Historische meeting (ex)Rijksgenoten over AOW-gat

40
FNV ondersteunt actie/petitie 'Repareer het AOW-gat'

Vandaag belegt het 30 juni comité een grote bijeenkomst in de Doopsgezinde Kerk a/d Singel 452 in Amsterdam. Er worden enkele honderden belangstellenden verwacht op deze historische meeting over reparatie van het AOW-gat van (ex)Rijksgenoten. Op de bijeenkomst zijn er speeches van o.a. een vertegenwoordiger van het FNV en wordt aandacht besteed aan een open brief die het 30 juni comité zal doen toekomen aan het college van B&W van Amsterdam. De bijeenkomst begint om 14.00

In de open brief roepen zullen alle belanghebbenden de stad Amsterdam oproepen om een voortrekkersrol in te nemen om andere grote steden en de Tweede Kamer der Statengeneraal kenbaar te maken dat het AOW-gat reparatie verdient. De redenen daartoe zijn in bijgaande petitie uiteengezet.

Winston Kout (30 juni Comite): “Dit beroep doen wij geïnspireerd door ons besef dat Amsterdam historisch, cultureel en economisch al eeuwenlang vervlochten is met onze herkomstlanden en daarom de meest gerede gemeente is om zich achter de petitie te scharen en genoemd initiatief te nemen”.

Het is niet eerder voorgekomen dat er een zo grote petitie actie heeft plaatsgevonden die onderlinge belangen van (ex)Rijksgenoten op gelijkwaardige voet moet zien te bewerkstelligen.

Photo credit: marcoverch Nahaufnahme von Euro-Geldscheinen via photopin (license)

40 REACTIES

 1. @ Bombel,

  Sterker, zelfs de witte Nederlander, die in Nederland is geboren, maar door verhuizing niet vanaf zijn 15e jaar in Nederland heeft gewoond, wordt gekort. als hij/zij na zijn vijftiende weer in Nederland is gaan wonen.

  Dus een witte Nederlander die bijvoorbeeld tussen zijn/haar 15e en 27e jaar niet in Nederland heeft gewoond, wordt voor 12 jaar gekort op de AOW.


  Maak melding

 2. De verhoudingen zijn wel anders. een Nederlander die vertrekt, gaat meestal naar een land, dat geen banden met Nederland heeft. Wij maakten deel uit van het geweldig Koninkrijk der Nederlanden. Ik denk niet dat het gat zal worden gedicht.
  Overigens: In de jaren 70 was een wet aangenomen om dit gat te dichten, maar de minister heeft de wet aan de kant gezet.
  En als het gat toch nog wordt gedicht zal het a la Atjeh gebeuren. wachten tot alle rechthebbenden op sterven na door zijn. En in dat geval hoef je bijna niet te betalen.


  Maak melding

 3. Al meer dan veertig jaar in de bijlmer en dan nog janken en mopperen achteraf van het waogat. Ze wisten toch al dat er in de wao van suries een gat is . Zie je maar weer dat suries niet aan morgen denken; Ze denken alleen van dag tot dag. En al die tijd hebben ze geen geld opzij gelegd en niet gespaard om het gat te vullen. Daaraa hebben ze niet gedacht Want ze dachten alleen maar aan de zwarte gat dat alles erin slurp. neks no fout maar wel sarie torie


  Maak melding

 4. @ Jiyani,

  Sterker, zelfs de witte Nederlander, die in Nederland is geboren, maar door verhuizing niet vanaf zijn 15e jaar in Nederland heeft gewoond, wordt gekort. als hij/zij na zijn vijftiende weer in Nederland is gaan wonen.

  Dus een witte Nederlander die bijvoorbeeld tussen zijn/haar 15e en 27e jaar niet in Nederland heeft gewoond, wordt voor 12 jaar gekort op de AOW.

  @ Jiyani,

  Dit is correct wat je hier hebt geschreven. Het heeft niks te maken met discriminatie of what so ever.

  Surinamers hebben er een handje van om Nederland negatief te bejegenen:

  Zo heeft Suriname als EERSTE de visumplicht onder André Haakmat de Superminister ingesteld. De meeste Surinamers roepen in koor dat Nederland de boosdoener is in deze.


  Maak melding

 5. Ach, allemaal slap gelul !! er zal niets gebeuren !!
  Aaron en Bruma moesten deze zaak geregeld hebben voor/tijdens de onafhankelijkheid; immers Surinamers ware Rijksgenoten !! Nederland heeft verzuimd de AOW-premie te innen of af te trekken van de toegekende ontwikkelingshulp voor personen die geboren waren voor 25 november 1975 en ouder waren dan 15 jaar !! Dus vanaf 15 jaar tot en met 25 november 1975 tellen als geldige “premie-jaren” !!


  Maak melding

 6. Srananmans zitten naast AOW-GAT ook nog eens met :

  VIRTUEEL-SURINAAMS-PENSIOENFONDS-GAT !

  KWIK-GAT !

  GESTOLEN KINDERBIJSLAG-GAT !

  NASCHOOLSE OPVANG SUBSIDIE-GAT !

  CARIFESTA-AFREKENINGS-GAT !

  Pro Memori BEGROTINGS-GAT !

  STAATSSCHULD-GAT ruim 13 MILJARD !

  SCALIAN-GAT !

  CLAD-CORRUPTIE-RAPORTAGES-GAT !

  DEVALUATIE-GAT !

  DRUKKERIJ-MILJARDEN-ONGELDIGE-SRD-BANKBILJETTEN-GAT !

  EINDVONNIS-KRIJGSRAAD-GAT !

  DUSSSSS …………… BEL HOLLAND MAAR !!!


  Maak melding

 7. AOW gat geldt ook voor de Nederlanders die jaren in het buitenland gewoond hebben en dan terugkeren naar Nederland.En het geldt ook voor de Antillianen (die overigens nog steeds rijksgenoten zijn) Bij de Sociale Verzekeringsbank kan men informatie aanvragen en het wordt haarfijn uitgelegd.Het is werkelijk zinloos om hierover te blijven drammen


  Maak melding

 8. Surinamers waren rijksgenoten evenals de Antillianen maar waren ongelijkwaardige zelfstandige onderdelen van het Koninkrijk Der Nederlanden t.o.v. Nederland. Nederland gaf Suriname en Nederland toen ieder jaar een zak met geld en daarmee moesten ze hun eigen zaken in hun thuisland regelen. De sociale financiële, huisvestingszaken, schoolopleidingen, infrastructurele zaken, milieuwetgeving, enz. Alles in dat delen van het Koninkrijk Der Nederlanden in de West was onder de maat en het jaarlijkse zakgeld dat men ontving was niet voldoende om het handje vol gezinnen een leven te bieden dat gelijkwaardig was als in Nederland. Dat is ook één van de reden van velen uit de west naar Nederland trokken op een “beter” leven dat men in Nederland had. Het AOW gat heeft Nederland niet willen dichten en zal ook niet gebeuren. kost te veel geld, want zou best kunnen dat Surinamers die voor de onafhankelijkheid Nederlander waren en nog leven ook recht op dat geld zouden moeten krijgen.

  Wat het AOW-gat betreft is er dus sprake van discriminatie tussen Nederlanders uit de west en Nederlanders uit Europa. Het doet mij ook denken aan Zuid-Afrika tijdens het Apartheidsregiem. Een Zwarte die ter dood werd veroordeeld in vergelijking met een Blanke, kreeg op de laatste dag voor de uitvoering van deze vonnis van de rechtbank een halve kip en de blanke een hele kip als laatste avondmaal. Ze stierven dus niet met een lege maag, alleen was één maag gevuld met een halve kip en de andere maar met een hele kip. De SuriNeds en de Anti uit de west zullen dus een gat in hun AOW evenals dit voorbeeld hebben in vergelijking met de Nederlander uit Europa.

  Wat niet is kan nog komen, maar tegen die tijd dat het in orde is zullen heel weinig nog in leven zijnde SuriNeds en Anties het mee maken. De meesten zullen dan al gestorven zijn.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding

 9. @ Atheist: De titel van het artikel zegt het al: RIJKSgenoten, geen LANDgenoten, en daar gaat het om.

  Wie naar Nederland is gekomen en daar aan het werk was gegaan zou nu een aardig pensioen opgebouwd hebben en weinig last hebben van korting op de AOW. Wie naar Nederland is gekomen en daar van de bijstand is gaan leven kan maar beter zijn mond houden.

  Nederlanders die een aantal jaren naar het buitenland gaan kunnen de korting ontlopen door in die jaren vrijwillig premie te betalen. Hebben die zeurende ex-rijksgenoten dat gedaan toen ze in Suriname woonden? Nee? Nu de in Nederland wonende AOW ontvangers hebben wel premie betaald, maar niet voor parasieten.


  Maak melding

 10. @ Passant: In principe waren de landen van het koninkrijk gelijkwaardig. De regering zat in Den Haag, maar als het over het koninkrijk ging zaten de gevolmachtigd ministers er bij, zoals het nu nog steeds is. Ging het niet over het koninkrijk dan was het de regering van het land Nederland, zoals ook Suriname en de Antillen hun eigen regering hadden.

  Nederland gaf geld schrijf je, en daar moest Suriname zaken mee regelen, maar blijkbaar konden ze dat niet, zoals ze het nu nog steeds niet kunnen. Surinamers zijn niet het slachtoffer van Nederland maar van hun eigen gekozen incompetente bestuurders. Die klagende ex-rijksgenoten moeten niet in Den Haag zijn maar in Paramaribo.

  Over Zuid_Afrika gesproken, toen de apartheid werd afgeschaft en Mandela aan de macht kwam verwachte men dat het land een grootste toekomst zou hebben. Nu blijkt dat sinds die tijd, de werkloosheid is toegenomen, de ongelijkheid is toegenomen, de corruptie is toegenomen en de economie is ingestort.
  Achteraf gezien had Zuid-Afrika geen grootste toekomst voor zich maar een groots verleden achter zich.

  Zie je het patroon?


  Maak melding

 11. @Hans van den Broek,

  Dus als je een nieuw leven begint in een nieuw land, dan gaat ineens je verleden heel hard meespelen bij allerlei zaken? Geen echt nieuw begin dus.

  Nederlanders die in het buitenland gingen werken deden dat vrijwillig omdat ze enorme profijt ervan hadden en de premies die ze moesten betalen in het niet viel met wat ze verdienden in het buitenland, dus die vergelijking gaat mank.

  Zoals @Passant al opmerkte, voor de ene Rijksgenoot (wonende in Nederland) was 10 keer meer geld gereserveerd dan voor de anderen. Suriname kreeg geen budget om ook hun burgers een goede WAO aan te bieden. Dat was zo bepaald door Nederland.


  Maak melding

 12. Heb 20 jaren aov-premie in Suriname betaald, maar kan geen aanspraak maken op die SRD 525.Moet eerst een verblijfsstatus in dat land verwerven om in aanmerking te komen voor die AOV -uitkering.(Zit er niet op te wachten.)


  Maak melding

 13. Alle beslissingen in Nederland vallen altijd uit in het nadeel van Surinamers/Surineds. Zoals de kwestie van de vliegtickets en de remigratieregeling.


  Maak melding

 14. @ C. Rover,

  Voor het geval je het nog niet wist: voor veel mensen uit Suriname zijn blanken de norm. Alles wat een blanke doet vinden ze okee, ook al is het niet okee, maar als een creool hetzelfde doet, dan gaan alle afzeikregisters open. Veel mensen hebben niet in de gaten dat ze met twee maten meten omdat ze hun eigen binnenkant gewoon niet zo goed kennen.


  Maak melding

 15. Precies wat Hans van den Broek zegt; “Wie naar Nederland is gekomen en daar aan het werk was gegaan zou nu een aardig pensioen opgebouwd hebben en weinig last hebben van korting op de AOW”.
  Zo klaar als een klontje is dat. Ofschoon ik nog niet AOW gerechtigd ben, zit ik nu volop te genieten van mijn vervroegd pensioen en betaal ik maandelijks mijn vrijwillige premie en hoeft mij niet druk te maken over een eventueel AOW-gat. Reken maar dat het hier heerlijk toeven is aan het vis-gat zonder noemenswaardig AOW-gat.


  Maak melding

 16. Hans van de Broek, ik zou je van repliek kunnen bedienen en je alle hoeken en gaten van de kamer kunnen laten zien.

  Verdiep je meer in de geschiedenis van Nederland en zie hoe de verhouding van Nederland naar de delen in de west vanaf 1667 tot de ronde tafel is geweest en wellicht dat je daardoor met een betere bericht komt, hoe alles in de west anders was tot de ronde tafel conferentie of tot 25 november 1975 t.a.v. Suriname en naar de Antillen.

  Suriname heeft niet kunnen rotzooien met het geld dat ze jaarlijks van Nederland kreeg vanaf de ronde tafel conferentie tot 25 November 1975 om zaken te doen voor haar bevolking en het land. Het was een doekje voor het bloeden. Vandaar dat er grote armoede heerste bij de bevolking, infrastructuur niet in orde was, geen woning voor de bevolking, leerlingen naar Nederland kwamen na hun middelbare scholen om verder te studeren, enz. enz. Zie dus hoe ik je punt al onderuit haalt dat ze niet wisten hoe ze met het geld orde op zaken moesten stellen.

  boi vergeet niet dat de USA met de bauxietopbrengsten behoorlijk veel geld in Suriname brachten. Maar dit geld was ook niet voldoende op zaken doeltreffend op te lossen.

  De 5 jaren en 10 jarenplannen enz van Nederland en het zakgeld waren gewoon een doekje voor het bloeden. Er was niet een goede plan om op langere termijn Suriname naar een behoorlijk niveau te brengen. Nederland was meer bezig zo snel mogelijk af te komen van de Antillen en Suriname.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding

 17. De reacties lezende merk ik dat men elkaar begint te herhalen. Een ieder heeft zijn mening. Ik mis twee elementen
  1. Broekzak vestzak. De personen die eventueel in aanmerking kunnen komen voor deze reparatie zijn ouderen. Als zij geen arbeid hebben verricht of hebben gewerkt voor een onderneming waar geen pensioenregeling was, zal de AOW de enige inkomstenbron zijn. Dit is geen vetpot.
  Daarom bestaan er toeslagen.
  Wordt het AOW-gat gerepareerd dan wordt de toeslag verlaagd.
  Meer van het een leidt tot minder van het ander.

  2. Het is bekend dat AOW wordt opgebouwd vanaf je 15 tot 65 ste. Dat is 50 jaar. Twee procent per jaar keer het aantal jaren (50) leidt tot 100% AOW.
  Echter voor een ieder geboren na 1951 (dacht ik) wordt de AOWgerechtigde leeftijd hoger. Dit is interessant.
  Stel je bent geboren op 1 jan 1956. Dan is je AOW gerechtigde leeftijd 67 jaar.
  Nu is het niet meer 50 jaar dat er wordt gespaard, maar 52 jaar.


  Maak melding

 18. Ik snap dat gezeur over een AOW-gat niet. De AOW geldt en gold alleen maar voor de ingezetenen van Nederland en had dus geen betrekking op inwoners van de rijksdelen. Er is dan ook geen sprake van een AOW-gat. WW- en Bijstandsuitkeringen betreffen ook alleen maar de inwoners van Nederland Maar daar hoor je niemand over zemelen
  Blijf maar geloven in de AOW-utopie.


  Maak melding

 19. Als de mensen je voorhouden dat je Nederlander bent, want iedere Suriname was eerst Nederlander dan verwacht je ook dat je als Nederlander wordt behandeld,maar tussen haakjes hebben ze ook veel grondstoffen uit Suriname gehaald er daar heeft Nederland van geprofiteerd, niet dat Nederland slecht was ze zorgde ook goed voor Suriname, maar het doet gewoon zeer dat je eerst hoort je bent Nederlander en daarna
  maken ze toch onderscheid.


  Maak melding

 20. Het systeem is niet meer juist. Ik heb 2(twee) zogenaamde witte Nederlanders als (belasting)klant,die vroeger vele jaren in Canada woonden. Maar die krijgen een volle AOW en worden niet gekort!! Dus vraag ik mij af,waarom onderscheid.


  Maak melding

 21. Blanke/ witte Nederlanders worden niet gekort.Het systeem is niet juist. Ik heb 2(twee) zogenaamde witte Nederlanders als (belasting)klant,die vroeger vele jaren in Canada ( 15 resp.20 jr.) woonden. Maar die krijgen een volle AOW en worden niet gekort!! Dus vraag ik mij af,waarom onderscheid.


  Maak melding

 22. @ Jan-Willem: Als je klanten geen korting krijgen dan hebben ze waarschijnlijk premie betaald tijdens hun jaren in Canada of hebben ze een Nederlands adres gehad. Zelf ben ik geboren in Nederland, gaan werken toen ik 15 was, zes jaar in Suriname gewoond en gewerkt, nooit een uitkering gehad, en nu krijg ik 12% minder AOW.

  @ Moevan: Wie in Suriname woonde was vanaf 1953 een Surinamer geen Nederlander. Je had alleen een Nederlands paspoort als inwoner van het koninkrijk, maar je betaalde Nederland geen belasting, dus had je ook geen Nederlandse rechten. Geen plichten, dan ook geen rechten, niet geven, dan ook niet ontvangen.
  Suriname was een zelfstandig land en had zelf de plicht voor haar inwoners te zorgen. Nederland zorgde er alleen voor dat er geen dingen gebeurden zoals wat na 1975 plaatsvindt. Maar nu heeft Nederland geen zeggenschap meer.

  @ Passant: Ik begrijp dat je Surinamers ziet als hulpeloze sukkels die niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen. Moeder Nederland moet voor ze zorgen en ze overal bij helpen. Wel dus een grote mond over de kolonisten die zich nergens mee mogen bemoeien maar wel “Mi begi, Mi begi”
  Volgens RobG zijn de Chinezen nu de beste vrienden van Suriname. Laat men daar maar gaan bedelen.


  Maak melding

 23. Pico,
  De ondergrens wordt verhoogd. Bij 67 jaar geldt geen 15 jaar meer maar 17 als ondergrens. Het blijft onder alle omstandigheden 50 jaar.
  Mensen die later naar Nederland zijn gekomen dan hun 15e hebben dus een klein voordeeltje. Het AOW-gat wordt in jouw voorbeeld 4% kleiner.


  Maak melding

 24. @Pico,
  Ja ik ben met vervroegd pensioen en woon buiten Nederland. Dat houdt niet automatisch in dat ik tot mijn 67e nog verzekerd ben voor de AOW. Tot die AOW gerechtigde leeftijd heb ik een vrijwillige verzekering lopen om zodoende niet met een nog grotere AOW-gat te zitten. Nogmaals het bevalt me hier uitstekend aan het vis-gat zonder me druk te hoeven maken om een eventuele AOW-gat en een precair economische gat.


  Maak melding

 25. P. Ensionado.
  Geniet er van. Het is je gegund.

  By the way, die vrijwillige verzekering is aftrekbaar.
  Ik heb er ook drie gehad.
  Met mijn stomme kop een te vroeg laten uitkeren. (op mijn 60ste). Ik krijg een jaar uitstel van de fiscus en moet dan ook voor het eind van het jaar iets verzinnen (legaal!!) om minder belasting te hoeven te betalen.


  Maak melding

 26. Jan Willem
  Die klanten van je hebben zich niet uitgeschreven uit Nederland.
  Mijn oudste zoon is één jaar in Canada gaan werken en heeft zich netjes uitgeschreven. Hij wordt tzt gekort.


  Maak melding

 27. Moevan.
  Je opmerking over goud enz.
  Dat heeft ertoe geleid dat wij met z’n allen naar Nederland zijn gekomen, een opleiding konden genieten, ons veilig voelen, een dak boven ons hoofd hebben, van een goede gezondheidszorg gebruik mogen maken. Zo kan ik nog wel even door gaan.
  Wij genieten hier dus ook van al het goud dat uit Suriname is “meegenomen”

  Beste forumleden,
  Probeer geen pessimist te zijn
  Probeer geen optimist te zijn,
  Probeer een goed geïnformeerde realist te zijn


  Maak melding

 28. Mi brada Pico.
  Thanks voor de info; was mij bekend; ofschoon de aftrekbaarheid van de premie voor de vrijwillige AOW verzekering niet echt zoden aan de dijk zet. Ik ben nu met vervroegd pensioen en ben pas over 5 jaar AOW gerechtigd. Tot die tijd blijf ik gewoon inkomstenbelasting betalen die van toepassing is in de 3 hogere belastingschijven. Daarnaast heb ik ook nog geen recht op eventuele (ouderdoms)kortingen die gelden voor AOW-ers. Weliswaar wordt met ingang van volgend jaar de belastinghervorming doorgevoerd, waarbij slechts 2 belastingschijven zullen worden gehanteerd, maar of dat een wezenlijke verbetering met zich mee zal brengen, is nog koffiedik kijken. Zet daar tegenover ook de ettelijke verhogingen zoals bijvoorbeeld de btw, de gasprijs enz.
  En toch mag ik niet klagen. Met mijn posting wilde ik alleen maar aangeven dat het forum-lid Hans van den Broek zeker een punt had met zijn stelling dat “Wie naar Nederland is gekomen en daar aan het werk was gegaan zou nu een aardig pensioen opgebouwd hebben en weinig last hebben van korting op de AOW.”


  Maak melding

 29. Hans van den Brroek
  Ga de koloniale Nederlandse geschiedenis lezen t.a.v. de kolonies, Indonesie en Suriname, Antillen, Ghana, Zuid-Afrika, Braziel, slavenhandel enz en zie hoe hoe Nederland zich ten kosten heeft verrijkt.

  Het is vervelend dat je zaken niet onder ogen wilt zien van de meester en de slaaf, de uitbuiting, mensenrechten, zelfverrijking, Let op! zonder de nieuwe wereld enz. Zonder deze landen zou het westen, West-Europa niet zo rijk zijn.

  Wat aten de europeanen voordat de nieuwe wereld ontdekt was. Hoe was het leven hier in de tijdens de periode dat Columbus in 1492 in de nieuwe wereld aankwam? Verdiep je daarin en zie de betekenis van de nieuwe wereld voor West-Europa.

  Mijn wortels liggen niet alleen in Azië, maar ook in West-Europa en niet bij lijfeigenen en horigen uit die tijd.

  Ik ben klaar met jouw.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons suriname/rs


  Maak melding

 30. Beste Passant, wat wil je nu met je gezeur over het kolonialisme? Moeten Nederlanders zich schamen of schuldig voelen voor iets waar geen enkele nu levende Nederlander ooit iets mee te maken heeft gehad? Toen ik in Suriname woonde werd er om de paar maanden bij mij ingebroken en brieven werden niet bezorgd omdat de postbode ze mee naar huis nam om te kijken of er geld in zat. Neem ik dat alle Surinamers kwalijk? Nee. Ik dacht wel, “Het wordt tijd om te vertrekken”.

  Dan de mythe dat Europa rijk zou zijn geworden door het kolonialisme. Individuen zijn er rijk door geworden, zoals er nu mensen rijk worden met hun ondernemingen. De meeste mensen hadden gewoon de grootste moeite het hoofd boven water te houden. Geen bijstand, geen AOW. Bovendien, Nederland en Engeland waren naar verhouding al de rijkste landen in de wereld voor ze kolonies hadden. Het is gewoon de mentaliteit, de ondernemingszin en het harde werken dat Europa rijk heeft gemaakt. Bovendien, het kolonialisme heeft ook veel goeds gebracht. Afrika, de Amerika’s, sommige Aziatische landen waren echt geen paradijzen voor de Europeanen kwamen.

  Beter maak je je druk over de toekomst, daar valt nog wat aan te doen, het verleden daar valt niets meer aan te veranderen. Tegenwoordig is China de grote kolonisator in de wereld. Het ene land na het andere valt in haar handen als vazalstaat dankzij corrupte leiders en een domme bevolking. Suriname is inmiddels bijna helemaal verkocht aan China en de grote mijnbouwbedrijven. Bos verkocht, bauxiet weg of niet meer interessant, goud straks ook weg.

  Maak je daar maar eens bezorgd over en hou op met dat huilen over het kolonialisme, “O wat ben ik zielig, die akelige Europeanen hebben alles van ons afgepakt, nu heb ik niets meer, nu kan ik niets meer”.
  Kolonialisme is jouw probleem, niet het mijne. Wees een vent, ga verder, en maak wat van je leven. Haten doet vooral je zelf pijn.


  Maak melding

 31. Hans van den Broek

  Ik zie dat je het niet snapt en zaken bij haalt waardoor het hele verhaal niet meer te volgen valt.

  Ik ga verder met mijn leven.

  Als ik meer tijd in mijn agenda komt zal ik er kort op terug komen.

  Zonder het kolonialisme van bepaalde West-Europese landen, oa ontdekking van de nieuwe wereld, zou Europa er anders uit zien en ook de wereld er anders uit zien. Wanneer heb je voor het laatst aardappel gegeten jongen. Kolonialisme mij probleem, niet de jouw? Denk verder dan je neus lang is..

  Ik heb niets te klagen over mijn leven. Alleen wordt ik ouder, dat hoort erbij. Ik timmer heel hard en goed aan de weg.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.