maandag, mei 27, 2024
HomeOnderwerpenMaatschappijNederlands Migratie Instituut geeft voorlichting in Suriname

Nederlands Migratie Instituut geeft voorlichting in Suriname

-

Does Travel - naar Suriname

Het Nederlands Migratie Instituut (NMI) is momenteel op bezoek in Suriname. Het NMI adviseert onder meer mensen die willen terugkeren naar het land van herkomst, waaronder Suriname. Een delegatie van de Nederlandse instelling is deze week te gast bij de Nederlandse ambassade in Paramaribo (foto) om daar aan remigranten en andere geïnteresseerden voorlichting te geven en adviezen te verstrekken.

Remigratie is een niet geringe stap in het leven van een migrant. In de praktijk blijken velen tegen diverse problemen aan te lopen in het eerste jaar na remigratie. Tijdens het bezoek aan Suriname zal de delegatie de opgekomen vragen onderzoeken en waar mogelijk daar direct een oplossing voor geven. De delegatie zal tevens mensen die zijn teruggekeerd bezoeken. Samen met de Sociale Verzekeringsbank houdt de delegatie op de Nederlandse Ambassade voorlichtingssessies.

De eerstvolgende voorlichtingssessie is op donderdag 23 mei, van 9:00-11:00in het gebouw van de Nederlandse Ambassade, gelegen aan de Van Roseveltkade 5, Paramaribo (vergeet niet uw ID mee te nemen). Op werkdagen zijn er ook open NMI-spreekuren ingericht tot en met vrijdag 24 mei (8:00-12:00). Adres: Gebouw van de Nederlandse Ambassade, gelegen aan de Van Roseveltkade 5, Paramaribo.(vergeet niet uw ID mee te nemen).

Het NMI is een stichting en bestaat ruim 25 jaar. Doel van de missie is de verbetering van het verblijf en de ondersteuning van remigranten. Momenteel zijn er ruim 1.200 personen die in Suriname gebruik maken van de remigratie-uitkering.

opening
Fernandes Express
Passion in concert

20 REACTIES
 1. Hopelijk wordt het thema pensioengat die meeste Nederlanders van Surinaamse afkomst hebben ook besproken. Daarnaast kan remigratie van Surinamers in Nederland een boost krijgen als ze hun opgebouwde pensioen belastingvrij kunnen afkopen. Ben benieuwd wat de bijeenkomst gaat opleveren.


  Maak melding
 2. @mokro
  daar gaan zij niet over. daar gaat de regering over.
  Ze gaan alleen over Immigratie en Remigratie. meestal informatie verstrekken.
  Mijn ervaring op een slechte manier, hoe ze vaak informatie geven .


  Maak melding
 3. De remigratieregeling is wel aan verval onderhevig. Volgens mij geldt deze regeling ook voor o.a. Turken en Marokkanen. Wat blijkt, is dat men door de jaren heen, steeds de boel heeft afgeroomd. Vanwege het feit dat er relatief weinig allochtonen in de politiek zitten, en in het kader van bezuiniging, was het voor de Tweede Kamer al te gemakkelijk om steeds weer bepaalde voorzieningen af te schaffen tot het op een niveau kwam waardoor het voor mensen die van plan waren naar het land van herkomst terug te keren, steeds onaantrekkelijker werd.

  Ampertjes een jaar of zes geleden, had je recht op bepaalde tegemoetkomingen. Nou, deze tegemoetkomingen hebben ze grotendeels afgeschaft. Nu is er dus een delegatie in Suriname om mensen daar waar mogelijk, te ondersteunen. Mosterd na de maaltijd is dat. De voorzieningen en de tegemoetkomingen hadden moeten blijven. Het betekent dat voor mensen in Nederland die graag willen terugkeren naar het land van herkomst (Turkije, Marokko, Suriname en nog een paar landen dacht ik), alleen maar moeilijker gemaakt wordt. Voor mij is het een raadsel hoe de Tweede Kamer soms redeneert en dingen juist moeilijker maakt in plaats van met zinnige oplossingen te komen. De indexcijfers zijn ook achterhaald.


  Maak melding
 4. Gelul Nederlandse Migratie Institituut naar Sur. Nu pas wakker geworden. Waar hebben zij al die jaren gezeten om de belangen van surineds in het geheel bespreekbaar te houden en te blijven behartigen. Nu springen ze als redder in bres. Stelletje huichelaars, misschien ook wel ingehuurd door de politiek.

  De Surinamers zijn wijs en slim genoeg om hun eigen belangen te kunnen verdedigen en blijven bewaken. Door de jaren heen hebben zij het kunnen ontwikkelen en overleven. Nu hebben wij jullie helemaal niet nodig.
  Kun je lekker reisjes boeken van subsidie gelden (gemeenschapsgeld).


  Maak melding
 5. @@@Pakiratigri
  Gewoon in dit land blijven wonen en gebruik maken van alle faciliteiten.
  Als ik meer ga schrijven dan ga ik alleen maar woorden vuil maken.


  Maak melding
 6. remigratie regeling is demotiverend gemaakt,het is onmogelyk onder de huidige regeling te remigreren .
  De politiek ondersteund de remigratie maatregel niet meer men hout graag de euro,s binenshuis
  je kunt niet met 300 euro je onderhouden in de huidige Suriname en zal dan afhankelyk worden van derden en dat moet niet


  Maak melding
 7. het is ook onterecht om de uitkering te toetsen naar het inkomen van de allerarmste van het remigratie land
  als remigrant wordt je oneerlyk gepakt, het betekend dat je arm zal moeten leven en blyven


  Maak melding
 8. alleen het bezoeken van de vreemdelingendienst en die zit op3a 4 locatie,s verspreidt kost veel geldt en tydt,
  dit allemaal opgeteld maakt het niet aantrekelyk te remigreren


  Maak melding
 9. De remigratieregeling kent als uitgangspunt een zogenaamde ”Win Win situatie” en geldt slechts als een verkapte mogelijkheid, die uitkomst moet bieden voor de armlastige / kansarme buitenlanders in Nederland met een minimum uitkering. In feite heeft men in principe niets aan deze mensen die als het ware zijn afgeschreven voor de maatschappij, omdat het de Nederlandse staat en de samenleving veel te veel geld kost om hen te verzorgen / onderhouden. Naast de sociale uitkering die men krijgt zijn de ziektekosten voor de staat extra hoog, maar ook de sociale huisvesting, huursubsidie of overige subsidies, langdurige werkloosheid en geen mogelijkheid te participeren in het arbeidsbestel vanwege het uitgerangeerd zijn om wat voor reden dan ook maakt dat men af wil van deze groep. Onder deze groep zijn ook mensen die zich schuldig maken aan criminele activiteiten, waarbij het gedetineerd zijn ook handen vol geld kost. Zo zijn de kosten voor een gedetineerde minstens drie honderd euro per dag, terwijl de remigratie uitkering om en bij het zelfde bedrag is op maand basis. Tel alleen in dit geval de winst van de Nederlandse staat maar uit zou ik zeggen.

  Remigratie regeling:
  De leeftijd van de aanvrager is enkele jaren terug verhoogd naar 55 jaar en ouder. Bovendien mag men geen schulden hebben. Men heeft ook wel de optie om binnen twee jaar de Surinaamse nationaliteit in Suriname aan te vragen. Indien het de remigrant niet bevalt, zou hij anders binnen twee jaar naar Nederland op eigen kosten terug mogen keren met behoud van zijn Nederlandse nationaliteit. De bedragen van de remigratie uitkering zijn ongeveer 300 tot 400 euro per maand en inclusief een bedrag voor een ziektekostenverzekering in Suriname. Dit geldt voor de rest van het leven tot het graf. Bovendien geldt er ook een zogenaamde goverment take van de Surinaamse regering. Men zou daarnaast wel mogen werken in Suriname om eventueel het eigen inkomen aan te vullen. Dit schijnt voor velen een illusie want men belandt uiteindelijk van de wal weer in der sloot. Al met al is gebleken dat de remigratie uitkering niet toereikend is om in Suriname geheel in eigen onderhoud te voorzien, tenzij je over een eigen woning beschikt of geen kosten voor eigen huisvesting hoeft te betalen.

  Vele remigranten komen achteraf van een koude kermis thuis. De huidige en verslechterde economische situatie in Suriname is bovendien hier ook debet aan. Het bevreemd mij dan ook niet, dat vele landgenoten de keuze maken om dan voor goed terug te keren naar Nederland.
  Het feit dat het NMI (Ned. Migratie instituut) Suriname bezoekt om voorlichting te geven en adviezen te verstrekken, zegt dan ook genoeg, aangezien de animo om terug te keren naar Nederland steeds groter aan het worden is.


  Maak melding
 10. Waarom remigreren om te gaan pinaren in een ondemocratisch, onrechtvaardig en vooral corrupt land. Blijf toch lekker in NL met goede gezondheidsvoorzieningen, vervoer en alle goede zaken. NL behoort nog altijd tot de 10 beste landen om te wonen. Kijk maar zelf naar de statistieken. Waarom focussen op Suriname. Er zijn ook andere warme landen. Ik ken veel Ned-Suri’s die heerlijk wonen op Curacao en Bonaire. Blauwe zee en lucht en als je het warm heb dan ga je lekker in de winter (die ook niets meer voorstelt) naar NL.
  Vergeet die rovers niet die je zullen komen vermoorden om je euro’s. Ze weten je wel te vinden omdat ze meestal in je buurt wonen en zien dan je uit NL komt. Remigreren naar Suriname is voor dommen!!!!


  Maak melding
 11. de nederlandse maaschapy ie zelfs voor de nederlander niet meer vol tehouden, waar de gemiddelde nederlander 3keer in een jaar op vacantie ging is het nu nog net 1x .van sparen komt men nog net aan toe
  men heefd de neiging dingen in matrieele te beoordelen en dat is een grote fout. en als je dan toch ga remigreren
  ga dan nooit Nederlandt met Suriname vergelyken want dat heefd geen zin.en laat je niet afschriken want criminaliteit komt overal voor zelf in landen met doodstraf .wy Surinamers verlagen ons landt en volk als of er geen slechtere plekken op de wereld zyn,het zou beter moeten in Suriname maar alles op z,n tydt .uiteindelyk zullen velen remigreren naar hun geboorte landt en zal dat bydragen aan een socialer Suriname en zal het economisch zeker beter gaan


  Maak melding
 12. Altijd weer afhankelijk moeten zijn van een overheid (uitkering). Waarom niet zelf een grote buffer opbouwen, dan hoeft men niet te klagen dat uitkeringen niet toereikend zijn.


  Maak melding
 13. @ jay_l 25 mei 2019 at 09:51
  Als de overheid het aanbied en de mensen aan de criteria voldoen is mijn vraag; Why not?
  Het is een regeling die al jaren bestaat.

  Hier is sprake van twee handen die elkaar schoonwassen anders was het allang gestopt.!!!!


  Maak melding
 14. Je moet alles zelf betalen. Je verhuiskosten, ticket enz. Als het na een jaar niet bevalt, dan kun je terugkomen, maar dan weer gaan inschrijven voor een huis enz. waarop je dan weer jaren kan wachten. Waar je in de tussentijd moet wonen is een raadsel. Misschien in een asielzoekerscentrum. Met een gezin is het al helemaal niet te doen.
  Je geld, 500 euro bruto voor een alleenstaande, wordt overgemaakt op een Surinaamse bankrekening. De Surinaamse regering houdt daar 36% belasting op.
  Hou je iets van 320,- euro netto over. Een huis huren alleen al kost minsten 250,- euro. Hou je 70 euro in de maand over om alles te bekostigen. Als je ook geen andere inkomsten vindt, dan ben je al na aan maand blut.
  Hoe Nederland zo’n regeling kan aanbieden is dan ook een raadsel. Het is een asociale regeling.


  Maak melding
 15. Als ik de reacties hierboven zo lees dan lijkt het als vanzelfsprekend dat potentiële migranten in Nederland geen ander inkomen hebben gehad dan een uitkering.
  Van een beetje ambitieus persoon, die naar Nederland is gekomen voor “een betere toekomst” mag toch verondersteld worden dat hij/zij een werkzaam leven achter zich heeft dat recht geeft op een pensioen dat bovenop de remigratieuitrkering komt. Blijkbaar is dat een vreemde gedachte.

  Overigens ben ik het er wel mee eens dat de remigratieuitkering wel wat hoger mag zijn. Al was het alleen maar om mislukte migranten, waar Nederland toch niets aan heeft anders dan kosten, kwijt te raken. Als die migranten in Nederland blijven dan kosten ze aanzienlijk veel meer aan huisvesting, zorg en inkomen. Nederland is in deze, zoals de Engelsen zeggen, Pennywise and poundfoolish.
  Aan de ander kant, moeten remigranten, die niets anders hebben gedaan dan leven van een uitkering, een riante toelage krijgen om daar de hardwerkende Surinamer de ogen mee uit te steken?


  Maak melding
 16. De 55-plusser die voor 70 euro per maand of misschien wel minder naar Suriname gaat, moet daar wel iets gaan ondernemen, anders redt hij het niet. Nederland zou met Suriname af kunnen spreken om deze mensen een korte opleiding te geven in een sector waar Suriname behoefte heeft aan opgeleide mensen zodat de remigranten daar ook een baan krijgen en niet in een gat belanden.


  Maak melding
 17. @ Hans van den Broek 25 mei 2019 at 16:00
  Ze zitten al in een AOW gat!!

  @Jan Kaman 25 mei 2019 at 16:35

  Nederland kan dit voor deze mensen toch in Nederland>
  Veel mensen willen terug omdat ze al jaren in een donker zwart gat zitten.


  Maak melding
 18. De NL overheid moet stoppen met deze shit. Er is genoeg werk in NL. Alle uitkeringstrekken en ook die zg zieke WAO-er kunnen weer aan het werk. Ze zijn zg ziek maar elke morgen staan ze op de deur van kroegen te kloppen. Ga in de middag naar Bijlmer en zie wie om 3 uur al voor de bekende kroeg hangen en luidkeels staan te schreeuwen. Is wel vaak overgrote deel van de bekende etnische bijlmervolk.
  Is de harde waarheid.!!!!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES