Komende week 160.000 vaccins uit Nederland naar Suriname

24
Foto (c) AstraZeneca

Nederland stuurt komende week 160.000 vaccins naar Suriname. Dat heeft de Nederlandse minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zondag bekendgemaakt.

Het gaat om doses van het AstraZeneca-vaccin. De zending wordt gedaan op verzoek van zijn minister Amar Ramadhin.

De situatie in Suriname is ernstig: de druk op de ziekenhuizen is hoog en de behoefte aan vaccins onder de bevolking is groot. Eerder deze maand stuurde Nederland daarom al 90.000 vaccins, zuurstofcontainers, beademingsmachines, persoonlijke beschermingsmiddelen en een medisch team naar Suriname. Dit alles is onderdeel van een omvangrijk steunpakket om te helpen bij de acute bestrijding van het Coronavirus.  

Woensdag 23 juni zal de tweede lading van 60.000 AstraZeneca-vaccins worden verzonden. Zondag 27 juni volgen nog eens 100.000 doses. Omdat Suriname momenteel al met het AstraZeneca-vaccin prikt, kunnen de komende leveringen meteen worden ingepast in het al lopende vaccinatieprogramma. De donatie levert geen vertraging op voor het Nederlandse vaccinatieprogramma.

Minister De Jonge (VWS) heeft toegezegd uiteindelijk 500.000 tot 750.000 vaccins aan Suriname te willen doneren, afhankelijk van de leveringen aan Nederland en de behoefte in Suriname. 


24 REACTIES

 1. Roadie, niemand verplicht je om een prikje te halen. Ik hoop het niet voor je danwel je naasten.
  Laat mensen zelf bepalen of ze willen of niet, zoals jij dat ook hebt gedaan.
  Komt tijd, komt raad.


  Maak melding

 2. #Rowdie,

  Dan ga je toch niet: Je bent niet verplicht je te laten vaccineren maar ga niet als Belfort anderen opjutten met LEUGENS hetzelfde te doen.


  Maak melding

 3. @Rowdie 20 juni 2021 At 21:24
  Ga maar zelf prikjes halen. Ik hoef het niet.
  ================================

  Je hebt gelijk. Ik zou het niet halen als ik jou was. Kijk wat er in Engeland gebeurd. Daar dreigt een 4e golf te beginnen en raad eens wie er ziek wordt en dood gaat? De mensen die niet hebben gevaccineerd. Dus succes met je keuze.


  Maak melding

 4. Het moet een eigen weloverwogen keuze zijn en blijven want er gaan nog steeds net zoveel mensen met als zonder vaccin dood.
  Er zijn nu 2 groepen. De ene is bang voor de dood en de andere is bang voor het vaccin. Tot welke groep je wil behoren maak je zelf uit wetende dat je in beide gevallen een risico loopt.


  Maak melding

 5. Sammy the Queen 20 juni 2021 At 23:22
  Het moet een eigen weloverwogen keuze zijn en blijven want er gaan nog steeds net zoveel mensen met als zonder vaccin dood.
  ===========================

  Dat is dus domweg niet waar. Er worden wel ziek als mensen nog niet volledig zijn gevaccineerd of als ze het vaccin gaan halen als ze al ziek zijn. Als je 2 vaccinaties hebt gehad dan met een een tweetal weken na je 2e prik bij Astrazeneca voor 92% beschermd tegen ziek worden en die 8% die je niet bent beschermt wordt je niet ernstig ziek. Iedereen die iets anders beweerd haalt zijn informatie van onbetrouwbare bronnen.
  Juist in Engeland waar enorm veel met Astra is geprikt blijkt uit recent onderzoek die 92% zelfs tegen de Delta variant. Is allemaal gewoon te vinden op wetenschappelijke websites waar de onderzoeken peer reviewed verschijnen.


  Maak melding

 6. Er is in ieder geval gelegenheid om te gaan vaccineren voor degenen die dat wel willen.
  Wie niet wil halen die haalt niet. Niemand die een pistool tegen je hoofd houdt en zegt dat je WEL moet.

  Andere landen verplichten mensen wel met verregaande maatregelen. Suriname is, vooralsnog, WEL zo beschaafd om de burger zijn keus te respecteren…


  Maak melding

 7. HongKongFree 20 juni 2021 At 23:36
  Andere landen verplichten mensen wel met verregaande maatregelen. Suriname is, vooralsnog, WEL zo beschaafd om de burger zijn keus te respecteren…
  ====================================

  Als land wel. De grote bedrijven hier maken andere keuzes. Het belang van de groep gaat boven individueel belang. En logisch ook. Verder zal Suriname mee moeten met de rest van de wereld. En nee. Je zal nooit gedwongen worden. Maar wat er wel gaat gebeuren is dat je dan de consequenties van je keuze zal moeten respecteren. Dus je zal niet overal kunnen solliciteren en je zal beperkt gaan worden in het reizen.

  Ik zelf vind enige vorm van dwang gerechtvaardigd. Je kan niet besmet rond gaan lopen en allerlei varianten gaan lopen aanmaken en daarmee de meerderheid nog voor jaren in lockdown houden. Gelukkig is de vaccinatiebereidheid in Nederland al 85%. Dat zal in Suriname op den duur ook wel gehaald gaan worden. Duurt misschien iets langer.


  Maak melding

 8. Van toepassing on Nederland. Wat betreft Suriname zal het vergelijkbaar zijn.
  ============

  COVID-19 vaccinatie: wat mag wel en wat mag niet?
  Geschreven door Robinetta de Roode, adviseur gezondheidsrecht.
  Deze column is geschreven op persoonlijke titel.

  Robinetta de Roode
  Naast heel veel medische vragen roept de huidige coronacrisis ook de nodige juridische vragen op. Mag uw werkgever bijvoorbeeld van u als arts eisen dat u zich laat vaccineren tegen COVID-19? Nee, dat mag niet. In Nederland vindt vaccinatie gelukkig nog steeds plaats op vrijwillige basis, óók voor mensen die werkzaam zijn in de zorg. Natuurlijk moet u goede zorg leveren. En ook uw werkgever moet dat. Hij is ook verantwoordelijk voor het bieden van veilige zorg aan cliënten of patiënten. Daarom mag een werkgever u wel stimuleren om u te laten vaccineren. Maar vaccinatie verplicht stellen: dat mag niet. Dat hangt samen met fundamentele rechten, zoals het recht op lichamelijke integriteit, het recht op privacy en het discriminatieverbod.

  Zo lang nog niet duidelijk is of gevaccineerde zorgverleners het virus ook niet meer kunnen overdragen is het maken van onderscheid tussen wel en niet-gevaccineerde zorgverleners niet aan de orde. Als blijkt dat vaccins ook besmettingen voorkómen, kan dat veranderen. Een werkgever zou dan in sommige gevallen wel maatregelen mogen nemen als u zich niet wilt laten vaccineren, maar alleen als dat nodig is om de veiligheid van patiënten en/of de medewerker(s) te garanderen én als is aangetoond dat het echt niet anders kan. Zo moet een werkgever, als dat noodzakelijk is om de veiligheid van patiënten en/of medewerkers te borgen, zorgen dat een ongevaccineerde zorgverlener geen patiëntgebonden werkzaamheden meer verricht. Temeer als iemand werkt met zeer kwetsbare patiënten.

  Hoe zit het dan bij hepatitis B, zult u zich afvragen. Daar geldt toch wel een vaccinatieplicht? Nee, ook daar niet. De werkgever is op grond van Arbowetgeving wel verplicht u een hepatitis-B vaccinatie aan te bieden. Ook mag hij niet-gevaccineerde zorgmedewerkers verbieden risicovolle werkzaamheden te doen door ze ander passend werk te laten verrichten. Maar de hepatitis B-vaccinatie verplichten: ook dat mag niet. Een hepatitis-B besmetting vindt plaats via bloed-bloed contact en is met name bij ‘snijders’ niet anders af te wenden dan door hen daartegen te vaccineren. Een hepatitis-B vaccinatie beschermt bovendien niet alleen tegen eigen besmetting, maar ook tegen overdracht van het virus aan anderen. Er is dus alle reden voor dit onderscheid als het om hepatitis B gaat.

  Niet-gevaccineerde artsen vervangende werkzaamheden laten doen is te zien als een vorm van drang. Volgens de Gezondheidsraad (zie het in januari uitgebrachte advies over de juridische en ethische afwegingen bij COVID-19 vaccinatie) moet voor dat soort drang een goede reden zijn, die niet op een minder ingrijpende manier (bijvoorbeeld door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen) kan worden afgewend.

  In Nederland is de discussie over de invoering van het vaccinatiebewijs nog volop gaande. Voorlopig wordt alleen gedacht aan een zogenoemd ‘Corona-paspoort’, waarmee mensen kunnen bewijzen dat ze niet besmettelijk zijn. Via de ‘Corona-checkerapp’ zou men moeten kunnen laten zien dat men gevaccineerd, negatief getest of immuun is doordat iemand corona heeft gehad. Door het gebruik van zo’n app blijft in het midden waardoor men niet besmettelijk is: vaccinatie, test of immuniteit. Naast praktische risico’s, zoals garanties op ‘echtheid’, uitsluiting, fraude en andere zaken, kleven er ook privacy-gerelateerde haken en ogen aan. Volgens een ander advies van de Gezondheidsraad zou het gebruik van testbewijzen tot een minimum moeten worden beperkt. Maar gezondheidsgegevens worden met de beoogde app in elk geval niet gedeeld. Wel is volgens de Gezondheidsraad een wettelijke basis nodig voor het zonder testbewijs volledig uitsluiten van mensen van een voorziening, omdat anders sprake is van een indirecte testplicht.

  Mocht u het spoor inmiddels bijster zijn: sinds 16 maart 2021 vindt u antwoorden op veel gestelde juridische vragen op de website van de KNMG. Daar staat bijvoorbeeld ook antwoord op de vraag of uw werkgever u mag vragen of u gevaccineerd bent. U raadde het vast al: dat mag ook niet. Vanwege de AVG. Alleen de bedrijfsarts mag dat vragen, maar u bent alleen verplicht te antwoorden bij ziekteverzuim en re-integratie en alleen als de informatie ter zake doet. De bedrijfsarts mag dat niet aan uw werkgever melden, want dit valt onder zijn beroepsgeheim. De bedrijfsarts mag uw werkgever alleen laten weten of hij u in staat acht uw werkzaamheden verantwoord te verrichten. En alweer zeg ik: gelukkig maar, want vrijheid en lichamelijke integriteit zijn een groot goed. Uiteraard mag u wel uit eigen beweging uw werkgever inlichten. Maar dwang is dus niet aan de orde en waarschijnlijk overigens ook helemaal niet nodig: de meeste dokters blijken sterk gemotiveerd om zich te laten vaccineren.

  Bron: knmg.nl


  Maak melding

 9. @HongKongFree 20 juni 2021 At 23:55

  Precies dus wat ik al aangaf. Van directe dwang vanuit de regering zal niet snel sprake zijn. Iets met grondwet enzo. Alhoewel in België de polio vaccinatie wel verplicht is. Nederland is niet leidend hierin. Andere landen maken hun eigen keuzes.
  Als werkgever kun je in principe niemand dwingen om een vaccin te halen. In Suriname zijn er echter al twee bedrijven die aangeven niet te kunnen werken met personeel wat niet gevaccineerd is en zullen ontslagvergunningen aanvragen. (Dat mag. Voor een bedrijf gelden andere regels). En nemen ook geen nieuw personeel aan zonder vaccinatie. Dat kan je dwingen noemen maar dat is het niet. Dwingen is iemand een boete geven of gevangenisstraf als hij geen vaccin haalt. Daarvan is geen sprake.
  Een land mag bijvoorbeeld een vaccinatie eisen als je het land in wilt. Reken er maar op dat veel landen die eis gaan stellen. Nogmaals. Geen dwang maar je kan alleen dan niet meer naar die landen. En het bestaat al trouwens. Zonder gele koorts injectie kom je ook bepaalde landen niet in dus nieuw is het niet.
  Iedereen is vrij in zijn keuzes. Gelukkig maar. Maar bij maatschappelijke rechten horen ook maatschappelijke plichten.

  Dan nog even los over Suriname. Waar je in Nederland nog een vangnet hebt is dat in Suriname niet het geval. Als de grote groep anti-vaxers groot blijft en er voor zal zorgen dat de rest nog jaren in lockdown zal zitten met alle economische gevolgen van dien dan zul je keuzes moeten maken. Vooral in Suriname heb je niet de luxe om lang te praten over allerlei Nederlandse rechten. Dus de prik erin en weer door.


  Maak melding

 10. Vaccineren met het covid vaccin zou je kunnen weigeren om wat van reden dan ook , maar we geven Robles volkomen gelijk met zijn uitleg , voor degenen die niet het vaccin willen hebben moeten beseffen dat covid ons land wil vernietigen , een onzichtbare moordenaar die het prettig vind dat velen zich niet laten vaccineren tegen covid zodat hij die lui gaat verwennen met een reisje naar de IC afdeling en dat is ook het eindstation , gisteren 11 doden , vandaag ??.


  Maak melding

 11. ====
  blinde paarse mongool
  ====

  Ik hoop niet voor je dat je kinderen hebt of kleinkinderen moet krijgen. Iemand met Down Syndroom heeft nog wel meer fatsoen dan jij…


  Maak melding

 12. ====
  In Suriname zijn er echter al twee bedrijven die aangeven niet te kunnen werken met personeel wat niet gevaccineerd is en zullen ontslagvergunningen aanvragen. (Dat mag. Voor een bedrijf gelden andere regels).
  ======

  Dus Suriname heeft geen arbeidswet en grondwet waar bedrijven zich aan dienen te houden!?!?! Ik raad je dan aan om die goed door te nemen.

  Geen enkel rechtspersoon of natuurlijk persoon staat BOVEN de wet…

  Zelfs een multinational kan op het matje worden geroepen door een rechtbank.


  Maak melding

 13. HongKongFree 21 juni 2021 At 03:19

  Leg dat maar aan Rudisa, Fernandes en wat casino’s uit. Vergeet het maar. In Suriname maken de sponsoren en grootverdieners de dienst uit. Niet de regering.


  Maak melding

 14. Het is allemaal waar wat Robles en Hong Kong aangeven.
  Mensen hebben rechten en plichten. Wanneer men maar loopt te fitting op hun rechten en niet denken aan de plichten, zal het algemeen belang altijd prevaleren.
  De mens heeft het zelfbeschikkingsrecht, maar dat impliceert niet, dat men het recht en de plicht tenopzichte van een ander mag schenden en hen schade berokkenen.
  Een werkgever moet zorgen voor de veiligheid van hun medewerkers op de werkplek en niet gevaccineerden,kunnen de veiligheid van anderen in gevaar brengen.
  De werkgever moet dan maatregelen treffen en dat gaat ook gebeuren.
  De zaak van het ziekenhuis in Amerika, zal ik dan ook op de voet volgen.
  Het is nimmer zo, dat jij door het eisen van je grondrechten, je de grondrechten van de ander mag vertrappen, met alle gevolgen van dien voor de ander. Indeze gaat het om het benadelen of schaden van de gezondheid met verstrekkende gevolgen.
  Algemeen belang gaat altijd voor eigen gewin.
  Hoop dat een zaak aangaande dit, zich aandient en ben benieuwd naar een uitspraak van de Hogeraad/Europese Hof.


  Maak melding

 15. Een vaccinatie kan je leven redden en dat van anderen.
  Surinamers ,een vaccine alleen kan coronavirus bestrijden.Andere middelen bestaan niet.
  @Rowdie
  Niemand dwingt je om een prikje te nemen.Menaen met verstand nemen het wel ,ze hebben jou advies niet nodig.


  Maak melding

 16. het probleem met al die vacci nazi’s is dat ze maar bescherming bieden voor een half jaar.
  Moeten we dan allemaal weer geprikt worden? steve meye heeft toegezegd alle kleine jongens te willen prikke
  Zal Neerland ons dan weer helpen? Of zullen onze vrienden uit rustland en cumba ons komen helpen


  Maak melding

 17. Elk bedrijf heeft het recht om te eisen dat zijn werknemers gevaccineerd zijn tegen covid -19.De regering heeft geen bemoeienis hierbij.Nu,even redelijk blijven,…het dodenaantal in Amerika is plus minus 600.000.Onder de slacgtoffers zijn ook heel veel die uitlegden dat arbeiders ook rechten hebben en dat ze geen vaccinatie hoeven.Als enkelen hier de surinamers blijven ophitsen geen vaccinatie te nemen zal Suriname op houden te bestaan.Surinamers houden van mofo koranti en geloven niet in de realiteit.
  Surinamers laat je vaccineren.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.