Wanhopige werkers vragen vicepresident Brunswijk aandacht

37
Wanhopige werkers vragen vice-president Brunswijk aandacht

De kwestie waarbij duizenden mensen door de vorige regering in dienst zijn genomen bij de overheid, is onder de aandacht van de Surinaamse vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk. Vrijdag is op het Kabinet van de vicepresident met betrekking tot deze kwestie een petitie overhandigd aan hem. Brunswijk gaf aan de groep te kennen en begrip te hebben voor de noden van deze mensen.

Volgens de vp kent de regering in Suriname haar verantwoordelijkheden. De petitie werd ingediend door de vertegenwoordiger van de groep, Edwin Irion. Zij gaven aan op te komen voor een veel grotere groep uit Commewijne. Ze vroegen de vice-president te bemiddelen in de situatie die is ontstaan. In de petitie geven zij verder aan reeds maanden werkzaam te zijn bij  de verschillende ministeries, maar nog geen loon te hebben ontvangen. Ook hebben zij momenteel geen zekerheid met betrekking tot hun rechtspositie en worden ze met ontslag bedreigd. Voorts maakt dat  de COVID-19 situatie dat zij het nog  moeilijker hebben. 

Er wordt ten aanzien van deze kwestie over de gehele linie onderzoek gepleegd. Op 31 juli is speciaal hiervoor de presidentiele commissie ‘Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden’, geïnstalleerd. Deze commissie heeft als taak het adviseren van de president met betrekking tot het gezond maken van het landsdienarenapparaat. Hieronder vallen ook de vele indiensttredingen en benoemingen van de afgelopen periode.

“De werknemers moeten zich ervan bewust zijn, dat de regering pas in staat is werknemers in dienst te nemen of aan te houden, indien de staatsbegroting dat toelaat. De regering is momenteel bezig om te kijken naar de vele gevallen van werknemers die recent in dienst zijn genomen en hoe deze zaak af te handelen” aldus de vp. 

37 REACTIES

 1. Prima reactie van de vp. Deze mensen hebben in ruil voor hun stem een baan aangeboden gekregen. Naar hun capaciteiten en hoe ze betaald zouden worden is niet gekeken, evenmin of er een vacature was. De ndp staat voor oplichting, ondermijning van gezag, crimineel gedrag en bedrog. Het motto van deze groep werknemers zou moeten zijn, Lessons learned!
  gemodereerd

 2. Geef ze een baan naar opleiding. Iemand die de lagere school heeft doorlopen of absoluut geen opleiding heeft genoten kan geen adviseur zijn. Schoonmakers en mensen die het land moeten schoonhouden zijn ook nodig en verdienen eerlijk hun geld.


  Maak melding

 3. @zwartje…goeie standpunt maar denk dat als we in suriname naar opleidingen en functie moeten kijken kan bijna 80% van de werkende mensen ontslagen worden. Zoveel mensen betreden functies die eigenlijk voor een ander zijn weggelegd
  gemodereerd

 4. Denk dat je als eerst moet beginnen om de adviseur van Misikaba die criminele dikke getatoeëerde patricia van Ommeren moet ontslaan. Die ken helemaal niks, heeft 2 jaar pereplukken gehaden en 1 jaar dansles. Je weet half niet hoeveel die verdiend en niks doet of kan!!!!
  Maar ja Bravo is ook een hersenloze, tja dan krijg je dat de blinde de dove wil gaan helpen!!!
  Alle hoop gevestigd op de juiste man, zijne excellentie dhr. C. Santhoki, de echte volks president.
  Lang leve de olifant!!!!!!


  Maak melding

 5. En wat gebeurt er met de veroorzaker van deze nonsens MENEER Desire Delano Bouterse met een opgelegde straf van 20 jaar. Blijft die nog vrij rondlopen?


  Maak melding

 6. Al deze mensen en ook het overtollig overheidspersoneel kan ingezet worden in de productie sector.

  Maar nee hoor men zit liever op kantoor , zonder enige inbreng of wezenlijke bijdrage.

  Plantages als bijvoorbeeld Marienburg kunnen weer tot grote hoogte gebracht worden.

  Cassave is een product waarmee je vele kanten op kan en de vraag wereldwijd groot is naar producten die uit dit spul gemaakt kunnen worden. Waarom zie ik nog geen gigantische cassave plantages ontstaan?

  De overheid zou een goed en gedegen meer jaren plan moeten maken om vooral de productie sector ter hand te nemen. Daar schiet je mee op als land .


  Maak melding

 7. Geef ze een hengel of zet je cassave fabriek op en laat men daar werken. Want ze willen niks doen als ambtenaar en toch geld ontvangen. Wel mensen,dat moet nou een keer klaar zijn in Suriname.


  Maak melding

 8. Waarom geen landbouw school opzetten, i p v alleen ulo mulo school, dagelijks hoor je over voedsel schuur… alleen met de mond ….. waar moet je naar toe voor info… l v v Lelydorp heeft totaal geen verstand van landbouw, d c. Kan geen enkel voorlichting geven,..weten niks ongeschoold kijken je aan met de mond open.. hoe dan….
  gemodereerd

 9. Wanhopige werkers …

  Maarre … wat deden deze mensen dan voordat ze deze baan aangeboden kregen, namen ze zomaar ontslag van hun vorige werk want toen hadden ze een inkomen, of hadden ze geen werk en dus ook geen inkomen ?

  Deze mensen moeten naar Ocer gaan en zich daar beklagen, wel heel erg laf dat mensen maanden niet betaald zijn en niets van zich hebben laten horen en nu plots de nieuwe regeerders lastigvallen dat ze geen salaris hebben gehad voor niet geleverde diensten …


  Maak melding

 10. Leg landbouwarealen aan n laat deze luie bende los op het veld om te gaan ploeteren vr hun salaris.
  Met deze methode gaat het ambtenaren korps zeker afslanken.
  Exportproduct: bananen, cassave, ananas, zoete patat, groente n fruitsoorten, en nog veel meer.
  gemodereerd

 11. @zwartje
  Als we naar de opleidingen van de mensen moeten gaan kijken,dan beginnen bij dat hersenloze ding van een vp. Dit ding heeft geen opleiding en wat hij heeft is een vodje gekocht van een of andere dubieuze ,zichzelf noemende universiteit in honoloelloe .
  In de vs kan elke idioot een universiteit beginnen ,kijk maar naar trump, want deze is ook een hersenloze idioot.
  Dit ding weet dat hij santhoki in zijn macht heeft met zijn 10 zetels samen met die even hersenloze pa’e van pl.
  2025 of eerder is zijn doel om pres te worden maar dan samen met de ndp,dan krijgen we de poppen aan het dansen , su wordt dan keizerrijk alla het land van bokassa toen.


  Maak melding

 12. Laten deze mensen met een beschikking voor de dag komen dat ze zijn aangesteld. Als zij een beschikking kunnen aanleveren is de regering gebonden aan het besluit. Ik vermoed echter dat velen door de overgangssituatie misbruik willen maken. Het is immers makkelijk vissen in troebel water. Een ieder wil immers bij Lantie werken. Lantie geeft zekerheid. Ambtenaren mag je immers niet zomaar in Suriname ontslaan.
  gemodereerd

 13. RobG ben het met je eens. Ontslaan gaat lastig worden echter mag de overheid het personeel wel verplaatsen vb naar Nickerie of Apetina. Eens kijken hoe lang ze dat gaan volhouden.


  Maak melding

 14. “In de petitie geven zij verder aan reeds maanden werkzaam te zijn bij de verschillende ministeries, maar nog geen loon te hebben ontvangen.”

  Als je MAANDEN ergens werkt en geen loon ontvangt, hoe dan…
  Dat ding vind ik vreemd want je kunt niet maandenlang zonder salaris leven. Je hebt toch onkosten en verplichtingen…


  Maak melding

 15. RobG
  Een beschikking is nog geen bewijs dat je geschikt bent voor die ene baan.
  Je kunt een beschikking hebben als naaister op de afdeling terwijl je niet eens kan naaien of stikken of zomen.
  Tja dan is het letterlijk doorgestoken kaart dus kan de de rechter vragen de beschikking nietrig te laten verklaren.
  Er zijn nog vele voorbeelden RobG


  Maak melding

 16. Deze mensen ontslaan en aanklagen wegens verkiezingsfraude, de meeste zijn alleen aangenomen wegens hun stemgedrag op een bepaalde partij. Zij zijn omgekocht met een baan en als tegen prestatie moesten zij op een bepaald partij stemmen. Dit noem je verkiezingsfraude, belangenverstrengeling, corruptie etc. Het probleem is, dat dit alles zo normaal is in de Surinaamse samenleving van hoog tot laag dat men niet inziet dat het verkeerd is en zo niet verder meer kan, het woord “integer” is vreemd voor een Surinamer (kijk maar naar de huidige regering waar ik in teleur gesteld begin te raken, familie, vrienden, kennissen op bepaalde positie neer zetten). Wanneer gaat men beseffen dat dit zo niet door verder kan, dit houdt allemaal de ontwikkeling van Suriname tegen. Wij hebben het over die witte-man die Suriname leeg plunderde terwijl wij niet naar ons zelf kijken en land de vernieling in helpen door corruptie, belangenverstrengeling, fraude, stelen en het land leeg te plunderen. Zijn dit de waarden en normen van Surinamer?
  Ach, maar ja ik ben een Niets-weter
  gemodereerd

 17. De VP moet ook kijken naar de oorzaken waarom een baan bij de overheid en parastalen zekerheid en betere toekomst perspectieven biedt.

  We hebben ook te maken met een wereldwijde crises. Zelf met een volle staatskaa zou de regering in de problemen komen. We moeten realistich blijven.


  Maak melding

 18. Door het aanbieden van deze petitie willen de werknemers die recent zijn aangetrokken door de overheid het volgende onder uw aandacht brengen:

  1. dat wij net als alle andere Surinamers recht hebben op een baan,
  Reactie:
  Je hebt geen recht maar je bent verplicht werk te zoeken en je bent verplicht jezelf te onderhouden

  2. dat wij net als alle andere Surinamers de mogelijkheid moeten krijgen om te kunnen voorzien in ons dagelijks onderhoud,
  Reactie
  Je hebt de mogelijkheid gekregen om je zelf te scholen en in het verlengde zal je in je dagelijks onderhoud voorzien door eerlijk werk te zoeken en te vinden en aan te nemen

  3. dat wij net als alle andere Surinamers in de gelegenheid moeten worden gesteld om dit land te helpen opbouwen,
  Reactie
  De afgelopen 10 jaar hebben jullie alle tijd en vrijheid gekregen om werk te zoeken en in je dagelijks onderhoud te voorzien

  4. dat wij net als alle andere Surinamers verplichtingen hebben jegens onze familie en gezin,
  Reactie
  Verplichtingen ga je aan op het moment dat je de verplichtingen kunt nakomen en dus niet eerst verplichtingen aangaan en dan pas nadenken hoe je deze zal nakomen

  5. dat wij net als alle andere Surinamers het zeer moeilijk hebben in de tijd van Covid-19,
  Reactie
  Iedereen heeft het moeilijk in de tijd van Covid-19 Probeer daarom het beste van te maken en leef door de tering naar de nering te zetten

  6. dat wij als Surinamers zijn aangetrokken om op verschillende ministeries onze krachten te geven,
  Reactie
  Je hoeft niet op een ministerie te zitten om je krachten te geven om in je onderhoud te voorzien. Ook op het land kun je dat doen.

  7. dat wij al maanden verbonden zijn aan een bepaald ministerie,
  Reactie
  Waar en bij wie waren jullie verbonden ?

  8. dat wij na arbeid onze loon zoals vastgelegd in diverse ILO verdragen nog niet hebben ontvangen,
  Reactie
  Dat moeten jullie je werkgever vanaf moment 1 (in dienstneming) vragen om de achterstallig salaris. De nieuwe werkgever die een doorstart maakt kan niet geen nakoming verwacht worden worden hooguit goodwill om de achterstallige gelden te betalen.

  9. dat onze rechtspositie nog steeds niet is geregeld,
  Reactie
  Hadden jullie gelijk moeten doen en niet achteraf want achteraf kan je geen rechten meer laten gelden die er nooit hebben bestaan

  10. dat wij nu gedreigd worden met ontslag en 11. dat de behandeling die wij op dit moment krijgen indruisen tegen internationale arbeidsverdragen.
  Reactie
  Dat de wijze van in dienstneming indruist tegen elk fatsoen en riekt naar een daad die indruist tegen alles wat verboden is.
  Dus afwachten is momenteel het beste en stil zitten terwijl je geschoren wordt.

  Ons verzoek aan u is derhalve:

  1. dat het besluit door respectieve ministeries om ons werkloos en daarmee brodeloos te maken onmiddellijk wordt teruggedraaid,
  Reactie
  Pas na gedegen onderzoek en indien resultaat positief blijkt te zijn

  2. dat ons rechtspositie zo spoedig mogelijk in orde wordt gemaakt,
  Reactie
  Iedereen heeft een rechtspositie als inwoner van het land ook al wordt niet volgens wet en regelgeving geleefd

  3 dat wij onze salaris uitbetaald krijgen.
  Reactie
  Mits en een prestatie tegenover staat want anders is het éénrichtingverkeer en riekt het naar ondersteuning


  Maak melding

 19. Hele goeie @James. Inderdaad, wat deden ze 6 mnd geleden.
  Zoals de minister van OW aangeeft; papieren (beschikkingen) kun je vervalsen, maar de geschiedenis niet.
  Dit soort zaken stremt de vooruitgang van het land.

  Hahaha @wendy, plots is Brunsi goed voor de afro. Tijdens de verkiezing kon je hem afschieten. Brunsi is een marron, dus….


  Maak melding

 20. @,Bigi sma, de markt voor arbeid en inkomen in Suriname is zeer ingewikkeld. Het bedrijfsleven maakt onvoldoende groei mee en geeft weinig ruimte aan werkzoekenden om toe te treden tot de arbeidsmarkt. In veel gevallen worden banen in het bedrijfsleven vergeven aan mensen die op de baas of eigenaar lijken. Kijk als bijvoorbeeld maar naar de Chinese bedrijven.

  Voor een overheid is het ontzettend moeilijk om het hoofd weg te draaien voor deze problematiek. Als het in het bedrijfsleven niet lukt is de overheid gedwongen om ruimte te creëeren voor deze groep werkzoekenden. Een ieder wil het liefst op kantoor werken omdat het hen status verschaft. Ik ga ervan uit dat de mensen die zijn aangetrokken ondernemende mensen zijn en dat zij wat te bieden hebben.Mensen die niet willen werken zullen er ook geen moeite voor doen.
  gemodereerd

 21. Ik ken iemand die een vaste baan had in een bedrijf, maar had vlak voor de de verkiezing onslag genomen om ambtenaar te worden
  gemodereerd

 22. En daarom is het goed en van belang dat de regering Santokhi alle wandaden van de vorige regeringen bekend maakt.
  Want ook deze mensen moeten beseffen dat de oorzaak van hun wanhoop het bedrog is van de vorige regering. Zij zullen samen met de nieuwe regering tot begrip en tot een oplossing moeten komen.

  De regering Santokhi moet eerst problemen en puinhopen van de vorige regering oplossen voordat er daadwerkelijk aan regeren kan worden begonnen.

  Het mooie van deze regering is is dat zij oplossingen probeert te formuleren zonder dat de problemen groter worden. Want nog meer lenen kan niet meer, er moet geproduceerd worden.

  Wij werken aan een beter Suriname.
  Jij doet toch ook mee. Krakti !


  Maak melding

 23. En alle uitkeringstrekkers hierop Waterkant die in Nederland wonen en op hun gat zitten en niet werken….hebben hier op Waterkant de grootste bek. Haha wat eenLosers.


  Maak melding

 24. Tuurlijk weer lopen graaien, ze weten verdomd wel, dat de regering van Bouterse, die de staats kast tot de bodem heeft leeggeroofd ze nooit zou kunnen betalen, hij heeft de nieuwe regering gewoon gesaboteerd door deze duizend mensen een ambtenaren status te geven, wat voor werk hebben ze gedaan, zoek dat eerst uit, er lopen zoveel ongeschoolde klaplopers binnen de ministeries. Wat voor opleiding hebben ze,waarvoor zijn ze aangenomen, laten ze bewijzen dat ze iets nuttigs de afgelopen maanden hebben gedaan en ook daadwerkelijk de volle uren aanwezig zijn geweest. Oplichters en klaplopers kunnen we niet gebruiken, als we een land weer willen opbouwen..


  Maak melding

 25. Doen jullie niet alsof jullie dit ding niet kennen, dit is een ziekte dat nooit meer beter wordt in suriname….een ieder die in aanmerking komt voor een lanti werk,wordt de eerste 3maanden niet betaald…dat staat vast en zo was het altijd….k ben ook lantimang en ben aangezet door de NPS,en werdt ook 3maanden niet betaald…dus noh doe alsof joe noh sab a regel dati


  Maak melding

 26. Ze waren nooit werkers. Ze waren stemvee, en vee gaat altijd op zijn tijd naar de abbattoir deze keer gestuurd door volkspleesident. Laat ze teruggaan naar hun oude job.


  Maak melding

 27. Laat al deze Bouta go likkers oppleuren en bij de massa moordenaar hun geld gaan bedelen…of is dat teveel gevraagd???
  Ba soeku ba finnie ba tjarie🤣🤣🤣


  Maak melding

 28. @ Gio 12 september 2020 At 18:42

  O ja ?

  Dus de eerste drie maanden werk je gratis en op eigen kosten ? Want om naar je werk te gaan maak je kosten.

  Dat ken ik niet brada.

  Ik heb het een en ander meegemaakt, ook moeilijke tijden. Maar eerst maanden gratis werken terwijl mijn huisbaas elke einde van de maand zijn huur op tijd wilt hebben plus daarnaast dagelijks voorzien in levensbehoeften voor jezelf en je gezin, dan moet men een buffer hebben.

  Trouwens vroeger was anders nu is 2020, nu is het cash or go. Laat Kirpalani of Fernandes 1 maand geen salaris uitbetalen dan wil ik zien wie daar nog werkt.

  Wij willen een beter Suriname. Jij toch ook. Krakti !


  Maak melding

 29. Brunswijk kan onmogenlijk helpen.De nieuwe regering heeft deze mensen niet in dienst genomen.Ze moeten bij bouta om hun salaris te eisen.Om bij de overheid in dienst aangenomen te worden moet je over de nodige opleidingen en diploma”s beschikken.Deze groep werd in dienst genomen gewoon voor beloning om voor de ndp te stemmen.Wees serieus nieuwe regering , begin alvast na te gaan of deze groep van mensen overbodig zijn om bij de overheid in dienst te zijn.


  Maak melding

 30. In deze hoeft het niet zo moeilijk te zijn. Verwijs ze allemaal die zo schaamteloos komen vertellen dat ze in dienst zijn genomen door die vorige regering naar de berm Ocer. DDB heeft daar een hele batterij juristen klaar staan om ze bij te staan.
  Deze mensen kennen geen schaamte.


  Maak melding

 31. Hé tweede rang burgers van Nederland, Toeteraars hier op waterkant, jullie zijn lekker weer bezig de kondre mangs in Su af te zeiken, gefrustreerde konijnen.
  Wie van jullie wilt in Su komen wonen en werken, kom uit je doos, kom Su helpen en stop dat racistisch gescheld met je grote Toeter.
  Als je hier in Su komt wonen dan mag je kritiek leveren, desnoods schelden, anders stop je grote bek ergens anders.

  Pres Santhoki heeft jullie nodig, de zgn hoog opgeleiden hier op waterkant, de betwetertjes, kom op, niet lullen maar poetsen. Kom met plannen, ideetjes, jullie hebben toch zoveel “kennis” in huis.

  Maar nee, jullie zullen wel gek zijn om het paradijs te verlaten, profiteurs.

  De Vhpers hier op waterkant, de ordinaire schreeuwers, hebben allemaal een grote bek, stelt niks voor, volgens mij verlangen zij zo zeer naar Suriname, (hebben geen of nauwelijks contact met de witte Nederlandse medeburgers, ze verpieteren op 3,4,8 hoog) en ze hebben de ballen niet om morgen te vertrekken. stelletje 🤡🤡


  Maak melding

 32. De eerste vraag die aan ze gesteld moet worden: op wie heb je gestemd? Deze mensen moeten geweten hebben dat de NDP hen binnen heeft gehaald voor de stemmen. Dan moeten ze ook de consequenties aanvaarden wanneer de NDP verloren heeft.
  Het verhaal van ‘do naaw par charhnaa, gaar phaat kar marnaa’ zou hier moeten opgaan.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.