zondag, april 21, 2024
HomeOnderwerpenBinnenlandWeg Zuid-Suriname kan leiden tot ontwrichting

Weg Zuid-Suriname kan leiden tot ontwrichting

-

Does Travel - naar Suriname

PARAMARIBO, 8 aug – Verharding van de Afobakaweg, die leidt naar Zuid-Suriname, zou tot ontwrichting kunnen leiden van plaatselijke Inheemse en Marrongemeenschappen. Dit stelt een topfunctionaris van coalitiepartner A Combinatie, AC. Het grondbezit van de gemeenschappen zal daarom eerst geregeld moeten worden.

Anders bestaat de kans dat personen uit onder meer Paramaribo grond zullen inpikken langs de weg. Formeel de grond aanvragen, zoals door sommige politici wordt gesuggereerd, is uit den boze. “Hoe kan ik aanvragen als het al van mij is”, zegt AC-topman Kenrick Cairo tegenover de Ware Tijd. Er is dus werk aan de winkel.

Volgens Cairo betreft het een verkiezingsbelofte van AC. Dat er totnogtoe weinig is gerealiseerd wijt hij aan “opportunisme en vriendjespolitiek van de vooruitgeschoven personen van AC, die het volk manipuleren.” Weliswaar is de wegverharding een lang gekoesterde wens van de marrons. Maar leiders moeten dit in goede banen leiden.

opening
Fernandes Express
Caribbean Night

35 REACTIES
 1. De staat ook geen weg maken met belasting centen van anderen op een terrein van een ander .als ze dat maar niet vergeten.
  Zoals ze beweren is het gebied inclusief waar de weg staat hun eigendom. dus als ze een geasfalteerde weg willen kunnen ze ervoor betalen of moet de staat het binnenland gratis voor hun asfalteren terwijl niemand anders er mag komen wonen.Ze kunnen ook betalen voor al die jaren dat de staat die wegen heeft onderhouden, voor zij die denken dat ze die weg en omgeving willen verkopen aan de staat. suriname komt nooit vooruit omdat niemand het binnenland in mag. Dus iederen blijft in paramaribo rondhangen.


  Maak melding
 2. “Hoe kan ik aanvragen als het al van mij is”, vraagt de heer Cairo zich af.
  Het antwoord is simpel meneer Cairo: als u zegt dat het stukje grond van u is, dan moet u een schriftelijk eigendomsbewijs kunnen tonen.
  Kunt u dat niet, dan is de grond niet van u en dan moet u net als alle andere Surinamers een aanvraag indienen.
  Mensen als meneer Cairo maken een ernstige vergissing door te denken dat omdat de nakomelingen van de slaven en inheemsen eeuwen geleden het regenwoud zijn ingevlucht en een bestaan daar hebben opgebouwd, de grond daar automatisch hun eigendom is geworden zonder een eigendomsakte te hoeven overleggen.
  Niets is minder waar:er dient ten alle tijde een eigendomsacte aangevraagd te worden en dit geldt ook voor de binnenlandbewoners.


  Maak melding
 3. Ee, eeh eeH,
  Waarom is dit nieuws! Mischien maakt die man een grap mang?? Mischien wil die man dat ding van vriendjes politiek aan de kaak stellen en reageert hij zo onbehouwen, om mensen wakker te schudden. We hebben Gis systemen, we hebben GPS systemen, dus kunnen we kadastrale registraties met de uiterste precisie weergeven. En dat is de norm, niemand word vanzelf geboren met een lap grond aan zijn been. Deze heer Cairo is dus een grapjas, een soort politiek bewuste standup comedian. Als aan het licht komt dat hij de daad bij het woord wilde voegen, is die man hard aan een stevig pak rammel toe, gezien de mans postie..


  Maak melding
 4. Waar ik me meer zorgen om maak is het effect op het milieu……want dit betekent dat de (illegale) houtkap NOG MAKKELIJKER het bos inkunnen om hun destructieve werk te doen….

  Wat zal er gebeuren met onze mooie flora en fauna?

  Maar ach, laat me niet zo pessimistisch zijn….het is Venetiaan die aan de macht is, en die heb ik nog nooit op een gelukt project van deze omvang kunnen betrappen:-) Dus mie no abief spang.

  Als het Wijdenbosch was, dang moest ik uitkijken want dan was die weg er misschien al volgend jaar gekomen…….


  Maak melding
 5. Ik zie dat de binnenlandse gemeenschap zich liever dom en achterbaks wil opstellen voor toegangklijkheid van hun omgeving, eigenlijk is het gebied van de indianen, wie wat zijn ook al weer, vraag dat maar aan liever de boslandcreolen, want het antwoordt kunnen ze niet geven…………………………….


  Maak melding
 6. Ai Pedro,
  Daar sla je de spijker precies op de kop:”er dient ten alle tijde een eigendomsacte aangevraagd te worden en dit geldt ook voor de binnenlandbewoners.” Maar is dat wel zo? Zijn de binnenlandbewoners in de gelegenheid aan te vragen zaols iedereen? Denk je echt dat het voor die arme bosneger of indiaan zo eenvoudig is om effe zijn mooiste kamisa aan te trekken en om de hoek een stukje grond aanvragen? Kun je je niet voor even die schellen laten vallen en de verhoudingen in Suriname in het ware licht durven zien? Meeneer Cairo blijkt inderdaad niet de slimste, maar dat neemt niet weg dat hij wel een punt heeft. Ik zie niet in waarom de overheid niet zou trachten eerst dit dilemma op te lossen alvorens over te gaan tot asfalteren. Opo kondreman un opo, Sranan gron e kari un….


  Maak melding
 7. Je mening geven is goed maar waarom moeten er altijd mensen beledigd worden. Het is een zwakte bod om dat van achter de computer thuis te doen omdat je toch weet dat je nooit gesnaaid wordt. Wil je respect van je medelandgenoot, behandel anderen dan ook gewoon met respect. Bijna in elk bericht zit een kern van waarheid. Het gaat er eigenlijk ook niet om of je gelijk of ongelijk hebt. Waar het om gaat is dat je meedenkt en opbouwende kritiek geeft waar anderen iets mee kunnen. Eindresutaat moet zijn dat we met z’n allen (creool, bosneger, hindo, javaan etc.)er beter van worden. Wij surinamers pretenderen zoveel waarde te hechten aan waarden en normen, zeker als het gaat om de opvoeding van onze kinderen. Wat we alleen altijd vergeten is om zelf het goede voorbeeld te geven. Stop daar nou mee, je kunt pas groeien als je bereid ben ook kritisch naar je zelf te kijken. Het leven begint met de bekende eerste levens behoefte zoals we allemaal weten, eten en drinken, dak boven je hoofd en veiligheid etc. Het laatst genoemde “veiligheid” wordt continu ondermijnd door dit soort emotioneel geladen verbale geweld. Ikzelf ben gelukkig niet meer zo bang uitgevallen maar er zijn tal van mensen die zich daardoor geremd voelen om een positieve bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van Suri.
  Alle grote oorlogen beginnen op deze manier. Het begint met stemmingmakerij en het eindigt in totale vernietiging. Ben nou een keer gewoon jezelf en laat je van de goede kant zien want een ding is zeker, niemand is perfect ook al denk je dat soms van jezelf, ook jij heb je tekortkomingen. Doe het alsjeblieft niet voor mij maar doe het voor jezelf, je zult zien dat de wereld er heel anders uitziet dan je nu denkt.
  Groeten, WSB (wang sranang boi)


  Maak melding
 8. “Hoe kan ik aanvragen als het al van mij is”, vraagt de heer Cairo zich af.
  Het antwoord is simpel volgens Pedro: Meneer Cairo moet, als hij zegt dat het stukje grond van hem is, een schriftelijk eigendomsbewijs kunnen tonen.
  In een normale rechtsstaat waar de doorsnee burger en gemiddelde regeringsfunctionaris en ambtenaar leeft volgens de principes en beginselen van die rechtsstaat,zou dat inderdaad het geval moeten zijn.
  Maar we zijn hier in S u r i n a m e.
  Hier zijn we nog bezig om die koloniale rommel op te ruimen. Het grondbeleid is een augiasstal en vooral wat de eigendomsrechten van de binnenlandbewoners betreft is er totaal niks geregeld. Komt er nog bij dat er genoeg individuen zijn die liever zien dat het allemaal zo ongeregeld blijft, dan junnen ze door gaan met het slaan van hun slag.
  Velen hebben al gepakt wat ze konden pakken, waar ze eigenlijk helemaal geen recht op hebben en zelfs de mooiste lappen grond.

  Soms vraag ik me af of het allemaal wel goed komt in Su, maar dan denk ik weer, het moet gewoon wel.


  Maak melding
 9. Beste Lobifesi,
  ik snap wel dat de omstandigheden in het binnenland ten opzichte van Paramaribo en omstreken verschillen mbt de grondtoewijzing.
  De kustvlakte is een geurbanisserd gebied, terwijl het binnenland nog uit oerwoud bestaat.
  Waar het bij om gaat is dat de boslandbewoners gewoon claimen dat het binnenland van hun is zonder dat zij zich hoeven te houden aan wet en recht.
  Zij baseren hun claim op de grond vanwege het feit dat hun voorouders eeuwen geleden daar zijn neergestreken.
  Een eigendomsacte is echter in hun voordeel om te voorkomen dat allerlei figuren uit Paramaribo grond gaan exploiteren, omdat de boslandbewoners geen eigendomsbewijs kunnen tonen.
  Denk aan al die duizenden indianen in Brazilie die van hun grondgebied zijn verjaagd vanwege de goudkoorts van de blanken.
  Zulke praktijken moeten in Suriname vookomen worden.
  De Surinaamse regering doet er goed aan om ook voor de binnenlandbewoners de eigendomskwestie juridisch goed te regelen.
  OOk in het binnenland moeten er regels gelden.


  Maak melding
 10. Is Suriname niet voor ALLE Surinamers? Mogen wij niet naar het binnenland om daar te wonen of te werken? Wat denken onze marronvrienden wel? Mogen zij gewoon naar de stad komen en “onze” gronden zomaar occuperen??? En dan schreeuwen om verharde wegen? Betalen jullie belasting? Zeg het maar jongens!!!!


  Maak melding
 11. Het binnenland van Suriname is van de Indiaanen en de Marrons , want zij hebben de meeste rechten op meneer Cairo heeft dus gelijk en is ook niet dom .

  Het heeft ook geen zin voor die mensen om een stukje grond aan te vragen bij die corruptelingen daar bij N.H., want ze geven het toch aan de hoogste bieder .

  Dit is de harde Surinaamse realiteit .
  Het land is totaal corrupt , iedereen neemt tjoekoe .


  Maak melding
 12. Blakamaribo ben je pátta witman die de suri’s tegen elkaar probeert op te stoken(verdeel en heers)?

  Of misscheien een van Nieuw Front Plus (ook verdeel en heers!).


  Maak melding
 13. Goed zo Pedro,
  Wat dat betreft zijn we op een lijn. Vragen zoals iedereen kunnen bosnegers en indianen dus niet. Op basis van deze vooral machtsongelijkheid is het gevaar reëel dat ze na het openstellen van hun leefgebied verdreven zullen worden door multinationals en vermogende landgenoten. Het is ook niet raar dat de binnenlandbewoners hun woongebied claimen als bezit. Zo is het ook in vele wetten en regelingen afgesproken sinds de zeventiende eeuw (sla de L-Decreten en de vredesverdragen maar ns op na!). Dus de indianen en bosnegers hebben wel degelijk rechten op hun land. Helaas hebben onze huidige rechters, parlementariërs en ministers getoond daar te weinig kennis van te dragen.


  Maak melding
 14. Het is zomaar een kreet:

  WEG ZUID-SUIRNAME KAN LEIDEN TOT ONTWRICHTING

  De Gemeenschappen die daar leven, gewoon registreren als bewoners, net als in de stedelijke gebieden rond Paramaribo voor eenieder 700 m² toegewezen kan worden, inclusief een tuindersveldje binnen de 700 m², mag de Overheid 1000 m² toewijzen aan bewoners van boven de 30 jaar.

  Kostgrondjes mogen dan overal bewerkt worden , maar deze “kostgrondjes” mogen nooit grondhuur of eigendom worden. De landbouw uitgeoefend door binnenlanders wordt zwerf-landbouw genoemd, omdat na 2-3 jaar landbouw de grond “leeg” wordt, er groeit bijna niets meer zonder koeiemest .

  Waarom 30 jaar de levensgrens moet zijn ??? Jongeren van het binnenland trekken toch weg, naar elders , waar zij “werk” kunnen vinden. Het best bewonen deze jongeren een woning naast de deur van hun werkgever toch ?

  En mensen van boven de 30 jaar welke wonen in Gemeenschappen langs de weg van Affobakka??? Die worden geacht standvastiger te zijn. Men kan niet zomaar overal wonen langs de Zuidweg, de Affobakkaweg. Er moet minstens een dokterspost zijn met apotheek en school. Er moet dan “ergens” een bushalte zijn.

  Paramaribo heeft al te lijden van bussen die overal stoppen, zelfs durft een “ervaren chauffeur” op een bocht te stoppen om passagiers in- of uit te laten stappen. Kort gezegd : Urbanisatie van Gemeenschappen is goed, zomaar lappen grond uitdelen is niet goed, het slechtst wat gerealiseerd kan worden.

  Om maar af te wachten of de alsnog te registreren bewoners voor een lapje grond van 1000 m² de grondhuur willen betalen. De Overheid kan alleen “verzachtende” huren opleggen aan binnenlandbewoners, maar betaling van grondhuur zal wel moeten.

  De hr. Caïro is gewoon een opportunist , betalen van grondhuur zal hij ook wel moeten, want vermoedelijk praat hij voor zichzelve.

  Vriendelijke groet,…..


  Maak melding
 15. Ik kan de heer Cairo wel begrijpen. Als je jaren met mede weten van de overheid (gedogen) ergens op hebt geleefd kan je volgens de wet dat stuk grond claimen als je eigendom.


  Maak melding
 16. De afstammelingen van afrikanen die in het binnenland wonen claimen dat ze recht hebben om in het bos te wonen. Dit is ontstaan in de loop van de geschiedenis van Suriname. Dat de indianen niet claimen dat ze dit recht ook hebben is een fout van de indianen, en niet van die afrikanen. Misschien word het tijd dat de indianen ook het recht om grond in gebruik te nemen in het bos gaan eisen. We weten allemaal dat Suriname oorspronkelijk het leefgebied van de indianen was. Ze hebben dus een natuurlijk recht. Helaas gaat Suriname net zoals de rest van de wereld niet meer uit van natuurwetten , maar van een grondwet(als ik me niet vergis tenminste). Ik vraag me af of de indianen niet dezelfde rechten hebben als de boslandcreolen, omdat ik vaak lees dat men het heeft over inheemsen en boslandcreolen. Trouwens als je een Surinaams paspoort heb ben je toch een Surinamer? wat maakt het dan wettelijk uit waar je voorouders vandaan kwamen?
  Vroeger was iedereen al lang blij dat die boslandcreolen in het oerwoud bleven, maar sinds er begonnen is met op grote schaal grondstoffen winnen, gunt men ze dat leefgebied niet meer. Dit is gewoon slecht.
  Om een lang verhaal kort te maken, zowel de indianen als de boslandcreolen hebben recht op een “status aparte”, wat betreft wonen in het binnenland. de ene bevolkingsgroep vanwege het feit dat ze de allereerste bewoners waren, en de boslandcreolen doordat ze deze status min of meer verworven hebben. Zie de geschiedenis van Suriname.

  groetjes aan iedereen


  Maak melding
 17. Alle gekheid op een stokje, dit is inderdaad een groot probleem die voor de asfaltering in de assemblee helemaal uitgezocht en bediscussieerd zal moeten worden.

  Deze issue zou zomaar het einde van kabinet VENE III kunnen betekenen als A-kombinasi en de rest vh Front het niet over eens worden.

  Daarom verwacht ik dat er met de weg helemaal niets gaat gebeuren in deze regeerperiode, dat is het veiligst, behalve misschien wat lap-lap-werk.

  En thankyou mister WSA. M’e power’i yere.


  Maak melding
 18. Paramaribo,distrikt wanica en commewijne is door de djoekas ontwricht,waarvoor zijn de djoekas dan bang zij willen toch liever in de stad wonen en de boel onveilig maken.Ik vind het normaal als de stadsbewoners naar het binnenland vertrekken om de boel daar tot ontwikkeling te brengen.De overgebleven binnenlandbewoners zullen zeker baat bij hebben.Of willen zij aanspraak maken op het hele binnenland en zelfs in de stad wonen?


  Maak melding
 19. Catterpillar,

  je vraagt wat de boslandcreolen massaal in paramaribo gaan doen. Wist jij niet dat paramaribo de hoofdstad van suriname is? hoe kan je zo,n vraag stellen. geef jij die boslandcreolen werk wanneer de groen ontgonnen wordt/. het zijn juist mensen uit paramaribo en omgeving die ze in dienst nemen om te gaan werken in de gebieden van de marrons en de indianen. Zij die ontwikkeling en werk nodig hebben die krijgen het niet.dus hou op met nonsens te vertellen catterpillar.


  Maak melding
 20. Freeway,

  je ouders hebben jou altijd geleerd om mensen te kleineren en te haten. ik weet niet uit wat voor ras je afstamd, maar de historie van surianame zegt dat de negers die in paramaribo en omgeving woonden tijdens de slavernij ontlasting van hun meesters sjouwden. Doordat deze negers die tegenwoordig stadsnegers worden genoemd, met ontlasting sjouwden worden ze djoekas genoemd. djoeka betekend hij die joodspoep sjouwd. Als ik de historie goed begrijp dan concludeer ik dat het nooit boslandcreolen gewest zijn die voorheen djoekas werden genoemd.Die boslandcreolen waren vrije mensen, ze leefden in vrijheid terwijlhun broedrs in paramaribo in slavernij leefden. er is wel een stam in suriname die Njuka,s genoemd wordt, maar dat is niet het zelfde als djoeka. de Njuka,s worden genoemd naar het gebied waar ze vandaan komenn. de njuka lieba. Ik hoop dat ik je bevrijd heb van je minderwaardigheidscomplex


  Maak melding
 21. Het wordt een tijd dat de boslandcreolen geaccepteerd worden in Suriname.
  Deze mensen worden stelselmatig gediscrimineerd en hebben het moeilijk.
  Ik zal hetaltijd voor ze opnemen wantze hebben beter verdiend.


  Maak melding
 22. wie heeft het voor het zeggen in Para,saramacca en in nickerie?
  wie moet het volgens u voor het
  zeggen hebben in Brokopondo.
  het is nu duidelijk dat votoman
  het niet menen met Bosnegers.


  Maak melding
 23. aan: Blakamaribo alias journalist alias opa

  Verdeel en Heers” is beleid van Nieuw Front Plus anders verliezen ze hun macht(ondanks steun van Nederland en Amerika en de drugsbaronnen), want ze hebben Surinamers niets te bieden.

  Als het aan Nieuw Front Plus ligt moeten Amerikanen het voor het zeggen krijgen in Para,saramacca en in nickerie en Brokopondo niet de Surinamers (Hindustanen, Creolen, Marrons, Javanen, Chinezen, Indianen, Buru’s etc.)


  Maak melding
 24. Wat een flauw gedoe allemaal. Boslandcreolen worden helemaal niet gediscrimineerd om hun uiterlijk, of hun afkomst. De boslandcreool die goed geschoold is en zich stichtelijk gedraagt is een ieders vriend en wint dus sympathie bij de hele multi etnische samenleving. De enige groep die de boslandcreool discrimineert op afkomst en uiterlijk is de stadscreool. Groepen die buiten de boot vallen en overlast veroorzaken voor de overige groepen, moeten worden aangepakt. Als een groep boslandcreolen moorden en stelen moet de samenleving daarvoor worden beschermd en de wet worden gehandhaafd. Tevens moet de politiek opdracht geven voor onderzoek wat aan dit nieuwe fenomeen ten grondslag ligt en daarmee verder werken om deze kwestie op te lossen. Maar de politiek geeft niks om haar burgerbevolking.
  Als de Amerikaanse DEA en CIA druk uitoefenen voor het feit dat een stelletje koelies de cocaine markt beginnen te domineren. Dan vindt niemand het erg als dit hard wordt aangepakt inclusief de hindoestaanse groep.
  Niemand van de hindoestaanse groep springt ter verdediging dat hindoestanen worden gediscrimineerd. We moeten ophouden met deze nonsens. Recht is recht en krom is krom. Onze normen en waarden als Suris zijn echt niet koosjer. Dat ligt ten grondslag aan al die ellende waar wij over schrijven.


  Maak melding
 25. Discriminatie heeft haar voedingsboden in suriname en toch lullen de suri’s met oogkleppen over nederland en de bejegening van surneds. Mijn eerste kennismaking met de harde realiteit van racisme was in suriname. Gewoon omdat de lichtgekleurden automatisch werden bevoorrecht. Op de froweinschool was het schering en inslag. Oase was ook een broeinest net zoals witte lotus en de a.m.s. Creolen gingen niet graag naar de Calor- en shri Vushnischool omdat 90 % van de leerlingen hindostanen waren. Over de bejegening van djuka’s praat ik niet, want die waren de verworpenen der aarde. Op sommige ministeries moest je van een bepaalde afkomst zijn wilde je niet worden tegengewerkt. Zelfs families werden verscheurd doordat sommigen een licht tntje hadden enzich verheven voelde boven anderen, hetgeen werd bewerkstelligd door de ooms en tantes. En heden ten dage worden de surneds gediscrimineerd door de suri’s. En willen ze nog durven praten over discriminatie. Ga toch weg.


  Maak melding
 26. Naar mijn idee bestaat Suriname 90% uit bos en binnenland. Tien procent alleen maar is bewoond. Dus als ik het goed begrijp claimen die bosnegers 90 procent van Suriname. Hoe zit het dan met de stadsnegers, indianen, hindoestanen, javanen, chinezen, en de rest die juist wel keihard werken en helpen het land op te bouwen ipv op hun luie reet te zitten. Moeten hun het doen met de overgebleven tien procent? Suriname is niet alleen voor de djoeka’s maar is voor alle surinamers. En als je recht heb op grond moet je dat ook op papier kunnen bewijzen waarom je daar recht op heb. Het is ook niet eerlijk als een gewone man jarenlang keihard moet werken en sparen om een stukje grond te kunnen kopen en de ander krijgt het gratis, of de corrupte eliten die onderling lappen grond ondermekaar verdelen, dat zou een keertje moeten aflopen.


  Maak melding
 27. Mensen, jullie moeten je afvragen of De AARDE waarop wij leven ons eigendom is. Het zijn vroeger de GEWIEKSTEN die zich veel land hebben geeigend en nu baasje over willen spelen.
  Wat zich in Suri, afspeelt gebeurt hier ook in Nederland en in Europa. Grootgrongbezitters, die hun terrein met veel cameras bewaken.Ken je nog een beetje geschiedenis van Europa, dan weet je dat er vroeger in Europa de DYNASTY heerste.

  Zij lieten ook arme boeren( keuteboertjes) als een hond voor zich werken en deze mensen hadden niets te vertellen. Zij moesten voor de Kasteelheren op het land werken en kregen wat eten en drinken, meer niet.
  Doordat de ELITE deze mensen door de eeuwen heen heeft mogen uitbuiten( denk aan het FEODALE SYSTEEM)hebben we de ZEEEEEEEERRRRR rijken in europa. Onderling hebben zij grond verdeeld en toegeeigend.
  De eigenlijke harde werkers die op het land hebben gezwoegd en onder ERBARMELIJKE omstandigheden met hun gezin hebben moeten leven en overleven heeft vandaag de dag NIETS aan BEZITTINGEN.

  Als jullie mijn mening willen weten over wat zich nu in Suri afspeelt omtrent land enz, is dat ik de mening ben toegedaan dat de boslandcreool er RECHT op heeft het binnenland voor zich op te eisen, zo
  ook de Indianen. Het zijn de NEGERS geweest in de SLAVENTIJD die er hard moesten werken. Zij hebben INFRASTRUCTUUR tot stand gebracht: kanalen gegraven,wegen opengekapt en straten aangelegd,huizen voor hun baas en bazinnen gebouwd onder toeziend oog van hun meester of meesteres.
  De Afrikaan deed het zwaarste werk, omdat de hindustanen en Indianen te zwak hiervoor waren.Zij deden meer agrarischwerk en zorgden voor de bevoorrading.Nu nog heb je rijke Surinamers, meestal Albanezen, Joden,Nederlanders,Brazilianen, Portugezen die er rijk leven, en wat dacht U van de ARABIEREN( grootste) slavendrijvers.
  De Hindustanen en Chinezen zijn de laatste decennia erbij gekomen.De Creolen en boslandcreolen moeten in Suriname nu niet met elkaar gaan KISSEBIKKEN, wij stammen van hun af en daar is NIKS mis mee. Hun zijn nog het zuivere ras en niet gemixd. En over discriminatie gesproken.Mensen ga op reis en doe mee aan wereldparticipatie. Jij, Albanees, Jood, Chinees of Vietnamees,Hindustaan,Braziliaan, Portugees, Italiaan en anders getinten van huis, jullie zullen er snel achter komen hoe jullie worden behandeld elders in de wereld. Probeer niet een ander te onderdrukken, doordat je in zijn land je de meerdere voelt. Only scholing kan ons Creolen en Boslandcreolen op gelijke tred brengen.


  Maak melding
 28. Zijn de slaven zonder dwang niet in staat om grootse prestaties neer te zetten?
  Vergeet niet dat de bovengenoemde werkzaamheden ook gedaan zijn door andere bevolkingsgroepen en dat ze de slaven allang voorbij gestreefd zijn.
  Is het niet beter dat ze weer tot slaven worden gebombardeerd want dan zijn ze kennelijk wel in staat om hard te werken.
  wat hebben jullie op deze aardbol gepresteerd? Zijn de slaven ook in staat om een stukje bos tot rijstveld om te toveren
  Shame on you dat je anderen bevolkingsgroepen zwak noemt. Vergeet niet dat we met niets zijn gekomen naar Suriname maar we hebben wel onze stempel gedrukt in de Surinaamse samenleving en niet alleen in Suriname maar wereldwijd.
  Wie zijn de komende supermachten van de toekomst?
  Welk afrikaans land wordt een supermacht?
  waarom zijn de slaven niet bekend onder de noemer harde werkers?
  Faradiba laarepcharo

  Laarepcharo


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES