Centrale Bank Suriname tegen loonaanpassingen

11

PARAMARIBO, 27 nov – De overheid zal plannen voor aanpassing van ambtenarensalarissen moeten bevriezen. Dit zegt André Telting, president van de Centrale Bank van Suriname, CBvS. Elke verkeerde stap nu kan vergaande gevolgen hebben voor de economie.

Gierende inflatie en snelle koopkrachtdaling zijn niet uitgesloten. “Het Fiso (loonprogram van de overheid, red.) is financieel niet uitvoerbaar, het kan niet uit de lengte en niet uit de breedte. Het kan alleen als er nieuwe financieringsbronnen worden aangeboord. De huidige kunnen het niet aan”, zei Telting in het actualiteitenprogramma To the Point. Het Internationaal Monetair Fonds heeft in zijn ogen volkomen gelijk.

Volgens het IMF zullen loonaanpassingen de al fragiele economische situatie onder druk zetten. Ambtenarenvakcentrale CLO vindt elke stap terug onrealistisch. “Ambtenaren hebben al kosten gemaakt op het loon dat ze verwachten”, zegt CLO-voorzitter Ronald Hooghart. De overheid wil de tweede fase van Fiso al begin 2010 uitvoeren. Telting acht dit onverantwoord. Het zou beter zijn te luisteren naar het IMF.

11 REACTIES

 1. Kunt u nu begrijpen SRD….Stabiel Rand Debiel.
  Die mannen FRONT hebben land en volk lopen voor te liegen en te bedriegen.
  Zij konden het beter, wisten het beter…Recht en Wet ….Democratie een hoop poep troep nog meer…einde van de rit ROTZOOI.
  Din trawang…..bar unu nanga na boeng dongdong Gowtu deal..niet luisteren… pre a bigi moro din, nanga wang lo don.

  Hadden deze ezels een betere gouddeal voor Su.gemaakt, dan hadden zij nu geld genoeg om de bevolking netjes te betalen om bij de Chinees inkopen te doen…en de Chinees op zijn beurt het geld nemen en brengen naar geboorte land.

  Maar ja…EZELS… kan jij ook gebruiken om karavanen voort te trekken.


  Maak melding

 2. het gedoe bij de centrale bank is echt niet meer te volgen.de bank president komt steeds met een ander verhaal.

  er lopen in nederland heel wat landgenoten rond.die geweldige projecten klaar kunnen maken voor suriname om uitgevoerd te worden.maar betekend ook dat de surinaamse regering en consorten geen kans zullen krijgen om te kunnen stelen of anderen te bevoorrechten.en hiervoor zijn ze juist angstig.


  Maak melding

 3. A de kaba. Nu hebben de we poppen aan het dansen.
  1+1= 0. waar blijven die demagogen om dit recht te komen praten? Hoe nu demagogen?
  Waar zij de fronts deskundigen? Waar blijven ze? Dank je Vene voor de democratie en de stabiliteit. Dit is wel een bekende kreet van drs. En de Mr.

  Ik Prrrofff. Drss.Mrrr. Cambio


  Maak melding

 4. weekend satire

  weekend 1. Gran Tangi regering Venetiaan dat jullie
  weer rust en vrede en democratie hebben gebracht in ons geliefd Suriname;dat jullie de Surinaamse economie er weer bovenop hebben geholpen;dat jullie voor een ieder zichtbaar en voelbaar ons mooie land weer waardigheid in de wereld hebben gegeven;dat allerlei regionale en internationale beoordelingen weer gunstig(er)geworden zijn;dat Suriname ernaar streeft om op een waardige manier om te gaan met moeilijke periodes uit het verleden; dat dit alles vooral kon worden bereikt omdat Venetiaan de belangrijkste eigenschap voor een leider bezit namelijk DE BOEL BIJ ELKAAR HOUDEN !!! Burgemeester Cohen van Amsterdam heeft dit dus van Venetiaan afgekeken. Natuurlijk moeten er op een aantal beleidsterreinen nog veel verbeteringen plaatsvinden, maar ook die plannen zullen zeker stapje-voor-stapje worden gerealiseerd met hulp van de Schepper!!
  Gran Tangi voor alvast deze en heel veel andere verbeteringen. Ik hoop dat de Surinaamse kiezers dit op 25 mei 2010 niet zullen vergeten.
  Daarom alvast Brassa’s voor alle ministers.
  Mr Owen Venloo

  1. Grang tangie fu joe bere furoe torie ting na ting te dede.
  Al met al hartelijk dank voor de gebakken lucht die jij ons jaar in jaar uit serveert met paplepel. Bedankt dat je ons pap met een vork laat eten.. Heerlijk, dank je wel. Geef ons nog veel meer van die gebakken lucht met gouden lepel van AIMGOLD.
  Cambio

  Wat heeft deze man zijn leden/achterban te vertellen. Ik denkt dat hij helemaal niets meer te vertellen heeft. Uit zijn daden blijkt duidelijk hoe hij zijn volk negeert en kleineert en hij is nooit bereikbaar voor zijn volk.
  Uit sarcasme tegenover het volk en uit hoogheidwaanzin sluit deze burgermeester zich altijd op in zijn fort en is alleen bereikbaar voor zijn meesters uit Nederland.
  Hij neemt maatschappelijk nooit deel aan activiteiten en evenementen van de Afrikaanse Surinamer en politiek gezien blijkt ook(ontvangt alleen maar buitenlanders) duidelijk, uit zijn attitude, dat hij zijn volk niets meer hoeft uit te leggen. Duidelijk blijkt nu dat hij zich niet meer zo prettig voelt, omdat de zeer intelligente Somoharjo hem stevig aan zijn pitten heeft vast gehouden. Want ballen heeft hij niet. Nooit gehad.
  Zal hij zijn domme aanhang toch vertellen waarom hij heeft bewerkstelligd dat al zijn landgenoten vooral zijn soortgenoten het land zijn uit gevlucht vanwege armoede?
  Terwijl een groot deel van het volk werkloos is, geeft Venetiaan bataljons werklozen chinezen uit China uitgebreid de kans om werkgelegenheid en de arbeidsplaatsen te bemensen in Suriname. Normaal gesproken creëert een burgermeester werkgelegenheid voor zijn eigen bevolking maar burgermeester Venetiaan leeft in een omgekeerde wereld. Hij maakt juist zijn volk arbeidsloos en creëert daardoor mooie armoede onder het volk.
  Hij heeft het merendeel van de intellectuelen het land uitgejaagd met zijn Zuid-Afrikaanse apartheidssysteem (bantu beleid) en rancuneus gedrag tegen de Afrikaanse Surinamer.
  Voor mijn part mag hij uitleggen waarom hij al het goud aan de Canadese maatschappij als cadeau heeft gegeven?
  Terwijl met de opbrengsten van duizenden tonnen aan goud zouden wij een goed onderwijssysteem kunnen financieren.
  Waardoor wij later niet meer afhankelijk hoeven te zijn van buitenlandse kennis, die onze waardigheid te niet doet.
  De jeugd van nu zou een positief toekomst beeld hebben en zelfverzekerd aan de globalisatie kunnen deelnemen op een gelijkwaardig niveau.
  Wij zouden een goed gezondheidszorg, een goed ontwikkeld onderwijssysteem met een hoog educatief pedagogisch didactisch niveau in de stad en de districten verwezenlijken.dit zou een brede technische, economische, sociale en maatschappelijk onderwijsbasis leggen voor onze nakomelingen.
  Met zo een groot voorraad aan goud zouden we daarmee een goed zorgverzekeringenstelsel kunnen financieren met duidelijke garantie voor jongeren en ouderopvang en zorg.
  Wij zouden daarmee ook een goed huisvestingsbeleid en woningbouwprogramma’s voor woningzoekenden en sociaal zwakkeren in de maatschappij kunnen financieren.
  Daarnaast konden we investeren in de productiesector door productiefabrieken en bedrijven bouwen die voor de export van onze producten zorgdragen en werkgelegenheid voor onze burgers creëren, zodat ze in eigen onderhoud konden voorzien en ook hun gezinnen onderhouden.
  Laat hij uitleggen waarom hij met ruggespraak van charlatan en schurk baba Sardjoe, gratis en voor niets duizenden vierkante hectare oerbos heeft laten wegkappen door de Chinezen?
  Deze chinezen hebben het oerwoud ontbos maar hebben de geldmiddelen niet om de houtblokken naar het buitenland te exporteren.
  Vertelt uw achterban waarom zij, kinderen van het land, toevallig niets krijgen van hun eigen stamhoofd terwijl juist de vreemdelingen een koninklijke ontvangst krijgen, met tal van privileges, zoals binnen een dag de Surinaamse nationaliteit en paspoort?
  Vertel uw achterban waarom de Afrikaanse Surinaamse bevolkingsgroep wordt behandeld als vreemdeling in eigen land. Zij wiens bloed eeuwenlang heeft gevloeid door slavernij nog steeds een slaafse behandeling krijgen van u en uw NPS.
  Terwijl buitenlanders die van verre komen zich gedragen als landheren van het land omdat ze binnen enkele dagen absurde grote stukken grond ontvangen die ze vervolgen doorverkopen aan uw achterban voor heel veel geld. Terwijl ze de gronden voor niets hebben gehad.
  Beste sinterklaas van de NPS, wilt u uw achterban vertellen waarom de kinderen die in het land zijn geboren en getogen, geen vierkante meter domeingrond krijgen om een eigen huis te kunnen bouwen? Of veel geld moeten betalen aan corrupte ambtenaren. Terwijl anderen vijf en zes kavels domeingronden krijgen?
  Wat heeft u ooit voor de mensen van uw dorp Para in onverwacht gedaan? Wilt u dat alstublieft uitleggen?


  Maak melding

 5. weekend satire

  1. Gran Tangi regering Venetiaan dat jullie
  weer rust en vrede en democratie hebben gebracht in ons geliefd Suriname;dat jullie de Surinaamse economie er weer bovenop hebben geholpen;dat jullie voor een ieder zichtbaar en voelbaar ons mooie land weer waardigheid in de wereld hebben gegeven;dat allerlei regionale en internationale beoordelingen weer gunstig(er)geworden zijn;dat Suriname ernaar streeft om op een waardige manier om te gaan met moeilijke periodes uit het verleden; dat dit alles vooral kon worden bereikt omdat Venetiaan de belangrijkste eigenschap voor een leider bezit namelijk DE BOEL BIJ ELKAAR HOUDEN !!! Burgemeester Cohen van Amsterdam heeft dit dus van Venetiaan afgekeken. Natuurlijk moeten er op een aantal beleidsterreinen nog veel verbeteringen plaatsvinden, maar ook die plannen zullen zeker stapje-voor-stapje worden gerealiseerd met hulp van de Schepper!!
  Gran Tangi voor alvast deze en heel veel andere verbeteringen. Ik hoop dat de Surinaamse kiezers dit op 25 mei 2010 niet zullen vergeten.
  Daarom alvast Brassa’s voor alle ministers.
  Mr Owen Venloo

  1. Grang tangie fu joe bere furoe torie ting na ting te dede.
  Al met al hartelijk dank voor de gebakken lucht die jij ons jaar in jaar uit serveert met paplepel. Bedankt dat je ons pap met een vork laat eten.. Heerlijk, dank je wel. Geef ons nog veel meer van die gebakken lucht met gouden lepel van AIMGOLD.
  Cambio

  Wat heeft deze man zijn leden/achterban te vertellen. Ik denkt dat hij helemaal niets meer te vertellen heeft. Uit zijn daden blijkt duidelijk hoe hij zijn volk negeert en kleineert en hij is nooit bereikbaar voor zijn volk.
  Uit sarcasme tegenover het volk en uit hoogheidwaanzin sluit deze burgermeester zich altijd op in zijn fort en is alleen bereikbaar voor zijn meesters uit Nederland.
  Hij neemt maatschappelijk nooit deel aan activiteiten en evenementen van de Afrikaanse Surinamer en politiek gezien blijkt ook(ontvangt alleen maar buitenlanders) duidelijk, uit zijn attitude, dat hij zijn volk niets meer hoeft uit te leggen. Duidelijk blijkt nu dat hij zich niet meer zo prettig voelt, omdat de zeer intelligente Somoharjo hem stevig aan zijn pitten heeft vast gehouden. Want ballen heeft hij niet. Nooit gehad.
  Zal hij zijn domme aanhang toch vertellen waarom hij heeft bewerkstelligd dat al zijn landgenoten vooral zijn soortgenoten het land zijn uit gevlucht vanwege armoede?
  Terwijl een groot deel van het volk werkloos is, geeft Venetiaan bataljons werklozen chinezen uit China uitgebreid de kans om werkgelegenheid en de arbeidsplaatsen te bemensen in Suriname. Normaal gesproken creëert een burgermeester werkgelegenheid voor zijn eigen bevolking maar burgermeester Venetiaan leeft in een omgekeerde wereld. Hij maakt juist zijn volk arbeidsloos en creëert daardoor mooie armoede onder het volk.
  Hij heeft het merendeel van de intellectuelen het land uitgejaagd met zijn Zuid-Afrikaanse apartheidssysteem (bantu beleid) en rancuneus gedrag tegen de Afrikaanse Surinamer.
  Voor mijn part mag hij uitleggen waarom hij al het goud aan de Canadese maatschappij als cadeau heeft gegeven?
  Terwijl met de opbrengsten van duizenden tonnen aan goud zouden wij een goed onderwijssysteem kunnen financieren.
  Waardoor wij later niet meer afhankelijk hoeven te zijn van buitenlandse kennis, die onze waardigheid te niet doet.
  De jeugd van nu zou een positief toekomst beeld hebben en zelfverzekerd aan de globalisatie kunnen deelnemen op een gelijkwaardig niveau.
  Wij zouden een goed gezondheidszorg, een goed ontwikkeld onderwijssysteem met een hoog educatief pedagogisch didactisch niveau in de stad en de districten verwezenlijken.dit zou een brede technische, economische, sociale en maatschappelijk onderwijsbasis leggen voor onze nakomelingen.
  Met zo een groot voorraad aan goud zouden we daarmee een goed zorgverzekeringenstelsel kunnen financieren met duidelijke garantie voor jongeren en ouderopvang en zorg.
  Wij zouden daarmee ook een goed huisvestingsbeleid en woningbouwprogramma’s voor woningzoekenden en sociaal zwakkeren in de maatschappij kunnen financieren.
  Daarnaast konden we investeren in de productiesector door productiefabrieken en bedrijven bouwen die voor de export van onze producten zorgdragen en werkgelegenheid voor onze burgers creëren, zodat ze in eigen onderhoud konden voorzien en ook hun gezinnen onderhouden.
  Laat hij uitleggen waarom hij met ruggespraak van charlatan en schurk baba Sardjoe, gratis en voor niets duizenden vierkante hectare oerbos heeft laten wegkappen door de Chinezen?
  Deze chinezen hebben het oerwoud ontbos maar hebben de geldmiddelen niet om de houtblokken naar het buitenland te exporteren.
  Vertelt uw achterban waarom zij, kinderen van het land, toevallig niets krijgen van hun eigen stamhoofd terwijl juist de vreemdelingen een koninklijke ontvangst krijgen, met tal van privileges, zoals binnen een dag de Surinaamse nationaliteit en paspoort?
  Vertel uw achterban waarom de Afrikaanse Surinaamse bevolkingsgroep wordt behandeld als vreemdeling in eigen land. Zij wiens bloed eeuwenlang heeft gevloeid door slavernij nog steeds een slaafse behandeling krijgen van u en uw NPS.
  Terwijl buitenlanders die van verre komen zich gedragen als landheren van het land omdat ze binnen enkele dagen absurde grote stukken grond ontvangen die ze vervolgen doorverkopen aan uw achterban voor heel veel geld. Terwijl ze de gronden voor niets hebben gehad.
  Beste sinterklaas van de NPS, wilt u uw achterban vertellen waarom de kinderen die in het land zijn geboren en getogen, geen vierkante meter domeingrond krijgen om een eigen huis te kunnen bouwen? Of veel geld moeten betalen aan corrupte ambtenaren. Terwijl anderen vijf en zes kavels domeingronden krijgen?
  Wat heeft u ooit voor de mensen van uw dorp Para in onverwacht gedaan? Wilt u dat alstublieft uitleggen?


  Maak melding

 6. Oom Boem waarom ga jij de politiek niet in, Liefs Europese president met je ezels gedachten.

  flexara
  ….Jaja ja..kijk precies zo zitten de NPS’ers in mekaar…precies zo als jouw…….gewoon ziende blind en toch anderen willen slaan…maar…maar…wanneer de klappen van de andere komen zie jij ze niet…..dan horen zij jouw alleen schreeuwen…en balken als BURIKIE.

  Kon leg e leg uit ma yu idi zee no e wroko boeng.


  Maak melding

 7. soms is verstandiger om met voorbeelden te komen die op feiten berust zijn.
  voor 1980 had suriname een vrij sterke munt en een goed draiende economie , op 25 feb hebben 16 padvinders onerleiding van de grootste landverrader van suriname de macht overgenomen in suriname de jaren daarna is onze sterke gulden naar de ondergang geholpen onze economie naar verdomme geholpen en onze goudreserve geplunderd onze staatskast was helemaal leeg de grootste roof allertijden in suriname en de schuldigen zijn bouterse bosje goedschalk alibux en nog meer van die rovers die onderdak hebben bij de ndp. ik moet lachen om die indianenverhalen die sommige hier vertellen inderdaad lopen er veel surinamers hier in nederland rond met heel veel kennis in huis hebben die nodig is in suriname maar is het niet bouterse die deze landgenoten bestempelde als spionnen voor nederland is het niet bouterse die docenten advocaten juristen journalisten vakbonsmensen zakenman heeft vermoord.het heeft geen zin om leugens hier te vertellen want je zal door de mand vallen wie de schoen past trekt hem lekker aan.


  Maak melding

 8. Du maar ik heb op 250280…schurken als jouw hard zien lopen, het was rennen geblazen voor corruptelingen als jouw Du.

  En om jouw te bewijzen dat jij een dombo Du bent..vroeger hadden zij….Nfl…nu Euro….jij loopt te denken aan de tijd dat jij pieterbaas stond te spelen Du.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.