Surinaamse Politiebond baalt van onrust aan de top

13

PARAMARIBO, 18 jun – De Surinaamse Politie Bond, SPB, heeft de buik vol van de onrust op het ministerie van Justitie & Politie. Na een harde toezegging van de intussen vertrokken minister Eugene van der San, is er ineens een omslag. De korpsleiding blijft intact totdat een commissie advies uitbrengt. Het laatste heeft de waarnemend minister beslist. De vakbond wil het nu hogerop proberen.

President Desiré Bouterse zal maar de knoop moeten doorhakken als het niet anders kan. Het klan er bij de SPB niet in dat het ene moment beoordeeld wordt dat de korpsleiding vervangen moet worden en het andere moment niet. De vervanging was het idee van een bemiddelingsteam onder leiding van voormalig president Jules Wijdenbosch. Het team was ingesteld toen Van der San nog aanzat.

Volgens SPB-woordvoerder Revelino Eijk voelt de vakbond zich genomen. Dat was ook het overheersend gevoel tijdens een recente ledenvergadering. De vakbond geeft al einge tijd aan dat zij niet meer door één deur kan met de korpsleiding. Het staatshoofd was gevraagd te zorgen voor vervanging. Nu lijkt de zaak op de lange baan te schuiven. Intussen houden de spanningen binnen het korps aan.


13 REACTIES

 1. Ieder en allen is niet tevreden in Suriname.Klagen is het beste wat zij kunnen doen.Vraag ze of ze willen meewerken om de ndp regering naar huis te sturen , die de oorzaak is van alle ellende in Suriname en dan klappen ze gelijk dicht. Zelfs proberen ze niet ,ze denken niet eens eraan.De surinamers geloven nog heilig in wonderen, ook de politie.


  Maak melding

 2. Sinds het aantreden van de vervloekt zijnde paarse misdaad partij in 2010, zijn land, volk en gelukkig ook al die paars verdoemd vervloekte ndper ’s die door hun misleider als paars slachtvee worden opgefokt, is de verwording van de narco/misdaadstaat een feit. Curtis en co hebben geprobeerd het oerdom slecht paar volk te wijzen op hun verkeerde stemkeuze. Slecht weinige oerdomme paars bezeten debiele dwazen gaven gehoor aan het protest. Ook de laffe oppositie deed geen ene moer, want tywee paars besmette judassen en hoerige politici, Salam en Lon maken deel uit. Ook de oppositie is door deze twee volksverlakkers paars misdadig besmet. Het gehele paars volk is misdadig vervgloekt, net als Dinio, Meriba en het gros van al die oerdomme misdadig vervloekte ndper ‘s, met hun baas aan de top. Wo ka


  Maak melding

 3. Misdadiger ddb en consorten is de macht gegeven door een paars misdadig vervloekt volk, de ndper ‘s. Zij zijn de oorzaak van alle paarse kommer en kwel. Loekoe ookt Dino, Meriba en verdomd vele ndper’ ’s kong trong leki ddb en consorten…………..MISDADIGER. Wo ka.


  Maak melding

 4. Oplossing 1:: aparte hoofdingangen 1 voor de leiding en 1
  voor de bond

  Oplossing 2: de bondsverkiezingen ongeldig verklaren; de bond dient representatief te zijn naar de Surinaamse bevolking! toe en niet naar de Senegaleese bevolking.

  oplossing 3: politie en leger integreren in 1 Surinaamse militie!


  Maak melding

 5. Ministerie van NH belooft een lijst van alle concessiehouders te publiceren

  Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen  (NH) heeft de gemeenschap toegezegd om nog voor 1 juli 2017 een lijst met alle mijnbouwconcessiehouders in Suriname, te zullen publiceren. Dit plan moet zeker toegejuicht worden, omdat er vele vraagtekens over het juiste aantal en de juiste locatie van de actieve en geregistreerde concessiehouders bestaan.
  Er zijn in deze sector, en zeker  vanaf  de periode van het  beheer door de Pertjajah Luhur werkelijk veel en grote problemen geweest, maar er zijn ook meerdere problemen intussen opgelost. Ik hoop wel dat het ministerie erin slaagt, om binnen deze maand juni de resterende problemen in verband met de correcte registratie op te lossen, alvorens tot  totale publicatie over te gaan.
  Het ministerie van Opbouw, dat later werd vernoemd tot ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, was vroeger het enige ministerie dat door de regering werd betrokken bij de uitgifte en registratie van concessies. Voor landbouwgronden was er intensief overleg met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Daarbij werd er zorg voor gedragen dat de landbouw en de mijnbouwactiviteiten elkaar niet negatief konden beïnvloeden of overlappen. In de laatste periode van het Nieuw Front, kreeg de Pertjajah Luhur onder leiding van Salam Somohardjo het ministerie van ROGB in beheer, en trok een deel van het beheer van gronden naar dat ministerie. Hierdoor waren de zaken betreffende gronden op twee verschillende ministeries, met ook verschillende administraties en verschillende administratieve tradities, voor zover men op het jonge ministerie van ROGB van tradities zou kunnen spreken, samengebracht. Dit was het begin van overlappingen en hiaten in de registraties van het grondbeleid en de daarmee verbonden gronden. Er werden met opzet of door gebrek aan overleg gronden uitgegeven, die reeds eerder aan anderen waren toegewezen, en het kon zelfs gebeuren dat de documenten van reeds toegewezen gronden  verdwenen, of werden weggemoffeld om de gronden  de status van vrije gronden te kunnen geven, om die daarna , eventueel  na voorzien te zijn van  smeergelden aan gelieerde personen of organisaties, te kunnen toewijzen. Dit is op grote schaal in Para gebeurd en ook in Saramacca, zeker ook in de periode toen de PALU dit ministerie van NH beheerde. Als voorbeeld kreeg een bouwbedrijf  landbouwgronden, maar beperkte zich tot houtkaalkap en het gedogen van het planten van marihuana, voor gebruik van zijn in dienst zijnde veldpersoneel.
  In de huidige  regeerperiode zijn er ook op recent uitgegeven gronden  vele houtladingslocaties aan de Afobakaweg ontstaan. Daarbij zijn er  recentelijk ook  locaties bijgekomen  waarbij er hout ter plaatse in gesloten containers voor export wordt geladen, met opties tot smokkel van in het gebied gedropte  cocaïne in uitgeholde boomstammen of in tassen. Door de overlappingen van gronden  kon het gebeuren dat eerlijke en volkomen strafbladloze seniorenburgers in de mijnbouw op dezelfde locatie moesten werken ,als ervaren criminelen van onder de 30 jaar in de marihuanalandbouw, of de illegale goudmijnbouw.
  Ik hoop dat het ministerie van NH een goede en volledige lijst met daarop alle individuele burgers, naamloze vennootschappen, bouwbedrijven, handelshuizen, stichtingen, staatsbedrijven, doorsneeburgers, sociale toppers en als ambteloze burgers ook ex-militairen, ex-politieambtenaren, ex-ministers en ex-presidenten op de lijst mag, kan, en zal aangeven. Indien dat niet lukt voor 1 juli 2017, mag dat ook  op 1 augustus, want het volk heeft meer aan correcte en volledige informatie een maand later, dan een selectieve lijst voor  het kleine aantal ‘grote burgers’ en een  lijst met probleemgevallen van dubbele toewijzingen van terreinen  voor het grotere aantal ‘normale en kleine burgers’. De meerderheid van gewone  burgers  verdient dit niet in een democratie.

  Ingezonden
  Drs.E.G.Monsels

  Zolang NDP aan de macht is, gaat geen enkele lijst komen, of worden namen van ndpers niet vermeld.


  Maak melding

 6. Dat komt ervan als het land geregeerd wordt door rovers, dan is het einde zoek.

  Morro E Dorro.

  De republiek Suriname en de Surinamers is sinds 25 november 1975 in chaos. De afspraken en of voorbereidingen naar de onafhankelijkheid zijn te snel in gang gezet. Tragisch. Nederland is hier schuldig aan evenals Henk Aron, dr Johan Ferrier ea.

  Nederland wist:
  – dat de grenzen van het grondgebied niet in orde waren met de buurlanden,
  – dat het Leger voor problemen zou kunnen leiden in Suriname,
  – er geen Surinaamse productieondernemingen waren die de economie van Suriname een boost zouden kunnen geven,
  – er geen valuta verdiend kon worden met geen Surinaamse productieondernemingen die de concurrentie aan konden met internationale producten op de buitenlandse markt,
  – scholing en ontwikkeling van de bevolking nihil was,
  – talrijke infrastructurele zaken ontbraken, waterbeheersing, wegen, bruggen, kanalen, pompgemalen, telefoon, waterleiding, electriciteit, geen goede rivier of zeehavens, internationale vliegveld Zanderijen ver onder de maat was, koeling van producten, loodsen om grote hoeveelheden producten op te slaan en snel te verzenden, enz.
  milieuvraagstukken, enz
  enz, enz, enz.

  Ze dachten met 3.5 miljard Nederlandse gulden in 15 jaar dit op te lossen en Nederlandse militaire hulp voor ondersteuning aan Suriname. Raar dat juist deze ondersteuning ervoor gezorgd heeft dat op 25 februari 1980 een staatsgreep plaats vond in plaats van dit tegen te gaan.

  Surinamers moeten alles aan doen om de rol van Nederland boven water te krijgen over 25 februari 1980.

  Let op! Dit staat los over de overige misdaden van ddb vam 8 december 1982, Moiwana86 moorden, enz. Die zaken zal Suriname zelf moeten oplossen, zoals dat via de grondwet van Suriname en Internationale Verdragen, cq mensenrechten moet plaats vinden.

  Maar Nederland heeft wel degelijk iets te verklaren aan Suriname over de grenzen van Suriname, ondersteuning aan het Surinaamse leger en waarom het mis ging, enz.
  ddb was Nederlander en dat wist Nederland. Deze militairen die uit Nederland kwamen mochten Nederlander blijven, werden ook door Nederland betaald, enz.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Surinamers


  Maak melding

 7. Mark M. (15) is door het Regio Bijstand Team Paramaribo voor beroving. Hij heeft een scholier beroofd van zijn mobiele telefoon. De tiener moedigde de benadeelde aan om aangifte te doen, omdat de politie weet dat hij een ‘probleemgeval’ is.

  De scholier bevond zich in het Vriendschapspark bij het scholencomplex toen hij benaderd is geworden door de bij hem bekende Mark. De jongeman nam de mobiele telefoon met geweld weg en rende een bus in. De benadeelde ging hem achterna. Terwijl hij probeerde zijn mobiele telefoon terug te pakken, kreeg hij het advies om naar de politie te gaan.

  De scholier deed aangifte. Mark is opgespoord en aangehouden door het Regio Bijstand Team Paramaribo en overgedragen aan de wetsdienaren van het Bureau Nieuwe Haven. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is Mark ingesloten in het Jeugdcellenhuis. Het verdere onderzoek is overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken, meldt de politie Public Relations.

  Zijn ouders zijn fervente ndper’ s. neks no fout.


  Maak melding

 8. Eén ding is zeker …. de volgende regering zal alle beschikbare draglines en bulldozers nodig hebben om de Agiastal op te ruimen ….. een Augiastal die bewust gecreërd wordt door de ROVERS van de Nationale Dieven Partij.

  Bovengenoemde DIEVEN weten dat …. the END is NEAR !!!


  Maak melding

 9. Zo gaat het in Suriname beloftes worden nooit nagekomen en daarom krijg je zulke problemen.Om een land te besturen moet je verstand hebben van zaken en dat is er niet in mijn geboorte land.Elke idioot kan minister worden in Suriname omdat het een geregelde baan is.Als ik al die ministers moet beoordeelt dan zijn ze allemaal ongeschikt net als die president.Dat is mijn mening als Surinamer.Die gasten verrijken zichzelf ten kosten van alles.Ook Brunswijk en Somohardjo hebben dat gedaan.


  Maak melding

 10. @ Passant:

  “Surinamers moeten alles aan doen om de rol van Nederland boven water te krijgen over 25 februari 1980.

  Let op! Dit staat los over de overige misdaden van ddb vam 8 december 1982”

  Hoe kan dit “los staan” van elkaar? De rol van NL tijdens de coup is wel nooit bewezen maar zelfs Venetiaan was er van overtuigd.

  Daarnaast:
  Bijna elk land dat de gevolgen van WOII maar net te boven was heeft de overzeese gebieden zo snel als mogelijk onafhankelijk gemaakt. Zie de gevolgen daarvan in de betrffende landen die net na WOII onafhankelijk werden. Nederland heeft dit niet gedaan. Het was pas nadat er enkele landen onafhankelijk zijn geworden dat er een handje vol intellectuelen vond dat Su onafhankelijk moest worden. 1973 NPS, Arron zijn uitspraak: 1975 uiterlijk is Su nafhankelijk.
  Den Uyl (NL) speelde daar mooi op in om op deze manier de migratie van Su naar NL aan banden te leggen.

  Nederland wist (noem ze maar op), maar moest (en wilde) ook in twee jaren tijd de onafhankelijkheid regelen en zat uiteraard niet alleen aan de onderhandelingstafel, ook Su zat daar met de eis van 6,5 miljard gulden.
  Het was de VHP destijds die bijna voor een burgeroorlog zorgde. Na diverse brandstichtingen en na een mislukte moordaanslag op Henk Arron besloot de VHP de regering te steunen om deze burgeroorlog te voorkomen en ging met de NPK samenwerken en zo werd Su heel snel alnog onafhankelijk.
  We kunnen niet het vingertje blijven wijzen naar NL/Arron/Ferrier/Valk enz enz. Het was die tijd met de info van toen, de vooruitzichten van toen en de inzichten van toen. Achteraf is het gemakkelijk de koe……….
  Geschiedenis is gemaakt in het verleden en wordt niet bepaald door het heden.


  Maak melding

 11. @ Ludje foe Abrabrokie

  Die jonge die een maand of wat geleden die overval in scene had gezet in Commewijne, waarbij de hele familie in 2 voor twaalf kwam klagen hoe erg het wel niet was en dat er veel geld was gestolen. En later bleek door hun eigen zoon om te gokken.

  Zijn ouders zijn vervente VHP’ers, neks no fout


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.