Inflatie blijft grootste uitdaging Suriname

15

PARAMARIBO, 16 mei – Het beteugelen van de inflatie blijft de grootste uitdaging voor de Surinaamse regering. Dit stelt het Internationaal Monetair Fonds, IMF. In het laatste rapport over de Surinaamse economie wordt de loftrompet gestoken. De economische activiteit neemt nog steeds toe en het financieel gedrag van de overheid blijft binnen de perken. Ook de inflatie is aardig onder controle. Er is zelfs sprake van een afname van het inflatiecijfer. Toch is voorzichtigheid geboden.

Zeker voor de korte en middellange termijn zal de vraag naar goederen en diensten niet al te snel mogen toenemen. “Dit al helemaal niet tegen de achtergrond van de snel groeiende export van producten”, stelt het IMF. In dit kader is het van belang dat de overheid haar uitgaven beperkt houdt. “Het komt erop neer dat bij loononderhandelingen bescheidenheid in acht wordt genomen en dat er toekomstgericht wordt gedacht en gehandeld.”

Ook wat grote projecten van de overheid betreft, is bescheidenheid aan te raden. “Het selecteren van zulke projecten mag uitsluitend op basis van nationale behoeftes en uitvoeringscapaciteit”, aldus het IMF. Het sparen van overschotten uit de opbrengst van mijnbouwproducten is uitstekend. Een Sovereign Wealth Fund als appeltje voor de dorst wordt toegejuicht. Maar investeringen in menselijk en fysiek kapitaal mogen niet worden vergeten.


15 REACTIES

 1. De grootste inflatie is de intelligentie van de DADA regering!!!!

  Zijn Plein-Podium met Sardien Service aan Ramgoelam & Latour is een korte termijn visie!!!!!


  Maak melding

 2. Bij het aantreden van de regering Bouterse konden wij de positieve berichtgevingen over de economie nog toeschrijven aan de voortvarendheid van de regering Venetiaan.
  Het troetelkind van Venetiaan heette ‘stabiliteit’.
  We mogen daarom niet te licht denken over de prestaties van de regering Venetiaan met betrekking tot die economische stabiliteit. Die stabiliteit is te danken aan de regering Venetiaan en dat is zeker een compliment waard. Eerlijk is eerlijk.
  Omdat de regering Venetiaan gefocust was op die stabiliteit waren ze niet in staat de armoede en andere sociale problemen aan te pakken.
  Dat is wel jammer.

  Om die stabiliteit te behouden en verder uit te bouwen heeft de huidige regering enkele impopulaire maatregelen moeten treffen. Nu blijkt dat deze impopulaire maatregelen langzamerhand vruchten beginnen af te werken en deze groei is dan ook te danken aan het harde werken van de Centrale bank van Suriname samen met de regering.
  IMF is daar zeer duidelijk over wat betreft de prestatie van de huidige regering;

  Quote;
  Het document van IMF bevat een evenwichtige en goed gedocumenteerde uiteenzetting waarin de aanzienlijke verbeteringen in de beleidskoers van de huidige regering en de vooruitzichten voor de Surinaamse economie correct worden weergegeven. In vergelijking met vorig jaar, toen het IMF zijn Artikel IV-consultatie uitvoerde, profiteert Suriname en nu van de uitkomsten van de strakke beleidskoers die destijds is voorbereid. Aan het eind van 2010 zagen de beleidsmakers zich nog geconfronteerd met een substantieel begrotingstekort, hoge inflatiedruk en het risico van een loon-prijsspiraal, terwijl tevens op de weerslag van de devaluatie van de Surinaamse dollar geanticipeerd moest worden. In slechts 12 maanden tijd, daarbij mede gebruikmakend van bruikbare aanbevelingen van het IMF, is groei van het BBP met meer dan 4% gerealiseerd, nam de inflatie, ondanks de stijgende internationale olieprijzen, aanzienlijk af en wordt de wisselkoers door alle sectoren van onze economie als stabiel beschouwd.

  unquote

  Dit zijn geen woorden van de ‘paarse naïvelingen’ maar
  bevindingen van experts op het gebied van economie.
  Pessimisten onder ons hadden dit niet verwacht en zeker niet gehoopt. Er zullen nu ook wel allerlei tegenargumenten gebruikt worden om het tegendeel
  te bewijzen van de conclusies van IMF.

  Sommigen die in eerste instantie deze regering absoluut geen kans gaven en zeiden dat de huidige regering de Surinaamse economie de afgrond in zou leiden zullen nu ook wel in koor roepen dat met het goud en olie, het niet moeilijk is om positieve cijfers te produceren.

  Wel, de regering Wijdenbosch had deze natuurlijke hulpbronnen destijds ook tot haar beschikking maar
  die regering heeft Suriname binnen de kortste keren toch naar een financieel bankkoet kunnen leiden.
  eerlijk is eerlijk.

  De voorspellingen bij het aantreden van de regering Bouterse waren toen dan ook niet mals.
  ‘Lange rijen bij de winkels en een afbraak van de
  stabiliteit die de regering venetiaan had opgebouwd’.
  Maar niks van dat.

  Het is daarom zeer knap van deze regering dat het rapport van IMF het tegendeel bewijst en dat de economie van Suriname alleen maar aan het groeien is.

  Het geeft mij een goed gevoel dat zaken die in het verleden niet aangepakt zijn zoals armoede, en andere sociaal maatschappelijke issues langzamerhand wel
  de aandacht krijgen van de huidige regering.
  Een zeer belangrijk besluit is o.a. het bouwen van meer schoollokalen ten behoeve van de schoolgaande jeugd. Dit is zeer aan te prijzen.
  Naar mijn idee begint het strakke beleid van deze regering zoetjes aan vruchten af te werpen waarbij ook de maatschappij van zal profiteren.
  Sommigen zullen uiteraard de positieve ontwikkelingen blijven bagataliseren maar laten we er van uitgaan dat ze dit doen tegen beter weten in en omdat ze hun negatief inborst willen blijven koesteren.


  Maak melding

 3. Beste Dusdat.

  Voorlopig “teert” deze Regering nog steeds op het beleid van dhr Venetiaan.
  Steeds meer bewijzen dat Dhr Venetiaan een bescheiden man is, die het goed heeft gedaan, een echte Strateeg, die niet ging voor het snelle geld, maar voor Stabiliteit.

  Kun je nagaan hoeveel werk Dhr Venetiaan heeft verzet: afdekken van grote financiële gaten en klimmen uit een diep dal van dood en verderf.
  Ik maak een diepe buiging voor Dhr Venetiaan. (ben geen Fronter), mijn complimenten.

  Waarom ze deze “vruchten” niet hebben gebruikt voor hun verkiezingscampagne, is mij nog steeds een raadsel(super-slechte spindokter).
  Jammer, zoiets van “gooi nooit je oude schoen weg etc… situatie.

  Als het goed gaat in Suriname, prima toch.

  Wat ik mij afvraag is, waarom sommigen zo tekeer gaan op deze site, als het zo goed gaat.
  Als je zo verzekerd bent van het suc6, dan reageer je niet als door een wesp gestoken.
  Als je onschuldig bent, heb je geen amnestie nodig.
  Het gekrijs riekt naar angst!

  Kortom als je zo zeker bent van je zaak,dan kan niets op deze aarde je tegen houden/hinderen/verhinderen, om het land op te bouwen.
  Lanceren van onnodige media-berichten ten goede, maar in principe, onterecht op het conto van deze Regering zijn dan overbodig.

  Mijn reden om niet terug te gaan heb ik vaker aangegeven.
  Wat dat betreft ben ik super-eerlijk, maar ook rancuneus.
  Het zal mij niet gebeuren dat ik ploeter en zwoeg voor Suriname, zodat bouterse er de vruchten van plukt en met de eer gaat strijken.
  Nee geef mijn portie maar aan fikkie.
  Ik vermoed dat ik niet de enige ben…..
  Ik kan mij voorstellen dat deze attitude stoort, maar het is wel eerlijk.

  niet dan…..?


  Maak melding

 4. Vervang inflatie met het heilig woordje corruptie dan krijgen we:
  ‘Het beteugelen van de corruptie blijft de grootste uitdaging voor de Surinaamse regering. Dit stelt het Internationaal Monetair Fonds, IMF’

  Suriname wil zich dolgraag spiegelen aan Cuba, dus voor de onwetenden:
  vlak na de overwinning van Castro en Che Guevara kregen alle corrupte politici en zakenlui de kogel door het peloton van Che. Dus alle zogenaamde Surinaamse revolutionairen wat nu?


  Maak melding

 5. Esmerald, ik ben trots op jou omdat je alles al duidelijk hebt aangegeven.

  Men wil niet toegeven dat het beleid van de vorige regering nu maakt dat het goed gaat in Suriname.
  Alles stond al op papier en ook waren bepaalde projecten al betaald.


  Maak melding

 6. NF had tijdens zijn Regeer periode iov de NL adviseur een grote puinhoop gemaakt met een zogenaamde stabiliteit alleen dat het slecht ging met Sur, om daarna op een sluwe manier dit land over te nemen.
  Een paar voorbeelden:
  Als het land stabiliteit is moet de Regering belasting nemen op brandstof?(ongeveer 1 srd)
  Als het land stabiliteit is moet de zwarte koers en centrale bank koers een groot verschil zijn? (CB koers
  2,80srd voor 1$ en ZM koers 4,60 srd voor 1$
  Ondanks dat Sur geen geld had en ook waarschuwing van de IMF hadden ze Fiso(salaris verhoging van de overheids ambtenaren) ingevoerd.
  De maatregelen die de Regering moet treffen om de inflatie te beteugelen zijn het volgende:
  1 Fiso terug draaien/stopzetten en ipv dat het oud systeem toepassen zoals Mr Hooghart.Ronald dat wilt.
  2 Salaris verhoging/Extra voorzieningen van de Pres, Ex Pres, Vice Pres en Ex Vice pres etc. dat tijdens NF voor de verkiezing ingevoerd was door de adviseur van NL intrekken.( Alleen om moeite te doen om de verkiezing 2010 te winnen).
  3 Alle grote salarissen van de Parastatale bedrijven Direkteuren etc. verlagen naar de normale loon.
  4 Overheid personeel saneren. (overbodige- en spook ambtenaren moeten eruit en in de Produktie bedrijven geplaats worden)
  5 ………….misschien wat ik nog niet weet, vul in.
  Note: Als compesatie krijgen de overheids ambtenaren kinderbijslag verhoging.
  Dus in een keer alles recht trekken. Nu of nooit.
  Waarom belangrijk!!!!!
  De overheid ambtenaren moeten beseffen dat hun loon uit betaald worden door de belasting gelden afkomstig van de Particuliere bedrijven.
  Het moet niet zo zijn dat de arbeiders van de particuliere bedrijven minder geld verdienen dan de overheids ambtenaren.
  Opmerking: De Regering heeft meer geld nodig om alle sociale voorzieningen van de burgers te geranderen(in te voeren), ook voor steun aan de Produktie sektor/uitbreiding en belangrijke/dringende ontwikkelingen.


  Maak melding

 7. Ik kan me nog heel goed heugen hoe men net na de verkiezing in 2010 bijna armagedon voorspelde voor Suriname.

  Dhr Jessurun had zelfs voorspeld dat deze regering maar 6 maanden zou aanzitten want we zouden geisoleerd worden etc etc.The latest van dit soort uitspraken heb ik hier gelezen dat is: Sur wordt 7maal erger dan in de jaren 80. (Woorden van gelijke…)

  Ik zeg Sur wordt 7maal beter en groter. Ik spreek het uit en ik geloof het.

  Met welke regering dan ook Sur ow bloei. Geen negativiteit over mijn land uitspreken. Over de pres mag je maar niet over dit land.

  Enkele goede zaken tijdens deze regering zijn dat: AOV verhoging en kinderbijslag een feit zijn.
  Er onderhandelingen met buitenlandse investeerders zijn.

  Hoe pijnlijk het ook mag klinken Heel veel doemdenkers zijn hierdoor Boutabelievers geworden. Brib mi.

  Front had beter moeten inspelen op wat men hier noemt het dom volk.Niet te vergeten dat front 10 jaar aan een sluitend had en dan na 2 of 3 jaar weer 5 jaar.

  Tja there’s no use crying over spilled milk.right?

  Ben ze we’ll dankbaar voor iets maar somehow kan ik niet op die iets komen.

  Ojaa dankbaar dat ze Somo wisten in toom te houden. NOT!!!!!

  And on this bombshell I’ll end. Love ya’ll.


  Maak melding

 8. @THISTMIME:Blijf vooral hopen en geloven, want its better to live in hope than to die in despear.
  Voorlopig waren de pensioenen gisteren nog niet uitbetaald, en hebben de ambtenaren nog steeds hun verhoogde kinderbijslag niet uitbetaald gekregen sinds de invoering.


  Maak melding

 9. Woensdag 16 mei 2012 om 23:58 uur, door Radjkoemar Rajaram
  Je bent zeker een paar vergeten:———————–
  5. Onroerendgoedbelasting per direct invoeren. 6. Sociaal Zekerheidstelsel opzetten inclusief minimumloon en Algemeen ZiekenFonds. 7. Inkrimpen van de ministeries tot maximaal 7 of 8 en werken met staatsecretarissen of directeuren voor de directoraten
  8. Het veranderen van alle voordelen van de ministers na aftreden en vervangen door een wachtgeldregeling van hooguit 3 jaar.
  Er is nog genoeg werk te doen door de huidige regering; daardoor zal het volk MC weer kiezen maar dan wel met minimaal 26 zetels waardoor ook IMPOPULAIRE maatregelen sneller genomen kunnen worden. Doordat in een coalitie je steeds rekening met partners moet houden moet je vaker taktisch te werk gaan en kan je niet altijd de dingen doen die jij je hebt voorgenoemen. Ik hoop dat de AZIJNPISSERS ook zien dat er niet alleen halleluja verhalen opgehangen worden over deze regering maar dat er ook kritischg meegedacht wordt door sympathisanten


  Maak melding

 10. Eey Dada Desi,..

  Nog steeds niet iedereen schoon drinkwater en tog naar Obiang om te verkopen W A T E R ????

  Nog steeds niet gifvrij en tog de ambitie om groenteschuur van Caricom te worden???

  Jij bent dus aardig op weg naar…..Buren Killer 🙂 😉


  Maak melding

 11. Ik kan het niet genoeg benadrukken dat de regering
  Venetiaan op het gebied van de economische stabiliteit enorm goed werk heeft verricht. Als Surinamer moeten wij allen daar ook trots op zijn en waardering voor kunnen opbrengen.
  De voornaamste reden waarom Venetiaan de laatste verkiezing heeft verloren is omdat hij door die enorme drive om die stabiliteit te realiseren vergat om
  aandacht te besteden aan de armoede en andere sociaal
  maatschappelijke aspecten. Want was Venetiaan in staat geweest om deze sociale aspecten serieus en structureel aan te pakken dan zouden de kiezers geen reden zien om voor andere partijen te kiezen.
  Wat dat betreft is het een gemiste kans voor Venetiaan geweest.
  Economische stabiliteit is mooi en waar maar daar koopt moesje op de hoek geen zak rijst voor.

  Economische stabiliteit is 1 ding maar om die stabiliteit te behouden en groei te bewerkstellen vergt een strak financieel beleid.
  Gezien de bevindingen van het IMF is het de huidige regering zeer zeker gelukt. Als het nou de verdienste is van Venetiaan of van deze regeing doet naar mijn inziens niet terzake. Feit is dat de economie van Suriname zich in een opwaartse spiraal bevindt.

  En nu maar hopen dat deze regering niet de zelfde fout maakt als de regering Venetiaan om de armoede en
  andere sociale issues uit het oog te verliezen en
  achterover te gaan leunen. Maar ik ben hoopvol gestemd.

  Ook ik heb zware bedenkingen over Bouterse maar mijn mening is dat ik geen rechter ben dus die beoordeling en veroordeling laat ik de rechters over.

  Voor mij is het ook simpel om op dit formum constant
  te roepen dat Bouterse dit en dat Bouterse dat is maar daar schiet ik niks mee op en de nabestaanden zeker niet en Bouterse zal daar niet minder om slapen. Mijn mening over Bouterse staat los van het feit dat ik Suriname als land en haar bevolking het allerbeste toewens.

  Esmerald lieve dame,

  Bedankt dat je de moeite hebt genomen om te reageren op mijn posting.
  De keuze die iemand maakt om ergens te vertoeven is puur individueel en eigenlijk moet de andere die keuze ook respecteren.
  Er zijn zat mensen die hier in Nederland woonden waarvan hun familieleden zijn omgekomen bij die decembermoorden maar toch hebben besloten terug te keren naar Suriname. Een zeer moedige keuze als je het mij vraagt.
  Ik kan mij heel goed voorstellen dat de keuze om in een land te wonen waarvan je weet dat jouw vader, oom, neef, broer of man door de president is omgebracht zeer en zeer moeilijk is.
  Maar deze remigranten hebben een duidelijke keuze gemaakt dat Suriname ondanks dat de beste plaats voor hun is om in te vertoeven.
  Bouterse is weliswaar president maar Bouterse is geen
  synoniem voor Suriname.
  Wanneer je goed werk verricht in Suriname dan doe je dat voor jezelf en voor de mensen waarvoor het nodig is en niet voor Bouterse.
  Esmerald , jij hebt een uitgesproken mening wat betreft de reden waarom je Nederland verkiest boven Suriname.
  Dat is jouw keuze en niemand kan jou dat kwalijk nemen. Als jouw geluk en welzijn in Nederland
  beter tot zijn recht komt dan in Suriname dan kan ik
  mij voor 100% voorstellen dat voor jou Suriname out of the question is.

  De lieve groetjes en tot en volgende keer weer.


  Maak melding

 12. Armoe is er altijd geweest in Suriname!!

  In de ’50 /’60 jaren was het niet anders,maar waren wij gelukkig met wat er in de pot was!!!

  Onze huidige armoe heeft te maken met het feit dat iedereen moet hebben een auto/blackberry en 10 kinderen en is dit met name een groot probleem onder de aanhang van Lonnie!!!!

  Front was zeker goed bezig in het binnenland met water/stroom voorziening alsook op andere gebieden!!

  ,,En toen kwam Grote Bek Desi met zijn elk kind een laptop,elk gezin een huis…blijheid en rijkdom,,,,

  ….en de domme massa…hiep hiep


  Maak melding

 13. Door lof liederen te zingen voor je politieke idool kan 2 dingens betekenen ,je profiteerd ook of hoopt dat te worden.Geen ene politieke leider is oprecht geweest en nog.Willen jullie de corrupte Venetiaan en consorten goed praten. Zien jullie niet wat er op de ministeries en staats bedrijven gebeurt.Praten over stabiliteit is dat te vreten voor het volk.Verdeel het volk en regeer dat is de politiek dat onze mensen toepassen.Kennis hebben onze Surinamers ze hebben een academisch titel en kunnen praten als geen andere, wat ze missen is wijsheid en hier voor moet je geboren worden.


  Maak melding

 14. @ Savioen.
  Ga jou eerst verdiepen in de geschiedenis van jou land en vooral de periode 80 en 90 dan zal je zien dat Bouterse de eerste twee jaar het een beetje overleefd en daarna komen de problemen.
  1980 staatsgreep 8 dec 1982 massaslachting, daarna is onze hele economische systeem in elkaar gedonderd met als diepte punt devalueren van onze munteenheid.
  Regering Wijdenbosch moest ook binnen een paar jaar het veld ruimen. Telefooncoup, Bouterse heeft het voor elkaar gekregen dat hij om de zoveel maanden een nieuwe regering in elkaar frommelde.Kijk nu hoeveel leden van zijn regering nu al de laan uit zijn gestuurd, kijk in wat voor problemen hij Suriname nationaal en internationaal in heeft gestort met zijn amnestiewet,Zie daarin zijn asociale wangedrag van 5 mei 2012. Deze Figuur degradeert het presidentschap tot nul.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.