Kameraad bevestigde betrokkenheid Bouterse

52

PARAMARIBO, 15 aug – Ex-legerleider Desi Bouterse was betrokken bij de voorbereidingen van de executies van 8 december 1982. Dit zei getuige Henri Behr tegenover de Krijgsraad. Behr, broer van de geëxecuteerde Bram Behr baseert zijn getuigenis op verklaringen van de inmiddels overleden legerofficier Paul Bhagwandas.

Die heeft op zijn sterfbed enkele ontboezemingen gedaan. “Volgens Bhagwandas zat Bouterse samen met Roy Horb de slachtoffers te verhoren”, zegt Behr. De verhoren vonden kort voor de executies plaats. Bouterse zelf zegt dat hij in de fatale nacht niet aanwezig was in het Fort Zeelandia. Volgens Behr logenstraft Bhagwandas Bouterse’s versie. Veel referentie is er niet.

Behr had het gesprek met Bhagwandas wel op de geluidsband weten vast te leggen. Hij gaf het achteraf aan mensenrechtenactiviste Ilse Labadie. De band is nooit meer boven water gekomen. Volgens Bouterse’s advocaat Irwin Kanhai is het getuigenis van Behr een procedurele fout. Als nabestaande heeft hij al eerder zittingen bijgewoond waar getuigenverklaringen zijn afgelegd.

Volgens de wet moeten getuigen buiten de zaal blijven als anderen getuigen. Maar volgens Marjorie Sanches, woordvoerder van het strafproces, geldt dit voor getuigenissen die op één en dezelfde dag worden afgelegd. “Het is te begrijpen dat deze regel moeilijk te effectueren is als er zoveel dagen zitten tussen de zittingen.” Het proces wordt in oktober hervat, na de vakantieperiode van de rechters.

52 REACTIES

 1. Beer,
  Je bent net zo een grote muggesifter. Hoe denk jij de verklaring van een dode hier hard te maken. Ga vooral door tot je laatste snik. Ik heb goed nieuws voor je. Bouterse wordt veroordeeld tot 100-jaar gevangenisstraf. Is dat goed jo looser jo!

  Heeft die vuile oorlog van jullie niet genoeg slachtoffers gemaakt?


  Maak melding

 2. een man als wijlen fred derby die zelf daar heeft gezeten.heeft heel wat gezegd.ook geruchten deden de ronde,dat bouterse de penis van cyriel daal had gecastreerd en nog vele van dit soort bizarre lezingen.

  dat bandjes zijn verloren gegaan is niet nieuw en dat ook bij de stvs film opnames zijn gejat en vervals.
  luister no als men bezwarende bewijzen heeft leg dit gewoon op tafel en niet bij de media`s toelopen.dat ding van mi yere is uit denboze.

  dit is gewoon natrappen en vertraagt het hele proces.met die yo hari yo trusu gelul


  Maak melding

 3. Leiden aug. 2009

  Wat er hier gebeurt is dat een belanghebbende dus feitelijk met zijn eigen verklaring dhr. Bouterse belast. Dit zonder enig feitelijk bewijs tegen de NDP leider.
  De rechter moet alles niet ontvankelijk verklaren , en dus dhr Bouterse vrijspreken wegens gebrek aan bewijs en causaal verband. Misschien spelen politieke belangen nu een rol, dit met het oog op de aanstaande verkiezingen.

  Mr. Drs Roy Siwpersad
  Jaihint@hotmail.com


  Maak melding

 4. Ik weet niet wat land en volk heeft aan zulke verhalen…ik zie nog steeds geen beter boterham op tafel…. soso pina……en nog erbij veels te veel gaten in de wegen….elkedag breekt iemand anders zijn nek…..door slecht onderhoud van de wegen.
  LATEN WIJ DAARNAAR KIJKEN EN GEEN VERJAARDE VERHALEN…COME UP MAN…ACH!!!!


  Maak melding

 5. Dit bericht is onvolledig, waarom redactie? Op ANP is duidelijk te leen dat volgens de getuigenis van Bhagwandas, Bouterse persoonlijk Cyrill Daal en Surendre Rambocus heeft doodgeschoten. Deze getuigenis klopt met hetgeen Roy Horb ook had verklaard in het boek ‘De decembermoorden’. BOUTERSE IS EEN LAFFE LEUGENAAR!!

  LIgia Karan


  Maak melding

 6. Al is de leugen zo snel de waarheid achterhaald hem wel.
  YOU CAN RUN BUT YOU CAN’T HIDE.
  deze monsters zullen links or rechts hun verdiende straf krijgen voor alles wat ze het surinaams volk hebben aangedaan,vijanden en verraders van een vredelievend en onschuldig volk zijn deze BEESTEN.je ziet ook hoe ze allemaal aan hun einde komen.


  Maak melding

 7. O en wijlen behr was bezig een coup voor te bereiden om dan later een minister functie te bekleden, maar het anders uit gelopen . Die indiaan was hem een stapje voor heeft die hindoestaan wijlen de beul paul ook gezgt wat zijn aan deel was? nee want hij was met zijn vrouw en kinderen .over een paar maanden zullen al die gasten die denken dat ze wat weten een toontje lager vluiten.


  Maak melding

 8. Geachte redactie,

  De wereld van ‘Vernegering’ is een van destructie of vernietiging. Een goed voorbeeld is de huidige politiek toestand in de wereld, waarbij in Egypte (Afrika) bijvoorbeeld, oorspronkelijk de ‘Bakermat van de Beschaving’, d.m.v. grafschennis er alles aangedaan wordt, om de oorspronkelijke Khamitische beschaving en/of Culturele Geschiedenis van oorspronkelijk Afrika, te vernietigingen en/of te herschrijven ten nadele van huidige Afrikanen en ten voordele van het Westen.

  De rede om de geschiedenis van oorspronkelijk Afrika voor altijd dusdanig te herschrijven is, opdat de oorspronkelijke Afrikaan en die in de Diaspora, “haar hernieuwde plaats in de geschiedenis kent ‘binnen de Nieuwe Westerse Wereldorde’, door hun en de wereld een gemanipuleerd vals herschreven geschiedenis over oorspronkelijk Afrika te presenteren.

  Deze toestand van ‘Vernegering’ van de wereldgemeenschap, wordt echter veroorzaakt door de zelfde landen, die eerder meer dan vierhonderd jaar vrije mensen in Slavernij brachten en nu zelfs weigeren op het matje te verschijnen, om verantwoording af te leggen t.a.v. hun wandaden gepleegd in het verleden (De Afrikaanse Holocaust).

  Deze landen die nu nog als ‘juridisch- en ideologische daders en als fysieke slachtoffers’ door het leven gaan, lijken door niemand te stuiten. En blijven het ene land na de andere, de ene economie na de ander, de ene politieke cultuur na de andere, het ene individu na de andere, tot de bot te ‘vernegeren’ter voorkoming van hun economisch verval en hun zogenoemde moderne beschaving en samenleving.

  Derhalve proberen zij elk land, persoon of economie die zij ook verkiezen, desnoods met geweld deel te maken of te laten zijn van hun gezamenlijke strategie van dominantie en uitbuiting, welke de oorzaak is van hun zelfvernietigendgedrag. Een vernietigende houding, die de wereldgemeenschap op langer termijn wederom in verval zal doen storten.

  “GEEN VOLK ZAL TOT VOLLE WASDOM KOMEN, DAT ERFELIJK MET EEN MINDERWAARDIGHEIDSGEVOEL BELAST BLIJFT”.

  Cornelis Gerard Anton de kom (1898-1945)

  De Republiek Suriname die haar politieke onafhankelijkheid verkreeg op 25 november 1975, behoort tot één van deze geslachtofferde landen, die vanwege haar enorme natuurlijke rijkdommen en haar minieme inwoneraantal, hoog op de lijst van deze dominante Westerse landen aangeschreven staat, waarbij strategisch door deze landen gehandeld wordt in collectief verband.

  De ‘Vernegeringspolitiek’ van deze Westerse landen is hun filosofische uitgangspunt, welke haar oorsprong vindt vanwege een ontwikkeling van meer dan vier eeuwen Slavernij, waarbij een Pauselijk Besluit van 1454 gepresenteerd vanuit het Vaticaan in Rome, het groenlicht daartoe gaf tot het ongelimiteerd ontvoeren van Khamiten (huidige Afrikanen) uit Khamita, het huidig Afrika.

  De bevolkingssamenstelling van de Republiek Suriname bestaat momenteel voor het merendeel uit gekleurde burgers, die eeuwen geleden door deze Westerse landen ‘onvrijwillig’ uit hun land van oorsprong ontvoerd zijn geworden, om elders als dwangarbeiders en/of Slaven te werk gesteld te worden in een nieuw vaderland, in het belang van deze Westerse landen.

  In 1975 echter werd de Republiek Suriname deels Politiek Onafhankelijk en op 25 februari 1980 uiteindelijk relatief volledig Politiek Onafhankelijk. Dit omdat voorheen in 1975 de buitenlandse politiek en het Leger volgens de onafhankelijkheidsverklaring van 1975, nog tot de competentie van het voormalig moederland het Koninkrijk der Nederlanden zou behoren. In 1980 kwam merkwaardig genoeg met medewerking van het voormalig moederland Nederland daar een eind aan, vanwege een staatsgreep van sergeanten, welke in de geschiedenis van Suriname bekend staat als de Surinaamse Revolutie.

  Door de komen jaren, ontwikkelende zich een politiek maatschappelijk proces in Suriname, waarbij het land vervolgens verdeeld werd in twee kampen. In het ene kamp werd de Vernegeringspolitiek volgens de lijn van de daders van de Afrikaanse Holocaust voortgezet door het politieke blok het Front. En daar tegenover staat het ander kamp (Het Megablok), die het ‘Proces van Ontnegering’ van de Surinaamse gemeenschap onverkort wenst voort te zetten.

  Hierbij is een politieke hoofdrol weggelegd voor de politieke organisatie de NDP o.l.v. hun charismatische voorman Desire Delano Bouterse, die eerder ook een hoofdrol speelde tijdens de staatsgreep van 1980.

  Volgend jaar 2010 worden in de Republiek Suriname Nationale Verkiezingen gehouden, waarbij centraal zal staan het blijvend ‘vernegeren’ van de Surinaamse samenleving of het voortzetten van het Ontnegeringsproces in Suriname o.l.v. Desire Delano Bouterse.

  In dit kader zullen vooral de jongeren van de Republiek Suriname een cruciale rol spelen, daar deze veelal progressieve en ambitieuze jongeren uitzijn op een moderne wereldgemeenschap, waarbij zij hun land Suriname deel van willen laten zijn. Een doelstelling welke hen NIET door het Front eenvoudig gepresenteerd zal worden, daar deze voorstanders van het ‘Vernegeringsproces’ alle ondersteuning genieten van de landen die nu nog parmantig met het Pauselijk Besluit van 1454 op zak lopen, en welk besluit nimmer door het Vaticaan in Rome is ingetrokken.

  Een Pauselijk Besluit die altijd nog geldig is gebleven. Terwijl in het Koninkrijk der Nederlanden gemanumitteerde Slaveninstituten waaronder het Nationaal Instituut Nederlands Slavernij Verleden en Erfenis (NINSEE) als handlanger fungeren, ter verrichten van hand en span diensten t.b.v. het Vernegeringsproces van Diaspora Afrikanen.

  Echter geloven deze jongeren desondanks heilig in verandering en is het hopen dat hun ideaal verwezenlijkt wordt in het belang van de totale Surinaamse gemeenschap, en tevens als stimulans voor andere jongeren wereldwijd.

  “HET ‘ONTNEGERINGSPROCES’ BINNEN ONZE GEMEENSCHAP, DE WERELDGEMEENSCHAP IN HET BIJZONDER, ZAL HEEL VEEL TIJD VERGEN.”

  Ps. En nu aanvallen jongens, maar hou je reacties ditmaal alsjeblief netjes!


  Maak melding

 9. geachte buitenbewustzijnsbeweging Ebu akadenyuede,

  De pyramides zijn niet door negers gebouwd.

  Negers hebben geen beshaving. Je hoeft niet ver te kijken?

  En nog iets de grootste raciale partij van suriname is de nps deze naam moet veranderd worden in RPS raciale partij suriname.


  Maak melding

 10. aan de betrokkenheid van ddbeest is nooit getwijfeld gilds heeft zich gemeld wanneer volgt lafbekje ondertussen weten we vanaf dit forum dat als je niet kom opdagen dat je wordt opgehaald daarom heeft gilds zich gemeld dank voor deze eyeopenen dus de aanhang weet dat we verlost kunnen zijn van ddbeest lafbek want als hij zich nietmeld wordt hij gehaald en daar wach ik op
  Glenny


  Maak melding

 11. Sommige reacties zijn werkelijk ongehoort en maken SME te schande:

  Pinto de sukkel die er maar eens aan herinnerd moet worden dat hij in de jaren 80 als tegenstander van het bewind waarschijnlijk langzaam en wreed was doodgemarteld voor zijn kritiek op de regering en dat het proces er juist omgaat dit soort machtsmisbruik te voorkomen. Kortom het proces is enorm belangrijk vanwege het signaal dat er van uitgaat: de democratie, het volk laat niet met zich spotten.
  Dat geldt ook voor Pinto.

  En dan EBU. Dat iemand oveel onzin jkan opschrijven. Het wekt allicht de indruk dat het zinloos is dergelijke mensen iets te leren want ze missen het vermogen om met het geleerde zinvol om te gaan. Ze missen analytische vermogens. Op zich geen schande. Maar als iemand als EBU steeds zo hoog van de toren blaast onstaat de indruk dat iedereen in SME die vermogens mist.
  Wij weten dat het niet zo is, dat EBU een eenling is, maar voor incidentele lezers is dat mogelijk niet het geval. Die krijgen een volkomen verkeerd beeld van ons en ons land.


  Maak melding

 12. @ EBU-Akademyia: Wat is er zo charismatisch aan Bouterse? Of heet dat ongenuanceerd schreeuwen, bedreigen en de wet met voeten treden tegenwoordig charisma? Bouterse is een demagoog, maar beslist niet charismatisch. Politici met charisma heeft Suriname namelijk NOOIT gehad.


  Maak melding

 13. Bewustzijnsbeweging EBU-Akademiya
  100% 100%…Waarom denk jij dat anderen, anderen met wortel en tak willen vernietigen.
  Zij willen dit…… maar kijk goed ze worden zelf niet wijzer nog rijker van.

  MAAR JA HET IS JAMMER… ZIJ KUNNEN DE WERELD NIET BEGRIJPEN MAAR KUNNEN PRATEN ALS POKAI’S MAAR ZE ZIJN HERSENLOOS…>>>POKAI’S…GEWOON DOM…anderen met BRIL.


  Maak melding

 14. Deze rare beer heeft bakki niet van te voren voorgehouden dat hij het gesprek zou opnemen. Met welke autoriteit deed hij dat trouwens en in opdracht van wie. Was hij de persoon om Bakki onder ede te stellen?

  Stelletje plompzakkenblazers!


  Maak melding

 15. De jaren 80…Nu al bijna 30(!!!) jaar geleden.. Hoelang zullen wij nog hiermee doorgaan? Ik kan me bijv niet herinneren dat Keizer Hirohito 30 jaar (1975) na de tweede wereldoorlog zo bleef beschrijven..Nee men is niet bij de pakken gaan zitten en hem de schuld van alles geven!!!!
  Zelfs als Bouta vandaag of morgen komt te overlijden, zullen we nog steeds doorgaan met zelfbeklag..Wake up!!


  Maak melding

 16. @ nummer 12
  prima verwoord volkomen mee eens. deze idioten snappen niet wat vrijheid is leven in een land waar je vrij kan schrijven en zeggen wat je wil zonder bang te zijn voor jou leven dat geld ook voor limbo van sky radio wat hij nu doet heeft hij te danken aan de mensen die met hun leven hebben betaald voor de terug keer van de democratie in suriname, leeghoofden als pinto de jongeren en de rest van aanhangers komen hun zelf nog tegen let op mijn woorden. vrijheid van meningsuiting is een groot goed die wij met alle democratische middelen moeten beschermen en met behulp van bevriende democtatie in de wereld zal het suriname lukken om deze monsters uit het machtcentrum van suriname te houden.pinto heb je jou portie bruinebonen al gehaald in ocer ???


  Maak melding

 17. Deze reaktie heb ik van een andere forum lid gelezen, maar omdat ik goed vindt plaats ik het in zijn geheel hier op deze forum.
  Surinamers zijn diep diep gezonken als ik zie dat velen deze hebies,deze boeven deze brandstigters en moordenaars in bescherming nemen.en vergis je niet’ het zijn meestal mensen die niets hebben en kunnen bereiken, het enige waar ze op uit zijn is chaos om anderen te intimideren,vooral mensen die geen scholing of weinig scholing hebben gehad.was het mogelijk om dat land tussen de bouterse aanhang en de andren te verdelen zouden wij zien wie vooruitgan zou kennen en wie niet.


  Maak melding

 18. Daarom wachten du,neus DE JONGEREN DIE DE NDP aanhangen,@5,en het surinaamsvolk,al 27 jaar dec’82,dat anno 2009 op nog onverklaarbare wijze zonder conclussie is.

  Wie ,wat, hoe moet het surinaamsvolk,vooral de sociaal zwakkeren in geloven.
  Waarom zo lang, welk belang is er mee gediend?


  Maak melding

 19. Geachte barcode (reactie #9),

  Slechts het feit al, dat u in de gelegenheid bent om zelf een schuilnaam te kiezen en verkiest om uzelf ‘barcode’ te noemen, en ook nog geschreven met een klein letter, geeft aan, hoe inferieur u zich persoonlijk voelt.

  Toch wel dapper, dat u het des ondanks durft te reageren. Maar tegelijkertijd treurig te zien, hoe het Vernegeringsproces van dader op slachtoffer bij u succesvol gelukt lijkt te zijn. Maar dat geldt niet voor u alleen, als wij bepaalde reacties vluchtig doornemen. Vandaar dat wij u de eer gunnen u hierop aan te spreken.

  Begrijp ons niet verkeerd. Geenszins is het onze bedoeling mensen de grond in te boren, opgrond van hun ‘Recht op een Vrije meningsuiting’. Maar juist proberen wij door op u te reageren ook anderen te helpen, om enigszins uit hun bizarre psychische conditie te treden. Geen eenvoudige opgave, maar proberen doen wij het tenminste.

  U zegt in uw reactie dat het NIET de “Negers” waren die de Piramides van Egypte gebouwd hadden.

  En dit is nou precies wat men momenteel in Egypte bezig is te doen met betrekking tot de grafschennissen die jaarlijks plaatsvinden. Hierbij worden jaarlijks, zelfs dagelijks de laatste rustplaatsen van onze voorouders schaamteloos geplunderd en worden zelfs hun lijken opgegraven, om in musea wereldwijd tentoongesteld te worden.

  Zou u dat ook gedaan hebben met de graven van uw voorouders, uw opa, oma, overleden broer of zus? Om deze vervolgens ergens aan de Domineestraat in Paramaribo in een museum tentoon te stellen? Zeker niet. Maar deze grafschenners kunnen dat, OMDAT HET NIET HUN VOOROUDERS WAREN! Deze Egyptenaren zijn GEEN oorspronkelijke Afrikanen. Zelfs zien zij zichzelf niet als Afrikanen, maar als Europeanen, ondanks dat Egypte een land is op het Afrikaans Continent.

  BIJ SOMMIGE EGYPTISCHE BEELDEN, WORDT DE ‘BREDE ZWARTE AFRIKAANSE NEUS’ BEWUST STUKGESLAGEN, OM ZODOENDE ZWART-AFRIKA UIT DE ‘BAKERMAT DER BESCHAVING’ WEG TE WISSEN.

  Dus wanneer u zich afvraagt, waarom onder staatstoezicht deze graven (Piramides) geplunderd worden, onder het mom van “Wetenschappelijk Onderzoek”, dan weet u hierbij, dat het respectloos en gevoelloos kan gebeuren, omdat de huidige Egyptenaar geen affiniteit heeft met deze doden. Voor hun zijn het “Dode ‘Neger’ Koningen en Koninginnen”. Precies zoals hoe de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog, de gouden tanden van Joodse lijken losrukten.

  En u moet zien wat voor een plezier zij in Egypte eraan beleven, wanneer zij een gemummificeerde lijk boven water halen, bizar gewoon. Maar tegelijkertijd geeft het aan, hoe ver een ‘vernegerde geest’ durft te gaan, om niet alleen de Bijbel te vervalsen en te misbruiken ter rechtvaardiging van de Slavernij. Maar op den duur zelfs de hele ‘Geschiedenis van de Mensheid’ te vernietigen en vervolgens te vervalsen , op precieze de wijze hoe u daar eerder uiting aangaf. Wij hopen dat u het enigszins kunt volgen.

  U zegt dat “Negers” geen beschaving hebben. Dat hangt er vanaf in hoeverre het Ontnegeringsproces bij iemand (ver) gevorderd is. Dus daar zijn wij het niet helemaal met u eens.

  Maar met “Neger” bedoelen wij van de Bewustzijnsbeweging EBU-Akademiya NIET datgene wat u kennelijk bedoelt. Met Negers bedoelen wij diegenen, bij wie het Vernegeringsproces van meer dan vier eeuwen ‘meer dan succesvol’ verlopen is.
  Want nogmaals:

  “ELKE NEGER WAS EEN SLAAF, MAAR NIET ELKE SLAAF WAS EEN NEGER.”

  DENK HIERBIJ AAN DE ONTVOERDE KHAMIT (Afrikaan) ‘KUNTA KINTE’ UIT DE TV-SERIE ‘ROOTS WIJ ZWARTEN’ VAN ALEX HALEY.

  Hiermee bedoelen wij te zeggen, dat een “NEGER” niet persé iemand uit Afrika of iemand met een donkere huidskleur hoeft te zijn. Een Neger kan ook die witte buurman van u zijn ergens in Amsterdam of Groningen. Of die Hindustaan in Calcutta, of die Javaan in Indonesië of die Afrikaan in Rhuwanda/Afrika. Trouwens, sta er bij stil, dat gezien uw reactie, u zelf wil lijken op een Neger, zonder dat wij u gezien hebben?

  HET ‘NEGER-ZIJN’ IS GEEN HUIDSKLEUR, A NO WAN BLAKAMAN SANI. HET ‘NEGER-ZIJN’ IS AFHANKELIJK VAN DE ‘BIZARRE TOESTAND’ WAARIN UW GEESTESGESTELDHEID IN VERKEERT, IN RELATIE TOT UW HOUDING NAAR UW MEDEMENS TOE.

  Een goed voorbeeld is de voormalige President van Amerika George W. Bush of de slavenhouder, slavenhaler, de toenmalige Paus van Rome en de kerkelijke leiders wereldwijd ten tijde de Slavernij, ook wel de Khamitische (Afrikaanse) Holocaust genoemd.

  Hoe noemt u iemand die een ander oplicht en hoe noemt u iemand die een ander vernegert?

  Begrijp ons goed, dat een ‘vernegerde geest’, inderdaad weinig beschaving kent. En als je meer dan vier eeuwen lang de Ergste Mensenrechtenschending ooit in de geschiedenis van de mensheid op je geweten draagt, EN VOORAL; nu nog wereldwijd genuanceerd en ongenuanceerd met zulks een houding doorgaat, alsof je niet te stuiten bent, maakt dat NIET uit of je nou uit India, Europa, China, Amerika of Afrika komt. JIJ bent een Neger en NIET de andere.

  En zoals u dat zei; Negers hebben geen beschaving, inderdaad, tenzij het hen lukt, om u hun interpretatie van beschaving op te leggen.

  Vandaar ook het Bewustwordingsproces, om ook u op weg te helpen, de dingen beter te begrijpen, beschaafd te zijn of te worden.

  Slaapt u er een nachtje over, in de hoop dat het “dubbeltje uiteindelijk mag gaan vallen”.

  Succes ermee.


  Maak melding

 20. Dan begrijp ik Neus niet hoor.
  Waarom reageer jij dan.
  Jij zelf geeft aan NIEMAND….ben jij iemand dan…ik begrijp het niet.

  Mi dinkie na dati Neus, verstag no e wroko bun.


  Maak melding

 21. Gaan jullie aan het land werken, gaan jullie planten…ga en doe iets aan het land, breek die ouwe verlaten koloniale sloop gebouwen in de stad weg…ga iets doen.

  Heledag… dag in dag uit 8dec.80…..wij leven nu in 2009 wij hadden veel verder moeten zijn met land en volk…maar door een stel ezels lopen wij nog steeds als buriki’s en nutteloos het land kapot te maken en te verkopen aan de buitenlanders…..STEL IDIOTEN.


  Maak melding

 22. ik vind geef de man bouta de kans om zijn werk te doen laat oude dingen aan een kant laat de oude politiek partij naar huis wij hebben zoveel jongeren die surname op een goede pad kan brengen geef hun ook een kans
  laat de schurken naar huis. kijk bijvoorbeeld
  naar poulsomo hij moet niet veel praten hij was gevlucht om bouta nu zoek hij witte voetjes bij bouta. maar je weet niet wie bouat is hij is gemengt met iengie broedoe. die wraak gaat hij terug nemen . sang dee na kaka foroe ede faja watra za poering geng.


  Maak melding

 23. wij willen geen militere in de politiek zij horen in de kaszerne te blijven en op te letten naar vijanen en niet in de regering.als bouta wil bemoejen dan moet hij niet de miltere gaan opzoeken.


  Maak melding

 24. @ 13 blaka bakra

  Ook wij jongeren die de ndp aanhangen waarvan meneer Bouters de voorzitter is waren en zijn nog steeds opzoek naar de perfecte leider van onbesproken gedrag en zonder zonde.

  Jij @13 bent het in ieder geval niet, anders was je nu al voorzitter van de grootste party, tegen meneer Bouterse.

  Voor ons zijn de NDp ers aan de top included meneer Bouters de leidraad van de jongeren die een opnieuwde samenwerking tussen alle paryijen in Suriname wensen,zonder frommel, zonder haat, waar jij en ik wat weten ,waar we uiteindelijk samen iets van weten,om bijvoorbeeld de kinderbijslag voor onze kinderen op een goed niveau te brengen.

  Dit kan toch besproken worden in de dna met de NDP parlementariers,zonder 8 dec ’82 erbij te halen?
  Daar zijn de rechters en de advocaten toch voor DU.
  Voor 8 dec ’82. het duurt echt nu te lang en gaat ten koste van generaties jongeren.


  Maak melding

 25. De jongeren begrijpen de politiek niet of de rechtsgang die een man die 27 jaar het volk onderschot heeft en ook de overheid zomaar van alles en nog wat in het land kan doen?

  Pak hem op en stop a zaak ,want argument dec ’82 met klappen en pistolen en bommen,en landmijnen,zal er misschien nog zijn voor du als hun wraakbehoefte niet wordt vervuld, maar aan alle NDP ers is dit na 27 jaar wachten op wet en recht besteed aan lariekoek.


  Maak melding

 26. De boeven die maskeren met dec ’82,zullen heellaas op heterdaad betrapt moeten worden, want ze zijn zo dec ’82 zonder conclussie wet en recht gehersenspoeld, dat ze door ruzie en haat het volk in hindoestanen zijn slim,creolen zijn lui,indianen in hangmatten met lichtmotor,boslandcreolen dierlijk rovers,chinezen 24 uur per dag werkers(vorm van mensslaaf zijn),braziliaan werkt hard,de javaan is slim, hebben verdeeld.

  Ondertussen maakt gladjannes zich klaar om met gevulde broekzakken,boven de hoofden van de creool en de sociaal zwakkeren ook onder gladjaanes zijn groep,en over de ruggen van de creool en de sociaal zwakkeren uit zijn eigen groep een trobie te organiseren,zodat te a chaos de kan je bijna niets meer terug vinden en heeft meneer Bouterse het weer voor dertig jaar gedaan.

  Wij jongeren zijn ook SHERLOCK HOLMES.
  Tsssssssssssssssssssssshypocrieten,hebzuchtenaren, haatzaaiers en verdeel en heers politiek zaaiers.

  De jongeren die de NDP aanhangen,willen samenwerking tussen alle partijen die volks en landsbelang willen gaan dienen en de NDP, naast het dec “82 proces.

  Tegenwoordig is het ophouden van volksbelang verboden.


  Maak melding

 27. @ 19 du

  Ja wij zijn die mensen zonder scholing en dat zijn er inmiddels een hoop die de boodschap zonder haat van meneer Bouterse en andere partijgenoten volledig begrijpen.

  Nu begrijpen we pas waarom veel van jou mensen die recht en wet moesten en moeten beschermen zooveel mooie huizen heben lang na meneer bouterse en nog veel meer louge zaken oa sur tot xtc opslagplaats maken. pak Bouterse op hij heeft die opslagplaatsen.bewijs mie e joe joe no in wan ka patoe.

  Kijk ook een keertje om en geef toe dat ook jou mensen uiteindelijk massaal voor ogri zijn gezwicht.

  Let op!
  Meneer Bouterse is geen heilige, meneer bouterse is onze volkslieder die het niet erg vind dat er ogen op zijn partij gericht zijn.

  De ogen zijn er toevalig om jullie boevenstreken bovenwater te halen.

  Hebben we dan elkaar niet genoeg bedonderd?


  Maak melding

 28. Du het leven gooit ons genoeg citoenen toe om ons te verzieken.

  De jongeren verslaan jou haat door alleen het goede te streven en het slechte na te laten.

  Jullie moesten zelfs hals over kop die slaaprikken van een rechters aansporen om de zaak niet te laten verjaren,en dan NDp ers de schuld geven van jullie frustaties vanwege het lang wachten op recht en wet dec’82.

  Als je bij de volgende ronde bij de bushalte staat du,gaan we je weghalen,want jijlijkt te sterven van haat.

  De jongeren niet wij willen werk en geld en voorwaarden geschapen door onze overheid wie dan ook aan de macht komt.


  Maak melding

 29. @18 Du en @ 21 de drieenige god.

  De jongeren weten nu hoe toegangelijk meneer Bouterse is.

  Van jou drieenige god kunnen we dat niet zeggen.

  Dit onderwerp bindt het surinaansvolk niet.

  De éen zit met niet vervulde wraakbehoeften 27 jaar dec ’82,terwijl recht en wet het volk ophoudt,de een wil meedenken ,meebepalen, meebesluiten,en beleid maken,maar worden al 27 jaar gekoeioneerd, door mensensdie menen beleid alleen te willen en kunnen maken met buitensluiting van een groot gedeelte van het volk die de NDP aanhangen.

  Dat is dictatuur drieenige god du,iwan en andere figurantenten van het haatkader.


  Maak melding

 30. als jou haatbende aan de macht komt lijkt het de jongeren handig massaal naar frans guyana te verhuizen, want met haat opgroeien is niet verantwoordelijk en daarom weigeren de jongeren jullie hateloze opvoeding en gaan weglopen van huis naar buurman, die is ook europeaan.


  Maak melding

 31. @DU je praat in je zelf na so law e bieging
  sorry ik ben vergeeten dat het zo is
  over de doden alleen maar goed
  prima gedaan wapen broeder.
  het was te weinig DU NEUS luister naar de jongeren domoor
  en vuile neus ook me de witte streepen aan zijn neus


  Maak melding

 32. Beste blaka bakra (reactie #13),

  Wij kunnen ons best voorstellen, hoe moeilijk u het met u zelf heeft, wanneer u merkt dat ondanks een Vernegeringsproces van meer dan vier eeuwen Slavernij, gevolgd door Bijbelse vervalsingen wereldwijd, vervolgens gemanipuleerde politieke vormen van onderdrukking zoals Kolonialisme, Neokolonialisme en nu Globalisatie, het nog steeds NIET helemaal goed gelukt is, om alle ‘vrije mensen’ vernegerd te krijgen.

  Vervelend voor u.

  Kennelijk had u graag wereldwijd inferieure Negers van alle rassen gezien, waarmee u alle kanten op zou willen gaan onder uw dominante supervisie.

  Mensen die u van alles en nog wat kon wijsmaken, daar Negers toch nauwelijks iets van hun geschiedenis kennen. En opgrond daarvan u uw valse superioriteitsgevoel makkelijk zou kunnen botvieren, door deze Negers te voeden met vals informatie, ter versterking van hun inferioriteit t.g.v. uwzelf

  Maar helaas, aan ons zal u nog geruime tijd moeten wennen.Je bent uniek of je bent het niet.

  U zegt dat Bouterse een demagoog is en beslist niet charismatisch.

  Nou beste heer, dat mag u vinden. Maar uw ‘verlangen’ vanuit een diep geworteld gevoel van rancune en een vals superioriteit, hoeft nog niet op realiteit berust te zijn. Kinderen vinden hun ouders niet altijd even lief, vooral als ze eerder een tik gekregen hebben. Maar kort daarna vinden zij deze zelfde ouders de liefste van de hele wereld, als hun een knuffel en een snoepje toebedeeld is. Dus uw houding is niet merkwaardig, juist kenmerkend. Kinderen kunnen soms ook opportunistisch en rancuneus zijn, afhankelijk van het moment of ze je lief vinden of niet

  En geloof ons maar, gezien onze lange aanwezigheid in deze Westerse samenleving, weten wij intussen, dat een Autochtone Europeaan psychisch geen grijsgebied kent. In zijn houding jegens een ander, is het zwart of wit of vals. En als het gaat om iemand onderuit te halen of door de grond te boren, dan zijn zij daar kampioen in. En dan speelt ras, kleur of familie totaal geen rol meer. En pas dan merk je waar de ‘Bron van Vernegering’ oorspronkelijk afkomstig is.

  Dus verwar UW kijk op Desire Bouterse of dat van ‘vernegerde geesten’, NIET met de kijk van ‘vrije geesten’ op hem. Iedere Europeaan kan roepen, dat hij Bruinebone-soep lekker weet klaar te maken, maar beslist NIET zoals hoe de Surinamer de kunst daarvan beheerst.
  En hier valt over smaak WEL te twisten, want m.b.t. dit recept is de Surinamer hoe dan ook kampioen in. Het is zijn uitvinding geweest, zoals het vernegeren van mensen een West-Europese uitvinding was (is).

  Zo hebben wij van de Bewustzijnsbeweging ons gespecialiseerd, in het van verre en dichtbij haast direct kunnen herkennen van een ‘vernegerde geest’, zowel bij wit als zwart.

  Tenslotte zegt u dat Suriname nooit politici met charisma gehad heeft. Alweer zo’n bevooroordeeld verlangen van u. Vandaar dat wij medelijden met uw leerlingen zouden hebben gekregen, als u hun docent geschiedenis was. Of met uw vrouw en kinderen uit een gemengd huwelijk.

  Maar wat u stelt is tevens een voorbode van wat onze kinderen op school en de volgende generaties jongeren wereldwijd te wachten staat, als alle lijken uit de Piramides van Egypte gehaald zijn. Vervolgens zal een valse geschiedenis Wereldwijd en in versneld tempo haar intrede doen op scholen en Universiteiten, als te zijn: ‘DE Ware Geschiedenis der Mensheid’;

  – dat de Europeaan de ‘eerste mens’ op aarde was en dat er ‘nimmer’ Zwarte-Afrikanen in Afrika gewoond hebben.

  – dat Slavernij nooit heeft bestaan en dat de ‘Ergste Mensenrechtenschending Ooit’ verzonnen was door de Arabieren.

  – dat het Pauselijk Besluit van 1454 nimmer bestaan heeft en dat de Arabische en Europese Slavenhandel en Slavernij nimmer heeft plaatsgevonden.

  – Dat de Joodse Holocaust de ‘Ergste Mensenrechtenschending’ ooit is.

  – dat er Westerse gezinnen op de maan wonen en half naakt kunnen rondlopen vanwege genetisch manipulatie.

  – dat Michael Jackson niet van Afrikaanse afkomst was en tevens een halfbroer was van Elvis Presley.

  Om tenslotte op de voorpagina in de krant te mogen lezen, dat wie een zwart kind van Afrikaanse origine als uniek exemplaar aan het gezin wil toevoegen, zich een jaar van te voren moet aanmelden bij de Sperma Bank in uw buurt, met een wachttijd van zevenjaar. Omdat dit ‘exemplaar mens’ (Homo Sapien) intussen reeds uitgestorven is, vanwege het gat in de ozonlaag.

  Terwijl het bewoneraantal in de wereld, intussen gereduceerd is geworden tot een kritisch minimum, als gevolg van een wereldwijde ‘Vernegeringsproces van Ontmenselijking’, door een betrekkelijk aantal politiek onwetenden binnen deze wereldsamenleving.

  En u was daar debet aan.


  Maak melding

 33. @ EBU-Akademyia. Mijn God man, hou nou eens een keer op met dat eeuwige gezever van je. Ik word hier absoluut niet goed van. Je geeft nooit rechtsteeks antwoord op vragen. Je eeuwige gezeur hangt zo wat iedereen, en zeker mij, de strot uit. Wordt het niet eens tijd dat je je op andere dingen gaat focussen dan op dat “negertje” spelen en dat pauselijke besluit van zeven eeuwen geleden. Het wordt hoog tijd dat je opdonderd van dit forum, want je voegt helemaal niets toe aan de wezenlijke discussie over onderwerpen die er WEL toe doen. Wat jij zit te zeveren is alleen maar wat je misschien uit een boekje hebt gelezen, maar voor de rest is het 0,0.
  Maak mijn hoofd niet meer moe met die achterlijke idioterie van je en ga eens een keer naar een psychiater. En als je niets anders te doen hebt dan je onzin op dit forum te zetten, dan zou ik je een advies willen geven: ga eens proberen echt werk te zoeken. Looser. Overigens was dit mijn laatste reactie aan EBU-Akademiya. Deze man hoort in een gesticht thuis.


  Maak melding

 34. hahha ai boi bewustzijnsbeweging als jij zo doorgaat raak je echt een keer buitenbewustzijn hahahaha
  tang boeng en blijf heliig geloven in uw stelling straks zul je zeggen dat de chinese muur gebouwd is door afrikanen hahaah

  tang boeng


  Maak melding

 35. ai baja DU,je verkrachtte de Nederlandse taal al,nu ga je met de Engelse taal beginnen.Schoemaker houd je bij je leest jere DU.en jij aanbidt Brunswijk de evenzo ,MOORDENAAR,VERKRACHTER,DRUGSCRIMINEEL ENZ.ENZ. .Kom niet ermee dat je geen bewonderaar bent van Brunswijk want anders LIEG je tegen jezelf.


  Maak melding

 36. buitenbewustzijnbeweging u zegt: Iedere Europeaan kan roepen, dat hij Bruinebone-soep lekker weet klaar te maken, maar beslist NIET zoals hoe de Surinamer de kunst daarvan beheerst.

  Daarom hebben politieke partijen waaronder ndp en nps deze strategie toegepast om stemvee te winnen, geef het gewone volk een portie bruine bonen met zoutvlees en je hebt de verkiezingen gewonnen. Dan volgt weer een periode van armoede, moreel verval, en zware criminaliteit gefeliciteerd hoor buitenbewustzijnsbeweging.


  Maak melding

 37. hahahahahaah ai mi gado weet je wat jullie zijn de jongeren, akademiya, pinto, na mi noem ze maar op jullie zijn een stelletje vernegerde negers dom achterlijk gefrustreed. onderwerp kamaraad bevestigde betrokkenheid bouterse, lees wat voor onzinige reaktie nummer 40, de jongeren en de rest van die idioten geven deze domme negers hebben een groot gat in hun kop die niet te dichten is.hoe kan je in hemelsnaam een discussie met deze demagogen voeren .er is hoop want er zijn een aantal mensen op dit forum die hun vertand wel gebruiken om een verstandige reaktie te geven maar daar horen de voorstanders van bouterse absoluut niet bij ze leven in waan een doctrine een dogma.


  Maak melding

 38. @ nummer 3
  als bouterse bij gebrek aan bewijs vrijgesproken moet worden is mijn vraag aan jou waar is het bewijs dat deze 16 surinamers met een tegen coup bezig waren of zijn ze door de bliksem gedood, of de bekenden zonnesteek als de baas van de S2 de militaire inlichtingendienst sedney beweerd dat naar zijn weten geen enkele dreiging was van een tegen coup, hoelang willen jullie het volk en de nabestaanden voor de gek houden er zijn 16 mensen op zeer brute manier gedood de hele legertop was daar sommigen hebben meegedaan aan het folteren en doden van onze landgenoten. het is misdadig, onetisch, immoreel om deze misdaden tegen ongewapende en onschuldige burgers te verdedigen of goed te praten.de straat man DU


  Maak melding

 39. Neus #12 en dan ga ik ook heel persoonlijk worden.
  Mij kan in elke geval niet het verwijt worden gemaakt ooit wat met jou creator te hebben gehad opdat jij als notoire mislukkeling zou ontstaan. Teer op vrek!!!


  Maak melding

 40. Neus = DU en DU = Neus,
  Simpeleweg om het feit dat dit tweeslachtig wezen consequent dezelfde sjtomme grammaticale taalfouten maakt. Een naieve stemmingmaker en propogandist ten voeten uit..


  Maak melding

 41. gelukkig ken ik de naam autar, goede dammer en over het algemeen verstandige mensen die op nummer 43 doet die naam autar tekort hij is geen antwoord waard ik sta boven dit soort figuren ik ben benieuwd met welke nickname je de volgende keer gaat reageren zielig figuur ben je.


  Maak melding

 42. Zozo DU, krijgt het heen en weer,wat goed zeg,ga door Akademiya en de Jongeren.
  Maar DU, kan je echt niet lezen?Want Akademiya typt zeer goed Nederlands of is dat te hooggerepen voor je?Als je Akademiya voor dom uitmaakt,is het een teken dat je dommer dan dom bent.Klopt dat je ongeletterd bent,want als men je reaktie`s leest ,kan men er echt geen touw aan vast knopen.

  Oen Tja Go,Jongeren,Akademiya,Pinto en Na Mi,laat jullie niet kisten door de domste uit de klas DU.
  Tie Deh Tamara Oen Sah Stree Go Moro Fara,MegaBlok Is Comminggggggggggg.

  De bevestiging van die zg kameraad stinkt en rammelt van alle kanten,what`s next?


  Maak melding

 43. hahahahaa,hooggegrepen
  daarom worden zwarte mensen heel makelijk naar de slachtbank geleid , bouterse en akademiya hebben een aantal overeenkomsten ze praten veel zonder inhoud, natuurlijk vind jij de jongeren en akademiya goed ik had niets anders van jou verwacht jullie zijn van de zelfde akademiya.de toekomst zal laten zien wie gelijk heeft, nu al weet ik hoe de aanhangers gaan reageren als het anders loopt dan ze vewachten, ze zullen weer anderen de schuld geven let op mijn woorden .


  Maak melding

 44. Hoe je wend of keert, de Magistraten in Suri. zullen zich wegens ( lijfbehoudt ) 2x bedenken om de schuldige achter de tralie te zetten.

  Vegeet niet dat deze man alreeds een elite groep heeft in suri. ingeval hij wordt gepakt, deze groep in actie zal komen door dood en verderf te zaaien. Tenzij er van buitenaf actie wordt ondernomen.

  Ik ben helaas bang dat dit een bodemloze put wordt
  met alle frustratie van dien.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.