Ramdien Sardjoe: Surinamers moeten bundelen

12

PARAMARIBO, 24 mei – Surinamers zullen zich moeten bundelen. Dit zegt vicepresident en VHP-leider Ramdien Sardjoe. Op de laatste massameeting van het Nieuw Front deed hij een beroep op Surinamers zich rekenschap te geven van wie ze zijn. “We hebben samen te leven op deze bodem die we lief hebben. We moeten lief en leed samen dragen. Daarom moet u stemmen op het Nieuw Front.”

Het is dan ook de achteruitkijkspiegel raadplegen en goed naar binnen kijken. “Mensen moeten zich laten leiden door hun verantwoordelijkheid, zich de vraag te stellen: waar is mijn belang en dat van mijn kinderen gediend?.” Dat zal uiteindelijk de eigen keus moeten bepalen. Het Nieuw Front heeft zijn werk gedaan en het oordeel is aan de kiezer. Er is voor Suriname en de Surinamers gewerkt.

Dat is nu eenmaal de aard van het Nieuw Front, werken voor de massa. “Onze statuten geven aan dat we het algemeen belang moeten dienen. Pas als het goed gaat met het hele land, zal het goed gaan met de leden van de VHP, de NPS, de SPA en DA’91”, aldus Sardjoe. De economische groei moet vertaald worden in welvaart. Surinamers moeten ook beseffen dat ze niet op een eiland leven. “We hebben ook te leven met andere volkeren.”


12 REACTIES

 1. “Het is dan ook de achteruitkijkspiegel raadplegen en goed naar binnen kijken”

  Deze domme man, snapt het nogsteeds niet. Suriname heeft leiders nodig met een Visie. Niet het domgeklets van Front, julle hebben op geen enkele massameeting het volk kunnen vertellen wat frfont voot het volk gaat doen mochten ze gekozen worden.

  Mochten jullie om wat voor reden toch winnen, hebben de Surinamers dit verdiend, jullie hoeven dan ook niet te doen, helpen jullie maar lekker het land naar de kloten, jullie hebben uiteindelijk toch niets toegezegd.
  Nog 5 jaar front en het is afgelopen met Suriname, de Chinezen en Brazilianen nemen dan de boel over, het staat genoteerd.


  Maak melding

 2. Dit is het werk van het front;

  Ten aanzien van het Overheidsapparaat kan het volgende worden opgemerkt:
   Het Nieuw Front is in de afgelopen 10 jaar in klaar gespeeld om het overheidsapparaat te
  misvormen en het te maken tot een op etnisch en partij politieke verdeeld apparaat dat
  bewezen heeft geen antwoord te hebben op nationale vraagstukken. Wij moeten deze
  verzuiling van etnisch bepaalde ministeries doorbreken.
   Van alle arbeidsplaatsen (127.162) in Suriname betreft thans 45.205 circa 33%
  ambtenaar. Dit is teveel kan en mag maximaal 25% zijn. Er is geen land in Zuid Amerika
  dat in de buurt komt van dit wancijfer !
   Op 1 januari 2009 waren er 38.096 ambtenaren; in april 2010 is dit aantal opgelopen tot
  45.205 ! U ziet wat er gebeurt als je niet weet waar je mee bezig bent.
   In 2008 was de loonsom voor ambtenaren SRD 759 miljoen en in 2010 (goedgekeurde
  begroting 2010) wordt een loonsom voorzien van SRD 1230 miljoen.

  jaar van meer dan 60% ! En dat moet FISO II nog komen. Nu begrijpt u ook waarom er
  in ca 15 maanden ineens ruim 7000 ambtenaren zijn bijgekomen !
   De Nieuw Front regering is de oorzaak voor een te verwachten grote inflatie, verstoring
  van de arbeidsmarkt en ook van de verdere verstikking van de private sector die de grote
  motor kan zijn van onze welvaart en ons welzijn. De Staat heeft tot taak de private sector
  maximaal te ondersteunen in het streven naar welvaart en welzijn.
   De Nieuw Front regering beheerst inmiddels ca 1/3 van de nationale productie terwijl zij
  geen kaas heeft gegeten van goed ondernemerschap. Groei en productie moet de Staat
  aan de private sector overlaten m.u.v. vitale strategische sectoren.
   Nieuw Front heeft ervoor gekozen de jaarrekeningen van de Centrale Bank en van vele
  staatsondernemingen niet te publiceren en informatie weg te houden van ons Volk. De
  wettelijke plicht ten spijt. Het laatste gepubliceerde jaarverslag van de Centrale Bank was
  van 2005. De wet verplicht de Centrale Bank dit jaarverslag binnen 6 maanden na afloop
  van elk jaar te doen (artikel 34, lid 2 Bankwet). Wat heeft de Nieuw Front te verbergen
  gehad en wat is de reden dat zij zich boven de wet verheven acht en willens en wetens
  haar Volk informatie onthoudt ?
   Alleen Staatsolie publiceert jaarverslagen. Staatsolie komt uit de moederschoot van de
  oprichters van de NDP ook al probeert de Nieuw Front regering de resultaten op haar
  eigen conto te schuiven. Het gaat ogenschijnlijk goed met Staatsolie maar het had,
  professioneel bezien, heel anders en veel beter gekund.
  Conclusies
  Het door de Nieuw Front regering beweerde beleid van “financiële stabiliteit” dient objectief te
  worden gekenschetst als onwaarheid vanwege:
   een structureel wankele economie, omdat er geen eigen degelijke productiebasis is voor
  behoud van de monetaire reserve en de wisselkoers. Bovendien is er met FISO een stuk
  financieel wanbeleid ingevoerd met als gevolg destabilisatie.
   een financieel beleid met minachting voor het Volk en de private sector
   een financieel beleid dat nimmer kan en zal leiden tot de welvaart en het welzijn waarop
  het Volk van Suriname recht heeft. De regering heeft de plicht om dit voor ons Volk te
  verwezenlijken.
   een financieel beleid dat heeft geleid tot overtollige ambtenaren en minder ruimte voor de
  private sector. Dit terwijl de overige ambtenaren gedemotiveerd kunnen raken


  Maak melding

 3. Oud VHP-ers over grondproblematiek in Saramacca

  Aan:

  de voorzitter van de V.H.P. tevens vicepresident van de Republiek Suriname.
  De weledele heer R. Sardjoe

  Geachte voorzitter,

  Hierbij heeft de groep oud V.H.P.-ers de eer uw aandacht te vragen voor het volgende:

  Wij oud V.H.P.-ers zijn erg geschokt door het voornemen van het bestuur om de heer Mahinder Jogi weer als kandidaat van de V.H.P. voor te dragen in het district Saramacca. Wij bevestigen dat de heer M.Jogi een zeer slechte naam heeft in Saramacca. Hij is een zeer slecht voorbeeld van een assemblee- lid. Alles wat hij ziet wil hij hebben. Er zijn voorbeelden zat en die zijn ook na te trekken op het domeinkantoor en bij registratie stichtingen.

  Matta Gauri ontspanningsoord te Groningen, afgepakt door een familiestichting van de heer M. Jogi.

  De kinderspeeltuin te Groningen is ook overgenomen door een andere Stichting van de heer M. Jogi.

  Te Jarikaba worden 15 bouwkavels verkocht voor het bedrag van Euro 10.000 per stuk door de heer M. Jogi.

  Het voetbalveld van Damallangweg te Groningen is verkaveld. Bij de heer M. Jogi moet je zijn om bouwkavels te kopen, vraag het maar aan de directeur van Tip Top. Deze meneer heeft een ½ deel van een kavel , dat toebehoorde aan een ander, gekocht voor de prijs van Euro 10.000, aan de Ingibakbaweg. Ook heeft hij 3 kavels aan I.N.R. gegeven.

  Op het B.L.O. project, een project van de heer M. Jogi te Jarikaba, zijn er percelen verdeeld onder zijn aanhangers compleet met bereidheidverklaringen en transport van de percelen tegen betaling van een bedrag groot SRD 1.200. Naast deze zijn er 40 stuks percelen onder een stichting van de heer M. Jogi ondergebracht, om later daarmee te kunnen speculeren.

  De hele onderhoudstrook langs de weg naar Jarikaba bacovenplan vanaf de rotonde van de Mr. P. Chandishawweg is uitgegeven door de heer M. Jogi aan partijloyalisten.

  Een groot terrein van circa 480 ha groot is ook onder beheer van de heer M. Jogi terecht gekomen. Op dit terrein werkt reeds maandenlang een graafmachine afkomstig uit een creditline van India. Wij verzoeken de Minister van L.V.V., de weledele heer Drs. S. Ragoebarsing, openheid van zaken te willen geven in zaken waarmee de Stichting belast is met de Graafmachines afkomstig uit een creditline van India. Het volk wil weten hoe het staat met de aflossing van de miljoenen schuld.

  Het inpikken van het stuk terrein groot circa 50 ha van de stichting Stibageg, dat bestemd was voor het aanleggen van een toeristisch oord weg naar Hamburg ( Times van zat. 22 mei 2010), door de heer M.Jogi verdeeld onder de familie.

  Een grote bosconcessie, met veel cederhout, gelegen te Damboentongweg 1, is eveneens in het bezit van de heer M. Jogi.

  Thans is het assembleelid M. Jogi ook groot verkavelaar in het Vankgebied nabij Groningen. Honderden ha grond worden als koekjes verdeeld aan vrienden. Hierdoor wordt de verdere uitvoering van het middenstands veeteelt project Vank verder onmogelijk gemaakt.

  Ook werken er arbeiders van Milieubeheer elke dag op zijn landbouwgrond i.v.m. meloenen aanplant. Verder zijn in de verkiezingperiode van 2005 mensen in dienst genomen door de heer M. Jogi t.b.v. Milieubeheer, die dagelijks alleen de presentielijsten tekenen en naar huis gaan in het ressort Saramacca. En ongeveer 6 andere personen die aangesteld werden om een weg van 10 meters te harken (F.A.L.-project onderhoud).

  Arbeiders van Milieubeheer hebben maandenlang bouwwerkzaamheden verricht voor de heer M. Jogi en deze tijd wordt omgezet in verlofdagen.

  Lansdienaren (milieubeheer) worden door M. Jogi ook ingezet als privé dienst of tuinmannen.

  Dit alles met medewerking van mevr. Jogi die aangesteld is als secretaresse van de D.C. van Saramacca. En de heer Frans Kasantaroeno die alle grondbeschikkingen in orde maakt en de heer Manbodh van de dienst van Grondinspectie die manipuleert met de originele stukken van de dienst.

  Er is gesjoemeld met meerde percelen in het ressort Saramacca/Jarikaba (7 percelen die verdeeld zijn aan meerdere personen te Ingibakbaweg te Jarikabba aan partijloyalisten zoals aan de dochter van de parlementariër Tilakdharie van de V.H.P., zonder dat de originele eigenaren dat wisten) hetgeen ook gedaan is door de heer M. Jogi in samenspraak met de heer Frans Kasantaroeno, dir R.O.G.B.

  Namens de groep oud V.H.P.-ers.


  Maak melding

 4. Als je zoals het gehele Nieuw Front aangeeft steeds in de achteruitkijkspiegel moet kijken is het binnen de korste keren met je gedaan, want dan knal je met 100 kilometer per uur op je voorligger.
  Het is maar te hopen dat je een airbag hebt anders zit je met het stuur tussen je tanden!!


  Maak melding

 5. Sharman!

  Vrij Suriname, eendrachtig Suriname, nieuw Suriname kunnen we bereiken door MC niet aan de macht te laten komen.
  VHP heeft een nieuwe, jonge leider die Sharman heet. Sardjoe moet Sharman zijn gang laten gaan dan verandert er zeer veel in de politiek in ons land. Geef Sharman en DOENER Breeveld de kans om onze politieke situatie te veranderen.
  No maar 1 dag! Stem in ons voordeel.


  Maak melding

 6. Volgens Sardjoe moeten Surinamers bundelen en samenwerken, lees hieronder maar wat in Nickerie gebeurd, zelfs binnen front kunnen ze niet bundelen en samenwerken, hoe wil deze boevenclub alle surinamers bundelen.

  “Ferreira hoopt op DNA-zetel ondanks tegenwerking
  Monday 24 May
  PARAMARIBO-Carmelita Ferreira, NPS-kandidaat no. 2 op de lijst van het Nieuw Front (NF) in Nickerie, hoopt dat zij wederom haar district mag vertegenwoordigen in het parlement. Ze heeft de campagnevoering als enerverend ervaren, vooral de huis-aan-huisbezoeken. Toch rekent zij erop dat de kiezer in Nickerie bewust stemt om het NF wederom regeermacht te geven om verder te gaan. Minpuntje tijdens haar campagne is volgens Ferreira dat zij geen medewerking krijgt van haar medekandidaten van de VHP. Indien de VHP’ers in Nickerie, zoals de VHP-leiding vraagt, op de nummer 5-kandidaat stemmen, kan Ferreira als zij minder stemmen haalt buiten de boot vallen. Alle meerstemmen van no. 5 gaan namelijk naar no. 1 en daarna pas naar no. 2.”


  Maak melding

 7. Theo(3),

  Als dit allemaal op waarheid berust zijn er strafbare feiten gepleegd en dient het gezelschap achter de tralies te verdwijnen. Want als je dit niet bestraft, is zijn opvolger bereid zich nog veel meer toe te eigenen.


  Maak melding

 8. @8DAS je bent echt een grapjas, jij wilt graag dat front wilt blijven regeren, wie gaat dit straffen dan? Het klopt precies wat je zegt als front weer mag regeren zullen ze zich nog meer toeeigenen.

  Daar hoort elke waarachtige Surinamer op MC te stemmen zodat men de front dieven eindelijk kan berechten, geloof me de front beerput stinkt zodanig, mocht MC regeermacht verwerven dan zitten de vliegtuigen richting NL en US vol met de frontdieven, want Suriname zal ze te heet onder de voeten worden, het is niet mals hoe ze hebben huisgehouden.

  Daarom geld ook voor jou wil je nieuw begin in Suriname, Stem MC voor verandering en ontwikkeling.


  Maak melding

 9. Als er een opsomming gemaakt moet worden van de misstanden tijdens het bewind van het NF en partners dat kunnen wij niets anders stellen dat het mooi geweest is. Geeft een andere een kans. U verdient geen volgende regeerperiode.


  Maak melding

 10. Het belang van ons en onze kinderen is absoluut niet gediend met het goedkeuren van een presidentskandidaat die zeker kwaliteiten heeft, maar absoluut geen bindend iemand is als Ferrier of Chin A Sen. Vervolgens houd je de man 10 jaar mede in het zadel! Vandaag de dag hoereren hindoestaanse meisjes op straat en worden hindoestanen vermoord door roofovervallers met politieke dekking. Ramdien Sardjoe, je hebt je volk helpen degraderen tot tweederangsburgers! Ik herinner mij nog goed dat 10 jaar geleden mensen respect en ontzag hadden voor ‘koelies.’ Tegenwoordig worden hindoestanen weggelachen en weggehoond. Binnenkort moeten we onze stoel in de bus weer afstaan aan mensen uit andere groepen. Dit wordt jou politieke erfenis: loopjongen voor mr Black Power Venetiaan. Venetiaan zelf valt eigenlijk niets te verwijten. Waardeloos hindoestaans leiderschap van een slappe l*l en zijn jaknikkende consorten hebben in sneltreinvaart zijn wens in vervulling gebracht.


  Maak melding

 11. NaMi,

  Je kent mijn standpunt: corruptie moet bestreden worden, wie het ook doet moet bestraft worden.
  Velen waaronder jouw voorganger en zijn kornuiten zijn nog niet bestraft voor door hun gepleegde feiten.
  Het gaat hier niet om MC of Front, het gaat om ethische waarden. Begrijp me goed!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.