maandag, mei 27, 2024
HomeOnderwerpenGezondheidBrief Stichting Alternatieve Geneeswijze aan minister Ramadhin

Brief Stichting Alternatieve Geneeswijze aan minister Ramadhin

-

Does Travel - naar Suriname

[INGEZONDEN] – Geachte minister, De Stichting Alternatieve Geneeswijze Grantangi Kondre Mama (SAGK) bekruipt steeds meer het gevoel dat u het vermogen mist om uw taak als minister van Volksgezondheid in oprechtheid, te goedertrouw en onbevooroordeeld uit te voeren. Het gevoel dat u niet in staat bent om inclusief te functioneren is versterkt door uw recente publieke optredens. Daarbij heeft u duidelijk gedemonstreerd bepaalde vormen van traditionele geneeswijzen wel te willen faciliteren en andere niet.

SAGK heeft daarom gemeend u over het verlies van vertrouwen in u en uw werkwijze via een open brief in kennis te stellen, in de hoop dat dat gevoel door concrete acties uwerzijds ongedaan kan worden gemaakt. Algemeen is bekend dat SAGK zich vanaf de oprichting inzet voor de erkenning en regulering van de eeuwenlang aanwezige traditionele kennis en vaardigheden in het genezen en voorkomen van ziekten in Suriname.

Ook is het algemeen bekend dat door nalaten van opeenvolgende regeringen, om de noodzakelijke wetgeving te maken, SAGK het op zich genomen heeft om een kaderwet te concipiëren. De concept kaderwet is inmiddels tweemaal via uw ministerie aan de regering geboden in respectievelijk februari 2020 en september 2020. Ook aan De Nationale Assemblée (DNA) is die wet twee keren aangeboden, te weten in februari 2020 en maart 2021.

Het wetsvoorstel omvat de thema’s erkenning, regulering en bescherming van cultuur en intellectuele eigendomsrechten. Het wetsvoorstel biedt voldoende wettelijke kaders om te komen tot de gewenste ordening van álle vormen van traditionele geneeswijzen die in Suriname worden beoefend. Het wetsvoorstel is in lijn met de Grondwet en de toepasselijke internationaalrechtelijke instrumenten zoals de ‘American Declaration on the Rights of Indigenous peoples’, ‘Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage’, ‘United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples’, FAO Policy on Indigenous and Tribal Peoples’, ‘United Nations Development Group’s Guidelines on Indigenous Peoples Issues’, ‘World Health Assembly Resolution on Traditional Medicine (WHA62.13)’, WHO Traditional Medicine Strategy 2014- 2023’ en ‘WIPO Documenting Traditional Medical Knowledge’.

Behalve de kaderwet heeft SAGK u in uw hoedanigheid als minister van Volksgezondheid meermaals aangeschreven over uw vijandige niet faciliterende houding naar een selectieve groep van Surinaamse traditionele genezers. Uw vijandige niet faciliterende houding blijkt uit uw agressief, aanvallende en denigrerende uitspraken over een bepaalde groep van genezers en het afsturen van de politie op die genezers. Deze groep van traditionele genezers wordt door u continu het verwijt gemaakt dat hun werkwijze niet wetenschappelijk gedragen is. U stelt om die reden, telkenmale en zonder enig bewijs daartoe, dat die genezers de volksgezondheid in gevaar brengen. In uw optiek hoeven zij daarom niet op accommoderen van het ministerie van Volksgezondheid te rekenen.

Op 30 juni, 9 en 16 juli 2021 heeft SAGK een geslaagd drieluik virtueel seminar gehouden met als overkoepelend thema ‘De integratie van de traditionele geneeswijzen in de reguliere gezondheidszorg’. De drie sessies hadden elk een eigen thema. Op het seminar hebben juristen, (public health) artsen, chemici, farmacologen en traditionele genezers de kenmerken en de ervaringen met de traditionele geneeswijzen in Suriname breedvoerig en diepgaand belicht. Ondanks uitnodigingen aan het ministerie van Volksgezondheid, heeft het ministerie het niet nodig geacht om een vertegenwoordiger af te vaardigen naar het seminar. Het slecht geïnformeerd zijn van het ministerie van Volksgezondheid over ‘evidence’ van effectieve traditionele geneeswijzen in Suriname is dus een bewuste keuze van het ministerie.

Tot verbazing van velen nam u op de dag van Ayurveda, een traditionele geneeswijze met oorsprong in India, deel aan een seminar waar u de wetenschappelijke erkenning van de Ayurveda in India en door de WHO prees. Daarbij serveerde u de andere traditionele geneeswijzen af als niet op het niveau van Ayurveda te zijn. U ging daarbij volledig voorbij aan het feit dat de status van Ayurveda een verdienste is van de Indiaase regering. Wat SAGK daarom enorm tegen de borst stuit is dat u ondanks de beschikbaarheid en toegankelijkheid van onder andere wetenschappelijke studies, internationale, regionale en nationale publicaties, rapporten, adviezen, regelgeving en jurisprudentie, weigert om in te zien dat het niet erkend en gereguleerd zijn van alle traditionele geneeswijzen in Suriname, inclusief Ayurveda, te wijten is aan de halsstarrig nalatige houding van de staat Suriname die mede door u vertegenwoordigd wordt.

Voor uw informatie moge dienen dat in 2001, 19 landen van de Amerika’s regio van de WHO traditionele geneeswijzen officieel erkend en geïntegreerd hadden in het formele systeem van nationale gezondheidszorg. In 2012 hadden 119 van de 193 VN-lidstaten beleid op het gebied van traditionele geneeswijzen en 69 regelgeving op kruidenmedicijnen. In 2018 hadden 170 WHO- lidstaten het toepassen van traditionele en complementaire geneeswijzen erkend.

Suriname dat zichzelf met vaste regelmaat presenteert als de meest diverse samenleving behoort tot op heden niet tot deze groep van landen. Nog steeds zijn de traditionele geneeswijzen niet bij wet en/of beleid erkend en geïntegreerd in het formele systeem van de Surinaamse nationale gezondheidszorg. De traditionele geneeswijzen maken deel uit van de Surinaamse cultuur en dus ook van de Surinaamse identiteit.

SAGK is het verplicht aan haar doelstellingen en haar doelgroep om nogmaals een beroep te doen op u als minister van Volksgezondheid, om de uitgereikte hand van SAGK maar ook initiatieven van uw voorgangers niet langer te negeren of weg te zetten als niet te voldoen.

SAGK werkt met ervaren en kundige traditionele genezers en internationaal erkende wetenschappers en academici. Het door u zondermeer afwijzen van alle voorstellen en initiatieven onder het mom van ‘wetenschap’ houdt voor SAGK daarom absoluut geen stand.

SAGK kijkt reikhalzend uit naar een drastische ombuiging van uw beleid naar meer faciliteren en accommoderen van de traditionele geneeswijzen. Daarbij wordt de hoop ook uitgesproken dat u het daarheen leidt dat er een snelle aanvang wordt gemaakt, bij voorkeur nog in 2021, met de behandeling van het wetsvoorstel (kaderwet complementaire en alternatieve geneeskunde) in DNA.

Hoogachtend,
De voorzitter
Stichting Alternatieve Geneeswijze Grantagi Kondre Mama
Claudetta Toney

opening
Fernandes Express
Passion in concert

10 REACTIES
 1. ClaudettaToney, ik vraag mij stellig af of al de zelf gefabriceerde kruiden drankjes wetenschappelijk zijn bewezen. Het is raadzaam om eerst dit te laten onderzoeken. Ook is het raadzaam eerst een onderzoek te doen, hoeveel mensen door de jaren heen zijn overleden door het nuttigen van oso dresi.


  gemodereerd
 2. Ook Oso dresies moeten dezelfde behanding en beoordeling ondergaan als de producten van de reguliere farmaceutische industrie. Geen geheimzinnigheid, degelijk onderzoek en transparantie dus. Maar daar willen de tradionele genezers niet aan meewerken. Terecht riskant.


  gemodereerd
 3. Alweer een jaloerse geest.

  De respectloze en gebiedende toon van de brief zegt al genoeg. Het lijkt meer op een onbeschoft dreigement, dan op een verzoek. Wat een asociaal gedonder. De minister hoeft he-le-maal niks!

  Die bananen-indiaan heeft helemaal niets voor jullie geregeld. Hij heeft jullie alleen maar bewierookt met ‘wieri watra’.
  Ook liggen jullie continu dwars met jullie (niet getoetste) rommel en stellen midden in een pandemie eisen.

  Al die stichtingen moeten onder de loep worden genomen. Hoe komen ze aan het geld. Hun rechtspositie en (wetenschappelijke) bevoegdheid en rechtsgeldige documenten.

  De WHO zegt …
  De VN zegt …
  De DEA zegt ook dat drugsdealen niet mag.
  Dus….


  gemodereerd
 4. Traditionele geneeswijze is een goudmijn aan kennis die we allemaal heel erg moeten koesteren en zeker niet verloren laten gaan. Iedere regering moet dit serieus nemen en werk van maken dit goed vast te leggen en de wettelijke status te geven welke het toekomt.
  Ik ben wel wat huiveriger over de ophef welke nu aan weg word gelegd inzake traditionele geneeswijzen. De recente ophef heeft te maken met het “zogenaamde” traditionele middel welke preventief kan werken tegen het covid-19 virus.
  Nu is de wetenschap ook niet heilig maar het zou toch goed zijn om dit middel door echte wetenschappers van gerenommeerde instituten degelijk onderzoek te laten doen hiernaar.
  Ook in Suriname zijn er mensen welke hun scepsis hebben met het gebruik en mogelijke bijwerkingen op lange termijn van de nu gebruikelijke westerse\Chinese en Russische vaccins. “Voorname” burgers en politici in Suriname proberen er dan ook mee te scoren \ hun maatschappelijk voordeel te halen.
  Ik zou zeggen gelijke monniken gelijke kappen. Waarom anti zijn tegen de Pfizer etc welke in een razend (bedenkelijk) tempo in elkaar zijn geschroefd, maar wel door onafhankelijke laboratoria en top medici uit verschillende landen worden omscheren als het beste wat we nu voor handen hebben om elkaar in leven te houden. Om de “mortality” laag te houden. Hiermee winnen we tijd om naar betere middelen met minder bijwerkingen (ook op lange termijn) te zoeken. Ja inderdaad weten we nog niet met zekerheid (niemand kan anders bewerken, omdat de data gewoonweg er niet is) wat voor implicaties het gebruikt van de huidige gangbare vaccins met zich gaat meebrengen.
  Het zelfde geld dus ook voor het in Suriname traditionele middel waar delen van de Surinamers zo prat op gaan. Er is helemaal geen data, geen (onafhankelijk) labonderzoek, geen wetenschappelijk gemonitorde trials geweest. Dus hoe kunnen deze hard roepende “voorstaanders” van dit middel zo hard van stapel lopen. Alle gevoel voor wetenschap en gegronde basis gaat aan ze voorbij. Hebben ze misschien een parallelle agenda. Zou wel jammer zijn.
  Ik ben hier niet om het op te nemen voor de minister, maar om de al eeuwen lange, veel beter gedocumenteerde en wetenschappelijk onderbouwde leer\gebruiken vd “Ayurveda” afzetten te zetten tegen een middel die maar door een paar mensen is gebruikt, is een vergelijking die al gelijk mank gaat. Crazy. Slaat nergens op.
  Het is niet mijn bedoeling om hier denigrerend te doen over de traditionele Surinaamse geneeswijzen, verre van dat. Persoonlijk alleen maar lof\respect en ik hoop echt dat deze kennis niet verloren gaat. Een schatkamer aan kennis welke we moeten koesteren.
  Ik heb alleen maar een raar gevoel over de harde schreeuwers in Su. Ik ontkom er niet aan dat er meer speelt bij hun. Sommige van deze schreeuwers zijn ook wetenschappelijk opgeleide personen (okay ze zwaaien met wat tittels, maar dat is nog geen garantie voor rationeel goed ontwikkeld denkvermogen). Ik ontkom er niet aan dat deze gasten zelfs bij zo een groot maatschappelijk en gezondheid drama nog kans zien er wat persoonlijk gewin uit te willen slepen. Schaam je diep.
  En U minister mag wel de algemene oproep van de briefschrijvers wat serieuzer nemen door binnen de regering wat concrete stappen te gaan voorstelen en dan ook uit te gaan voeren. De schatkamer aan kennis welke Suriname heeft vergaard de afgelopen eeuwen moeten we goed bewaren en de kennis delen met de rest vd wereld. Niet blind staren op goud en olie. Dat is eindig. De kennis in je hoofd is eindeloos.
  Succes allemaal en veel gezondheid toegewenst.


  gemodereerd
 5. Over de hele wereld zijn de anti vaxers aan het uitsterven en deze cult wilt aandacht. Mensen doe wat je maar wilt. Maar kom niet met covid naar de hospitaal want je hebt gekozen voor je probleem. En wat is de vertaling van virus in de alternatieve hocus pocus? Als ayurveda effectief tegen covid zou zijn zouden er geen miljoenen in India naar hun volgende reincarnatie zijn vertrokken via de delta variant. Zelfs met ayurveda is India de grootste maker en exporteur van vaccins.


  gemodereerd
 6. Alternatieve geneeswijze moet iedereen voor zich bepalen of je het doet , dus zit niet deze geneeswijze op te dringen aan iedereen, en laatst was een indianendorp in het nieuws dat alle medische planten en drankjes die ze maken , covid niet bestrijd , iedereen heeft zich laten vaccineren.


  gemodereerd
 7. Claudette als je met een wetenschappelijk opgeleide persoon een discussie wilt aangaan moet je jezelf eerst laten bijscholen in fatsoen en goede manieren. In de eerste regel begin je met een belediging. Tenslotte niemand met een gezond verstand gaat in discussie met mensen van dit analfabete kaliber, dus spaar je moeite en geld voor je slangen olie business.


  gemodereerd
 8. Wat een niveau zeg. Emotioneel misbruik maken van “cultureel erfgoed” als argument en uiteindelijk draait het slechts om het eigen verdienmodel. Blijkbaar heel winstgevend want ze gaan wel heel erg te keer. Hun hele argumentatie slaat nergens op en hun verwijten zijn onterecht en onheus. Ze eisen botweg een stempel “GOED GEKEURD” voor drankjes waarvan niemand weet wat er inzit. Paradoxaal is dat ze de covid-vaccinatie afwijzen met als argument dat zij niet weten wat er inzit maar wel hun eigen drankjes waarvan niemand weet wat er in zit.
  Goed en terecht dat de minister niet wijkt voor deze figuren. Hij heeft een zware verantwoordelijkheid om alleen die middelen goed te keuren waarvan de samenstelling bekend is en de werking bewezen is.

  Een wet voor de erkenning, regulering en bescherming van cultuur en intellectuele eigendomsrechten is ook slechts een wet op meta-niveau en nooit een wet die allerlei middeltjes van een officiële goedkeuring zal of kan voorzien. En in de praktijk is daar ook geen wet voor nodig want wie een wassie wil kan dat vrijelijk doen, wie in onzin wil geloven mag dit. Maar als deze figuren voor onbewezen middeltjes een “GOEDKEURING” eisen dan verdienen ze een heel hard bolwassing ipv een wassie.
  Deze mensen leven buiten de werkelijkheid.


  gemodereerd
 9. De standpunt van de regering lijkt te zijn dat geneeskracht alleen te vinden is in laboratoria en niet in de natuur.
  Misschien moet de minister de schijf van vijf aanpassen tot de schijf van één (alleen chemische pillen slikken en alleen chemisch bewerkt voedsel gebruiken).


  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES