Wereldcrisis geen directe dreiging Suriname

19

PARAMARIBO, 8 aug – Een eventuele wereldcrisis zal niet echt schokkende gevolgen hebben voor Suriname. Dit stelt Clyde Cairo, voorzitter van de Vereniging van Economisten, Ves. In elk geval zal het land er niet aan ten onder gaan. De prijzen van de eigen aardolie gaan misschien omlaag. En ook bauxiet zal niet snel in prijs stijgen. Maar er zijn ook voordelen.

Een crisis in de economie betekent ook een deuk in het vertrouwen van consumenten. Dat betekent automatisch meer geloof in een ander Surinaams exportproduct. “De goudprijs zal blijven stijgen, wat positief nieuws is voor Suriname, omdat wij heel veel goud exporteren”, zegt Cairo tegenover de Ware Tijd. Nu al is te merken dat de prijs van goud toeneemt. Elke dag van wantrouwen in Washington en andere grote steden, betekent geld in het laatje.

De dalende prijzen zullen wel voelbaar zijn, zeker wat de inkomsten betreft. “Aan de andere kant betekenen lagere olieprijzen op de wereldmarkt ook dat Suriname minder zal uitgeven aan olie-importen, waarmee voor het grootste deel in de behoefte voorzien wordt”, aldus Cairo. De inflatie is zo makkelijker te beteugelen. Dat zal een hele opluchting geven na de hoge inflatiescore het afgelopen jaar. Surinaamse investeringsfondsen en banken zijn vrij conservatief bij het uitzetten. Dat kan schelen als straks de klappen vallen.

Bekijk ook:


19 REACTIES

 1. De natuur in dit land is gezegend. Rivieren, kreken en meren vol vis. Vruchtbaar land. Maar vervloekt door enkele mensen. De politici. Die hebben sinds de onafhankelijkheid dit land misbruikt en het volk belazerd. Nu al zien we dat. Wie dat niet willen,kunnen inzien zijn de domme aanhangers. De ponton op het stuwmeer vermoedt men is van exsantobomaan, zoon van zichzelf gemaakte pres. Straks wordt het land voor een appel en een ei verkocht aan China. Komen straks allerlei musa’s en berjaya’s kaalkap bedrijven in het bos. Wie zijn binnen een jaar rijker geworden. Alle endeepers en ook de volkverlakkers uit pl en ac. Chantage is hun middel om eigen belangen en doelen te verwezenlijken. Maar ook zij vergeten dat de duivel niet slaapt en rond gaat als een briesende leeuw. Op een dag is het gedaan met deze judassen van het volk. En Suriname, verwordt een autocratie.hahaha


  Maak melding

 2. Gelokt door de hoge goudprijs heeft Bouterse en zijn ‘kabinet’, de met rijkelijke toelagen en hoge salarissen geprivilegieerde NDP-superregering, de zinnen gezet op de goudvoorraden in het binnenland. De president heeft zijn Commissie Ordening Goudsector onder leiding geplaatst van Melvin Linscheer, de voormalige Commandant van de Zuidelijke Troepen, berucht om zijn wreedheid in de binnenlandse oorlog en politiek geweld. Hij is de man die een Marron jongen voor de ogen van zijn moeder doodschoot en ‘door fouten in de procedure’ nooit werd veroordeeld. Deze hoogste veiligheidsman van de president moest met de minister van Defensie aan de Inheemsen en Marrons door hun aanwezigheid op de recente goudconferentie in het binnenland impliciet duidelijk maken wat de president verstaat onder ‘herstel van het centrale gezag in het binnenland’: de hermilitarisering van de Surinaamse binnenlanden, een revanchistische droom die lang na de binnenlandse oorlog nog springlevend is. Onmiddellijke erkenning van de in de verkiezingen door Bouterse beloofde ‘grondenrechten’ van de tribale volken in het binnenland, staat haaks op die droom en op het toe-eigenen van de belangrijkste goudvoorraden. Daarom schuift de president de ‘grondenrechten’, tot ergernis van de Inheemsen en Marrons, op de lange baan.
  Een stukje uit een artikel van Parra.


  Maak melding

 3. @Reageerder

  Als Theo Parra dit stuk heeft opgeschreven is hij rijp voor het gesticht!

  Er heerst een ziekte in Suriname…genaamd de goudkoorts en de binnenlandbewoners tonen daarbij geen enkel respect voor hun eigen leefomgeving, gezien het kwikgebruik in dit gebied.

  Daarom juich ik de stap van Melvin Linscheer toe, dat kwik binnn 1.5 jaar streng verboden zal zijn. Het kan mij niet snel genoeg.

  Grondrechten impliceert ook grondplichten, en daar zal de regering aan moeten werken zodat het geen wild-wild west wordt daar in het binnenland.

  Omwille van de kinderen van mijn kinderen ben ik blij met de inspanningen die deze regering zich heeft getroost om de situatie in het binnenland onder controle te krijgen.


  Maak melding

 4. Dit stukje doet mij de wenkbrauwen fronsen:

  ““De goudprijs zal blijven stijgen, wat positief nieuws is voor Suriname, omdat wij heel veel goud exporteren”, zegt Cairo tegenover de Ware Tijd.”

  Jammer genoeg nemen economen het milieu niet mee in hun analyses. Het plaatje wordt direct minder rooskleurig als men bedenkt dat een stijging van de goudprijs ook een stijging van het kwikgebruik met zich meebrengt.

  Dus zo positief zou ik dat niet willen noemen. En daarnaast krijgt het land Suriname bar weinig aan directe inkomsten door een stijging van de goudproduktie omdat een groot gedeelte van die markt in handen is van buitenlanders, die geen belasting betalen.

  Maar van een economoon als Cairo had ik toch iets meer inzicht verwacht.


  Maak melding

 5. Tuurlijk is de wereldcrisis geen directe dreiging voor Suriname. Daar hoef je geen verstand van economie te hebben om tot deze conclussie te komen.
  Suriname doet gewoon niet mee met de wereldeconomie. Dus zal een wereldcrisis ook geen directe dreiging voor Suriname zijn.

  Pas als Suriname zijn goudvelden zelf zou exploiteren, zouden zij optimaal profiteren van de hedendaagse wereldcrisis.


  Maak melding

 6. Wereldcrisis geen directe dreiging Suriname??

  Wahahaha, natuurlijk niet!!! d
  Suriname hoeft zeker niet bedreigd te voelen voor de wereldcrisisis, want Suriname zit allang in de crisisis en de puinhoop die de Surinamers zelf hebben gecreëerd door een crimineel Bouterse als president te kiezen!met een criminele president is de waardigheid van Suriname tot diep in de bodem gezonken, een Ramp is dat en veeeel erger dan welke crisissis dan ook!!!

  En dreiging van wereldcrissis? nou zelfs dreiging voelt zich bedreigd door de rovers in suriname huhuhu
  Geen grapje


  Maak melding

 7. @blakaboy

  Ten eerste.
  Waarom Denk je dat Melvin Linscheer PAS over 1 1/2 jaar is aan de kwik vervuiling gaat doen??
  -1- Dan hebben hij en matie nog 1 1/2 jaar om goud te plunderen in de consessies die ze aan zichzelf hebben gegeven.
  -2- Over 1 1/2 jaar doen ze net alsof ze deze belofte vergeten zijn.

  Overigens komt Melvin Linscheer helemaal niet graag met die belofte maar hij moet wel omdat ik en andere er al lange tijd, niet aflatend op hameren.

  Ten tweede
  Ben jij duidelijk iet economies onderlegt, nog heb je kennis van de werkelijke verhoudingen in SME en praat je onzin.
  Als IAmGold meer voor het goud krijgt is de winst die in SME gemaakt wordt grote en moeten zijn meer belasting betalen en is de winstafdracht aan de overheid groter.
  Je verward IAmGold met de illegale goudzoekers die het land WEL met kwik vergiftigen en geen goud afdragen.


  Maak melding

 8. Een zeer naïeve gedachte. Is Suriname onafhankelijk van investeringen van het buitenland?
  Goedkoper wordende grondstoffen en een lagere dollar, beide als gevolg van minder vraag, zal er inderdaad voor zorgen dat de importkosten dalen. Als de importeurs deze lagere kosten doorberekenen in hun verkoopprijs zal de inflatie minder zijn. ALS
  De vraag is, zullen zij dit ook doen. En waarom zouden zij dit doen. De vraag uitgeoefend door de consumenten in Suriname wordt immers niet minder. Ik verwacht dat zij gewoon hun winstmarges zullen verhogen
  Ik geloof dus niet in de opmerking van de heer Cairo dat je hiermee de inflatie kan beteugelen. Noch afgezien van het feit dat beteugelen niet het juiste woord is. Verminderen was beter op zijn plaats geweest. Beteugelen betekent meer dat je door maatregelen te nemen de inflatie onderdrukt. Ik zie geen bewust genomen maatregel.
  Bovendien ontvangt de overheid minder belasting en kan zij besluiten maatregelen te nemen die de inflatie weer opjaagt.
  Het is inderdaad zo dat in tijden van onzekerheid beleggers vluchten in goud. De goudprijs bereikt dan ook een recordhoogte. Heeft Suriname daar veel profijt van? Profijt vast wel, maar of het veel is weet ik niet.

  Terugkomend op de openingszinnen. Als , wederom als, er een wereldcrisis optreedt dan zullen de grote mogendheden, waaronder China, zwaar getroffen worden. Zij zullen dan moeten gaan bezuinigen. Een gevolg zal zijn minder importen, maar ook minder investeringen in het buitenland.
  Volgens de heer Cairo zal Suriname hier geen last van hebben. Immers Suriname exporteert niet naar deze landen en Suriname is niet afhankelijk van buitenlandse investeringen.
  Een zeer naïeve gedachte


  Maak melding

 9. U zegd het,wereld dreiging geen dreiging sme..

  Welnu,, de tijd binnen zes maanden zal het leren..

  Maak je borst maar nat..

  NU al is alles stil in sme,behalve de suri/neds die een huis bouwen maar voor de rest notie nada ..

  Wij staan er bij en kijken ernaar droevig allemaal..

  de pakket diensten draaien op volle toeren om het leed enigzinds te verlichten.


  Maak melding

 10. Ai mi boi meneer Cairo als voorzitter van de vereniging van economisten moet U toch ook weten dat Suriname niet aan deze toernooi meeding.Suriname zit niet eens op de reservebank,is meer als toeschouwer om te kijken hoe ze die Dollars en de Euro’s laten rollen.Dus voor Suriname heeft dat weinig effect op de wereld handel ,aangezien Suriname weinig exporteerd.Wij exporteren heel veel goud,maar uiteindelijk rinkeld de kassa bij de buitenlandse inversteerders die meer dan 90 procent in handen heeft.En over 10 of 20 jaar een verontreinigd vergiftigd binnenland achter laat naar de volgende bestemming.De klappen zijn allang gevallen voor Suriname,dus u moet orde op zaken stellen.Suriname gaat er niet aan ten onder gaan ,maar het Surinaams volk die zwemt al een hele poos om die eiland te bereiken waar ze ook mee kunnen profiteren van de economie .Want van die mooie verhalen heeft het volk niks aan.Dat zijn allemaal Ingie torie rond de kampvuur en af en toe de kasirie uit spuwen voor meer vuur en die bijna is gedoofd.


  Maak melding

 11. @Neus
  Kan jij mij de cijfers laten zien waaruit blijkt dat de delta die jij verwacht in de stijging vd belastinginkomsten opweegt tegen de aantasting van het milieu?


  Maak melding

 12. @blakaboy #15

  Je hebt duidelijk mijn posting, #* niet gelezen want nergens poneer ik die stelling. Ook niet in andere recente postings. Sterker nog je legt mij woorden in de mond die EXACT TEGENGESTELD zijn van wat ik zou stellen. Typerend.

  Met referentie aan een ander posting die ik vandaag gedaan heb, zou ik juist eerder willen stellen dat de enigste correcte stelling de volgende is:

  De opbrengsten van de illegale en kleinschalige goudsector ( de grote gebruiken geen kwik) die aan de staat (het volk dus) toevallen staan in geen enkele verhouding tot de kostne die zij veroorzaken.

  Details:
  Opbrengsten.
  Alleen de kleine sector gebruikt kwik en zoals we allemaal weten dragen die direct nagenoeg geen belasting af. Ook indirect is de belastingafdracht gering omdat de inputs uit de reguliere (belastingbetalende) economie nagenoeg uitsluitend bestaat uit heffingsvrij zwaarmaterieel en brandstof.

  Uitgaven.
  Ziektekosten en verzorging voor hen die door kwik vergiftigd zijn.
  Idem voor een deel van de knokenkoorts en malaria slachtoffers door de toename daarvan (de vele muskiete putten die ze achterlaten)
  Opvang van binnenland bewoners die hun woonomgeving ontvluchten.
  Voedsel en waterhulp aan het binnenland omdat de rivieren vergiftigd zijn.

  Inkomstenderving.
  Afname van verkoop van vis omdat in die rivieren geen eetbare vis meer leeft.
  Toename in de irregatie kosten omdat het rivierwate niet gebruikt kan worden.

  En dat alles voor zeker 100 jaar omdat kwik zich bindt aan de sedimenten op de bodem en vandaaruit langzaam loskomt. De hoeveelheid kwik die nu al in het milieu is gekomen is al een milieu ramp. We moeten en MOGEN het niet erger maken.

  Schattingen met cijfers zijn overbodig, het verhaal zegt meer dan genoeg. Er is sprake van kortzichtig eigen belang ten kostne van het land. En die noemen zich nationalisten??!!


  Maak melding

 13. @Neus
  Je vergeet ook even dat ons grondwater ook bedreigd wordt. Toen ik laatst in Suriname was heb ik van 1 of andere studie begrepen dat ook de bronnen bij Republiek, waar SWM haar water haalt, al bedreigd worden door kwik!

  Maw, dat Surinaamse economen zo bullish doen over de stijging van de goudprijs, dat begrijp ik niet. En aangezien jij aangaf dat hierdoor de regering veel meer inkomsten krijgt doordat IAMGOLD meer belasting afdraagt aan de staat, daarbij haalde ik dan ook dat jij POSITIEF was hierover.

  Merk op dat deze ramp en de grondperikelen ervoor hebben gezorgd dat ik vind dat Venetiaan berecht moet worden wegen GROVE NALATIGHEID.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.