Monetaire financiering blijft donkere wolk boven Surinaamse economie

22
Koopkrachtversterking ambtenaren Suriname niet om vingers aan te branden

PARAMARIBO, 24 jul – Monetaire financiering blijft als een donkere wolk hangen boven de Surinaamse economie. Volgens Anthony Caram, oud-president van de Centrale Banken van Suriname en van Aruba, moet deze dreiging steeds in het oog worden gehouden. In het recente verleden is al bewezen dat de economie flinke deuken kan oplopen. Monetaire financiering door de regering Bouterse heeft de crisis zelfs verergerd.

De crisis had aanvankelijk vooral te maken met dalende internationale prijzen voor exportproducten. Caram zei tijdens een openbare lezing dat commerciële banken de overheid grif hebben voorgeschoten. Ook in het buitenland wordt voor miljoenen dollars geleend. Daar zal danig gematigd moeten worden, wil Suriname nog in staat zijn om zijn schulden terug te betalen.

Caram vindt dat goed afgewogen moet worden hoe geleend geld besteed zal worden. De maatschappelijke lasten van elke lening moeten worden afgewogen tegen de maatschappelijke voordelen. Het rendement moet duidelijk zijn. Om het allemaal te bepalen zou vooral expertise geraadpleegd moeten worden. Caram ziet Suriname er uiteindelijk wel bovenop komen als de economische mogelijkheden goed worden benut.


22 REACTIES

 1. Deze (Niet)patriottische regering is er nooit opgekomen om de goed opgeleide Surinamers in het buitenland binnen te halen met een mooie regeling! Stelletje prutsers…… Zolang de NDP aan de macht zijn ze niet welkom…! Surinam people wake up Mang….


  Maak melding

 2. Deze (Niet)patriottische regering is er nooit opgekomen om de goed opgeleide Surinamers in het buitenland binnen te halen met een mooie regeling! Stelletje prutsers…… Zolang de NDP aan de macht is zijn ze niet welkom…! Surinam people wake up Mang….


  Maak melding

 3. @ KING JAMES,
  De beste NPS-economen zitten op de schoot van Bouta o.a. op Centrale Bank en Financien !!, ondersteund door de pseudo economen Abdoel.Misjie-ka-bakka en Doekhi !!

  Opa en Oma van oom Ludwig van Abrabroki tak “oeng las alla oeng monie” !!
  Mie sref las-alla-mie monie !!!


  Maak melding

 4. Bouterse, Abrahams, Sardjoe, Boerenveen, Herrenberg, van der San, Linscheer hebben hun zakken goed gevuld.

  Citaat Bouterse:
  “Als God mij op deze plek heeft neergezet, welke rechter komt mij hier dan weghalen?”

  Met de Bijbel in zijn hand rooft Bouterse het land leeg en de apatische Surinamers staan erbij en kijken ernaar. In ieder ander land hadden ze de ballen van Bouterse afgehakt.


  Maak melding

 5. Surinaams Assamblee Is Een Koffie Shop.

  Beste Lezers En Lezeressen .

  Volgens mij heeft de Heer Hoef Boef van Financien Een Ander definitie van Monetair financiering.. waar die dat geleerd heeft is op de Universiteit van De NDP te Ocer .. daar heeft de Heer Hoef Boef van Financien zijn Tunnel visie in de loop der jaren leren ontwikkelen


  Maak melding

 6. Les 1 economie: Financiering van het overheidstekort door plaatsing van kortlopende schuld bij het bankwezen,…Boefie was tijdens deze les afwezig…


  Maak melding

 7. Les 1 economie Montaire financiering: Financiering van het overheidstekort door plaatsing van kortlopende schuld bij het bankwezen,…Boefie was tijdens deze les afwezig…


  Maak melding

 8. Monetaire financiering (MF): financiering van het tekort van de overheid op een zodanige manier dat er meer geld in omloop komt.
  Dit extra geld kan afkomstig zijn van
  De centrale bank
  De commerciële banken
  Het buitenland

  In dit artikel gaat het niet om WAT MF is,
  maar de gevolgen, de inpact op de economie.
  Als de overheid leent bij commerciële banken dan is dit kortlopend (op de geldmarkt) en is dit duurder dan langlopend (op de kapitaalmarkt)!!
  Nu zijn er twee opties.
  a) De banken creëren extra geld en gebruiken de spaartegoeden van de gezinnen en bedrijven als dekking voor het geld dat zij uitlenen (dit is MF)
  b) De banken creëren Geen extra geld en gebruiken de spaartegoeden van de gezinnen en bedrijven om uit te lenen (dit is geen MF, wel uitzonderlijk)

  Welnu, dit laatste is inderdaad geen MF, maar misschien nog wel veel gevaarlijker dan MF.
  De minister zegt dat er sprake is van het tweede
  Je kan hem geloven ( is trouwens te controleren) of niet geloven.
  Ik geloof hem voor het gemak en maak me net als de heer Caram juist daarom grote zorgen!
  Want de minister is nu een concurrent geworden van het bedrijfsleven op de markt voor leningen. De minister drukt als het ware het bedrijfsleven van de markt en zorgt voor hoge rentetarieven.
  Het lenen om te investeren wordt op deze wijze bemoeilijkt. In de economie noemt men dit het
  “ crowding out effect”.
  Aangezien de minister, althans dat las ik, zijn vorm van lenen uitlegde als zijn de eerste les van het economie boek, zou ik hem toch ten zeerste willen aanraden om door te lezen


  Maak melding

 9. @Pico.
  Er is nooit spraken van het tweede. Dus de minister praat onzin en jij besteed daar onnodig aandacht aan
  Ook is het apect van kort en langlopend niet echt relevant omdat dit communicerende vaten zijn. Immers de bank zet altijd een deel van de kortlopende tegoeden om in langlopende lenigen omdat er altijd iets van een ijzeren voorraad is. De winsten op langlopend zijn immers groter door de lagere administratie kosten en het relatief lager risico.
  De essentie van het verhaal is simpel en inzichtelijk in het volgende te verwoorden:
  -1- Als er meer spaargeld door de overheid wordt geleend is er minder geld voor andere geldzoekers beschikbaar. Daarbij stijgt ook nog eens de rente omdat vraag en aanbod uit evenwicht raken. Termen als “crowding out” klinken geweldig maar maken het echt niet inzichtelijk voor een groot publiek.
  -2- Vanwege de verwachte inflatie / devaluatie vragen de banken op dit moment al hoge rentes voor leningen. Die zijn dus nog eens extra hoog door de schaarste opslag, zie 1.
  -3- Het gevolg is extreem hoge rentes die o.a. de volgende gevolgen heeft.
  -a- Schaarste en afname in de productie: importeurs en productie bedrijven (aankoop grondstoffen) kunnen moeilijker aan het geld komen voor hun bedrijfsvoering en betalen daarbij ook nog eens hogere rentes.
  -b- Rem op de groei: door de hoge rente en moeilijkheden om aan geld te komen is het investeren ook zeer moeilijk zo niet onmogelijk in veel gevallen. De bank wil er gewoon niet voor lenen.
  -c- Particuliere investeringen en leningen lopen terug waardoor er minder geld wordt uitgegeven aan bv eigen woningbouw, aanschaf van duurzame consumptie goederen, etc. Met als direct gevolg dat de leveranciers die daarvoor worden aangesproken een sterke teruggang in hun afzet zien.
  -d- Uiteindelijk loopt de consumptieve vraag en de investeringsvraag zo ver terug dan de gehele economie in een recessie terecht komt. Mensen ontslagen worden, spaar te goeden gaan opnemen, en belasting opbrengsten sterk gaan teruglopen. De overheid gaat dan nog meer lenen en de economie nog sterker terug. DIE SITUATIE VERKEERT HET LAND NU IN. AL ENKELE JAREN !!!
  De enigste remedie om hier uit te komen is wat o.a. de EU gedaan heeft: De rente laag houden, de consumptie en investeringen stimuleren op een wijze die het te kort op de handelsbalans sterk verminderd en drastisch te bezuinigen op de overheidsuitgaven. Overheidsuitgaven die, in USD, veel hoger zijn dan onder Veni terwijl de resultaten veel en veel kleiner zijn.


  Maak melding

 10. Die smoes dalende prijzen export producten wordt ik zo moe van.
  Hoe zit het met toerisme wanneer wordt dat als serieus alternatief gezien. Zorgt voor heel veel werkgelegenheid. Heel goed voor de middenstand Toerisme is een miljard inkomstenbron voor su . Men verdient meer aan steekpenningen bij grondstoffen.


  Maak melding

 11. Caram heeft duidelijk laten zien dat Boefdraad liegt over de oorzaak van de crisis
  Zijn overzicht laat zien dat tussen 2013 en 2016 de inkomsten van de staat met max SRD 550.000 afnamen en een totale inkomsten dip van SRD 1.300.000.000 is ontstaan.
  Het dilemma zit aan de uitgaven zijde van de staat die is blijven door groeien.
  De groei zak in de onbetaalbare cadeautjes vlak voor de verkiezingen, consumptief lenen en sterke groei rente en aflossingsverplichtingen.
  Nu komt daar bij het effect van inflatie waar meen de inkomsten groei van de staat ver overtroffen wordt.

  Doorgaan op de weg Boefdraad kan het alleen maar erger maken.
  Verstandige delen van de NDP zullen zaken moeten doen met de oppositie.

  Mensen die het vertrouwen hebben van het Buitenland kunnen de Schulden saneren en de negatieve trend keren nu het nog goed koop beheersbaar te maken is.

  Doorgaan gaat betekenen dat Suriname voor een habbekrats privé eigendom wordt van diegene die de obligatielening opkoopt met een enorme discount.


  Maak melding

 12. Men kan zich wel druk maken over monetaire financiering, maar welke alternatieven zijn er nog om Suriname draaiende te houden? De inkomsten uit belastingen en export zijn te weinig, leningen zijn te duur en de mogelijkheid om te lenen buiten Suriname zijn er bijna niet meer. Het tafelzilver is al verkocht, massaal ambtenaren ontslaan of salarissen verlagen is politiek gezien onmogelijk, dus wat kan men nog?
  Monetaire financiering leidt tot geldontwaarding en verarming van de samenleving. Productie en export wordt goedkoper, maar als je vrijwel niets produceert? Dan geeft dat ook geen soelaas.

  Gelukkig voor de Surinaamse bestuurders zijn de Surinamers een dociel volk dat niet gauw in opstand zal komen, misschien wel nooit, maar wellicht zou men toch eens moeten gaan denken aan spoedig vertrek naar een veilig buitenland om daar de rest van het leven te genieten van de door corruptie verzamelde vermogens.
  Op een dag loopt het toch fout en barst de bom. Dat kun je beter vanaf een veilige afstand bezien. Cuba en Florida schijnen favoriet te zijn. Nederland kan ook aantrekkelijk zijn met al die Bouterse aanhangers daar.


  Maak melding

 13. Jojo, wat is uw alternatief voor de economische crisis die het land getroffen heeft. U draait het hoofd letterlijk weg voor de oorzaken van de economische crises en u komt niet met een aanvaardbare alternatief hoe men deze crisis had moeten aanpakken. U geeft een andere interpretatie aan de woorden van Caram en u tracht om samen met andere valse profeten het ” publiek debat ” met stemmingmakerij te beïnvloeden.


  Maak melding

 14. Klaas
  Jij beweert dat punt 2 nooit voorkomt. Onjuist. De minister kan wel degelijk gelijk hebben hierin.
  Ik heb dit in een eerder posting al uitgelegd.
  Heel kort nogmaals voor jou dan.
  Drie sectoren
  Particuliere sector, buitenland en overheid (meer is er niet)
  Als in de particuliere sector geld overblijft (er wordt meer gespaard dan geleend), zal dit gebruikt moeten worden om het tekort in de andere sector (buitenland) te financieren.
  Als er dan nog een overschot is kan de overheid dit lenen! Hierin heeft Hoefdraad wel gelijk.
  Maar het staat met “als”. Dus hoe groot het particulier overschot en het handelstekort is.
  Een voorbeeld
  Met cijfers (voor alle zekerheid).
  In de particuliere sector is een overschot van 10 mln.
  Het handelstekort is 8 mln. dan kan de staat 2 mln lenen.
  Het kan, maar is zeeeer onwenselijk

  Vervolgens leg ik uit dat als de overheid ook op de geldmarkt leent, de gezinnen en bedrijven minder kunnen lenen en tegen een hoger tarief . Je herhaalt wat ik al heb opgeschreven. Bij jou punt 1 en 3. Niets nieuws toegevoegd.
  Ik heb er voor de geïnteresseerde een term uit de economie aan toegevoegd

  Het verschil tussen geldmarkt en kapitaalmarkt wuif je weg.
  Dit meen je niet. Weet je wel dat het verschil in rentetarieven heel hoog is. Naast het verschil in looptijd?
  Lenen op de kapitaalmarkt is goedkoper en je kan er lang over doen om terug te betalen
  Lenen op de geldmarkt is veel duurder en de aflossing dient vaak binnen een of 2 jaar terug betaald te worden.
  Een voorbeeld voor de consument/gezinnen
  Als men een huis koopt dan leen je dit geld voor lange tijd (vaak 30jaar) tegen een rente nu van ongveer 2,5%. Laag, want je leent voor lange tijd en de pand heeft je huis in onderpand
  Ga nu eens lenen voor een verbruiksartikel bijv een auto, een wasmachine.
  De rente die je nu moet betalen is veel hoger en je moet sneller terug betalen.
  Conclusie lenen op de kapitaalmarkt is aantrekkelijker. (ik vrees dat Hoefdraad dit niet meer kan en gaten op zijn begroting heeft en daarom even snel bij banken leent).
  Jij mag dit wegwuiven. (niet relevant volgens jou)
  Ik vind het zeer belangrijk.

  Je punt bij 2.
  Je veronderstelt te weten dat er hoge inflatie en een devaluatie op komst is.
  Als je dit zo zeker weet, dan zou je nu zoveel mogelijk moeten gaan lenen.
  Immers, door inflatie zal je schuld worden uitgehold en door de devaluatie kan je miljoenen verdienen.
  Hoefdraad noemt dit: het geld is verdampt.

  Resumerend.
  Je hebt mijn posting herhaalt. Goed zo.
  Een punt eraan toegevoegd (punt2) maar dit is maar de vraag. Ik zet daar geen cent op in.


  Maak melding

 15. De Paarse sukkels hebben thans een hele dienst in het
  leven geroepen om VALS NIEUWS te verspreiden !

  Het veroorzaakte FAILLISSEMENT wordt steeds ontkend,
  terwijl er in HET GEHEIM ruim DRIE MILJARD SRD is BIJGEDRUKT,
  toe de staats kas was LEEGGEHAALD !

  GEVOLG, ZWARE DEVALUATIES die ELKE SRANANMAN hebben BEROOFD
  van ongeveer 60 PROCENT van de KOOPKRACHT !!!

  Laat tenminste VEERTIG PROCENT van ALLE AMBTENAREN AFVLOEIEN,
  HEF het DURE kabinet van de president op ~~KOSTEN RUIM VIERHONDERD
  MILJOEN ~~, terwijl het ons een FAILLISSEMENT HEEFT OPGELEVERD !

  De ONNODIGE PAARSE Leningen voor HONDERDEN MILJOENEN dollars
  hebben Sranan verder in het financiele moeras geduwd !

  JAGGI DENG PAARSE CORRUPTE SJOEMELAARS !!!

  NIEUWE LEIDERS, NU !!!!!


  Maak melding

 16. @Srafu,

  Keer op keer maken jullie verhalen die verdraaid zijn en onwaarheden bevatten, of verhalen die als propaganda voor de oppositie de wereld worden ingezonden. Jullie zijn een grote trollenfabriek in dienst van VHP en NPS. Men checkt niet meer de feiten maar verzint er maar op los, zolang het maar contra de regering is. Jullie gefabriceerde leugens en desinformatie bereiken soms mythische proporties. Voor sommigen onder jullie zijn de leugens heilig of jullie verklaren deze als heilig.


  Maak melding

 17. @RobG 25 juli 2018 at 09:29
  “Jojo, wat is uw alternatief voor de economische crisis die het land getroffen heeft. U draait het hoofd letterlijk weg voor de oorzaken van de economische crises”

  Beste RobG ik draai nergens mijn hoofd voor weg. Persoonlijk heb ik in 2011 -2012 een poging gedaan om de energie sector om te draaien en te verduurzamen. Bouterse heeft Hok ooit geschreven dit plan serieus te nemen terwijl zijn adviseur ons aanbod milieu wetten te maken deed die ook zaken met chinezen die Apoera een testfabriekje bouwde aan de andere kant ging Hok met ons plan naar Belgen die het wetenschappelijk zouden aanpakken. Het voordeel voor Suriname bij grootschallige aanpak zou zjjn:
   Reductie opwekking middels HFO. Besparing $ 10.tallen miljoenen.
   Boost voor de houtsector naar 1.000.000 m3 /jaar (kon binnen bestaande concessies.
   Formalisatie winning hout uit Goud & Palmolie concessies.
   Eigen ruimte voor investering in Houtsector & Palmolie.
   Sanering Brokopondo tot energie spaarbekken (Tapajay kon de kast in).
   Reductie vrachtkosten naar Suriname omdat er 100% retourvracht ontstaat (geen lege containers retour)
   Business case een eitje als je achteraf voor bewezen diensten mag betalen/ Business Case onmogelijk indien men vooraf voor niet bewezen diensten vergoed wil worden.

  Zie ook de ervaringen met zonnepanelen projecten waar Panka de MOU tekende. Nooit meer van gehoord.

  De recessie kan men pas oplossen als men de oorzaak onder ogen ziet. De oorzaak ia niet zoals u preekt de extreme volgen van de drop in Grondstoffenprijzen maar het niet bijsturen van de kosten. Boefdraad heeft zelf verklaart dat de overheid (anno 2013) plande op basis van doorstijgende goudprijzen. Dat was en is waanzin. In plaats van $ 500.000.000 extra uit goud werd het een beetje minder terwijl de verkiezingsbeloften (extra ambtenaren, na schoolse opvang, subsidie Alcoa SRD 250.000.000/jaar, ziektekosten, KB. AOV) tot extreme kostenposten stijgingen. Wanbeleid is de oorzaak. De oplossing voor wanbeleid is het vervangen door kennis & kunde.
  Ik heb wel eens naar Singapore verwezen dat zo’n succes is door dat Albert Winsemius als schaduw van de President werkende (anti corruptie) systemen heeft vorm gegeven.
  In mijn ogen moet een onomstreden figuur gevonden worden die gedragen kan overnemen. Ik denk dan aan mevrouw Concalves die zeker over de bestuurlijke vaardigheden beschikt, niet rancuneus is, op alle niveaus overall ter wereld ontvangen wordt en alle noodzakelijke talent kan aantrekken om een regering met deskundigen aan te trekken (alleen Benschop kan blijven de rest zijn jokers).
  Stap 1 is dus continuïteit in bestuur zonder Decharche (Alle bewindspersonen gaan logeren op Brokobaka zonder smartphone en internet en met enkelband)
  Stap 2 is aansprakelijkheden uitdelen, Alcoa in Delaware voor de rechter slepen op een wijze dat haar aandelen koers au roept, De Brokopondo overeenkomst handhaven waardoor de elektriciteit maandelijks $ 3.000.000 = SRD 22.500.000 goedkoper wordt.
  Stap 3 Alle goudconcessies door het leger laten beheren en de belastingdienst langs de concessiehouders sturen met een hard voorstel nu zoveel of een 100% controle over de laatste 10 jaar en geen exploitatie tot dat alles duidelijk is. Zelfde met houtconcessies.
  Stap 4 internationale schulden conferentie houden waarbij gouden deal voor gelegd wordt voor een partij die helpt te saneren en 3 jaar rust in de tent brengt. Stap 3 hedgen door de junk bonds al vast op te kopen (winst zal substantieel zijn voor SU).
  Stap 5. EBS, Staatsolie & Grassalco saneren tot Suriname energie & resources zodat ze echte managers kunnen aanstellen
  Stap 6 Rare politieke vergoedingen elimineren (dubbele salarissen/terbeschikkingstellingen afsluiten met werk of ontslag/ politieke pensioenen).
  Stap 7. Ambtenaren naar functioneren aanstellen of afvloeien.

  Met het voorgaande is in no time het tekort weg en ontstaat er ruimte voor productie groei op eigenkracht, wordt de munt sterker, neemt de schuld in SRD af etc. Het settlement met Alcoa ongeveer $ 1.000.000.000 wordt gestoken in herstel en vernieuwing.

  O ja Bouterse, Abrahams, Boerenveen, Graanoost, Sardjoe, Gopi, Wijdenbosch, etc. worden geplukt of mogen een éénmalig voorstel doen om af te sluiten met verzoening.

  Ik kijk niet weg maar iedereen in de ogen


  Maak melding

 18. @ Jojo: Indrukwekkend en degelijk lijkend betoog. Het getuigt in ieder geval van kennis van zaken, de visie en het langere termijn denken dat momenteel zo ontbreekt. De vraag is echter hoe zo iets gerealiseerd kan worden. De huidige machthebbers, vooral die achter de schermen, zullen zich niet zo maar opzij laten zetten. Daar zal enige geloofwaardige dwang bij te pas moeten komen. Ik begrijp dus dat je Benschop aan jouw kant wil hebben. Er zal een soort van legale staatsgreep aan te pas moeten komen.
  Ik zou mij wel een scenario kunnen voorstellen. Voorwaarde is dat het draagvlak voor Bouterse en zijn maatjes zodanig vermindert dat het maatschappelijk en politiek haalbaar is. Bouterse kon met 16 man de macht grijpen omdat men Henck Arron zat was. Zover is het nog niet wat Bouterse betreft, al zou je dat wel denken als je de schrijfsels van de Waterkant reageerders leest.
  De eerste voorwaarde is dus dat Bouterse straks de verkiezingen verliest en dat zullen hij en de machten achter hem met alle middelen proberen te voorkomen. De eerste uitdaging. Dan zullen de gewapende machten loyaal moet zijn aan het nieuwe bestuur wil men de boeven die je noemt aan kunnen pakken en dat zal tijd en voorzichtig manoeuvreren vragen. De Turkse president Erdogan kan je wel vertellen hoe dat moet. 😉
  Kortom, een grote uitdaging, maar het alternatief is dat Suriname volledig naar de bliksem gaat. Geen enkele ware Surinamer zal dat willen. Vandaag heeft Blok wellicht gelijk, misschien in de toekomst niet meer.


  Maak melding

 19. @pico 25 juli 2018 at 09:46
  Je bent duidelijk niet instat tot proces denken.
  STEEDS als een particulier geld bij de bank stort start een proces van girale geld creatie Dit is essentieel aan het verdienmodel van de banken dat ze altijd zo ver als mogelijk is door voeren. Die wordt hooguit iets getemperd daar de verplichte reserves die men bij de CB moet aanhouden. Maar die is al hoog en wordt niet verder verhoogd door Gersie. Terecht want anders kan straks niemand meer lenen en vallen de banken om.
  De engste weg waarbij de staat kan lenen zonder dat dit direct tot een monetaire financiering leidt zou, als ik de redenering van Hoeffie en jou volg, is middels de uitgifte van staatleningen. Immers dan wordt er spaar te goed, lees geld van particulieren, direct omgezet in exact net zoveel geld bij de overheid.
  En dat je het handels tekort er bij haalt is off topic. Dat gaat over de valuta en niet over de SRD. !!
  Voor de goede orde. Ik herhaal niet maar plaats de nodige kanttekeningen en correcties bij je verhaal. Misschien te moeilijk voor je om dit te onderkennen of een ander manco.
  En je opmerking over lenen als er devaluatie verwacht wordt is evenmin correct want de banken hebben die verwachte waarde daling al lang in hun rente tarieven ingebouwd. Niet voor niets is de rente zo hoog. Alles boven de ongeveer 6% is een opslag voor verwachte devaluatie!!

  @Jojo
  Je had RobG kort kunnen beantwoorden met de opmerking dat de regering drastisch en verantwoord had moeten bezuinigen en ook al tijdens de hoge goud prijs geld in het egalisatie fonds had moeten stoppen.
  Tot op heden wordt er alleen maar steeds meer over de balk gegooid. Het enigste dat ze doen is een begroting publiceren die werkelijk nergens op slaat. Iedereen weet dat de meeste minister al maanden terug ver over hun begroting gegaan zijn en op dit moment waarschijnlijk allemaal. Vreemd dat dit punt nog niet in de DNA aan de orde geweest is.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.