Parlementsvoorzitter Suriname wil andere grondwet

34

PARAMARIBO, 10 nov – De grondwet moet dringend veranderd worden in naam van democratie en rechtsstaat. Dit stelt parlementsvoorzitter Paul Somohardjo. Vooral de artikelen over de macht van de president zijn een smeulend vuur. Dat kan elk moment in een alles verterende vlam ontbranden.

Het hoeft niet meer dan één politicus te schelen met dictatoriale inslag en de democratie is er geweest. “We zijn dan terug bij af en dan is er een dictator aan de macht”, zegt Somohardjo. De grondwet verschaft het staatshoofd vergaande bevoegdheden. Zo is het de president die ministers ontslaat en benoemt. Zelf kan hij of zij niet naar huis worden gestuurd.

Volgens Somohardjo is het een geluk bij een ongeluk dat de huidige president geen dictatoriale neigingen heeft. Maar dat kan al met de komende verkiezingen veranderen. Het bewind van oud-president Jules Wijdenbosch was als het ware al een voorproefje. Wijdenbosch trok als het ware alle macht naar zich toe en dat in lijn met de grondwet. Somohardjo ziet die periode niet graag terugkomen.

34 REACTIES

 1. Ik mag hem niet maar hij heeft wel gelijk. We doen alsof we het niet weten. Ik had in ieder geval niet verwacht dat de waarschuwing van hem zou komen. De laatste maanden heb ik in een enkele reactie “steekjes” in deze richting gegeven. Ik had zelf deze Meneer letterlijk betiteld als een “potentiële dictator in spe” omdat hij dat gedrag vertoonde. Misschien onterecht en moet ik mijn woorden terugnemen, maar het gevaar in de grondwet is er altijd. Het is niet mijn favoriete figuur maar neem zijn woorden serieus.


  Maak melding

 2. ben het helemaal eens met somohardjo.
  Deze grondwet is van vorige eeuw grondwetten moeten ook upgedate worden.

  Wat als brunswijk ooit minister president wordt dan gaan we naar middeleeuwse praktijken.


  Maak melding

 3. Een beetje opmerkelijk??????????

  bang waarvoor????????

  De wereld kijkt mee met het volk door het sleutelgat van de politeike deur in Suriname.

  Dus Somo maak het netwerk en de jongeren niet bang.

  Somo heeft te maken met miskenning.


  Maak melding

 4. Vind dit de zoveelste minachting van de surinaamse volk ,u bent toch Parlement voorzitter en coalitie partner niet praten laat je partij tenminste met dat vorstel komen ik neem AC kwalijk die jullie aan de macht hebben geholpen zij hebben hun lesje al geleerd .


  Maak melding

 5. Denkend vanuit het bewustwordingsproces, waarin het netwerk en de jongeren die de NDP steunen midden in staan,is er observeerbaar en verifieerbaar te zien dat, de dingen die het volk belangrijk vinden, niet tot uiting komen in het regeer levenswijze van somo.


  Maak melding

 6. Vreemde drukte maker somo.

  Na 27 jaar rancune en haat, zijn het netwerk en de jongeren allang bezig met het werkelijk nadenken over wie wij ieder persoonlijk werkelijk zijn.Zelf regulatie

  Tevens zijn het netwerk en de jongeren die de NDP steunen bezig met volwassen vragen over ons leven.
  Waarom zijn wij er op deze wereld en met name in Suriname?

  Wat doen wij met ons leven in Suriname?

  En het allerbelangrijkste voor de jongeren en het netwerk die de NDP steunen is de vraag waar wij met z’n allen onze huidige levenstijl naar toe leidt.

  Deze vragen houden de nieuwe generatie NDP-ers bezig om meer bewust te worden en in het volwassene te gaan denken.


  Maak melding

 7. hallo somo niet te overmoedig doen of ben jij bang voor jou zelf, het surinaamse volk heeft bewezen dat waneer de maat vol is ze de straat op gaan bouterse weet het en bosje ook deze mensen haden de gewapende machten onder hun hoede toch heeft het volk ze met potten en pannen de laan uitgestuurd onderschat het surinaamse volk niet .


  Maak melding

 8. Als voorzitter van de assemblee heb je bijna 5 jaar de tijd gehad om met voorstellen te komen, voelt front soms nattigheid.

  He is over en uit met front yu ne begrijp a tori. Niemand wil meer dictatortje spelen.

  Tijd voor verandering in ons geliefde Suriname, maar zonder front dat zou de wens van elke waarachtige en oprechte Surinamer moeten zijn.


  Maak melding

 9. Somo, goed plan en je bent nu bij machte om het zelf op de agenda te gooien, ja toch? Of is deze alleen maar een gedachte om de stemmers te beinvloeden. We kiijken uit naar je vergadering….Het zal er niet komen!!


  Maak melding

 10. @ nummer 7
  jullie worden nooit bewust want jij loopt alleen maar onzin hier te verkondigen, weet wat je moet observeren en verifieren of bouterse de waarheid spreekt en of hij niet die zelfde didibri is die ons land op de rand van de afgrond heeft gestort dat zijn de belangrijke vragen die jullie moet beantwoorden en niet van lul koek verhalen die jij heer verkondig weet jij wie rancuneus is bouterse laat hij de surinaamse volk vertellen waarom die mensen gedood zijn in het fort zeelandia want daardoor is ons land door heel veel landen geboycot dat zijn belangrijke vragen,en niet dat gelul van jou hier over de idealen van de ndp, als de machtige landen in de wereld een regering onderleiding van bouterse afwijzen zitten wij als land met de zelfde probleem als toen dan ben je toch dom en achterlijk om hier de ndp te propageren denk nou eens een beetje na gooi die dogma weg en stap uit die vicieuze cirkel, het net werk alias de jongeren jij houdt niet van suriname want wie van suriname houdt stemt nooit op bouterse het is een feit dat grotere en machtige landen meer in de melk te brokkelen hebben dan kleine landen als suriname dus hou op met jou domme trots en hoogmoed waanzin, kijk naar gadafie die kiest nu eieren voor zijn geld die stomme chavez koopt miljoenen aan wapens terwijl een deel van het volk in armoede leeft, terwijl jij en ik weten dat chavez geen enkele weerstand kan bieden tegen de amerikane .


  Maak melding

 11. Beste mensen,

  Mij maakt het niet uit wie deze suggestie nu doet(Somo or who else), maar zelf zou ik inderdaad aanbevelen om in Suriname de invulling van een president inderdaad die te laten wezen van een meer ceremoniële (zoals in Israel,Oostenrijk, Duitsland) en een kabinet met een premier te hebben waar dan de regeermacht echt zetelt.

  Een kabinet kan inclusief de premier dan ook vallen/opstappen. Ik ben absoluut geen voorstaander van de huidige opzet, met in herinnering nemende de wijze waarop de “daadkrachtige” Jules van de bruggen(overigens prima werk)zo de Rekenkamer of andere instanties aan de kant zette en aparte rekeningen had voor vreemde potten waar geen rekenschap over gegeven hoefde te worden.

  Dus zeer zeker het huidige bestel SERIEUS ONDER DE LOEP NEMEN.

  Het land kan zodoende zeker in bescherming worden genomen tegen op hol slaande presidenten met de huidige grondwet. Dus een grondwet aanpassing NOODZAKELIJK.

  Het gaat met Suriname best de goede kant op, en de vooruitzichten
  (Goud, toerisme, agrarisch) zijn ruim aanwezig/hoop gevend, dus laat ons de zaken verder vlotter en voorspoediger aanpakken m.a.w. door mensen die het ECHT MENEN met het land en de inwoners.

  God zij met Suriname.

  Groetjes van DE SRANANGMANG


  Maak melding

 12. Het Surinaams volk is niet dom.
  Ze weten op wie ze stemmen.
  als iemand anders beweert, heeft hij of zij geen respect voor Surinamers.

  Het is geen katibo,
  En ook geen Mofinas, want die worden gemaakt voor handjeklap en een portie eten.
  Surinamers kennen hun waarde op de juiste merites te beoordelen.
  Zodra ze in de stemhok zijn denken ze als een echte Surinamer.

  ontwikkeling voor langere termijn van het land en het recht te laten zegevieren.

  Papo.


  Maak melding

 13. Historische ontwikkeling in Nederland.

  In de middeleeuwen werden bevolkingen geregeerd door vorsten die als afgevaardigde van God opereerden. In dit feodale stelsel, waarin adel van vader op zoon werd doorgegeven, was de relatie tussen leenheer en vazal duidelijk omschreven. De vorst had als taak het oude verworven recht (gewoonterecht) te bewaren en niet zozeer nieuw recht te scheppen. Een hervorming in de zestiende eeuw vernietigde de geloofseenheid en maakte ruimte voor de stichting van soevereine staten. Het gevolg was dat er grote godsdienstoorlogen kwamen omdat volkeren hun eigen geloofsovertuiging wilden verdedigen. De macht van de vorst werd groter om het mogelijk te maken de belangrijkste taken te vervullen. Het hoofddoel was niet langer het verdedigen van het geloof, maar het vechten voor een vreedzame samenleving waarin godsdienstvrede heerst. Wanneer recht het product is van rechtsschepping is het positief.

  Vorsten mochten geen duidelijke voorkeur hebben voor een bepaalde politieke partij. Lodewijk XIV veegde dit beginsel van tafel toen hij in de zeventiende eeuw koning werd. Het absolutisme (koning is plaatsvervanger van God) kwam terug. De centrale macht werd vergroot en de adel kreeg allerlei privileges. Onder leiding van Philips II scheidde Nederland zich af in de vorm van de Zeven Provinciën. De verzetsleer werd ontwikkeld (het volk heeft het recht in verzet te komen tegen de vorst wanneer deze zijn plichten schendt). In de onafhankelijkheidsverklaring van de Noordelijke Nederlandse Provincies, het Plakkaat van Verlatinge (1581) werd de verzetsleer benadrukt. Er kwam steeds meer verzet tegen het de alleenheersers. Locke pleitte voor een vrij en ongebonden individu in plaats van hiërarchie. Uit deze ideeën ontstond het maatschappelijk verdrag, de staat. John Locke (Wrington bij Bristol, 29 augustus 1632 – Oates (Essex), 28 oktober 1704) was een Brits filosoof van de vroege verlichting. Mensen hebben volgens Locke het recht in opstand te komen wanneer de staat geen vrijheid garandeert.-Varma R-


  Maak melding

 14. Dit is Somo zijn reactie op Bouterse zijn uitspraken.
  Anders was hij er NOooooooiit opgekomen.
  Een wet kun je doorvoeren maar ook zo teniet doen.
  Kom met nieuws Somo.
  Power to the people


  Maak melding

 15. de architect van onze grondwet coen ooft is in oktober vijf en tachtig jaar jong geworden.
  Alsnog gefeliciteerd Mr.Coen Ooft

  de voorzitter is nu pas tot de ontdekking gekomen dat de grondwet aan verandering aan toe is.

  meneer de leider van de assemblee het blijkt nu weer duidelijk dat de nps e.a.geen kaas hebben gegeten om een land te besturen.als leidertje somo vindt dat dit nu onderhevig is aan verandering,dan doet hij dat maar,de meerderheid is nog steeds bij het nieuw front.
  (zal men de tweederde meerderheid in de nationale assemblee kunnen halen om de macht van de president om te bouwen tot een ceremoniële president).

  mocht de heer somo andere ideeën op na houden,dan wat hij hier naar voren heeft gebracht.dan is hij zeker wel op oorlogspad.
  het wordt steeds grimmiger binnen het nieuw front.


  Maak melding

 16. “De grondwet verschaft het staatshoofd vergaande bevoegdheden. Zo is het de president die ministers ontslaat en benoemt.”

  “Volgens Somohardjo is het een geluk bij een ongeluk dat de huidige president geen dictatoriale neigingen heeft.”

  Het is meer een ongeluk voor Suriname dat we de huidige president hebben. Hadden we een besluitvaardige president met ballen had hij de hele front boevenbende ontslagen en was je nooit voorrie geworden.

  We moeten juist een krachtige president hebben met veel macht alleen hoort die een visie te hebben en in landsbelang te denken, geen van de fronters voldoen aan die vereiste vandaar je ommezwaai somo.


  Maak melding

 17. Het is niet slecht de grondwet te veranderen dat de President door het volk gekozen wordt en dat je een premier minister hebt die over het kabinet gaat.De macht wordt dan door de premier minister en zijn regering uit gevoerd.Vele landen ter wereld hebben deze form van regering.Hij die de meerderheid van stemmen heeft wordt dan gekozen tot president.


  Maak melding

 18. Zo “waarschuwde” Veneliptip ook dat “Nederland” een probleem heeft ,mocht Bouta aan de macht komen .
  Wat een varkenachtige klootzakken zijn dit eigenlijk !!??
  “Polariseren” schiet me dan te binnen. Suriname trap er niet in !!
  Bouta komt niet aan de macht en de kiezers van straks weten dat ook !
  Laten we zorgen dat figuren als Somo in elk geval nooit meer de kans krijgen om zich op te werpen als vertegenwoordiger van !!

  Suriname heeft genoeg integere intelectuelen die het volk kunnen vertegenwoordigen in binnen en buitenland en geen “gelebek” op hun kop hebben .


  Maak melding

 19. Varma, een mooi stukje geschiedenis. Goed om het geheugen op te frissen. Je merkt ook de lange weg die afgelegd moet worden en de verschillen in aanpak, maar ook de obstakels die genomen moeten worden voor vrijheid. Velen zijn gestorven voor de vrijheid die wij vandaag genieten. Laten we dit koesteren en er voor waken dat dit zo blijft. Helaas hebben toch een heleboel mensen op de wereld nog steeds niet de vrijheid die elk mens verdient. Blijf hopen voor die mensen en waakzaam op wat jij nu hebt.


  Maak melding

 20. Laten zij alvast daar in Su. voor… zorg… dragen dat men maar tweekeer Pres kan/mag zijn…daarna ophoepelen.(WEG)
  Omdat lummels als dik bril groot bril nu een hebzuchtigheid heeft ondekt….eeuwig PRES.
  Opa Ronald yu no muzu fu hebzuchtig so.


  Maak melding

 21. laten wij ons eerst afvragen wie de grondwet heeft veranderd, het moet iemand zijn geweest met dictartoriale neigingen rara wie is dat ??? wie het weet mag het de lezers vertellen.


  Maak melding

 22. AHE
  Ik denk dat U het al weet. Nickerie heeft sinds medio oktober 2009 een Volksuniversiteit met certificatie. Ik zag op hun website wat ze op hun agenda hebben staan om in college te behandelen. Heel wat. Ik pakte wat. Hun(de oprichters) mening is dat de gemeenschap er bij gebaat is. Ze hebben hun eigen website, volksuniversiteit Nickerie. Het moet zeggen ze regionaal gaan worden. Aboen ik hoop dat het wat wordt.-Varma R-


  Maak melding

 23. Hallo Somohardjo, je was en blijft een grote dief, wie ben jij nou om de Surinaamse grondwet te wijzigen, zeker in je eigen voordeel?????
  Maar jij komt nooit aan de macht, Boef dat je bent en nog openlijke geweldpleging, wapenbezit en verkrachting op je naame staan.
  Surinamers wordt wakker.


  Maak melding

 24. Nummer 21, tekst naar m’n hart!

  Klakkeloos het copy parlementairstelsel van Nederland te behouden na de onafhankelijk met een zwakke fragiele coalitiesysteem heeft ons de helft van onze bevolking gekost, corruptie, economische crisis, militaire coup/junta en een vernederende grensverlies tijdens de arbitrage opgeleverd, tevens wordt zuidwest-Suriname nog steeds illegaal bezet door Guyana zonder een daadkrachtige reactie v/d regering, kortom we zijn het hoongelach van Zuid-Amerika!


  Maak melding

 25. @ 9,13,27

  Een stukje psychologie voor @ 9,13,27.

  Kindcontaminatie =het vertroebelenvan het bewust (volwassen)denken met wat men als kind geloofde.

  Dat zijn fantasieën veroorzaakt door gevoelens die voor feiten worden gehouden ,zonder onderzoek in het hier en nu te plegen.

  Hoe staat het nu, na een lange miskenden toestand, met de partij de NDP?

  @9,13,27,het netwerk en de jongeren die de NDP steunen, stappen inderdaad uit de viscieuse cirkel van pijnlijke uitwisselingen,nu bewust 27 jaar na wachten wet en recht dec”82, die de ouder voorbeeld figuren politici front eindeloos herhalen.

  In het bewustwordingsproces vragen het netwerk en de jongeren die de NDP steunen zich af,waarom de politici front dat doen als het zo onaangenaam is.

  Dan gijzel je toch een volk niet met deze culturele script 27 jaar.

  Terwijl het op wet en recht gebied uitgevochten moet worden.

  Maaar die recht en wet is nu vlak voor de verkiezing in opspraak.

  @9, 13,27 moet het volk zich daarmee bezig houden? ondertussen jongeren ding atie e verhard,omdat haat en rancune heeft gemaakt, dat voor hun geen plaats was ,niet ééns als figurant op de publieke podia front.

  Verifieerbaar en zichtbaar @9,13,27.


  Maak melding

 26. @ het netwerk, alias de jongeren
  wat jij hier doet is de omgekeerde bewijslast,het is niet het front dat het surinaamse volk heeft gegijzeld maar bouterse, als bouterse zo slim was dan had onze landgenoten niet op deze manier afgeslacht waarom heeft hij nooit zijn oprechte excuses aangeboden aan iedereen die slachtoffer is van zijn brute militaire bewind, wat jij nu hier doet is de dader beschermen en de slachtoffers in kou laten alleen maar om het feit dat jij in die leugenachtige dogma van de ndp geloofd, jij bent een demagoog ik zal jou vertellen waarom ik dat vind, jij vind dat suriname is gegijzeld door een proces, ik vind het een oprechte proces tegen de daders die schuldig zijn aan de zwartste dag in de geschiedenis van onze republiek suriname, mijn vraag aan jou is waarom heeft bouterse nooit zijn poten uitgestoken om de daders op te sporen en laten berechten, tweede vraag is waarom heeft bouterse altijd zich met gand en tand verzet tegen dit proces terwijl hij bij hoog en laag zweert dat hij ontschuldig is.ik vind het niet erg dat jij niets moet hebben van deze regering iedereen zijn keuze maar ga dit land niet weer opzadelen met de ndp van bouterse a.u.b niet. ik vraag mij af of jij weet wat verifieren en zichtbaar is???


  Maak melding

 27. Niet alleen de wet ook meneer Somohardjoo moet 1 soort inburgerings cursus volgen.Hij is ook zoo moeilijk te volgen , wat hij wilt.machts dronken doet hij.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.