Sanering dreigt bij Energiebedrijven Suriname

103

PARAMARIBO, 11 sep – Sanering van het personeelsbestand bij energiebedrijf EBS is niet uitgesloten. De regering eist onmiddellijke beëindiging van de al weken durende staking. “Bij continuering van het beraad zal de directie onmiddellijk dienen over te gaan tot gezondmaking van het bedrijf.”

Dit schrijft vicepresident Ashwin Adhin in een brief aan de directie. De brief volgt op het vastlopen van besprekingen tussen president Desiré Bouterse en de vakbond. “Diverse interventies door de aandeelhouder om tot een oplossing te geraken hebben helaas niet het gewenste resultaat opgeleverd, met als gevolg dat er thans geen onderhandelingsruimte meer is”, stelt Adhin. De staking brengt extra kosten.

Dat is de prijs voor het garanderen van de stroomvoorziening ondanks het ‘beraad’. Het bedrijf zit reeds in een financieel belabberde situatie. Volgens Adhin is sanering wel bekeken op zijn plaats. “Immers, door het wekenlang beraad is weer bevestigd dat het bedrijf onder andere te kampen heeft met overtollig personeel, wat niet bevorderlijk is voor de efficiënte bedrijfsvoering.”

Bekijk ook:

103 REACTIES

 1. Deze honden gaan nou dreigen met afvloeien van zogenaamd overtollig personeel.De overheidshonden hebben de werknemers van alles en nog wat beloofd en nu het puntje bij paaltje komt, geven ze niet thuis?

  KUMAKOISI en Consorten zijn BEDRIEGERS van het ergste soort.

  Er ligt nog zo een CLASH in het verschiet tussen de Bond van Leraren en deze BEDRIEGERS.

  GAAN ZE DE LERAREN OOK BEDREIGEN MET ONTSLAG.

  Weg met KUMAKOISI en zijn Kornuitjes!


  Maak melding

 2. 2 conclusies ;

  1- “Desiderius ” , de PAARSE SCHIJTLUIS, besluit na het voeren van een ZINLOOS gesprek om een DREIGBRIEF op te stellen en vervolgens deze door ” Ashwin “, zijn PAARSE PAJONWAAIER, te laten ONDERTEKENEN !!!!
  Dus ” Ashwientje ” is zogenaamd de SLECHTERIK !!!!

  2- er is dus WELDEGELIJK een OVERSCHOT aan personeel bij de EBS. Dit werd vaak tegengesproken. Volgens de brief mag dat zo blijven maar wel moet men als de SODEMIETER het werk hervatten.

  Ha det så bra ! CHAVÉZ


  Maak melding

 3. eefomstandigheden van de Marron wooncencentraties in Para Oost worden aangepakt door districtscommissaris (dc) Armand Jurel. De bewoners van deze concentraties leven in onhygiënische omstandigheden, veelal zonder nutsvoorzieningen en vertonen daardoor overdraagbare ziektebeelden. De plaatselijke arts van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) benaderde de bestuursdienst met de waarschuwing, dat bewoners van de Marronconcentraties Bananesteeg, Mus kampu, Guyaba kampu, Jamaica en Baka Pasi besmettelijke ziektebeelden vertonen.

  Het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (BOG), de RGD en de ressortraad ondersteunen het commissariaat bij deze gezamenlijke aanpak van verbetering van de woon- en leefomstandigheden. De ziektebeelden zijn: huiduitslag, diarree, hoesten, braken en een remmende groei bij kinderen. De bestuursdienst heeft in deze concentraties kunnen constateren dat de hygiëne zeer slecht is. Er zijn geen sanitaire voorzieningen, waardoor menselijke uitwerpselen gewoon buiten de deur gedumpt wordt en er is sprake van verontreinigde afvalwater overal op het erf.

  Het commissariaat heeft intussen alle grofvuil laten verwijderen uit deze concentraties. Vervolgens zal eerst onderzocht worden wat de status is van de gronden waar deze nederzettingen zijn. Afhankelijk hiervan zullen toilettengroepen worden gebouwd, compleet met septische-segmenten. Het BOG zal de omgeving bespuiten om bepaalde ziektekiemen te bestrijden, terwijl de RGD zich samen met de ressortraad opmaakt om de bewoners voor te lichten op goede hygiëne. Hierbij zal de hulp ingeroepen worden van vrijwilligers die de boodschap in de taal van de gemeenschappen kan brengen, meldt het Burger Informatie Centrum (BIC) Para. MEN ZIET NU PAS ELLENDE ANNO 2016


  Maak melding

 4. 10 Sep, 15:32
  f2312521b8a6d54ef05b930e7ce800f9.jpg___ingezonden1.jpg Met groot genoegen heb ik het ingezonden bericht van S.Valies met als titel ‘Vijf Oplossingsmodellen’ op de website van Starnieuws gelezen. Ik ben enorm onder de indruk dat een jonge Surinamer (in mijn leeftijdscategorie) zijn gedachte over zaken heeft laten gaan en uiteindelijk vanuit zijn perceptie vijf gepaste oplossingen heeft geformuleerd om de huidige economische situatie in het land het hoofd te bieden. En meneer Valies, ik ben het roerend met u eens dat deze voorstellen kunnen leiden tot duurzaam herstel van onze economie. Maar…in uw stuk miste ik een heel klein maar niet minder belangrijk detail.

  Ik haast mij te zeggen dat het niet mijn bedoeling is om de vingers te wijzen in een bepaalde richting als het gaat om de oorzaak en/of veroorzakers van wat in de volksmond bekend staat als de precaire situatie. Surinamers zijn slimme mensen met een goed stel hersenen dus ik mag gerust zeggen dat we weten hoe wij in deze situatie zijn beland. Daar heeft eenieder een eigen mening over, maar dat is een totaal andere discussie.

  Ik vind dat het voor een groot deel de verantwoordelijkheid is van de regering om zodanig beleid te maken dat het herstel van de economie van ons mooi land stap voor stap kan worden ingezet. En daarbij zijn ‘all hands on deck’ nodig. In plaats van politieke vuilsmijterij zouden vooral de volksvertegenwoordigers (coalitie en oppositie) de koppen bij elkaar moeten steken en zich kritisch, controlerend en corrigerend moeten opstellen naar de regering.

  Een cruciaal deel van deze verantwoordelijkheid ligt echter in handen van het Surinaamse volk. Wij moeten een mentaliteitsshift ondergaan. Het Surinaamse volk is een verwend volk. Lanti musu luku wang fasi gi unu hoor je de mensen vaak zeggen. Maar wat doen wij voor onszelf. Wat doen wij er zelf aan om het als individu en collectief beter te hebben? Is het nu niet de tijd om een productieve houding te nemen en prioriteiten te stellen?

  Het is ons democratisch recht als volk om onze misnoegen kenbaar te maken en uiterst kritisch te zijn naar de leiders. Daar sta ik 100% achter. Maar laten wij ook kritisch zijn naar onszelf en er binnen ons vermogen zoveel mogelijk doen om deze situatie dragelijker te maken. Niet bij de pakken neerzitten. ‘Just get up en go.’
  Volgens mij Sherwin met zijn voorstellen invulling gegeven aan wat ik bedoel te zeggen met dit schrijven. Mentality shift…. meedoen, meedenken en meehelpen om tot gepaste oplossingen te komen. En vooral kritisch zijn. Vooral de jonge Surinamers! Wij zijn creatief en vindingrijk. Wij zijn kampioenen in het bedenken van dingen en mogelijkheden om onze doelen te bereiken. Laten wij deze skills eens inzetten voor het groter belang en kijken welke impact het heeft op het herstel van ons geliefd Suriname. ER GAAT ANNO 2016 EEN LAMPJE BRANDEN ..moeilijk maar wel ‘de” fundering


  Maak melding

 5. Het is niet te verwoorden dat men stakende medewerkers willen ontslaan.
  De vakbonden hebben geen poten om op te staan.
  Als zoiets in de media komt dan verwacht je tenminste een reactie van de vakbond.
  Waar blijft die zijn ze alleen goed om onze contributies te innen.


  Maak melding

 6. In meerdere sectoren zijn er teveel arbeiders werkzaam.
  Wiens schuld is dat? Van die arbeiders? Als je dat denkt, moet je behoorlijk stom zijn. Nu wordt er in de laatste zin gezegd:immers door het wekenlange beraad enz.
  Dus het is de schuld van het wekenlange beraad.
  Wie is daar verantwoordelijk voor? Als die vraag is beantwoord kan je die verantwoordelijken aanpakken.
  Het is zo goedkoop om mensen te ontslaan, omdat je van hen afmoet en hier zo’n drogreden voor te gebruiken.


  Maak melding

 7. Pure intimidatie
  Bij alle ministeries en overheidsbedrijven lopen teveel mensen rond maar wordt niets ondernomen om de overtollige mensen af te laten afvloeien.

  Als het echt om een efficiënte bedrijfsvoering moeten alle ministeries en overheidsbedrijven aan de beurt komen en niet alleen dat ene bedrijf waar nu toevallig een staking aan de gang is.

  Het ICDS waar zogenaamde specialisten zitten tegen een ministerssalaris om overheidsbedrijven te saneren, heeft in zes jaar geen enkel gesaneerd bedrijf opgeleverd, geen enkele buitenlandse investeerder kunnen binnenhalen. Doek die club om te beginnen. Maar nee, daar zitten de vriendjes van Bouterse.

  Het gaat Adhin om het straffen en intimideren van de stakers.


  Maak melding

 8. “Op basis van internationale verdragen heeft Suriname de plicht om schendingen van mensenrechten te onderzoeken en de daders te berechten,” aldus een verklaring van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. “Nederland sluit zich aan bij de EU-verklaring die Suriname oproept om de rechtsstaat en de scheiding der machten te respecteren.” De Europese Unie uitte kort na het bevel van de president aan het OM al zijn bezorgdheid over de gang van zaken. (Bron/Lees verder: NOS


  Maak melding

 9. “But the biggest problem black men face is that their black lives don’t matter to other black men.

  On average, 4,472 black men were killed by other black men annually between Jan. 1, 2009, and Dec. 31, 2012, according to the FBI’s Supplementary Homicide Reports. Using FBI and CDC statistics,

  Zwarten in de USA maken elkaar massaal af.


  Maak melding

 10. De enige die staatsgevaarlijk is, dat is Bouterse die Suriname beschouwt als zijn speeltuin,. Hij schijt op de Surinaamse bevolking, heb je dat nu nog niet door?


  Maak melding

 11. De staking komt als een geschenk uit de hemel. Ondanks de staking was stroomvoorziening gegarandeerd. Met het overig bereidwillig personeel werd de centrale draaiende gehouden. Daarnaast is er een buffer van goedgeschoolde ex- Suralco werknemers die de drive hebben om hard te werken. EBS is een bedrijf met een waterhoofd. Een bedrijf met meer dan 1000 man personeel, terwijl men met veel minder personeel gedraaid kan worden. De regering moet volhouden en de stakers geen cent uitbetalen. Laat de vakbond de stakingsdagen uitbetalen.

  Met de staart tussen de benen gaan ze gaan bedelen om hun baan terugbetalen krijgen.De tijd / periode van de ongeschoolde vakbondsleider is voorbij. Vakbondsleiders moeten denkers zijn, ze moeten economische inzichten hebben, ze moeten ook denken aan de rentabiliteit en de voortgang van het bedrijf, het belang van het bedrijf voor de samenleving,enz.


  Maak melding

 12. Pure en dan ook Pure intimidatie ! Deze brief van De Paarse Crimineel aan de bond, want dit is echt niet geschreven door de vice president, is simoelweg omdat DDB reeds dacht dat de bond als een bang hondje zijn voorstellen zou accepteren.
  Maar deze A NO MIE crimineel, kan gewoonweg niet tegen als mensen hem weerstaan !
  Nu stuurt hij een brief ! In de jaren 80 zou hij ze laten oppakken en doodschieten en dan zou hij zeggen per ongeluk zijn de schoten afgegaan aan de onderhandelingstafel !Deze man kan absoluut niet tegen tegenspraak en verlies; laat hij zich liever gaan bezighouden met de malaise en ellende die zich op alle nivos in de samenleving voordoet !
  Adhin, schoothondje je geeft je familie gewoonweg schande om je zo te laten misbruiken door deze paarse gek !!!
  Stap op ! Je hebt gestudeerd en je bent nog jong ! Stap op en ga je eigen dingen doen ! Zo raak je ook besmeurd door deze imbeciele gedrogeerde, allesvernietiger !!!


  Maak melding

 13. Let op arbeiders!!!!
  dit is een test. Als Bouta dit lukt zal er overal NsDaP gelieerde vakbondsleden neergezet worden.
  De tijd van extra intimidatie en omkopen is begonnen.


  Maak melding

 14. 1 ding is zeker dat er binnen de overheid een waterhoofd is ontstaan aan ambtenaren. Is de vice president zich daar van bewust? Of heeft hij een beetje fowroe dotie in zijn ogen?
  Reeds jaren wordt er geroepen dat er zowel bij SWM en de EBS personen boventallig kunnen worden verklaard. Waar zijn deze heren mee bezig? OWOS ik zou nu deze handschoen oppakken en de andere vakbonden om hulp vragen want de huidige coalitie komt aan jullie bestaansrecht en basis principes. Pak de handschoen op en kijk dan wie de langste adem heeft.
  Zodra het volk mee gaat doen dan is de overwinning aan jullie en dan ja en dan kunnen zij die zo graag willen regeren (lees geld achterover drukken) gelijk de kuierlatten pakken


  Maak melding

 15. @RobG, als EBS,een bedrijf met een waterhoofd is, wat is de overheid dan wel niet ? Bij de laatste 3 mnd.voor de verkiezingen zijn er minstens 7000 mensen in dienst genomen.allemaal overtollig.alleen om de verkiezingen tot winst te beinvloeden.
  Velen, weten zelfs niet te schrijven en moesten hun duim ter ondertekening gebruiken.
  Velen zijn zelfs geen dag , geen dag op een ministerie geweest om wat voor werk dan ook te doen en dat tot nu toe.
  Er zijn mensen in dienst genomen van 70 jaar en ouder.
  Er zijn mensen in dienst genomen als schoonmaakster van hun eigen dorpen in het binnenland.
  Ik weet het en ik praat de waarheid want ik woon en werk hier
  Ook zijn er mensen in dienst genomen op plaatsen in distrikten waar zo een ministerie niet eens een dependance heeft !
  Die mensen zijn overtollig ! Die mensen moet men kwijt zien te raken en geen stakende werknemers, om hun staking te breken ! Dat staat lijnrecht tegen hun vakbondsrechten en tegen de ILO conventies die ook door Suriname is geratificeerd !!


  Maak melding

 16. Als alle en dan ook alle leden van de bond achter het bondsbestuur blijven staan als 1man dan wil ik zien als men alle 1200 medewerkers kan ontslaan !
  Maar ik weet ook dat bij velen broodvrees een rol zal gaan spelen en hoe jammer ik dat ook zal vinden , ik zal dat wel begrijpen !


  Maak melding

 17. RobG
  EBS is een bedrijf met een waterhoofd.

  Je komt weer boven drijven, wat een gezwam van de bovenste plank.
  En het kabinet van de president, en de overheid, en de diverse werkgroepen etc.
  Man man man wat ben je weer scheel éénzijdig kijkend bezig.

  Ten tijde van het militair bewindToen Telesur staakte waren het, zoals bij ieder bedrijf bekend is, de “stafleden” die de tent draaiende hielden. , en daartussen liepen de mannetjes van de coupplegers en hun pionnen (bekende bij Telesur is Simson die dacht zoveel macht te hebben dat hij de dames zelfs achterna zat het geen hem lukte bij sommigen)
  Dit zal ook gebeuren bij EBS en indien nodig bij SWM.
  Zelfs als de ING of Shell of Texaco zouden staken dan werken de “stafleden”om het bedrijf draaiende te houden.
  Als de overheid de staking door ontslagen wilt breken dan hoeven de vakbonden maar hulp te vragen aan de wereld van vakbonden en dan ja dan schijt Suriname nog meer bagger. Dus voorzichtigheid is een goed die je niet overboord moet gooien.


  Maak melding

 18. Ik denk dat de 35 adviseurs van staat van Bouterse toe zijn aan sanering…..

  Zelf Obama heeft niet zo veel adviseurs.

  En een moreel en financieel bankroet Suriname is het resulaat van al die deskundige adviezen van de bejaardenclub die flink wordt betaald.


  Maak melding

 19. @Robg,
  Goeroe Robg heeft de gevoelige snoer geraakt.
  Kijk maar naar de reacties van die uilskuiken,echte Riool Ratten.
  Er zullen nog meer volgen omdat het woord van Goeroe hun raakt.


  Maak melding

 20. Bigi Sma, heel veel diensten van de overheid en alle pararastrale bedrijven zitten opgescheept met gigantische bovenformatie. Ook deze diensten zullen onder het mes moeten gaan. Nu vele jaren later is men op basis van voortschrijdende inzichten tot het besef gekomen dat het zomaar aanstellen van personeel bij de overheid extra kosten met zich meebrengt. De overheid heeft dat geld niet om deze mensen te blijven betalen. Er moet gesaneerd worden.De overheid toch onder druk zetten om deze mensen in dienst te houden vraagt om nog meer grote problemen. Hoe moet de overheid deze mensen betalen? Geld laten drukken is uit den boze, Verergerd de inflatie. De aanhang van het Front ziet de dilemma’s niet.


  Maak melding

 21. Goeroe,
  Dit is sinds jaar en dag zo ik weet niet beter dat 40 jaar geleden en vandaag wij op de zelfde wijze doorgaan.
  Het zal wat tijd vergen om de tradities van het front en de vorige regeringen een halt te roepen.
  Maar wat Suriname 40 jaar en langer gekend heeft zullen wij in 20 jaar korte metten maken.
  Wij zijn al enkele jaren bezig om de rotzooi en ongeschoold kader op te ruimen.
  Maar ook wij hebben verantwoordelijkheids gevoel en willen deze mensen die ook een gezin moeten onderhouden.
  Desnoods door passend werk aan te bieden .
  Agrarische sector of iets op hun niveau.
  Tijden veranderen maar de fronters blijven als Riool Ratten in het zelfde Riool op en neer gaan.


  Maak melding

 22. De Bouta-Machthebbers INTIMIDEREN arbeiders van EBS die opkomen voor hun rechten ! Er is een RECHTSGELDIGE overeenkomst gesloten, een CAO, doch de DICTATOR wil arbeiders ontslaan om hier onder uit te komen !

  Het zijn zeker de ARBEIDERS die ruim 1 MILJARD bij de Centrale Bank hebben VERKWANSELD ! En NIET DDB en zijn NDP !

  Het zijn zeker de ARBEIDERS die 5.000 nieuwe ambtenaren hebben aangenomen in lanti-dienst als STEMVEE voor de verkiezingen ! Niet de faillissementspresident DDB !

  Het zijn zeker de ARBEIDERS die Het Volk 18.000 volkswoningen hebben beleloofd ! Niet DDB !

  Het zijn zeker de ARBEIDERS die onze munt de SRD al VELE MALEN hebben GEDEVALUEERD ! Niet DDB !

  Het zijn zeker de ARBEIDERS die door prijsstijgingen als gevolg van NDP-WANbeleid en door de veroorzaakte hyperinflatie, ALLE Surinamers hebben beroofd van ongeveer 70% van hun KOOPKRACHT ! Niet DDB !

  Het zijn zeker de ARBEIDERS die de gelden van CARIFESTA en gelde tbv de Naschoolse Opvang hebben GEROOFD, niet de NDP-ers ! De CLAD rapporten wijzen anders uit ! DDB zegt MI NO SABI, A NO UNU !

  Het zijn zeker de ARBEIDERS die door WANbeleid de koers van de SRD hebben geminimaliseerd ! Niet DDB en zijn dombo Gilmore, door RUIM TWEE EN EEN HALF MILJARD ONGEDEKTE SRD biljetten UIT TE GEVEN !

  Het geld op de Zwitserse banken ten name van Surinamers, ruim 600 MILJOEN DOLLARS, is zeker eigendom van de ARBEIDERS in Suriname ! DDB NO SABI NEKS !!!

  DESI krabita anu, gwe go rostu ! Srafteng pas keba !
  TEK YU SNELTREIN DANG YU LUSU !!

  PS : Desi, saneer JEZELF en jouw OMGEVING !!!!!


  Maak melding

 23. RobG: “De staking komt als een geschenk uit de hemel”.

  RobG, in het verleden stapte de regering bij zulke stakingen naar de rechter om de stakers te dwingen weer naar het werk te gaan en de Surinaamse vakbonden toonden eerbied voor de beslissing van de rechter. DiDiBri en zijn pajong waaiers stappen nu niet naar de rechter omdat ze bang zijn dat de vakbonden, net zoals zijzelf gedaan hebben in het geval Sapoen en Chitan, de beslissing van de rechters systematisch zullen negeren.
  RoBG, ga daarom samen met bisschop Steve Meye bidden dat er nog meer geschenken uit de hemel neerdalen op het hoofd van DiDi|Bri, zodat deze idioot grotere delen van de werkende klasse kan gaan bedreigen met ontslag, de chaos in het land wordt compleet en DiDiBri moet noodgedwongen opkrassen. Dat zou pas het grootste geschenk zijn dat het Surinaamse volk nu zou kunnen krijgen.

  RobG en @15, jullie weten het zo goed dat het overtollige personeel bij de overheid en parastatale bedrijven de schuld is van alleen het Front, maar waarom heeft de NDP dat in de afgelopen vijf jaar niet gecorrigeerd en waarom nam de NDP voor de verkiezingen juist duizenden ambtenaren in dienst? Plosteling komt de NDP tot het briljante inzicht dat Suriname al deze overtollige krachten niet meer kan betalen. Is dat niet een beetje te laat en hoe briljant is jullie afgod eigenlijk als hij dat nu pas beseft?


  Maak melding

 24. Inderdaad hij moet vandaag nog die ouwemannenclub saneren en als hij een echte man is zichzelf erbij !
  Gekverslindende adviseurs met de meest rare adviezen die het land verder het ravijn instorten.
  Deze ouwemannetjesclub moet nu echt ophoepelen en gaan tuinieren, vissen of whatever !
  Ze zijn niet meer in staat om op een adequate manier te functioneren en kunnen zaken niet meer in breder perspectief bekijken, waardoor ze tunnelvisie adviezen geven die in deze tijd en in dit land vanwege de complexe problemen geen effect sorteren.
  we hebben dynamische mensen nodig, vrij van eigenbelang, en hebzucht die daadwerkelijk als doel hebben verandering teweeg te brengen, positieve verandering welteverstaan.
  Maar deze kwakzalvers willen hun comfortzone niet verlaten ook vanwege het feit dat ze allemaal stuk voor stuk wat uit te leggen hebben over misbruik van gelden !!
  Fouten zoeken bij anderen is heel makkelijk.


  Maak melding

 25. Mijne Koninkiljke Hoogheid RobG,

  Ik volg uw schrandere postings/reacties op de voet.
  Ik ben uw number one fan. U bent mijn inspiratie en ik ben hard op weg om in uw voetsporen…sorry, schaduw te treden.

  Ik heb net als u mijn studie economie afgerond aan de universiteit van Groningen.
  Ik vraag me af of u en ik zo superslim zijn of dat de andere posters op dit forum superdom zijn.

  We kunnen ze maar niet aan hun verstand brengen dat je stabiliteit niet kan eten, maar luchtkastelen en fata morgana’s wel. Hoe dom kan een mens zijn om dit niet te begrijpen?

  Vroeger (ong 6 jaar) geleden was 100 US dollar 300 SRD waard. Onder het bewind van onze lijer is 100 US dollar bijna 900 SRD waard. in mijn optiek is 900 SRD nog steeds meer dan 300.(daar hoef je toch geen econoom voor te zijn)
  Wat zijn de klagers ondankbaar he?

  Ik wil mijn opgedane kennis aanwenden om de Surinamers (in het bijzonder mijn partijgenoten NDPers) gratis deskundig advies te geven n.l:

  Het is nu de tijd om uw US dollars en Euro’s in te wisselen voor de stabiele SRD. Des te eerder bent u een SRD miljonair.


  Maak melding

 26. Als je als president om de haverklap reshuffeld, geef je jouw zelf en niet alleen de betrokken ministers een brevet van ongeschiktheid.
  Ik neem aan dat er regelmatig wordt vergaderd als je een team bent en wordt er bij zulke gelegenheden ook aangegeven waar er verbetering behoeft.maar als je na een jaar met reshuffelen komt dan vraag ik me af wat je in die tussentijd heb gedaan.
  Dit is geen oplossing ! Beleid, goed beleid moet gemaakt worden als team !
  Ik zeg jullie, deze charlatan heeft in de loop der jaren reeds honderden ministers zien gaan en komen maar nog steeds en altijd weer dondert het land in een afgrond.Dat betekent dat er met jouw DDB,met jouw alleen iets mis en dan ook grondig mis is !!!
  Ik zie je graag op een vlot zover mogelijk afdrijven van Suriname de wereldzeeen op met als enig gezelschap een stelletje haaien om je heen !!!
  Ga weg man !, Ga weeeeeegggg !! IE PORIE OEN KONDRE GWE !!!!!


  Maak melding

 27. RobG

  U bent selectief in uw benadering.
  Ja EBS, alle parastatalen, commissies, overheidsdiensten en vooral het kabinet van de President hebben een Waterhoofd.

  Waterhoofden die slechts vergroot zijn de afgelopen jaren. Waterhoofden waar niets aan gedaan is.Waterhoofden waar men ondanks de instructie van het IMF niets tot weinig aan durft te doen.
  Alle ministers riepen in de DNA dat er geen personele gevolgen verbonden waren aan de “bezuinigingen”. Hooghart wil slechts terug naar de oude tijden en alle doelmatigheidsverbeteringen uitbannen en verbieden.

  Nu gaat de regering powerplay uit oefenen op een relatief kleine groep medewerkers die veel te verliezen hebben.

  RobG helaas is de regering te laat. De tijd is voorbij.
  Niets van wat het roept kan het waar maken omdat er in het waterhoofd van de regering (kabinet van de president) niemand is die de capaciteit van turn around manager.

  Hoe zou Parmessar hier iets kunnen veranderen.


  Maak melding

 28. Er zit een team van corruptelingen om hem heen en hij is de leider.Iemand poste het…het hele reshuffelen brengt met zich mee dat deze die worden bedankt hun minister salaris ontvangen tot in lengte van dagen.Na hun komt er een nieuwe groep aan de bak…een en al corruptie…een en al een vreetgroep.


  Maak melding

 29. Is niet net voor de verkiezingen heeft DDB veel mensen geplaatst op de ministeries..waar hebben we het over?En nu is het plots een landsprobleem..alsof het door een ander komt en de NDP het probleem moet oplossen.Het ambtenaren apparaat was al overmand en ondanks dat nam de NDP weer zoveel mensen aan.Ik vraag me af of deze NDP/DDB wel goed bij hun verstand zijn.Ga die mensen bedanken …ga ze zeggen dat ze slechts zijn aangenomen om hun stem.Dus als STEMVEE…🐕🐩🐈🐀🐇🐃🐂🐄🐐🐦🐍🐆🐒🐘


  Maak melding

 30. In ieder geval lieve mensen hier in Suriname en overzee, ik wens jullie een mooie zondag toe, en met name Diana, Jojo, Srafu, Bigisma, Henk Molenaar en ook RobG !!
  Tenslotte zijn we allemaal begaan met het lot van ons geliefd land.
  Ik probeer de kwaliteit van mn leven in redelijk evenwicht te houden met de heersende malaise hier te lande en ga even ontspannen richting Groningen Saramacca en zal onderweg hopenlijk wat goedkopere fruit op de kop kunnen tikken.Zo verenig ik het nuttige met het aangename want als DDB achterover kan liggen in een hangmat onder lommerrijke bomen op Brokobaka met een blue label binnen handbereik, dan kan ik effe wat advocados sinaas en een meloen gaan zoeken niet waar beste mensen ???


  Maak melding

 31. Bouta je schijt in je broek en adhin likt het voor jou laffe hindoestaan is hij schandalig wat in suriname gebeurd volk van suriname ga masaal de straat op alles lam leggen dan wil ik zien wie met ontslag gaat


  Maak melding

 32. Het is de plicht van de regering om zo efficient mogelijk het overheid/parastatale bedrijven te sarneren. De gesaneerde werknemers dienen een minimale salaris te ontvangen en prioriteit krijgen bij het zoeken naar ander werk in de privaat sector. M.a.w selecteerd de werkzoekende mensen en help zonodig als het kan om hun weer aan werk te krijgen. Geef de mensen het vertrouwen dat de overheid achter hun staat. Door het bundelen van de werkzoekenden weten wij ook wie dat zijn. Geloof me er is werk zat in Suriname.


  Maak melding

 33. Teveel personeel is helemaal niet erg. Het is een soort van herverdeling van arbeid zodat meer gezinnen een inkomen hebben, een soort arbeidstijdverkorting om meer banen te crereren. Maar dan moeten de lonen wel ietsjes omlaag om het betaalbaar te kunnen houden.

  De bonden en de regering moeten het toch hier makkelijk eens over kunnen worden, lijkt mij.


  Maak melding

 34. Ik stel voor, dat er eerst een generale repetitie saneren is op het KAkabinet van de pleécident.
  Mocht het toch zover komen dat er bij de EBS gesaneerd gaat worden, no problem er is werk bij Caristeela en de naschoolse zakkenvullerij. Eén ding is zeker, het is nu erop of eronder. Wie heeft last an slappe knieën!? De MOORDENAAR (die reeds een rekening contant betaald had, waarbij men het wisselgeld mocht houden) of de werknemers die niet met zich laten sollen


  Maak melding

 35. @prof. Misababoi
  FIRST IN FIRST OUT!!!

  Ga maar weer in de boeken kijken.
  Je gebruikt de verkeerde volgorde.
  Dombo.

  @15
  Goeroe Robg heeft de gevoelige snoer geraakt.
  Elke keer dat je Robg een goeroe noemt krijgt ik een spontane diarree aanval.

  Ik rust
  Djamoe


  Maak melding

 36. Ook Deze loopjongen van Adhin laat zich dus misbruiken om problemen op te lossen, net als de vorige Vp Arme Ali die de omstreden amnestiewet moest tekenen, omdat die moordenaar zogenaamd in het buitenland vertoefde, en nu zie je weer dat dit paars geboefte op een dictoriale wijze een eind gaat maken aan een staking, die dit geboefte zelf veroorzaakt hebben, die volksmisleider van Parmiser moeten ze daar wegschoppen, die strijkt alleen een groot salaris op, terwijl hij daar van toeter nog blazen verstand heeft van wat zich daar afspeelt, daarom moeten de meeste werknemers in dat bedrijf dit paarse heerschap niet met zijn mooie praatjes.


  Maak melding

 37. RobG
  Het zou de huidige regering sieren als zij over zouden gaan om te saneren bij alle parastatale en de overheid en het kabinet van de president. Maar meer nog de kosten te saneren waar het moet gebeuren t.w. alle salarissen en emolumenten tot de dood van ex-parlementariërs tegelijkertijd moeten alle leden van het kabinet eruit worden gerangeerd omdat de baten nagenoeg nihil zijn tegenover de kosten om dit in stand te houden.
  De dominee en de familie en echtgenote van de president moeten alles inleveren..Tevens alle achterover gedrukte gelden terug halen..Weet je hoeveel dit aan liquide middelen zal schelen? Suriname zou de eerst 12 maanden de IMF niet meer nodig hebben.


  Maak melding

 38. Bigi Sma,

  Het heeft geen zin om een discussie met RobG aan te gaan.
  Ik ben daarmee gestopt.
  Ik woon al jarenlang in Suriname, weet precies hoe de hazen hier lopen en laat mij niet de les lezen door een theoretische snotneus uit Nederland.
  Het is nog niet zo lang geleden, dat hij te vuur en te zwaard verdedigde, dat wij Surinamers maar moesten leren om marktconforme tarieven voor water en electra te betalen.
  Nu komt hij weer met dit zwetsverhaal aan.
  Hij heeft gewoon te weinig kennis van zaken, hoe het er hier aan toegaat.
  En blaaskaak is het, niets meer en niets minder.


  Maak melding

 39. “Goeroe” ???
  Wat een misselijkmakend onderkruipsel moet je toch zijn om een andere goeroe te noemen die altijd z’n subjectieve meningen oreert aangaande de ellendige situatie in Suriname.
  Geen druppel zelfrespect en absoluut geen gevoel van eigenwaarde. Super zielig.


  Maak melding

 40. De arme werknemers moeten nu het gelach betalen foei tog zy hebben niet van de corruptie gelden genoten je kan wel iemand ander half miljoen uitkeren ondanks mismanagement


  Maak melding

 41. @@henk molenaar2016!! neen, je moet de Boef Bouta niet vergelijken met Obama!! Bouta kan bij Obama gaan solliciteren om kont van Obama te gaan likken!! wie weet dat hij gelijk wordt aangenomen en naar de gevangenis gebracht, alwaar de rotsen met bijl in kleine stukken wordt geslagen.


  Maak melding

 42. Er zit iets niet goed met de psyche van slaafse mensen, mensen die in anderen een goeroe zien. ik denk zelf dat deze lieden in hun prille jeugd seksueel zijn misbruikt. En nog steeds laten deze lieden zich misbruiken door dwaallichten. Zichzelf prostitueren aan anderen met quasi intellectuele macht. Zou de maatschappij veel ellende besparen als deze lieden toen ze jong waren niet in hun bil werden gepakt. Maar ja, we kunnen de tijd moeilijk omdraaien en dingen die in het verleden verkeerd zijn gegaan nog proberen te corrigeren. De tijd is wreed. De verleden tijd wel te verstaan van deze misbruikten en nu etaleren ze in deze boze wereld een slaafse houding, levend in een wereld met goeroes, meesters en tovenaars. Niet doorhebben dat deze lieden gewoon charlatans zijn, de verkrachters van de waarheid. We zouden van al deze lui een studie moeten gaan verrichten hoe ze de paarse werkelijkheid percipiëren. In hun perceptie is de paarse werkelijkheid een wereld vol hosanna.


  Maak melding

 43. Beste Slimpie,
  Kan ik een opleiding bij u komen volgen.
  Zo ja, wat zijn de kosten.
  Zo nee, hoeveel moet ik betalen om het certificaat te komen ophalen. Of kan ik het per post ontvangen


  Maak melding

 44. @15,
  Lees @Kotsmisselijk en @Anoniem; geen speld tussen te krijgen.
  Ik heb het je al vaker gezegd; doe wat aan je ego. Deskundige hulp heb je zo voor de hand. Ik gun je absoluut het gevoel van eigen waarde. Doe er wat aan.


  Maak melding

 45. Slimpie, inderdaad, wij stomme, ondankbare Surinamers hadden niet door dat Bosje ons allemaal van de ene op de andere dag ongevraagd tot Sf multimiljonairs had gemaakt, uit ondankbaarheid werd onze weldoener Bosje weggestemd. Nu zijne Excellentie Désiré Delano Bouterse hetzelfde doet als Bosje, namelijk van ons allemaal SRD multimiljonairs maken, zijn we weer ondankbaar en verbranden zelfs zijn trouwste aanhangers de NDP vlag in het openbaar en wensen ze allemaal dat hij als DiDiBri voor eeuwig mag branden in de hel. Ik heb zelden zo’n ondankbaar volk als het Surinaamse gezien.


  Maak melding

 46. Als de regering niet terugkomt op deze ingeslagen weg, komt er nu een revolutie vanuit de werknemers, aldus Valies in een interview met Starnieuws.
  Het wordt nu tijd dat de vakbewegingen één front gaan vormen tegen het dictatoriale besluit jegens de EBS’ ers.


  Maak melding

 47. Robg.
  Ik heb in eerdere postings je gevraagd om te reageren, met bewijzen. Je hebt nog steeds niet gereageerd. Ik mag aannemen dat je toegeeft dat je geen antwoord hebt.
  Het is niet bij een artikel geweest.
  Je kan ook gewoon zeggen:
  Pico, je hebt gelijk ik heb het fout.
  Wat dit artikel betreft:
  “een geschenk uit de hemel”
  Mag ik hieruit concluderen dat je gelovig bent? Of schrijf je maar wat
  Vraag 2
  Zou het ook een geschenk zijn als de pleuris of een andere ziekte uitbreekt, (al dan niet in het binnenland) zodat velen sterven en de kosten van de gezondheidszorg omlaag gaan.
  Immers, jij schreef dat de bevlkoing in SU fors toenam er zoveel mensen, naar de stad komen waardoor de kosten van de gezondheidszorg onder andere omhoog gaan.
  Kijk rob, je kan een mening hebben betreffende een onderwerp, maar deze mening kan je niet overboord gooien als het in een ander artikel net niet uitkomt.
  Lieg niet, dan hoef je ook niet te onthouden wat je gezegd hebt.


  Maak melding

 48. De aandeelhouder heeft na jaren inmiddels gelukkig door dat je met een klein team bereidwilligen, de EBS ook operationeel kan zijn en blijven !

  Het is juist de vakbond die al deze problemen op zich heeft afgeroepen !.
  Waren ze rustig gebleven dan had je geen slapende honden wakker gemaakt.

  Maar nu is de ‘ Beer ‘ los en heeft de staat door wat er allemaal speelt binnen de EBS vakbond, dus volgen de overige staatsbedrijven zeker nog !


  Maak melding

 49. Dit is een begin ebs overtollige personeel ontslagen,strax gaat nog volgen IMF heeft aangegeven 35%minder slaris moet betaald worden hoe die je dat ??alle subsidies moet afgebouwd worden begin bij ebs.. Suriname veel sterkte


  Maak melding

 50. Hoewel ik mij helemaal kan vinden in de totale sanering (langs de weg sterfhuis zodat ze af zijn van heel veel schulden bij bijvoorbeeld Olibis) heb ik steeds meer de indruk dat Bouterse nu zijn hand overspeeld met het dreigement aan de directie van EBS.

  De werkers van de overheid, parastatalen, commissies en overheidsstichtingen weten nu waar ze aan toe zijn.
  De president huurt een buitenlandse consultant en stuur iedereen die geen vriend is naar huis. Bekwaamheid, kennis en kunde zijn niet relevant.

  Berenstein en Valies hebben het reeds door. De president heeft de oorlog verklaard aan de werkers. De Werkers zullen zich slechts kunnen verzamelen en de president ter verantwoording roepen als hij zijn Jaarrede gedaan heeft.
  Ik ben benieuwd hoeveel scherpschutters er op de DNA opgesteld gaan worden.


  Maak melding

 51. JoJo:
  Door de dreigementen van Bouterse gaat het hek van de dam en zullen we nog een roerige tijd tegemoet gaan zien.
  Bouterse heeft nu inderdaad zijn hand overspeeld.
  Voor de roeptoeters die nu plegen te zeggen dat EBS door kan draaien met alleen het kader, en er dus boventallig personeel is, die komen bedrogen thuis. Het werk van het kader, o.a. Financiële administratie heeft op halve kracht of bijkans niet gedraaid, met achterstanden tot gevolg, bestellingen die niet verwerkt zijn etc. Komt het niet uit de lengte, dan komt het wel uit de breedte. Tijdelijk is er van alles op te vangen, voor de lange duur gaat die vlieger niet op!


  Maak melding

 52. @Astaman

  Het is bij een sanering normaal dat de trap van boven af schoongemaakt moet worden en nut en noodzaak van processen en procedures tegen het licht gehouden worden.

  De personeelslasten zijn slechts van marginale invloed op het geheel echter bij EBS is de CAO goud gerand met allerlei extraatjes.
  Er kan heel veel verbeterd worden. denk alleen maar eens aan het systeem van maandelijkse meteropname en facturering. Hoeveel eenvoudiger wordt het met een voorschot factuur op basis van het gemiddelde van x maanden en dan controle opnames.

  Het grote geld zit in slechts contractmanagement met Suralco, Staatsolie, en leveranciers en de extreme rentes die EBS als technisch failliet bedrijf moet betalen.

  Als de staat EBS weet te saneren kan het rechtstreeks bij MAN kopen met haar exportkrediet faciliteiten die bij voorbeeld via de Deutsche Entwicklung Geselschaft teverwerven zijn. Nu betaald met aanzienlijk meer dan de catalogusprijs omdat Olibis er tussen zit en betaald met Olibis ook nog eens 22,5% rente.
  Om van van der Kanten maar te zwijgen die is betaald en er wordt niet geleverd.

  Hoewel Suralco geen thermisch opgewekte electriciteit levert wordt wel voor Thermisch opgewekte elektriciteit betaalt. Hoefdraad had geen opdracht om niet te betalen terwijl de DNA in december 2015 de hele verhouding met Suralco herroepen had.

  Het probleem begint boven aan de trap en zal uit eindelijk ook tot een opschoning onder aan de trap leiden. Echter dat kan slechts middels overleg en correct afvloeien geimplementeerd worden en niet middels spierballentaal van de vicepresident.

  De regering is klaar per oktober 2016 als zij de werkers zo blijft behandelen.


  Maak melding

 53. Wanneer gaat men hier in Suriname ook wettelijk eisen dat een presidentskandidaat of president aantoonbaar gezond is net als in Amerika? Of is dat hier niet mogelijk omdat wij hier een geheel andere soort vorm van politiek hebben ??
  Ook al zijn wij geen doktoren maar velen van ons zouden met gemak een zekere diagnose kunnen stellen over een zekere persoon !!!


  Maak melding

 54. Thanks Amaranta…drukke dag was de hort op ..lees nu je posting.Grappig dat je de richting op ga.Groningen /Saramacca.Dat is nou net de plek waar ik mijn toekomstig huis ga bouwen.Ga in 2018 maar of ik blijf dat is een andere vraag.Wie weet ontmoeten wij elkaar in het echt..zal lachen zijn.groetjes..😚


  Maak melding

 55. DDB, saneer heel Sranang, saka djunta, want de TOP van dit regime moet worden GESANEERD ! Er zitten teveel Openlijke BOEVEN en teveel CORRUPTELINGEN !

  Zie alleen maar de CLAD-rapporten over de VERDWENEN Naschoolse Opvanggelden en de VERDWENEN CARIFESTA-GELDEN ! VELE NAMEN VAN TOP-NDP-ERS prijken in de CLAD-RAPPORTEN !

  ZIE de VERDAMPTE MONETAIRE RESERVES van EEN MILJARD en zie de VERDWENEN GOUDRESERVES van het SURINAAMSE VOLK !!!

  De ZOGENAAMDE VOLKSPRESIDENT WEIGERT DEZE NDP-BOEVEN TE BESTRAFFEN !
  Hij moest direct TOPBERAAD houden met de PG en met de Minister van Justitie !
  Door de BOEVEN niet te laten vervolgen , geeft DESI openlijk aan dat het Belang van het Volk hem totaal NIET INTERESSEERT , hij heeft LAK aan het Volk !

  Dus DDB, die NOG STEEDS ELKE MAAND teveel uitgeeft, wil het Volk doen geloven dat hij koersen naar beneden zal brengen !
  De Creolen hebben hun ziel weer verkocht, hebben NIETS geleerd van de Verschrikkelijke Slavernij-periode !

  Toevallig is dat een nazaat van de Hollanders (een ZEEUW, Bouterse) hen nu onderdrukt en hun salarissen MINIMALISEERT ! Terwijl meneer en de NDP-clan in WEELDE LEVEN !

  De Arbeider moet LOON INLEVEREN, de MEGA-NDP-staatsschuld betalen, de tientallen nodeloze Leningen van Desi AFLOSSEN ! ANDERS ontslaat de dictator hen !

  ALA SRANANG NDP-SRAFU UN WIKIIIIIIIIIiiiiiiiiiiiiiiiii !!!


  Maak melding

 56. Here Jezus, deze Sakka Sakka Beest genaamd desire delano bouterse is nog niet dood, wanneer bent u in de gelegenheid deze ondergrondse termiet naar de Hel mee te nemen en daar te vernietigen. En neem alstublieft al die ellendelingen van het DNA ook mee. Hoe sneller hoe beter.


  Maak melding

 57. De president en de zijnen mogen vrijelijk stelen en achterover drukken, terwijl arbeiders die opkomen voor hun rechten omdat het water hen bij de lippen staat bedreigd worden met ontslag. Dit is de wereld op zijn kop en een harde les voor Suriname voor wat betreft het gespuis,maffia, waarop is gestemd vanaf 2010. Volk van Suriname verjaag deze gasten met pek en veren of veroordeel ze standrechtelijk z.a. zij anderen hebben behandeld. Zij kunnen het land niet besturen bewijzen daarvoor zat; alles is puur persoonlijk belang.


  Maak melding

 58. Beertje en Koffertje beginnen te keffen. Gefaarlijk mang.

  Plotseling ontdekt de ddb dat de staffing overtollig is en ze ontslaan. Waar is de vergunnin van Ministerie van arbeid gebleven voor ontslag?

  Overtollige ambtenaren en werklozen en de Suri vissen worden binnengebracht door Venezuelaanse vissers. Overigens zij worden niet betaald. Deze buitenlanders hebben 200 boten om vis voor suri binnen te halen.

  Is het zoute zee water en de felle zon te gevoelig voor het creoolse huid? Guyanezen en Venezuelanen mogen het werk doen. Maken de golven suris zeeziek?

  Miljoenen liggen in zee en niemand steek een finger uit.
  Een bureautje en een stoeltje met airco a.u.b. voor een stem.


  Maak melding

 59. Milton, het is inderdaad zo. De beer is los.De vakbondsleider zullen de beer op hun weg tegenkomen en ze zullen eieren kiezen voor hun geld.De sanering van alle overheids- en pararastrale bedrijven moest vroeg of laat een feit worden worden.Geen enkele partij binnen het Front durfde dit aan of ze hadden niet de vereiste inzichten om deze complexe materie te analyseren en aan te pakken.Neem van me aan dat er binnen kamp Front nog meer dwaze vakbondsleiders rondlopen die denken dat zij het voor het zeggen hebben en dat zij hun zin zullen krijgen.


  Maak melding

 60. @Robg en consorten.
  Jullie vinden de EBS een een waterhoofd, hoe zit het dan met de rest van de parastatale bedrijven. Jullie zitten nu het je uit komt lekker selectief te roepen dat EBS een waterhoofd is. Als je bedenkt dat alle overheids diensten te veel mensen in dienst hebben, hoe wil je dit probleem dan oplossen? Dat er hervormingen moeten komen helemaal eens. Maar in plaats van anderen rioolratten te noemen kom met een gedegen oplossing. Zoals altijd hebben jullie zelf geen oplossing hier voor en zitten te zeiken om het zeiken op anderen. Jullie tonen weer geen ruggengraat…stuur alle arbeiders met onslag en zie maar wat je overhoud. Stelletje stommerikken net zoals de regering. Die @15 gebruikt z’n iq score als nickname, dan weet je al genoeg.


  Maak melding

 61. “RobG
  Milton, het is inderdaad zo. De beer is los.De vakbondsleider zullen de beer op hun weg tegenkomen en ze zullen eieren kiezen voor hun geld.De sanering van alle overheids- en pararastrale bedrijven moest vroeg of laat een feit worden worden.Geen enkele partij binnen het Front durfde dit aan of ze hadden niet de vereiste inzichten om deze complexe materie te analyseren en aan te pakken.Neem van me aan dat er binnen kamp Front nog meer dwaze vakbondsleiders rondlopen die denken dat zij het voor het zeggen hebben en dat zij hun zin zullen krijgen.”

  En deze regering heeft nog minder inzichten dan alle voorgaande en kunnen nog minder dit soort complexe zaken analyseren en al helemaal niet met een oplossing komen.

  Mark my words….DDB zal ook dit probleem niet kunnen en durven op te lossen….


  Maak melding

 62. De vuile oproerkraaier Wayne Telgt die graag in het parlement wil zitten zet nu mensen aan om van de Bosje brug te springen omdat ze niet rond kunnen komen met hun geld. Wat een vuilak,wat een een schoft die van alles doet om in het parlement te komen zitten.


  Maak melding

 63. RobG

  “De sanering van alle overheids- en pararastrale bedrijven moest vroeg of laat een feit worden worden.Geen enkele partij binnen het Front durfde dit aan of ze hadden niet de vereiste inzichten om deze complexe materie te analyseren en aan te pakken.”

  Onder de Front regeringen was men ten minste nog zo goed bij kas dat er voor betaald kon worden vanuit een veel lagere begroting.
  RobG geef nu eens toe dat het echte waterhoofd onder Bouterse is ontstaan en dat er van alle mislukkingen helemaal niets verantwoord is.

  Het belangrijkste waterhoofd dat geamputeerd moet worden is het Kabinet van de president en alle niet functionerende presidentiële commissies. De kosten voor het laten functioneren van de president zijn onder Bouterse vertienvoudigd.

  Onder Bouterse is de lanti organisatie met ongeveer 25% gegroeid zonder dat de effectiviteit is toegenomen. etc. etc.

  Bij een serieuze nieuwe president die eigen hersens heeft kan er alleen op het kabinet van de president ongeveer SRD 350.000.000 bezuinigd worden.
  Wat verder te denken van de LImbo shows en alle onzinnige evenementen rond op grond beschikkingen en starten van reeds gestaakte projecten.

  Beste RobG de waterhoofden zijn voor het grootste deel onder Bouterse ontstaan met zijn commissies en zijn enorme kabinet van de president waar alle vrienden en vriendinnen gefaciliteerd werden.


  Maak melding

 64. Desi donder op!!!!!!
  Na karma karma karma ey tek joe!!!!
  Ka moordenaar die su totaal falliet heeft verklaard!!!!!!
  We moeten 220 volt stroom in bouta reet stoppen! Da a heri ka v ndp kba!


  Maak melding

 65. Jojo, de waarheid doet zeer.Maar de grondslagen voor de huidige ellende, o.a. het grote overheidsapparaat zijn gelegd door VHP en NPS.Men moet niet de indruk wekken alsof het de schuld van deze regering is dat het overheidsapparaat is uitgedijd. NPS en VHP hebben altojd hun eigen mensen gefaciliteerd. Deze regering heeft ook mensen in dienst genomen, maar het zij allemaal vakmensen zoals Juristen, economen, sociale werkers, verkeersdeskundigen, enz.enz. De mensen die nu tal van verwijten maken zijn niet schoon.Het steekt hen dat zij geen vaste bodem onder hun voeten hebben om de verwijten hard te maken.


  Maak melding

 66. Sabaku, je hoofd zit vol met onzin.De economische crisis in Suriname heeft haar oorsprong op de wereldmarkt.Wanneer Nederland en tal van Europese landen in een conjuncturele crisis terechtkomen springt de EU hen te hulp met miljarden Euro’s steun.Doe dus niet zo dom door continu achter de domme ideeën van VHP en NPS te lopen. In feite ben ik een beetje moe geworden van al dat dom gedoe hier op WK. Mensen hebben totaal gern inzicht in economische vraagstukken.Het is en blijft bij beschuldigingen,valse voorstellingen van zaken en schelden.


  Maak melding

 67. Neks v wereldcrisis!!!!!!
  Na mpp ndp kba kasmoni!
  Alles was gratis, naschoolse opvang,gratis inschrijfgeld, gratis diesi dati!
  Da now we gie wereldcrisis schuld!
  Alla ndpers fuck you en njang mie mars!
  Desi go go go home please!
  A volk ey pina no kaaaaaa!


  Maak melding

 68. @Diana, welkom hoor ! Saramacca is een prachtig distrikt en hopenlijk is in 2018 de paarse smog ietwat weggetrokken zodat wij allen iets beter kunnen ademen en bevrijdend kunnen lachen ! Groetjes !


  Maak melding

 69. De regering heeft vakmensen in dienst genomen ??? Juristen, economen, sociale werkers en verkeersdeskundigen volgens RobG, dat is pertinent onwaar.Het zijn juist de totaal ongeschoolden die in dienst zijn genomen ; ik zei het al in een eerdere posting, personeel die op de betaalsrol zijn geplaatst als tuinman, interieurverzorgster om hun dorp schoon te vegen.allemaal met een tijdelijke aanstelling die later in een vaste aanstelling veranderen.Verzonnen dependances in distrikten waar er niet eens een stoel of buro is laat staan een gebouw.
  Presentielijsten worden thuis bij een ndper getekend en die brengt het naar de stad op het ministerie.
  Ik kan nog meer vertellen want ik zit er middenin in een leidinggevende positie.Persoonlijke protesten worden weggewuifd en zaken worden elders in orde gemaakt bij weigering !
  Je wordt dan gewoon voor een voldongen feit geplaatst !
  Een zekere minister heeft ervoor gezorgd dat er daar een hele familie in dienst is genomen. Ik kan werkelijk een boek schrijven.


  Maak melding

 70. Verkeersdeskundigen in dienst genomen ?? Om wat te doen ?Vele verkeerslichten werken niet op cruciale punten want moni no de !
  Grote gaten in het wegdek worden met een lange stok en een vod van een lap aangegeven daar uit te kijken want als je niet oppas donder je er zo in en heb je kapotte banden of benen.
  Sociale werkers zijn ook aangenomen ??Er is geen sociaal beleid !! Juristen ??? Alleen die dochter van Dora de explorer die tegen een meer dan riant salaris het oudemannen kabinet bij tijd en wijle bijspringt wanneer ze de een na andere onzin en advies de ether in sturen en thats it !!!
  Afgestudeerden die niet gelieerd zijn aan de ndp die komen niet of nauwelijks aan bod terwijl voor die groep op universitair nivo geen ontheffing nodig is van de vp.die kunnen gewoon aangetrokken worden.
  De lagere ambtenaren hebben dat wel nodig ! En op die manier zijn de mensen binnengekomen lijsten lang !


  Maak melding

 71. Iedereen moet even stil blijven en luister naar RobG.

  RobG , zegt : Front, Nps en Vhp zijn schuldig.

  Voor wie het niet snapt, RobG zegt “a no mi “.

  En verveel RobG niet , die man is bezig met een Dupont analyse van de EBS. Je stoort deze goede man die winst/verlies afzet tegen over het vermogen.
  Binnenkort zal hij de liquiditeit en de solvabiliteit van de EBS uiteenzetten.
  Geloof me, ook alle andere zaken, daar houden zij rekening mee, en zullen eraan werken, want alleen de besten worden gekozen voor dit werk.
  En deze prof, dr, mr ,drs, ir, ing, msc, ma, bc, ba, llm, is de beste.

  —pe jo kome—-je firing inni sakka —-ette-5—neks no fout—

  Als ik me niet vergis mag een werkgever geen extern personeel gebruiken om het werk van stakend personeel uit te voeren. Dit is ondermijning van het effect.
  Zo mag er ook niet gestaakt worden om onredelijke eisen en of indien de taken van essentieel belang zijn. En dus kan een rechter een staking verbieden.

  Maar de mensen met ontslag dreigen is crimineel.
  De mensen hadden allang ontslagen moeten worden indien er reeds overtollig personeel aanwezig was. Al reeds voor het uitvoeren van de eerste stroom verhoging moest er eigenlijk ontslagen worden.
  Dit wil zeggen dat de regering het volk bewust laat opdraaien voor de kosten.

  De verhalen van Amaranta komen bekend voor. Zo ken ik ook iemand die de Lbgo niet kon afmaken maar hoofd van een afdeling werd bij een parastatale instelling, let wel ‘zonder werk ervaring’. Alleen omdat ze van de paarse kerk was.


  Maak melding

 72. ROGB moet bouta zijn reet gaan likken!!!!!
  Iedereen weet dat het barrr slechttt
  Gaat in suriname door bouta te doen!
  Verkwanselend beleid v de ndp.
  Het kan zo niet door gaan.
  Koers stijgt alladol.
  Het is e kwestie v tijd!
  Er komt vervroegd verkiezing!!!!!


  Maak melding

 73. @Robje-G-de-Desi-slaaf

  Eerst beweerde de NDP-slaaf dat de WERELDCRISIS
  Onze Monetaire reserves van EEN MILJARD en ONZE GOUDVOOORRAAD had GESTOLEN uit de kluizen van de Centrale Bank !

  Nu beweert deze CLOWN met droge ogen dat NPS/VHP de crisis in Sranang hebbben georganiseerd !
  Zij hebben, tijdens kabinet Bouta I, ruim VIJFDUIZEND nieuwe ambtenaren aangesteld als STEMVEE voor de NDP !

  Robje, de leugenaar valt zwaar door de mand !!!

  DESI is nog STEEDS ONGESTELD, kan/wil de CLAD-rapporten inz de MEGA-NDP-CORRUPTIE bij CARIFESTA en bij de NASCHOOLSE OPVANG niet lezen ! De president keurt de CORRUPTIE daar en elders GOED, NEKS NO FOUT zegt deze NDP-KLUNS !!

  Door de CORRUPTIE goed te keuren is de president mede-verantwoordelijk geworden bij het BESTELEN en het BEROVEN van het VOLK ! Zijn plicht is nl ook, de wetten te handhaven !

  DESI is ONGESTELD en stuurt zijn wajang-popje ADHIN om arbeiders, die een rechtmatig getekende en RECHTS-GELDIGE CAO hebben, te BEDREIGEN MET ONTSLAG !

  DESI trapt naar de arbeiders omdat het enige NDP-beleidspunt is en blijft : Hoe blijft Desi uit de bak, puur persoonlijk belang, de Sranang samenleving kan STIKKEN !!


  Maak melding

 74. Ik neem het aan…jij zit er en je werkt er.Een of ander geschoolde gast uit Nederland kan het niet beter weten.Maakt niet uit welke universiteit je hebt bezocht.Je beziet het van een afstand en van horen en lezen.Je zit er niet midden in dus dimmen!!


  Maak melding

 75. Nogmaals dit wat nu gebeurt om de arbeiders van EBS te dreigen met ontslag us hemeltergend ! Dit nag en kan absoluut niet! We leven niet meer in de jaren 80 !!, dit is echt het begin van het einde voor dit regiem want dit gaan weabsoluut niet pikken.
  De tijd van intimidatie is voorbij !
  Deze man kan gewoonweg niet tegen weerstand ! Alles moet gaan zoals hij het wil ! Hij was optimistisch over het gesprek dus moet iedereen dat ook zijn !
  Laat hij eerst zorgen dat de miljoenen die daar verdwenen zijn weer terechtkomen en de Carifesta miljoenen die in Graanoogst en gade hun zakken zijn verdwenen weer tevoorschijn komen.
  De naschoolse opvang waar ook assembleeleden dik aan hebben verdiend , dat moet hij onderzoeken niet de werknemers bedreigen !
  Jozefzoon de treinexpert die moet hij opdonderen want die heeft 4 miljoen aan schoolboeken die niet gebruikt kunnen worden, verkwanseld.
  Die Bouva die ook keukens had via, via, is nu zo rjk dat hij nu een eethuis gaat openen in de Wilhelminastaat hoofdweg !, hij zet zn geld om dus !
  Waar is Duiker met het geld? Vaseur met een gouden handdruk?? .
  Desi, klootzak , de tijd van bedreigingen is definitief voorbij !!!
  Je komt niet aan het recht van stakende arbeiders , ken je de ILO regels dan niet ?
  Wat zouden wij dan met jouw moeten doen ??? Jij die een hele natie te gronde richt met je beleid ? Jij die bloed aan je handen heb? Jij die liegt en bedriegt ? Jij die het ambt van president totaal niet waardig bent ?.
  Jij zou aan de hoogste boom, de kankantrie gehangen moeten worden dus blijf af van de EBSers en ga orde op zaken stellen bij jezelf en je Kabinet !!!


  Maak melding

 76. RobG

  “Maar de grondslagen voor de huidige ellende, o.a. het grote overheidsapparaat zijn gelegd door VHP en NPS.Men moet niet de indruk wekken alsof het de schuld van deze regering is dat het overheidsapparaat is uitgedijd.”

  Wilt u aub even naar de feiten kijken. in 2010 42.000 ambtenaren in 2015 53.000 ambtenaren
  In 2010 een kabinet voor de president dat nihil kosten en in 2015 een kabinet van de president dat meer dan SRD 300.000.000 koste.

  Dat er voor 2010 sprake was van een waterhoofd is duidelijke echter Bouterse heeft keihard belooft daar wat aan te gaan doen en heeft het tegendeel bewezen met plus 25% en extreem veel heel dure raadsadviseurs zonder inhoudelijke competenties.

  De waarheid is pijnlijk echter danwel de waarheid van 6 jaar Bouterse.


  Maak melding

 77. @ Robje-de-Domste-Desi-slaaf ,
  u zegt :
  “Maar de grondslagen voor de huidige ellende, o.a. het grote overheidsapparaat zijn gelegd door VHP en NPS.”

  BAKSIS :
  De wereldmarktprijzen hebben, nadat Sranang failliet was gemaakt, ook nog IN HET GEHEIM, ruim 2,5 MILJARD aan ONGEDEKTE SRD-bankbiljetten gedrukt en uitgegeven !

  De VHPen de NPS hebben, nadat Sranang door Desi FAILIET was gemaakt, ook nog IN HET GEHEIM ruim 2,5 MILJARD aan ONGEDEKTE SRD-bankbiljetten gedrukt en
  uitgegeven !

  OP DIT MOMENT BEDREIGEN NPS en VHP DE ARBEIDERS en hun GEZINNEN met Ontslag, omdat zij opkomen voor loonsverbetering via een RECHTSGELDIGE AFGESLOTEN CAO !

  De Meer dan HONDERD MILJOEN VERDWENEN (GESTOLEN/GEROOFDE) gelden van CARIFESTA en
  van de Naschoolse Opvangprojecten , interesseren DESI niet, hij wil zijn Partijgenoten niet laten VERVOLGEN !!!

  A VOLK MUS FU PAI DJI DENG NDP-FUFURMANG NANGA DJI DENG LENING FU OPA D !!!

  NEKS NO E WORDE ! EXPORT WROKOSANI NO DE !!!

  PS : De ENIG aandeelhouder van EBS, vertegenwoordigd door DDB, heeft GEEN DIRECTIE neergezet bij EBS, die een rechtsgeldige CAO heeft afgelsoten met de EBS-ARBEIDERS ! A NO MI , MI NO SABI !!!!


  Maak melding

 78. Ding-dong-boerkies in Sranang.
  EBS-ers, de best betaalde arbeiders met allerlei plusjes ook voor hun kinderen. En de andere Sranamang maar creperen !!!
  En meer opbrengen voor deze EBS-ers !!!
  Gewoon “geen work, no pay” !! voor deze klootzakken !!!
  Voor deze keer ga ik akkoord met de zienswijze van “a-ptien-ingie-boi” !! Wie niet wil werken moet naar huis !!!
  Als dat niet gebeurt, moeten ook de ambtenaren,onderwijzers(die s’avonds werk op- stellen/corrigeren en meer stroom gebruiken) een verhoging krijgen !!! Laten de andere vakbondsleiders niet teveel lullen !!


  Maak melding

 79. Een ieder die zich in Suriname met de politiek bemoeid wordt rijk.Ze hebben niets ..en pats boem zijn ze rijk.Er zijn slechts weinigen die zich hebben ingelaten met de politiek en er niet op vooruit zijn gegaan….wat een ellendige zienswijze.En dat is met alle politieke partijen eender..de een meer als de ander…wanneer stoppen we met deze onzin.


  Maak melding

 80. @ diana,
  ik denk dat er toch wat eerlijke mensen zijn !! Uit hoofde van de verschillende functies die ik sedert 1959 heb vervuld,weet ik zeker dat er wel eerlijke,oprechte Surinamers zijn .
  Maar nogmaals, met een groep intellectuelen win je geen verkiezing; het is “het volk van brood en spelen” dat bepaalt,hoe het veld eruit ziet !!!
  Zelfs een intellectueel als wijlen Dr.ir.F.Essed, zou niet opgewassen zijn tegen de achterban van “a-ptien-ingi-boi”.
  In de 80-tiger jaren was zijn heel werkbureau uit zijn kantoor met alle documenten door Horb opgehaald en naar Memreboekoe kazerne overgebracht, ten overstaan van de NPS- Mr.Seedorf.


  Maak melding

 81. @RobG
  – Mijn hoofd zit vol onzin?
  – De economische crisis in Suriname heeft haar oorsprong op de wereldmarkt?
  – domme ideeën van VHP en NPS?

  Haha… laat me niet lachen…het land is nog nooit in de geschiedenis van haar bestaan, puur door hebzucht, zo in de vernieling geholpen als onder een NDP regering. Zeker niet onder de VHP en NPS. Alle berichtgevingen en raportage’s hebben het erover en jij probeert maar de schuld op anderen af te wentelen. Wat voor bewijzen wil je nog hebben. Je bent de meest valse econoom die ik ooit ben tegegekommen. Blijkbaar ben je de enige die inzicht heeft op de “economische vraagstukken”. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat het niet goed gaat in het land. Je wil ook niet leren. Je hebt een hoofd van cocosnoot (tranga ede) in de ruimste zin van het woord. Iedereen kotst je uit en dan ga je mij dom noemen….whaaa het moet niet gekker worden.
  Sari torie..


  Maak melding

 82. Heb ik eerder ook gepost.De hele bevolking heeft het moeilijk..mond houden en werken.Jullie hebben al meer geneugten dan de rest.En nog steeds niet tevreden want de vakbond heeft beslist.Zijn de overige Surinamers niet aangesloten bij een of ander vakbond dan?De Ebs is toch overmand dus wie niet tevreden is leg je werk neer en ga naar huis…


  Maak melding

 83. Wayne Telgt hoopt dat mensen van de Bosje brug springen. Hij ziet graag dat de EBS werknemers de totale stroomvoorziening blokkeren.Het is volgens hem de schuld van Bouterse als mensen zelfmoord zullen plegen.Hij insinueerde wel in de richting dat mensen zelfmoord moeten plegen zodat Bouterse de schuld kan krijge. Vloek van macht is in Wayne.

  Hij streeft ook naar een totale black out van de stroomvoorziening in het hele land. Zo zie je maar weer hoe wanhopig ze bij het Front zijn. Wayne Telgt is mensen aan het aanzetten om zelfmoord te plegen. Wayne Telgt moet strafrechtelijk vervolgd te worden.

  Hij was voorbestemd om het wonderkind van de NPS te zijn maar bij de verkiezingen bleek hij een waardeloze nul te zijn.
  Er lopen steeds meer gekken rond in de gelederen van het Front.Uit wanhoop beginnen ze van alles uit te kramen.


  Maak melding

 84. De Front-aanhang is het spoor bijster omdat ze wereldvreemd zijn. Het ene bizarre verhaal na het andere bizarre verhaal rijgen ze aaneen. Iedere vorm van logica, wijsheid en vooral van binding met de realiteit ontbreekt. Ik vraag me dan ook af in welke wereld leven deze sukkels die onversneden domheid propageren.

  Waar moet men heen met deze flaporen die weinig gevoel hebben voor wat er speelt in de wereld op de olie- en goud- en grondstoffenmarkt? De vraag rijst dan ook of de ratten, aasgieren, insecten, kakkerlakken van het Front mentaal wel voldoende zijn toegerust om de veranderingen in de wereld te begrijpen.


  Maak melding

 85. Als Wayne Telgt strafrechterlijk vervolgd moet worden voor het aanzetten tot zelfmoord dan moet DDB gevierendeeld, verbrand en weggesmeten worden in de diepste afgrond voor de moorden die hij HEEFT GEPLEEGD !!!!!!!!! En alles waarvoor hij verantwoordelijkheid draagt !


  Maak melding

 86. SANERING NDP-TOP DREIGT :

  Vanwege de CORRUPTIE van NDP-toppers dreigt er een SANERING ! De CLAD-rapporten mbt de VERDWENEN MILJOENEN van de CARIFESTA-gelden en de Naschoolse Opvanggelden, wijzen naar VELE NDP-TOPPERS , ZIJ MOETEN HET VELD RUIMEN !
  DEZE MEGA-CORRUPTIE-SCHANDALEN mbt tot meer dan HONDERD MILJOEN (GELDEN VAN HET VOLK), moeten gevolgen hebben voor de ROVERS ! !

  DESI weet zich geen RAAD en doet, als zogenaamde volkspresident, alsof de CLAD-rapporten NIET BESTAAN !

  Veel zal dat niet helpen, het HELE VOLK IS AL OP DE HOOGTE VAN de MASSALE NDP-CORRUPTIE !!!

  Het ergste is dat de Ministers van de Corrupte BENDE-Partij nu ook nog de ARBEIDERS bedreigen, die opkomen voor hun RECHTEN !
  Alsof deze werkers de staatskas hebben LEEGGEGETEN, Onze Monetaire reserves van RUIM EEN MILJARD hebben doen verdwijnen, Onze Goudvoorraad hebben doen VERDAMPEN of ruim 2,5 MILJARD aan Ongedekte SRD-biljetten hebben uitgegeven !

  WAAAAAAAAH, de wereldmartktprijzen voor grondstoffen hebben ingebroken bij de Centrale Bank van Sranang, deze BOEVEN hebben ruim 2,5 MILJARD aan ONGEDEKTE SRD-bankbiljetten gedrukt en uitgegeven !
  DESI WEET VAN NIETS, A NO MI roept hij dag en nacht !!

  NDP-prof GILMORE zegt dat Ons Geld en Ons Goud gewoonweg is VERDAMPT !!
  (NASA DOET ONDERZOEK NAAR DE VERDAMPING !!!)

  PS: Wat is een president waard, die PLEGERS van bewezen CORRUPTIE ONGEMOEID LAAT ??????????
  Is hij het Land aan het OPBOUWEN ????????????
  Is hij bezig met de belangen an het VOLK ??????????
  Is hij bezig met de belangen van de ARBEIDERS ????????


  Maak melding

 87. @RobG

  Goud is (www toevoegen) kitco.com/charts/livegold.html op dit moment $ 1326/troyounce dat is ongeveer $ 500/ meer dan het gemiddelde onder de regering Venetiaan.

  Ook onder Venetiaan was er heel sterke dip in de olie prijs. Echter onder Bouterse was / is de olieprijs over de gehele periode aanzienlijk hoger dan onder Venetiaan.

  Wij staan niet los van de realiteit als wij stellen dat Bouterse in 2011 feest begrotingen is gaan maken die bijna het dubbele waren van wat Venetiaan begrote en uitgaf.
  Hoefdraad heeft zelf verklapt dat men in 2012 terwijl de dalende prijzen al goed zichtbaar waren de regering plande met meer inkomsten dan realistisch. De goudprognose was voor Bouters en co $ 3.000/troy ounce.
  Daar waar Venetiaan bij terugval in prijzen direct bi stuurde heeft Bouterse pas 2,5 jaar later na de verkiezingen toegegeven dat hij enorme gaten had gecreëerd.

  Als dan de olieprijs ook nog eens (voorzienbaar) weg zakt dan is, dan zijn het niet de grondstoffen prijzen die het probleem zijn maar het onverantwoorde beleid van de regering Bouterse die de ellende veroorzaakt.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.