Vakcentrales, werkgevers Suriname willen overleg

15

PARAMARIBO, 8 feb – De regering moet dringend in overleg treden met de sociale partners over haar pakket economische maatregelen. Dit stellen de Raad van Vakcentrales in Suriname en werkgeversorganisatie VSB in een gemeenschappelijke verklaring. Voor het parlement is een strategische taak weggelegd.

De economische maatregelen mogen niet besproken worden zonder dat het overleg ook echt heeft plaatsgevonden. “Zodat de eventuele inzichten van de sociale partners kunnen worden meegenomen”, staat in de verklaring. En dan niet zomaar inzichten. De effecten van de maatregelen moeten worden uitgerekend. Daar zouden rekenmodellen voor moeten worden geraadpleegd. Nattevingerwerk is er dus niet bij.

Het is precies de kritiek op de maatregelen: “onvoldoende doordacht.” Beide organisaties vinden dat niet genoeg duidelijk is wat de impact zal zijn. Het overleg moet een “minimaal negatieve” impact baren. Zonder overleg mag daling van de koopkracht worden verwacht. Bedrijven zullen niet meer rond komen. Het uiteindelijke doel van het pakket, meer inkomsten voor de staat, zal dan niet meer dan een illusie blijken.

15 REACTIES

 1. Overleg is goed. Alleen als duidelijk is wat de doelstelling is van deze partijen vooral de vakbonden die gelieerd zijn aan Front.

  De regering mag met geen enkele andere doelstelling aan deze overleg meedoen als het niet overduidelijk gaat om de ontwikkeling van Suriname en nogmaals ontwikkeling.

  We hebben geen tijd voor politieke spelletjes en eigen belangen groepen die het land nog liever naar de ondergang zien gaan als hun eigenbelang maar voorop wordt gesteld.


  Maak melding

 2. Pane zou Bouterse als president en voormalig voorzitter van de NDP, erop gewezen hebben dat de Mega Combinatie en in het bijzonder de NDP, zich niet aan gemaakte afspraken heeft gehouden. Er zou een inheemse minister benoemd worden en inheemsen zouden topfuncties krijgen binnen het bestuurlijke.
  Pane voelt zich evenals zijn rasgenoten bedrogen door de NDP en de president. De president gaf Pane enkele rake antwoorden terug. Dit gebeurde zaterdag tijdens een bezoek van een presidentiële delegatie aan het dorp Redi Doti.

  Ach, whats new……….


  Maak melding

 3. @M.Doorn
  Als u het bericht goed leest dan wordt kortom duidelijk wat de werkgevers en werknemersorganisaties bedoelen… juist het pakket economische maatregelen wensen zij niet door de “strot” geduwd krijgen en daar hebben zij gelijk in.

  De VSB en de Raad van Vakcentrales nemen de verantwoordelijkheid van hun achterbannen en zo hoort dat ook. Zeker met de ervaring van deze regering die als een olifant over de belangen van het volk heen walst.

  Een gezonde en succesvolle ontwikkeling van een land kan alleen maar tot stand komen als genoemde partijen en de regering het gemeenschappelijke belang dienen. De 2 organisaties hebben dat goed begrepen en nu de halsstarrige regering nog.
  Je hebt gelijk als je zegt dat er geen tijd is voor politieke spelletjes maar dat argwanende geleuter van jou brengt ons niet verder, gelukkig zijn er ook heldere geesten.


  Maak melding

 4. Ach Chevalier, de vakbbonden die algemeen belang dienen in Suriname. Fiso zou hoe dan ook door moeten gaan volgens de vakbonden.

  Mensen met een contract mogen ook niet ontslagen worden van de vakbonden.

  Heb je al ergens kunnen lezen wat de vakbonden wel willen.

  Nogmaals overleg ja, maar alleen de ontwikkeling van Suriname telt, niets meer.

  Heldere geestenals ik zijn argwanend ja, want we weten dat deze politiek gelieerde vakbonden onderdeel vormen van het front buitenparlementaire verzet.

  We kennen de scenario’s we hebben het in 1999 gezien.

  Henk je hebt gelijk, overleg is geen dictaat, de regering gaat niet met de mes op de keel overleggen. OF Fiso II wordt teruggedraaid en dan kunnen bepaalde zaken ook worden teruggedraaid. De regering maakt beleid en heeft het belang van alle Surinamers voor ogen terwijl de vakbonden het belang alleen van hun leden dinen, wat is belangrijker????


  Maak melding

 5. Trouwens Chevalier onderstaande argwanende geleuter maakt dat je nooit een heldere geest kan hebben, je geest is te verwrongen.

  “Zeker met de ervaring van deze regering die als een olifant over de belangen van het volk heen walst.”


  Maak melding

 6. @M.Doorn

  Wat is het algemeen belang? Wie maakt dat uit? Toch hopelijk niet één idioot die denkt het beter te weten maar al meermalen blijk heeft gegeven van het feit totaal geen idee te hebben hoe de wereld in elkaar steekt en wel heel sterk de indruk wekt niet te kunnen en willen luisteren naar goede raad en de wensen van anderen, die er blijk van heeft gegeven eigen belangen hoog in het vaandel te hebben, die meent te mogen beschikken over leven en door, die aantoonbaar over geen enkele morele waarde beschikt!

  In een GEZONDE democratie mag iedereen meebeslissen en samenwerkingsverbanden aan gaan om zijn belangen te realiseren. In een GEZONDE democratie houden mensen rekening met hun omgeving, de mensen, de natuur, etc.

  Overigens is er geen normaal mens te vinden die het ongecoordineerde huidige wanbeleid als echt beleid kan klassificeren. Alleen een verwrongen groupie leeft in de waan dat er op dit moment strake is van enig beleid, van enige realistische ontwikkelingsvisie op SME.
  De vakbonden hebben dan ook het volste recht om deze regering als volslagen incompetent aan te wijzen. En het feit dat ook Front, Werkgevers, ziekenhuizen, internationale organisaties, ontwikkelingseconomen, etc dit doen wil niet zeggen dat deze mensen samenspannen. Nee het geeft slechts aan dat ieder NORMAAL mens op deze wereld er van overtuigd is dat deze regering een vloek is bestaande uit incompetente megalomane idioten met een veel te groot ego en egoisme.


  Maak melding

 7. Geachte heer of mevr. Doorn: Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat u na Pinto en Sempa de zoveelste broodschrijver van de NDP bent. De sociale partners HOREN in overleg te gaan met de regering, want daarvoor zijn het volgens de grondwet PARTNERS. Dat heet democratie! Zij zijn geen van allen erop uit de Republiek Suriname ten gronde te richten, integendeel, zij komen op voor hun respectievelijke achterban. Het is de normaalste zaak van de wereld. Bedrijven horen winst te maken, werknemers horen behoorlijk betaald te worden. En uw onterechte argwaan komt waarschijnlijk voort uit het feit dat de vakbonden in het verleden nooit een vuist hebben kunnen maken. Nu gaat men “gezamenlijk” de strijd aan. Een goede zaak derhalve. Uw traumatische afkeer van Front ten spijt.


  Maak melding

 8. M. Doorn, je hebt gelijk dat de ontwikkeling van Suriname telt, maar je als de regering met de mes op de keel maatregelingen neemt die de hele ontwikkeling van ons geliefd Suriname in elkaar slaat, dan hebben wij als burgers van het land een groot probleem.

  De overheid en het land valt of staat met de particuliere sector en niet anders om.

  Een slecht draaiende particuliere sector betekend o.a. geen investeringen, sluiten van bedrijven, werkeloosheid, minder belasting inkomsten. Gevolg is de overheid en het land komt in groote problemen.

  De vakcentrales verliezen dan ook inkomsten door o.a. sluiting van bedrijven, ontslag aanvragen, koop kracht van hun leden gaat achter uit enz.

  Alles is gelinkt. En als regering kan je geen beleid maken die vele onderdelen van de samenleving in gevaar brengt en nogmaals de economie van het land kapot maakt.


  Maak melding

 9. neus op 7

  Alleen jouw vraag al wie het het algemeen belang uitmaakt? doet mij al vermoeden dat jij wil meepraten maar totaal niets weet.

  Met wie willen de vakbonden overleggen, juist jade regering.

  Verder zeg je in een gezonde democratie mag iedereen meebeslissen. Hoe dom kan je niet zijn. Wanneer de huidige regering in Nederland heeft besloten dat ze 18 miljard moeten bezuinigen en aangeven waar en hoe ze gaan bezuinigen heeft echt niet iedereen meebesloten. De Nederlandse studenten zijn laats op straat gegaan want ze zouden niet eens zijn met een regeringsbesluit, Rutte reactie was gewoon niets wordt teruggedraaid. Ik ga nu ook vanuit dat Nederland bijv. geen gezonde democratie is.

  Blaka bakra op 8
  Jij bent blijkbaar een front broodschrijver, zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten toch.

  Heb je ergens kunnen lezen dat overleg niet mag of nodig is. De regering gaat niet overleggen met de mes op de keel, punt. Heb jij ergens al gelezen wat voor bezuinings ideeen de vakbonden hebben? ik nit, wat ik ergen las is dat de C47 eist dat de maatregelen teruggetrokken worden, ze eisen maar hebben zelf geen enkele idee of plan.

  In het FISO II overleg met de regering stonden de zelfde vakbonden op hun achterste poten dat FISO II direkt uitgevoerd moest worden anders zouden ze staken, ze wilden niet eens akkoord gaan met gefaseerde invoering van FISO II. Dit is Surinaamse vakbond overleg, eisen voor hun achterban, waar het geld vandaan moet komen, maakt ze niets uit.

  Tuurlijk horen werknemers goed betaald te worden, maar dan zeg ik, werknemers die produceren, wat produceren ambtenaren precies?
  Met onderstaande heb je je hele betoog te niet gedaan.

  “Nu gaat men “gezamenlijk” de strijd aan”

  En dit is mijn argwaan het is een strijd die geleverd wordt met andere bedoeling nl. ondermijnen van de regering. Overleg in jouw ogen is strijd leveren, in Suriname zijn ze verwikkeld in een politieke oorlog een tussen Front, gelieerde vakbonden, media enz. versus de regering.

  Het gaat allang niet meer om landsbelang, front broodschrijvers als jouw doen daar ook aan mee, toch.

  Chevalier op 9
  Ik trek mij de opbouw en ontwikkeling van Suriname wel aan, jij niet, een ieder zijn eigen belang toch.

  Marco op 10
  “je hebt gelijk dat de ontwikkeling van Suriname telt, maar je als de regering met de mes op de keel maatregelingen neemt die de hele ontwikkeling van ons geliefd Suriname in elkaar slaat, dan hebben wij als burgers van het land een groot probleem.”

  En daar zeg je precies wat ik bedoel. De regering heeft besluiten genomen met de mes op de keel, ze moesten FISO II uitvoeren anders zou er gestaakt gaan worden volgens dezelfde vakbonden die nu willen overleggen. Invoeren FISO II zonder dat er inkomsten tegenover staan en nu hebben de burgers van het land inderdaad een probleem, want hoe gaat men de verhogingen betalen enne hoe moeten de begrotingstekorten weggewerkt worden.

  Overal in de wereld wordt er bezuinigd hoor, Suriname is niet uniek in deze.


  Maak melding

 10. Hahahaha nu wordt het mooi.

  “Ravaksur en VSB:
  Stop overleg met ‘kleine bonden’
  Paramaribo – De Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) hebben er moeite mee dat de regering structureel ervoor kiest met kleinere afzonderlijke pressie- of belangengroepen te overleggen en vervolgens besluiten te nemen. Dit komt de transparantie die de regering zelf nastreeft niet ten goede.”

  Volgens mij mag de regering praten met wie die wil. “Stop overleg” verkeerde woordkeus, het zou moeten zijn betrek ons ook in het overleg want dat komt de transparantie ten goede.


  Maak melding

 11. De vakcentrales in Suriname zijn als een vloek, daarom heb je meer vakcentrales dan politieke partijen, ze hebben allemaal hun eigen belang voor ogen.

  Door C47 is onze bauxietsector naar de knoppen gegaan. Ze wilden Bouterse ondermijnen en gaan staken zgn wilden ze meer loon in de 80ér jaren en wat heeft Suralco gedaan; ze werden ontslagen en de aluinaarde fabriek werd verhuisd naar Trinidad.

  Zo werken de vakcentrales nou eenmaal, politiek bedrijven over de rug van de werknemers.


  Maak melding

 12. Ik weet voor de volle 110% dat er vanuit de ndp in suriname en in nederland gasten zijn die betaald worden om hier op dit net en elders de meest zwart-witte reactie hier te schrijven om zo de onderbuik gevoelens bij sommige surinamers aan te wakkeren het zelfde wat radio kankantri doet in suriname de station van de ndp.Men verdraaid alles in het voordeel van van hun geestelijk zieke misleider Bouterse.
  Een paar voorbeelden Bouterse is terecht de toegang geweigerd op het feest van obama lees de uitleg van limbo en rest.
  het geval bij de stvs wordt ook zo gebracht alsof er niets aan de hand is maar er is degelijk is aan de hand men liegt en volk bewust voor. Leest u reactie van M. Doorn goed en met aandacht dan zie duideklijk dat deze man een domme broodschrijver is want als er één iemand die het belang van suriname ondermijnd is dat bouterse en zijn bende wel, hij vergelijk nederland met suriname wat de bezuiniging aangaat terwijl hij bewust na laat om te vertellen dat men in nederland vooraf het volk heeft verteld waar de pijn punten liggen maar bouterse heeft juist een mooiere beeld voorgesteld dan de echte werkelijkheid je kan nu al vaststellen dat bouterse onder valse voorwendsel is gekozen hij heeft de jongeren en het volk voorgelogen de ndp-ers leven duidelijk in een heel andere werkelijkheid.
  Ik heb een vraag aan M.doorn waarom heeft bouterse al deze bezuinigingen niet van te voren aan het volk verteld?


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.