Stroom nierpatiënten overstijgt zorg Suriname

9

PARAMARIBO, 5 jun – Het Nationaal Nierdialyse Centrum, NNC, in Paramaribo kan de toenemende stroom nierpatiënten niet aan. Dit stelt het management van het centrum. Vooral de laatste drie jaar is een stevige klim waar te nemen. Weliswaar wordt van alles gedaan om het zorgaanbod te verruimen.

Maar dat is beslist niet de oplossing. De oorzaak ligt namelijk meer aan de vraagzijde. “De voornaamste oorzaken voor nier falen in Suriname zijn diabetes mellitus en hoge bloeddruk. De mensen leven ongezond, wat deze ziektes veroorzaakt,”, zegt Ingrid Heerenveen,specialist bij het NNC. De grote toestroom bevestigt het alleen maar. Op den duur zal het verruimen van het dienstenaanbod geen soelaas bieden.

Het NNC voorziet vooral in apparatuur voor nierspoelingen. Heerenveen vindt het opmerkelijk dat een groot deel van de patiënten die zich melden al in het eindstadium verkeren van hun aandoening. Er is nog een groot zorgpunt. “De mensen worden steeds jonger”, aldus Heerenveen. De enige echte oplossing is verandering van levensstijl. Dat vergt een ruimere aanpak, inclusief meer voorlichting.


9 REACTIES

 1. In Suriname hebben wij meer oog voor correctief- in plaats van preventief onderhoud. Zo is het ook gesteld met ons materieel.

  Als die Afobakka-krachtcentrale onder Surinaams beheer stond,waren die turbines reeds lang naar de knoppen.

  We kunnen niet eens ons zelve managen.

  Quo-vadis.


  Maak melding

 2. De voedingsgewoonte in SME moeten grondig aangepakt worden. Wie regelmatig buiten eten koopt krijgt geen afgewogen dieet binnen en ook in veel huishoudens zijn de eetgewoontes nog steeds gebaseerd op de traditie zoals die zich bij de aankomst in SME ontwikkelde. Een tijd waarin mensen met weinig mogelijkheden een voedingspatroon opbouwde dat vaak net genoeg was om in een tijd van zware arbeid een aantal jaren te overleven.

  We doen geen zware arbeid meer, we leven langer.

  Natuurlijk speelt ook een ander aspect. Nier dialyse is pas recent mogelijk in SME. Artsen spelen daarop in en sturen steeds meer patienten door. Maar dat wil eigenlijk niet zeggen dat nier problemen groter geworden zijn. Waarschijnlijk waren ze er al vele jaren maar was er tot voor kort geen realistiese ( lees betaalbare cq binnenlandse) behandeling beschikbaar.

  Hopelijk zijn we zo verstandig om niet (alleen) aan symptoom bestrijding te doen door meer dialyze apparaten te plaatsen maar focussen we op een structurele aanpak: beter kennis van voedingsgewoonten. Onderzoek de eetpatronen van de patienten, voor hen is het misschien te laat maar niet voor hun kinderen.


  Maak melding

 3. Wees zuinig op je lichaam.Weet vooral wat je wel mag en niet.Leef niet om te eten, maar eet om te leven. Bijf van alle lekkere dingen af als je het niet mag hebben.Dan kan je gezond oud worden.Doe je best.

  Danitia


  Maak melding

 4. 1@ Paraman, “we kunnen ons niet managen” ! Praat over je zelf.Of heb je alleen over je zelf,dan is `t oké.

  Groet,(Veel wijsheid !)


  Maak melding

 5. nierinsufficientie of te wel nierziekte heeft zijn intrede gedaan in 1975; Een ex-politicus die de nierziekte had en in Nederland verbleef is naar SME geremigreerd en bracht een spoelingsmachine voor prive mee.
  Een mevrouw die plotseling een accute aanval kreeg, werd op verzoek v/e arts na verkregen toestemming aangesloten op de machine en de behandeling verliep met succes.
  Daar is toen het idee ontstaan om wat te doen voor de bevolking van SME. Vanuit SME is toen de Nierstichting SME opgericht, die contacten heeft gezocht in NL en zo ook in NL de Stichting Dialysehulp Buitenland SME opgericht. Vanaf 1975 – 2004 hebben beide organisaties gewerkt aan de opzet v/e dialysekliniek in het ’s Landshospitaal.
  In de periode 1975 – 2000 had de Overheid weinig belangstelling v/h geheel dialyseproces, omdat de ziekte nog onbekend was in SME en ook kostbaar. Daarnaast was het aantal dialyse patienten zeer beperkt (40 – 60 patienten). In die periode was er toen een strenge selectieprocedure en de dialysecapaciteit ook zeer beperkt.
  Doordat in 2001 de Nierstichting SME als schenking medicatie heeft ontvangen, is toen de sterftecijfers gedaald en mede hierdoor begon het aantal van patienten toe te nemen.
  De beide organisaties wisten dat het aantal te behandelen nierpatienten veel hoger lag dan in werkelijkheid, maar door gebrek aan kennis, behandelcapaciteit en de financien nog geen dialysebeleid in SME. Met voorzichtige pogingen hebben beide organisaties acties ondernomen om de Overheid hierover te informeren en vanaf 2003 – 2008 hebben beide organisaties gekeken naar mogelijkheden om te werken naar oplossingen. De Overheid had nog steeds weinig belangstelling voor dit probleem.
  Gelet op de toename van nierpatienten kon de donateur SME niet meer voorzien van de medicijnen en hierdoor is er met vereende krachten vanuit de beide organisaties (Nierstichting SME en Stichting Dialysehulp Buitenland SME) geregeld dat een bedrijf in NL de medicijnen uit humanitaire overwegingen tegen de kostprijs te leveren aan SME. Hieraan heeft ook een beleidsmedewerkster v/h Min.v.Volksgezondheid aan gewerkt om de continuiteit te waarborgen. In 2006 – 2008 is regelmatig overleg geweest met desbetreffende beleidsmedewerkster v/h Ministerie voor de ontwikkeling v/h plannings-, kwaliteits- en financieelbeleid, die dringend noodzakelijk zijn.In 2008 is de dialysekliniek vanwege andere inzichten overgedragen aan de Stichting AZP en daarbij ook een andere beleidsmedewerker m.b.t. het geheel dialyseproces aangesteld. En zijn de overeenkomsten m.b.t. de levering v/d medicijnen vanuit NL ook stopgezet.Heden ten dage zijn de medicijnen duurder in aanschaf en niet altijd voorradig.

  De nierziekte ligt niet alleen bij een gezonde leefstijl, maar ook de predialyse die bij de huisartsen praktijk moet beginnen.
  Dus mensen doen jullie een jaarlijks geheel check-up, om de beginstadia van de nier ziekte te ontdekken.

  Stichting BBDPS


  Maak melding

 6. Verteld mag worden dat de Stichting Dialysehulp Buitenland SME vanaf 1975 – 2007 schenkingen heeft gedaan z.a. nog goed functionerende dialyse apparatuur, randapparatuur en overige dialyse techniek gerelateerde onderdelen. Daarnaast waren noodzakelijke dialysematerialen tegen de laagste mogelijke kostprijzen aan de Nierstichting SME geleverd. In de afgelopen jaren waren op regelmatige basis gratis technici en verpleegkundigen naar de Dialyse kliniek gestuurd om de grote nood te helpen verzachten.
  Echter is tot op heden het landelijk dialysebeleid nog niet v/d grond gekomen. De schenking m.n. humanitaire hulp van medicatie die voor 5 jaren was gegarandeerd gestopt met een schuld aan de Nederlandse leverancier grootEuro 180.000,-.
  Het is wel jammer dat vanaf 1975 de Stichting DBS de kennis m.b.t. de nierziekte en behandeling prodeo beschikbaar heeft gesteld aan SME en de nodige adviezen heeft laten liggen.
  Vanwege de nierinsufficientie kunnen de dialyse patienten niet meer urineren, het sexuele lust wordt verminderd, kunnen geen zware arbeid meer verrichten, moeten hun eetgewoonten drastisch gaan aanpassen en minder vocht innemen.
  Daarnaast vloeien daaruit op sociaal en maatschappelijk gebied problemen voort. Door hun persoonlijke en fysieke beperkingen komt gezinsontwrichting vaak voor met als gevolg de financiele ondersteuning die ook weg komt te vallen. Door afstoting van familie en vrienden komen zij ook vaak alleen te staan en morele steun ontbreekt. Dialyseren i/h buitenland is momenteel niet mogelijk, waardoor de patienten geisoleerd raken in eigen land en niet met vakentie naar het buitenland kunnen gaan. Onder deze patienten zijn er ook personen met andere beperkingen z.a. gehoorgestoorden, blinden en anderen die vanwege de geaardheid van hun ziektebeeld zijn geamputeerd.
  De meerderheid v/d dialyse patienten bestaat meer uit de minderdaadkrachtigen en lopen met een Geneeskundige Hulp kaart van het Min.v.SOZAVO en afhankelijk v/d sociale bijstand ad SRD. 225.- p/mnd. Door gebrek aan proffesionele hulp en begeleiding raken de patienten gedemotiveerd en gefrustreerd, waarbij enkelingen de hand aan zich zelve hebben gelegd.
  Aan de gemeenschap willen wij het volgende meegeven: mensen laat je onderzoeken en zoek naar informatie. Momenteel is er een Stichting, die ondanks de weinige middelen toch heeft getracht om het leed van de groep zieke mensen te helpen verzachten.
  De Stichting is naarstig op zoek naar donateurs om de gestelde doelen t.b.v. de dialyse patienten tot een succes te laten behoren. Dus mensen laat je humanitaire zijde ook zien. Voor meer informatie over de Stichting kunt u bellen op het nummer 450194.


  Maak melding

 7. Danitia, je hebt helemaal gelijk.

  Ter aanvulling:geef je kostbare(Ferrarie) lijf één jaarlijkse “apk- keuring”,”kleine beurt”en/of “grote beurt”.Ga regelmatig sporten.(Zelf sport ik acht uur per week.Voel mij héél sterk én kan veel meer aan.

  Drink veel water.Laat alcohol,frisdrank , en suiker staan.Heel goed oppassen met zout(is een tijdbom in onze daagelijkse voeding)!

  Groet,Veeel wijsheid !)


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.