Haagse rechtbank weigert heropening drugszaak Bouterse

54

PARAMARIBO/DEN HAAG, 21 okt – De rechtbank in Den Haag wil het strafproces tegen Desi Bouterse niet overdoen. Dit meldt NRC Handelsblad. Met het besluit is nog een kans verloren gegaan voor Bouterse.

De president van Suriname wilde met de heropening aantonen dat hij in 2000 ten onrechte in Nederland is veroordeeld. Bouterse kreeg toen elf jaar gevangenisstraf wegens cocaïnehandel. Met het verzoek tot heropening wil Bouterse in totaal vijf en vijftig officieren van justitie, politieagenten, inlichtingenofficieren, medeverdachten en voormalige ministers laten verhoren. Het OM zou hebben geknoeid.

Volgens de rechtbank kan een strafrechtelijke veroordeling niet aangevochten worden met civiele middelen. Een getuigenverhoor wordt juridisch gerekend tot de civiele middelen. Een strafrechtelijke veroordeling is alleen via voorzieningen in het Wetboek van Strafvordering aan te vechten. Bouterse heeft al drie keer een herzieningsverzoek ingediend bij de Hoge Raad. De raad heeft alle drie keren negatief beslist.

54 REACTIES

 1. Wat heeft dit ’t land Su allemaal weer gekost?? DiDiBrie gebruikt weer ’t geld van dat arme Su volk om dit soort idioterie te betalen. Waar en wanneer houdt dit op? DiDiBrie je weet donnnnndersgoed wat de waarheid is , keba foe lasie a sranang monie , voor de zoveelste keer is gebleken dat je deze zaak met welke advo-Ka dan ook niet zal winnen. Dus kappen nou.Plak de uitspraak aan je militair-mars. Odiiiiiiii.
  Glenny.


  Maak melding

 2. Prachtig gedaan Nederland !
  Laat het LARIEKOEK gedoe van Sandew Hira,van vergiffenis,lunch en avondmaal, niet overnemen bij jullie.
  Bouta verdient straf!~!!!
  Hij is schuldig!! Guilty !!~!


  Maak melding

 3. LEZEN!!

  De bevlieging van Dew, om na 35 jaar even snel de verwerking van ongekend leed die mensenrechtenschenders Surinamers hebben aangedaan en hun drijf-veer om ernstige strafbare feiten (moord) te plegen moet niet los gezien worden van de documentaire “Desi” die over de hoofdverdachte van de 8 decembermoorden en verantwoordelijke van vele mensenrechtenschendingen die gepleegd zijn in ons “switi Sranan”.
  Het kan toch geen toeval zijn dat Dew met Melvin Linscheer langer dan een jaar geleden een traject uitzette om over de doden te praten en te proberen de hoofdverdachte en anderen de gelegenheid te geven – buiten de instituten van de rechtsstaat – zich te verschonen, en nu een documentaire over Desi de hele dag uit te zenden waarin hij als een vredelievend persoon, levensgenieter, lieve en zorgzame vader en geweldige politicus neergezet wordt. Nee, dit is allemaal een scenario om Desi Bouterse te laten overkomen bij de samenleving, nadat hij zijn bekentenis heeft afgelegd als te zijn, de onschuldige van al het kwaad dat dit volk is aangedaan toen hij de dictator en verantwoordelijke was in de jaren tachtig. Zijn adagium was en is “It wasn’t me”.
  De bedoeling is om de samenleving te masseren, alvorens de bekentenis afgelegd wordt. Frappant is overigens in de documentaire dat de mooie kinderen overigens van de hoofdverdachte volledig de gelegenheid hebben om hun papa te prijzen over zijn karakter, de bescherming en liefde die hij ze geeft. Pijnlijk is natuurlijk het feit dat de kinderen van de 8 december slachtoffers nooit de kans hebben gehad ook hun vadersliefde, bescherming en warmte te krijgen. Het zou de familie Bouterse wel sieren om de kinderen erbuiten te houden vanwege het totaal voorbij gaan aan de gevoelens van de kinderen van de slachtoffers bij het zien van deze documentaire.
  Het wordt steeds duidelijker dat Desi en Dew, beiden een belang hebben die ze gemeenschappelijk nastreven, de een “het dichtgeschroeide geweten toch nog een menselijk gezicht te geven en de ander omwille van geld en aanzien” bloed in water wil veranderen”.

  R. Kalaykhan


  Maak melding

 4. Alleen in Suriname kan deze veroordeelde cokedealer en meervoudige moordenaar het volk wijs maken, door vol te blijven houden, dat hij maar iets te maken heeft gehad met drugstransporten, maar in Nederland maken ze korte metten met zo,n aardsleugenaar, die zogenaamd nooit iets verkeerds heeft gedaan, en op allerlei manieren probeerd om zijn naam te zuiveren, netals de decembermoorden, waarmee hij dacht met leugens weg te kunnen komen, door te verklaren, dat ze op de vlucht zijn doodgeschoten, totdat het forensischintituut het tegendeel bewees, en deze meervoudige moordenaar een zelfamnestie nodig had, om niet veroordeeld te worden, maar gelukkig blijft zijn naam Internationaal op de opsporingslijst prijken, vanwege een veroordeling van drugs, en daar gaat hij nooit van afkomen, dus een gevangene in zijn Eigen land blijven, en blijken er nog bosjes Surinamers trots te zijn op deze crimineel, het geeft alleen maar weer aan, hoe het gesteld is met hun princiepes, en normen en waarden.


  Maak melding

 5. Off topic

  Baboeram ‘liegt of het gedrukt staat’
  21 Oct, 15:29
  foto

  De afgelopen dagen zijn we weer getrakteerd geworden op de Clean Bouterse columns en de door de Staat betaalde en nationaal uitgezonden persconferenties van ene inmiddels bekende Dew Baboeram. Het is dan ook weer tijd voor en korte evaluatie van de vorm, de inhoud en het doel van Baboeram zijn Clean Bouterse Project.

  Organisatorisch onvermogen
  Wie Baboeram vanaf het begin volgt zal ontdekt hebben dat hij schittert in organisatorisch onvermogen. Het begon met een gedoe over beeldopnames, waarvan Baboeram ons verzekerde dat er in die opnames niet geknipt zal worden. Nu deelt hij ons doodleuk mede dat de STVS de opnames zal maken en het auteursrecht daarom ook bij de STVS komt. Baboeram heeft dus niets te zeggen over de beeldopnamen en over wat zal worden uitgezonden.

  Baboeram had nauwelijks zijn hielen uit Suriname gelicht of zijn met veel fanfare bejubelde Surinaamse projectdrager, de heer Ramon Cumberbatch, haakte af. Bij terugkeer bleek dat de vele aangemelde vrijwilligers het ook, maar dan geruisloos, hadden laten afweten, omdat ze het vele werk niet aankonden. De ezelskar – zou ik bijna willen zeggen – wordt nu volgens Baboeram getrokken door vaste betaalde studenten van Adek, die naar ik aanneem door de Staat betaald worden.
  Maar, omdat die betaalde studenten zo ontzettend veel werk moeten verzetten, voorziet Baboeram nu reeds dat hij in tijdnood komt en heeft hij zijn Clean Bouterse Project officieel “opgesplitst” in twee delen. Het eerste deel, de zogenaamde getuigenis van Bouterse zal echter plaatsvinden zonder draaiboek. Ik citeer Baboeram:
  “Na de lunch begint het eerste gesprek. Daarna is alles open. Er is geen draaiboek anders dan lunch en avondeten. Voor de rest laten we tijden, inhoud van de gesprekken en alle andere zaken afhangen van hoe het loopt,” aldus Baboeram, die dus een regisseur is zonder regie.

  Inhoudelijke warhoofd
  Maar niet alleen organisatorisch blijkt Baboeram er niets van te bakken. Vooral inhoudelijk wekt hij de indruk een warhoofd te zijn. Eerst was de waarheid over de moord op zijn broer zijn ultieme doel, zodat hij verder kon leven zonder wrok en haat. Nu beweert hij dat “er geen garanties zijn of de waarheid rond 8 december 1982” aan het licht komt. Baboeram vindt nu dat de waarheidsvinding vooral gediend zal zijn door de vele reacties die op de getuigenis van Bouterse zullen komen.

  Ook ontdekte Baboeram recent in Zuid Afrika dat het begrip mensenrechten bestaat. Tot een maand geleden had Baboeram dat woord in verband met de 8 december moorden nog nooit in de mond genomen en sprak hij gedecideerd over processen van geweld. Die mensenrechten brachten hem op het idee om ook even een bezoekje te brengen aan de Secretaris Generaal van de OAS, omdat die reeds ervaring hebben met amnestie in Suriname in 1989.
  De Secretaris Generaal van de OAS ontvangt echter tijdens werktijd geen privé personen. De enige hoedanigheid waarin Baboeram door hem ontvangen kan worden is als speciale afgezant van de President van de Republiek Suriname, die in privé hoofdverdachte is. Maar ook als afgezant van de President geef ik Baboeram weinig kans, omdat de vorige speciale afgezant, de toenmalige minister van buitenlandse zaken Lackin, door de OAS reeds is teruggefloten.

  Pertinent leugen
  Maar het grootste inhoudelijke bezwaar tegen het Clean Bouterse Project van Baboeram zit hem in de pertinente leugen die hij verkondigt inzake de Amnestiewet 1989. Baboeram verkondigt steeds dat bij de Amnestiewet 1989 amnestie verleend is voor de gruwelijk moorden op militairen, die gepleegd zijn door leden van het Jungle Commando tijdens de Binnenlandse oorlog.
  Baboeram verwijt de 8 december nabestaanden dat zij met twee maten meten omdat zij sinds 2012 tegen amnestie zijn voor de militairen die op 8 december hebben gemoord, maar zwegen toen in 1989 amnestie verleend werd aan moordenaars van militairen. Niets is minder waar.

  Bij de Amnestiewet 1989, gepubliceerd in het Staatsblad 1992 no. 68, is volgens artikel 1 sub a, amnestie verleend voor de misdrijven omschreven in de volgende artikelen van het Wetboek van Strafrecht: 128 t/m 135a (“Misdrijven tegen de veiligheid van de staat”); 169 t/m/ 175 (“Misdrijven tegen de openbare orde: 183 en 184 (“Deelneming aan misdrijven tegen de veiligheid van de staat”).
  Het is dan ook pertinent onwaar dat bij de Amnestiewet 1989 amnestie is verleend voor moorden gepleegd op militairen, zoals Baboeram ook weer in zijn laatste column op 19 oktober 2015 beweert. Voor zijn pech kan een ieder in het Staatsblad nalezen dat Baboeram niet de waarheid spreekt en kan ik dus met recht stellen dat hij ‘liegt of het gedrukt staat’.
  Juist bij de Amnestiewet 2012 is door een wijziging van artikel 1 ook amnestie verleend voor de misdrijven omschreven in de artikelen 347, 348, 349 en 360, te weten ‘Doodslag’, ‘Moord’ en ‘Marteling’, gepleegd ‘op 7,8 en of 9 december 1982’. Men leze het na in het Staatsblad 2012 no. 49.

  Haat zaaien
  Maar waarom verkondigt Baboeram deze leugen? Het antwoord is makkelijk te vinden als we te rade gaan bij zijn laatste Woede column. Daaruit kan m.i. geen andere conclusie getrokken worden dan dat Baboeram haat aan het zaaien is tussen de 8 december nabestaanden aan de ene kant en de nabestaanden van militairen, die volgens Baboeram aan de andere kant van de barricade staan.
  Eerst probeerde Baboeram verdeeldheid te zaaien onder de 8 december nabestaanden, hetgeen hem niet gelukt is. Nu heeft het er alles van dat hij haat wil zaaien tussen de 8 december nabestaanden en de nabestaanden van militairen die volgens Baboeram vol woede zijn. Baboeram zegt hun te citeren, dat ze er genoeg van hebben om jaarlijks “te luisteren naar het geklaag van de nabestaanden van 8 december”.
  Alsof dat niet genoeg is weet Baboeram te melden dat de nabestaanden van militairen met name boos zijn op de 8 december nabestaanden “die in de media hun mond roeren: Sunil Oemrawsingh, Henri Behr, Eddy Wijngaarde, Kanta Adhin en … Sandew Hira”, zegt hij er schijnheilig bij.

  Barricaden voor Bouterse
  Nu begrijp ik waarom Baboeram voorspeld heeft dat gewapende aanhangers van Bouterse de straat opkomen en er een burgeroorlog volgt als Bouterse gearresteerd zou moeten worden. Baboeram kan dat kennelijk zeker weten omdat we uit zijn Woede column moeilijk anders kunnen destilleren dan dat hij driftig bezig is ex-militairen en nabestaanden van militairen aan te zetten om op de barricade te klimmen om Bouterse te beschermen, tegen de 8 december nabestaanden.

  Niet de 8 december nabestaanden “gokken met mensenlevens”, zoals Baboeram valselijk heeft beweert, maar Dew Baboeram is op een moreel verwerpelijke manier bezig slachtoffers en nabestaanden van grove mensenrechtenschendingen in de Republiek Suriname, die steeds plaatsvonden als D.D. Bouterse aan de macht was, tegen elkaar op te zetten. Ik ben er echter van overtuigd dat zijn snode plannen schipbreuk zullen lijden door zijn eigen leugens en die van de hoofdverdachte in de 8 december moorden.

  H.A.M. Essed
  Paramaribo 20 oktober 2015


  Maak melding

 6. Nederland kan het niet doen,omdat ze 50 miljoen moeten betalen

  Nederland kan het niet doen!
  Als ze dat doen dan moeten ze 50 miljoen aan president Bouterse betalen.
  En dan moeten ze aan het Nederlandse volk een verklaring geven wie liegt en bedriegt.

  Er moet dus een nieuwe orde in Nederland komen die alles zal moeten opbaren.

  Desiré Delano Bouterse de grootste aller tijden.
  Ik ben trots op deze bigi Surinamer.


  Maak melding

 7. @sjang
  Ik snap het. Gewoon blijven denken dat er geen geld bijgedrukt wordt en dat er geen massa ontslagen vallen en geen kwikdampen boven Paramaribo hangen. En blijven volhouden dat in Suriname de activiteiten behorende bij incest en kinderporno niet bestaan. Gewoon blijven volhouden dat Bouterse straks €50 mio gaat krijgen om familie in Nederland op te zoeken. Inmiddels ben ik iedere keer weer gelukkig wanneer hij weer de kous op de kop heeft gekregen. Gewoon jezelf voor de gek blijven houden. Dat past jou toch het beste.


  Maak melding

 8. Alleen de DWAAS en de ZOT spekken de advokatenpot….Dit geeft aan hoe het met de beperkte verstandelijke vermogens van deze dementerende bejaarde gesteld is. Miljoenen uitgegeven aan advokaten om van zijn veroordeling af te komen. Resultaat 11 jaar gevangenisstraf.
  Miljoenen uitgegeven aan advokaten voor zoontje Dino”
  Resultaat 16 jaar bajes. Allemaal geld uit de staatskas en de financieel/economische situatie van het land is precair.
  Dankzij het geindoctrineerde paarse stemvee.


  Maak melding

 9. DDB en clan blijven proberen zaken anders
  voor te stellen dan die zijn ! FROMOELOGIE !!!

  Zie de Kreet van Desi : NO SPANG MONNIE DE !
  Thans zit Sranang met een Staatsschuld van
  ongeveer TIEN MILJARD !

  Zie Desi’s verklaring na zijn Decembermassamoord :
  enkele verdachten zijn helaas “toen zij trachten te
  vluchten neergeschoten” Reeds jaren geleden is
  deze Nep-verklaring van Desi als Pertinente Leugen weggezet door DESKUNDIGEN, na bestudering van
  de gemartelde en vernielde lichamen van de
  slachtoffers en van de plekken alwaar de
  kogelinslagen op de lichamen zaten,
  als gevolg van de duizenden afgevuurde schoten !

  Thans claimt Desi al jaren dat zijn Coupgenoten,
  de Hollanders, hem ten onrechte hebben
  veroordeeld voor internationale drugshandel.
  Desi heeft al driemaal zijn recht gezocht volgens
  de regels van het strafrecht ! Telkens is zijn claim
  afgewezen door de hoogste rechters.
  De rechtsmiddelen van de verdachte
  zijn al enkele jaren geleden uitgeput !!!

  De huidige poging van Desi om via een
  CIVIELE procedure de zaak NOG STEEDS
  voor te stellen als NIET AFGEDAAN en
  nog “onder de rechter” is OPNIEUW van tafel
  geveegd !

  Desi wil de buitenwereld no steeds doen geloven
  dat deze strafzaak nog IN BEHANDELING is !
  Desi en Clan wordt eens een keer WAKKER en
  BESEF dat de Elf Jaar Cel, ONHERROEPELIJK is !

  PS : Ook inzake de nep-Desi-amnestiewet hoopt
  Desi TIJD TE REKKEN door een uitspraak van
  een nog op te richten Surinaams Constitutioneel
  Hof te ritselen.

  Helaas voor Desi, zal het OAS Mensenrechtenhof
  deze Amnestiewet spoedig NIETIG verklaren
  wegens strijd met het internationale recht !

  De vertragingstaktieken van Desi WERKEN
  binnenkort definitief NIET MEER ! Tijd om de WERKELIJKHEID/REALITEIT onder ogen te zien !

  Ondertussen zit de Republiek Sranang met een
  internationaal WANTED president
  (INTERPOL GEZOCHT) die ook nog WEIGERT
  als Hoofdverdachte van Massamoorden voor de
  Surinaamse rechter te verschijnen !

  Een president die Onze Grondwet moet bewaken en beschermen en die bij zijn eedsafleging het volgende
  belooft of zweert :

  “Ik zweer (beloof) gehoorzaamheid aan de Grondwet
  en aan alle andere wettelijke regelingen.
  Ik zweer (beloof) trouw aan de Republiek Suriname.
  Zo waarlijk helpe mij God Almachtig (Dat verklaar en beloof ik!)”
  (Zie artikel 93 van de Grondwet van de Republiek Suriname)

  TJA, ……………..


  Maak melding

 10. Klassenjustitie en gerechtelijke dwalingen bestaan echt in Nederland.Het is duidelijk dat er in Nederland vanuit de politiek invloed wordt uitgeoefend op de rechterlijke macht. De rechtszaak tegen Bouterse is duidelijk een politiek proces geweest en had in feite niets met strafrecht te maken. Ook de kroongetuige die werd gebruikt in de zaak tegen Bouterse gaf later onder ede toe dat hij had gelogen om zijn eigen huid te redden. In ruil voor een bekentenis tegen Bouterse kreeg hij strafvermindering. Zwart op wit bewijzen tegen Bouterse zijn er nooit geweest. Onderzoeksrapporten waren ondeugdelijk en belastende verklaringen werden gemanipuleerd zodat Bouterse als schuldige moest worden aangewezen.

  Mijn inziens wordt het de hoogste tijd dat er wat moet gaan gebeuren aan het zelfreinigende vermogen van de Nederlandse rechtspraak. Men moet de deontologische regels over sommige rechterlijke uitspraken gaan herbekijken.Corruptie komt binnen de Nederlandse rechtspraak ook voor. Er zijn genoeg voorbeelden die aantonen dat er heel veel fouten zitten
  in de Nederlandse rechtspraak.


  Maak melding

 11. Is dat het schijnheilige achterhoofd van bisschop Steve dat ik op de foto zie? Misschien moet awari domri Steve harder zijn best doen en vaker een goed woordje doen voor zijn baas bij ‘de goede man daarboven’. Blijkbaar komen er de laatste tijd storingen voor op de directe verbinding die de Steve beweert te hebben met ‘die goede man daarboven’; de problemen waar baas de laatste tijd mee te maken krijgt, volgen elkaar steeds sneller op, het zou daarom geen slecht idee zijn als Baas van de bisschop ging eisen dat de schadeloosstelling die de bisschop ontvangt, in zijn geheel gebruikt moet worden om zijn beltegoed op te waarderen.


  Maak melding

 12. Voor de Desi-slapende-slaafjes :
  Een strafrechtvonnis wordt aangevochten
  volgens de regels die daarvoor in de
  strafwetten zijn vastgelegd !
  Desi heeft al DRIE keer om Herziening van
  zijn vonnis verzocht via de strafrechtelijke weg,
  via een verzoek tot HERZIENING !

  Deze verzoeken zijn allen gemotiveerd
  AFGEWEZEN door de rechters !

  Desi heeft mr Weski gevraagd TOCH via de
  CIVIELE weg nog een poging te doen een
  Strafvonis ongedaan te maken !

  Een ONZINNIGE en NIET-logische keuze,
  want men stapt naar de verkeerde rechter !

  En natuurlijk krijg je een HARD NEE !!!

  Weski is niet dom en doet deze procedure
  waarschijnlijk op uitdrukkelijk verzoek van
  het veroordeelde Staatshoofd DESI, die
  dan aan derden kan vertellen dat ZIJN
  VEROORDELING tot ELF JAAR
  ONVOORWAARDELIJKE gevangenisstraf
  nog niet DEFINITIEF is.
  In feite schaamt Desi zich verschrikkelijk voor
  zijn daden en weet dat hij geisoleerd is/leeft
  vanwege zijn strafblad en het feit dat hij HOOFDVERDACHTE is in een
  MASSAMOORD-proces !

  Van Klassenjustitie of gebrek aan bewijs
  is in de Desi-drugszaak GEEN SPRAKE.
  Desi is pertinent niet alleen veroordeeld
  op basis van de verklaring van EEN getuige !

  Evengoed zou iemand kunnen stellen dat
  deze getuige na de strafzaak door DESI
  en clan is omgekocht om plotseling zijn
  verklaring te wijzigen !

  PS : Als het om daden van Desi gaat is
  STEEDS iets mis met ANDEREN,
  of met ANDERE ZAKEN of met
  INSTANTIES, voorbeelden : de Krijgsraad,
  de rechtbanken, de Hoge Raad, de advokaten
  van de heer DUIKER, PL en ABOB voor ontstaan
  van de Mega-staatsschuld, de Amerikaanse
  staat in de zaak van crimineel DINO,
  etcetera etcetera !

  Desi ’s dochter (zonder voldoende opleiding) is
  onlangs door een MARSMANNETJE benoemd
  tot Staatsadviseur, salaris 20.000 Per MAAND !

  Slapende Surinaamse slaven OPEN UW OGEN !

  Stop the slavery !!!


  Maak melding

 13. Moet er een zuiveringsactie plaatsvinden in Suriname ja dan nee
  Brunswijk e.a. schuldig ja dan nee
  Bouterse e.a. schuldig ja dan nee
  Amnestie voor beiden e.a. ja dan nee
  Amnestie voor Brunswijk e.a. ja dan nee
  Amnestie voor Bouterse e.a. ja dan nee
  Heeft Venetiaan zich schuldig gemaakt aan terroristische activiteiten ja dan nee
  Vindt u de handelingen van H. Essed en D. Baboeram op het Surinaams grondgebied terecht of onterecht, ja dan nee

  Als wij Surinamers onze verstand niet gebruiken zullen er rare dingen in dit land gebeuren.
  De twee belangen van de gasten zijn op scherp gericht en niet bevordelijk voor dit land.

  Landgenoten wij kunnen en mogen niet meer langs de kantlijn staan kijken want het geduld van de gemeenschap wordt nog steeds op de proef gested door Nederland en de Surinaamse Nederlanders.
  Nederland heeft het nog steeds voor het zeggen in dit land.


  Maak melding

 14. RobG

  “Mijn inziens wordt het de hoogste tijd dat er wat moet gaan gebeuren aan het zelfreinigende vermogen van de Nederlandse rechtspraak”

  Aldus de gerespecteerde expert op het gebied van recht en gerechtigheid, en een fan van de onafhankelijke rechtspraak in bananenrepubliek Suriname…


  Maak melding

 15. Kom op Wil zijn handen schoon wassen van drugs (onmogelijk)
  En zijn handen schoonwassen van bloed (ook onmogelijk)
  Maar goed wanneer gaat deze mand beseffen dat hij geen heilige is en dat die niet zalig verklaard gaat worden.


  Maak melding

 16. beste RobG

  Ik kan niet in het hoofd van de rechters kijken en het gepresenteerde bewijs overzien. U kunt het ook niet.

  Het is echter wel een feit dat de verdachte/ veroordeelde Bouterse zich heeft laten assisteren door de slimste advocaten en deze hem niet vrij hebben kunnen pleiten.

  Het valt mij als buiten staande op dat mevrouw Weski, haar status onwaardig, nu twee maal geblunderd heeft en verloor.

  Nu heeft ze met een civiele zaak in proberen te breken in tot het hoogste niveau verloren zaak. Haar handelen is slechts voor de Surinaamse buhne en haar bankrekening.


  Maak melding

 17. Ga helemaal stuk van het lachen. Bouta is desperate. Case closed …. next

  Ps een beetje vent onder gaat zijn straf. Maar goed Bouta is ook geen vent maar een lafaard.


  Maak melding

 18. Meneertje had gehoopt op een iets andere uitslag.

  Mevrouwtje heeft hem van alles wijs gemaakt: ”Moet kunnen, we gaan aan de slag en ik maak gehakt van ze. 50mil zullen ze moeten betalen. Mijn factuur is maar 5 mil” 🙂 🙂

  Deze man beschouwd Suriname als zijn privé- huishoudboekje. Al zijn kosten haalt hij gewoon uit de staatskas.

  Mochten ze gesjoemeld hebben, pech gehad!
  Voorlopig heb jij nog geen dag gezeten, daar moet je het maar mee doen.


  Maak melding

 19. Jojo, er zijn bepaalde krachten in Nederland die willen voorkomen dat er een herziening komt van de rechtsgang in zake Desi Bouterse. Het is allemaal zo doorzichtig hoe de gerechtelijke autoriteiten in Nederland zich door allerlei bochten wringen om een heropening van de zaak te voorkomen.

  Het is duidelijk dat de zwakke kanten van het Nederlandse rechtssysteem met geweld onder de tapijt worden gehouden. De advocaten van de heer Bouterse moeten mijn inziens het recht hoger gaan zoeken. Ik denk hierbij aan de hogere rechtspraak-instanties, dus rechtscollege’s die boven de Nederlandse wet/recht staan.


  Maak melding

 20. RobG “De advocaten van de heer Bouterse moeten mijn inziens het recht hoger gaan zoeken. Ik denk hierbij aan de hogere rechtspraak-instanties, dus rechtscollege’s die boven de Nederlandse wet/recht staan”

  Je bedoelt God of een amnestiewet?

  je bent echt volkomen gestoord.


  Maak melding

 21. @Henk Molenaar

  Het hoogste (personen)gerechtshof in de wereld is: Het Internationaal strafhof in Den Haag
  Daar is bouta meer dan welkom 🙂 🙂

  ‘Het Internationaal strafhof is een permanent hof voor het vervolgen van personen die verdacht worden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden zoals deze zijn omschreven in het statuut.’

  Anyhow hij is welkom in Den Haag; we hebben Interpol, Het International Criminal Court, verschillende tribunalen, etc. etc.


  Maak melding

 22. @Marbonzu, ik vind je reactie zeer zwak, zelfs aan de zielige kant. Laat het voor je duidelijk zijn. Ik heb een Nederlands paspoort en ik ben geboren op het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden. De advocaat van de heer Bouterse, mw Weski heeft ook een Nederlands paspoort en zij is ook geboren op het grondgebied van Nederland. Zeg tegen maar tegen haar dat ze moet opdonderen.

  Trouwens het recht, de rechtspraak, de rechtsvorming,enz. heeft ook mijn belangstelling. Mensen die me kennen weten dat ik geen gebakken lucht sta te verkopen.Ik wil niet opschepperig doen, maar ik heb mijn leven op het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden nuttig gebruikt. Tot heden ben ik nuttig inzetbaar voor de samenleving. Ik word er ook naar beloond.


  Maak melding

 23. Rechtssysteem Nederland, NIE GOED vlgs
  Bouta en clan ! Corrupt/Klassenjustitie !

  Rechtssysteem Sranang : NIE GOED vlgs
  Bouta en clan !
  MI NO E KOME, MI FREDE !
  BEWIJZEN LAI TOEMSIE !
  Massamoord HEBI !
  DANG FA MI E KOME !

  PS : De ZEEUWSE Desi met Hollands
  paspoort, heeft ons Land vernietigd met
  een KOLONIALE COUP, gepleegd met
  Advies en in Samenwerking met de
  Nederlanders ! Kolonel Valk bedankt !


  Maak melding

 24. Sjang,wij hebben rechters met ballen.Dat geld is wat het volk tegoed heeft,dat jij een domme Chinees bent die niks heeft te zoeken in mijn vaderland daar kan je niks aan doen,Jou soort zoekt alleen regeringen die omkoopbaar zijn.Ik vind dat spleetogen uit Suriname moeten gezet met een boot.En kom mij geen ka vertellen ik ben 3x per jaar in Su voor arme kinderen zorgen,in jou vaderland worden kinderen vermoordt.En waarschijnlijk weet ik meer dan jij over jou land van afkomst.Ziek ben je in kop als men DB een goed mens vind.


  Maak melding

 25. SRAFU, jij bent ook bij die club die Hollanders de schuld geven,wel laat mij jou vertellen dat jij en de rest geen ka wet en hoe het zit Bouterse is gewoon een moordenaar en drugsbaas.Jij bent waarschijnlijk blind en doofstom.Het is dat je in Su geen rechters met ballen hebt, het is een elite club die aan vriendjes politiek doet.Wat weet men nou in Su over mensen rechten en rechten voor kinderen,door klootzakken als jij bent en waarschijnlijk je ouders ook gaat Suriname nooit vooruit komen.Maar maak je niet druk zelfs DB en klootzakken als jij komen aan de beurt.


  Maak melding

 26. @sjang
  wat een schijtluizenreactie. iedereen die hier reageert is in suriname geboren. het voordeel van ons is dat wij zelf mogen beslissen wat wij willen. hier staan of daar gaan. wij gebruiken ons eigen brein. wij gebruiken niet het bouterse brein, want daar komen alleen maar kwikdampen uit en je weet hoe gevaarlijk die zijn.


  Maak melding

 27. @srafu

  desie heeft heel veel verklaringen gegeven voor het gemoord op 8 en 9 december. 1982. een die mij altijd is bijgebleven is: “… en nu even een “sideline”,…. die en die zijn dood”.

  hij heeft de moord op zijn tegenstanders een “sideline” genoemd. en nu huile huile doen? karma is a biatchje.


  Maak melding

 28. Marbonzu, over lafaards gesproken, ik noem dat de vocale oppositie, ha..ha………….! De echte lafaards zitten in Nederland, met een grote mond op een veilige afstand, de heer Bouterse en de NDP anoniem te bestrijden. Mannen met ijzeren ballen en vrouwen met een woelig gevulde pit (dat zelfs de grootste slagschip vergaat) gaan naar Suriname om daar in het land de heer Bouterse en zijn NDP te bestrijden. Zo simpel is dat.

  De oppositie in Suriname heeft menskracht nodig om de NDP te bestrijden en om de verkiezingen te winnen. Pakken jullie toch je biezen om de gelederen daar in het land te versterken. Maar het mooie is………..? Als het erop aankomt geven jullie niet thuis.


  Maak melding

 29. Vrijspraak decembermoorden door de stomme paarse bende en nu nog de cocaïne zaak en de weg is vrij voor koningschap.
  Vraag mij af of dit ook mogelijk is voor dino in Amerika you never know met de klote advocaten hier!


  Maak melding

 30. Geef een reactie,
  op de handelingen op dit net, dat niet goed zijn bevonden en in de prullenmand zijn beland. Ik heb nergens op de pagina kunnen lezen wat niet mag. Maar ja als men vindt dat mijn reactie niet aan de gestelde (verborgen) eisen voldoet dan maar op de blacklist plaatsen.
  Ik ben al zoetjes aangewend op dit soort onbeleefdheid
  Ik weet ook dat men je gewoon wegpest, wat zeker niet door beugel kan.
  Gr, Interpol


  Maak melding

 31. @Ingi U leest en of interpreteert mijn postings
  verkeerd ! Nederlandse staat is MEDE-schuldig
  aan de vernietiging van Onze RECHTSSTAAT, als
  medepleger van de Staatsgreep !

  De hoofdschuldige is DDB (Zeeuwse afkomst) die
  ook Hoofdverantwoordelijke is voor de
  Massamoorden op Onschuldige Ongewapende
  Sranang staatsburgers !

  ER WAS GEEN REVOLUTIE IN SRANANG,
  SLECHTS ONDERDRUKKING Sranang-
  VOLK DOOR DESI en zijn MILITAIRE BENDE !!!

  Nederland zal sowieso via Schadevergoedingen
  aan Ons Volk moeten BOETEN voor hun
  aandeel in de coup en de daardoor ontstane schade !

  PS : De Nederlandse Immigratie en Naturalisatie
  Dienst , de IND, heeft het persoonlijke dossier van
  DDB tot staatsgeheim gemaakt, omdat daaruit
  blijkt dat DESI de Nederlandse Nationaliteit bezat
  tijdens en na de coup !

  DDB zou als gevolg daarvan IN NEDERLAND
  oa berecht moeten worden voor de MOORD
  op de journalist FRANK WIJNGAARDE, die de
  Nederlandse nationaliteit bezat !
  Frank is een van de 8 December HELDEN !!!

  De COUP van DESI was een KOLONIALE COUP !!!

  Dussss……. Desi en Nederland doen zich voor als
  VIJANDEN, terwijl BEIDE partijen belang hebben
  bij het geheim houden van de betreffende archieven !!


  Maak melding

 32. @ RobG, de echte lafaards zitten in Nederland, met een grote mond op een veilige afstand.

  So trough, dat geldt dan voor jou in ieder geval, toch nog een beetje zelfkennis, maar daar houdt het dan wel mee op.,

  Ik vraag me af wanneer jij zelf nog in het door jou zo geliefde Suriname bent geweest om daar zelf eens de werkelijkheid van de dag daar mee te maken


  Maak melding

 33. RobG…

  Het paarse bloedmonster DDB gaat het niet lukken om in Nederland aan zijn begane misdaden te ontkomen. Zelfamnestie doen ze aan de Noordzee niet aan.

  Daar wordt nog, zoals het hoort, RECHT GESPROKEN, en niet, zoals hij gewend is EIGEN RECHTER spelen.

  Laat hij zich melden bij Interpol en/of het Internationaal Strafhof…gaan we zien wat er mijn zijn bluf gebeurt, maar daar is dit miezerige sergeantje te LAF voor.

  Het verbaast mij dat jij vanuit achterstandsflatje zo begaan bent met dat narcotica-landje van je. Koop van je uitkering een enkele reis naar land van herkomst en laat daar zien dat je als revo-kleuter mogelijk iets kan bijdragen aan ontwikkeling.

  Je land en jezelf daar ontwikkelen…voor beiden goed. Win-win situatie.


  Maak melding

 34. waarom stuurt desie zijn billen maat Kanhai niet naar den haag om zijn zaak te bepleiten..

  hij kanhai is toch zijn advocaat die alles doet voor hem desie..

  eventueel kan hij samen met desie afreizen naar den haag om samen de zaak aan te spannen..

  hij beschikt toch over een privé vliegtuig de s.l.m.


  Maak melding

 35. Hans, ik ben meer Surinamer dan vele van jouw oppositionele clubgenoten die pretenderen haast elke week op bezoek te zijn in Suriname.Deze figuren laten geen moment onbenut om in de diverse media het land Suriname door het slijk te halen.
  Deze nestbevuilers denken hiermee indruk te maken. Het trieste hiervan is dat deze nestbevuiler alle ruimte krijgen in de Nederlandse media om het land Suriname bij het publiek zeer negatief te portretteren.Foei toch, foei toch!!!!!!


  Maak melding

 36. RobG “Het trieste hiervan is dat deze nestbevuiler alle ruimte krijgen in de Nederlandse media om het land Suriname bij het publiek zeer negatief te portretteren.Foei toch, foei toch!!!!!!”

  Vind je dat triest Paarse Gek?


  Maak melding

 37. Vindt u de handelingen van H. Essed en D. Baboeram op het Surinaams grondgebied terecht of onterecht.
  Als wij Surinamers onze verstand niet gebruiken zullen er rare dingen in dit land gebeuren.

  De twee belangen van de gasten zijn op scherp gesteld en niet bevorderlijk voor dit land.
  Landgenoten wij kunnen en mogen niet meer langs de zijlijn staan kijken hoe ons land te grabbel wordt gelegd door de vreemdelingen.

  Nederland en de Surinaamse Nederlanders maken zich geen zorgen over ons maar over hun eigen belang.


  Maak melding

 38. RobG
  U vergist zich weer eens door de regering, de president met het volk en het land te verwarren.
  U handelt dictatoriaal aangezien u naders denkenden beschuldig van iets wat ze niet doen of wat u zelf en mede standers even harde doen.

  velen gaan in op de feiten en stelen vast dat de vorige regering er een puinhoop van gemaakt heeft. Dat is niet het land of het volk maar de gekozen vertegenwoordigers die zich laten manipuleren door een vrij kleine clan met prive belangen.

  Slechts de door de huidige regering gepresenteerde feiten geven het gelijk aan van wat u nest vervuilers noemt.

  Neem de Schuld die na 5 jaar 3 maal hoger is dan bij de aanvang van de regeer periode.
  Neem de deviezen voorraad die verdampt terwijl er 4 jaar record inkomsten waren voor deze regering.

  Zie alle corruptie schandalen met man en paart die boven kommen drijven welke de afgelopen 5 jaar op zijn zachtst gezegt optimaal met rust gelaten zijn.

  Zie de enorme groei in Lantiwerkers. een toename die ongeveer overeenkomt met het aantal extra stemmen.

  Zie de milsukte projecten.

  Zie de devaluatie en het gebrek aan groei. De groei van de afgelopen jaren werd gecreëerd met opgepompte begrotingen en devaluatie.

  Nee de mensen die u aanspreekt op nest vervuiling geven een duidelijk beeld weer van de prestaties van deze regering. De regeringen Bouterse maken het land tot een lachtertje een plek om je voor te schamen.


  Maak melding

 39. Definitie NESTBEVUILER in de Slaven-ogen van
  de Slapende-Desi-slaaf-ROBJE-G .

  NESTBEVUILER is volgens Robje iemand die :

  — NIET APPLAUDISSEERT bij een NDP-
  staatsschuld van TIEN MILJARD !

  — NIET APPLAUDISSEERT bij de verdwijning
  van reserves en valuta van de staat !

  — NIET APPLAUDISSEERT bij de NIET
  GEBOUWDE 18.000 woningen etc !

  — NIET APPLAUDISSEERT bij de zoveelste
  ONNODIGE miljoenenlening van DESI !

  –NIET APPLAUDISSEERT bij de zoveelste
  CORRUPTIE-zaak !
  Anti-corruptiewet e kome !

  –NIET APPLAUDISSEERT bij de aanname
  door DNA van een met de Grondwet strijdige
  Nep-amnestiewet !

  — NIET APPLAUDISSEERT wanneer Desi
  stelt dat de USA via een COMPLOT Dino
  in de val heeft gelokt !

  –NIET APPLAUDISSEERT wanneer de door
  Desi geopende cassave-producten-fabriek,
  niet blijkt te produceren !

  — NIET APPLAUDISSEERT wanneer na de
  eerste steenlegging door Desi, blijkt dat het
  nieuwe ziekenhuis er NIET KOMT !

  — NIET APPLAUDISSEERT wanneer Desi
  bij de VERKEERDE Rechter tracht een
  ONHERROEPELIJK STRAFVONNIS van
  ELF JAAR DJARI, ongedaan te maken !

  Snapt u de slapende-Desi-slaaf-Rob nog ?????


  Maak melding

 40. De Gemachtigde van de nabestaanden van het 8 december strafproces Mr. Hugo Essed werkt pro deo
  Dit betekend dat de Nederlandse staat op zich heeft genomen de kosten van de nabestaanden op rechtsbijstand gedeeltelijk of volledig te betalen.

  Ik denk dat de raadsman Hugo Essed een fout heeft begaan om te zeggen of laten doorschemeren dat hij voor nul centen werktverricht voor de nabestaanden. In feite is dit prive kosteloze rechtsbijstand van de jurist Hugo Essed bij wet in Nederland juridische verboden.

  De naam van de jurist G.Spong is niet bij deze genoemd en betekend dus dat deze buitenschot is gehouden. Maar hoe is het verder gesteld met de overige vijf zoals:
  Maria Vos en Forst wijlen Mr. Freddy Kruisland; Mr.Rakesh Gangaram Panday en Mr. Stanley Marica. Het vreemde van Mr. Hugo Essed is dat deze de Nederlandse
  nationaliteit bezit plus de nabestaanden. Wie zegt mij dat Mr. H. Essed voor nul centen juridische bijstand
  verleent of probeert hij de wetten in Nederland te omzeilen en zich in Suriname heeft gevestigd.

  Naar alle waarschijnlijkheid wordt deze man misbruikt door de Nederlandse staat, wat ook zo vreemd overkomt is dat Ingrid en Hugo Essed (spreken dezelfde taal) zijn van dezelfde hout gesneten.

  Wat ook vreemd bij mij overkomt is dat wijlen de Hr. Humphrey Keerveld hoofdredacteur van de rode Surinamer de boezem (kameraad demokraties volksfront DVF) vriend van Mr. H.Essed is geweest. En in 1981 op een zeer gehemzinnige wijze vermoord werd in Guyana en nooit werking van gemaakt om dit te laten onderzoeken. En treedt zelfs tot de volksmilitie om gewapend Cyriel Daal de schrik aan te jagen om van miningen te veranderen.
  Deze man komt bij over als een avonturier en een onrustig mens.

  Wat ook zo opmerkelijk is is in het programma van de journalist/programmamaker Henk van Eyck
  To The Point waar de jurist H. Essed alle ruimte wordt aangeboden zijn misnoegen te uiten op de verdachten van de acht decembergebeuren. Er blijkt nu voor de zoveelste keer weer hoe de media selectief te werk gaan.Waar blijft de objectiviteit bij de media.

  Vrijheid van meningsuiting heeft ook grenzen en als er misbruikt hiervan wordt gemaakt dan zal de minister
  dat hiermee belast is moeten ingrijpen voordat dit te laat is.
  de Heer D. Baboeram e.a.te bespreken in het programma to the point vind ik ongepast en ontoelaatbaar. Woorden worden letterlijk in de mond van de jurist gestopt en vragen zijn onbeantwoord gebleven.

  Wat men ook denkt of vindt van de Heer, Dew Baboeram is flauwekul, alleen het gebaar dat deze man gemaakt heeft om naar een oplossing te zoeken is een hoogwaardige menselijke beschaving, dat velen met een oermenselijk mentaliteit zich ziet zouden kunnen opbrengen.

  Geen mens heeft ooit van nature zijn vijanden liefgehad. Onze vijanden liefhebben is een overwinning op al onze natuurlijke neigingen en emoties. Deze agapè is in feite
  het vermogen om het onbeminnelijke te beminnen, om mensen lief te hebben die wij niet graag mogen.

  De nabestaanden hebben zich laten meesleuren in de politieke vaarwateren van de Nederlanders dat Bouterse niet lusten, maar ja dit moeten wij ook respecteren. Wat zo jammer is is dat de Surinamer VHP(chan santokhi) het spelletje ook mee speelt met de gelukzoekers als Henry
  Does en Romeo Hoost. Ach wie kent R.Hoost niet met zijn grootdoennerij een geboren (misleider) leugenaar van de eerste uur.Beiden zitten nu op de kont bij Chan Santokhi(VHP) te likken.

  Het verhaal over de
  Decembermoorden/Decembergebeurtenis is tot stand gebracht met medewerking van de nu wijlen ex
  president Henk Chin a Sen en consorten. Roy Horp en de rest zoals Jan Sariman (verslaafde gokker en oplichter) e.a.
  zijn figuranten en niet te vergeten de Piratenzender van de Raad voor de Bevrijding van Suriname.


  Maak melding

 41. Off Topic:

  Dollarkoers gestegen naar SRD 3,84

  De wisselkoers voor de US dollar is gestegen naar SRD 3,84. De straatkoers is nog hoger. De vraag naar vreemde valuta blijft toenemen. Voor de euro wordt SRD 4,25 neergeteld. De verkoopprijs is SRD 4,33.

  Dat voorspel ik al maanden. Voor de kerst is de koers 1: 6

  Back tot the 80ties

  Met dank aan ‘vrijheidsstrijder, revolutionair en vader des vaderlands’ Desii Bouterse die elk dag de neergang van de SRD probeert tegen te houden door voor honderdduizenden euro’s en usd te interveniëren.

  Ondertussen draaien de persen overuren om waardeloze srd’s over de markt heen te strooien,


  Maak melding

 42. Jojo, jij kijkt met een bril van haat en jaloezie naar deze regering. Jij verkondigd letterlijk de mening van NPS, VHP, PL,enz. Je fungeert als spreekbuis van de oppositie. Ik kijk met een helikopter view en in detail naar de economische vraagstukken van Suriname. Suriname heeft een open-economie.

  Het land drijft veel handel met landen in de regio en daarbuiten. Suriname heeft een import-economie hetgeen inhoudt dat de voornaamste goederen voor gebruik in het land worden geïmporteerd uit het buitenland. Economische problemen van andere landen hebben ook effect op de economie van Suriname. Inflatie in Amerika, China, Brazilië,enz.enz wordt ook geïmporteerd door Suriname. Bijna alle grondstof exporterende landen kampen met grote afzet problemen.

  Haast alle Zuid Amerikaanse landen worden thans geconfronteerd met een economische neergang. Ook Suriname ontkomt niet aan deze teruggang in de economie. In Suriname is de overheid daardoor gedwongen om de tering naar de nering te zetten.

  M.b.t. de corruptie in het land kan ik kort zijn. Het zijn nog altijd NDP ministers die deze tientallen-jaren-lange corruptieve praktijken van hogere en middelbare ambtenaren aan het licht brengen. Bijna 98% van de ambtenaren die in bleekwater worden gedompeld en die thans gedwongen thuis zitten door corruptie, zijn in dienst getreden voor de eerste regering Bouterse. Tijdens de eerste regering Bouterse is er geen grote bijltjesdag geweest. Haast alle ambtenaren bleven op hun post zitten. Laat dit duidelijk zijn. Met populistische retoriek over de regering Bouterse komt met niet ver.


  Maak melding

 43. Wacht, deze snap ik niet. Hoe kun je nou meer Surinamer zijn dan een ander? Hoe ziet dat eruit en hoe voelt dat? Wat zijn de condities waar je aan moet voldoen?
  Mag iemand die in Nederland (ook op veilige afstand) woont en trots pocht over zijn Nederlands paspoort – zoals RobG – dat ook zeggen?

  Ben ik ook nog een echte Surinamer? Waar begint het Surinamer zijn en waar eindigt het? Geen flauw idee.

  1 van de weinige dingen of misschien wel het enige dat betweter RobG een keer goed zou kunnen uitleggen.


  Maak melding

 44. Beste RobG

  Ik ben op niemand jaloers. Men is verantwoordelijk voor de eigen daden en niet iemand anders.
  U kijkt niet met een helikopterview naar de situatie van het land maar met enorme oogkleppen op.

  u oogkleppen ontnemen u het zicht hoe hoog uw helikopter ook stijgt.

  Nu roept u dat Suriname een import economie is. Onzin Suriname is een grondstoffen economie die afhankelijk is van de wereld markt. Suriname exporteerde onder Venetiaan (bij veel lagere prijzen) meer dan er geïmporteerd hoe is immers de deviezen voorraad ontstaan.

  Dit is heen propaganda maar het constateren van een feit.

  De regering Bouterse heeft het surplus aan inkomsten in 2010,2011, 2012 en 2013 niet planmatig beheert maar verspilt aan van alles en nog wat maar niet aan vooruitgang, stabiliteitsfonds etc.
  Ook dat is een feit en geen propaganda.

  Ten aanzien van wel of geen bijltjes dag. Onder Bouterse 1 barste het ook van de verplaatsingen en ontheffingen. Er is niemand blijven zitten van de oude partijen op de plaatsen met de grote cashflow. Dat is juist de reden waarom het fout gaat en er vervanging op vervanging plaats vond.
  Bouterse 1 heeft 5 jaar gehad om goede mensen te vinden en het is hem niet gelukt, Nu offert Bouterse 2 haar eigen mensen op als zwarte schaap en schuldigen.

  Waar kwam Vasseur vandaan om een voorbeeld te noemen.


  Maak melding

 45. Onder deze Paarse gek is de hinderlijke en nietszeggende termilogie ontstaan als dooddoener: vanwege gewijzigde beleidsinzichten” nog nooit is er zo met de botte bijl gehakt als de eerste regering van die idioot en nu ook weer dezelfde voorstelling van het paarse cabaret !kijk maar uit !


  Maak melding

 46. Ja hoor daar gaan we allemaal weer…… FEIT IS DAT BOUTERSE GELIJK HEEFT EN ECHT ONTERECHT IS VEROORDEELD. Heropening van deze zaak zou getuigen van een bananen republiek in NL wat het ook is. Een groot corrupte bende. Als de rechter van het HR zo onafhankelijk waren dan hadden ze het belang ervan meegewogen dat iemand ten onrechte is veroordeeld, nu president van Suriname is en van alle blaam gezuiverd wil worden.

  Stelletje corrupte bende van rechters en justitie mensen in Nederland is misselijkmakend.

  Het is dan voor een ieder die geen kaas van gegeten heeft makkelijk te zeggen dat Bouterse terecht is veroordeeld, maar ik kan u garanderen dat Bouterse, onze president geheel ten onrechte is veroordeeld.

  Deze zaak is eigenlijk zo klaar als een klontje, maar het Nederlands gezicht moet gered worden en Bouterse moet hangen.

  Erg makkelijk he rechters van de HR??? Erg makkelijk het verzoek af te wijzen. Maar als u recht doet en echt de aardse rechter bent die onafhankelijk oordeelt:

  Waarom leest en luistert u niet naar de aangedragen stukken die in dit verzoek ten grondslag liggen?????

  Een groot rotzooi is het dus in Nederland.

  Waarom kijken de rechters niet naar de bewijzen die uit België zijn verkregen? Waarom werd alle ontlastende informatie uit het strafdossier bij de veroordeling buitenbeschouwing gelaten en niet eens aan de rechter voor gelegd?

  Laten we niet met ons allen lopen oordelen zonder deze zaak te kennen.

  Een ieder heeft haar goede en minder goede kanten, ook Bouterse, dus als we modder zoeken om te gooien…..?


  Maak melding

 47. De Hoge Raad in Nederland heeft de ONZIN-
  argumenten van van Desi, met redenen,
  gemotiveerd, van de hand gewezen !!

  DRIEMAAL met dezelfde KUL-verhalen komen
  aanzetten, zal in een RECHTSSTAAT
  niet werken !

  Desi beroept zich op rechten en mensenrechten
  die hij anderen KEIHARD heeft ONTNOMEN en
  nog steeds ONTNEEMT ! (Recht op Leven oa)

  Zie ook zijn GROTE VREES om voor de
  KRIJGSRAAD van SRANANG te verschijnen !

  Maar hij wil wel in dezelfde staat de president
  spelen !!

  Een president die de wetten van het land NIET
  GEHOORZAAMT en de GRONDWET van Ons
  land VERTRAPT met een NEP-Amnestiewet !

  PS : RECORD van pres Desi : EEN PRIVE-
  AMNESTIEWET laten goedkeuren, die
  HONDERD PROCENT STRIJDIG MET
  DE EIGEN GRONDWET !!!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.