zaterdag, juni 15, 2024
HomeOnderwerpenMaatschappijRegering beoogt gecoördineerde, integrale en holistische benadering koloniaal verleden

Regering beoogt gecoördineerde, integrale en holistische benadering koloniaal verleden

-

Does Travel - naar Suriname

Op maandag 19 december heeft Nederland, bij monde van Minister-President Mark Rutte, formeel excuses aangeboden aan Suriname voor het slavernijverleden. De toespraak van Minister-President Rutte was helder en duidelijk voor wat betreft de Nederlandse betrokkenheid bij de mensonwaardige behandeling van personen die onder dwang naar Suriname zijn gebracht over een lange periode om als slaaf, werk voor de Nederlandse economie te verrichten.

President Chandrikapersad Santokhi laat weten dat hij goede nota heeft genomen van de toespraak van de Minister-President Rutte. Eerder had President Santokhi de eerste Vice-Premier van Nederland, mevrouw Sigrid Kaag, ontvangen en via haar de Nederlandse Regering geïnformeerd over de ontstane situatie met betrekking tot het aanbieden van excuses voor het slavernijverleden door voormalig kolonisator Nederland.

De Regering van Suriname beoogt een gecoördineerde, integrale en holistische benadering van het koloniaal verleden in al haar facetten. Het slavernijverleden is een donkere bladzijde in onze geschiedenis en een gezamenlijke aanpak vanaf het begin, was aannemelijker geweest om samen te werken naar een moment van eer en herstel. Het gaat om eeuwenlange onderdrukking en uitbuiting. Excuses aanbieden betekent daarom ook rekeninghouden met het momentum, culturele aspecten van de nazaten van de tot slaafgemaakten, en de betekenisgeving van het moment voor excuses. Het treffen van de voorbereidingen voor het aanbieden van excuses, is namelijk even belangrijk als het in de praktijk daadwerkelijk aanbieden van deze excuses. In Suriname kennen wij de uitdrukking ‘Teri, nanga Grani’. Iedereen telt, niemand wordt gepasseerd. Inclusie en participatie van alle betrokkenen is essentieel voor het creëren van draagvlak, en het optimaliseren van de onderlinge samenwerking.

De toezegging voor een integrale en holistische benadering wordt toegejuicht door de Surinaamse Regering. Op een meer constructieve en gezamenlijke wijze, de discussie en de dialoog met alle betrokkene en op alle niveaus starten, zowel bilateraal alsook nationaal, zijn belangrijke uitgangspunten voor eer en herstel van deze zwarte bladzijde in onze geschiedenis. Een alomvattend traject zal worden ingezet om na te gaan op welke wijze gewerkt kan worden naar een nationale opstelling en standpunt, rekening houdend met de verschillende sentimenten, visies en standpunten welke in de afgelopen maanden en weken zijn geventileerd.

President Santokhi benadrukt dat los van het formele moment voor het aanbieden van excuses, nog veel werk verzet moet worden en Suriname zal daar integraal onderdeel van moeten zijn. “Gezamenlijk werken naar een goed en gecoördineerd vervolg, dat inclusie en participatie bewerkstelligt voor alle betrokkenen is essentieel in het proces van eer en herstel”, benadrukt de President.

De Regering zal dit vraagstuk ook op de regeringsagenda plaatsen en die nodige overlegstructuren ontwikkelen om enerzijds de nationaal dialoog te bevorderen en anderzijds openstaan voor dialoog met de Nederlandse regering. De regering zal ook het gesprek in regionaal verband verder continueren. Hiertoe zal de Caribische Gemeenschap zo spoedig mogelijk geïnformeerd worden.

President Santokhi zal de verschillende stakeholders in de samenleving raadplegen om de ontstane situatie op een constructieve en eervolle wijze aan te pakken. Er wordt uitgekeken naar de schriftelijke bevestiging van de Nederlandse Regering voor het vervolgtraject welke wordt voorgestaan.

opening
Fernandes Express
Passion in concert

9 REACTIES
 1. Het is goed dat de toespraak van Rutte niet was toegespitst op het koloniale verleden, maar op de slavernij. Ik vind dat dat onderscheid gemaakt moet worden. Contractarbeid heeft onder andere voorwaarden plaats gevonden dan de slavernij. En de slavernij heeft langer geduurd dan de periode van contractarbeid. Niets staat Santhokie in de weg om te kiezen voor een holistische benadering, maar met zijn etnische politiek zal dat niet lukken. Ik zou hem willen aanraden te zorgen voor een goed slavernijmonument in Suriname en dat artistieke wanproduct Kwakoe een andere plek te geven. Dat beeld staat daar op die hoek in de verdrukking. In Suriname heeft men geen verstand van het plaatsen van kunstwerken in de openbare ruimte.

  Tot slot kan ik het niet nalaten te zeggen dat ik moeite heb met de wijze waarop Cynthia Mc Leod zich nu opdringt. Zij heeft een aantal jaren geleden verklaard dat het regime van de slavernij in Suriname niet zo erg was. Wellicht aast zij op middelen uit het fonds voor een schrijfopdracht of voor de restauratie van het huis van Elisabeth Samson. Wij moeten er op toezien dat er geen cent gaat naar het verheerlijken van personen die debet zijn aan de slavernij. Cynthia heeft zich nooit beijverd voor de verzetshelden als Baron, Boni en Joeli Coeur. Laten we voor die vroege strijders een herdenkingsmonument oprichten


  gemodereerd
 2. AAN EXCUSES HEBBEN WIJ NIKS NADA 0.0 AL ZOU RUTTE HUILEN DAAR. MAAR IS DE 1E STAP VAN ERKENNING-EXCUSES. DANK ERVOOR.

  LAAT NEDERLAND DIE ER STEEN RIJK VAN GEWORDEN IS TOT DE BEDELSTAF WEDERKEREN. ALLES IS GESTOLEN.

  WE GAAN GEEN KWAAD MET KWAAD VERGELDEN.

  BETAAL 300 JAAR X 2 BILJOEN US DOLLARS PER 100 JAAR UIT AAN SURINAME CURACOU ARUBA BONAIRE EN SINT MAARTEN EN ST ESTAJUIS EN SABA. DAT IS 3 X 2 BILJOEN US DOLLARS OF EURO,S ALS JE DAT WIL IS = 6 BILJOEN.

  DESNOODS IN DE VORM VAN PROJECTEN.

  NEDERLANDF IS EEN DIEF EN BLIJFT EEN CRIMINEEL EN ALLE NEDERLANDERS WIT OF ZWART ZIJN MOMENTEEL HELERS.

  OF JE NOU HUN BROOD VREET OF BIJSTAND VANGT.!!!!! GEEN GELUL.!
  ALLE NEDERLANDERS ZIJN MOMENTEEL ERKENDE DIEVEN EN CRIMINELEN. NOGMAALS ERKENDE DIEVEN EN CRIMINELEN. WIT OF ZWART.
  RACISME KAN JE ALLEEN MET JE LIPPEN BESTRIJDEN. NIET UIT HET HART VAN DE WITTE MAN DIE STANDAARD GEBOREN WORD MET EEN ASBEST HART.


  gemodereerd
 3. Daarom was wijlen Lachmon ook zo fel gekant tegen het Onafhankelijkheidsstreven van de Creolen wetende dat veel onderwerpen niet goed of in he geheel niet geregd was. Een van de onderwerpen waar Lachmon zich zorgen om maakte was hoe Nederland als kolonisator met het verleden om zou gaan. Helaas was een deel van de creolen vol met haat jegens Hindoestanen onder meer de racist Bruma, Aron en Ferrier die ten koste van alles de onafhankelijk wilden doordrukken. Men moet zich afvragen hoe vaak Aron in de periode van februari 1975 tot en met juli 1975 naar Nederland afreisde om de Nederlandse regering onder druk te zetten. Vel gehoorde kreet uit de mond van Aron in die tijd was ‘ ik ben geen landverrader en zal het ook nooit worden’. Dit was een verwijzing naar wijlen Jagernath Lachmon die hij dus van landverraad beschuldigde.
  Enfin, de onafhankelijkheid kwam er en Suriname werd blij gemaakt met 3 miljard guldens om het land op te bouwen. het meeste geld verdween echter in de zakken van de creoolse leiders met name in de zak van Aron.
  Lachmon was zo briljant geweest om in ieder geval een overgangsovereenkomst met Nederland af te sluiten welk inhield dat na de onafhankelijkheid Surinamers nog 5 jaar visumvrij naar Nederland mochten afreizen. Velen hebben na de onafhankelijkheid, vooral de Creolen die zich zo graag van Nederland wilden afscheiden, kozen ervoor om naar Nederland te gaan. Ook de man die er prat op ging gene landverrader te zijn koos het hazepad door naar Nederland te vluchten. Behalve een landverrader was hij ook een lafaard.


  gemodereerd
 4. Nederlandse Namen veranderen en via DNA naar Familie zoeken in Ghana.

  Wat about de Hindustanen en Javanen? Hindustanen dachten dat ze naar Sri Lanka gingen en veel verdriet geen contact met familie.


  gemodereerd
 5. Santhoki is niet de persoon die zou moeten reageren op dit item.
  Zijn etnische politiek maakt juist, dat de Surinaamse samenleving aan het polariseren is. Hij heeft het niveau niet om te kunnen binden.
  Al die jaren niets van zich laten horen( zijn achterban), en nu plotseling naar voren treden. Misschien dacht Chan dat er veel Paisa zou worden neergeteld en daarvan kunnen profiteren.
  Slavernij is iets anders dan contract-arbeid. Laatste groep is vrijwillig vertrokken uit India en konden terug.
  Onze voorouders hadden geen keuze. Dus Chan: hit-the -road en doe , wat je moet doen, namelijk: het land leiden. Helaas kan hij dat niet.


  gemodereerd
 6. Door de slavernij zijn de nakomelingen van de slaven gemene mensen geworden. Ze koelen hun woede af op Hindoestanen die zelf ook slachtoffer waren/zijn.
  Kun je verblinde mensen nog laten zien?


  gemodereerd
 7. Wat de talrijke onverdeelde nakomelingen van de Afri- gemeenschap Organisaties in Nederland en Suriname meegegeven mag worden dat ze een strijd leveren die wel de Nederlandse Bestuurders, Burgemeesters in steden in Nederland. De Tweede Kamer, de regeringscoalitie van Minister – President Rutte ( VVD/ rechts), Vice- president S. Kaag ( D-66/ midden, ) ea de meeste patijen, zo ver hebben gekregen dat die hun slavennamen excuses voor het leed dat hun voorouders hebben gehad, pijn, onderdrukking, uitbuiting, discriminatie, als ding gezien werden, geem
  mensenrechten, maar als bezit gezien werden, enz. dat ze dit nu onder ogen zien. Wat het voor schade veroorzaakt heeft en nu nog door werkt bij het nageslacht dat hier iets mee gedaan moet worden.

  Als de artikel 1 vd Grondwet van Nederland en de Overzeese Gebiedsdelen aangeeft dat er niet gediscrimineerd mag worden, dan is deze strijd vh nageslacht vd Afri- Surinamers het de bestuurders, Europese Nederlanders op de feiten gewezen.

  De Afri- Surinamers hebben dus een doel bereikt, de excuses en dat alle mensen volgens de letter rn geest volgens de Nederlandse Grondwet gelijk
  zijn en niet dat andere mensen meer zijn dan andere mensen. De praktijk is anders, want de Koning Wim en Koningin Maxima zijn ook
  allachtonen, maar hebben meer rechten dan andere allachtonen en autochtonen, mannen zijn ook
  niet gelijk aan vrouwen als het om vele zaken, beroepen enz gaat. Er zijn vele verschillen.

  Feit is dat met de strijd vh nageslacht vd Afri Surinamers de excuses zijn gekomen van de mjnister – president van het Koninkrijk Der Nederlanden en Overzeese Gebiedsdelen. Er is een horde genomen, nu nog de volgende, enz.

  De praktijk zal uitwijzen hoe Nederland nu met allochtonen om zal gaan, want 1 zwaluw, maakt nog geen zomer. De extreem rechtse politueke partijen, waarvan die van wilders en zijn moeder een indonesische is, vindt de excuses naar niks.

  Ook de molukkers vinden dar Nederland hun excuses moeten aanbieden, omdat Nederland ze uit Indonesie naar Nederland heeft gehaald en niet de plaats, eiland in Indonesie waar ze vandaan zijn gehaald laat bewonen.

  Ook nog een opmerking over de excuses.

  Toen de Marokkaanse Burgemeesster van Rotterdam excuses namens Rotterdam aanbood aan de nabestaanden vd tot slaafgemaakten die in Rotterdam wonen, was er geen enkele kritiek, dat het niet iemand is die in Nederland geboren is of Nederlandse afkomst was dat het een allochtoon was en uit een zeer achtergestelde dorp nog uit Marokko in Afrika.

  Waarom kreeg minister Weerwind stoom en kokend water over zich heen van de Surinamers toen hij naar Suriname ging en werd voor alles uit gemaakt. Hij heeft niet eens excuses aangeboden, maar dat deed minister – presendent Rutte zelf.

  Niemand zei iets tegen over burgemeester Aboetaleb. Hoe komt dat?

  Surinamers moeten eens goed naar zich zelf kijken, hoe ze met hun eigen mensen omgaan en bij anderen die zaken over hun zeggen, hun verstand en tong kwijt zijn.


  gemodereerd
 8. Toen waren de Afri-Surineds in Rotterdam/Ned hun stem, tong en verstand kwijt geraakt.

  Het was dezelfde man due toen hij staatssectarus was van het ministerie toen het om de AOW-gat vd Surineds ging vond dat marokkanen en turken due geen Nederlanders waren ook recht hadden op 100 %. De regering vond het toen te gortig worden en blies het af voor Surineds.


  gemodereerd
 9. president het is niet alleen ddb die jou touwtjes bediend , maar ook de nederlandse staat zit aan de touwtjes te trekken , dus u spel kan zo meteen ook uitgespeeld zijn
  en de echte Nederlanders die nu leven hebben geen part of deel met die slavernij , dus wij begrijpen hier dat zij niet gaan mee betalen voor herstel betalingen aan de nazaten


  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES