Reactie op artikel ‘Leugens, bedrog en willekeur van Surinaamse Politiebond ontmaskerd’

48
bevorderingen-korps-politie-suriname

[INGEZONDEN] – In reactie op het artikel “Leugens, bedrog en willekeur van Surinaamse Politiebond ontmaskerd”, van de columnisten Sunil Sookhlall & Kries Mahabier, de dato 23 september 2021 in de Suriname Herald, acht ik het noodzakelijk te reageren en een bijdrage te leveren aan deze zeer verontrustende maatschappelijke situatie. 

Zoals vele andere publicaties betreffende het dispuut rond de benoeming van de heer mr. S. Ramlall is ook dit artikel goed onderbouwd en beargumenteerd, weliswaar enigszins doorspekt met insinuaties, waarbij vuilsmijterij niet achterwege is gebleven. Natuurlijk met de benadering van uiteenlopende interpretaties.

Het is niet de bedoeling dat ik bij dit dispuut tussen de bond en de staat Suriname een oordeel ga vellen, want anders ga ik mij scharen in de rij van belanghebbenden en opportunisten. 

Wat ik wel wens te doen, is om al deze ‘intellectuelen’ de juiste weg te wijzen tot een goede oplossing van het dispuut en hoe respectvol boven zaken te blijven. Ik wil dit doen door mijn eigen zaak aan de orde te stellen en als voorbeeld aan te geven. Met inachtneming van respect voor de rechtstaat en de democratie zal men bij elk dispuut moeten uitkijken naar rechtsingangen, die de constitutie jou biedt. 

Tijdens de rechtmatige uitoefening van mijn beroep raakte ik verwikkeld in een slepende rechtszaak met als uiteindelijk oordeel ‘Ontslag van Alle Rechtsvervolging’. Als gevolg hiervan werd ik achtergesteld op de rangenlijst en schoten collega’s mij met rasse schreden voorbij. Ik vond dat ik in mijn rechtspositie was geschaad, maar heb nimmer enige wrok ontwikkeld tegen het KPS of mijn collega’s, die van mindere in rang mijn superieuren waren geworden. Ik ging ook niet naar de media, social media of de politiek om enige sensatie of commotie te ontwikkelen. 

Wat ik wel gedaan heb, is dat ik met het dispuut, via mijn jurist naar de groene tafel ben gestapt en de zaak werd uiteindelijk in mijn voordeel beslecht. Het gevolg was dat ik in gevolge een rechtelijke uitspraak terug werd geplaatst op mijn juiste plaats op de rangenlijst. Bij dit rechtsproces heb ik ervaren dat de kantonrechter alle stakeholders bij één heeft gebracht en na comparitie een oordeel heeft geveld. 

Een dispuut kan en mag ontstaan, maar uit respect voor elkaar zullen partijen de juiste wegen moeten bewandelen, politiek erbuiten moeten houden, prestige ter zijde moeten zetten, stigma c.q. criminaliseren moeten voorkomen en vuilsmijterij in de media moeten vermijden. Een verkeerde aanpak zal de zaak alleen maar verergeren en doen escaleren. 

Als blijkt dat bij het plegen van bestuurlijke rechtshandelingen de korpschef niet is gekend, zullen er spanningen ontstaan. Als blijkt dat de bond niet is gekend, zullen er ook spanningen ontstaan. De reactie van zowel de korpschef als de bond is ingevolge de “the police code of conduct” begrijpelijk. Deze ontstane spanningsvelden kunnen ontladen worden, indien op basis van wederzijds respect men met elkaar gaat communiceren. 

Op grond van het feit dat ik via het KPS eenenveertig jaren executieve dienstbaarheid heb gegeven aan de gemeenschap en ik mij betrokken voel in een positieve ontwikkeling van deze organisatie, doe ik een beroep op alle kwaadwilligen om af te stappen van deze methode van vechten. 

Bewust dan wel onbewust worden met publicaties etnische sentimentele snaren bespeeld, wat kan leiden tot een rassenstrijd binnen en buiten het korps. Het zijn niet de onheilstokers die hieronder zullen lijden, maar in de eerste plaats de gemeenschap. Zij die van achter hun computers de brand gesticht hebben, zullen zich dan lafhartig koest houden. 

De gevolgen van het uitvallen van de politie in een land zijn niet te overzien. Hopelijk zullen partijen groot genoeg zijn om de koppen bij elkaar te steken om tot een vergelijk te komen. Laten wij met z’n allen ervoor waken dat partijpolitiek en racisme ver buiten het korps gehouden worden. Makkelijk zou het zijn om andere commissarissen of ex-commissarissen te bekritiseren en door het slijk te halen, doch betitel ik dit als spijkers op laag water zoeken. 

In elk geval ben ik ingevolge een rechterlijk bevel in de juiste rang geplaatst op de rangenlijst en mijn aanstelling is gebaseerd op wet en regelgeving. Als politieman wordt ook van mij verwacht dat ik elke collega een terechte bevordering toewens en dat rancune tegen wie dan ook uitblijft.  

Tot slot wil ik de befaamde columnisten vragen in het vervolg eerst goed hun informatie te verwerken alvorens personen bij de naam te noemen. Dit ‘downgrade’ hun aanzien als relatief goede schrijvers.

Hoogachtend,

De commissaris van politie,

O. Terborg


48 REACTIES

 1. De Politie Bond moet een zaak aanhangig maken tegen deze benoeming van de heer Ramlall: Het kan toch niet zo zijn dat iemand die de Dienst 12 jaar geleden nu plots tot commissaris wordt gebombardeerd.

  Natuurlijk ga je scheve gezichten krijgen binnen het korps als je ziet dat iemand jou voorbij streeft en jouw meerdere wordt terwijl je al heel lang werkzaam bent in het korps.

  De Groene Tafel moet hierover een beslissing nemen.


  Maak melding

 2. De politiebond doet er goed aan, hun leden aan te sporen om de criminaliteit aan te pakken , die meer dan ooit öpbloeit” in switi sranang. ipv overal te showen met die gouden en zilveren knopen op hun schouders. ga boeven vangen, die de bevolking terroriseren.


  Maak melding

 3. Ik snap niet dat al die gasten buiten organisaties en Sur alles beter weten. Het land is in 1 1/2 jaar zo vreselijk verpauperd. Ik weet niet hoe verder. Meer ellende dan iets goed. Chan komt uit nl en daar zei hij nepotisme aan te pakken en drukt gelijk deze gast bij politie. Het Sur volk is zo labiel.


  Maak melding

 4. De politie bond staat niet boven de president of de wet.
  Niet alleen srherald maar ook andere media en advocaten hebben onderzoek verricht. Uiteraard behalve de revokranten die continu fakenews verspreiden. De ene is nog achterlijker dan de andere revo-journalist.
  Hun handlangers, de afro ndp’ers die nog steeds op cruciale plekken zitten binnen de overheid, jatten doodleuk interne vertrouwelijke documenten en publiceren dit op social media. En dat moet nieuws voorstellen. Wal-ge-lijk.

  Er zijn net enkele goede onderzoeksjournalisten over, de rest is door de veroordeelde moordenaar doodgeschoten. Het is daarna nooit meer goedgekomen.

  Terborg je bent een afro, dit is dus een geëngageerd ingezonden stuk en niet geloofwaardig. Veertig jr geleden is jullie bureau kapot geschoten, de waardige en integere politie van toen, zullen zich omdraaien in hun graf.

  Nergens op aarde bepaald een bond wie wel of niet wordt aangenomen, alleen in drugshol Suriname doen ze een poging.


  Maak melding

 5. De minister van Juspol is een grote leugenaar. Hij heeft beweerd nergens op de hoogte van te zijn En dat de benoeming buiten hem om is gegaan. Welnu mr. Kenneth Amoksie deze twee rechtgeaarde journalisten hebben aangetoond met bewijsstukken dat u een leugenaar bent. De benoeming van Ramlall is door de minister Amoksie zelf ondertekend. Nu men zich verzet verschuilt deze man zich achter zijn leugens. Inderdaad raciale sentimenten worden zo aangewakkerd met in dit geval de minister van justitie als aanstichter. Inderdaad een lafaard die zijn kwebbel nu koetst houdt.

  Trouwens meneer Terborg, de grootste racisten zijn zwart en zitten in Nederland.


  Maak melding

 6. En wat komt die man hier doen.
  Het artikel stond in srherald toch. Waarom een ingezonden stuk hier.

  Waarom is er geen enkele reactie van de minister van justitie op de 4050 kg coke afkomstig uit Suriname. Het komt uit jou land? Is dit normaal in Suriname.

  Hoe is het in godsnaam mogelijk dat geen enkele douane en havenarbeider die dienst had is ondervraagd.
  Hoe is het in godsnaam mogelijk dat de luchtverkeersleiders nooit die honderden drugsvliegtuigjes heeft getraceerd.

  Gevecht om drugsterritorium niets meer en niets minder. Gooi je benoeming en rassen bullshit maar in de prullenbak.


  Maak melding

 7. Ach meneer Terborg dat heel artikel was perfect alleen dat laatste stuk moest anders.
  Ik citeert “dit downgrade hun aanzien als relatief goede schrijvers””
  PFFFFFFFFFF.
  Ik zou schrijven, door hun artikel bewijst het hoe onbekwaam ze zijn als hun leider de President.


  Maak melding

 8. @Esmerald

  Als jij en ik een zakelijk conflict hebben en we komen er samen er niet meer uit dan is toch de rechter die zijn licht hierover moet laten schijnen.

  Als ik van mening ben dat ik in het recht aan mijn zijde heb, zal ik een zaak van moeten maken.

  We hoeven dan niet op de vuist te gaan of zo! Of wil je dit conflict met geweld beslechten?


  Maak melding

 9. Terborg weet, net als velen, dat we een corrupte politietop hebben. Hij moet zijn hoofd niet in het zand blijven steken, niet goed voor zijn gezondheid. Het is dit opportunistisch gedrag dat velen ten toon spreiden dat ons de das omdoet. Ook Terborg blijkt zijn eigen belangen te laten prevaleren boven het algemeen belang. Borgoe go sribi jere.


  Maak melding

 10. Popo Jantje 26 september 2021 At 13:54
  De minister van Juspol is een grote leugenaar. Hij heeft beweerd nergens op de hoogte van te zijn En dat de benoeming buiten hem om is gegaan. Welnu mr. Kenneth Amoksie deze twee rechtgeaarde journalisten hebben aangetoond met bewijsstukken dat u een leugenaar bent. De benoeming van Ramlall is door de minister Amoksie zelf ondertekend. Nu men zich verzet verschuilt deze man zich achter zijn leugens. Inderdaad raciale sentimenten worden zo aangewakkerd met in dit geval de minister van justitie als aanstichter. Inderdaad een lafaard die zijn kwebbel nu koetst houdt.

  Trouwens meneer Terborg, de grootste racisten zijn zwart en zitten in Nederland.@@

  Popo toch, jij bent degene hier op WKT, die met stomme uitspraken de raciale sentimenten aanwakkert. Houd je niet van de domme. Of zijn het weer “jouw” zwartjes.


  Maak melding

 11. @ Pony
  26 september 2021 At 14:46

  Nooit heb ik racistische uitlatingen gepaard gaande met geweldsbedreigingen geuit. Enige benamingen die ik gebruik zijn zwartjes, yellow, bruin en witmang. Waarom neemt alleen de zwarte daar aanstoot aan en de rest niet? Juist ja korte tenen maar dat is natuurlijk gespeeld he. Waarom pier jij je mond niet open als ene Lucien, Debby, Pakiratigri, Twice en Henkes en als het gespuis zich racistisch uitlaten?


  Maak melding

 12. @henry

  Citaat
  “Als ik van mening ben dat ik in het recht aan mijn zijde heb, zal ik een zaak van moeten maken.” einde citaat.
  Nee hoor, zowel de regering als de politie bond zijn in dienst van de burger. Niks geen zaak. Bovendien staat geen enkele wet aan hun zijde, behalve de manipulatie wet. Kun je een voorbeeld aangeven in welk democratisch land in de wereld dit griezelig gebeuren voorkomt.

  “We hoeven dan niet op de vuist te gaan of zo! Of wil je dit conflict met geweld beslechten?”
  Jij kiest dus voor een land waarin een bond bepaald wat er gebeurt. Weet je het zeker?
  Schakel effe de suri emotie uit en maak gebruik van je nuchtere intelligentie. Lees rustig het onderzoek in diverse media en trek nogmaals je eigen conclusie. Blijf je op hetzelfde standpunt, dan ben je verloren in de drek van ‘massa manipulatie’.
  Ik wens jou en je medeburgers daarna veel suc6 in het drugshol met hoogstwaarschijnlijk brunsie en bordo aan top, respectievelijk als pres en vp.

  Honderd en Tachtig jaar achteruitgang.

  In Holland wil niemand voor een stoffige overheid werken. In suri vechten ze elkaar de tent uit om een positie, zodat ze de rest van hun leven kunnen hang-matteren!


  Maak melding

 13. =Dit heel gedoe is begonnen met Atompai wiens achtergrond ook niet fris is. Deze man die bij de bond zit is binnen twee jaar benoemd voor een hogere functie, dit terwijl hij helemaal hiervoor geen opleiding heeft gevolgd.
  bouterse heeft deze man een mazzel gegeven zodat hij zijn mond kon dicht doen.
  De pot verwijt de ketel zou men zeggen. Belfor past hierin ook goed. Bah

  Wat ik jammer vind is het feit dat vanaf deze President benoemt is het racistische gedoe in Suriname veel erger is geworden.

  Ik hoop het beste voor land en volk.


  Maak melding

 14. Popo Jantje 26 september 2021 At 15:03
  @ Pony
  26 september 2021 At 14:46
  ‘Nooit heb ik racistische uitlatingen gepaard gaande met geweldsbedreigingen geuit”@@
  Niemand beweert dit dan ook. Wat je wel doet, is de hele bevolkingsgroep betrekken in de daad van een enkeling uit die groep, dat is op zijn zachtst gezegd racistisch.

  ‘Enige benamingen die ik gebruik zijn zwartjes, yellow, bruin en witmang. Waarom neemt alleen de zwarte daar aanstoot aan en de rest niet?’@@
  Een zwarte man, zwartje (niet omdat hij een zwarte huidskleur heeft, je weet wel beter) noemen is ongepast, een hele bevolkingsgroep “zwartjes” noemen vindt ik racistisch. Dat je anderen Yellow noemt vindt ik niet kunnen, maar het reageren laat ik aan hen over. Dat zij zwijgen, wil niet zeggen dat zij het oké vinden, het kan ook zijn dat zij denken, laat die gekke racist maar lekker lullen, een racist kun je niet bekeren.

  ‘ Juist ja korte tenen maar dat is natuurlijk gespeeld he. Waarom pier jij je mond niet open als ene Lucien, Debby, Pakiratigri, Twice en Henkes en als het gespuis zich racistisch uitlaten?’@@
  Popo, lees mijn reacties. In zijn algemeenheid keur ik het af. Blijf je niet van de domme houden.
  Trouwens, ik ga mijn mond niet open pieren, ben niemands broeders hoeder.
  Ik ga niet tussen mensen staan die elkaar racistisch bejegenen.
  Ik reageer op Popo, omdat Popo elke dag racistisch doet.


  Maak melding

 15. Ondanks alle over en weer beschuldigingen, blijf ik van mening dat de benoemingen van deze President, etnisch gemotiveerd kunnen worden genoemd. Of Atompai binnen 2 jaar grote sprongen heeft gemaakt binnen het Kps is niet relevant in deze. Het gaat om het huidige etnisch beleid. Als je “zwart” bent dan pas je niet in het profiel, dat geschetst word door deze regering. Racisme ten top en als men dat kenbaar wilt maken, gaat de ander op zoek naar tegen argumenten om je monddood te maken. Het is om moe van te worden. Ramlal is niet de juiste man die benoemd had moeten worden, zeker niet voor iemand die al zo lang uit de organisatie is geweest. Daar is niks van gelogen, en de President hoort deze benoeming goed te onderbouwen, zoniet moet dit worden herzien


  Maak melding

 16. Ik denk dat deze president deze benoeming goed zal kunnen onderbouwen. Ik zou als president mensen in belangrijke cruciale posities accommoderen als ze integer, intellectueel, fit for this job, loyaal, ambitieus en blindelings zou kunnen vertrouwen. Dan mogen de marsmannetjes rond mij zwart, geel, blauw, donkerrood of kleurloos zijn. Maakt mij geen moer uit. En dat Chan toevallig deze man fit for the job vindt, dat zal hij zeker als ex-politieman goed kunnen onderbouwen.
  Wat mij altijd in al die jaren in Su is opgevallen dat de criminelen zich ook in nette pakken/uniformen steken. Als je in Suriname niet door criminelen op straat wordt beroofd, dan wordt je op een legitieme wijze beroofd door figuren die gelegitimeerd zijn door de staat.
  Wanneer gaan deze idioten van de Politiebond boeven vangen in het PARADIJS DIE DE NDP DE SURINAMERS HEEFT ACHTERGELATEN.
  Holle vaten klinken echt het hardst.


  Maak melding

 17. #Esmerald

  Nee, ik kies niet voor een Bond die alles wil bepalen zoals je suggereert. Ik heb je slechts gevraagd om de zaak aan een onafhankelijke rechter voor te leggen zoals een rechtgeaarde democraat betaamt.

  Ik ga ervan uit dat je een rechtgeaarde democraat bent. Jij zal nooit geweld gebruiken om je zin te krijgen.


  Maak melding

 18. Voor Suriname is de tijd aangebroken om een Hindoestaanse korpschef te hebben! Altijd kroes: Walker, Vrij, Monsels, Hunsel en noem maar op. Tijd voor korpschef Perkash!!!!


  Maak melding

 19. Pony
  26 september 2021 At 16:14

  Op grote schaal worden Afrikaanse immigranten uit Israel gedeporteerd naar Afrika back to home. Velen zijn van oorsprong Joods maar alleen omdat ze zwart zijn moeten ze het land uit. Ga daar tegen je kwebbel pieren maar dat durf je niet want je bent precies wat ik altijd over een zwarte zeg. Veel kabaal te weinig inhoud. Succes met jouw strijd tegen de racisten.


  Maak melding

 20. Beste henry,

  Zie je het al voor je; een bond die voor Rutte of Biden of Bolsa of Chi of Macron of Duerte of putin, any president in the world, het benoemingsbeleid gaat bepalen. Is de pres van Suriname minder waard?
  Dat is mijn punt
  Een bond
  Die gaat bepalen
  Hoe idioot is dit.

  Ik snap effe dat stukje “geweld” niet? Wat ik wel snap is dat jullie nog steeds bang zijn in dat land.
  Bewijs hier; bijna geen suri reacties. Jullie zijn bang. Lijkt wel op die horrorverhalen van de jaren 80.

  In zo’n land wil ik niet leven.

  En weet je henry, morgen, overmorgen, volgende week etc verzinnen ze (ndp) weer wat anders. Het gaat maar door en je ziet het niet.


  Maak melding

 21. Ja minister mr. Kenneth Amoksie van Justitie & Politie heeft inderdaad gezegd, dat hij niets van deze benoeming van Ramlall af wist.

  Nu blijkt dat hij wel van in kennis was gesteld dat het zat aan te komen. Suriname is de afgelopen 41 jaar, met uitzondering van de 2 termijnen Venitiaan – Sarjoe een bananenlandje geweest.

  Op grond daarvan vind ik ook dat zaken ook vanuit dat oogpunt bekeken moeten worden, met deze benoeming.

  Als de huidige minister van Justitie en politie jokt over deze zaak en zoveel stof heeft doen opwaaien in de Surinaamse gemeenschap moet hij de eer aan zich zelf houden.

  Als hij dat niet uit zich zelf doet, kan Z.E. president Chan Santohki hem zo snel mogelijk on eervol ontslaan en hem bedanken voor bewezen diensten.


  Maak melding

 22. @Esmerald

  Ik ben de mening toegedaan dat de Bond niets te bepalen heeft maar ze hebben toch het recht om het niet eens zijn met de president omtrent deze benoeming.

  Derhalve vind ik dat ze dit moeten voorleggen aan de onafhankelijke rechter.

  President Santhoki heeft in de College Tour beloofd dat hij de etnische benoemingen tegen het licht gaat houden.

  Ik hoop dat de president dat doet: Zoniet ben ik bang dat Suriname richting Haïti gaat want dan gaat deze regering VALLEN.

  En dat mag niet gebeuren!!


  Maak melding

 23. @Esmerald

  Commissaris Terborg heeft naar jou geluisterd en heeft zijn reactie in SR Heralds geplaatst. Met geweld heb ik bedoeld dat niet het recht van de sterkste mag gelden. Powerplay is het laatste wat de regering of Bond moet doen.


  Maak melding

 24. deze terborg is niets anders dan een grote paarse rat , en hij gaat reageren op een bericht dat ook op hem van toepassing is , nou die prade zou ook daar geplaatst kunnen worden in dat bericht , dus terborg


  Maak melding

 25. Leuk geprobeerd heer Terborg, maar helaas slaat u de plank helemaal mis met uw bijdrage in deze.
  Aan de ene kant vind u het artikel van de columnisten Sunil Sookhlall & Kries Mahabier, in de Suriname Herald “goed onderbouwd en beargumenteerd” en aan de andere kant bent u weinig geloofwaardig als u meteen in de zelfde zin stelt dat deze “doorspekt is met insinuaties, waarbij vuilsmijterij niet achterwege is gebleven”. In één zin ziet u kans uzelf meteen tegen te spreken bij het nemen van een hoog gekleurde conclusie.
  U wenst duidelijk met uw betoog anderen de maat te nemen maar komt verder niet echt tot een oplossing van het dispuut.
  Wat verder heel duidelijk weer tot uiting komt in uw artikel is nagenoeg hetzelfde waar de Korpschef Prade zich schuldig aan maakt en dat is het rassen sentiment. Ook in uw artikel speelt het rassen issue als een rode draad de hoofdrol.
  Met andere woorden geen van u beide komt met concrete argumenten waarom de heer mr. S. Ramlall niet benoemt mag worden tot commissaris van politie anders dan dat er in dat geval spanningen zullen ontstaan die dan weer kunnen escaleren.
  Gezien er dus geen andere argumenten zijn dan de rassen afkomst van de heer mr. S, Ramlall, kan men zich dus afvragen of e.e.a. ook tot spanningen zouden kunnen leiden als er gekozen was voor iemand van uw ras/soort.
  Dat u bewust voor hebt gekozen uw artikel op Waterkant.net te plaatsten getuigd gezien de reacties die u mag verwachten van een bepaalde gehalte, niet echt op wijsheid,


  Maak melding

 26. Mie na wang blaka nengre?
  Als de president dhr ramllal benoemd,dan dient een ieder de keuze van de president te respecteren?
  Atompai je bent racistische bezig?
  Treedt af you ka boes boesi agoe?
  Ok na mie taking?
  Blaka na geduld? A hindostani wan dee e set a kondre? Ndp broka kondre?
  We doe lik tak oe fergitie? Dong agoe?
  President santhoki u hebt de macht aan u het besluit om ramlal te benoemen? Ok


  Maak melding

 27. homo’s , pony en konsensi gaan jullie je zelf verwennen met paarse stront , maar zit niet hier op WTK alles te bevuilen , en lik ook die kont van die atompei , en ook van terborg en vergeet prade niet , zij zullen klaar komen van jullie


  Maak melding

 28. Mensen willen wy nog door een deur kunnen dan moeten jullie indammen,zoniet zal er geen weg terug zyn en zal de vlam in de pan uitslaan, met alle gevolgen vandien.
  U dient er rekening mee tehouden dat sommigen op dit rubriek een negatief tendens aanwakkeren, en wel bewust op racistische basis de discusie verzieken,en zo een domino effect creeeren, ik neem daar afstandt van ,dus neem ik geen deel aan, het gaat jullie goedt.


  Maak melding

 29. President zijne excellentie Jotepersad Santokhi moet de benoeming terugdraaien. Hoe kan een president zonder het politiekorps te raadplegen een vriend of familie met terugwerkende kracht benoemen in een dergelijke functie.Als het korps de man niet ” draagt ” ontstaat er roering in de tent. Dit is de zoveelste blunder van zijne excellentie Jotepersad.


  Maak melding

 30. Santhoki de benoeming gewoon doorzetten zoals het is afgesproken?
  Niet doen betekent dat je toegeeft aan ndpers? En dat wat zij willen ?ndp is de de grote veroorzaker van dit alles? Ndp heeft geprobeerd om de verkiezingen te manipuleren en nerkus bigi go wilde dozen met stemmen mee nemen? Gelukkig toen met de komst van brunswijk is dat te zijn voorkomen??er zijn ndpers die alles gratis kreeg? En nou dat het gestopt is irriteert de aanhangers dat zij moeten werken,a kondre na foe alla sma? Creolen Hindoestaan Javanen chinese indian? Ding no mang sie tak wang hindostani president sdong,ndp is het racisme aan het aanwakkeren?
  Terwijl me skriefi tak haat no boeng.
  Racisme mag niet in Suriname plaats vinden? Waarmee zijn sommige blaka mang bezig? De hele tijd schrijven zij alleen nonsens op dit site om de boel op te hitsen?Suriname is groot genoeg om het land op te delen?
  Als jullie met elkaar niet kunnen leven
  En de hele dag alleen rotzooi komt schrijven op waterkant? Prata kondre zo’n een haat niet te geloven,een paar van de namen wil ik niet schrijven om van te kotsen? Mie blaka mang kong eerder ie a kondre sang oe doe ien 300 jari neks toch,ie a ting dati ding hindostani Javanen chinese ding ook toe kong nanga noti,maar loekoe o fara ding mang dat deh,mie egie volk ab soso bigi mofo en bari lik wang kaw? Yoe moes ab respect ji tramang? Wat een rotzooi om een benoeming? President santhoki de benoeming doorzetten klari,soor ding tak yoe na president santhoki ok


  Maak melding

 31. RobG 27 september 2021 At 02:00
  President zijne excellentie Jotepersad Santokhi moet de benoeming terugdraaien. Hoe kan een president zonder het politiekorps te raadplegen een vriend of familie met terugwerkende kracht benoemen in een dergelijke functie.Als het korps de man niet ” draagt ” ontstaat er roering in de tent. Dit is de zoveelste blunder van zijne excellentie Jotepersad.
  ==================================

  RobGay, je bent een smerige vieze vuile paarse rioolrat en moet de laatste zijn om zo te praten over de President van Suriname die veel meer gepresteerd heeft in zijn leven dan dat jij ooit over zal kunnen dromen. Wat denk jezelf dat één van jou soort het beter zou kunnen doen als President? Mensen zoals jij hebben liever een pornoblaadjes verkoper die in je spaarcentjes graait terwijl ie je van achteren pakt. Jij bent voor Suriname een paria, dus houdt maar lekker je smerige klauwen open voor het UWV, want meer als dat zit er in je armzalig leventje niet in.


  Maak melding

 32. Sabaku 27 september 2021 At 10:06
  RobG 27 september 2021 At 02:00
  ================================

  Ik laat me helaas wel weer kennen, wat een mislukkeling is die RobG zeg….


  Maak melding

 33. Het gaat maar door, dat etnisch gedonder!! Nu blijkt duidelijk hoe diep het zit bij sommige mensen. Dat zelfs deze bekende columnisten hun etnische inborst niet in toom hebben kunnen houden zegt genoeg over de schade die deze verfoeilijke politiek die door de VHP wordt gevoerd onze samenleving berokkent. Nu begint duidelijk te worden waarom de DNA vergaderingen met een week zijn uitgesteld! Alle etnische, racistische en politieke zeilen en poppetjes worden ingezet om alsnog zaken door te drukken, veilig te stellen voor de totale heerschappij over ons land door de VHP, voordat deze hele zaak die ze regering noemen uit mekaar spat!! Schaamteloos en principeloos als ze zijn gaan ze maar door met het vernietigen van de eenheid in ons land!!


  Maak melding

 34. President santhoki en brunswijk jullie tweeën hebben in een jaar zoveel gepresenteerd? Eerlijk gezegd dat me feni,het gaat de goede kant op !
  President toen jij justitie was van Suriname,was er inderdaad geen of bijna geen criminaliteit? Die amoksi heeft die ervaring niet? Amoksi is ook goed,helaas niet ervaringen heeft hij niet? Is triest? Trouwens santhoki brunswijk jullie passen goed bij elkaar om het land Suriname te regeren? En het lukt aardig wat ?
  We hebben vertrouwen in jullie? Het gaat de goede kant op?


  Maak melding

 35. Volgens mij kom je in aanmerking voor benoeming of promotie na bewezen geschiktheid en niet op basis van het aantal jaren dat men een stoel warm gehouden heeft.

  beste RobG
  U verwijt Santohki wat Bouterse deed. \
  Die heeft het kabinet van de president gevuld met ongeveer1.400 hielen likkers en partij propagandisten zonder toegevoegde waarde.
  Onder Venetiaan koste het Kabinet SRD 40.000.000/jaar Bouterse liet het in no time groeien naar SRD 400.000.000 met allerlei adviseurs waar nog nooit iemand van gehoord had.

  nu zijn er nieuwe bezems nodig want die vegen het schoonst.


  Maak melding

 36. Nooit meer mag een neegher op een belangrijke positie zitten. Velen hebben dit heel goed gezien. Gvd al bijna 50 jaar onafhankelijk maar nog steeds niet op eigen benen kunnen staan.fascist Bouterse die het land leeggeroofd heeft en aan de Chinezen verkocht heeft. Nooit mag een zwarte dit land regeren. Tijd om de leiding over te laten aan Aziaten.


  Maak melding

 37. Popo Jantje 26 september 2021 At 18:09
  Pony
  26 september 2021 At 16:14

  Op grote schaal worden Afrikaanse immigranten uit Israel gedeporteerd naar Afrika back to home. Velen zijn van oorsprong Joods maar alleen omdat ze zwart zijn moeten ze het land uit. Ga daar tegen je kwebbel pieren maar dat durf je niet want je bent precies wat ik altijd over een zwarte zeg. Veel kabaal te weinig inhoud. Succes met jouw strijd tegen de racisten.@@@

  Popo, je bent een rare snuiter. Kom er gewoon voor uit dat ju no lobi blakaman. Be a man, en ga niet van alles erbij halen waarmee ik niks van doen heb.
  Natuurlijk, zal ik blijven ageren tegen racisten zoals jij, absoluut 👊🏽👊🏽

  Popo, ik ga het je uitleggen: de andere forumleden die ook racistische taal bezigen, die doen het als reactie op een racistische posting, maar jij Popo daar en tegen, jij doet het bij elke posting, maak voor jou niet uit welk onderwerp/issue op dat moment speelt. Jouw reactie is kort samengevat altijd, na’ Lissie, dong blaka volk dwing. Daarom ben jij voor mij een racist, bij de anderen is er twijfel.


  Maak melding

 38. Aan degenen die zo ageren tegen de heer TERBORG

  IK NODIG JULLIE UIT OM TE LUISTEREN NAAR HET INTERVIEW VAN JURIST HUGO ESSED OP RADIO ABC OM 7 UUR NEDERLANDSE TIJD


  Maak melding

 39. Popo jantje je hebt volkomen gelijk?
  Als de Aziaten het land leiden komt het beslist goed? En eerlijk is eerlijk mijn volk heeft nooit iets beters gedaan? Voorbeeld loekoe dja? Ding hindostani na foe vooruitgang en loekoe sang mie egie volk blaka mang e doe, opnieuw Alles afkraken. Hoelang moeten wij arme surinamers dit verdragen altijd gestemd nps?
  Nooit vooruit gang? Nou laat aan de Hindoestanen die het land gaat regeren? A boeng kaba? Alla blaka mang me aksi mik santhoki regeer a kondre? Laat hun bewijzen? En mie sabi 100.procent dat het goed komt met Suriname!


  Maak melding

 40. Citaat Pony:
  “Popo, ik ga het je uitleggen: de andere forumleden die ook racistische taal bezigen, die doen het als reactie op een racistische posting, maar jij Popo daar en tegen, jij doet het bij elke posting, maak voor jou niet uit welk onderwerp/issue op dat moment speelt. Jouw reactie is kort samengevat altijd, na’ Lissie, dong blaka volk dwing. Daarom ben jij voor mij een racist, bij de anderen is er twijfel”

  @Pony

  Maar toen ik die ene keer heel erg fel had gereageerd op comments van 2 creolen die het niet konden laten om India te betrekken bij berichten over Suriname, waarbij ik die 2 keihard had gewezen op hun racistisch gedrag, was jij er als de pinken bij om mij voor racist uit maken. Ik ben volgens jou ook nog achterbaks en ben niet meer geloofwaardig. Daarbij had ik alle creolen over 1 kam geschoren zonder er bij te vermelden dat ik de goede buiten beschouwing laat.
  Het probleem met jou is ( er is nog een commenter met dezelfde attitude) dat als er generaliserend wordt geschreven over creolen, jij moet en zal reageren. Maar als creolen hetzelfde doen over hindustanen dan ben je muisstil. Wie is dus achterbaks?
  Ik had jou van repliek willen dienen op jouw comment, maar door omstandigheden ben ik er niet meer aan toegekomen.
  Ga dat ook niet meer doen omdat jij dat niet waard bent.

  De Indiase ex president Abdul Karam


  Maak melding

 41. JoJo 27 september 2021 At 12:41
  Volgens mij kom je in aanmerking voor benoeming of promotie na bewezen geschiktheid en niet op basis van het aantal jaren dat men een stoel warm gehouden heeft.@@@
  Dat klopt ten dele, er zijn zat andere/meerdere (ook corruptieve) manieren om voor een benoeming in aanmerking te komen.
  Wat nu speelt in Su is toch wat anders dan een normale ambtelijke benoeming. Je weet zelf dat de politie een aparte status heeft binnen de ambtenarij. Als ik het goed heb benoemt de president o.a.de commissarissen van politie op voordracht van de Minister van Juspol. Het is bekend dat meneer Ramlall geen politieambtenaar is, dan is het op z’n minst bedenkelijk dat zijn benoeming heeft plaats gevonden.

  Ramlall is directeur van DNV, waarom moet hij ook commissaris van politie zijn. Wat is de meerwaarde, dan dat hij straks twee salarissen gaat opstrijken?, terwijl men van plan is de dubbele functies/salarissen aan banden te willen leggen. Als men de extra benoeming gebruikt als politieke beloning dan zijn we weer bij af.

  Functioneel vind ik deze combinatie van functies ook vreemd in het licht van corruptie bestrijding. Komen deze functies verenigt in één persoon niet in conflict met elkaar.
  Denk terug aan het geval met de ex-militair en Veira (DNV), in zo’ n geval, gaat Ramlall als commissaris van politie, Ramlall de directeur van DNV, onderzoeken?

  Hier op WKT, ter herinnering, vind en vond men het politiecorps onder de maat, de leiding te politiek gericht, en nu gebeurt hetzelfde, dit is ook een politieke benoeming, maar nu is het oké omdat het gebeurt door hun president. Ja, zegt men, maar Bouterse deed het ook, klopt, maar het is Santokhi die belooft heeft zulke benoemingen niet meer te tolereren, niet Bouterse, en Santokhi doet het toch, á la Bouterse. Welke politicus is uit het “juiste” hout gesneden. Ergens anders hebben zij een wijsheid: ‘ drink geen water, terwijl HET wegstroomt’.


  Maak melding

 42. die paarsen geven deze regering overal de schuld van , maar , ja maar deze laaggeschoolden zoals pony , luci…k… , robg , konsensi , browny , ricaruba ( mensen de oude ric is er weer) zijn medeschuldig wat hun afgod bouta met zijn boevenpartij de ndp ons land Suriname hebben aangedaan , totaal leeggeroofd door die klojo’s , en jullie durven je nog een Surinamer te zijn , allemaal verbannen naar het niemandsland van bouta , landverraders zijn het


  Maak melding

 43. Viyayarni, bij jou is het zo, als iemand een andere persoon racistisch bejegent reageer jij op dezelfde manier door ook racistische taal te gebruiken, wat moet ik mij dan hierbij voorstellen. Je kunt toch op een objectieve manier de persoon in kwestie corrigeren in gewoon taal gebruik. Ik loop toch ook niet te schelden dat de andere bevolkingsgroep beter is dan de andere. Als je goed leest merk je het verschil tussen Popo en bijvoorbeeld ene Luciën. Popo is stigmatiserend bezig, als jij zo iemand in bescherming neemt, ja, dan kan ik niets anders bedenken dan: ook gij Brutus.

  Ga maar lekker lezen wat er “allemaal” in het land gebeurt.


  Maak melding

 44. waarom halen wij alles door elkaar? zo kan niemand toch niets meer snappen? het onderwerp van gesprek is: het feit dat ramlal, na 11 of 12 jaar niet in dienst te zijn geweest, een sprong maakt vanuit het niets naar hoofd van een of andere afdeling, terwijl hij de nodige achtergrond niet heeft, omdat hij 11 of 12 jaar uit dienst geweest is. kunnen wij het daarover hebben? ha, surinamers discussieren. ha.


  Maak melding

 45. @Pony
  Ik ken de heer Ramlall niet. ik heb wel iets gelezen dat hij ooit politie ambtenaar was en gedetacheerd was bij een ministerie.

  U heeft gelijk politiefunctionaris is een bijzonder beroep. 2 zwagers hebben het pak aan gehad en ik heb in NL de ME opleidingsinstuut en een regio hoofdbureau mogen realiseren. Ofwel de cultuur en benoemingen en carriere mogelijkheden in de politie cultuur zijn enigzins inzichtelijk
  Zij instromen en terug stromen moet mogelijk zijn want de politie cultuur in NL is al aardig blind en in Suriname allicht niet minder als ik de reacties zie.

  In NL ging het ooit enorm mis toen in Rotterdam een generaal hoofdcommissaris de hoofdcommissaris werd. Ik denk dat men in Suriname iets te star is en dat bondsvoorzitters niet het personeelsbeleid moeten doen.


  Maak melding

 46. @Pony,

  Ik mag reageren zoals ik reageer. Dat jij daar moeite mee hebt is jouw probleem.
  Bij jou zit het racisme in zogenaamde mooie woorden en kom je zo belerend over.
  Ga jezelf de les te lezen!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.