Hoefdraad: herstelbeleid leidt tot kleiner begrotingstekort

56

PARAMARIBO, 1 jan – De overheid heeft in 2014 gewerkt aan het saneren van de economie. Dit herstelbeleid heeft volgens Gilmore Hoefdraad, president van de Centrale Bank van Suriname, geleid tot een kleiner begrotingstekort.

Het gezond maken van de economie was broodnodig. De prijzen voor belangrijke inkomstenbronnen, olie en goud, zijn aanmerkelijk gedaald. “De overheid heeft hierop een saneringsbeleid gevoerd dat vruchten heeft afgeworpen. Door de uitgaven sterk te verminderen, is tot en met november het tekort namelijk teruggebracht tot vier en een half procent van het Bruto Binnenlands Product”, stelt Hoefdraad.

In 2013 was het tekort nog zes procent. Het saneren hield vooral in een beperking van de uitgaven van de overheid. “In 2014 heeft de moederbank een gestaag stabilisatiebeleid gevoerd tegenover de uitdagingen van de mondiale crisis voor de Surinaamse economie.” Daarbij is nauw samengewerkt met het ministerie van Financiën en de financiële sector. Dit is uitgemond in ondersteuning van de economische bedrijvigheid.


56 REACTIES

 1. “De overheid heeft hierop een saneringsbeleid gevoerd dat vruchten heeft afgeworpen. Door de uitgaven sterk te verminderen, is tot en met november het tekort namelijk teruggebracht tot vier en een half procent van het Bruto Binnenlands Product”
  Dit is uitgemond in ondersteuning van de economische bedrijvigheid.

  Saneringsbeleid? Ondersteuning van de economische bedrijvigheid?
  Vraag aan Hoefdraad: Is dit niet tegenstrijdig?
  Word bedoeld dat de uitgaven die geen kosten zijn verminderd en dan toch aangeven dat de vermindering de economische bedrijvigheid ondersteunt? Hiermee bedoel ik dus de investeringen die een land moet helpen de toegetakelde economie moet op kalefateren die zijn verminderd.

  Of word bedoeld de exploitatiekosten die zijn verminderd? Met andere woorden de kasuitgaven zoals salarissen, onderhoud, exploitatiekosten gebouwen etc.

  Ik denk dat op de exploitatiekosten is verminderd door aannemers en andere leveranciers van diensten niet te betalen waardoor het lijkt dat er nog geld is in kas.
  Betaal alle kortlopende schulden van de overheid en dan merken wij gauw genoeg of de staatskas leeg is of niet,
  Ja zelfs de 25% bijdrage in de opstart van het goudbedrijf kon deze armmieterige overheid niet eens opbrengen.


  Maak melding

 2. Deze opmerking komt gewoon uit de hoge hoed van die opgezwollen Hoefdraad. Wat zijn de accenten van het herstelbeleid. Hoe ziet het eruit en welke doelen moeten nog worden bereikt met dat beleid. Jullie denken zeker met een achterlijk volk te maken te hebben. Ik zou ook de zienswijze van de minister van Financien willen lezen, waar blijft die. Hij is de regeringsautoriteit als het om overheidsmiddelen gaat. Hij maakt beleid en niet de directeur van de Centrale Bank. In Suriname spreekt iedereen voor zijn beurt.


  Maak melding

 3. Henk Molenaar, Pokai Tongo en Pieter.
  De HAAT & WROK doen met jullie!
  Nochtans heel veel heil en zegen op jullie wegen!
  U bent echt kleinZIELIG.


  Maak melding

 4. Paraman
  Henk Molenaar, Pokai Tongo en Pieter.
  De HAAT & WROK doen met jullie!
  Nochtans heel veel heil en zegen op jullie wegen!
  U bent echt kleinZIELIG.

  Beste Paraman

  Noem eens 5 maatregelen van 2014 over herstelbeleid en ik geef je er 100 over het verkwistende beleid van deze Paarse Roversbende.

  ER IS HELEMAAL GEEN HERSTELBELEID!

  Schatkist is leeg en er zijn honderden miljoenen euro’s aan schulden en onbetaalde rekeningen.

  Wat lul je nou?


  Maak melding

 5. Mister Gilmore die duizenden nieuwe bankbiljetten in
  omloop heeft gebracht, vertelt dat er is bezuinigd !

  Waar precies dan ?

  Hoeveel MILJOENEN verliest de staat elke maand voor ondersteuning van de SRD, Gilmore ?

  Met hoeveel precies zijn ALLE staatsreserves AFGENOMEN
  het laatste halfjaar, mr Gilmore !!

  Waarom mogen de DNA en het Volk dat niet weten ?

  Waarom zijn de begrotingen van de afgelopen jaren niet VOLGENS de regels afgehandeld en goedgekeurd ?

  Weet mr Gilmore niet dat hij, bij afwezigheid van deze
  wettelijke afhandelingen, geen statements kan maken over landsfinancien ?
  En dus ook niet over TEKORTEN etc ! De statements van Gilmore zijn gebaseerd op SPECULATIE en niet op ECHTE CIJFERS !

  PS : Desi de president, heeft eindelijk het woord
  DIVERSIFICATIE van de economie uitgesproken,
  maanden nadat op de wereldmarkten de prijzen van
  delfstoffen en olie heel hard onderuit zijn gegaan !

  Trouwens Sranan WAS reeds jaren teveel afhankelijk van
  de inkomsten uit de MIJNBOUW ! En nu wil Bouta starten
  met denken over diversificatie !

  Misschien ontdekt Desi na enkele maanden, vlak voor de verkiezingen, dat BEZUINIGEN en andere productieve
  sectoren steunen en ontwikkelen, voor zijn regering,
  de beste en MEEST DRINGENDE optie was geweest !
  HELAAS !!!


  Maak melding

 6. Beste Srafu

  Dat is de Paarse Paupers tactiek.

  Roep maar wat wat lekker klinkt maar er NOOIT enige financiële onderbouwen of een soort van budget of planning.


  Maak melding

 7. mr Gilmore, hier wat gegevens uit De West :

  Monetaire reserves gekelderd en staatsschuld fors opgelopen 16-12-2014

  donderdag 1 januari 2015
  | No Comments » | Lokaal Nieuws

  Monetaire reserves gekelderd en staatsschuld fors opgelopen 16-12-2014

  De monetaire reserves van Suriname zijn wederom gekelderd en lijken in een vrije val te zijn gekomen. Voorts is de binnenlandse staatsschuld fors opgelopen met SRD 208 miljoen. Dit blijkt uit de gisteren geactualiseerde data op de website van de Centrale Bank van Suriname, alsook het webportaal van het Bureau voor de Staatsschuld. Er heeft vorige maand een verdere inkrimping van US$ 16,3 miljoen van de monetaire reserves plaatsgevonden, hetgeen een voortzetting van de dalende trend is van de laatste maanden. De internationale reserves zijn per ultimo november bepaald op US$ 604 miljoen, terwijl het in oktober, september, augustus en juli nog om respectievelijk US$ 621 miljoen, US$ 662 miljoen, US$ 739 miljoen en US$ 794 miljoen ging. Per ultimo oktober werd reeds vastgesteld dat de internationale reserves ten opzichte van een jaar eerder met 19,6% waren gedaald en dat die geldhoeveelheid toen werd ingeschat op 3,1 maanden importdekking. Het IMF rapporteerde recentelijk in het kader van de artikel IV-consultaties, dat vanwege de dalende goud- en olieprijzen, onze export daalde, externe saldi en reserves waren verslechterd en het begrotingstekort was opgelopen tot 6,8% van het BBP. Het is evident dat de monetaire reserves zwaar onder druk staan en dat er een dalende trend waarneembaar is, omdat er regelmatig op de valutamarkt geïntervenieerd moet worden door de moederbank.
  Het is algemeen bekend dat er een laag aanbod van Ameri-kaanse dollars is, wat te verklaren is door de heersende schaarste en grotere vraag bij handelaren, de prangende onzekerheid die er heerst en het verkwistend beleid van de regering.
  Per ultimo 2012 bedroegen onze monetaire reserves nog ruim US$ 1 miljard, maar uit de tabellen valt af te lezen, dat vrijwel elke daarop volgende maand er een drastische afname daarin werd opgetekend. Als de definitie van de Wet op de Staatsschuld in acht wordt genomen, is voorts per ultimo oktober de stand van de buitenlandse schuld circa US$ 1067 miljoen, oftewel SRD 3,6 miljard, terwijl de binnenlandse schuld is aangezwollen tot boven de SRD 2 miljard. Per ultimo september ging het om respectieve schulden van SRD 3,6 miljard en SRD 1,8 miljard. De totale staatsschuld die ultimo september werd bepaald op SRD 5,4 miljard is per ultimo oktober gestegen naar SRD 5,6 miljard.

  PS : Sranan bevolking kan lezen en schrijven mr Gilmore !
  Sraf’teng psa keba !


  Maak melding

 8. Beste Srafu

  Je hebt gelijk. Pas nu komt Bouterse er achter dat Suriname helemaal NIETS zelf produceert. Zelfs geen ventieldopje.

  De goud en olie economie is een luchtbel. Als de miljarden die hier mee zijn verdient zijn gebruikt voor een schijn welvaart waarbij NIETS is geïnvesteerd in duurzame ontwikkeling of nieuwe industrieën

  Creëer maar een lui volk waarbij iedereen voor Lanti wil werken zonder ooit iets uit te voeren.


  Maak melding

 9. @Paraman, in feite is elk antwoord op jullie reactie verspilling van kostbare tijd en energie. Want bij jullie paarse paupers vergeleken is het achtereind van een koe een universiteit. Dat stuk produceert meer dan jullie anderen willen doen geloven ten aanzien van Suriname. @Henk Molenaar heeft al aangegeven dat jullie niet eens een ventieldopje kunnen produceren. En dat zou de voedselschuur van het Carabisch gebied worden. Dromen jullie verder tot 25 mei, wanneer de aftocht zal beginnen. Ik wil je er wel aan herinneren dat de het vonnis van de zoon van JOUW president op 6 januari wordt verwacht. Ik wacht jullie reactie af.


  Maak melding

 10. @Pokai Tongo

  Er wordt gegoocheld met de feiten. Echter Hoefdraad vergeet dat SU internationale afspraken heeft ondertekend waarin de definities van de begrippen heel hard staan vermeld. Zijn truukje om een liquiditeiten overzicht te geven en te laat te betalen is instrijd met die afspraken.
  Na 4,5 jaar is het niet langer mogelijk de cijfers te manipuleren en komt de aap uit de mouw. Hopelijk zet SU straks alle middelen in om deze crimineel, hoefdraad, persoonlijk aansprakelijk te stellen en geld afhandig te maken. Hij is zijn inkomen beslist niet waard.


  Maak melding

 11. In heel veel landen in de wereld gaat het economisch minder goed.Regeringen moeten hun beleid aanpassen en dat heeft de Surinaamse regering in overleg met de Centrale Bank ook gedaan.

  Suriname heeft niet de macht als Amerika om de geldpers aan te zetten om miljarden ongedekte dollars te drukken.De Amerikanen voelen zich oppermachtig, drukken miljoenen dollars en geven dat al steun aan landen of betalen oorlogen mee.

  De regering in Suriname is volgens internationale organisaties goed bezig.Ook in Nederland,Duitsland en andere landen is de overheid genoodzaakt om de uitgaven te beperken.


  Maak melding

 12. @Srafu, dankjewel voor je berichtje, omdat Hoefdraad niet alles vertelt wat er precies aan de hand is.
  er zijn haast geen dollars meer te vinden.

  Dit vraagt Bouterse voor 2015 aan het volk::::::::

  -Landgenoten,
  Op 25 november wordt de Republiek 40 jaar oud. Ook dit is een bijzondere gebeurtenis. Het is belangrijk dat alle delen van ons volk en land participeren in deze mijlpaal, die een symbool is van vereniging. De regering is daarom doende een gepaste commissie samen te stellen en haar taken te formuleren.

  2015, het jaar van de waarheid, vraagt onze aandacht voor ook de meer gevoelige kwesties die wij als natie doorstaan.

  In deze regeerperiode heeft De Nationale Assemblee opgeroepen tot het instellen van een Waarheid- en Verzoeningscommissie als verdere uitwerking van de Amnestiewet van anno 1992. Met de uitbreiding van deze wet, welke in 2011 heeft plaatsgevonden, en de in te stellen Commissie kunnen wij als volk nader tot elkaar komen zodat wij collectief voorwaarts kunnen gaan.

  =Die Amnestie wet om Bouterse vrij te krijgen en nu al weer een commissie om feest te gaan vieren. Geen probleem, maar is men vergeten dat velen hun geld niet hebben ontvangen rijdend de Carifesta??????

  =Ik hoop dat zijn zoon maar lekker in de gevangenis blijft. Suriname heeft geen tweede president nodig die moorden heeft gepleegd en weer met staatsgeld gaat strooien.


  Maak melding

 13. Boutje beweerde dat de groei 4,5% is. Hij, als gerenomeerde top econoom, denkt automatisch dat dit betekent dat er 4,5% meer inkomsten waren daardoor. @pero, kun je hem uitleggen dat dit niet zo hoeft te zijn?


  Maak melding

 14. Als het van deze valse honden moest afhangen was nooit een kind van een minder draagkrachtige arts/medicus (academicus) geworden in dit land!
  Wel ik heb slecht nieuws voor u. De ontsluiting van Suriname en het bewuster maken van Surinamers zal met vaste hand worden voortgezet! U moet er zelfs niet opkijken als de volgende president van Suriname Jagendorst, Andaiso of Green heet.


  Maak melding

 15. Boefdraad lijdt aan een ernstige vorm van dementie. Schulden lopen op, monetaire resereves is met een kwt afgenomen, leveranciers worden niet of te laat betaald, subsidies van instellingen worden niet meer uitgekeerd, uitkeringen worden opgaaf van redenen bevroren, staatsolie moet verplicht deelnemen aan goudprojecten omdat de financiering niet rond kwam etc etc … Sranang is skeer


  Maak melding

 16. @paranam
  mooie stelling maar de opleiding volgen wil nog niet zeggen dat je het juiste gezicht of achternaam heb. De meesten vluchten na de studie naar het buitenland omdat ze hier niet aan de beurt zijn. Dan opgeleide arts etc, hallo familie, vriend. Nepotisme is nog erger dan corruptie.


  Maak melding

 17. Had Dino niet gezegd dat hij in de voetsporen van zijn Crimi-vader wilde treden.
  Criminele zoon dacht van; ik zit in Coca-handel net zoals papa dus waarom geen presidentje worden van Suriname.

  De Surinaamse gemeenschap hoort definitief af te rekenen met dit soort GESPUIS, anders blijft het buitenland ons beschouwen als NARCO-STAAT.

  In ieder ander BESCHAAFD land was de president/premier afgetreden na zo`n SCHANDAAL.

  Ik weet dat dit niet het ONDERWERP is, maar deze AMNESTIE-president dient ASAP van het toneel te verdwijnen.


  Maak melding

 18. @Paramanlawlaw Uw statements beginnen idiote vormen
  aan te nemen ! Deze volgende ongewapende Sranan
  burgers, zijn in koelen bloede door jouw BOUTA en
  trawanten gemarteld, verminkt en geliquideerd !

  mr John Baboeram

  mr Kenneth Gonsalves

  mr Eddy Hoost

  mr Harold Riedewald

  Drs Gerard Leckie

  Drs Suchrin Oemrawsingh

  Dat waren ALLEN afgestudeerden die GEEN draagkrachtige
  ouders hadden, gewone Srananman !

  VERMOORD omdat zij gestudeerd hadden en TEGEN MILITAIRE DICTATUUR waren !

  Dus, wai pasi, met uw babbels over studie “kind van minder draadkrachtige ouders” !

  Un KIRI den keba !! Lafaards !!!


  Maak melding

 19. RobG, Paraman, als het inderdaad financieel beter gaat met Su is dat dankzij of ondanks het niet op tijd uitbetalen van salarissen aan leraren, en het niet op tijd voldoen aan de financieele verplichtingen aan ondernemers etc, graag een onderbouwd antwoord, of ben ik nu net als jullie gewoonte getrouw doen aan het raaskallen


  Maak melding

 20. @Paraman, om eerlijk te zijn maakt het voor mij niet uit wie president van een land wordt, maar aangezien ik met waarde en normen ben opgevoed zal ik wel uitkijken wie ik als voorbeeld wil hebben.

  -Ik heb ook geleed dat jij als persoon het zelfs moet zien te redden op deze wereld, omdat niemand het voor jou gaat doen. Zelfs de president zal niet thuis bij komen om je te vertellen dat je je best op school moet doen.

  -Helaas praat je ook voor een kleine groep mensen, omdat niet een ieder jou mening zal delen.

  -Zimbabwe, was ook een van de rijkste Afrikaanse landen en zie nu een van de armste landen op de wereld. En vergeet niet dat de president zijn 3e vrouw als president van het land zal benoemen, dit zonder een goede scholing.
  Een goede vriend van Bouterse vandaar dezelfde filosofie in Suriname; zijn zoon Dino tot president maken.

  ==lees hier het stukje::::::

  3. Zimbabwe – $516

  Dankzij de hyperinflatie is Zimbabwe momenteel een van de armste landen ter wereld. Op een gegeven moment werden er briefjes van 100 miljard dollar gemaakt. Hiervan konden slechts een paar eieren van worden gekocht.

  Typerend voor het beleid van de overheid: in augustus 2008 besloten ze 10 nullen van alle bankbiljetten af te halen. De reden? Het paste niet meer. 6 maanden later zijn er weer 12 nullen afgehaald.

  De prijzen verdubbelde iedere 1.1 dag, dit houdt in dat een appel die op maandag nog 1 dollar koste op zondag 64 dollar kost, en een maand later 1 miljard dollar.


  Maak melding

 21. @Paraman,

  Begin 2014 had ratingsbureau Standard & Poor’s de vooruitzichten voor Suriname verlaagd van positief naar stabiel. De beoordeling blijft BB -/B. Het bureau had vorig jaar bij zijn beoordeling al gewaarschuwd dat vertraging of stopzetting van hervormingen zouden kunnen leiden tot herziening van de outlook van positief naar stabiel. De herziening is het gevolg van de vertraging van belastinghervormingen en een groter dan verwacht begrotingstekort in 2013. We kunnen dus de balans opmaken voor 2014.

  1) Monetaire reserves nemen heel hard af
  2) De inkomsten goud en andere grondstoffen nemen hard af
  3) IAM gold heeft zijn investeringen teruggeschroefd.
  4) De fictieve begroting van 2015 is vele male groter dan de werkelijke economische groei. Die idiote spoorlijn project is hangt als de zwaard van damocles boven Suriname.
  5) De investering in Surgold is overgedaan aan Staatsolie. Kip met de gouden eieren wordt dus geslacht.
  6) Aannemers en Leveranciers worden niet of slecht of heel laat betaald.
  7) De begroting 2015 zal zeer waarschijnlijk nooit in het parlement behandeld worden want Bouterse heeft zijn coalitie niet in het gareel.

  Ik heb geen economie gestudeerd, maar met gezond verstand weet je dat boven Suriname een donkere wolk hangt. Afwaardering ratings dreigt en Jos Steeman Shipping is straks back in business.


  Maak melding

 22. @RobG

  “Regeringen moeten hun beleid aanpassen en dat heeft de Surinaamse regering in overleg met de Centrale Bank ook gedaan”

  Niets is minder waar. Deze regering heeft een begroting ingediend die 30% hoger was dan de voorgaande. Een begroting die niet compleet was en een begroting waar aan de dekkingszijde enorme vraag tekens staan.
  Overheidsplannen worden nu buiten de begroting gefinancierd ofwel men maakt er een enorm rommeltje van en dat ligt niet aan het buitenland maar aan de niet realistische beloften en plannen die geen van allen gerealiseerd worden.

  Weet u waarom het begrotingstekort nog binnen de perken gebleven is. Omdat het meer en deel van de opgevoerde plannen en posten niet gerealiseerd worden en het geld niet besteed wordt danwel de rekeningen gewoon niet betaald worden.

  Weet u waarom de overheidsschulden nog mee vallen omdat Staatolie nu een schuld heeft van $ 700.000.000 en er een gat bij EBS is van SRD 1.500.000.000.

  Kan er iemand uitleggen waar de afgelopen jaren $ 400.000.000 aan verdwenen deviezen voor besteed zijn en waar het geld van de verkochte goudvoorraad voor besteed is.
  By The Way het goud dat Venentiaan als een extraatje uit de deal met Rosebel gehaald heeft.

  Beste RobG de regering hield altijd voor dat terwijl het in de rest van de wereld slecht ging Suriname voor uit ging. Dat was gezwets omdat men het tijdelijke voordeel van de extreme goud en olieprijzen kon verjubelen. Nu loopt dat heel hard terug een wordt de werkelijkheid duidelijk.

  De regering Bouterse Amerali heeft kunnen pot verteren omdat Venetiaan en co zo hun beste gedaan hebben. De volgende regering kan weer gaan PUIN ruimen.


  Maak melding

 23. Het Paarse sprookje voor 2015

  Bouterse: Eerste drie treinen zullen midden 2015 rijden
  01 Oct

  De spoorverbinding wordt aangelegd van Poelepantje naar Onverwacht, in het district Para. “De eerste drie treinen zullen rond midden 2015 rijden en de laatste drie bij de oplevering van het totale project eind oktober. De kosten van het gehele project worden extern gefinancierd”. Dit deelde president Desi Bouterse vandaag mee in De Nationale Assemblee. Na bijkans een studie van een jaar en engineeringswerkzaamheden heeft de regering het besluit genomen om een spoorverbinding aan te leggen tussen Paramaribo en Onverwacht.


  Maak melding

 24. beste Henk Molenaar,

  Allereerst mijn beste wensen voor 2015.

  Het blijkt maar dat je met creatieve boekhouding ver kunt komen echter het net rond Bouterse begint te sluiten. Natuurlijk blijft het speculeren maar ik denk dat een bepaalde groep NDP-ers niet de verantwoordelijkheid durft te nemen voor de chaos en daarom schitteren ze iedere keer van de afwezigheid. En Bouterse vindt het best want zijn dipl. onschendbaarheid is weer met een paar mnd opgeschoven. Onder normale omstandigheden had de partij top ingegrepen en was er een stoelendans geweest (zgn shuffle)
  Het rommelt binnen de NDP, het is een tikkende tijdbom.

  De vraag is wat er na 6 januari gaat gebeuren. Wat is de volgende zet van Bouterse Sr als zijn zoon veroordeeld is en welke impacht heeft dat op de NDP. Ook zal Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten uitspraak doen inzake de decembermoorden.
  Kijk met gemende gevoelens tegenaan. Deze maniac is alles in staat zelfs het uitroepen van de staat van beleg.

  2015 is de jaar van de waarheid voor Suriname.


  Maak melding

 25. Beste Koos,

  Ik denk dat Dino is doorgeslagen en de Amerikanen heeft verteld dat Suriname de ultieme narcoticastaat van Zuid Amerika is met een drugsdealer als president.


  Maak melding

 26. @MODERATOR

  Waarom hou je steeds mijn posting tegen?? Er staat geen onvertogen woord in. Het is de volledige waarheid. Het verwijst slechts naar de site van de CBvS en vergelijkt enkele cijfers die daar gevonden worden.
  Het stelt slechts van dat of de informatie op de officiële site van de CBvS totaal niet klopt dan wel dat er op nieuwjaarsdag een hoop grove leugens door politici en hun vriendjes verkondigd zijn.

  Nb. het zou mij niet verbazen als het schaarste aan US$ samenhangt met de geplande migratie naar Afrika van deze figuren. Het is niet eenvoudig om 100-de miljoenen het land uit te krijgen. Maar door het in goud om te zetten wordt het wel makkelijker. Desnoods de deviezen voorraad aanspreken.


  Maak melding

 27. wat een godvergeten idioten, Saneringsbeleid dat vruchten heeft afgeworpen? door de uitgaven sterk te verminderen! Ja dank je de koekoek. Leerkrachten niet / tekort uitbetaald, aannemers en leveranciers die nog steeds op hun geld zitten te wachten. De vele leningen met uitgestelde betaling!
  Familie, vrienden en anderen in Suriname, heel veel sterkte met dit stelletje halve zolen in de stuurhut.
  tip, zoek snel een zwemvest voordat jullie ‘koppie onder gaan’!


  Maak melding

 28. Beste Henk:
  Zeker weten! Wanneer worden ze daar toch eens wakker, het land wordt naar de verdoemenis geholpen en velen laten het gewoon gebeuren!


  Maak melding

 29. Deze Hoefdraad praat vandaag zo en morgen weer anders.
  Precies zoals de huidige regering die vandaag dit zegt en morgen weer wat anders, geloofwaardigheid is weg bij alle beide actoren.


  Maak melding

 30. Ik vraag mij af of Waterkant denkt dat dit een vorm van vrijheid van meningsuiting is? Hoe kan het zijn dat op vrijwel onschuldige berichtgeving er een paar mensen zijn die het hele jaar door negatief reageren en ook nog eens anderen op de site terroriseren? Het is misschien wel een leuke platform voor die mensen, maar groeien zal Waterkant niet. Wie wil nou hier komen reageren op een site dat bol staat van negatieve reacties? Niet een ieder heeft zin in een dagelijks een partijtje anti-Bouterse retoriek. Waterkant zou zich meer moeten ijveren om de site enigszins neutraler te maken.
  Men kan de hele dag op deze site komen en de indruk wekken dat het heel slecht gaat met Suriname maar de Owru Jari viering en de vreugde, dans en gezelligheid laten wat anders zien. Men ( de negatievelingen) moet begrijpen dat het Surinaamse volk moe is van die negatieve sjit steeds. Vooral omdat het voor 90% komt van mensen die niet eens in Suriname wonen maar een makkelijke afleiding hebben gevonden voor hun eenzaamheid als gevolg van werkloosheid, vermeende arbeidsongeschiktheid en geestelijke problemen.


  Maak melding

 31. Tak fi fosi, dus jij noemt de kritiek op het beleid van Bouterse negatief, hoe noem jij dat beleid dan?
  Is het ook niet zo dat wanneer je afstand kunt nemen in letterlijke of figuurlijke zin dat je juist de zaken beter kunt beoordelen, dan dat je er midden in zit, helemaal midden in die paarse NDP kliek, die inderdaad en niet de hele Surinaamse bevolking zoals jij stelt er ziek van wordt.
  Kritiek op dit wanbeleid is inderdaad vervelend, mag dan ook beslist niet geleverd worden, als het aan Paars ligt,. gek he,
  Het zou misschien geen kwaad kunnen ook eens wat afstand te nemen en de boel daar in de juiste proporties te bekijken, maar dan wel zonder paarse bril, dan kon het best wel eens zijn dat jij wat je als negatief ervaart juist opbouwend bedoelt is


  Maak melding

 32. Tak fi Fosi
  Als jij de Owru Jari vierings beleving als graadmeter ziet voor het huidig verval, de huidige politieke uitbuiting en het land naar de rand van de afgrond dan loop jij met oogkleppen op! Kom niet met dooddoeners als:

  “Vooral omdat het voor 90% komt van mensen die niet eens in Suriname wonen maar een makkelijke afleiding hebben gevonden voor hun eenzaamheid als gevolg van werkloosheid, vermeende arbeidsongeschiktheid en geestelijke problemen”.

  Zou het niet eens zo kunnen zijn dat “the third party” vanuit de zijlijn meer ziet dan de “spelers” op het veld! Die zien alleen maar de bal terwijl de rechtgeaarde toeschouwer vanuit de tribune een beter overzicht hebben. Komt nog eens bij dat de toeschouwer zorgt voor de inkomsten! en niet de speler op het veld!!!

  Reageerders op dit podium geven om het land en z’n inwoners, we komen er zelf vandaan of hebben er familie. Als er misstanden zijn dan is het niet verwonderlijk dat men reageert. En gezien het grote aantal reacties zal er dus veel mis zijn! Of jij dat leuk vind of niet! Stop met dansen, doe je oogkleppen af en beziet wat er met Sranang staat te gebeuren!


  Maak melding

 33. Eindelijk Surinamers gevonden die doorhebben dat het bergafwaarts gaat me SU.

  Waar ik mij ontzettend over verbaas is dat ik op geen enkele forum of krant de mening lees van een Surinaamse econoom.
  Je zou haast denken dat Suriname geen economen heeft.
  Sterker nog, dan het in Suriname niet wordt onderwezen.
  Zijn wij zo ver afgegleden???


  Maak melding

 34. Suriname is failliet. De overheid leeft van leningen en betaalt geen schulden. De waarde van de sr dollar tov de euro is vanaf juli 2014 10 sr dollar gedaald naar 14.00 sr d. Dat weet verder uedereen, behalve hoefdraad. Hoe ook alweer komt het dat alle (geimporteerde) artikelen in de winkel in prijs stijgen? Sign of the times.


  Maak melding

 35. Tak fi Fosi
  Ik vraag mij af of Waterkant denkt dat dit een vorm van vrijheid van meningsuiting is?

  Ja beste Tak Fi Fosi, dat is nu een vorm van vrijheid van meningsuiting.

  Voor oerdomme leugenachtige propaganda moet je maar naar Info Act kijken.

  Paarse Propaganda, 24 uur per dag, zeven dagen in de week op alle zenders gefinancieerd door de Surinaamse belastingbetaler.


  Maak melding

 36. Ja, dit krijg je natuurlijk als je het kasstelsel toepast. Met toepassing van het kasstelsel, aangevuld met een verplichtingenadministratie zoals hoe het in Nederland wordt toegepast, krijg je natuurlijk een heel ander beeld. Mijn professor waarde en winstwaarderingstelsels zei altijd: “Different concepts of profits for different purposes”. De uitkomst is natuurlijk afhankelijk van het toegepast stelsel.


  Maak melding

 37. HOEFDRAAD LAAT ZIEN WAT JE KAN.
  OP IS OP.DE INKOMSTEN ZIJN GEDAALD NU DE WERELDMARKTPRIJS VAN OLIE EN GOUD ZIJN GEKELDERD.
  ER IS GEEN APPETJE VOOR DE DORST BEWAARD.
  ALLADOL VERBRAST.IK HOU MIJN HART VAST.HOPELIJK ZIE IK HET VERKEERD.


  Maak melding

 38. De twee mensen hierboven die op mij gereageerd hebben. Gaan jullie wat met jullie zielige leven doen in plaats van op een nietszeggende site dag en nacht over Suriname te komen lullen. Kun jij het beter? Lever dan geen kritiek maar ga zelf een partij oprichten en wordt president. Jullie doen alsof men in Suriname naar jullie luistert of het beleid op basis van jullie wensen en eisen bepaalt. Het is maar gewoon gemekker langs de zijlijn want wie neemt de mensen met een zielige leven als jullie nou serieus? Jullie kunnen niet eens een deuk in een pakje boter maken. Ik zou zelfmoord plegen als ik hier dag en nacht moest komen om me zogenaamd te profileren als criticaster. Ga toch weg klootzakken!!


  Maak melding

 39. @Tak fi Fosi
  “Ga toch weg klootzakken!!”

  Het is makkelijk iemand met een ander, afstandelijk en wellicht breder inzicht als niets zeggende criticaster en klootzaak af te serveren.

  Denk eens na waarom er veel onderbouwde en ook niet onderbouwde meningen los gelaten worden op het reilen en zeilen van Suriname. Het maakt niet uit of deze mensen binnen of buiten de grenzen wonen.
  Er gaat van uit Nederland jaarlijks nog steeds ruim $ 200.000,000 als familie ondersteuning naar Suriname en dan vergeten we de effecten van Familie bezoek op de economie nog maar even voor het gemak.
  De stommelingen van buiten Suriname maken mogelijk dat er eten is en begrafenissen kunnen worden uitgevoerd op een correcte wijze.

  Dat de mensen met een bredere blik op de economie aangeven dat het huidige beleid niet succesvol en vooral niet DUURZAAM is wordt gedaan met de allerbeste bedoelingen omdat Suriname eens van het infuus afmoet, gratis bestaat niet (China en Brunswijk kommen de schulden invorderen), in Nederland groeit geen geldboom die eindeloos bij springt.


  Maak melding

 40. takfifos:
  Valt me nog alles mee dat je ons typeert als mens! Weliswaar als zielig mens, maar toch!
  Als deze site “zo nietszeggend is” wat doe jij hier dan?
  En voor wat het waard is, ik heb geen zielig leven hoor! Ik kom alleen op voor de belangen voor mijn overzeese familie en vrienden!


  Maak melding

 41. die hoefdraad is de draad totaal kwijt en weet niet meer waarover hij het heeft..

  hij moet zo nodig vertrekken.. die kas is toch al leeg alle goud blokken zijn verdwenen.

  .weg is die gouden kerst..die movinas hebben het nakijken..

  brunsie had gezegd,dat wanneer hij regeer- macht krijgt na 2015 ,,hij de eerste zal zijn om de sur.se bank leeg te halen en verdelen onder zijn soortgenoten..

  we gaan het beleven..


  Maak melding

 42. @ JOJO

  Draai een andere plaat. 200.000.000? Heb je Suriname onlangs bezocht? Het moet niet gekker worden hier. Gebruik het geld liever om de voedselbanken in Nederland te verminderen. Suriname wil jullie geld niet en het gaat nog steeds goed daar


  Maak melding

 43. Tak fi fosi
  Suriname wil jullie geld niet en het gaat nog steeds goed daar.

  Dat bedoel ik nou met oogkleppen (afdoen)!

  Of je bent zo verblind in je adoratie van het huidig “bewind” , of je doet aan struisvogel gedrag oftewel kop in’t zand!


  Maak melding

 44. @Taki fi Fosi

  “Suriname wil jullie geld niet en het gaat nog steeds goed daar”

  Waarom vraagt men er gewoon om. Voor een begrafenis, voor een ticket om Suriname te ontvluchten, Voor dagelijkse dingen, etc. etc.


  Maak melding

 45. Er staan duizenden in de rij om uitbetaald te worden door de overheid.De overheid is niet in staat dit te doen.
  De SRD.staat onder druk.
  We willen allen dat het goed gaat.Maar 1+1=2


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.