Ambitieus Surinaams energieproject uit ijskast

17

PARAMARIBO, 30 okt – Het ambitieuze Tapajai-project wordt weer eens uit de ijskast gehaald. Dit meldt de Ware Tijd. Het water van de Tapanahony-rivier en de Jai-kreek, zal worden omgeleid om meer water te voeren naar het stuwmeer van de energiecentrale te Afobakka. Eer het zover is, zijn er nog wat hobbels te nemen.

De grootste is waarschijnlijk de weerstand bij lokale gemenschappen. Mensen willen vooral weten hoe groot de invloed zal zijn op hun leven. “We zitten in een spanningsveld van vragen die gesteld worden en een voorstudie die nog niet af is”, zegt consultant Lothar Boksteen. Er is wel een voorlichtingscamagne geplaand. Maar die zal nog even op zich laten wachten. De voorstudie beslaat vooral het meten van waterstanden.

Daar wordt nog het meest voor gevreesd. De angst is vooral dat als het water wordt omgeleid, het buiten de oevers raakt. Het was precies de reden waarom de regering Venetiaan het project op de lange baan schoof. Boksteen ziet het allemaal wel meevallen, ook al is de studie nog niet af. “Vaststaat dat het water nooit hoger zal komen te liggen dan de hoogste waterstand die we tot nog toe gekend hebben in het stuwmeer.”

17 REACTIES

 1. Project!

  Het is en blijft een lastig project. De natuur kan rare dingen gaan doen. Eerst goed bestuderen en dan een second opinien, daarna de plaatselijke bevolking onderrichten en ook nog ecologen erbij betrekken. Maaaarr…

  Deze moeite en natuuromlegging kunnen we ons besparen met een project ZONNE-ENERGIE.
  We laten de natuur dan met rust, de rivier en de kreek hun beloop en gebruiken wat we het meeste hebben, de ZON.
  Het is toch te krankzinnig voor woorden als we anno 2011 nog de natuur gaan omzetten voor energie, terwijl het boven onze hoofd groeit?

  Meneer de consultant wil zijn geld waardig verdienen en ondertussen onze prachtige natuur vernietigen.
  GOOI HET PLAN WEG, ZO SNEL MOGELIJK!

  Ik hou jullie in de gaten.


  Maak melding

 2. Het stuwmeer is nu 1.560 vierkante kilometer groot en levert ongeveer 100 megawatt aan stroom. Dat is zeer laag voor een gebied van die omvang. De reden voor deze lage productie is dat het stuwmeer niet over voldoende water beschikt om meer energie op te wekken. De maximale opwekcapaciteit ligt rond de 189 megawatt. Via het zogeheten Tapajai-project is het mogelijk om via zes ondersteunende dammen, die door het gecreëerde hoogteverschil ook energie kunnen opwekken, de bergingscapaciteit van het stuwmeer beter te benutten. “De dammen komen in de Tapanahonyrivier, de Jaikreek en de Marowijnekreek. Deze waterwegen worden door omleidingswerken, dat wil zeggen kanalen tot 85 meter breed met elk een sluis, met elkaar in verbinding gebracht. Door de dammen wordt hoogte gecreëerd, waardoor energie wordt opgewekt. Er moet een extra krachtcentrale in Afobaka gebouwd worden met een vermogen van 116 megawatt. De energie die we dan kunnen opwekken in Afobaka is gelijk aan 305 megawatt. De andere zes dammen zouden vijf krachtcentrales hebben, met een gezamenlijk capaciteit van ook ongeveer 305 megawatt”, aldus Boksteen. In de regentijd wordt het water omgeleid naar het stuwmeer. De bijgebouwde krachtcentrales zullen de benodigde energie leveren. Het water wordt in het stuwmeer opgeslagen, waardoor tijdens de droge tijd de krachtcentrales ingezet kunnen worden. Als we kijken naar de geprojecteerde energievraag in 2015, dan speelt deze extra energie goed in op onze behoeftes. Over zo’n megaproject moet goed worden nagedacht en er zijn veel sceptici. Eén van de zorgpunten is volgens hen dat de rivieren in het benedengebied van de Tapanahony worden drooggelegd. De gebieden boven op, overstromen met weer eens een verlies aan oerwoud en beperking in de bewegingsvrijheid van de plaatselijke bevolking. Boksteen ontzenuwt dit. “Nee, het is niet de bedoeling dat de rivieren worden drooggelegd. Er zal pas water omgeleid worden bij een afvoer groter dan de gemiddelde afvoer van de maand november, de maand met de laagste afvoer. Verder is het gebied dat onder water komt te staan slechts 260 vierkante kilometer groot. In het gebied wonen er trouwens, tot nu toe althans, geen mensen. Alleen van het dorp Palumeu is bekend dat het eventueel onder water zou komen te liggen.”
  Er zijn mensen die vrezen dat de eilanden die zich nu in het stuwmeer bevinden, en waarop in sommige gevallen grote investeringen zijn gedaan, door de hogere waterstanden zullen verdwijnen. Boksteen legt uit dat de eilanden, die tijdens Falawatra (de overstroming in Suriname in 2006) niet onder water stonden in het stuwmeer, niets te vrezen hebben. De mensen die lager hebben gebouwd dan het waterpeil dat toen werd bereikt, hadden dat niet moeten doen. “Ik begrijp dat vanwege de historische ervaringen vooral de binnenlandbewoners niet bepaald positief staan tegenover zo’n project. Maar ik denk dat het belangrijk is dat er gestart wordt met voorlichting naar de lokalen toe en dat de haalbaarheidsstudie, waar ik al jaren voor pleit, de sociale gevolgen van dit project aan het licht brengt. Er moet een manier worden bedacht om met deze gevolgen om te gaan.”


  Maak melding

 3. De investeringen voor het realiseren van dit project komen neer op een slordige 375 miljoen USdollar. Bij een volledige aanpak zonder al te veel onderbrekingen, wordt dit bedrag uitgegeven over een periode van vijf tot acht jaar. Voor dit bedrag zal Suriname voor langere tijd voldoende energie hebben om de eigen ontwikkeling ter hand te nemen. Zo zijn we niet langer afhankelijk van de steeds duurder wordende fossiele brandstoffen.
  Hoewel 375 miljoen USdollar ook volgens Boksteen veel geld lijkt, denkt hij dat Suriname er op de lange termijn goedkoper mee uit is. “De prijsvergelijkingen komen op 5,6 dollarcent per KWh voor hydro-energie tegenover een kostprijs van 9,2 dollarcent per KWh voor thermische energie, een verschil van ongeveer 64 procent.”
  Boksteen schat dat in het jaar 2015 voor thermische energie 71,5 miljoen USdollar uitgeven zal worden, terwijl de jaarlijkse kosten voor het hydro-alternatief 51,5 miljoen USdollar zullen bedragen. “Zie daar hoeveel geld vrijkomt om te besteden in andere sectoren van de economie.”

  Zijne Excellentie DD Bouterse Zal dit project laten realiseren . Natuurlijk samen met de regering van Suriname en de IDB.

  Verder ontkomt het volk van SME er niet aan om offers te brengen in de vorm van land verlies aan de stuwmeer-Systeem. Maar in het leven kan men eenmaal niet alles hebben.


  Maak melding

 4. De vorige regering durfde het niet aan, omdat er nog vragen onbeantwoord waren en men de marrons met rust wilde laten.Maar als men nu meer kennis heeft van zaken zeg ik waarom niet. Dit project moet breed gedragen worden en geen prestige project van een malloot worden.Dat weet dhr Boksteen.


  Maak melding

 5. Consultant!

  We hebben het over mensen, over dorpen, over rivieren maar what about de dieren?

  375 miljoen USD, weet u hoeveel ZONNE-ENERGIE
  we hiermee kunnen kopen? Blijvend? Zonder op hoog of laag water te rekenen? Zonder de natuur te vernietigen?

  Wat doen we met de toeristische trekplijsters Palumeu, Paradise Island, Danpaati, Bakaaboto en anderen?

  Dit zie ik als een prestige-project van een consultant die er al vijf jaar mee rondloopt.
  Als deze regering overslaat en dit project haar goedkeuring geeft dan geef ik deze regering een brevet van onvermogen. Dit project is opgestart toen de mogelijkheid tot grootschalige ZONNE-ENERGIE nog niet aanwezig was.

  De 400.000 inwoners van Suriname en die paar fabrieken kunnen voor dit bedrag vele malen aan goedkopere en veilige energie komen.
  GOOI DIT PROJECT WEG IN HET STUWMEER, VOOR ALTIJD!


  Maak melding

 6. Bouterse is kampioen bigi smoel geen woorden maar daden je kan alles op de podium roepen maar de vraag is of je ze kan realiseren en betalen tot nu tot zijn het alleen maar luchtballonnen.


  Maak melding

 7. De vorige regering van Venitiaan had plannen en overleg met een Franse kerncentrale bedrijf voor het opzetten van een Kerncentrale in dit gebied onder joint-venture.
  Ben benieuwd wat er van die plannen nog over zijn. voordeel is wel dat het gewonnen Energie Duurzaam is weinig CO2 uitstoot en je hoef gebieden die rijk zijn aan Mineralen niet onder water te leggen.


  Maak melding

 8. Tjonge,tjonge,wat zijn er toch heel veel specialisten in nederland,voor land en glorie,a.u.b. ga helpen,als u zo geweldig kan berekenen,en vertellen ,uw kennis kan zeker gebruikt worden,in deze moeilijke tijd.Heb je wel je maand formulier ingevuld,niet vergeten moet voor 2 of 3 binnen.


  Maak melding

 9. glenn

  De vorige regering durfde het niet aan, omdat er nog vragen onbeantwoord waren en men de marrons met rust wilde laten.Maar als men nu meer kennis heeft van zaken zeg ik waarom niet. Dit project moet breed gedragen worden en geen prestige project van een malloot worden.Dat weet dhr Boksteen.

  glenn

  De vorige regering van Ronald venitiaan had gedacht dat ze de verkiezingen zouden winnen en dan zou er gekeken worden of zij nou voor een stuwdam gingen of voor een kerncentrale in samenwerking met een Franse Kerncentrale.

  Zelfs ben ik voorstander van kernenergie (zie attach file voordelen en nadelen vam kernenergie)waardoor het Ecolocische Systeem in Suriname niet beschadigd wordt en dat de mineralen die anders verloren zouden gaan bij het onderwater zetten van deze gebieden niet verloren gaan ook zouden de Inheemse Bevolking niet verdreven hoeven te worden van hun Leefgebied zoals dat wel het geval is geweest bij de aanleg van het stuwdam van het Brokopondo meer, waarbij hele gebieden onderwater werd gelegd en de Inheemse bevolking hun woon en leefgebied moesten verlaten.

  (attach file voor en nadelen kernenergie)

  https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/KBC/PDF/SPB_duurzaambeleggen_mbpt_kernenergie_nl_0900dfde802dad34.pdf

  Hoop dat de (MC) regering van Desire Bouterse niet over een dag ijs gaat en ook het kernenergie projekt van de Fransen zal bekijken alvorens zij een beslissing nemen voor eeen uitbreiding van de Stuwdam op het Brokopondo Meer.


  Maak melding

 10. @Ray #9
  De vorige regering van Venitiaan had plannen en overleg met een Franse kerncentrale bedrijf voor het opzetten van een Kerncentrale in dit gebied onder joint-venture.

  En waar ga je dan het afval opslaan?
  als we dat in Nederland of Frankrijk kunnen Dumpen Sta ik voor 200% achter jou.


  Maak melding

 11. Takiemang

  En waar ga je dan het afval opslaan?
  als we dat in Nederland of Frankrijk kunnen Dumpen Sta ik voor 200% achter jou.

  Takiemang

  Als Suriname zich duurzaam wil blijven Ontwikkelen in de toekomst en ook nog aan haar groeiende vraag naar Energie wil blijven voldoen dan zijn wij als het ware genoodzaak om over te stappen op Kernenergie. Wat het afval betreft van Kernenrgie die is gedeeltelijk weer op te werken (zie attach file)

  En de rest afval kun je duurzaam opslaan trouwens de bodem van Suriname is veel beter bestand voor opslag van kern afval dan de meeste landen hier in Europa.
  http://www.greenpeace.nl/raw/content/reports/opwerking-van-kernafval-geen.pdf

  Ik heb veel liever kernenergie die een geringe CO2 uitstoot heeft, dan dat hele gebieden (rijk aan mineralen) onder water worden gelegd en dat de Inheemse bevolking noodgedwongen hun Environment moeten laten


  Maak melding

 12. ray het is een complete misverstand dat vene een kerncentrale met behulp van Frankrijk wilde bouwen.

  Het plan om een kerncentrale te laten bouwen in Suriname werd geopperd door Bosje, de locatie waar die zou komen te staan en nog andere technische zaken waren allemaal al met de Fransen besproken.

  Wat vene en co hadden voorgesteld is om een stuwdam in west Suriname te bouwen. Dit werd afgeschoten omdat het gebied vol bauxiet, goud en andere delfstoffen zit, die verloren zou gaan.


  Maak melding

 13. Sosoboto

  Het plan om een kerncentrale te laten bouwen in Suriname werd geopperd door Bosje, de locatie waar die zou komen te staan en nog andere technische zaken waren allemaal al met de Fransen besproken.

  Sosoboto

  Heb je al enige idee wanneer er met de Bouw gestart wordt en of de financiering van dit projekt al rond is??


  Maak melding

 14. @16 Ray,

  Nee ik zou dat niet weten, persoonlijk denk ik niet dat de huidige regering plannen heeft dit uit te voeren, het staat in ieder geval niet in hun MOP.

  Persoonlijk ben ik voorstaander van een kleine licht koelwater kerncentrale ipv een stuwdam. Een Stuwdam is wel goekoper en makkelijker in onderhoud.

  Surinamers kennende, we zijn helaas nog niet rijp voor een eigen kerncentrale, tenzij het beheerd wordt door bijv. de Fransen die heel veel ervaring mee hebben. Alternatief is een samenwerking met Brazilie en Guyana, in dat geval kan Brazilie een kerncentrale bouwen in het uiterste noorden waarbij Guyana en Suriname in Participeren en stroom afnemen. Dit zou vele malen goedkoper zijn, voor alle drie landen en het beheer, opslag en afwerking doen de Brazilianen die ook ervaring mee hebben.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.