VHP naar de rechter om dissidenten PL

15

PARAMARIBO, 31 jul – De Verenigde Hervormings Partij, VHP, begint een kortgeding tegen het Centraal Hoofdstembureau. De partij van Chandrikapersad Santokhi heeft het gehad met de verkiezingsautoriteit. Die bijt zich vast in een standpunt.

Volgens het Centraal Hoofdstembureau is er geen wettelijke grond voor het inzetten van een vervangingsprocedure. Het betreft de dissidente parlementariërs Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan van Pertjajah Luhur. Hun partij heeft hen terug geroepen, vanwege weerspannig gedrag. Zij zouden dan vervangen moeten worden door de eerstvolgende kandidaten op de kieslijst van V7.

De voormalige verkiezingscombinatie had onder meer een VHP geplaatst als eerstvolgende kandidaat. De VHP wil zijn eigen kandidaat nu in het parlement en is dus ontevreden. “Volgens de regels dient het Centraal Hoofdstembureau slechts de vacature in te vullen. We zijn op zoek naar recht en hebben ook een belang in deze zaak”, zegt VHP-bestuurslid Mahinder Rathipal tegenover de Ware Tijd.


15 REACTIES

 1. De VHP is van de pot gerukt! met Santhokie in de voorhoede.
  als de regering niet luistert stapt de vhp eruit. zit de vhp in de regering?

  http://www.dbsuriname.com/dbsuriname/index.php/chan-santokhi-vhp-uit-fep-als-regering-niet-luistert/

  Dagblad suriname, van 31 juli 2015.

  Het feit dat de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) besloten heeft om ook zitting te nemen in het Financieel Economisch Platform (FEP) moet niet betekenen dat de regering zonder goed onderbouwde reden kan weigeren haar gegeven advies op te volgen. Het moment dat de regering de goede adviezen niet meer opvolgt, zal de oranje partij overwegen om uit het platform te stappen. Dit zegt partijvoorzitter Chan Santokhi, die tevens fractieleider van de VHP is in het parlement. Santokhi zegt dat via partijlid Stanley Raghoebarsing, die zitting heeft in de FEP, getracht zal worden de gemeenschap zoveel mogelijk te informeren over de besluiten die worden genomen. ‘Wij kijken welke maatregelen men wenst te treffen, maar wij gaan als VHP alles doen dat de gevoelens van de samenleving ook daar gehoord zal worden. Op het moment dat men niet naar ons zal willen luisteren, zullen wij overwegen uit het platform terug te treden, omdat wij daar zitten om op te komen voor de belangen van het volk’, stelt de politicus

  VHP is waakhond tegen slecht beleid
  Santokhi geeft aan dat de partij vanaf 26 mei reeds aangegeven heeft geen regeerverantwoordelijkheid te willen delen. De beslissing om toch via een ander model technisch advies te geven, heeft de bedoeling om te waken voor het desastreus financieel beleid van de NDP-regering. ‘Wij zitten daar als een soort waakhond. De rol van de VHP is om te proberen invloed uit te oefenen, waardoor de maatregelen niet zodanig zijn dat de samenleving slachtoffer daarvan moet worden’, zegt de VHP-topper. Aangezien het FEP een korte levensduur heeft, eist de VHP dat de taken van dit platform overgenomen worden door de Sociaal Economische Raad (SER). Aanlopend daarop moeten de Rekenkamer en de Centrale Landsaccountants Dienst (Clad) goed fungeren. Een planbureau moet opgericht worden, waar plannen op de juiste wijze gemaakt kunnen worden.

  Alles binnenshuis eerst aanpakken
  Santokhi vindt dat de president eerst schoon schip in huis moet houden, voordat hij de gemeenschap vraagt in te leveren. Daarom wordt als eerste ook gevraagd om drastische bezuinigingen binnen de politieke posten door te voeren. Ook de vermeende corruptieve praktijken binnen zowel regeringsinstituten als wel staatsbedrijven moeten dringend aangepakt worden. Hij begrijpt dat er een pakket van maatregelen voorbereid wordt, waaronder ook de verhoging van energie- en watertarieven. ‘Als wij de maatregelen treffen, moeten wij ook gaan onderzoeken wat de gevolgen zullen zijn voor de huishoudens en de handel. Wat voor gevolgen dat zal hebben voor de consument. Overal waar verhoogd wordt, zal de consument voelen’, stelt de politicus. Hij verwacht daarom dat vooral binnen de staatsbedrijven er goed bestuur plaatsvindt, waarbij ook alle transparante mechanismen aanwezig zijn. Ook aan onderhandse gunningen moet er volgens hem een eind komen.

  ‘Het volk heeft de NDP regeermandaat gegeven. Ga regeren!’
  Santokhi zegt dat het volk de NDP mandaat heeft gegeven voor regeerverantwoordelijkheid. Dit is ook meerdere malen aan de NDP-voorzitter kenbaar gemaakt. Hij vindt het daarom frappant dat de NDP niet alleen in staat is het mandaat uit te voeren. ‘Wij weten dat onder andere door dit regeerbeleid wij geraakt zijn in een financiële crisis. Uiteraard hebben zaken als lagere inkomsten uit de olie- en goudsector ook een rol gespeeld. Maar toen wij in 2012 hele hoge inkomsten hadden en er in het parlement gesproken werd over een spaar- en stabilisatiefonds, heeft niemand ons advies gevolgd om te gaan sparen. Wij zeggen daarom dat deze regering ook verantwoordelijk is voor de financiële crisis, waarin wij zijn terechtgekomen’, aldus Santokhi.

  Goede zaken worden ook in parlement ondersteund
  Santokhi zegt dat goede zaken ook in het parlement zullen worden ondersteund. Het gaat vrijwel om de waslijst met meer dan 20 punten, die eerder aan het staatshoofd zijn overhandigd. Indien een advies niet in het FEP is ondersteund, zal deze ook niet in DNA-verband worden ondersteund. Echter zegt de VHP-fractieleider tegelijkertijd dat zijn fractie wel zal afrekenen met desastreuze en geld verspillende voorstellen. Zij zal in geen enkel geval toestaan dat het verkwistend beleid wordt voortgezet. Uiteraard weet hij dat participatie ook voordelen en nadelen heeft. ‘Zo horen wij ook argumenten dat als je nu gaat participeren, je ook verantwoordelijk gesteld kan worden indien zaken fout gaan. Daarom heeft de partij commentaar geleverd bij de terms of reference. Hierin is duidelijk gezegd dat de VHP zich niet verantwoordelijk voelt voor de uitvoering van het beleid’, aldus Santokhi.
  Het platform is maandagavond ingesteld en kort hierna is direct aangekondigd dat bepaalde sectoren hard aangepakt zullen worden. Het uiteindelijk doel van het FEP is het staatshoofd zodanig te adviseren dat er allereerst op het gebied van staatsfinanciën evenwicht wordt bewerkstelligd, terwijl op de tweede plaats de macro-economische indicatoren in een gezonde relatie tot elkaar moeten zijn om rust te garanderen. Het platform zal in snel treinvaart acht belangrijke doelen moeten vaststellen. Het karakter hiervan is technisch, waarbij DNA en de regering de uiteindelijke besluiten zullen nemen. De trekker van het platform is KKF-voorzitter Henk Naarendorp.


  Maak melding

 2. Dre ik denk eerder dat jij van de pot gerukt bent.
  Er staat namelijk duidelijk in het bericht dat de VHP uit het Financieel Economisch Platform zal stappen indien de regering zonder goed onderbouwde redenen weigert de haar gegeven adviezen op te volgen.
  En zo verdraaien de paarse paupers haast alles wat de VHP lees Santokhi of een van de andere VHP-politici zeggen.

  Bovendien Dre is de FEP voor alle duidelijkheid geen politieke praktij, maar een platform om de regering te adviseren.
  In dat platform heeft Stanley Raghoebarsing als partijlid van de VHP zitting.


  Maak melding

 3. De v7 dient de 2 leden terugteroepen en niet pl.
  De pl roept de 2 leden terug eeeeeeeeeeeeen in plaats daarvan komt een vhp-er en een nps-er binnen.
  Welk lijn wordt hier gehanteerd???????????
  Gajadin met zijn corruptie verhalen, waaronder breng je dit?
  Het volk hoort niets van jou ten aanzien hiervan, noch van de perschef van vhp.
  Komen jullie boven water!!!!!!!!!!!!!
  Informeer het volk hoe alles inmekaar zit.


  Maak melding

 4. Ik wordt kotsmisselijk van deze man, echt waar. Ik ben mijn landgenoten dankbaar dat zij bewust hebben gekozen om niet op de V7combinatie te stemmen.

  Ik zou echt teleurgesteld zijn als deze man was gekozen om President te zijn. Hij gedraagt zich als een hebberig man en
  racist. Deze is nog steeds etnische aangelegd, let maar op de kiezerslijst van deze landgenoot!

  Die man is niet vatbaar voor veranderingen ook niet binnen zijn partij. Zijn accent verraad hem en de overige partijgenoten. Er moet nog veel verandert worden bij deze man voordat hij zich kandidaat kan stellen voor de Presidentschap.

  Hij is doodgewoon een pro kolonialist!
  Hij schiet zelf tekort binnen zijn gezinsleven, en hoe denkt hij een volk te kunnen leiden als hijzelf geen voorbeeldig mens is?

  Wil je weten hoe deze mensen denkt neemt dan als voorbeeld de heren, Charlis Pahlad en Harish Monorath.


  Maak melding

 5. Interpol, jou pres is zeker een goed voorbeeld voor zn gezin, vandaar zoon dino in amerika vastzit.

  Sranang man . De paarse honden heeft suri door corruptie financieel bijna bankroet gemaakt, daarnaast is bouta alleen pres voor domme onder ontwikkelde surinamers

  Een goed ontwikkeld en hard werkende surinamer zal nooit op de paarse honden stemmen


  Maak melding

 6. interpol je bent grappig.je zegt hij schiet tekort in zijn prive leven,waarschijnlijk had je een moment van verstandsverbijstering ik geloof dat dino in de gevangenis zit en staatsgevaarlijk bezig was,bedoelde je niet bouta die van zijn gezinsleven een puinhoop maakt.een drugsdealer een moordenaar een leugenaar een dief nee dat is een goed voorbeeld voor suriname.


  Maak melding

 7. Tuig van de richel,laf en geniepig. Dit is echt verliezersgedrag van de VHP. Ze willen maar al te graag zien dat de Terugroep wet die ze hebben geïntroduceerd ook echt werkt. Helaas gaat deze rookgordijn niet voor hen op. Het zijn net kleine kinderen die bij hun spelletje (de Terugroep wet ) niet tegen hun verlies kunnen. Zo’n kind gaat huilen en dat is de VHP van Chandrikapersad


  Maak melding

 8. RobG
  Laat de rechter gewoon diens of haar werk doen al vorens kwalficaties als tuig van de richel, laf, geniepig en echt verliezersgedrag te hanteren.

  De heren zijn op een ander programma gekozen en zijn voordat er binnen de partij evaluatie en overleg plaats kon vinden, zonder partij mandaat, met de NDP leider gaan onderhandelen.
  Dat is achterbaks en kiezersbedrog.


  Maak melding

 9. Ai boi ding mang voe verenigde hindoestaanse partij wan nomo nomo wang zetel ete,maar jullie gaan bedrogen uit komen ,alle bereken is nog lang geen ontvangst ,oeng hoor blo .oeng dink na so kauwkeka e vat koro.op eigen kracht moeten jullie zetels halen en niet op anderen rekenen .de ndp heeft ze op eigen kracht gehaalt en dat is klasse.verder wil ik aangeven dat als er bezuinigt moet worden prima ,het is niet de eerste keer dat wij bezuinigen .de regering heeft haar best gedaan toen het goed ging en dat hoor je niet van die redimusus en die v7 ,het is een en al negatief .maar het volk weet wel beter en daarom gaan wij weer regeren die mandaat hebben wij.samen werken met de oppositie prima het zijn ook surinamers.wel opbouwende oppositie voeren en geen chantage ,wel mee denken en met voorstellen komen geen chantage ,wel mee beslissen geen chantage ook wat quorum betreft geen chantage .grondstoffen prijzen en aardolie gaan naar beneden ,het imf voorspelt moeilijke tijden dus het moet geen nieuws zijn ,het zat aan te komen .heb er vertrouwen in mits iedereen de eerlijke spelregels bewandelen .corruptie is er overal ook in de ndp zonder twijfel ,maar die v7 overdrijft en dat neem ik ze kwalijk .als er b.v 1000 dollar verdwenen is maken ze er een miljoen van en dat heeft. Gemaakt dat ze de verkiezingen verloren hebben het volk slaapt niet,hopelijk zullen ze lering trekken of niet .het volk kijkt naar jullie in 2020.oja de vhp gaat ook al van naam veranderen ,ze gaan geen verenigde hindoestaanse partij meer heten ,dat is toch een plus punt,maar dat kan ook lood om oudijzer zijn ,jullie moeten ook die top van de vhp surinamiseren met andere woorden ,die top moet ook bestaan uit meerdere bevolking groepen zoals de ndp,weg met de verbroedering politiek van nps en vhp ,het was apartheid politiek neks verbroedering politiek .het volk is niet dom ,we leven niet in de jaren 70 en 80.
  Strede strede wie no sa vrede bouta na wie vesie mang .

  Ai na pero , so so lobie power bouta .


  Maak melding

 10. Lees ik het goed? Terug roepen via de rechter en via diezelfde rechter de laan uit sturen? ROEP JE IEMAND TERUG OM HEM DE LAAN UIT TE KUNNEN STUREN?

  Zulke zogenaamde wettelijke constructies kunnen volgens mij alleen in Suriname! In Suriname is de gang naar de rechter om iets af te dwingen net zo eenvoudig als de WEG NAAR DE BAKKER. Je kunt net zoveel broden afnemen als h
  Je wilt en je mag net zo vaak komen om je inkopen te doen. Immers de bakker moet toch zijn broden aan jou zien te slijten. Recht in Suriname is gewoon inflatie onderhevig geworden. Dat ontzag oefent de Surinaamse wet niet meer uit dankzij deze onvermoeibare actie van manipulatoren zoals VHP en PL.

  Andere partijen blijven lijdzaam toekijken hoe de VHP zich superieur opstelt t.o.v. hen. Je leest soms over VHP als ‘ waakhond’ . Alleen de andere partijen hebben het NIET DOOR dat het hierbij gaat om een PSYCHOLOGISCH STAALTJE om de boel te manipuleren. VHP MAAKT TELKENS BEHENDIG GEBRUIK VAN NAMEN, BIJNAMEN die hen een een autoriteit moeten maken maken en tegelijk van de ander een underdog!

  Ik snap niet wáárom de andere partijen dat niet door hebben.
  Als de een zich een naam / bijnaam laat aanmeten laat aanmeten van SHERIF OF WAAKHOND DAN VALT VOOR DE TEGENPARTIJ AUTOMATISCH DIE BAN EEN BOEF(!!!) ten deel.

  Waarom snappen de simpele zielen van de ander partijen deze psychologisch manipulatieve inzetten van de VHP dan niet?!


  Maak melding

 11. 01 aug. 2015

  Idioten zijn het toch, die van de VHP !!

  Hun tjasnet vertoonde grote scheuren, en die hebben zij in de zwamp weggegooid met die twee sriba’s uit de vijver van Somohardjo.

  Dus de VHP kan zich geen rechten toe-eigenen op deze sriba’s. Die zwemmen nu vrij en mogen eigen keuze maken. Ook de hengelvereniging ”VIS ZEVEN” (V7) is uit elkaar en kan dus zo ook geen aanspraak maken op de twee sriba’s, eens gevangen in de tjasnet van de VHP. Want die tjasnet is bewust door de VHP weggegooid en zijn de nieuwe ‘finders’ de ‘keepers’.

  Dus simpel gezien zeurt de VHP en weet dat zij het recht om direct of indirect rechten te behouden op de twee sriba’s niet mogelijk is.
  Srika


  Maak melding

 12. Wat CHS doet is te vergelijken met een politieman die een gevangene vrijlaat omdat hij het niet eens is met de rechter. CHS neemt het recht in eigen hand. Daartoe is zij niet bevoegd!


  Maak melding

 13. Chandrika gaat nu op de knielen om mee te regeren ” Edelachtbare djiem wan kans me wani sidong toe in a regering ” Ik heb geen waslijst maar een boek over corruptie tijdens de regering chanrika vene. Wie wil dat ik ze neerpen die vraagt maar want niet iedereen weet wat zich heeft afgespeel tijdens die periode.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.