Ondernemerschap nog lang niet klaar in Suriname

14

PARAMARIBO, 1 mei – Het ondernemerschap heeft nog een lange weg te gaan in Suriname. Dit zegt minister Ricardo van Ravenswaay van Planning & Ontwikkelingssamenwerking, Plos. De trekkersrol in de economie is nog niet volledig ontwikkeld. Die rol moet ook nog behouden blijven. Het vergt een driedubbele inzet.

Het bedrijfsleven zelf heeft zijn werk te doen. Maar ook de overheid heeft het zijne bij te dragen. “Er is veel kritiek op de overheid, op wat die bijdraagt. Toch zijn er veel projecten die richten op ontwikkeling van het bedrijfsleven”, zegt Van Ravenswaay. De projecten moeten vooral de kwaliteit verbeteren van het aanbod. Er zijn onder meer management- en andersoortige trainingen bij.

Het merendeel wordt betaald met donorgeld. Geld dat evengoed naar andere doelen kon. “Het bedrijfsleven is de belangrijkste motor achter de ontwikkeling van Suriname. We moeten vooral kijken naar het klimaat dat geschapen wordt”, aldus Van Ravenswaay. Investeringen in randvoorwaarden horen daarbij. Uiteindelijk moeten de bedrijven het zelf doen. En hun rol vervullen.


14 REACTIES

 1. Bedrijf!

  Als de minister winkels, bars, restaurants en dancings ook tot het bedrijfsleven rekent
  dan is hij echt dom.
  Hoeveel echte bedrijven telt Suriname? Een bedrijf is een instantie waar geproduceerd wordt. En dat zijn er niet zo veel minister.
  Ga in dat soort zaken investeren en maak het investeringsklimaat aantrekkelijk. Alleen op die manier kan je investeerders aantrekken en zo voor voldoende werkgelegenheid zorgen.

  Een mooi, netjes en voorbeeldig bedrijf is het rijstbedrijf in Nickerie. Ik noem geen naam maar iedere Surinamer weet wat ik bedoel.


  Maak melding

 2. Geachte redactie,

  Het is jammer en zeer pijnlijk, dat wanneer wij zo vaak lezen of horen over ‘ontwikkelingen’ in de Republiek Suriname, hooggeplaatste politici zowel ministers als hun ondergeschikten, zelfs onze huidige president, ons telkens weer verwijzen naar buitenlandse donoren en/of giften van uit het buitenland. Het is altijd weer het zelfde kepoti-liedje van onmacht en/of machteloosheid. Als het nou de Chinezen zijn of Taiwan betref. Of giften van uit Nederland, de Amerikaanse Ambassade of over Cubaanse artsen.

  Dit soort bijdragen zouden juist een ‘aanvulling’ moeten zijn, op datgene wat jij ‘zelf’ voor je gemeenschap doen kan. Maar kunnen nimmer de spil vormen van je ontwikkeling. Terwijl onder je neus, zat van ontwikkelingsmogelijkheden onbenut worden gelaten. Kennelijk omdat men zo’n ‘obsessie’ schijnt te hebben ontwikkeld, omtrent hoe dan ook de favoriete leider van de NDP-Suriname Desire D. Bouterse een hak te zetten. Dat’s een oude en ziekelijke politiek houding. Terwijl grote delen van de massa vol ongeduld en in relatieve onmacht op welvaart en ontwikkeling zitten te wachten.

  http://www.youtube.com/watch?v=1BIRO23utBc&feature=related

  De Republiek Suriname heeft slechts 300.000 inwoners en behoort tot het 17 de rijkste land van de wereld. Waarom dan telkens weer zo’n ophef over ‘slechts’ 90 volkswoningen bijvoorbeeld van China of over de onmacht van een minister t.a.v. het lokaal Surinaams ondernemerschap en investeringen. Waarom ‘constant’ signalen afgeven aan of publiekelijk uitnodigingen laten uitgaan naar het buitenland. Terwijl je als overheid gezien je houding, zelf nauwelijks enige indruk op deze donoren probeert te maken. Integendeel.

  Alsof Suriname niet zelf voor onderdak, goed ondernemerschap en gezondheidszorg voor haar eigen inwoners zorgen kan dragen. Wij zijn toch niet zozeer met ons velen, in vergelijking met landen die beschikken over miljoenen inwoners? Presenteer het buitenland een ‘afgemaakte brug’ over de Saramaccarivier bijvoorbeeld en geef alvast op die manier aan dat je over ‘potentie’ beschikt. Dat is de beste reclame voor investeerders. Zowel lokaal als internationaal. Maar beslist NIET met je ziel onder je arm.

  http://www.waterkant.net/suriname/newspictures/index.php?showimage=618

  Vandaar dat dit soort berichtgeving mentaal storend zijn voor onze gemeenschap, in het bijzonder voor onze jongeren. Omdat dit soort mislukkingen de indruk wekken alsof wij NIETS goeds kunnen, tenzij er derden uit het buitenland betrokken worden. Terwijl er lokaal voldoende initiatieven liggen, om geïmplementeerd te worden opgrond van ‘geloof in eigen kunnen’.

  De toeristische sector als voorbeeld. Daar heeft de schoonheid van de natuur zich aan ons op een dienblad gepresenteerd. Maar blijkt dat deze Frontregering, geen enkel noemenswaardig initiatief in die richting genomen heeft. Waar wacht zij weer op? Om vervolgens als een kreupele achter het buitenland aan te lopen? Neem een voorbeeld aan wat zich momenteel aan progressie op het Afrikaanse continent aan het demonstreren is.

  http://www.youtube.com/watch?v=bG2QKbpjDqo&feature=channel

  De brug over de Surinamerivier is na 50 jaar wachten, een feit geworden. De brug over de Coppenamerivier is hoe dan ook begaanbaar en prachtig voor de bewoners om te zien. Staatsolie Suriname N.V als grootste valuta verdiener van de Staat Suriname doet het goed. Dit geeft aan dat het wel kan. Maar het kan niet zo zijn, dat wij vanwege een ‘samenraapsel’ van incompetente vechtende politici, rollende over de parlementvloer, telkens weer naar af gestuurd worden?

  Het probleem echter ligt naar ons idee aan het ‘minderwaardigheidscomplex’ van deze garde politici. Die grote delen van onze gemeenschap in het politiekbedrijf bewust of onbewust mentaal lopen te frustreren. Alsof zij onze gemeenschap in feite telkens eraan willen herinneren, dat zij het NIET kunnen, maar wel willen. Een mentaliteit die gerelateerd is aan henzelf als hoofdkenmerk. En aan die verouderde levenshouding zal absoluut verandering ‘moeten’ komen.

  Want niet omdat jij zelf nimmer in de gelegenheid was, om te kunnen leren lezen en schrijven, moet dat betekenen, dat het voor jou kinderen ook niet van belang hoeft te zijn?

  MENTAL CHANGE FOR TOTAL DEVELOPMENT AND PROSPERITY FOR SURINAME!

  http://www.youtube.com/watch?v=1dJ5Vt2BAdk&feature=related


  Maak melding

 3. NDP predikt nieuwe parastatalen
  31 maart 2010 3 Comments
  Paramaribo – Met de succesformule van Staatsolie zullen overheidsmiddelen worden ingezet om solide ondernemingen op te zetten. De Nationale Democratische Partij (NDP) stelt in haar publicatie ‘Broko a Pina, Teki yu Gudu’ staatsondernemingen in goud, rijst, natuursteen, water en aquacultuur in het vooruitzicht. Opbrengsten uit de mijnbouw zullen grotendeels worden geherinvesteerd in de industriële ontwikkeling, onderwijs, wetenschap en technologie. Ook de verwerkingsindustrie vindt een plaats. De politieke partij filosofeert over een ingrijpende en lucratieve juwelen industrie, waar de training van werkers uit de verdiensten van de goudsector zullen worden betaald…
  “Het is inderdaad zo dat veel parastatalen het niet best doen, onder andere vanwege politieke bemoeienis”, stelt Jenny Simons desgevraagd, als ze wordt gewezen op de slechte prestaties van enkele Staatsproductiebedrijven. De politica wijst ook naar geslaagde opzetten zoals Staatsolie en Telesur en ook de Hakrinbank en Torarica die in belangrijke mate bezit zijn van de staat.

  “Het kan dus wel.” De NDP-parlementariër legt uit dat het model van haar partij één is waarbij samenwerking met particulieren meer mogelijkheden biedt. Zij geeft aan dat in kleine ontwikkelingseconomieën als Suriname de overheid in een aantal gevallen wel degelijk moet investeren, vooral als het gaat om zeer grote bedragen. Daarna kan ook op een vooraf bij wet te bepalen wijze worden geprivatiseerd, zodat meer mensen in de samenleving kunnen investeren. “Samengevat: ja, de overheid moet soms in strategische sectoren investeren, maar in het algemeen Surinaamse ondernemers optimaal stimuleren”. “Want al is het goud op, die traditie van sieradenindustrie zal blijvend zijn”, verzekert de NDP. “Wij zetten de hele waardeketen op in Suriname”.

  Suriname zal haar grondstoffen zodanig moeten inzetten dat financiële afhankelijkheid van het buitenland of van politici wordt weggemaakt. Suriname zal afstappen van het formaat waarbij haar rijkdommen worden ingezet om de economische vooruitgang van derden, waaronder Nederland te financieren. Gewezen wordt op de bevindingen van econoom Armand Zunder die uit cijfers van de Beurs in Amsterdam heeft berekend dat Nederland tussen 1683 en 1939 meer dan 200 miljard euro heeft verdiend met producten uit Suriname en zich heeft opgewerkt tot de top tien van rijkste landen in de wereld. Daarentegen heeft dit land tussen 1683 en 1975 nog geen tien miljard euro in Suriname geïnvesteerd. “Het is duidelijk waar de echte rijkdom ligt.”.-.

  Wordt bewust en stem Mega-Combinatie op 25 mei 2010 voor de echte ontwikkeling van suriname.


  Maak melding

 4. Aanvulling op DAS.

  Als de minister van PLOS met het “bedrijfleven” inderdaad de winkels bedoelt, en de import bedrijven zoals SUBISCO, HEM, e.a. dan snapt hij er ook geen jota van met alle donorgelden etc.

  Welk kader schept de overheid bijv. voor de kippenkwekers of anderen die inderdaad trachen in Suriname te produceren?

  Onze hele visexport en landbouw stelt in feite geen bal voor alsook andere voor andere export zaken is het allemaal marginaal.
  Af en toe wat groente of rijst naar het buitenland. SME is nog immer drijvende op bauxiet, Staatsolie, wat goud, maar verder ????

  Dus zowel de ministers Raghoebarsing(LVV) als van Ravenswaay( PLOS) lullen al jaren heel theroretisch, maar concreet een goed framework scheppen om daadwerkelijk tot goede structurele , productieve sectoren te komen is in geen geval door de Overheid geschapen.

  Geldt niet enkel voor de 2 genoemde ministers..in het algemeen geldt dat voor het KABINET.

  Men beseft in SME kennelijk nog lang niet hoe ver men achter loopt voor wat betreft de aanpak van zaken op basis van een LANGER TERMIJN VISIE. Daar is men kennelijk NOOIT toe gekomen.

  Het begrip “Langer termijn visie” hanteert men niet.

  Men wil kennelijk klusjes binnen de eigen regeertermijn kunnen doen.

  Grote KORTZICHTIGHEID troef binnen de SME bewindvoerders/politici. . .helaas.

  Sranangmang


  Maak melding

 5. Surinaamse slavernijclaim van 379 miljard euro

  Nederland moet een slordige vierhonderd miljard euro betalen aan Surinamers wier voorouders leden onder het koloniale bewind.

  PARAMARIBO
  De Surinaamse econoom Armand Zunder heeft het becijferd: 379 miljard euro. Dat bedrag zou Nederland als compensatie moeten betalen aan de nakomelingen van alle Surinamers die gebukt gingen onder het Nederlandse bewind. Als we uitgaan van eind 2006. ‘Inmiddels is dat bedrag verder opgelopen’, zegt Zunder met een glimlach. Voor het onderzoek waarop de econoom volgend jaar hoopt te promoveren, heeft hij uitgerekend hoeveel de uitvoer van suiker, koffie, katoen en cacao vanuit Suriname tussen 1650 en 1940 nu waard zou zijn geweest. Hij komt uit op 1.288 miljard euro. Uit een door hem ontwikkeld model rolt de 379 miljard aan herstelbetalingen. Dat is meer dan het dubbele van de totale jaarinkomsten van de Nederlandse staat. Het betreft vrijwel alle groepen in Suriname: de inheemse indianen die bijna zijn uitgeroeid, de uit Afrika gehaalde slaven, de latere plantagearbeiders uit India en Java. De nadruk ligt op de slavenhandel en slavernij, die op 1 juli weer worden herdacht. Het is dan 145 jaar geleden dat Nederland de slavernij in Suriname en op de Antillen afschafte. In Nederland wordt Zunders promotieonderzoek als ‘onwetenschappelijk’ afgewezen. . Het slavernijverleden werkt nog altijd door in de relatie tussen Nederland en zijn oud-kolonie. ‘Wie spijt betuigt, erkent schuld. En wie schuld bekent, moet de bak in of betaalt een boete’, zegt Zunder. Hij doelt op ‘de diepe spijt’ die minister Roger van Boxtel namens de Nederlandse regering heeft betuigd op een VN-conferentie in 2001. Bij de onthulling van het slavernijmonument in 2002 in Amsterdam zijn vergelijkbare woorden gesproken. Ze vormen volgens Zunder voldoende juridische basis om herstelbetalingen te eisen.

  Ja ondernemerschap zal echt gestalte krijgen bij winst van de Mega-Combinatie. Stem daarom Mega-Combinatie voor het grootste proces allertijden; de herstel-betalingen van de ex-kolonisator aan suriname.


  Maak melding

 6. @ teootje
  de ndp heeft suriname in de jaren 80 laten zien hoe zijn een land naar de klote kunnen helpen, die grootspraak daar geloven de verstandige surinamers niet meer in .


  Maak melding

 7. @4: Het is niet verwonderlijk dat ze een korte termijn visie op nahouden. Bij alle politici in Suriname draait allemaal om een snelle njang te maken in die vijf jaren. Op hun oude dag zie je ze ergens in de VS in een luxe villa wonen. Gekocht uit gestolen geld van de Surinaamse bevolking en smeergelden ontvangen van de multinationals (Iamgold) in Suriname.


  Maak melding

 8. Parastale bedrijven!!

  We weten toch allemaal dat die vooral diende om een politiek vriendje en 7-ven baan met een enorm salaris te geven. Ook leuk dat Staatsaltijd als voorbeeld wordt aangehaald. Staat heeft altijd juist enorm gevochten tegen elke overheidsbemoeienis. Gelukkig maar want anders was het zelfs verkocht.

  De overheid kan met het zelfde geld veel beter voor een goed klimaat zorgen. De haven is daar een mooi voorbeeld van. Nog even en we zijn instaat enorme hoeveelheden te exporteren. Het wachtne is op de productiebedrijven in de industriele of agrarische sectoren.

  Naast dit soort infrastructurele werken moet er aandacht besteeds worden aan kennis ontwikkeling ( LVV, etc) en aan het promoten van SME-producten in het buitenland door de diplomatieke poot.


  Maak melding

 9. Bouterse’s NDP koester nog altijd de coup van februari 1980. nu 30 jaren later is massamoordenaar bouterse kandidaat voor het presidentschap.
  de politieke partij van de NDP ziet 25 februarie nog altijd als de start van een revolutie en als een heroisch feit.
  maar de opstand van de serganten werd een politieke fiasco en ontaarde voor veel surinamers in een drama.in de begin dagen kregen de militairen het voordeel van de twijfel.terugkijkend op de turbulente jaren tachtig weigert partij leider desi bouterse ook nu nog te spreken van een militaire dictatuur.in de velen kabinetten die de militairen na 1980 instaleerden zijn opgeteld slecht drie militairen benoemd,” zegt hij.dat is volgens hem het bewijst dat militairen zich afzijdig hielden van van het burgelijk bestuur.maar de praktijk was ingewikkelder, want het leger deelde de lakens uit in het land de zestien coupplegers namen zitting in de nationale militaire raad,NMR en regeerde per decreet . in augustus 1980 werd het parlement naar huis gestuurd en suriname kwam in de greep van angst, wraak en achterdocht.
  Fidel Castro als grote voorbeeld.
  militairen hebben niet doorgeleerd om een land te besturenen de NMR zocht daarom steun bij de intelectuelen uit progresieve hoek. weliswaar deed de marxistische surinaamse volkspartij niet mee, maar een afsplising was bereid om Bouterse en zijn mannen te steunen in hun revolutionare proces’ voor deze intelectuelen, die nog maar net de opstandige jaren zestig en zeventig op de nederlandse universiteiten waren ontgroeid, had revolutie een magische klank. cuba onder andere was hun lichtend voorbeeld.
  Zwarte bladzijde
  de combinatie van militaire dictatuur en socialistische dogma’s werd suriname fataal. de moorden op 15 politieke tegenstanders in december 1982 werd het absolute dieptepunt van de militaire dictatuur.En er gebeurde meer dat het daglicht niet kon verdragen.verdwijnningen en het uitmoorden van het boslandcreolendorp moi wana zijn enkele voorbeelden. de zogeheten revolutionaire periode van 1980 tot 1987 groeide uit tot een nationale trauma.
  De nationale Democratische partij, de politieke partij van desi bouterse die begin jaren negentig is opgericht, koestert de staatsgreep nog altijd als start van een revolutionar proces. Toch zijn de tegenstellingen tussen arm en rijk in suriname in de tijd van revolutie ontstaan er is toen een nieuwe klasse ontstaan van superrijken en het land had te maken met actieve drugsmaffia. De bootschap van bouterse’s NDP en herverdeling van belangen klinkt dan ook wat wrang.Temeer omdat ook de coupplegers zelf althans de gene die nog leven, niet onbemiddeld uit het proces tevoorschijn zijn gekomen. maar het proces moet afgemaakt worden, vindt bouterse.
  de oud-legerleider is in dit verkiezingsjaar door de NDP gekandideerd voor het persidentschap. dat is opmerkelijk. want in nederland is hij veroordeeld voor grootschalige drugssmokel. hij kan dus eingelijk het land niet uit. en voor zijn betrokkenheid bij de 8 december moorden’ moet hij voor de surinaamse rechter verschijnen. vraag is of het land niet gaat terugvallen in een isolement als bouterse president word.en nog hoelang de NDP het revolutionare gedachtengoed blijft koesteren, voordat ze zichzelf daarmee uit de markt prijst.


  Maak melding

 10. Ondernemerschap is absuluut niet klaar in suriname. President van venezeula Chaves laat zien dat je de zaak progressief moet benaderen, door suriname 4 visdrogerijen te schenken. Daardoor kan suriname haar vis exporteren naar de EU.

  Maar vanzelfsprekend is Keulen en Aken niet een 1 dag gebouwd. Maar je moet het economisch systeem gedeeltelijk om-gooien van een import naar een productie/export economie, op de middelange termijn .
  De komende verkiezingen zullen toch gewonnen worden door de partij die bewezen heeft iets te kunnen bouwen in suriname. Die vooral niet bang is om een daad te stellen.

  Wij als volk kunnen niet meer met leiders in zee gaan die onze grondstoffen verkopen voor een appel en een ei aan buitenlanders.

  Het moet duidelijk zijn voor de haatdragers onder de surinamers dat 15 doden minder erg is, dan een regering die de rijkdommen van het volk verkwanseld. Want op de lange duur volgen er veel meer doden te betreuren in het laatste geval, door armoede en slechte gezondheids-zorg. Dat kom door-dat het volk is leeg-geroofd van zijn bestaan en ook dat er niet genoeg geld kon worden geinvesteerd in het onderwijs.

  Maar wij van de nieuwe tijd laten ons niet leiden door onwetende haatdragers die onze natuurlijke-rijkdommen helpen weg te dragen aan de buitenlanders. Deze soort mensen zij duizend keer erger dan dhr BOUTERSE.

  Nog erger wordt het straks als wij vreemdeling zijn in onze eigen land omdat deze regering niet kan omgaan met immigratie vraagstuk. Ik zeg ga gauw weg !!! Jullie brengen de hele natie in gevaar !!!

  MORO DORO DONG MORO SOPO !!!
  WEG WEG WEG WEG WEG WEG WEG ERMEEEEEEE

  Stem Mega-Combinatie op 25 mei 2010.
  Voor mannen en vrouwen met goede leiderschap en durf.


  Maak melding

 11. # 6 en 9
  alweer van de aanhoudende zeikreacties.

  haat en onverdraagzaamheid berusten op onwetendheid,onbegrip en een averechtse,
  misvormde opvoeding.we zijn niet voor haat geboren,maar we leren te haten.


  Maak melding

 12. Hey DU,
  Even een geheimpje, “hoeveel verdien jij nou eigenlijk bij de Hollandse BVD voor de produktie van al die flauwekul wat er gene dele toeleidt dat de NDP kleiner wordt?

  Integendeel.


  Maak melding

 13. @ pinto en bratimaka
  ik weet dat jullie in een commune leven maar ik zal alles doen om jullie de nodige informatie te geven en dan hoop ik dat jullie ogen open gaan.
  noriega was ook zo een type dictator als bouterse, hij is nu overgebracht naar frankrijk waar hem weer een lange gevangenis wacht.
  chavez is nu in paniek want het gaat niet goed met de economie in zijn land.me bing bari yu, ma yu no wani yere me boi .dictators en demagogen staan alleen in deze nieuwereld orde dus die revo preek van jou en teo brantimaka en de rest van de kudde is tegen beter weten in.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.