Bouterse: Suriname voor grootste uitdaging ooit

12

PARAMARIBO, 29 sep – “Suriname staat voor de grootste uitdaging in zijn geschiedenis.” Dit zei president in zijn jaarrede voor het parlement. Transformatie van economie en bestuur is hard nodig om uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Suriname ontkomt niet aan het doorvoeren van dergelijke veranderingen.

“We staan voor de grootste bedreigingen voor de economische stabiliteit sinds jaren.” Dat heeft vooral te maken met de economische verslechtering in de wereld. Leiders lijken geen afdoend antwoord meer te hebben op de uitdagingen. Suriname zal voor zichzelf moeten uitmaken welke richting het op moet. “De economie heeft zich kranig gehouden, maar we moeten voorbereid zijn.”

Er is vooral vrees voor de afname van de prijzen voor grondstoffen. Dat betekent ook minder inkomsten voor de overheid. Dat zou ook de grote projecten in gevaar kunnen brengen. “We geven wel de garantie voor onderwijs, gezondheidszorg en voeding.” Behalve de economische dreigingen, is er ook de nasleep van de milieuaantasting in de wereld. Suriname wordt daar slachtoffer van en dreigt er zelfs letterlijk aan ten onder te gaan. Tot nog toe is daar nauwelijks iets tegen gedaan. “We nemen de plicht op ons het nu wel te doen”, aldus Bouterse.

Bekijk ook:


12 REACTIES

 1. kijk wie praat over econ. stabiliteit nadat een jaar geleden werd gezegd dat front een lege kas had achtergelaten..hahaha..wacht maar oliedomme aanhangers, beginnen alvast riemen aan te schaffen, want de schaarste van jaren tachtig komen met rasse schreden terug. Ook vreemde valuta bezit wordt aan abnden gelegd.

  Als kleine joch moesten we samen met de rest van het gezin in 1983, urenlang in de hete zon in lange rijen wachten bij het CIS of bij omoe snesi voor een kg aardappelen, een kg uien, een kg, blom, een kg. suiker, een pakje boter, een fles olie, knofloof, rode sardien waren luxe. Ook voor gasbommen, gasoline, fietsonderdelen, bouwmaterialen,oude electrische apparaten, oude autobanden…….wacht maar domme aanhangers, klagen en mopperen gaat jullie niet helpen, maar zoals in tachtig de uzi. Hahahahahahahaahahahahahha


  Maak melding

 2. Determist, gelukkig ben je nu in Nederland. Gelukkig voor jou en gelukkig voor Suriname. Als je nooit iets positiefs te melden hebt, bezoek dan de website van je gedoog regering in Den Haag.


  Maak melding

 3. Lache,
  Ongeveer een maand geleden riep de voorzitter van de vereniging van economisten nog dat Suriname geen hinder zou ondervinden van een afname van de economische groei in de wereld.
  Ik heb toen al aangegeven hoe dom zo een opmerking wel niet was.
  Hiervoor voerde ik onder andere aan dat grondstofprijzen speculatief omhoog waren geschoten en een daling in het verschiet lag.
  Bovendien zal een afname van de economische groei in het buitenland voor Suriname afname van de exportopbrengsten betekenen.
  Financiele hulp uit het buitenland zal minder worden, immers ook zij hebben te maken met afname van inkomsten.
  Investeringen door het buitenland in Suriname? Nu even niet, straks misschien weer.
  Ik hoop dat alles wat ik opschrijf niet uitkomt en dat dat de mondiale economische groei weer aantrekt.
  Zoniet, dan is een voorbode van de slechtere tijden voor het volk


  Maak melding

 4. Er zullen altijd een aantal zittenblijvers zijn. Oude koeien uit de sloot halen is niemand mee gered jaren later..! Wat een feit is,is dat de wereldmachten door allerlei grond winning in de aarde massaal de infrastructuur hebben geschaad. Wat betekend dat er meer landen slachtoffer zullen worden van natuurrampen. Iedereen die het beste met Suriname voor heeft weet dat er een totale metamorfose nodig is om dit land te redden. In deze heef de President gelijk. Welke koers moet men varen? mee met het in ondergang zijnde Amerika en Europa?? Of zaken doen met andere opkomende economieen? you do the meth… heeft niet zoveel met de jaren 80 te maken maar meer met het heden. Je moet jezelf wel bereid zoeken om er zo tegenover te staan. Als vele in een tunnelvisie willen blijven leven,zal deze wond die op ons land rust nooit genezen.


  Maak melding

 5. Milieuaantasting? Kijk even in je achtertuin, meneer de president, daar begint de milieuaantasting waar het Suriname betreft. Het getuigt van hypocrisie om met het vingertje naar de rest van de wereld de wijzen. Verbeter de wereld, en begin bij jezelf.


  Maak melding

 6. Ik ga er niet van uit dat de prijzen van grondstoffen goedkoper worden. De vraag is enorm en het aanbod wordt schaarser. De bronnen raken uitgeput.

  Ik ben altijd een voorstander geweest van duurzame economie, dat je dus het milieu spaart en toch voor inkomsten kan zorgen, ook voor de toekomst.

  Het vernietigen van de natuur kan desastreuze gevolgen hebben voor de volgende generaties, denk een stapje vooruit.


  Maak melding

 7. Ja zeker een grote uitdaging op jou land door criminele moordenaar te laten vertegenwoordigen.Hoe slechter deze crimineel het doet hoe meer hij wordt aanbeden door zijn volgers.


  Maak melding

 8. #2

  Oliedomme mensen zijn het, die hun geloof, hoop en liefde voor onberechte moordenaars en drugsbonzen hebben bewezen door op hen te stemmen, zijn niet ver weg van het onheil dat boven hun hoofden hangt. Op de parasieten en poepvliegen na, die liever de leugen dienen dan de waarheid die hen kan bevrijden.


  Maak melding

 9. Deze criminele moordenaar praat over grote projecten die geen doorgang kunnen vinden, feit is dat hij geen plannen had voor die z.g projecten.

  Jarenlang heeft deze koelbloedige moordenaar President Venetiaan beschuldigd van alles wat fout ging in Suriname en nu kan hij zijn o zoveel grootse plannen niet realiseren.

  Deze top crimineel had gedacht dat hij weer ongestoord aan masse cocaine kon exporten als in de jaren tachtig maar het tegendeel blijkt, alle markten zijn gesloten.

  Bovendien wordt meneer de criminele president scherp in de gaten gehouden door de VS dankzij President Venetiaan.

  Deze moordenaar zit echt gevangen en kan geen kant op, een slepend december 82 proces hangt hem boven het hoofd dankzij President Venetiaan.
  Een deel van Suriname heeft een fatale fout gemaakt door deze moordenaar, die veel van zijn landgenoten om zeep hielp in de jaren tachtig in het centrum van de macht te plaatsen.

  Ik hoop van harte dat dat deel van ons volk zich zelf nu hard afvraagt hoe dom zij niet gehandeld heeft.
  Laat het duidelijk zijn, iemand anders had President van Suriname moeten zijn maar absoluut geen Bouterse.

  Bouterse is niet interger, heeft geen moreel gezag om een land te besturen.De man heeft behalve veel bloed aan zijn handen, hij heeft zich altijd bezig gehouden met grootschalig uitvoer van cocaine.

  Zo iemand kan geen land besturen, een crimineel blijft een crimineel.
  Op een goed bemand podium kun je niet zeggen mijn President heet Bouterse want je zal worden uitgelachen.
  In onze regio worden wij uitgelachen, men is zelf bang om gevoelige info aan Suriname te geven.

  De situatie zal verslechteren in ons land want met Bouterse zullen wij niks bereiken. De man denkt alleen maar hoe hij zijn hachje moet redden om straks niet achter de tralies te belanden.

  Wij hebben een niet te corrigeren fout gemaakt om ons zelf niet aan de fatsoenlijke vooruitstrevende kant te plaatsen.

  De President van Brazilie wil niet eens met Bouterse onder vier ogen praten, want die mevrouw weet dat Bouterse een crimineel is.

  Suriname dit heb je niet verdient.


  Maak melding

 10. Waar is de goede Christelijke opvoeding gebleven?

  Men mag toch aannemen dat in een godzalige maatschappij als suriname er feitelijk geen criminaliteit noch huichelachtigheid meer zou mogen zijn, aangezien het leeuwendeel der Surinamers dit bij hun opvoeding hebben meegekregen. Er staat immers in de tien geboden o.a. “gij zult niet stelen, gij zult niet kwaadspreken over de ander, oordeel niet over de ander opdat gij niet veroordeeld en beoordeeld wordt, gij zult een andermans vrouw- en diens have en goed niet begeren etc., gij zult zus niet en gij zult sinterklaas niet, etc”

  De gelovige opvoeding heeft gefaald zoals gewoonlijk dus, want men doet daar in Suriname van alles wat hun god hun verboden heeft. Wordt het niet tijd dat men iets meer gaat doen in suriname dan zich te gaan verlaten op de idioterieén van de bijbel en de fictieve god?

  Hoe meer de gelovige mens bidt des te erger wordt hun probleem en religieuzen zullen steeds in herhaling vallen doordat zij vastgeroest zijn in hun kwaadaardig godsdienstig leven. God straft alleen mensen die in hem geloven, dit is de impressie die het godsgeloof sedert mensenheugenis heeft achtergelaten. Begin alvast met betrachting van menslievendheid door te gaan prediken over het doel van het leven zoals de Natuur het ten aanzien van het leven heeft bedoeld. En het doel van de Natuur en van het leven is om het leven voor een ieder te veraangenamen.

  Er is in Suriname heel wat anders aan de hand, de groep arme vromen die echt hulp behoeven hebben minder te besteden dan een kerkrat en de profiteurs die de naam god pretenderen te promoten zijn de bandieten in vol ornaat.

  Heel veel kansarme en kansloze mensen in suriname. Hoe komt dat? Bidden helpt geen moer, maar steek de handen uit de mouwen en begin elkaars ontevredenheid aan te horen en ga er daadwerkelijk iets aan doen. Begin alvast de bedehuizen (kerken) om te bouwen tot sociale werkplaatsen zodat een ieder (geschoold of niet) zich kan orienteren en zijn/haar talenten kan leren ontplooien, in plaats van te volharden in iets wat er niet is. Begin bij jezelf, want wie zichzelf niet lief heeft kan ook geen liefde aan de ander overdragen en men kan evenmin met een gesloten hand iets van de grond oprapen.

  Ga maar meteen ook de fictie god uit je hoofd verbannen zodat het verstand weer ruimte krijgt om na te denken zodat men doordrongen wordt met het besef dat men zich nog altijd in een vicieuze cirkel bevindt, “de verdorven religieuze cirkel”. God is nooit liefde geweest, doch alleen maar haat, nijd, genocide, en voorts alles wat de bijbel en god verboden hebben.

  Wie in een maatschappij woont waarin elke indivu een probleem heeft wat niemand anders heeft kan hun probleem nimmer worden opgelost met het woord gods, of democratie, of politiek, want deze termen behelzen slechts loze beweringen zonder realiteit- en zonder levenszin. Zonder de bijbel en god kan men ook overleven en veel meer doen voor medemensen. Als alles vanuit het hart komt op basis van gelijkwaardigheid, saamhorigheid en gezamenlijke levensvreugde dan zal het zeker goed komen.

  Denk ook aan de zielen die in suriname gedwongen worden om gelovig te zijn omdat hun omgeving (fam., vrienden etc) dat ongesproken gebieden. Wie wil dan verstoten worden door de familie die vaak zogenaamd om ze geeft en goed voor ze zijn. Gelovig voordoen om de omgeving niet te kwetsen is dwingend, want of het liefhebbende families zijn of niet, deze zijn toch met kwaadaardigheid behept. Mensen die godvrezend zijn hebben een rare stoornis, ze zijn slecht en vroeg of laat voert deze latente slechtheid de boventoon, deze kronkel in hun hersens is ontstaan door eeuwenlange sociale onderdrukking door de gelovige- en inhumane rechtsorde en door hun eigen ouders (voorouders).

  Welke politieke partij of instantie/autoriteit hier in Suriname geeft het goede voorbeeld volgens de richtlijnen van hun bijbel of volgens de grondwet van het land? Dit zal ook nimmer goed komen omdat de grondwet gebaseerd is op de bijbel. Er rust een vloek op de bijbel, en alle godvrezenden dragen deze vloek met zich mee.

  De creatie van de gewetenloze mens heet tegenwoordig grondwet en politiek is hun vrije leus, maar het arme gelovige volk stikt in haar eigen bijbelse sores en de vromen daarentegen o.a. Venetiaan, Bouterse, Somohardjo, Choennie, Baldew, etcetera, die het beter hebben door hielenlikkerij of door anders, zweren trouw aan hun bijbel om behept te blijven van kwaadaardigheid om allerlei smerige zaakjes te kunnen blijven bedenken en verrichten teneinde het volk te manipuleren en om meer geld te verdienen over de rug van hun goedgelovige broeders en zusters die ook gek zijn op „onze lieve heer“.

  Precies het voorbeeld van hun meester (de kerk) en manipulatie is daar ook een uitvinding van. Behoedt u zich vooral tegen mensen die het woord democratie gretig in de mond nemen, dat zijn zeker de judassen die nieuwe termen en wegen hebben gevonden om hun kwaadaardigheid te verbloemen.

  Wat is democratie en wat is elk zijn definitie van democratie en waar wordt op dit moment in de wereld democratie in de breedste zin van het woord toegepast? Ieder heeft zijn eigen definitie van democratie. Het begrip democratie is precies zoals de bijbel in elkaar zit, want een ieder interpreteert dit woord maar naar eigen goeddunken, ieder mag de bijbel op eigen wijze verklaren, de jehovahs zeggen jhwh, de baptisten zeggen „satan is onder ons”, de katholieken zeggen “je zus” en de moslims zeggen “allah carte”.

  Er staat van alles in de bijbel en in de grondwet, maar nergens staat er de tekst “geloof niet alles wat je leest”. Menslievendheid is de basis om tot jezelf te komen daar niemand meer is dan een ander. Maar wanneer de ene mens de arrogantie heeft om te denken dat hij beter is of meer is dan de ander, dan heeft deze volgens de wetten van de Natuur geen recht meer van leven. Inderdaad, Surinamers hebben een reëele metamorfose nodig om elkaar te redden en om nog iets leuks van hun leven te maken, maar het land, dus de Natuur redt zichzelf wel en heeft geen heilige schrift-, noch god en ook geen mens voor nodig om te blijven bestaan.

  God en zijn consorten, aldus de veroordeelde criminele moordenaars zijn nog steeds op de vlucht sinds het ontstaan van het begrip god en het tv-programma „spoorloos“ is ook nog steeds naar hen op zoek. Ik weet heel zeker dat god en zijn comparanten zeker te vinden zijn in een smerig land heel ver weg van de aarde, want er zijn zat gelovige figuren die nu nog beweren dat „als het daar regent dan piesen de engelen“.

  Bij god is het dus een smeer- en beestenboel, en dat land waar het plasgebeuren van engelen een feit is kan nimmer op deze aarde zijn, want nergens hier op aarde regent het pies dan alleen maar in het hoofd van de godvruchtige mensheid. Ik heb de mens lief, ook de gelovige mensheid, anders zou ik nooit en te nimmer mijn best en moeite doen om hen zo snel mogelijk in hun hemel te krijgen om verdere milieuaantasting te voorkomen.

  Laat uw Here niet langer wachten en verzamel u zich bij de legerscharen van uw god voor de hemelpoort, daarvoor heeft men slechts een touw nodig met een lus eraan, een stevige boom en een oude stoel. Dit een grote uitdaging die zeker leidt tot rust en vrede op deze aardbol tussen alle mensen die het leven en de Natuur lief heeft. En dan veel plezier en tot nooit meer ziens en doe god voor mij de groeten!!!! Daaaaaggg.

  django


  Maak melding

 11. Suriname staat niet voor een grote uitdaging.

  De pres staat voor een grote uitdaging:
  – de rechtszaak wacht nog steeds op een afronding.
  – de nabestaanden wachten nog steeds op een excuus.

  Ik stel voor 13okt 2011, dan wordt hij 66.
  Mooie gelegenheid om excuses aan te bieden, meestal zijn mensen oud en wijs op die leeftijd(de meeste dan).

  Verder opschieten met de rechtszaak, ongeacht de uitslag.
  Dat is de uitdaging, niets mee en niets minder!

  Niemand is onmisbaar, ook jij niet!!!!


  Maak melding

 12. @10 django,

  Kortom,in Suriname hebben/kennen gij géén waarde en normen. Leven voor galg en rat !Integere mensen in de Surinaamse gemeenschap zijn ver te zoeken ! Er zijn heel weinig die echte,echte loby kennen voor Swietie Sranang. Haast allemaal hebben een bijbedoeling in de politieke arena. Hoe gaan zij goed voorbeeld (kunnen) geven aan de jeugd ? Ik heb een hard hoofd in,of het komende 50 jaren het goed komt met Suriname.

  Groet,ram ram ,goeda hafies (veel wijsheid )


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.