afrikanen de eerste atoombommen geworpen?
  Zijn er geen oorlogen geweest in Azië? Oorlog en geweld zijn geen monopolie van Afrika en Afrikanen

  Weet je welke ontwikkelingen Afrikanen de wereld hebben geschonken, als je toch al in die trant wilt blijven? Op verzoek kan ik er een aantal pagina’s aan besteden.

  Het is een hardnekkig vooroordeel en getuigd van een grondig gebrek aan kennis maar vooral aan de wil om te weten. Om zaken te onderzoeken.

  Kijk eens verder dan het jeugdjournaal zou ik zeggen, lees een boek en geen Donald Duck. Afrika is altijd de voedselschuur van de wereld geweest, bijna alle grondstoffen komen uit Afrika.

  DE reden dus om te zorgen voor disharmonie. Hoe denk je dat mensen die nauwelijks een dollar per week verdienen aan wapens komen die meer kosten dan een heel dorp in een eeuw kan verdienen?

  De oorlogen in Afrika (overigens een beperkt gebied) maken dat jij jouw mobieltje en of computer/laptop kan kopen voor een lage prijs. Wist je trouwens dat het continent Afrika,.. Europa, noord Amerika, China en Brazilië kan bevatten qua oppervlakte?

  Weet je dat er meer dan een miljard mensen wonen en dat Afrika de laatste jaren de grootste economische groei heeft ter wereld?

  Check eens op you tube en of google: type eens the Africa you dont see on television. Verbreed je scope.

  De familieboedel is een kwestie perceptie en filosofie. Wanneer de Afro Surinamer zijn voorouders leert begrijpen en zich de filosofie weer eigen maakt zal die boedelkwestie tot het verleden horen.

  In feite zeg je verder dat de ontwikkeling van het land in handen ligt van de Afro Surinamers en misschien heb je gelijk. Als die zichzelf durven zijn en de eigenschappen die in hun DNA liggen tot ontplooiing kunnen brengen, vaart iedereen er wel bij.


  Maak melding

 21. “Winti wordt daarin uitdrukkelijk geciteerd als de godsdienst van de negers. Deze aanduiding is voor de Winti-gemeenschap zeer beledigend. Vanuit de geloofsleer bezien is Winti universeel en niet rasgebonden en kan het door een ieder vrijelijk worden beleden.”

  Wat een onzin weer om je daarover beledigd te voelen, het toont echt aan dat sommige mensen wel heel lange tenen hebben en zich constant beledigd willen voelen. Winti komt oorspronkelijk v.h. Afrikaans gedeelte v.d. Surinaamse bevolking, de meeste beoefenaars van winti zijn ook afro’s. Het is dus gewoon terecht en feitelijk correct om te stellen dat de winti godsdienst v.d. negers is, wat niet verlet dat ook anderen die godsdient kunnen belijden. Dat hele “winti is universeel en niet rasgebonden” verhaaltje kan hooguit als aanvulling opgenomen worden in de geschiedenisboekjes.


  Maak melding

 22. Voor wie denkt dat Winti onschuldig is, lees dan de Worsteling van Bally Brashuis via:http://www.keerpunt.net/verhalen/b/

  Worsteling met de Duisternis

  Hieronder vertelt Bally Brashuis

  Ik ben in Suriname geboren en daar christelijk opgevoed. Ik ging naar de zondagsschool en we namen deel aan alle kerkelijke activiteiten.
  We hadden het niet zo goed. Mijn moeder werkte hard om voor ons- mijn twee zusters, mijn broer en mij – te zorgen. Ze was een gelovige vrouw. We waren arm, maar toch waren we tevreden.
  Na de dood van mijn vader moest ik als jongen van 14 jaar met mijn oom in het bos werken. Na 3 jaar in het bos gewoond te hebben, waar we zeer primitief leefden, ging ik terug naar de stad Paramaribo.
  Ik kon goed leren, maar door het plotselinge verlies van mijn vader, werd ik snel onafhankelijk en zelfstandig.

  Mijn moeder gaf haar leven volkomen aan de Heer. Maar wij dachten dat we al kinderen van God waren omdat we `s zondags naar de kerk gingen. Ik woonde inmiddels alleen en wanneer mijn moeder mij opzocht vertelde ze mij over de Heer, over de Heilige Geest en over de wonderen en tekenen die Hij doet. Ik ging er niet echt op in. Ik dacht: “Er is weer een hypnotiseur het land binnengekomen. Ik zal goed op haar letten en ik zal haar daarvan losmaken.”

  Ik leefde een beetje met de Heer, maar was ook bezig met de primitieve dingen van de Winti-cultus (die te maken heeft met de overleveringen van onze voorouders, zie de voetnoot over Winti), zoals: kaarsen, wierook, rozekrans, amuletten, enz. Dit schiep verwarring in mijn leven. Ik was vergevorderd met de handelingen van onze z.g. religie: het nemen van kruidenbaden, het deelnemen aan de vuurdans,het bijwonen van offer- en genezingsdiensten, het bereiden van amuletten, halskettingen, touwen en alle kentekens van deze occulte diensten.

  Ik dronk erg veel en hield er ook veel vrouwen op na. Ik was opvliegend en erg onverdraagzaam.

  Een stap naar God
  Op 2de Kerstdag 1965 nodigde mijn moeder mij uit om naar de Volle Evangelie-samenkomst, “Stromen van kracht” te komen, een gemeente die door Ev. Karel Hoekendijk was opgericht. De volgende dag vertelde ik mijn moeder dat ik lid van die gemeente wilde worden. Ik zei echter dat ik de overleveringen van mijn voorouders niet los wilde laten. Mijn moeder vertelde mij dat ik dat moest loslaten, mij moest bekeren, echt berouw hebben van m’n zonden, ze aan de Heer belijden, en Jezus moest toelaten in m’n leven. Ik moest me laten dopen en vervuld worden met de Heilige Geest. “Dan ben je een zoon van God geworden, een medeerfgenaam van Christus”, zei ze. Hierna bracht zij me tot de Heer.

  Ik werd opgenomen in de gemeente en alles ging fijn en gezegend. Ik voelde me blij, maar het was nog maar het begin. Ik moest nog breken met de dingen waarvan ik u reeds vertelde. Ik verhuisde naar mijn moeder, verbrandde alles waarvan ik wist dat het niet de wil van God was dat te bezitten. Ik moest al mijn vriendinnen afzeggen, gelukkig hielp de Heer mij daarmee. Ook op mijn werk moest ik veranderen tegenover mijn medewerkers, wat erg moeilijk was. Ook daarin was de Heer met mij. Als je God ontmoet wordt je hele leven als het ware teruggedraaid. Je begint opnieuw.

  Ik zei tegen mijn moeder: “Ik heb een gelovige vrouw nodig om mij te steunen, want de verleidingen zijn groot”. Dit brachten we toen samen bij de Heer. Als u iets wilt hebben of iets nodig hebt, breng het dan altijd in gebed bij de Heer en Hij zal het maken. Want hierna ontmoette ik een vrouw over wie God tot mijn hart sprak: “Zij is het! Zij is van Mij”. God heeft mij haar dan ook tot vrouw gegeven en in 1967 trouwden wij.

  Terug naar het oude leven
  Wij kregen een zoon waar ik erg blij mee was. Ik zag dat al mijn verlangens werden vervuld en nam het besluit mij te laten dopen door onderdompelinq zoals Jezus ons dat leert. Toen het mijn beurt was om gedoopt te worden vroeg men mij of ik een oude, zwakke vrouw achter mij eerst wilde laten dopen. Ik werd hierover zo kwaad dat ik weg liep en mij niet meer wilde laten dopen. Wat men ook probeerde, niets hielp en ik ging regelrecht naar huis. Het was een harde klap voor mijn moeder, mijn vrouw en mijn schoonmoeder.

  Omdat ik mij schaamde om mijn opvliegendheid bleef ik weg uit de gemeente. Mijn oude vrienden van de Winti-godsdienst zochten mij op en ik keerde terug naar de wereld. Ik schafte nieuwe costuums aan, kaarsen, drums, enz. Mijn inzet werd nog groter dan vroeger. Ik gaf drumlessen en begon liederen te maken. Ik gaf T.V. shows over cultuur en Iessen over de religie van mijn voorvaderen. Ik werd naar Afrika, naar Guyana, Jamaica, Barbados, Trinidad en Nederland gestuurd om te drummen. Ik deed allerlei dingen waarvan ik dacht dat ze mij populair zouden maken. De realiteit is: de duivel gebruikte mij toen nog eens extra goed voor zijn koninkrijk. Ik kreeg veel applaus, maar besefte niet dat het om de volkomen vernietiging van mijn wezen ging. Maar gelukkig heeft de Heer mij nooit losgelaten. Ik werd erg arm want ik moest alles zelf betalen, niets werd vergoed. Er werd in die tijd erg veel voor mij gebeden door mijn moeder, mijn vrouw en de gemeenteleden.

  De strijd
  Op een nacht nam satan bezit van mij. Hij zette de hele wereld tegen mij op. Er deugde niets meer van. Ik maakte mijn vrouw wakker en vroeg haar thee voor mij te zetten. Dit deed zij maar de stem van de duivel zei tegen mij dat ik het niet moest opdrinken, het was vergiftigd. Nu vertrouwde ik ook mijn vrouw niet meer en ik zei dat zij het zelf maar moest opdrinken.
  Steeds vertelde die stem wat ik moest doen en ik gehoorzaamde daaraan. Hij zei: “Kleed je uit”. En daar stond ik, helemaal naakt. Op dat moment zag ik een hond; en ik greep het dier en begon ermee te worstelen, net zolang tot ik zijn poten had gebroken. Hierna liet ik hem gaan. Ik rende achter mijn vrouw aan, die de volgende maand moest bevallen van ons derde kind en achtervolgde ook de buren. ledereen zocht een veilig heenkomen.
  Daarna ging ik het huis weer in waar ik allemaal mensen dacht te zien die mij kwaad wilden doen. Het bracht me tot razernij en ik sloeg alles kort en klein in het gehele huis en sprong, door een glazen deur, naar buiten.
  Toen zei de stem tegen mij: “Ga naar de stad”. Het was twee uur in de nacht maar ik ging, spiernaakt als ik was. ledereen die mij onderweg probeerde tegen te houden sloeg ik neer.
  Halverwege de stad werd ik door politieagenten omsingeld in in een auto geduwd. Zo werd ik weggebracht en in de gevaarlijkste afdeling van een psychiatrische inrichting opgesloten.

  Ik realiseerde mij later dat het grootste gedeelte van de mensen die daar zaten er door de duivel waren ingezet. Ik was weggelopen uit het Koninkrijk van God en de wereld had mij verstoten. Dit is de schande die satan over je brengt.

  God laat me niet los
  Gelukkig dat de Vader in de hemel mij in het oog hield, anders had ik daar nu nog gezeten. Op een avond kreeg ik een visioen waarin God tegen mij zei: “Als je doorgaat met drumspelen en de dingen van je voorvaderen, laat Ik je hier. Maar als je ermee stopt, dan breng Ik je weer buiten. Dan zul je vrij zijn”.
  Ik antwoordde: “HEER, lK SPEEL NIET MEER!” Mijn ogen waren geopend. Wat mensen mij niet konden duidelijk maken, heeft God Zelf mij doen zien.
  Ik zei: “Heer, als ik uit de inrichting kom ga ik naar mijn gemeente”. Niet lang daarna vroeg ik aan de oppasser of ik weer naaw huis mocht. Hij zei: “Goed, je kunt gaan, op voorwaarde dat je niet meer gaat spelen; houdt je rustig, anders pakken we je weer op” Ik geloofde dat God door de oppasser sprak. Op 1 Juli 1975 mocht ik naar huis. Dat was een wonder van God!

  De duivel is hardnekkig
  De tijd brak aan dat ik weer terugkeerde in de maatschappij . Elke morgen ging ik wandelen langs de rivier. Ik durfde in die tijd met niemand te praten en niemand durfde met mij te praten. ledereer dacht dat ik nog ziek en gek was. Ook wilde niemand mij werk geven.

  Op een gegeven moment werd het te zwaar voor mij om mezelf te bewijzen. De duivel kreeg weer vat op mij en ik probeerde mijzelf van het leven te beroven. Ik nam een scheermes en begon mijn hals door te snijden. Er kwam een man op mij af. Hij zei: “Hier, drink eerst een blikje bier voordat je verder gaat snijden”. Eerst wilde ik het niet aannemen maar even later nam ik het toch en zo werd mijn aandacht afgeleid. Ondanks het feit dat ik al heel diep had ingesneden kon ik nog slikken! Een paar mensen brachten me naar de eerste hulppost waar mijn hals werd gehecht. Daar gaven ze mij een sterk slaapmiddel.

  Twee dagen later werd ik wakker en toen besefte ik wat satan mij had willen aandoen. Hij geeft zijn prooi niet zomaar prijs! Ik ging nu helemaal nergens meer naar toe, zozeer schaamde ik mij.

  De overwinning
  Ik bleef een tijdlang thuis totdat mijn moeder (die inmiddels met mijn broer in Nederland woonde) overkwam. Ze vroeg me: “Bally, wat ga je nu doen?” Ik antwoordde: “Geef mij wat je mij altijd hebt gegeven: geef mij Jezus!” Zij zei: “Hij is hier en je kunt Hem nu aannemen”. En zo gebeurde het dat ik de Heer opnieuw aannam in mijn leven. Ik werd weer vervuld met Gods Geest en er kwam rust in mijn hele gezin.

  Een paar dagen later zei plotseling een stem in mij: “Ga heen en verbrand alles wat in dit huis niet van de Here is”. Mijn vrouw en ik brachten alles (inbegrepen het zware altaar dat ik eerst aan stukken hakte) naar buiten en verbrandden alle attributen van satan. Dit duurde 12 uur! Sommige mensen zeiden: “Ach, na een paar maanden gaat hij weer beginnen”. Maar het is nu al 7 jaar geleden sinds ik alles verbrandde. Prijst God! Ik weet: God houdt mij aan mijn woord. En dat geeft mij kracht om met Hem voorwaarts te gaan in het leven.

  Na veel strijd – ik was bang dat de scene van die vorige doopdienst zich zou herhalen – heb ik mij laten dopen. Het was een groot feest in de gemeente! De Bijbel zegt: “Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden” (Marcus 16: 16). Daarom beste lezers: Bekeert u en laat u dopen! (Hand. 2:38).

  Lieve vrienden
  Dit alles heb ik geschreven om de duivel openlijk ten toon te stellen, zodat u ziet wie hij werkelijk is. Hij is een leugenaar vanaf den beginne (zie Genesis 3). Hij zal altijd de woorden van God verdraaien. Hij is er slechts op uit de mens te vernietigen. Misschien bent u op zoek naar geluk of zoekt u een positie in de maatschappij en bedient u zich van allerlei middelen en attributen om dit te realiseren. Misschien draagt u allerlei voorwerpen om uzelf te beschermen, of om te genezen. Dit echter zijn middelen van de duivel. Het is bedrog! Het helpt soms wel even en dan wordt het ineens wel tien keer erger dan daarvoor. Satan brengt u geen geluk. Het is slechts schone schijn. De Bijbel zegt in Johannes 10:10a: “De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen”.

  Alleen God kan u echt helpen. Hij wil u altijd uit uw problemen helpen. Ga tot Hem. Vraag om vergeving. Belijd uw zonden voor Hem, laat u dopen door onderdompeling. Laat u door Hem verlossen van alle duivelse machten. Dan zult u elke dag groeien in het geloof in God. Ondanks alle moeilijkheden die dan juist op uw pad zullen komen is er altijd overwinning in de naam van Jezus.

  Het leven met Jezus is niet altijd gemakkelijk maar als u eenmaal voor Hem hebt gekozen kunt u ervan verzekerd zijn dat u een ware Vriend gevonden hebt. God geeft in Zijn Woord de gelofte: “Mijn schapen horen naar Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand roven” (Johannes 10:27,28).

  Tot slot wil ik tot de gelovigen zeggen: weest altijd waakzaam! Zelfs al staat u vlak voor de hemel, valt de duivel u nog aan. Zo’n strijd is vooral te merken als men de beslissing heeft genomen zich te laten dopen. Het is de strijd tussen God en de duivel in uw leven. Maar denk eraan: Jezus heeft satan overwonnen op het kruis van Golgotha. Zijn bloed heeft daar voor ons gevloeid. Satan is een overwonnen vijand. En wij, die in “HEM” geloven zijn meer dan overwinnaars door “Christus die ons kracht geeft” (Rom. 8:37; Fil. 4:13). Amen – Halleluja!


  Maak melding

 23. ehh, die handjeklap kerken zijn net zo erg als de bonuman. Dat zijn sektes die de bijbel verkrachten. Zie Jonestown, de sekte van de Zonnetempel, David Koresh, Johan Maasbach en nazaten. Je hebt geen idee hoe die mensen zich verrijken in Nederland. In Suriname gebeuren ook nog duistere dingen zoals bidden om het kind van stotteren af te krijgen of een “duivel” uitdrijven. Vaak wordt het kind dan mishandeld. Dat soort shit doen ze in Nederland niet want als ze betrapt worden zijn ze niet jarig.

  Ik pleit echt voor onderzoek naar de handel en wandel van dit soort instellingen.

  Bovendien:

  De duivel die ze moeten verjagen, verjagen ze niet.

  En Larry: elke bekeerde geeft af op zijn vorige geloof en maakt het erger dan het was. Dat doen de moslims ook die christen worden, de christenen die moslim worden, de Rooms-Katholieken die naan een handje-klap kerk gaan, …. . Kijk maar naar Ajaan Hirsi Ali.


  Maak melding

 24. Wakamang,je hebt het zeker over het Hindu-geloof he,ik raad je aan om een kijkje te gaan nemen bij weg naar Zee,daar bij die Tempel,je gaat schrikken en hard weglopen.Heb zelf meegemAAKT HOE ZE EEN KIND VAN 8 JAAR PROBEERDEN TE REINIGEN,IK HEB NOG NOOIT ZOIETS MEEGEMAAKT DAT MEISJE KROOP EN KRONKELDE ALS EEN SLANG ECHT WAAR.bEN ZO BANG NAAR ME LOGEER ADRES GELOPEN EN BIJ ELKE geritsel bleef ik stokstijf staan dacht dat een slang me achtervolgde en bleef de hele weg bidden tot God om me veilig naar huis te brengen,dit wil ik nooit meer van me leven meemaken.Op uitnodiding van een goed kennis ging ik er naar toe,ai boi wan oude Hindu vrouw bing nak a drong soso kippevel.
  Me opa zei altijd:bitre wwang nengre wies ie,want if wan koelie wies ie beterschap no deh.

  Ik ben een Jampa hoor voordat je me gaat bestempelen als een blakasma.

  Heb nog nooit gehoord dat het Moslim-geloof zich met zulke dingen bezig houdt,dus wakamang je bent een Hindu volgens mij,je probeert je eigen shit op een ander te schuiven.
  Als slot wil ik aangeven dat ik een rasechte Atheiste ben.


  Maak melding

 25. Ik heb met fascinatie de gemiddelde negativiteit, achterlijkheid en onwetendheid over dit onderwerp gelezen. (de goeden te na gelaten) Geen wonder dat het halve land achter een baas moet aanlopen.
  Dat iemand een oplichter als Bally Brashuis aanhaalt als bewijs materiaal en dat een andere gek het verschil niet kent tussen het scheldwoord Nigger en het land Niger.

  En de meest achterlijke (Ira) roept nog mensen op om anderen in hun waarde te laten om vervolgens heel Afrika en alles wat maar op zwart lijkt te beledigen.

  Soms kan je niet anders dan tot de conclusie komen dat we als Surinamers een stevig geschiedkundig en algemene ontwikkeling onderdompeling nodig hebben.


  Maak melding

 26. Jenke: Amen. Tenminste als ik bij de goeden hoor, want anders kom ik je tot bij he huis ter verantwwording roepen. 😉

  Vooral de zinnen “Geen wonder dat het halve land achter een baas moet aanlopen” en “Soms kan je niet anders dan tot de conclusie komen dat we als Surinamers een stevig geschiedkundig en algemene ontwikkeling onderdompeling nodig hebben” hebben me zeer aangesproken.

  In de bijbel staat vaak: zalig zijn zei die ….. .

  Ik zeg: Zielig zijn zij die niet zelf willen nadenken.

  “Knowledge is freedom and ignorance is slavery” Miles Davis

  Vertaald:

  Kennis is vrijheid en onwetendheid is slavernij.


  Maak melding

 27. jenke zegt
  “Ik heb met fascinatie de gemiddelde negativiteit, achterlijkheid en onwetendheid over dit onderwerp gelezen. (de goeden te na gelaten) Geen wonder dat het halve land achter een baas moet aanlopen.”

  Ik ben het zeker met je eerste gedeelte eens, op waterkant.net blijken bijna alleen zwakbegaafden te reageren de een nog dommer dan de ander, loop alle topics langs. De meeste of bijna allemaal zijn Nederlanders en wonen in Nederland, dus snap ik niet wat je bedoeld met halve land die achter baas aanlopen, bedoel je Beatrix misschien.


  Maak melding

 28. Ik zie AFU SENSIE wel op zo een Winti dansie, gekleed in PANGI helemaal in trance roepen; NDP forever. bevestiging dat hij zowel in boven als onderbewustzijn behept is met goedkope opportunistisch geprevel.

  @JENKE ik ben het volkomen eens met de laaste 2 allineas van je posting van 30 mei 18.25u


  Maak melding

 29. Krijgen die ptatta´s geen wintie, ik meen zoiets gwezien te hebben een poos geleden,maar ik kan het ook fout hebben. ik hou me er verder niet mee bezig. voor mij weer ede, vooral hier in Europa denk ik, in Suriname heb dat wel meegemaakt van dichtbij, en een libba, jorka, of bakroe ja die zie je regelmatig daar,me taj gi maar goed.


  Maak melding

 30. @ ik vraag me af en hoe zag afrika eruit in het begin van de mens, alle continenten zaten aan elkaar vast.Wat is het oudste geloof ter wereld volgens mijn nogsteeds het hindoeisme.Dus je kan je african pride wel bossen ,maar ik denk niet dat de eerste mens aan geloof deed.


  Maak melding

 31. Ik weet niet peepz maar niger komt van de niger delta en nigger is een heel ander woord dan niger.Of is nigeria wat naast niger ligt ook een beledigende naam.Bullshit ga naar school het is vernoemd naar de Niger delta.Hoe kan je met die bullshit komen van nigger haahhaha stupid shit men.


  Maak melding

 32. @tallie stoere praat man dat je de islam promoot,Ik weet niet wie die mensen zijn die jin s op andere mensen afsturen???oh moslims.Ik weet niet of je ooit in marroco ben geweest black magic,ik weet niet of je ooit in senegal,nigeria en dat soort landen ben geweest,IK WEET NIET OF JE OOIT OP JAVA bent geweest want genoeg indo s vertellen mij verhalen van moslims and black magic.SO WAKE UP FOOL


  Maak melding

 33. GELOOF ZIJN VERSCHILLENDE POORTEN DIE ALLEMAAL TOT DEZELFDE STAD LEIDEN,PEACE EN BARMHARTIGHEID dat is het begin RESPECT EACH OTHER.


  Maak melding

 34. @ Midete…neen hoor, jouw reactie was nog normaal

  @ Afu Sensie…ik weet dat we over veel zaken van mening verschillen, maar de reacties op dit onderwerp zijn inderdaad een weergave van het denkniveau van mensen op dit Forum. Je hoeft winti niet te belijden, je hebt het wel te respecteren.
  En je mag van een Surinamer die zich geroepen voelt om zijn mond open te trekken over Surinaamse zaken toch wel verwachten dat ze over een beetje basiskennis beschikken over een onderwerp dat typisch Surinaams is.

  Het begint me duidelijk te worden waarom verzoening tussen Surinamers niet mogelijk is. Iedereen roept maar wat.


  Maak melding

 35. Bevrijding kan alleen komen als je resoect en eigen waarde terug kan vinden. Dit is jou ontnomen door jou ziel te strippen.Dit is de reden dat je je eigen godsbeleving als mindere ziet.En dienen wij de jood als uitverkoren volk. Vraag je zelve af als je zo minderwaardig bent.


  Maak melding

 36. ik heb alle meningen gelezen, rest mij één vraag aan de voorstanders.
  Kan iemand mij in simpele bewoording uitleggen wat de voordeel is om winti op te nemen in het onderwijs ???


  Maak melding

 37. Ik heb ook alle meningen gelezen,en de persoon ik vraag me af heeft een aantal geloofsovertuigingen op gesomd welke in bepaalde landen wordt beleid,en ik kan u zeggen dat er alleen over de winti zo negatief wordt gesproken,de winti cultuur wordt vergelegen met de voodoo hoe komt men daar bij,de mens is bang voor het onbekende,alle rassen hebben hun geloofsovertuigingen,als we het christendom bekijken,heden ten dage is dit meer commercieel gericht wie doet er een onderzoek naar,niemand ik vind dat als je iets niet weet,onderzoek het eerst,vraag je af waarom er alleen maar negativiteit geschreven en gesproken wordt over de winti cultuur het bestaat niet dat het alleen uit negativisme bestaat,ik verdiep mij ook over andere culturen en geloven en mensen je schrikt als je leest wat er allemaal over bepaalde culteren en geloven geschreven.Wij zijn gouw geneigd het negative over te nemen.Mijn vraag de aan mijn blaka brada’s en sisa’s waarom kijken we neer op onze cultuur en geloofdsovertuiging,zijn wij gaan onderzoeken wat er aan de winti cultuur heerst.Het is het onbekende wat men niet weet.Kijk om je heen hoe de andere rassen met hun cultuur omgaan,er zijn taalrijke voorbeelden om op te noemen.Heden zijn er 2 grootte groepen het chritendom en de islam die uitmaken welke het beste is voor ons.Ik zou vragen om ook in de keuken van deze groepen te kijken,het christendom is al in zoveel takken verdeeld,heb jij je afgevraagd waarom het niet zo is,we dienen maar 1 God.We staren ons blind op alles we een ander ons wijs wil maken.


  Maak melding

 38. Konjo,

  Ik vind het wel grappig wat je schrijft hoor. Gelukkig doet jou mening er niet toe. meningen zijn niet belangrijk, het gaat gelukkig om feiten.

  Was jij erbij, dat je kan zeggen dat de eerste mensen geen geloof hadden? Wat is een geloof?

  Dat de aarde een vaste landmassa was wordt aangenomen, wat we wel aan zekerheid grenzend kunnen stellen is dat de mens een laatkomer is op de aarde en dat toen de mens er eindelijk was, de continenten al gescheiden waren.

  Aan de hand van archeologische vondsten is al vast komen te staan dat de oudste mensen in Afrika hebben gewoond en aan de hand van vondsten is duidelijk dat die mensen een Godsbeeld en godsdienst hadden.

  Ik heb geen reden om een hype te creëren en of iets te promoten. Mij gaat het om de feiten.

  In dat kader is het ook grappig te vernemen dat jij aanneemt dat het hindoeïsme de oudste godsdienst is. Hoe kom je daarbij? uit welke bronnen eb je die aanname gehaald?

  Het is net als die Japanner die niet wilden aannemen dat het leven in Afrika begon en dus maar vertelde dat dat misschien zo zou zijn, maar dat wat hem betreft de Japanners dan een aparte soort zijn.

  India en ook west Azië, dat men tegenwoordig het midden oosten noemt zijn koloniën geweest van volken uit Afrika. Er leven zeker 200 miljoen mensen in India die men gewoon Afrikaans kan noemen.

  Vreemd dat men dat niet wil horen. Het geeft onder meer aan hoe men kijkt naar Afrika en Afrikanen. Dravidians zijn gewoon Afrikanen en voor zover nu duidelijk is de oudste inwoners van India.

  Het zou te ver voeren hier op dit forum verder in te gaan op deze materie maar er is daarover genoeg materiaal beschikbaar in bibliotheek en op het internet.

  vaststaat dat er onder Afrikanen veel mensen zitten met zelfhaat en de grootste oorzaak is een gebrek aan informatie en indoctrinatie vanuit een andere godsdienst en of cultuur.


  Maak melding

 39. Ik heb zo nu en dan ook last van wintie maar wel eentje van puur natuur afkomstig uit het lichaam en ik denk dat alle boze geesten flauw vallen of gauw mij ontwijken vanwege de penetrante geur smaak. Denk dat dit de beste remedie is om boze geesten te verjagen. Natuurlijk kan de lichaamelijke wintie versterken door extra portie bruine bonen te eten.


  Maak melding

 40. Waarom de WINTI gerespecteerd moet worden is dat het uit een heel oer oude traditie afstamt. Hierin is er respect voor de natuur de medemens.Rondom de cultuur van de Winti zijn er wetten en regels voor de samenleving.Bij overspel werd je gezweept door je eigen familie.Het is een veel hogere cultuur dan waarin wij leven maar je moet het begrijpen het is geen gewelddadige God die ze aanbidden zoals de Joden Goden.Allah,God en Jaweh zijn super goden die alle maal claimen die arme man daar boven te zijn.

  Ten tweede als je je roots leert kennen en respect voor krijgt komt je eigenwaarde weer terug.
  Dit is de rede dat je meester jou zegt lees geen andere boeken.Daarom hebben ze een paar duivels gecreeerd om je bang te maken.Deze Joden Goden heersen maar een paar jaren vergeleken met de African culture.
  Denk je dat weer gaat opstaan uit het graaf.


  Maak melding

 41. Aan alle winti promoters hierboven:

  Mensen die zich met winti bezighouden zijn bijna nooit gelukkige mensen. Kijk om je heen en ga maar na. Winti sma hebben altijd wel wat. Ze zijn vaak achterdochtig en lijden aan angsten en waanideeën. Maar wat verwacht je dan als je je met onreine geesten inlaat?

  Er is altijd iets dat ze kwelt en ze moeten vaak rituelen doen, die een flinke duit kosten. (een duit die ze vaak niet eens hebben). Oplossing: men gaat foeroso lenen.

  Alsof dat niet genoeg is. De schande dan? Opgeroepen geesten nemen bezit van die mensen en laten vaak schandelijke dingen doen. Talloze keren gezien. Ik zeg: didibri wroko.

  God heeft ons als mens niet geroepen om ons te onderwerpen aan de geestenwereld, maar om Hem zelf te zoeken en aan te roepen. Amen.


  Maak melding

 42. Beste Larry,

  Je bent niet lekker en verkondigd alleen maar larrykoek.

  Iedereen die van religie een obsessie maakt is gegarandeerd slachtoffer van waandenkbeelden. Je ziet het heel duidelijk bij sommige types van die hallelujah gemeentes die denken dat de duivel verantwoordelijk is voor elke scheet en jezus voor elke ademtocht. Om over islamitische zelfmoordterroristen en ander vrouwonvriendelijke gedrag maar te zwijgen.

  Opleiding, inkomen en algemene ontwikkeling zijn bepalender wanneer het op nuchter denken aankomt. Zie je ook bij gasten die van winti of hindoeisme het christendom induiken. Andere God, zelfde obsessieve geblaat. (verdenk ik jou ook van hoor maar goed)

  Feit is, je weet niks over winti -behoorde niet tot je cultuur toch-, je bril is gekleurd door je obsessie voor een halfnaakte, bebloede man, vernageld aan een kruis (wat is toch dat sadistische om een kapotgeslagen lichaam te aanbidden, slacht dan gewoon een kip, is een stuk humaner). Dus ik raad je vooral aan om je bijbel weer te pakken en voor je zielerust nog eens het verhaal van Lot en zijn dochters uit het Oude Testament te lezen. Incestueuze gezinsplanning is ook al zo een moraliserende standaard bij Christenen.

  Zo dat was mijn koekje van eigen deeg..zo nu bukken jij..de pastoor wil je even zegenen….


  Maak melding

 43. @Larry

  Larrykoek is je meester. Ben je wel Surinamer? Dat je de weg kwijt bent is volkomen duidelijk. Grotere onzin op dit forum heb ik nooit eerder gezien. Je hebt geen ziel. Je bent een leeg lichaam.


  Maak melding

 44. @jenke,

  Geen idee of jij of één van je winti’s om 17:17 ‘sprak’, maar toch nog een laatste reactie van mij m.b.t. het schrijfsel:

  Als je toch over ‘nuchter nadenken’ hebt, dan is het logischer om je tot God de Schepper te wenden i.p.v. tot de schepselen in de geestenwereld. Waarom zou je een lagere overheid benaderen terwijl je je tot God kan en mag richten?

  Besef dat Jezus Christus ons het voorbeeld heeft gegeven hoe te leven naar Gods geboden. En daarmee word duidelijk dat incest en elkaar doden geen werken van hem zijn, maar van de boze. En over de boze gesproken: Denk je dat het toeval is dat op goede vrijdag alle bonuman’s aangeven niet te kunnen ‘werken’?

  Dat kapot geslagen lichaam van de Christus word niet aanbeden, maar als Christen zijnde begrijpen wij hoe groot het offer is dat hij voor ons gebracht heeft.

  Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven, opdat ook wij, zoals Christus door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt*, een nieuw leven zouden gaan leiden (Romeinen 6: 4)

  @Loesje,

  Ja, ik ben een Surinamer en nee, ik ben de weg niet kwijt. En nee, er zijn niet meerdere wegen die naar ‘Rome’ leiden. Er is één weg tot eeuwig leven en die weg is Christus.


  Maak melding

 45. @ Larry

  “Als je toch over ‘nuchter nadenken’ hebt, dan is het logischer om je tot God de Schepper te wenden i.p.v. tot de schepselen in de geestenwereld. Waarom zou je een lagere overheid benaderen terwijl je je tot God kan en mag richten?”

  Geen kaas gegeten van hoe de winti religie (of welke andere religie dan ook) in elkaar zit, maar wel jou referentie kader van platvloerse goddelijke hierarchie erop loslaten.
  Nu we het toch over nuchter nadenken hebben. Waarom moest jouw God zonodig een onschuldige maagd onteren met alle risico’s voor sociale uitsluiting vandien?
  Zie je al dat je vriendin je komt vertellen dat God haar bezwangerd heeft en tot heilige ongehuwde babymama bombadeert…om vervolgens een zoon te baren die nooit een vriendin thuis brengt, maar wel met 12 mannen het land afreist en na 30 jaar door policy brutality word afgemarteld….talking about weird statistics

  Sommige bonuman’s werken niet op vrijdag en de meeste nemen Christelijke feestdagen in ogenschouw. Dat heet syncretisme, het samensmelten van godsdiensten. Heeft het Christendom ook heel veel last van. Of dacht je nou echt dat het verhaal van de onbevlekte ontvangenis, de drie-eenheid, kerstfeest, pasen, offer van de zoon van God, kruisiging nou echt zo uniek waren aan het Christendom?

  De meeste Christenen hebben hun smondswerk vol van Jezus, maar ze hebben nog nooit de bijbel van kaft tot kaft gelezen, laatstaan dat ze kritisch nadenken of iets weten over de wereldgeschiedenis.
  Ga de bijbel nog eens lezen, afgezien van de gezegende Lot die met zijn bloedeigen dochters kinderen kreeg, leg me dan ook maar meteen waarom in verschillende evangeliën, Jezus op een andere dag doodging. Konden die gasten geen kalender bijhouden ofzo?

  Sorry ik heb geen boodschap aan kromdenkenden die uit hoofde van hun religie onzin verkopen. Voor mij zijn alle godsdiensten gelijk, even geweldig of even belachelijk.


  Maak melding

 46. @ik vraag me af,jij krijgt natuurlijk allemaal visioenen van god en weet precies hoe alles gaat,en geloof mij nou maar dat mijn mening telt in het echte leven en niet zoals jouw leven in een triest forum,So keep up trash talking.Dit is de enige plek waar je belangrijk bent HAAHAHAHAHAH.


  Maak melding

 47. Beste kondremangs,
  Er gaan allerlei theorieen en wilde verhalen rond over winti.
  Dit is overgebracht met onze Afrikaanse voorouders uit Afrika, die het niet mochten beoefenen van hun “meesters”. Deze hebben ook ervoor gezorgd, dat de mensen, die op de plantages bleven, alle gewoontes uit Afrika(waaronder winti)gedwongen moesten afzweren en de godsdienst van de “meester” moesten aannemen. Natuurlijk gebeurde het stiekem, dat de Afrikaanse mensen, de winti uitoefenden.
  De weggevluchte Afrikanen hebben de meeste tradities uit Afrika in het binnenland van ons land behouden; vandaar dat zij zich NIET schamen voor dit soort zaken als winti.
  De zg stadscreolen hebben over het algemeen de gebruiken van de nederlanders overgenomen en merendeels behouden; ook tav het binnenland.
  Er is de mensen geleerd(vanuit Europese bril) dat de winti slecht is en bij wet werden dit soort zaken verboden(bv de watramama dans.
  Eigenlijk is het heel triest om het te constateren.
  De winti hoort in principe bij de mensen van Creoolse(Afrikaanse) afkomst. Het is ook te merken, dat een heleboel creolen niets van dit soort zaken wil weten; maar heeft u niet gemerkt, dat een heleboel creolen uit Nederland winti pre’s komen houden en kapitalen eraan besteden……ik heb ook familie uit Nederland, die dat komt doen en ik ga ook er naartoe voor de gezelligheid. Maar ik hou mij er niet bewust mee bezig.
  Wat ik begrepen heb en het rare ervan, is dat het in Nederland een wetenschap is………en in Suriname men zich ervoor schaamt………zie hoe de geschiedenis nog steeds zijn invloed heeft(het verleden verklaart het heden).
  Wat wel ook in ons land opvalt is de andere manier, hoe er is omgegaan met onze Hindostanen en Javanen. Zij mochten hun eigen taal,zeden, gewoontes en cultuur blijven behouden…….dus hadden zij een behoorlijke houvast…….in tegenstelling tot de Afrikanen(die hedendaags zo verdeeld zijn).
  NOBRUYA


  Maak melding

 48. @Larry

  “Er is één weg tot eeuwig leven en die weg is Christus.”

  Ik heb geen enkel probleem met wat je verklaart.
  Hopelijk heb je ook geen enkel probleem met mijn verklaring.

  Er is één weg tot eeuwig leven en die weg is de Winti.


  Maak melding

 49. @ik vraag me af

  Teach them. ik lees met plezier je postings. Er zijn heel wat mensen op dit forum die de geschiedenis niet kennen. Het doet me goed om te zien dat jij dat wel kent. Dat is het europees denken syndroom waar we tot de dag van vandaag nog steeds last van hebben.


  Maak melding

 50. Voor veel mensen komt het (vast) goed uit, dat de studie van Charles J. Wooding ‘WINTI: Een Afro-Amerikaanse Godsdienst in Suriname / Een cultureel-historische analyse van de religieuze verschijnselen in de Para’ binnenkort opnieuw wordt uitgebracht!!
  Een zeer belangwekkende publicatie voor de geïnteresseerden hier…


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.