Klaarstomen van aankomende wetenschappers voor olie- en gasindustrie

15
Klaarstomen van aankomende wetenschappers voor olie- en gasindustrie
Minister Steven Mac Andrew en de president van de AAPG YP Suriname, mevrouw Sunaina Mohan.

Minister Steven Mac Andrew heeft op woensdag 2 november 2022 de president van de American Association of Petroleum Geologists Young Professionals Suriname (AAPG YP Suriname), mevrouw Sunaina Mohan, ontvangen voor een onderhoud. Bij deze gelegenheid hebben beide partijen van gedachten gewisseld over hoe een samenwerkingsverband aan te gaan met als doel jonge Surinamers te informeren over de mogelijkheden die de olie-en gasindustrie zal bieden en hen daarop voor te bereiden.

De President van de ‘AAPG Young Professionals Suriname’ informeerde de minister over de plannen van de organisatie. ‘AAPG YP Suriname’ is een non-gouvernementele organisatie die zich richt op de olie- en gasindustrie en is aangesloten bij de wereldwijde AAPG-gemeenschap. AAPG biedt publicaties, conferenties en educatieve mogelijkheden aan geowetenschappers.

De missie van ‘AAPG YP Suriname’ is volgens Mohan om de overgang van studenten van de discipline ‘Petroleum Geosciences & Engineering’ aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname naar professional te vergemakkelijken door verschillende mogelijkheden te faciliteren en te benutten gericht op het delen van kennis tussen studenten en geowetenschappers. Aangezien het hierbij gaat om het voorbereiden en klaarstomen van kader voor gespecialiseerde jobs in de olie- en gasindustrie, vond Mohan het raadzaam om na te gaan hoe samen met het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) hieraan invulling te geven. 

Mac Andrew informeerde de president van ‘AAPG YP Suriname’ over de recentelijk goedgekeurde lening van 10 miljoen Amerikaanse Dollars door de Board van de Inter- American Development Bank (IADB) voor het project “Labour Market Alignment with New Industries” (Afstemming van de arbeidsmarkt op nieuwe sectoren).

Met dit project beoogt de IADB Suriname te ondersteunen om werkzoekenden, vaardigheden aan te leren die zijn afgestemd op de behoeften van de productiesector, waaronder de olie- en gasindustrie. De bewindsman onderschrijft de inspanningen van AAPG YP Suriname om jonge aankomende geowetenschappers bewust te maken van job mogelijkheden in de olie en gasindustrie, zowel onshore als offshore.

Afgezien van de jonge wetenschappers, zullen volgens de minister alle jongeren onder de beroepsbevolking, breedvoerig worden geïnformeerd over de olie- en gasindustrie en overige nieuwe productiesectoren. Hierbij zullen ze vooral worden bewust gemaakt van nieuwe banen met specifieke skills als vereiste en nieuwe kansen voor ondernemerschap. In afstemming met de olie –gasindustrie en overige productiesectoren zullen specifieke trainingen en begeleidingstrajecten worden ontwikkeld door het ministerie met zijn werkarmen.

Beide partijen hebben de intentie uitgesproken om met elkaar samen te werken en zullen daaromtrent nog met elkaar afstemming plegen.

15 REACTIES

 1. Terwijl wereldwijd op middellange termijn fossiele brandstoffen in de ban worden gedaan houdt Suriname zich bezig met het klaarstomen van aankomende wetenschappers voor de olie- en gasindustrie.
  gemodereerd

 2. Wetenschappers heeft men niet nodig in de olie en gas industrie, er valt namelijk niets meer te onderzoeken of te ontdekken op dit gebied dat al meer dan 100 jaar bestaat.
  Wat men nodig heeft is goede engineers.
  gemodereerd

 3. Surinamers kunnen alvast klaargestoomd moeten worden voor diverse specialismen die nodig zal zijn in de petrochemische industrie.

  Zo niet dan zullen uit alle hoeken uit de wereld vaklui komen die deze banen gaan invullen. En zal de Surinamer ambtenaar, rover of bedelaar blijven. Momenteel zijn dit de drie grootste beroepssectoren in SU.
  gemodereerd

 4. Het trieste van de regering en het Surinaamse mentaliteit is dat ondanks de inspanning van Eddy Jhairap en de Texanse Olie en gasspecialist en al in de jaren 60 vd vorige eeuw in Calcutta – Saramacca door de GMD onder ene Bouman ( op zoek naar een waterbron) in Suriname bewezen was dat nooit een goede plan toen al was gemaakt om hierin scholing en nader onderzoek te doen.

  Het was afwachten, niets doen, een schaamteloxe vertoning hoe met dat aardolie dat toen gevonden was de toenmalige regering dit op rlkaar gooide en alles is dood gebloed, Jules Wijdenbosch deed er een schepje boven op door in plaats van een boorplatschip in het gebied waar Guyana aardolie te sturen hij bommnwerpers vh leger stuurde om
  de Guyanezen of Amerikaanse bootplatvorm te bombarderen.

  Het gebied dat van Suriname was is op een schandalige wijze en methode door een zeerechten tribinaal aan Guyana toe gewezen. Suriname is toen haar aardolie kwijtgeraakt.

  Als Suriname de Venezolaanse methode had toegepast de helft van het grondgebied en zee van beweren ze dat het van hen is, Guyanaen deze het zeegebied vooraf het geschil bij de rechtbank kwam, dan was een
  grotere deel van dit zeegebied met nu blijkt veel aarolie in te hebben van Suriname nu zou zijn.

  Suriname moet door haar slampamper houding uitkijken dat ze straks het Acaraigebied dat ligt tussen de Corantijnrivier, Acaraigebergte/n en de Coeroenirivier ook niet kwijt te raken aan Guyana.

  Dezelfdemethode als Venezeula op de helft vh grondgebied ( land en zee) toepast op hen, passen ze ook aan op Suriname.

  aron, ddb, wijdenbosch, venitiaan en de huidige regering maken zich niet druk om het gebied. Ze durven en niet eens openlijk over naar de Surinamers over te praten en in de pers te brengen. Guyana doet dat wel, internationaal hun kaart inclusief dit gebied te tonen. Ook de huidige
  de president Ali van Guyana maakte een landkaart met dit gebied erin en vertoonde het aan de Surinsmers toen hij enkele tijd geleden naar Suriname kwam. De Surinaamse regering zweeg in alle talen, in de DNA sprak niemand er over, idem mini ster bibis, de pers.

  Surinamers en hun mentaliteit, apatisch en iedereen komt en wordt rijker en
  beter van de natuurlijke rijkdommen, grondgebied van Suriname, Surinsmers staan er bij kijken er naar worden arm, en armer.

  Wat een volk en haar leiders, boen sari tori. Suramers houden niet van Surinamers, de vragen, bestaat Suriname en de Surinamers en zijn ze bereid om voor het grondgebied, te land, lucht, water te sterven?

  Let op!

  Elke rivier heeft een oorsprong, ja toch? en een monding ja toch? Dit is door de natuur gevormd sn daar kan niemand wat aan veranderen. Waar is de natuurlijke oorsprong vd Corantijnrivier en waar de monding?

  De Corantijnrivier is sinds de koloniale periode van Suriname, zowel in de lengte als de breedte bij de laagwater lijn aan de oever vd Corantijnrivier bij Guyana.

  Hoe durven de Guyanezen een rivier dat al vanaf de koloniale tijd van Nederland was bij de monding en wie deze rivier het eerst in haar/ zijn bezit heeft is de eigenaar van tot de oorsprong.

  Nu moet wel gezegd worden dat het Willoughby was die dit gebied Suriname in zijn bezit had genomen samen met Guyana voor de Engelsen.

  Maar toen het werd ook al bij de vrede van Breda tussen Engeland en Nederland in 1667 aan Nederland toegewezen inclusief de Corantijnrivier de monding. Hoe het in het zuiden was, maakt niet uit. De hele rivier vanaf de mondng dat van Nederland was behoort/ behoorde tot de
  oorsprong tot Surinaams grondgebied, is de regel.

  Van Nieuwe rivier kan geen sprake zijn van verkeerde constateringen van wie dan ook.

  De Corantijnrivier is vanaf de oorsprong in de Acaraigebergte/n tot de monding in de Atlantische Oceaan zowel in de gehele lengte en breedte van Suriname. Dit moet iedere Surinamer weten en zeggen aan de wereld en zeker aan de Guyanezen.Ook de juiste landkaart van Suriname tonen. Ook als Ali of welke vertegenwoordiger van Guyana naar Suriname komt.

  De hoogste tijd dat ondernemers van kleding, cq T-shirt deze in grote hoeveelheden laten maken in China met in het zwart getekend aan de achterkant de landkaart van Suriname en Suriname in vermeld is. Aan de voorzijde links boven op de borst of mouw de Surinaamse vlag en dit massaal gaan verkopen en weg geven aan landen, personen waar de Surinaamse regering of bedrijven in Suriname mee contacten hebben of samen werken.
  gemodereerd

 5. Forumleden/Reageerders, Odi Odi.

  Klaarstomen van aankomende wetenschappers voor olie- en gasindustrie.

  @Lobimangtobin, @Zomaar en @slachtoffer van roofoverval

  Ik ben het volkomen eens met jullie reacties.
  gemodereerd

 6. Er is heel veel gras in Suriname. In het verleden heeft men uit gras brandstof kunnen maken en er motoren mee aangedreven. Ik zou eerder in deze sector investeren.
  Tegen de tijd dat de oliewinning van de kust goed op gang komt, zullen andere landen bezig zijn hun olie industrie te ontmantelen.
  Dan loop je weer heel ver achter op de nieuwe ontwikkelingen in de energie. Weer import, weer aanpassingen aan infrastructuur.
  Zo kom je nooit tot ontwikkeling.
  Kies dus gewoon voor grasenergie, dan hou je heel veel in eigen hand.
  gemodereerd

 7. Ga kijken hoe de Pres en VP van Guyana het doen. Ze gaan naar India om behoorlijke afspraken te maken. Kennis inkopen. Hier verhaaltjes verkopen.
  Paar rovers zoeken jongeren om vr lul bedrag te gaan werken op olie platform. Laten ze hun familie sturen. In de wereld is het 1 van de best betaalde jobs.
  gemodereerd

 8. Ik was ook klaargestoomd voor West-Suriname.Maar dat project is nooit gekomen.Voor het goed en wel kon beginnen,trok de ingi boi de stekker er uit.
  gemodereerd

 9. Suriname is toch niet achterlijk mang! Of ze lopen 40 jaren achter! Fossiele brandstoffen ha ha.
  gemodereerd

 10. Liever te laat dan nooit. Deze mensen op dit niveau heeft men nodig in Suriname als er met de top mannen vd Olie – en gasmultinationals praat en laat zien dat men vd hoed en de rand weet.

  Hierdoor kan voorkomen worden dat de multinationals Suriname voor de gek houden bij onderhandelingen en als de contracten getekend zijn. De natuur, flora, fauna, enz weer in haar oorspronkelijke vorm wordt terug gebracht zoals men dat aan het begin vd werkzaamheden aantrof.

  Suriname moet alles doen dat de tijd van poppenkast voorbij is, het gaat om het spel en de regels kennen en het aantal knikkers moet altijd voor Suriname aan het eind vd rit meer zijn dan het begin van het spel.

  Wat dilip sardjoe, ddb (oud-)ndp-ers hebben uitgehaald bij Suralco/Alcoa en deze vertrokken zijn, de gift in de gemijnde Bauxiet gronden blijven zitten, milieu, bodem, grond- en oppervlakte water verontreinigd worden, flora en fauna vernietigd worden, enz door hen niet betaald wordt.

  Succes Toegewenst

  Vertrouwen In Eigen Kunnen
  gemodereerd

 11. VERZOEK: Wilt u ook gelijk een nieuwe opleiding inlassen genaamd: “Hoe leiders van een land moeten omgaan met gemeenschapsgeld”. Dit naar aanleiding van een bericht in Suriname Herald dat -ondanks de olie- de Wereldbank van mening is dat Guyana tot een van de armste landen van Zuid Amerika en de Caribbean behoort.
  Duidelijk het bewijs dat ze daar niet kunnen omgaan met gemeenschapsgelden.
  Dit mag Suriname niet overkomen. Genoeg is genoeg.
  Geen wonder dat ze die 150 visvergunningen broodnodig hebben en ook de brug over de Corantijn. Nu begrijp ik ook waarom Guyanezen Suriname verkiezen boven Guyana.
  Suriname gelijk oversteken: Tigri in ruil voor deze voordeeltjes aan Guyana. En verplicht elke politicus en ook potentiële politici van Suriname deze cursus te volgen.
  We hebben leiders nodig en geen lijders, die niet kunnen omgaan met geld.
  Wij moeten niet alleen leren om met gemeenschapsgelden om te gaan, maar ook getraind worden om met onze vingers ervan af te blijven.
  Als je dat kan, wordt Suriname niet alleen een rijk land, maar dan maak je ook elke Surinamer gelukkig.
  gemodereerd

 12. Het is al door @zomaar gezegd, door de Russisch- Ukraiense oorlog en de laatste stunt van prins kettingzaag van Saudi Arabië zal de energietransitie in de hele wereld op de snelweg worden gezet. Ik denk dat er een grote kans is dat je olie over 10 jaar niet meer aan de straatstenen kwijt kan. Investeer liever in landbouw en mijnbouw ingenieurs. Laat ze wel een contract tekenen, dat ze minimaal 10 jaar in Suriname zullen werken of anders de investering in hun terugbetalen. Stop ook met het verpatsen van Suriname ’s rijkdommen aan buitenlandse mogendheden en bedrijven voor een habbekrats. Elk bedrijf moet worden opgezet als een joint venture met de Surinaamse overheid als aandeelhouder en bezitter van een gouden aandeel. Dan het belangrijkste betrouwbare bestuurders en dat kan nog een aardig probleem zijn, gezien de ervaringen van de laatste tijd
  gemodereerd

 13. minister hoe wilt u luie donders klaarstomen , en waarvoor , olie en gas is op retour , en deze luiwammesen weten dat en nemen liever een koude douche
  gemodereerd

 14. Stuur een paar young professionals naar landen die hier al mee bezig zijn, om de nodige kennis op te doen. Er gaan de nodige leerjaren inzitten, maar dan hebben ze goede kennis opgedaan, en ook leren, dat je zonder corruptie kan functioneren.

  In Nederland en Amerika zijn Surinaamse jongeren die goede Universitaire studies hebben gedaan , en met een goede vooruitzicht best in Su aan de slag willen. Tot nu toe worden ze door de eigen volk alleen maar tegengewerkt omdat die bang zijn voor nieuwe kennisvergaring en bang zijn voor hun positie.
  gemodereerd

 15. Haha 🤣

  ” …
  Wetenschappers heeft men niet nodig
  … ”

  Haha

  ” …
  Wat men nodig heeft is goede engineers.
  … ”

  Maar dan wat is een “engineer” dan ?

  Haha 🤣
  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.