zondag, april 14, 2024
HomeNieuws uit SurinameMinstens één politicus in Suriname heeft spijt van koppeling lonen ministers

Minstens één politicus in Suriname heeft spijt van koppeling lonen ministers

-

Does Travel - naar Suriname

PARAMARIBO, 23 aug – Guno Castelen, voorzitter van de Surinaamse Partij van de Arbeid, SPA, betreurt het besluit om het salaris van hoogwaardigheidsbekleders te koppelen aan dat van ambtenaren. Het parlementaire besluit viel in de tijd dat de SPA nog in de regering zat. Ruim vijftien jaren later en een economische crisis verder, blijkt het een onding. Het loon van de president en andere leden van de regering gaat automatisch mee met elke loonsverhoging voor ambtenaren.

Gezien de hoogte van de salarissen van hoogwaardigheidsbekleders, komen deze er altijd veel beter van af. Hetzelfde geldt de ‘vergoeding’ van parlementariërs. “Toen de koppeling gemaakt werd, werd dat gedaan om te voorkomen dat men dit soort politieke functies apart zou bespreken. Nu wij zien hoe het werkt, denk ik dat het besluit toen niet juist was”, zegt Castelen tegenover Dagblad Suriname.

Het betekent beslsit niet dat ambtenaren geen loonaanpassing verdienen. “Zij zijn minderbedeelden. Zij hebben recht op aanpassing van hun salaris. Dat is buiten kijf. Parlemenstleden en ministers zijn de beterbedeelden. Zij zouden leiding moeten geven aan het land door het goede voorbeeld te geven. Zij moeten nivellering teweeg brengen, door hun salaris te bevriezen of minder hoog aan te passen”, aldus Castelen.

opening
Fernandes Express
BODO Party

14 REACTIES
 1. Het is nog niet te laat hr.Castelen.
  Laat het Parlement van ons land met een ontkoppeling komen , zodat we kunnen zien wie,wie is.
  De AOV van 525 SRD moet zeker omhoog.
  Wie meer heeft krijgt meer,is de wereld vandaag,ook in ons land.


  Maak melding
 2. Dank je wel CLO
  Door de salarisverhoging zijn de prijzen in de winkels ook verdrievoudigd. Ik vraag mij af wat het voor de arme mensen heeft opgeleverd? De containers nieuwe bankbiljetten die in het begin van het jaar zijn ingevoerd mogen nu in de vorm van monetaire financiering lekker uitgedeeld en onderling verdeeld worden.
  God zij met ons


  Maak melding
 3. Een ieder weet dat loonsverhoging de motor is achter de inflatie (loon prijs spiraal) dus waarom van die exhorbitante loonsverhogingen vragen?
  je krijgt het uitbetaald in een na-ijlingseffect v.w.b. een hieraan gekoppelde prijsstijging op alles.
  Tja dus blij worden gemaakt om darna droevig je kleingeld te tellen


  Maak melding
 4. Dapper van dhr. Guno om toe te geven dat de koppeling anno 2018 met deze ratten aan het bewind een verkeerde zaak is.

  De koppeling is immers gemaakt in de tijd dat de lonen slechts 1-3 % stegen. En hoe je het went of keert ook leden van de regering, DNA, etc, hebben recht op prijscompensatie (ook voor hun stijgen de prijzen in de winkel)

  Dat meneer Hooghart en Miskin 25 % loon vragen en ook krijgen van de Hoefdraad is in triest.

  In Suriname zijn ze nog steeds niet achter dat iedere loonverhoging regelrecht richting Omoe Snesi wordt gebracht en dat loonverhogingen in de breedte zonder strenge controle van prijzen etc. absoluut niets betekent.
  Het wordt tijd, had eerder moeten gebeuren, dat politici geen vakbondsleiders zijn. Anders gezegd wie minister of parlementariër is moet zijn functie als vakbondsleider neerleggen.

  De grote vraag blijft echter: waar gaan ze dit van betalen? Met welk gat gaan ze dit gat (in de begroting) betalen?


  Maak melding
 5. Mijn professor zei altijd als we iets stoms hadden gezegd of gedaan: “Meneer, u wordt gehinderd door kennis”.
  Men moet dus bij het maken van wetten reeds rekening houden met extreme gevallen en die bij voorbaat corrigeren in de wet.
  Een reageerder zei dat deze wet gemaakt is in een tijd toen de lonen stegen met 1-3%.
  Nu stijgen de lonen met 25% en hoger. Dit is wel een extreem geval, dat in de wet niet is voorzien, En zo kunnen we meerdere blunders noemen, waar DDB flink misbruik of gebruik van maakt.


  Maak melding
 6. Hahahahaha, Guno mie boi: waarom doe je geen afstand van een deel van de “meegenomen luxe voorzieniengen” als ex-minister o.a. pensioen waarbij je geen premie hebt betaald !! Lullen achteraf kan je wel doen!! Ken je CIS-situaties nog tijdens je voorzitters Eddy Bruma en Derby nog ???
  Houdt het volk niet voor de gek !!!
  Ben jij niet de man die US 10.000,– dollar per mand ontvangt bij Havenbeheer ???


  Maak melding
 7. De onverklaarbare prijsstijgingen in de winkels van Suriname verklaart.

  Onverklaarbare golf van prijsverhogingen in winkels
  22 Aug, 14:46 Starnieuws

  Het Consumentenforum Suriname (CFS) i.o. spreekt zijn afkeuring en verontwaardiging uit over de ongebreidelde prijsverhogingen van goederen in diverse supermarkten en andere handelszaken in en buiten Paramaribo. Heleboel winkeliers zijn dagelijks bezig prijzen aan te passen zonder dat er hier een aanwijsbare reden voor is. De dollarkoers is al geruime tijd stabiel, terwijl de eurokoers zelfs significant gedaald is. De consumentenorganisaties in Suriname hebben mijns inziens gefaald. Ze laten al geruime tijd niets van zich horen en zouden juist nu, zonder aanzien des persoons, moeten opkomen voor de belangen van de consumenten in ons land.

  Enkele van de vele klachten die doorgeseind zijn naar onze organisatie:
  • De prijs van aardappel ligt tussen SRD 5,50 en 7,50 per kilo. Een winkel op Domburg zag kans om SRD 9 voor een kilo te vragen. De kwaliteit van het product is slecht: vaak beschimmeld en van binnen verrot . De volksgezondheid wordt hierdoor in gevaar gebracht. De controledienst van het BOG zou hiertegen moeten optreden. Er zijn winkels in het centrum van Paramaribo die levensmiddelen uitstallen op rekken waar ratten ‘s avonds hun lusten kunnen botvieren. Suiker. meel, uien en aardappelen verpakt in plasticzakken zijn vaak door ratten geknaagd
  • Ook in de bouwsector moet de consument het gelag betalen. De prijzen van hout en zand zijn schrikbarend gestegen. De prijs van hout dat in de woningbouwsector cruciaal is, heeft een recordhoogte bereikt. Zelfs brandhout dat onlangs nog gratis weggegeven werd door exploitanten van houtzagerijen, wordt thans in pakketjes voor hoge bedragen verkocht.
  • Prijzen van puntbrood liggen tussen SRD 0,60 en 0,90.
  • Een handelszaak aan de Gemenelandsweg zag kans om de prijs van een lamp te verhogen van 30 naar SRD 45, zomaar uit het niets. Dus 50% extra uit de zakken van de consument afgeroomd.
  • Pvc 2-duim buis ligt tussen 39 en SRD 60.Suriname, quo vadis.
  Dit is maar een kleine greep uit de vele klachten die onlangs binnen gesijpeld zijn.

  Dit is een zeer ernstig economisch delict dat met wortel en tak uitgeroeid moet worden. Moet het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme niet nagaan waarom de winkeliers zich bedienen van dit soort praktijken? Wat doen de controlemechanismen?
  Onze organisatie beschikt over de namen van boven aangehaalde gevallen van prijsopdrijving en onhygiënische toestanden. De eerstvolgende keer, als onze organisatie al stevig in het zadel zit, zullen de namen van prijsopdrijvers gepubliceerd worden.

  Opgemerkt zij dat het niet de eerste keer is dat het CFS dit soort misstanden in de handel aan de schandpaal nagelt. In 2003 deden zich ook dergelijke taferelen voor en toen was het CFS ook in de bres gesprongen voor de consumenten. De toenmalige voorzitter van de consumentenbond had toen de nattigheid direct gevoeld en werd gelukkig hyperactief. Het CFS was toen geen voorstander van versnippering van krachten die voor consumenten opkwamen en trok zich terug, de Consumentenbond van toen het voordeel van de twijfel gevend. Juist in een periode dat de consumenten zwaar gebukt gaan onder de gevolgen van de contractie van onze economie zwijgen ze in alle talen. Dit is de reden dat het CFS zijn stem nu weer laat horen. De organisatie rekent op volle ondersteuning van HI&T en van de totale overheid. Met een actief in het veld opererende consumentenbond heeft de regering meer armslag in het beteugelen van dit soort praktijken van de malafide handel.

  Een actieve consumentenbond is een van de pijlers van een democratische staat en moet de ondersteuning genieten van de totale natie. Controle is niet een taak van de overheid alleen. Onze actieradius zal zeker niet beperkt blijven tot de supermarkten en andere ondernemingen in Suriname. Ook de misstanden zoals geldverspilling, lage output, absenteïsme, studentonvriendelijkheid van managers op het IOL, AdeKUS en op diverse afdelingen van het MinOWC zullen we te gelegener tijd blootleggen. De overheid kan dan gericht maatregelen nemen. Er móet nu een kentering komen in ons onderwijs. Het CFS hoopt, nee, het is er van overtuigd dat zijn efforts condities gaan helpen creëren die recht doen aan de positie van de consument en die uiteindelijk moeten resulteren in een rechtvaardige samenleving die wij alleen viribus unitis gaan kunnen realiseren.

  De Voorzitter van het Consumentenforum Suriname i.o.
  P. (Roy) Narain


  Maak melding
 8. Loonsverhoging is eigenlijk het meest domme waarvoor men kan strijden. Een vierde deel loonsverhoging is absurd. Ergens moet het geld vandaan komen nietwaar? In een land als Nederland maakt de overheid na een harde strijd met vakbondsorganisaties korte metten daarmee. Prijzen stijgen en belastingen gaan omhoog. Na een jaar zie je wel dat de loonsverhoging een achteruitgang is. Na twee jaar sta je voor een voldongen feit. In Nederland heb je allang geen politici meer .

  Het zijn managers die de tent moeten moeten runnen. Hetzelfde geldt in Suriname.
  Ook daar moet de overheid aan de slag om de kosten te dekken. Ze zijn weliswaar niet zo creatief als de Nederlandse collegae die uit niets dingen verzinnen . Dus de eindstand voor de Surinaamse burger zal erger zijn . Vooral in deze economische slechte situatie waar Suriname zich in bevindt. Als je echt vooruit wil gaan kan het alleen door drastisch je leefstijl aan te passen. Bijvoorbeeld stoppen met roken voor degenen die roken. Goedkope kleding aanschaffen. Regelmatig sporten en verantwoord eten opdat je zo min mogelijk een beroep doet op de arts. Koop een fiets en laat je auto staan. Sla Mc Donald en KFC over. En zo kun je wel talloze manieren verzinnen om vooruit te gaan.


  Maak melding
 9. De koppelingswet heeft volgens mij niets te maken met hoogte van de loonstijging.

  Loonstijgingen komen tot stand door onderhandelingen tussen de vakbond en de overheid en/of bedrijven cq -takken al de CAO termijn is verstreken.

  Ik kan me geen enkele regering voorstellen die deze “extreme gevallen” had kunnen voorzien en dus op voorhand maatregelen nemen door middel van een wet.

  Ik zou van de zittende regering verwachten dat bij de onderhandeling hun onderhandelingsruimte aan hadden gegeven. Omdat je de herwaardering van lonen altijd afzet tegen realiteit financieel –economische situatie. Of dit ook werkelijk is gebeurd weet ik niet. In dit geval wordt ik “gehinderd door onkunde”

  Wat ik wel weet is dat deze maatregel een molensteen om de nek is van de regering die het land nog verder in de ellende zal storten.

  @ Pakiratigri
  Looncompensatie en loonstijgingen worden in Nederland altijd doorgerekend om het effect ervan te beoordelen. De lonen worden gecompenseerd op basis van de kostenstijging van de burgers.

  In Suriname wordt naar het lijkt de kosten/prijsstijging bepaald op basis van de loonstijging.
  Zo gauw een vakbond voor het leden inkomensverbetering heeft bereikt passen de handelaren hun prijzen aan terwijl de vakbondsleden die loonaanpassing hebben ontvangen niet in hun branche werken.


  Maak melding
 10. Weer eens zo een stand up comediën. Toen Castelen in de DNA zat was er niets aan de hand. Nu hij geen lid meer is en waarschijnlijk nooit meer zal zijn heeft hij wel moeite mee. Het zal verkeren. Overigens ben Ik het wel mee eens, dat de regeling slecht is bedacht.


  Maak melding
 11. @Wim
  Het pleit toch voor de man dat hij nu ruiterlijk toegeeft dat het toen, in zijn tijd, goed leek maar dat hij nu een andere mening is toegedaan. Hij geeft ook aan waarom. Bovendien geeft hij niet de schuld aan anderen. Deze regering zou daaraan een voorbeeld kunnen nemen en afstappen van de a-no-mie-mentaliteit.


  Maak melding
 12. de loonsverhoging is goed voor de ´´ waardeloze s r d.. ´´´hoe loon omhoog, hoe meer waardeloos de s r d wordt.., straks ga zelf een kruiwagen moeten dragen met die s r d erin..

  we gaan richting 1 op 100.. het zal niet lang meer duren..

  deze moordenaar gaat ons wederom uit kleden, dus lege rekken..


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES