dinsdag, februari 20, 2024
HomeNieuws uit SurinameSuriname wacht nerveus op kopietje Andere Tijden

Suriname wacht nerveus op kopietje Andere Tijden

-

Does Travel & Cadushi Tours

PARAMARIBO, 30 mrt – De uitzending van het Nederlandse televisieprogramma Andere Tijden over de staatsgreep van 1980, heeft flink wat tongen losgemaakt. In Suriname is het programma weliswaar nog niet gezien. Er wordt in grote spanning gewacht op een kopietje.

Dat moet nog van overzee komen. Geen van de lokale televisiestations is er nog in geslaagd jonkheer Max Vegelin van Claerbergen, in 1980 ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in Suriname, te laten zien. Dus heeft iedereen zijn beweringen over de Nederlandse betrokkenheid van horen zeggen. Of van de commentaren die uit Nederland zijn komen aanwaaien.

Dat geldt evenzeer de onthullingen van grootmajoor buitendienst Koen Koenders van de Nederlandse Militaire Inlichtingen Dienst en voormalig ‘superminister’ André Haakmat. Het heeft menigeen er niet van weerhouden zijn minder of meer deskundig licht te laten schijnen. Zo heeft universiteitsdocent August Boldewijn oud-legerleider Desi Bouterse ‘uitgedaagd’ te reageren op de beweringen uit Nederland.

Bouterse zelf hult zich in absoluut stilzwijgen. Ook de rest van het politieke establishment verkiest vooralsnog zich van commentaar te onthouden. Alleen ex-parlementsvoorzitter Emile Wijntuin is enigszins uitgekomen. Hij ziet – anders dan anderen – Suriname Nederland niet aanklagen. Politiek ligt dat moeilijk, omdat te veel vooraanstaande Surinamers met de billen bloot zouden komen. De politieke berg die een politieke muis baart?

opening
Fernandes Express
Caribbean Party

73 REACTIES
 1. dyugudyugu/opschudding in de brouwerij
  nu pas komt de aap uit de mouw

  er komt zeker geen einde aan dit gedoe,we zijn allemaal nieuwsgierig maar dit mag ook niet de ontwikkeling van suriname in de weg staan.

  men is bewust bezig in nederland de surinamers op te jutten tegen mekaar en niks anders.
  volgens ingewijden is de film ook niet compleet,delen zijn weggelaten.

  geruchten doet de ronde dat met de vertoning van de film,men het nieuw front in verlegenheid wilt brengen.en in het bijzonder de voorzitters van de toen samenwerkende politieke partijen de n.p.k.


  Maak melding
 2. Politiek ligt dat moeilijk, omdat te veel vooraanstaande Surinamers met de billen bloot zouden komen……..Dus MOET er één man(lees:Bouterse) hiervoor opdraaien.Venetiaan wil in eigen land de NDP als zijn politieke tegenstander met wortel en tak uitroeien terwijl hij een Arabischeconferentie in Quatar gaat bijwonen waar ook nog de Sudanese president aanwezig zal zijn die vanwege de moord op ruim 300.000 Sudanezen internationaal wordt “gezocht” om voor het Internationaal gerechtshof in Den Haag te verschijnen.Suriname is mede-ondertekenaar voor de tot standkoming van het vorenvermeld Gerechtshof.


  Maak melding
 3. hahaahaa ai mi gado.
  wie hou wie, nou hier voor de gek nerveus voor wat ? de mensen die zich voor doen als de grote (lEIDER)die moeten het volk komen vertellen over hun verraad richting onze samenleving tot nu toe is het muistil. we benne benieuwd maar loopt ons land zo achter dan je kan het van internet halen toch of niet soms???


  Maak melding
 4. Nav de uitzending door Andere Tijden, gaan nu de “Sur poppen” dansen ! Dit was toch al jaren bekend ! Alle vogels hebben gefloten…Roy Bottse.. enz. enz. Kol Valk heeft een rol gespeeld.. niet direct, maar achter de coulissen! De Maj.b.d. Koenders kwam nauwelijks aan het woord. De man…die veel weet en zéér betrokken is met Suriname ! Velen..die van de hoed en de rand weten, zijn er helaas niet meer…niet alleen van 1980, ook van 1982, o.a. de helaas overleden Kol. b.d. Bas van Tussenbroek. Nu begint de woenjoe-woenjoe…als allang de (beer)put…gedempt is!


  Maak melding
 5. “Suriname wacht nerveus op kopietje Andere Tijden”, met alle respect, maar dit vind ik een domme kop. Bovendien wisten wij reeds na de coup in 1980, dat heer Bouterse werd onderricht door Valk. Ook hebben veel mensen die oppositie voeren tegen Bouterse de zaak toen ondersteund.


  Maak melding
 6. Nederland moet klare wijn schenken.
  Ik, ex officier Roy Bottse ben, na diverse onthullingen in de media, in 1983 door Nederland gevraagd om te getuigen voor een bijzonder college olv van de bijzondere rechter van der Poel in Den Haag. Ik woonde toen reeds op Curaçao en ben op kosten van Nederland naar Nederland gegaan. Ik keerde echter nog diezelfde dag terug omdat het college, anders dan was afgesproken, weigerde mijn getuigenis op de band vast te leggen en mijn ter plekke een kopie te geven. Ik had als alternatief aangeboden dat de hearing plaats moest vinden in de aanwezigheid van een door een jurist van mijn keuze. Bij aankomst in de speciaal ingerichte gehoorzaal in Den Haag, op dezelfde dag van aankomst in Nederland, vroeg ik zodra ik het woord kreeg hoe het staat met de band opnamen en dat de jurist van mijn keuze standby is en eventueel met een uur hier kan zijn. De zitting werd direct geschorst voor overleg tussen de uit drie leden bestaande commissie van onderzoek betrokkenheid Nederland bij de Staatsgreep van 1980. Na ampele minuten, werd ik gevraagd in een bezijdens gelegen kamer te komen alwaar rechter van der Poel gedurende ongeveer een kwartier heeft getracht mij te bewegen tot het afleggen van een getuigenis zonder bandbrecorder en zonder juridische bijstand. Ik heb hem duidelijk gemaakt dat uit een gezin kom waarvan de vader heeft gestreden voor Nederland tijdens de Tweede WO, in Nederland en ook in Azie, waaronder Indonesie en ook Australie, maar het vertrouwen in het woord van de Staat der Nederlanden nihil is. Ik zal u besparen wat hij en met hem velen die hun leven hebben gewaagd voor Nederland voor behandeling hebben gehad. Terwijl het volstrekt anders was afgesproken en beloofd. In ider geval bleef ik op mijn eisen staan en omdat geen van beiden werden ingewilligd…. vertrok ik nog dezelfde middag, 6 uren ongveer na aankomst, weer terug naar Curaçao. De vraag waarom de commissie mij niet onder mijn termen wilde horen laat ik voor beantwoording over aan het geweten van onder andere de toenmalige kolonel Valk. En ook aan anderen die ik niet bij naam wil noemen maar die wel hebben deelgenomen aan gesprekken bij Valk thuis. Zij weten het, zij zijn Surinamers en moeten naar voren stappen om te vertellen op welke wijze eerst de officieren werden benaderd en later de onderofficieren. Niet zonder wroeging, en dat mag u weten, denk ik terug aan de manier waarop zovelen hoera riepen toen de staatsgreep in 1980 plaats vond, en daarmee de deur tot alle ellende hebben helpen open zetten. Helaas ook diversen personen die in 1982 vermoord werden. Nederland had de ervaring en wist dat uit staatsgrepen nooit iets goed komt. Hoe kon het dan dat de hoogste Nederlandse officier zich vanuit zijn functie als regisseur opwierp voor een onwettige omwenteling en waarom heeft Nederland zo lang gewacht om in te grijpen toen het duidelijk was dat mede door hun toedoen de zaak volstrekt uit de hand liep. Waar is trouwens de juichende Surinaamse massa van 1980 gebleven…. niet dapper genoeg om naar voren te stappen ? Te jo e kwekie snekie, joe e kisie aboma. Zelf ben ik wegens deelname aan diverse verzets activiteiten enkele malen in Nederland opgepakt geworden, ben ik in Frans Guyana gearresteerd en werd na uitlevering aan de Nederlands Antilliaanse regering in 1984 met bezielde mede vrijheidsstrijders enige tijd opgesloten in Koraal Specht, het huidige Bon Futuro. Het is een schande dat Nederland, maar ook de vele juichers tot op heden nog nimmer hun verantwoordelijkheid hebben genomen voor de diepe ellende welke zij hebben helpen scheppen of blindelings hebben ondersteund. Laat mij eindigen door op te merken dat Suriname helaas niet het enige land is waar het Nederlands bestuur, in de meeste gevallen middels militaire functionarissen, volstrekt doorgesproken en goedgekeurde plaanen ten uitvoer heeft gebracht gericht op het ten val brengen van regeringen in hun voormalige koloniën. Ik heb vele lange gesprekken gehad met Raymond Westerling ” de eenling”. Van deze legendarische commando die er ook helaas niet meer is, heb ik veel van de geschiedenis geleerd en begrepen. God zij met ons Suriname enz enz.


  Maak melding
 7. het allerbeste voor het land is
  om alles te laten rusten.de nabestaande zijn zelf een trauma.en ja in een oorlog vallen er helaas doden.dus nu
  Laat alles met rust.allen zo kan mijn Lieve Suriname verder


  Maak melding
 8. Heel eenvoudig de Nederlandse Ambassade in Suriname een verzoek doen of de RVD in Nederland.
  Hou toch op want ik heb de uitzending samen met een medewerkster van de Surinaamse Ambassade in Nederland gezien.
  Wie dat is mag ze zelf vertellen want er is een opname gemaakt door de veiligheidsdiens van de Ambassade.

  de groeten grappenmakers


  Maak melding
 9. @isri

  Dat de wegen slecht zijn in SME weten we allemaal en de schuldigen dat zijn er vele.
  Maar voor een aanrijding is het simpel daarvoor zoeken we de schuld gewoon bij de bestuurders, die hadden hun gedrag aan moeten passen.

  Zo ook in dit geval: de militairen die verantwoordelijk zijn voor de december moorden moeten hun eigen verantwoordelijkheid voor hun daden dragen.
  Echte mannen doen dat en geven eerlijk toe wat er gebeurt is.

  Jammer alleen dat die coup pleger geen echte mannen zijn. Zelfs de verhalen rondom de coup geven dar blijk van.

  Ik zou zeggen weg met dat incompetente omhoog gevallen zooitje.


  Maak melding
 10. Geachte redaktie,

  Kolonialisme is de benaming voor een systeem waarin staten eigen koloniën hebben, zoals het Koninkrijk der Nederlanden t.o.v. bijvoorbeeld Suriname en de Nederlandse Antillen.

  Bij kolonisatie is er sprake van uitbreiding van het grondgebied van een soevereine staat. Afhankelijk van de houding van de kolonisator, werd er over de bevolking beslist, werd deze verplaatst of zelfs uitgeroeid (inheemsen). Zodoende heeft deze term ‘kolonialisme’ een negatieve bijklank gekregen.

  Koloniserende naties waaronder Westerse landen, overheersen over het algemeen de middelen, de arbeid, en de markten van het koloniale grondgebied (Suriname), en kunnen ook socio-culturele, godsdienstige, en taalkundige structuren aan een bevolking (zie ook cultureel imperialisme) opleggen. In Suriname was (is) dat, de Westerse cultuur of leefwijze (vb. Sinterklaasfeest), het Christendom en de Nederlandse taal. Daardoor werd ook het Sranantongo en de Winti-cultuur in Suriname hardhandig in de ban gedaan en werden de leefsystemen van de Marrons in het binnenland van Suriname, zogoed als vernietigd en onder toezicht gebracht van de centrale regering in Paramaribo.

  Kolonialisme is hoofdzakelijk een systeem van directe politieke, economische, culturele interventie en hegemonie, door een krachtig land in een zwakkere.

  Hoewel het woord kolonialisme vaak onderling verwisselbaar is met imperialisme, wordt de laatstgenoemde soms ruimer gebruikt, aangezien het informeel over uitgeoefende controle (via invloed) evenals formele ‘militaire’ controle of economische hefboomwerking gaat.

  De term kolonialisme kan ook worden gebruikt om naar een ideologie of een reeks geloven te verwijzen om dit systeem te legaliseren, goed te praten en/of te bevorderen.

  Het kolonialisme werd vaak gebaseerd op de etnocentrische overtuiging, dat de moraal en de waarden van de kolonisator superieur waren aan die van gekoloniseerde; sommigen koppelen dergelijke geloven met racisme en pseudo-wetenschappelijke theorieën daterend van achttiende en de 19de eeuw.

  In de westerse wereld leidde dit tot een vorm van proto-sociale Darwinisme, die witte mensen (de witte westerse Europeaan), aan de bovenkant van het dierenrijk plaatste en zodoende “natuurlijk” verantwoordelijk werden gesteld, voor het overheersen van niet-Europeanen, waaronder Surinamers.

  En aan dit systeem ontlenen oude politieke organisaties gesticht tijdens het Nederlands kolonialisme in Suriname hun bestaansrecht, zoals de Nationale Partij Suriname (NPS) en de Verenigde Hindustaanse Partij (VHP). Wat ook geldt voor bijvoorbeeld vakbondsorganisaties zoals de Moederbond en C-47. Tevens de voornamelijk Christelijke kerken aldaar. Al deze organen in dienst van het koloniaalsysteem, worden ook wel: ‘DE LANGE ARM VAN HET KOLONIALISME’ genoemd. En aan dit systeem was aanvankelijk de bedoeling, om ook het Korps Politie Surinaamse en een Surinaams Leger onder Kolonel Elstak hiervoor klaar te stomen.

  Op 25 februari 1980 echter, trokken ontevreden Surinaamse militairen o.l.v. ene sergeant Desire Delano Bouterse tot ongenoegen van het Koninkrijk der Nederlanden (Kolonel H. Valk), een streep door deze rekening en werd het Surinaams Nationaal Leger geboren. En zo kon een aanvang worden gemaakt met het uiteindelijk ter hand nemen van de ontwikkeling van de Republiek Suriname, door Surinamers, voor Suriname.

  Een door het buitenland opgelegd
  ‘ondemocratisch’ samenwerkingsverband tussen de Uitvoerende Macht en de zogenoemde Onafhankelijke Rechterlijke Macht van Suriname, als gevolg van een vals december proces, werd noodgedwongen uit de Westerse kast gehaald, om vervolgens de voormalige kolonie Suriname krachtig te dwingen binnen het koloniaalraamwerk van het buitenland te blijven operen. Een scenario welke wereldwijd intussen reeds achterhaald is geworden.

  Vandaar ook dat Surinamers als Desire Delano Bouterse (1945) en Cornelis Gerard Anton de Kom (1898-1945), de Surinaamse geschiedenis zullen ingaan als;

  ‘HELDEN VAN DE NATIE’.


  Maak melding
 11. @Roy Bottse U hebt gelijk in het geen U hebt gedaan uit de geschiedenis is gebleken dat Nederland zijn afspraken weleens niet nakomt kijk naar de Molukkers jaren gevochten voor nederland in indie en met loose beloftes afgescheept dus U had in mijn ogen alle reden te weigeren en op Uw strepen te blijven staan. Wat betreft de juichende surinamers die nu zich verschuilen waren dat niet mensen die toen een hoop verwachtingen hadden en waarvan uiteindelijk niets terecht is gekomen? en zich nu maar teleurgesteld koest houden> Waar is het volgens U dan fout gegaan in de tijd na de coup?

  Ik hoop dat reageerd op dit bericht.

  groet,


  Maak melding
 12. Beste Roy Bottse nr 9 .

  Ik zou zeggen ; maak contact met de telegraaf Nederland

  Geef een intervieuw met bewijs matriaal, in bij zijn van een jurist .
  Uw woorden in uw betoog/ verhaal kan van een ieder afkomstig zijn op dit forum .

  Maak uw verhaal geloofwaardig.
  * Het is niet dat ik u niet geloof .
  Een intervieuw in de Telegraaf gaat de wereld over .
  * Mag ook via CNN .

  Mvrgr .


  Maak melding
 13. Alhoewel zij alles doen wat mannen plegen te doen zijn zij naar alle waarschijnlijkheid voor jou geen mannen omdat zij hun verhaal niet aan jou snotneus wensen op te hangen?

  Het verhaal van Roy Bottse spreekt boekdelen.

  Zie daar een der aanleidingen en oorzaken van het kat/nauw 8 december’82 verhaal.

  Moest er volgens rancu met gekruiste armen worden gewacht op de zoveelste contra coup?


  Maak melding
 14. @ botse
  mede vrijheidsstrijders.dus jij vond ook dat suriname bevrijd moest worden van deze tiran bouterse.mijn vraag aan jou is waarom vond jij dat je in het verzet moest gaan om bouterse te verjagen, kan je daar antwoord op geven.ik weet dat zij jou raar lusten de klik rond bouterse, ik kan nog meer namen noemen maar dat is nu niet van belang .


  Maak melding
 15. De coupplegers waren de Redie Mooesoes uit de 20ste eeuw. Het waren echt geen vrijheidstrijders. Met de inzichten van nu kunnen we ons het volgende afvragen.
  Is Bouta een vrijheidstrijder of landverrader?


  Maak melding
 16. Roy.Bottse,

  Bij deze bedankt voor de uiteenzetting in de hoop dat de lezers nu eindelijk eens weten dat de Nederlandse regering wel degelijk op de hoogte was.
  Ik breng bij jou in herinnering het afhaken van een collega zijn initialen D.W, jij weet wie ik bedoel.
  Wij zullen eens praten als de tijd rijp is want ook ik heb een week vastgezeten in Nieuwersluis.
  De tegencoup waar jij in zat had meerdere gezichten, de ene was liquideren van D.D.Bouterse, en daar had een deel geen trek in.
  Sterker nog, er was een schaduw groep en daar hoorde ik bij,als je het over Westerling wil hebben, Westerling en ik zaten op de zelfde schietvereniging,Parabellum, te Grasweg in Amsterdam Noord, de eigenaar was Dhr.Joop. Klooster, een oude NSB man.
  Ik woonde om de hoek van Chin a Sen zijn broer, waar Jan Kensenhuis woonde en R,Brunswijk logeerde, de man had ik op de korrel maar kreeg geen toestemming.
  Als je mijn posting lees, neem dan contact op en dan kunnen praten, maar weet een ding, ik zal nimmer mee doen aan het ombrengen van D.D.Bouterse.
  Je vergeet trouwens Staphorst te noemen en van Dijk.
  Westerling woonde in de Oosterparkstraat, een coup heeft vele gezichten, jij hebt jou leed net als vele anderen die niet aan bod komen.

  Aldus naar waarheid opgemaakt door ondergetekende


  Maak melding
 17. 31-03- 2009

  Open brief aan Zijne Excellentie president drs. Runaldo Ronald Venetiaan, Paul Somohardjo (PL) voorzitter DNA,
  alle volksvertegenwoordigers/ bewindslieden, het OpenbareMinisterie, de krijgsraad, het Nationaal Jeugd Parlement, procureur generaal, Woordvoerder van het 8dec.strafproces, de geestelijken & alle andere rechtgeaarde burgers van de Republiek Suriname!

  Eminente leden van De Nationale Assemblee van de Replubliek Suriname!

  Abouna (NPS), Ajodhia (VHP), Angoelal (SPA), Amatsoerdi (KTPI), Brewster drs.(NPS), Alendy (BEP),

  (controversial ‘ex’ lid)Bouterse.(NDP), Randjietsingh mr.(VHP), Rodgers. (NPS), Sakimin. (PL), Geerlings-Simons drs. (NDP),
  Wijdenbosch drs.(NDP), Schalwijk.(NDP), Tamsiran. (PL), Tarnadie. (NDP), Malontie. .(NDP), Brunswijk. (ABOP)

  Mtai drs (VHP), Misiekaba..(NDP), Moenne drs. .(NDP), Pahlad. .(NDP), Pinas. .(NDP), Panka. .(NDP), Parmessar .(NDP),

  Cairo.(NPS), Castelen drs. (SPA), Deel (BEP), Doekhi. (NDP), Ferreira. .(NPS), Jairam. msc.(PVF), Malhoe(NDP),

  Jessurun. drs. (DA’91), Kajoeramari(PL), Kallan drs. (NPS), Lee drs. (PL), Malhoe. (NDP), Wijdenbosch. mr. (NPS),
  . . drs.
  Bado(BEP), Ramdien (NDP), Rathipal mr (VHP), Raveles-Resida (NDP), Marengo(NPS)

  Vishnudatt.. (BVD), Tilakdharie. (VHP), Nelson.(NDP), Mangal-Mansaram mr. (VHP),

  Kanalie. (BEP), Pawirodinomo(PL), Jogi. (VHP), Sital (PVF),
  Geachte Surinaamse eminente Hoogwaardigheidsbekleder, u allen kan het plakaat op gespeld krijgen voor vrede & veiligheid en als vrede-stichters de historie in gaan.
  The future will judge you!
  Verzoening & amnestie is onvermijdelijk in het 8 dec. betreurenswaardige tragiek.
  Vroeg of laat (voor of na de verkiezingen van 2010)zal amnestie geimplementeerd worden. Motto van het Surinaams electoraat;amnestie, liever gisteren dan vandaag!
  Al wordt er voor de verkiezing van 2010 een veroordeling geveld, wat onwaarschijnlijk is, krijgt de politiek partij-combinatie die voor verzoenen & amnestie prioriteit stelt, de politieke mandaat gepresenteerd van het volk in 2010, om het 8dec. vonnis/strafproces onherroepelijk terug te draaien naar amnestie.

  Een vreedzame volksrevolutie zal zich tijdens de eerlijke & democratische parlements verkiezingen (van 2010 )in de stemhokjes manifesteren.
  Zoals het ervoor staat zal de parlementsverkiezingen in 2010 door de NDP- MEGABLOK met overgrote meerderheid gewonnen worden.

  De regeringscoalitie voor/na de parlementsverkiezingen in 2010 moet tot de besluitvorming & bezinning komen en politieke verantwoordelijkheid nemen om met hoogste prioriteit amnestie te bekrachtigen.En daarna alle positieve energie toekomstgericht te stoppen voor een goede sociale tolerante leefbare samenleving & gezonde economie.

  De mening van het Surinaams volk, het electoraat hieromtrent kunnen middels een referendum/enquête gepeild worden, wie voor verzoenen & amnestie is. Initiatieven vanuit het gerenomeerde medium (i.h.b. skyradio & tv Suriname, naar mijn mening) radio, krant & televisie kunnen de opiniepeiling gestalte geven.

  Door het democratische karakter van een referendum/enquête, geeft de procedure tot amnestie een extra impuls c.q. feedback aan de bewindslieden.

  Onderschat de besluitvorming, kracht en vastberadenheid van het electoraat niet.

  De moedeloosheid onder de anonieme massa dat voorstander is voor verzoenen/amnestie zal tijdens de parlementsverkiezingen van 2010 een massale protest stem uit brengen om specifiek op de politieke partij-combinatie te stemmen die expliciet amnestie & verzoenen zal bekrachtigen.

  Gelijke monniken gelijke kappen!
  Suriname heeft al eerder op grote schaal verzoening en amnestie verleend en heeft hieromtrent alle sociale tools, capaciteiten, ervaring en expertise in huis. Het is een kwestie van goede wil!

  Gelijke monniken gelijke kappen;
  Door verzoening & amnestie op iedere individu, zonder aanzien des persoons, ongeacht wie het betreft die door (politieke) zeer bijzondere beladen, gevoelige omstandigheden, toe te passen, geeft blijk van adequate behoorlijk politieke verantwoordelijkheid.
  En de norm hanterend van het reglement van orde; (sociale politieke) onpartijdigheid, gelijkwaardigheid en gerechtigheid. Voor het welzijn, vrede & veiligheid,eendrachtig & prosperity voor land & volk!.

  Oorzaak & gevolg! (wanhoops-daad/overmacht)!
  Stop onherroepelijk in het algemeen Surinaamsbelang het belade ,omstreden zinloze –politiek, heilloos juridische avontuur.
  Het maatschappelijk belang weegt zwaarder dan het persoonlijk balang! Het kan niet zo zijn een hele maatschappij op zijn kop te zetten ten gunste van een kleine groep!
  Respect & eerbied voor alle slachtoffers, gevallenen,gesneuvelden in de traumatische historie van Republiek Suriname!
  Ter ere van hun ziele rust! Hun ziele ruste in vrede!

  Vrede voor alle zielen in het hiernamaals uit de (traumatische) historie van rep.Suriname.

  Naar mijn mening zijn wij allen m.n. het neo-kolonialisme-verdeel – en heers politiek
  stilzwijgend mede verantwoordelijk geweest voor het tragische lot van s’lands zonen.

  Wij (m.n. het neo-kolonialisme-verdeel – en heers politiek) zijn verantwoordelijk voor hun zielerust in het hiernamaals.

  Met alle eerbied & respect als het gaat om zaliger hun ziele rust s.v.p geen hypocrisie!

  Laat de opoffering, van ‘slands zonen & dochters niet voor niets zijn geweest.
  Amnestie ter ere van een historisch gedenkwaardigheid.
  Bezinnen, verzoenen & amnestie bekrachtigd de gedachtengoed van pacifisme, vrede & veiligheid, clementie, onbaatzuchtigheid, eensgezindheid, sociale rechtvaardigheid, eendracht, democratie & solidairiteit/saamhorigheid, in tegenstelling tot rancune!
  Laat het sociaal Surinaams gedachtengoed niet door rancune overschaduwd worden.
  chauvinist!

  ps. Tussen de alineas door was het geen verwijt! Dit is een constatering van historisch besef!


  Maak melding
 18. ik begrijp sommige mensen niet , maar ik zal het blijven herhalen oorlog is oorlog en koelbloedig is koelbloedig.inderdaad vallen er doden in een oorlog .maar mensen zonder proces afslachten is een hele andere verhaal begrijp dat nou eens.


  Maak melding
 19. Neus misschien moet je het verhaal van Roy B. weer lezen, de meeste slachtoffers en waarschijnlijk allemaal waren in een hoera stemming in 1980 en hebben met het toenmalig gezag samengewerkt, als de coupplegers geen echte mannen zijn, zal dit waarschijnlijk ook gelden voor een groot deel van onze samenleving inclusief de hoeraschreeuwers.


  Maak melding
 20. @ na mi
  jij vraag aan neus om goed te lezen wat boste schrijft , mijn vraag aan jou heb jij het goed gelezen??..er staat ook dat bottse in het verzet zat tegen bouterse , sterker nog hij stond ook op de doden lijst van bouterse ,ik vraag me soms af hoe oud sommigen waren in 1980 die hier reageren,sorry hoor maar ik word triest van sommigen hun reaktie, deze hele staatsgreep is begonnen met een vakbond voor militairen naar nederlandse model vertel hier geen leugen nummer 14. de demonstratie of protesten van de militairen heeft ongeveer 5 maanden gedeurd en inderdaad was een groot deel van de surinamerse bevolking in hoera stemming en euforie, maar niet lang daarna zag men dat het hele grote vergissing was. ik wist dat dat het verkeerd zo lopen omdat ik aktijd een lezer ben ik neem veel informatie tot mij, ik wist hoe het aan toe ging in hele zuidamerika midden-amerika en latijns-amerika iedere dag een andere staatsgreep. die revo stikker is later erop geplakt kom mij geen nonsens vertellen dat bouterse held van de natie is. hij is de verader van het surinaamse bevolking bouterse heeft met medewerking van het buitenland onze volk van al zijn waardigheid beroofd.nummer 14 en 21 zijn het toppunt van demagogie. ik wil nog een ding aan toevoegen ik vind het jammer dat ik de interviews wat bottse heeft gegeven in het verleden niet op het internet kan vinden.één ding weet ik dat deze oud alleet roy bottse een 2 mofo gung is daarom mijn vraag aan hem waarom ging hij dan wel in het verzet ik hoop dat hij daar eerlijk op antwoord.


  Maak melding
 21. “ik begrijp sommige mensen niet ,” zegt die dorpsgek, dit verbaasd ons niet, een gerusstelling, we begrijpen je ook niet en willen dat vooral zo houden.

  Hahahahahaha


  Maak melding
 22. @Na Mi
  Ben je uit een kankantire gevallen?
  Moet haast wel met die kromme gedachten.

  Het publiek had in 1980 hoop dat er iets goedsgebeurde en ze had geen deel in de coup. Dus kun je ze niets verwijten. Hooguit dat ze DDB het voordeel van de twijfel gaven. Maar al snel bleek zijn incompetentie en kort daarom zijn machtswellust en moordadigheid.

  Als een kennis een auto koopt dan ben je toch ook blij voor hem. Maar dat maakt je toch niet medeplichtig als hij een alcoholiste wordt en regelmatig met ramtahal op en 100 km door de stad rijd!

  Gebruik dat minimale beetje dat nog rest in je bovenkamer eens.


  Maak melding
 23. @nr14 wat een onzin schrijf jij zeg, je probeert interesant te doen maar bent gewoon belachelijk.Anton de Kom een held…. zeker weten is hij een held en hij deed dit geweldloos en heeft veel positiefe vooruitgang geboekt. D.D.Bouterse een held? never nooit niet het enige wat hij heeft gedaan is het mooie su naar de afgrond gebracht vol geweld, mensen geslacht en nu…. looopt hij weg voor de verantwoordelijkheid hij houd alleen nog maar toespraken als hij zo dronken is als een zwerver is en denkt dan dat hij grappig is met andere belachelijk te maken in zijn toespraak hij probeert zelfverzekerd over te komen maar daarna verstopt hij zich weer ver in het bos zo bang als hij is.
  Kortom vergelijk d.d.B niet met Anton de Kom want hij mag nog niet eens in de schaduw staan van Anton de echte surinaamse held!


  Maak melding
 24. “Als een kennis een auto koopt dan ben je toch ook blij voor hem. Maar dat maakt je toch niet medeplichtig als hij een alcoholiste wordt en regelmatig met ramtahal op en 100 km door de stad rijd!”

  Neusje toch, maar als jou kennis een alcoholist is en toch een auto koopt kan je onmogelijk blij zijn, met dat kleine beetje in je bovenkamer zou je het moeten afraden. Die hoeraschreeuwers wisten dus beter en zijn medeschuldig, ze waren blij en de meeste hebben samengewerkt met de machtshebbers.

  Whatever, want iemand die zegt dat de dorpsgek wordt gehaat door NDP’ers kan ze nooit op een rijtje hebben, shame.


  Maak melding
 25. Nu pas wordt A .de Kom gezien als een held?
  Terwijl hij door de bakra-bassie,als een raddraaier werd gezien,ze hebben die man verbannen naar Nederlad,A .de Kom heeft nog geluk gehad dat ie mocht vertrekken,dat geluk had Louis Doedel niet,hij werd als een gek behandeld tot zijn dood,Bavi-Vene weigert nog steeds om hem als een held te zien,dus waar praat men over,het zelfde wil men met Bouterse doen,maar dat gaat ze niet lukken.
  Surinamers nemen alles maar klakkeloos over,A.De Kom, is nooit als held geeerd,toen het nog kon,de laatste 10jaar wel,dan vraag ik me af wat voor nut heeft het,als men Louis Doedel negeert.
  Maw,Suriname heeft geen helden,zolang niet alle vechters worden geeerd.


  Maak melding
 26. Voor Roy Botse:Boer Als De Vos Zijn Passie Preekt,Let op Je Ganzen.

  Alle zg.goedbedoelende Militairen ,zoals Botse,zitten lekker buiten Suriname hun mening te geven,waarom,o waarom ga je niet naar het land terug waar je o zoveellllllll goede bedoelingen mee had?


  Maak melding
 27. nee ze zijn uit kronto bong gevallen. als ik de reaktie lees vanaf 14, 21 ,22 ga zo maar door dan zegt het mij genoeg met welke soort mensen wij het hier te doen hebben, met mislukkelingen mensen die vast zijn blijven zitten in het verleden en alle fouten die zwarte mensen maken in politiek opzicht de schuld geven aan de blanken. hoe verklaren jullie dat de man die jullie held is met medewerking van deze zelfde blanken suriname tientallen jaren achteruit heeft gezet, leg mij dat uit in normale nederlands het mag ook in bakba hollands. nummer 27 geeft een goed advies aan jullie gebruikt dat minimale beetje (verstand)dat nog rest in jullie boven kamer.ik heb geen geweldige opleiding gehad hoor maar wat deze mensen hier doen daar zak echt mijn broek van af hoor.volgens mijn hebben ze allemaal last van PTSS het kan niet anders.


  Maak melding
 28. Beste Du.
  Je hebt gemerkt dat ik geen 2 mofo gong ben. Ik schrijf onder mijn eigen naam. Durf dat ook. Desalnietemin hier antwoord op je vraag. Ik ben in het verzet gegaan vanaf 26 februari 1980. Ik wist ook dat de politieke leiding het niet goed dee. Suriname was maar 5 jr onafhankelijk en had nog een heel lange weg te gaan. Die weg, en die overtuiging heb ik nog steeds, is veel langer dan wij zouden willen. Je hoeft maar om je heen te kijken of te lezen. Staatsgrepen ontnemen land en volk de mogelijkheid tot de juiste ontwikkeling. Ik heb in die tijd hier vaker over geschreven. Mijn deelanem aan het verzet had daar alles mee te maken. Lees de geschriften uit die tijd, kijk naar de namen en je zult zien hoeveel strooplikkers plotseling naar voren traden en hun diensten aanboden. Waar zijn ze nu ? Durven ze onder hun eigen naam te schrijven en zijn ze weer aan het wachten op een nieuwe okasie. Een ieder die mij kent weet waar ik sta. Blijf maar lekker schuilen beste DU, zoals jij zijn er velen. In ieder geval kunnen we niet controleren of jij bij de juichers van toen was, de huichelaars van nu. Libie mie safrie mie matie.


  Maak melding
 29. @ roy bottse
  tof dat jij reageerd .
  ik ben altijd een tegenstander geweest van een welke militairen bewind dan ook, ik heb in mijn eerdere reaktie aangegeven waarom.
  militairen zijn opgeleid om te vechten en niet om een land te besturen en ik zag wat er in landen om ons heen gebeurde.ik kies ervoor om onder deze nickname DU te reageren omdat ik het beter vind en niet om politieke redenen laat dat duidelijk zijn .ik ben 5 maanden voor de coup uit suriname vertrokken gelukkig maar zou ik zeggen . staatgrepen ontnemen land en volk de mogelijkheid tot ontwikkeling, hier ben ik het vokomen met jou eens dan is er toch iets waar wij het over eens zijn.


  Maak melding
 30. Beste Roy.Bottse,

  Goed gedaan om die man van repliek te dienen en maak je niet druk je zal eens met open armen ontvangen worden in Suriname.
  Dat er oud zeer blijft oke, maar als officier wist je en weet je ook wie altijd het boete kleed zal moeten dragen, de meerdere.
  Als je in Nederland zit wil ik wel kennis maken en mij identificeren als de man achter de postings, geen fake naam.

  Tan bun

  Saluut


  Maak melding
 31. DU,jij bent degen die vast is komen te zitten in het verleden en ziet de socialemisdaden, wat jouw NPS heeft gepleegd niet,je claimt alles te weten wat er in 1980 gebeurd is,beter dan die Botse,nogmaals ga naar Suriname en geef je aan als kroongetuige in het proces Bouterse,dan kan men je serieus nemen,maar neen je zit hier op je droge ass te blablablablabla,is het een doorn in je ogen dat er heel wat voorstanders zijn van de NDP,let maar hier op het forum en wat dan nog nepdemocraat dat je bent,ieder mag zijn eigen leiders kiezen,maakt niet uit wat ze in het verleden gedaan zouden hebben.Je zeikt over de coups in Zuid-Amerikaanse landen terwijl je er geen ballen verstand van hebt.Als je enig benul van had,zou je wel gemerkt hebben dat de coup in Suriname niet te vergelijken is met die van Argentinie,Peru,Nigaraqua,Chilie,Bolivia enz.enz.enz.die landen zijn goed voor miljoenen slachtoffers,dus ga maar na de Surinaamse coup met ongeveer 100 doden+dat van het zg verzet,is niet om over te zeiken.
  Ai bajaaaaa, nogmaals je miserable leventje zakt steeds meer de afgrond in DU.


  Maak melding
 32. Front gaat met wortel en tak uitroeien, nu moet deze slangenkolonie Front zijn GIF laten zien. Grontapoe moes jepie foe poeroe a ma nanga a pa snekie en stoppen ze in een snekie bejaarden rustoord waar rijkelijk agama eieren beschikbaar zijn. Slangen hoef je niet te doden ze zijn nuttig voor de natuur.Mensen die let wel hopen op een betere wereld vragen alleen maar om wijsheid en de derde oog.DUS DU joe na peanuts.GEEN VOORUITGANG,HAAT, NIET VERGEVENSGEZIND ZIJN,STELEN,JOKKEN, GEEN DIALOOG WILLEN AANGAAN,Kortom een agressor van de toekomst en grontapoe e waktie ding lai lekie joe. Nogmaals JIJ hebt de wereld beloofd met wortel en tak uit te roeien die moordenaar en dat al 29 jaar geleden.Du eenmmaal jij het zo goed weet wil jij onderzoeken hoe het zat met jou voorouders en dat van je AFGOD BOUTERSE in de slaventijd je hebt toch zoveel tijd


  Maak melding
 33. Beste Daddie
  Bedankt voor je “wijze” woorden. Ik huldig de principes van de democratische rechtstaat ( even dit begrip opzoeken en proberen te begrijpen voordat je reageert ) en daarmee het recht van keuze van regeringen door het volk in VRIJE EN GEHEIME VERKIEZINGEN. Niet middels staatsgrepen en verwijt alle mensen die op welke wijze dan ook steun aan hebben gegeven of hun slag hebben geslagen, vaak ten koste van anderen, niet alleen kortzichtigheid, maar ook verantwoor- delijkheid voor de ellende van nu. Het is bij alle relevante instanties bekend waar ik woon en hoe me te bereiken. Ik ben zeker vier keer per jaar in Suriname.
  Noem mij één sector in Suriname, naast de Staatsolie, die succesvol is sedert 1980. Ik bedoel legale sectoren. Ons onderwijs, het hart van elke natie en zeker van naties in ontwikkeling, is gedaald tot zeer bedenkelijk niveau. De geweldadige ontwrichting van het land heeft er voor gezorgd dat alle noodzakelijke verhoudingen welke een samenleving solide maken, kapot zijn en daar is in de plaats voor gekomen verpaupering en overleving middels ” anythings go” methoden. En onze oudjes worden op de meest gruwelijke wijze geconfronteerd met de gevolgen van deze destructie. Een goed voorbeeld. Mijn vader is een respectabele hoofdambtenaar geweest met tegen de 40 dienstjaren. Mijn moeder is helaas al overleden. Maar het pensioen van mijn vader is niet genoeg om de kosten van een bejaarden tehuis te betalen. Wij als kinderen dragen het overgrote deel van de kosten. Mijn vader ervaart deze afhankelijkheid na al die jaren van arbied als een diepe vernedering. De man kan na 40 jaren arbeid voor het land, niet voorzien in zijn eigen onderhoud. Alles is ontwaard en verwoest. De structuren zijn vernietigd. Ga eens langs de sportvelden en praat met mensen die er mee bezig zijn. Ga langs kindertehuizen, loop door de stad en kijk hoe de zaak er op vele plaatsen bij staat. Er is geen enkel voordeel op te noemen van 25 februari 1980. Zelfs de vele zogenaamde mannen en vrouwen van het eerste uur, zijn op vreemde wijze overleden, of zitten in de bak of leven als parias in de samenleving, hun familie is ontwricht of leeft in doffe ellende. Het bloed van de onschuldig doodgeschoten mensen op de eerste dag waaronder Lt. van Aalst en Smi Comvalius, twee rustige mensen die gewoon de pech hadden die nacht dienst te hebben, heeft onrechtvaardig gevloeid. Wie er in wil geloven dat dit allemaal niet belangrijk is en dat 1980 voorspoed heeft gebracht is voor mij rijp voor LPI. En toen 1982 er nog bovenop kwam, werd een weg ingeslagen welke niet alleen maar heillos is maar vooral ook vervloekt. En met die vloek zit de samenleving. De oplossing ken ik helaas niet. Maar vriendje Daddie, weet dat ik ondanks alles, het betreur dat bijzondere jeugdvrienden en latere collegas, waaronder Desi Bouterse en ook zijn gezin van toen, maar ook vele andere goede kennissen die colaboreerden, in vele opzichten de consequenties hebben moeten dragen. Ik begrijp dat het voor velen geen referentie is om mee voor de dag te komen. Ik dank God dat hij mij op 25 febr 1980 mij de wijsheid en kracht schonk de juiste keuse te maken.Ik neem je niet kwalijk dat je niet in staat bent op gedegen wijze in te gaan op mijn argumenten. Ik hoop voor jou dat je verleden niet verbonden is aan de vloek welke 25 febr 1980 voor Suriname bracht. Tot heden bid ik regelmatig voor de zielerust van van Aalst en Comvalius. Het is jammer dat het leger of de regering nimmer er aan hebben gedacht op waardige manier te gedenken. Nee Daddie, ik heb niet de indruk dat je weet waar je over schrijft. Waka nanga koni mi brada.


  Maak melding
 34. ik daag jullie uit om de goede ontwikkelingen die hebben plaats gevonden onder het regime van bouterse op te noemen vertel het aan de lezers. bouterse is jullie afgod laten we nou inhoudelijk op de zaken ingaan wat heeft bouterse in de jaren dat hij de macht in suriname had gerealiseerd vertel mij, want jullie willen hem graag terug hoe gaat suriname ontwikkelen en hoe gaat hij zijn plannen financieren. daddie RM LEIDER kom op met jou grote smoel nu inhoudelijk reageren .


  Maak melding
 35. @DU het is verspilde moeite jij weet ook dat die gasten nergens inhoudelijk op in kunnen gaan, kakelen als een kip zonder kop dat gaat ze goed af voor de rest zit er niets in.

  Groet,


  Maak melding
 36. dramaman ik probeer t weer laat iets van je horen ik mis je grapjes roy botse heef ons een beetje geholpen met de aanhang ze zijn stil en bouterse lach ze uit want hij weet precies war hij heeft gedaan die dd(beest)
  Glenny


  Maak melding
 37. Roy B. maak je niet druk, jij bent als eerste voor 250280 naar de toen zittende Pres. H.A. geweest en toen alles verteld maar, hij wilde naar niemand luisteren.

  Daarom moet jij weten dat hij het wist en waarschijnlijk het ook wilde.(?)

  Hij zat vast aan een stel corruptelingen als Opa Ruro vandaag aan de dag.
  Dus u kunt dus duidelijk zien en begrijpen dat er zo geen moer terecht komt van het LAND.

  OUDE POLITIEK TOCH.

  DAAROM NOOIT ANDEREN DE SCHULD GEVEN WIJ ZITTEN VAST AAN OUDE DOMHEID….LET OP… GEEN WIJSHEID.


  Maak melding
 38. het leuke aan de aanhang van bouterse is dat zij iedere klein ligje dat ze aan het eind van de tunnel zien aangrijpen om hun gelijk te bewijzen. maar luister no mi brada´s want hoe dan ook er is eén ding dat ons bind dat onze mooie land suriname, maar wat krom is kan je niet recht praten iedereen maakt fouten maar het pas erg als je ze niet in kan zien of wil zien.daddie die laaste regels zijn voor jou en de aanhang.


  Maak melding
 39. Roy Bottse,
  Dat jij een zeer gerespecteerde K.M.S.’er en later O.C.O.S.D.’er bent staat voor mijn part als twee palen boven water.

  Uiteraard heel veel respect voor jou zienswijze! Echter is het zeer de vraag of dat wel “de” zienswijze is.

  Allemaal hebben wijl in het militair-bedrijf wel een bepaald traject afgelegd.

  De ene experience is de andere niet. Laten wij voor ons zelf nagaan wat wij anno 2009 nog voor dit land kunnen betekenen.

  No tears over spilled milk.Whenever you are at the end of your rope tie a knot and hang on, weet je nog wel?

  Wij drijven steeds verder af!


  Maak melding
 40. ik ben benieuwd wat de reaktie van daddie en zijn aanhang zal zijn op de reaktie die volgen op jou reaktie daddie en de roversbende.
  ik hoop dat jij niet eigenwijs en koppig reageerd maar verstandig. waarom ik dit zeg is omdat wat je ook mag denken de coup van suriname kan jij nergens verkopen als een goed product mi boi de enige plek waar jij dat kan is in ocer.ik vind mensen als jou daddie alex, RM leider noem maar op jullie zijn echt zielige figuren die echt zijn blijven steken in het verleden omdat jullie blijven geloven dat de veroorzaker van al de ellende van surinama dat hij ons land uit de problemen gaat helpen dan zijn jullie echt gek geworden .ik las gisteren een artiekel dat oude strijdmakkers als sital abrahams noem maar op aan de zelfde tafel zitten met bouterse om het volk wederom te manipuleren dit kan alleen maar in suriname .éénding weet ik van bouterse waneer hij in problemen is zoek hij alle mogelijke manieren op eruit te komen al moet hij zijn eigen zoon of kind verkopen deze man doet alles om zijn lijf te redden zie reaktie met binnenhalen van bosje en de drai die ze allemaal aan geven dan zeg het genoeg over de betrouwbaarheid van deze misdadigers.mijn mening .


  Maak melding
 41. DU,moet ik opeens naar jullie pijpen gaan dansen?IK lees wat voor rottigheid jullie typen,ik zit niet vast in het verleden,ik leef naar het heden,willen jullie beweren dat,het door de revo komt dat er na 15 jaar niets positief uit de fieters van jullie boeventuig is te melden ?
  Botse,heeft zijn eigen visie,hij vertelt alleen maar dingen die hij kwijt wil,als hij het zo goed meent met zijn zg geliefd Suriname,zou het geen tijd worden ,om wat hij van plan was tijden de revo ,nu te gaan realisren?Voor zo iemand heb ik totaal geen respekt,vanuit het verre blablablablabala.
  Botse heeft het over het pensioen van zijn pa,is het de schuld van de revo dat hij het niet redt?Want zover ik weet is hij niet de enige die er onder gebukt gaat,dat deze boeventuig niet aan hun eigen landskinderen denkt,inderdaad de toestanden in de kindertehuizen en bejaardenhuizen,asiana, zijn echt schrijnend,maar dat is toch niet de schuld van de revo?Want die tijd is reeds 20 a 25 jaar geleden.Ik heb het over het heden,ik ageer omdat jullie steeds maar alles aan de revo willen toeschrijven en gemakshalve laten jullie ook die andere moordenaar Brunswijk buiten schot daarom dienen ik jullie van repliek er wordt met 2 maten gemeten.
  Als jullie het zoveel beter weten omtrent Bouterse,zou ik niet machteloos toezien hoe hij straks op zeker vrijkomt,maar terstond me biezen pakken en in het getuigenbankje gaan plaats nemen,ook Botse,moeten ze hem opzoeken soms ,welneen een geloofwaardige kroongetuige zou zich zelf aandien,maar dan zou hij ook alles en dan alles onder ede moeten verklaren,en daar zit het knelpunt.
  DUivel,wil jij soms mensen wijs maken dat jouw boeventuig niet aan het manipuleren is?
  Nogmaals het is een doorn in jullie oog,dat het MegaBlok,ontzettend populair is in Suriname,oen go eh leti faya,maar jullie met al je HAAT,kunnen niets en niemand tegenhouden in 2010,dat is de KRACHT van het MEGABLOK.
  En ik en vele anderen steunen ze door dik en dun,a foevoeroe regering diesie moes gwe.
  Jullie doen alsof Bavi-Vene en zijn bende een bere goede regering is omdat jullie hier op je droge ass zitten en niets met eigen ogen kunnen meemaken wat er allemaal in Suriname speelt,jullie zien liever het volk armoedig zijn en blijven.


  Maak melding
 42. @ daddie
  je probeerd het maar alleen ezels geloven jou verhaal mi boi .
  de devaluatie van onze gulden heeft gemaakt dat alles zijn waarde heeft verloren en ook de pensioen. de zware klappen die onze economie te verduren heeft gehad onder het militaire regime dat maak je niet in 15 jaren goed wat ik deze regering kwalijk neem is dat zij de bevolking niet goed informeren wat voor puin en schulden bouterse en bosje en goedsschalk het land in hebben gestort.weet je wat een doorn in mij oog is? dat suriname deze keer als deze moordenaars benden aan de macht komt het niet meer gaat redden en dan zullen mensen als jou daddie , pinto alex en al die andere het buitenland weer de schuld geven van jullie wanbeleid dat noem ik demagogie.


  Maak melding
 43. ik heb een vraag aan die man op nummer 35.
  in een eerdere reaktie van jou zij je dat jij terug zou komen op gorbatsjov en perestrojka maar helaas of vond je het te glade ijs????…


  Maak melding
 44. Kawedeh DU,natuurlijk kan je het niet goedmaken ,wat er zg kapot is gemaakt.In 15 jaar mogen ze roven he,reizen wanneer ze willen,kasten van huizen bouwen met belastinggeld,tuulijk blijft er geen zak over,de bevolking kan de klere krijgen als hun ,hun zakken maar kunnen vullen,dat vind jij allemaal best,je geeft geen ene moer om het volk,dus keep your stinking mouth shot.
  Arme Duivel,die blijft maar verroesten in het verleden,wat er nu in Suriname gaande is wil ie niet zien als zijn roversbende hun zakken maar kunnen vullen en het volk naar de klote gaat,vind ie best.


  Maak melding
 45. Men heeft het niet door dat men zichzelf te kijk zet door zo tegen elkaar tekeer te gaan.

  Politiek is een smerig spel. Overal op de wereld proberen politici zich ten koste van het volk zich te verrijken. Een zeer kwalijke zaak, waartegen het volk zich moet en mag keren.
  Ook in het zogenaamde hoogbeschaafde Nederland doet dit zich voor.

  Je hebt zowel pro als anti fronters, zo heb je ook pro en anti NDP’ers of Megablokkers.
  Ze vertellen allemaal hun waar- en onwaarheden. De echte waarheid zal wel ergens in het midden liggen.


  Maak melding
 46. Na alles wat zich heeft voltrokken was het ibderdaad toch niet zo kies om professioneel onder andere in Holland opgeleide militairen het predikaat “padvinder” toe te kennen.

  Dat heeft heel veel kwaad bloed gezet. Die wraak was op 250280 dan ook niet van de lucht.


  Maak melding
 47. Is moeilijk te debatteren met iemand,dat niet geschoold is? Waarom vechten de politieke partijen onderling om in de regering te komen of een regering te formeren.Is dit om te roven of om het volk te dienen?

  Dommy Du en andere,als je verantwoordelijkheid op je schouders hebt genomen,dan moet je dit waar kunnen maken.Maar niks is minderwaar.Venetiaan heeft al de tijd Suriname op STATIONAIR gezet,dit betekent ook dat het arme volk geen millimeter vooruit is gegaan.zonder de hulp van de families in het buitenland waren deze allang dood of in boma terecht was gekomen.

  De regering houdt zich meer bezig met Politie en Militaire zaken en niet te vergeten over het december gelul.
  Weet jij al intussen hoeveel dit Suriname heeft gekost,of misschien worden de kosten gedekt uit de ontwikkelingssamenwerkingspot uit Nederland?
  Allemaal weggooigeld.
  Als je dit ontwikkeling noemt,dan mag je van mij part terug naar Suriname.En niet in Nederland zitten teren op de kosten van de belasting betalers,zoals de bandieten dit doen in Suriname.

  En onthoudt een ding goed dit geldt niet alleen voor de regering Venetiaan maar ook voor de komende regeringen.Wie niet deugd moet gewoon weg,desnoods met geweld.

  Venitaan en consorten verschuilen zich achter de zogenaamde democratie.En om hun eigen doel te kunnen bereiken hebben ze een list bedacht om de bevolking dom te houden, zoals jij een hoop nonsens over Bouterse kan viswijven.
  Soort zoekt Soort.

  Or you also begin to doubt the sincerity of your own appointed judges!!!!?

  No Spang de vonnissen zijn reeds lang uitgesproken,vraag dit aan je President en Kruisland zo je wil ook aan Santohki.Ik stel je tevreden om te zeggen,dat je niet bang hoeft te zijn want de heren van de rechtelijke macht zullen nooit hun werkgever laten vallen.
  DIT IS POLITIEK SURINAME!!!!


  Maak melding
 48. *quote
  ‘Dat moet nog van overzee komen. Geen van de lokale televisiestations is er nog in geslaagd jonkheer Max Vegelin van Claerbergen, in 1980 ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in Suriname, te laten zien.’
  * unquote

  Wat is dit voor onzin? In dit gedigitaliseerd tijdperk kan men, hoe Surinaams ook, niet meer met dit soort smoesjes aankomen. Er is toch geen hond die dit gelooft?

  Zie hieronder de directe link met de aflevering, dames en heren van de lokale televisiestations in Suriname:

  http://player.omroep.nl/?aflID=9116084


  Maak melding
 49. @Brantimaka
  Gezien het aantal onwaarheden in jouw verhaal en het feit dat e.e.a. regelmatig in het nieuwskomt kan ik niet anders concluderen dan jij zwaar ongeschoold bent.


  Maak melding
 50. ze voelen zich allemaal op hun pik getrapt omdat ik hun volksmisleider aanpakt ze kunnen mij bloed wel drinken die domme idioten .ik heb nieuws voor jullie ik ga door tot deze misdadiger in de bak is beland, aan jullie reaktie laten jullie zien hoe dom jullie zijn de zelfde democratie die deze ezels de mogelijkheid geeft om hun mening te kunnen uiten deze zelfde democratie willen deze ezels weer verkrachten.ze komen met verschillende nickname maar hun bootschap is het zelfde gelul , deze ezels kunnen het niet hebben dat ik de mensen hun ogen open voor wandaden en het wanbeleid van bouterse waar is 500 miljoen gegaan van die zo gehaten nederlanders ?? bouterse steek jullie op met retoriek tegen de blanken maar hij ontvang wel ontwikkelings geld van ze hij pleegd wel een coup met de nederlanders die hij zogenaamd haat, hij heeft wel zijn opleiding in nederland genoten sterker nog zijn salaris werd door de zelfde zogenaamde gehaten nederlanders betaald. en hij was nederlander toen hij onze landgenoten heeft afgeslacht in het ford , jullie zijn stuk voor stuk ezels bouterse heeft zijn schaapjes op het drogen en die ezels van die achterstand wijken nemen het hier voor hem op echte prasie oso mentaliteit, hoe meer je ze vernederd en onderdrukt hoe meer zij jou aanbidden adoreren.


  Maak melding
 51. neus,
  Wat een stomme opmerking,dat wel
  Jij bent even wijs als je vriend du,je bent niks anders dan een beklagenswaardig eenzaam mens.ga toch een keertje je uitleven man.

  Ik werk ook niet met afstandbeding maar live.jij moet het zeker van het nieuws hebben maar ikke niet.Blijft maar op je lippen bijten maar zoet is dit toch niet.


  Maak melding
 52. du,
  je gebruikt woorden,dat je zelfs niet kan of zouden kunnen begrijpen of beantwoorden.Die domme massa bij de n.p.s leren het nooit.

  Weet je hoe een lid van de domme massa handelt.Zonder dat ze het zelfs door hebben.Dan ga ik die overige domme massa duidelijk maken of confronteren met de realiteit.

  du komt op een wijk vergadering van de n.p.s.en goed geluisterd naar zijn partij leider.na de vergadering liep deze door de verlengde molenpad en komt neus tegen.neus op zijn beurt vroeg aan zijn vriendje du was het druk op de vergadering.En du zijn antwoord was,neus je moest daar zijn om dit zelf mee te maken,maar ik kan je zeggen die venetiaan is een spreker van formaat die man kan goed praten hoor.En neus vraagt weer aan du.
  wat heeft deze verteld.Je moest daar zijn jonge die man is geweldig,nee hoor bouterse die moordenaar mag veel gaan leren bij vene.Ja maar wat heeft hij gezegd.Ik weet het niet precies meer,maar je moest daar zijn om dit alles mee te maken.Wanneer heb je de eerst volgende vergadering?Ik weet het ook niet precies meer.Maar was spannend man.Die man vene is een geweldige spreker hoor.

  Op deze manier communiceren de leden/clowns van de (domme massa)n.p.s
  De indoctrinatie bij de circusleden van de n.p.s gaan over tot de orde van de dag.


  Maak melding
 53. DU-ivel,je geeft precis aan hoe je zelf in elkaar zit,het zijn jouw soort die de boevenbende in Suriname in het zadel probeert te houden.
  Hoe meer de NPS en VHP,nu PL en A-Combinatie van ze steelt hoe meer ze hun ziel aan hun verkopen.
  1 voorbeeld wat de NDP heeft gerealiseert,die 2 bruggen,blijken op dit moment van onschatbare waarde te zijn,degene die er van gebruik maken zouden er niet meer zonder kunnen en dat steekt je want jouw soort ziet de bevolking en Suriname graag de afgrond ingaan ,dan ze te gaan helpen om van dit gezwel,Front,af te komen.
  Jij ziet hier je haat uit te zaaien,wat je zg,waarheid noemt en vergeet dat het volk daar geen snars aan heeft dat is history voor ze,ze willen nu leven en van dit boeventuig afkomen.
  Men vraagt ook steeds aan je noem iets op waarvan het volk heden ten dage kan profiteren met dank aan Front,dat kan je niet,dus blijf je maar vast roesten in het verleden.Jij en Neus denken echt dat jullie universiteitgeschoold zijn ,maar iemand met een klein beetje verstand prikt zo door jullie lege hersencellen door.
  Met julie haat,komen jullie echt niet verder,wel belanden jullie eerst daags in een inrichting te schudden met je hoofd en,Bouterse Bouterse Bouterse murmelen.


  Maak melding
 54. als jij sky radio gerenommeeerd noem dan weet ik genoeg. limbo staat op de loonlijst van de NDP en hij is een spook amtenaar. een journalist heeft tot taak om het volk eerlijk en neutraal te informeren dat doet sky radio niet sterker nog hij huild met de moordenaars van zijn colega op deze manier schend deze man de ethiek van de journalisten. jullie moeten blij zijn dat je in een democratie woond waar de media alles kan en mag zeggen je weet wt gevolgen waren in de tijd van brute regime van bouterse.een groten waarden in het leven is vrijheid van meningsuiting pers vrijheid stakings recht en vakbondsrecht dat alles heeft deze regering voor gezorg , je weet nog hoe vakbons gebouwen in brand werden geschoten moet ik jou nog meer vertellen wat de regering heeft gedaan de economie die goed drai, terug keer van de democratie zodat jij vrij kan leven in suriname .


  Maak melding
 55. NU NU kan ook FRONT naar huis en dan eerlijkheidshalve het volk overnieuw laten kiezen. DU en PINOKIO NEUS DAAR KUNNEN JULLIE TOCH NIETS EN DAN OOK NIETS MEER AAN VERANDEREN. WE PROBEREN HET OVERNIEUW MET MEGABLOK.Natuurlijk met wijsheid.


  Maak melding
 56. Du-dombo staat op de loonlijst van de boevenbende van baas Somo en knecht Vene.

  Du-dombo wanneer ga je een keertje als gast optreden in de poppenkast DNA van baas Somo?


  Maak melding
 57. yu bakroe
  dat is het enige wat jij kan zeggen, geld voor de hele ndp en zijn aanhang inhoudelijk jou tegenspreken kunnen ze niet jullie zijn allemaal hebies voor ons land en volk terecht dat jij jou zelf een bakroe noem.


  Maak melding
 58. Ba didibriDU,
  Begin je alvast in te stellen op jou ondergang! Jij hebt geen bodem meer om jou hele leugens en halve waarheden meer te staven. Alls wat je zegt is al honderdduizend keer gezegd en nog groeit die aanhang als kool.

  Wrokobere? Dan maar de of een dokter opzoeken.


  Maak melding
 59. DU,
  Klein ligje no?

  Bijdrage #46?

  Denk jij soms dat wij met z’n allen analfabeten zijn? Als jij de taal niet beheerst doe jij er goed aan om het nageslacht niet verder een hoop banabahollands voor te schotelen.

  Dit is toch geen verschrijving meer. Disi na buriki tori!


  Maak melding
 60. Dombo-du,
  Uit het feit dat je reageert op een inhoudsloze posting van een bakroe blijkt hoe dom je bent.

  Doe de groeten aan Romeo Hoost (jou collega buriki)


  Maak melding
 61. Beste Roy Botse en RMD.Leider,

  Ik ben bezig met het schrijven van een boek over het leven van Raymond Westerling. Graag zou ik u beiden willen interviewen voor mijn biografie. U kunt mij bereiken op volgend emailadres: [email protected]

  Met vriendelijke groet,

  Fredrik


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES