Regering blijft bij treinroute ondanks protest

49

PARAMARIBO, 29 nov – Het protest van burgers langs de voorgenomen route van de spoorlijn, lijkt geen indruk te maken. Volgens Eddy Jozefzoon, adviseur van president Desiré Bouterse, zal niet afgeweken worden van het routeplan.

Dat er geen overleg vooraf was, is dan spijtig. Maar tijdens een bijeenkomst met het comité Belangenbehartiging Indira Gandhiweg bleek het plan onwrikbaar. “Volgens Jozefzoon is het technisch niet haalbaar en komt het de staat te duur uit om de spoorlijn te verplaatsen naar een andere locatie. De regering is bereid om de mensen te compenseren, die schade zullen lijden”, zegt comitévoorzitter Henk Gooswit tegenover de Times of Suriname.

het comité leidt een protestbeweging tegen het spoorlijnproject. Ondernemers, ook supermarkten, vrezen afname van klandizie. De spoorlijn komt langs de westzijde van de Indira Gandhiweg. Dit zou het afslaan naar winkel of onderneming kunnen bemoeilijken, wordt gevreesd. “Jozefzoon kon ons geen concreet antwoord geven op de vraag wat zal gebeuren met onze bedrijven en ons woongenot met de komst van de trein”, aldus Gooswit.

49 REACTIES

 1. in nederland wonen er bijna 17 miljoen mensen dagelijks gaan er gemiddeld ander half miljoen met de trein en toch lijdt het n.s. jaarlijks tegen één miljard euro verlies per jaar..

  het is allemaal te veriefieren lees maar de naslag werken of te wel de jaar verslagen..

  in sme leven er gemiddeld nog geen half miljoen mensen,waarvan in wanica alleen ongeveer twee honderd duizend inclusief daklozen / zwervers .

  de gemiddelde inwoner leeft onder het miniemum bestaan dus nog geen vijf honderd US$ in de maand net niet genoeg om te sterven dus blijven door ademen..

  hoe gaan deze mensen een trein kaart kunnen kopen om naar de stad te gaan en hoeveel keren gaan ze per dag per week per maand naar de stad..

  hoe ga je zo een bedrijf draaiende kunnen houden,los van allerlei overheids kosten..


  Maak melding

 2. Politiek, politiek
  Ik ben er niet, ik ken ze niet
  Politiek, politiek
  Ik kijk niet en ik zeg niets

  Triest dat men zo doorzet en langs de Indira Ghandiweg. Dit heeft veel van meki njang. Vreet naar pot.

  Waarom kan de treinverbinding niet van Latourprojekt naar Lelydorp en verder?
  Dat hele stukje van Poelepantje naar Latour komt hierdoor te vervallen en verder langs de Indira Ghandiweg.

  De Highway naar Lelydorp is minder bebouwd en daar is veel meer ruimte om het te realiseren en kosten kunnen zelf een stukje minder zijn. Hopelijk dat Jozefzoon. OW, DDB dag goed onder de loep nemen. Triest dat men niet eerst daarnaar heeft gekeken. Ruimte die geschikt is om een treinverbinding aan te leggen, dan in een gebied dat al zo druk bezet is.

  De hele mall die men op Poelepantje wil maken kan beter in Latour komen.

  Ook zou men dan voor Poelepantje als men dat zo nodig vindt, een mall kunnen bouwen, met buststation enz, enz, maar dan hoeft het niet direct met de treinverbinding van Latour met mall naar Onverwacht te maken te hebben.

  De treinverbinding kan beter langs de Highway naar Lelydorp en verder naar het zuiden, dan langs de Indira Gandhiweg.


  Maak melding

 3. Als Jozefzoon zo graag een trein wil laten rijden in Sur.kan hij de oude spoor naar Kwakoe gron oppoetsen en een nieuwe loc op doen met wat wagentjes.Kunnen de mensen in het binnenland hun cassave naar de fabriek van Lackin vervoeren.Dan dient de trein toch ergens voor.Voorlopig is het een méki njang project.


  Maak melding

 4. Richting Apoera liggen de rails weg te roesten.
  “Volgens Jozefzoon is het technisch niet haalbaar en komt het de staat te duur uit om de spoorlijn te verplaatsen naar een andere locatie. De regering is bereid om de mensen te compenseren, die schade zullen lijden”

  Vraag is wat de schade vergoeding zal zijn en of de totale uitkering niet beter aangewend kan worden om de spoorlijn te verplaatsen.

  De naam Jozefzoon doet echt niet denken aan iemand die een vader gevoel zou hebben de zoon van Jozef.
  Dus is het niet verbazend dat deze man ergens een sweef teki heeft gedaan waardoor een sweef baka gevraagd zou worden bij de verplaatsing van de route.


  Maak melding

 5. wie heeft het voor het zeggen bajsa of dibrie,dit wordt een probleem voor de bewoners aan de Indira Gandhiweg. koste wat het kost de tram-verbinding is belangrijker ten koste van het volk en de veiligheid.


  Maak melding

 6. Komt de trein wel of niet?

  Dat interesseert DDB helemaal niet. Wat belangrijk is, dat hij met dit project in beeld wil zijn als de pres die dit wil doen en op die manier de domme kiezer krijgt om op 25 mei 2014 op hem te stemmen. Dus gewoon een vuile spel die met dit project gespeeld wordt en de foetoeboi’s, dr. Eddy Jozefzoon en Ir Ballesar, ea, worden ingezet om hier politiek mensen te misleiden.

  (jonge)kiezers denk aan uw eigen noden en zorgen die u gerealiseerd wil hebben. Na 25 mei 2015 zal de trein niet komen.

  Gebruik uw verstand en laat DDB, Jozefzoon ea u geen zand in de ogen strooien.

  Dit is vuile politiek dat gespeeld wordt. Suriname is momenteel skeer. zie maar de leraren, contractors ea die op hun geld wachten voor geleverde diensten/arbeid voor de overheid.

  Waar zijn;’
  – 18000 woningen,
  – Bruggen over de grensrivieren,
  – Vierbaansweg met fly -overs naar Brazilie.
  – Diepzeehaven,
  – Cassaveschuur van het Caribischgebied,
  – Goudenkerst,
  – enz, enz, enz.

  Volk u wordt misleid, DDB wil kost wat kost weer gekozen worden tot pres en misleidt u met dit treinproject en leidt de aandacht af van de werkelijke problemen en noden die er zijn en u dagelijks mee worstelt.

  DDB en de gangsters moeten op hoepelen. Ze hebben zichzelf al flink verrijkt en let op DDb is een vriend van Hugo Chavez, Theodore Obiang, Fidel/Raul Castro. Allen landen die dictaturen zijn en skeer zijn.

  (jonge) kiezers;
  – zorgt u ervoor dat Suriname een democratische rechtsstaat blijft;
  – zorgt u ervoor dat de grondwet van de republiek Suriname zijn
  kracht en werking behoudt;
  – zorgt u ervoor dat internationale verdragen ook voor Suriname
  van toepassing blijven;
  – zorgt u ervoor dat amnestie niet van toepassing is voor
  moordenaars;
  – zorgt u ervoor dat mensenrechten, vrijheden, recht van vergaderen, een eigen mening hebben, geloof of levensovertuiging blijven gelden;

  Surinamers waak ervoor dat Suriname geen Venezuela, Cuba, Equatoiraal Guinee, Noord, Korea, Rusland, moslimlanden of afrikaanse landen wordt.

  DDB denkt aan zijn enige belang en dat is niet in de gevangenis van: Nederland, USA en Suriname te komen, wegens misdrijven tegen de menselijkheid, drugstransport, wapenhandel, de 8 december 1982 moorden, Moiwana86 moorden, enz, enz.

  Jozefzoon en andere zijn foetoeboi’s die worden ingezet om dit mogelijk te maken en u voor de gek te houden. Zeg morgen niet dat u niet gewaarschuwd was door anderen. Ook voor 25 mei 2010 hadden anderen uw gewaarschuwd en zie maar de lcuhtkastelen. Niet één heeft DDB waargemaakt.

  Time4(Chan)ge!

  Stem massaal op:
  VHP, NPS, SPA, DA91, BEP, PL, KTPI

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding

 7. Ja met minder dan 6 maanden wil DDB met alle geweld dat er toch nog iets gebeurt dat aan zijn regeer periode herinnert. Discussie over een ander traject zou het plan over de verkiezingen heen tillen waarna de zinloze investering afgeschoten zou worden.

  Het is overigens te hopen dat een volgende regering direct bij het aantreden dit project stopt want het gaat alleen maar een bodemloze put worden.


  Maak melding

 8. Als het er net zo een wordt als de vorige dan eindigt ie ook op Onverwacht als oud roest. Is al bekend of het een elektrische trein of een dieseltrein wordt of zoals ook de vroegere trein die met hout werd gestookt. De vonken vlogen naar binnen als je de pech had in de coupé te zitten die pal achter de locomotief zat.


  Maak melding

 9. Let maar op als die spoorlijn er niet komt krijgt de oppo de schuld. Het de megacombi die haar huishouding niet op orde heeft. Nu willen ze er nog 5 jaar vastplakken. Ziekelijk.


  Maak melding

 10. Met alle staatsmacht wordt aangegeven dat de bewoners van Para Onverwacht meer rechten hebben dan de bewoners langs de I. Gandhiweg.
  Wordt de afkeer jegens de bewoners van Para Onverwacht zo niet aangewakkerd? Gaat deze treinverbinding zorgen voor opnieuw een tweespalt?


  Maak melding

 11. Niemand wil een trein want het gaat je nergens brengen,maar komt bouta met zijn DECREET gedoe zoals in 1980 !!
  En dit noemt hij Democratie…bouta style !!!Geen enkel straat in Suriname is breed genoeg en dan komt deze idioot met zijn trein fantasie !!


  Maak melding

 12. Dan nmaar druk uitoefenen op de buitenlandse investeerders, banken en uitvoerders van het project. Hopelijk zijn zij wel gevoelig voor de bezwaren van de burgers die langs het traject wonen.


  Maak melding

 13. NF/VHP-assembleelid Mahinder Jogi geeft in een reactie aan Dagblad Suriname te kennen dat het onlangs aangekondigde treinproject van de regering zeer waarschijnlijk het tweede ‘njan project’ zal zijn van raadsadviseur Eddy Jozefzoon, die voorzitter is van de presidentiële commissie ‘Aanleg spoorverbinding Paramaribo-Onverwacht’. Jogi zegt dat de werkwijze van het huidig project veel overeenkomsten vertoont met het boekenproject dat de raadsadviseur in 2012 als voorzitter van de nu ontbonden Task Force voor het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) heeft uitgevoerd. Achteraf bleek dat deze boeken niet geschikt zijn voor het Surinaams onderwijs, omdat er nagenoeg geen overeenkomsten waren met de leermethode van ons land. Leerkrachten weigerden met deze boeken te werken, waarna ze werden opgeslagen in een opslagplaats van Minov. Jozefzoon werd toen beschuldigd een deel van de Euro 8.2 miljoen, dat dit project heeft gekost, in zijn eigen zak te hebben gestoken. De parlementariër zegt al indicaties te hebben dat de raadsadviseur wederom een grote ‘njan’ uit de Euro 130 miljoen van het treinproject zal maken, omdat het idee hiervan volgens Jozefzoon ontstaan was toen hij nog deel uitmaakte van de Taskforce. Het treinproject is daarom ook bedoeld om de projectuitvoerders nog rijker te maken, dan zij nu zijn. Nu verwacht Jogi dat er achteraf verschillende problemen zullen ontstaan, waardoor deze machines dan, precies als de leerboeken, gewoon aan een kant zullen blijven roesten.
  Het project is volgens Jogi hiernaast ook discriminatoir en nutteloos, omdat het slechts het deel van de bevolking van Poelepantje naar Onverwacht in het district Para ten dienste zal zijn. ‘Heeft Para alleen kinderen die vroeg van huis vertrekken en laat thuis aankomen?’ De volksvertegenwoordiger zegt dat dit ook ondoordacht is, omdat ook kinderen uit andere districten als Marowijne, Coronie en Nickerie dagelijks met vervoersproblemen te kampen hebben. Om niet discriminatoir bezig te zijn, zou de regering dan ook een spoorlijn van deze districten vanuit Paramaribo moeten aanleggen. Echter zou geen enkele van deze spoorlijnen nodig zijn, omdat schoolvervoer een landelijk probleem is. Jammer genoeg ziet hij dat niet gebeuren, omdat dit project snel opgezet moet worden om indruk op de stemgerechtigden te kunnen maken. De Euro 130 miljoen kon beter worden gebruikt. Zo zou het tekort aan belangrijke scholen en apparatuur op bepaalde plaatsen kunnen worden opgeheven die minder dan Euro 5 miljoen zullen kosten. Daarnaast zouden ongeveer 8000 woningen daarmee kunnen worden gebouwd, 4000 tractoren worden opgekocht en zou er in elk district een klein medisch centrum kunnen worden gebouwd. Hij is daarom druk bezig een eigen berekening te maken om na te gaan hoe dit geld effectief kan worden ingezet. De VHP’er zegt niet te begrijpen hoe de regering zo een grootschalig project aankondigt zonder dat de huidige begroting is goedgekeurd. Hij vraagt zich af of het kostenplaatje zelf ook op de huidige begroting zal worden toegevoegd, omdat het op dit moment niet zo blijkt te zijn. Het begrotingstekort is thans SRD 666.480.000. Met de Euro 130 miljoen erbij zal het begrotingstekort de pan uitvliegen


  Maak melding

 14. Ray super boeiend wat je daar te berde heb gebracht heel goed ! Dat van het doordrukken is bekend bij deze regering, het landsbelang leggen ze er niet bij uit, dat er zoveel PROTEST is heeft de regering skitta mee, ik vraag weer waar is het landsbelang ?

  Time4(Chan)ge!

  Stem massaal op:
  VHP, NPS, SPA, DA91, BEP, PL, KTPI

  God Zij Met Ons Suriname/rs

  [Passant ik gebruik ff jouw tekst, en ook jouw post was zeer boeiend ! ]


  Maak melding

 15. Wordt niets met dit project.
  Als de spoortlijn naar het vliegveld van Zanderij zou lopen, zou ik daar met veel moeite nog begrip voor kunnen opbrengen.
  Als je aankomt op het vliegveld moet je nog ruim een uur reizen naar Paramaribo en dat is lang, erg lang voor zo’n dun bevolkt land als Suriname.
  Maar naar Onverwacht ????
  Een aantal posters heeft het al eens eerder gezegd, zo’n spoorlijn is nooit rendabel te maken.
  Je hoeft alleen maar te kijken naar het inwoneraantal van Parra en je weet direct genoeg.
  Weer zo’n statusproject, waarover nooit is doorgedacht.


  Maak melding

 16. As is boos inwoner daar, hei leg groote steen op spoor dan onspoor die trein en valt om. Heef Surinaam groote kraan om gefallen trein weer te trekke en op spoor te brenge? Dat wort weer hulp inroepe van buitenlant.


  Maak melding

 17. Ik vraag mij af wat Jozefzoon afweet van spoorwegen.Zijn technische kennis is nihil .Dat geldt ook voor zijn financiële kennis.
  Waarom houdt hij zich niet bezig met opvoeden van zijn totaal ontaarde broeders uit het binnenland.Misschien kan hij nog filosoferen waarom hijzelf zo”n onderkruipsel is geworden.
  Jozefzoon waarom doe je dit? Laat dit werk aan deskundigen over die misschien nog iets zinnigs kunnen zeggen.


  Maak melding

 18. 29 nov. 2014

  Zoveel onnodige energie in posten, op een item dat inzichtelijk niet goed begrepen wordt.

  Dit doet Srika denken aan de protesten tegen het bouwen van de bruggen over de Suriname rivier (Bosje brug) eb die over de Coppename rivier. Uiteindelijk hebben die criticasters juist de gronden in de buurt van die bruggen als eersten aangevraagd of hebben grote bouwprojecten aan de overkant van die bruggen geïnitieerd. Uiteindelijke argument: De verbinding heeft de reistijd en de bereikbaarheid vergemakkelijkt.

  Wat is dus nu het probleem met het aan te leggen spoorlijn.

  Historisch :
  Er was eerder al een spoorlijn langs de Indira Gandhiweg. Percelen langs die weg lagen toen verder naar binnen, t.o.v. deze weg.

  Politiek:
  Tegenstanders wijzen het aanleggen van die spoorlijn af. Hun tegenstand hiervoor is ook gericht tegen de regering die dit initiatief nam.

  Strategisch om eigen belang :
  Door het spoor ongeveer 300 meter van de Indira Gandhiweg af te projecteren – zoals door enkele protesterenden wordt voorgesteld – zullen enkele grote grondbezitters, en juist die protesteren, financieel hun slag slaan. De overheid moet dan delen van hun gronden opkopen. En dat is voor hun kassa !!!

  Strategisch om internationale medewerking / financiering:
  Volgens internationale regels moeten internationale bedrijven en financierders rekening houden met milieu factoren, en dus met gevolgen voor het milieu.
  Maar dit geldt alleen maar voor nieuw te bouwen objecten/projecten. De Indira Gandhiweg – denk ook aan die oude spoorlijn – bestaat technisch al en behoeft daarvoor geen technisch rapport van milieu-effecten opgesteld te worden. En is instemming van de aldaar wonende bevolking in principe niet nodig. De regering van Suriname en de internationale bedrijven/financierders kunnen dan direct aan de gang en hoeven geen claims te verwachten.

  Beperking van mobiliteit langs en over de Indira Gandhiweg:
  Hier kunnen de protesterenden wel een punt hebben. Bij het aanleggen van het spoor zal hier aandacht aan besteed moeten worden. Denk aan spoorovergangen, afslagpunten en het apart plaatsen van bushaltes/plaatsen. Voor sommige bewoners zal bij het uitstappen uit de trein het wel lopen worden, richting huis. Daarvoor moet de bus als alternatief blijven. Misschien ook centraal vanuit bepaalde treinhalten.

  Angst voor het onbekende:
  Net als toen bij de bouw van de ‘Bosje brug’ was er veel protest.
  Men begreep toen niet dat het aanleggen van infrastructuur zeer belangrijk is voor het economisch openleggen van een gebied / achterland. Tegenwoordig weet men beter. Veel economische activiteit bijv. nu in Commewijne. En zeker ook dor hen die toen tegen de bouw van die brug waren.
  Hetzelfde proces is bij het aanleggen van het spoor mogelijk. Uiteindelijk zullen zeker ook zij die nu protesteren hun voordeel uit halen.

  Geef dus deze vernieuwende technologie in de transport van Suriname een kans. De economische voordelen kunnen bij een goede management hiervan sociaal en economisch aan Suriname een grote bijdrage leveren.

  Het geven van minpunten ziet Srika ook als positie.
  Wie reageert inhoudelijk op de post van Srika ?
  Srika


  Maak melding

 19. blaak djoeka zijn financiele kennis is nihil, maar hij blijft zijn zak spekken.
  @Get a life hij heeft gezegd dat de trein(en)diesel is/zullen zijn. Overigens moet ik zeggen dat ik het met alle reacties eens ben, alleen die zaka-zaka DiDiBrie snapt/ziet de reacties niet. Zie maar praktisch is iedereen hier tegen of zeg maar gerust …… EEN GROOT DEEL VAN HET SU VOLK IS HIERTEGEN en toch drukken ze hun stomme wil door. Typisch DiDiBrie. Ik weet niet zo goed meer wie hem DiDiBrie…… hier neer zet als dibrie, wat hij zeker wel is maar dan mis je de ene D te benoemen. Hij is DDB, vandaar dat ik hem de DiiiDiiiBrie hier zo neerzet. Maak ’t niet mooier voor hem; hebing(verzwaar)djing. We zullen blijven wijzen op al dat geen wat deze regering niet goed doet. ala mie kabels oeng tang boeng. Odiiii.
  Glenny.


  Maak melding

 20. Srika,

  Mijn opmerkingen op jouw post.

  Historisch. Telt niet, want die spoor die daar ligt wordt al tijden niet gebruikt en hindert dus niemand.

  Politiek. Tegenstanders zijn niet tegen de regering, maar tegen het economische nut en tegen de kosten. Dit project kan gauw ontaarden in een bodemloze put waarin je maar geld in blijft gooien. De voordelen van een treinverbinding t.o.v. van een goede weg heeft nog niemand duidelijk kunnen maken.

  Strategie_Eigen belang. Zit altijd bij in elk project. Is het niet van de grondeigenaarskant dan van de uitvoerderskant via commissies enz.

  Internationaal-Milieu. Nieuwe rails, nieuwe stations. Er wordt wel degelijk iets nieuws neergezet en met het milieu moet volgens de nationale regels in ieder geval rekening mee worden gehouden. Bovendien zal protest van de bevolking geen goede indruk maken op de buitenlandse betrokkenen.

  Angst voor het onbekende. Hier is niemand bang voor en is in contradictie met wat je zegt betreffende ‘Internationaal-Milieu’ en ‘Eigenbelang’. Indien je bedoelt geluidsoverlast dan hebben de inwoners wel een geldig punt.

  Economische voordelen. Alleen indien het hinterland wat produceert. Voorlopig dus niet. Zanderij wel interessant, maar de lijn loopt daar pas veel later naar toe. Bijzonder veel vracht is er ook niet en het aantal passagiers is beperkt.

  Technologische vernieuwing. Is niemand tegen wanneer het echt voordelen oplevert. In dit geval zijn die voordelen niet voor de hand liggend. Dan kun je beter met dat geld liever de luchthaven beter en aantrekkelijker maken en de Surinamerivier uitdiepen.

  Met de Bosjesbrug lag het anders. Daar was duidelijk en meetbaar tijdsvoordeel, schaalvoordeel en bereikbaarheidsvoordeel te halen. Het ging tussen een veerboot en een brug.
  Hier gaat het om een traject of per spoor of per bus/vrachtwagen. Waarbij het laatste flexibeler is, minder onderhoud vergt en goedkoper is en er minder aanpassingen benodigd zijn.

  Ik vind een trein of tram ook tof hoor, maar het moet dan echt nodig zijn. Die echte noodzaak zie ik niet. Maar ik laat mij graag overtuigen.


  Maak melding

 21. Wie kan mij uitleggen, waarom Jozefzoon toch is gaan praten met de mensen als hij wee,t dat de trein er toch sowieso komt. dat , dat hij heeft gedaan kost de staat ook geld, want, ‘kheb in de wandelgangen gehoord dat die kerel Jozefzoon ook nog lijfwachten (had. in elk geval op die avond) dang a potie volk no abie no wang bescherming. Jozefzoon ook voor jou is het straks afgelopen; 25 mei 2015 is net hier on de hoek. Al die NDPers die van A-B, worden overgeheveld gaat toch niet helpen, NDP ó lasie a stree dies baka. Volk oeng tak so;; stem de NDP weg op 25 mei 2015. Zeg NEEN tegen de NDP op 25 mei 2015. Verder met de NDP ó dé soso probleem. Odiiiiii.
  Glenny.


  Maak melding

 22. Aha ha ha. Die meneer Jozef zijn Zoon, die wil perse een treinlijn aan de Indira Ghandhiweg hebben tot Onverwacht.Ik vraag me af of die meneer kaas heeft gegeten wat spoorlijnen betreft. Laat hij een spoorlijn voor zijn prive aangelegenheden op Stoelmans Eiland beginnen. Hij kan dan zijn meester Brunsie in dienst nemen voor Locomotief vervoer op het eiland.


  Maak melding

 23. @srika
  Bezwaren hebben wordt niet in gegeven door wel of niet tegen de regering zijn.

  Dit plan is zonder gedocumenteerde voorstudies uit de lucht komen vallen.
  Het haalbaarheidsonderzoek is door een belanghebbende partij (de beoogde aannemer) uitgevoerd.
  Het is onbegrijpelijk waarom de haalbaarheidsstudie niet gedaan is door een ongebonden, onafhankelijke partij zoals Movaris of Arcadis.
  Jozefzoon komt steeds met informatie die aangeeft dat de financiering niet rond is, export verzekering geregeld moet worden, strukton wellicht niet eens de aannemer zal zijn.
  Jozefzoon geeft aan de de de financier en aannemers een exportverzekering bij Atradius ( = Nederlands staat) zal moeten afsluiten. Voordeel lagere rente, nadeel premie en veel voorwaarden zoals dat er geen belemmeringen zijn voor de realisatie van het project, zoals 100% eigendom van de grond, MER en SER afgerond en verwerkt, alle vergunningen ( vereist eerst een spoorweg wet),

  De planners blijken door gebrek aan kennis het paard achter de wagen te spannen. Het laatste is een garantie voor budget overschrijdingen en ellende
  Ook Strukton meld slechts kanshebber te zijn en nog niet gecontracteerd te zijn


  Maak melding

 24. Jozefzoon heeft de njang mogen zien en ruiken. Nu gaat hij als een dolle stier rond om zijn zin te krijgen. Structon heeft hem verteld geen tram geen (smeer)geld.


  Maak melding

 25. schaamteloze reacties tenminste wil DDB iets doen wat heb de oppositie gedaan de afgelopen jaren toen hun aan de macht waren .aan reacties merkt dat jullie geen Surinamers zijn.


  Maak melding

 26. Ook Strukton is niet Surinaams.
  Ook Jozefzoon is niet Surinaams.
  De jongens die straks voor Su zullen(ik hoop van NOOIT)uitkomen………zijn ook niet Surinaams,, ze zillen Surinaams gemaakt(handmade)worden, donder dus op met je niet Su zijn.
  De enige surinamer in deze is DiDiBrie met zijn boevengevolg.
  Het maakt niet uit of we nou Su zijn of niet ; wij mogen aangeven dat de Suries bedondert worden. Niet Surinamers(V.S.) hebben het net over kinderarbeid in Su gehad, mogen zij dat dan niet? Dommie loekoe waka joe pasie, nanga joe slap geklets…………..Kabels odiiiiiii.
  Glenny.


  Maak melding

 27. Al zou de treinspoor niet komen, er moet verbetering komen aan de Indira Gandhiweg. Een hoop wegen die aansluiten op de Indira Gandhiweg moeten om geleid worden. bv drie aansluitingen naar één aansluiten met de hoofdweg en onder elkaar aangesloten worden. Niet elke zijweg moet aansluitng hebben met de Indira Gandhiweg. Er moeten twee rijbanen bij komen, fietspaden moeten veiliger en beschermming geven. Oversteken moet alleen over oversteekplaatsen. Mensen moeten niet denken aan hun eigen wisten/voordeel. wet is wet. Wij surinamers houden van gemakelijkheid. Van uit de auto in de winkel. Nee je parkeert je auto op een parkeerplaats en je loopt naar je bestemming toe. Voor al duidelijkheid ik ben geen ndper


  Maak melding

 28. Parafoto,

  Ben het helemaal met je eens.
  Het Pad van Wanica is verkeerstechnisch gezien een ontzettend grote ramp door alle zijwegen en -weggetjes, die daarop uitkomen.


  Maak melding

 29. Parafoto,

  Ik ben het helemaal met je eens.
  Het Pad van Wanica is verkeerstechnisch gezien een ontzettend grote ramp door alle zijwegen en -weggetjes, die daarop uitkomen.


  Maak melding

 30. @Sweart Kom met NDP met uitgewerkt exploitatieplan
  voor de treinverbinding met ALLE bijbehorende studies !

  En daarna babbelen !

  Of gaat u de JAARLIJKSE ZWARE EXPLOITATIEVERLIEZEN
  van het treinproject betalen ???

  PS :Vlgs mij komt Dino in 2050 de treinverbinding in
  werking stellen !


  Maak melding

 31. Jozefzoon zal wel een briljante onderwijskundige zijn, maar van de inrichting van het landschap heeft hij geen kaas gegeten: het lijkt mij dat het altijd goedkoper zal worden om de spoorbaan te laten lopen op een plaats waar er minder bestaande infrastructuur is. Hoe meer je aan oude infrastructuur moet verwijderen en vervangen, hoe ingewikkelder en duurder het wordt. Als je de keuze hebt om een spoorbaan aan te leggen in een nog nooit eerder bebouwd gebied, in landbouwgebied en in een dicht bebouwd stedelijk gebied, dan zal het dicht bebouwd gebied altijd duurder uitpakken, gevolgd door landbouw gebied en uiteindelijk zal het maagdelijk gebied het goedkoopst uitpakken.

  Jozefzoon zegt de eigenaren, die schade gaan lijden, te zullen compenseren, hoe denkt hij de omvang van de schade vast te stellen, denkt hij dat de eigenaren zonder meer mee zullen gaan met het flutbedrag dat hij en zijn opdrachtgever zullen willen betalen? Wat denkt hij eraan te kunnen doen als een paar van de eigenaren helemaal niet gecompenseerd willen worden en niet bereid zijn hun eigendom af te staan? Dit zal ongetwijfeld een gehaal en getrek worden zonder einde, Jozefzoon en Bouterse, mogen het, los van het geld dat ze er niet voor hebben en het onoplosbare quorumprobleem, vergeten dat deze trein binnenkort gaat rijden.


  Maak melding

 32. Als je zo de reacties leest van de mammoeters dan wordt het opeens heel erg duidelijk waarom SME er na 60 jaren van mammoetenbewind nooit verder is gekomen dan de “BrokoPranasi” status!!


  Maak melding

 33. Kijk naar alle landen waar er treinen rijden. Al die landen hebben een spoor van tenminste 200 km. Een spoorlijn van slechts 50 km is niet rendabel. Alleen al de onderhoudskosten (je zult veel apparatuur moeten aanschaffen voor de onderhoud) zal onbetaalbaar worden, dat alleen voor een stukje van 50 km! Of denken ze dat wanneer de rails zijn gelegd, daarmee de kous af is?
  Leg een treinverbinding aan van Paramaribo naar Nickerie en Marowijne. Dan heb je tenminste het land bij elkaar gebracht.


  Maak melding

 34. Srika,

  Ik wel nog wel kort reageren op jouw posting.
  Je woont waarschijnlijk al heel lang in Nederland en reageert ook op zijn Nederlands.
  Hier in Suriname gaan dingen heel anders, dan in Nederland.
  Er worden hier ingrijpende beslissingen van bovenaf opgelegd zonder, dat iemand zich daarover mag uitspreken.
  De Assemble is al in geen maanden bijeen geweest, omdat er geen quorum is en van de meningen van de bevolking trekt deze regering zich al helemaal niets aan.
  Vanuit Westers perspectief is Suriname gewoon een dictatuur.
  Een man heeft het voor het zeggen en de rest zijn lakeien.
  Jouw verhaal gaat in Suriname niet op, was het maar zo.
  Zoals veel mensen in Nederland bekijk je het wel en wee in Suriname teveel door een Westerse bril.
  Dingen gaan hier gewoon heel anders.


  Maak melding

 35. triest allemaal als ik naar jullie reactie leest hopelijk geloof de Surinaamse bevolking wel in plannen van DDB tenminste een leider.die met suriname meent.


  Maak melding

 36. Geen luchtkastelen meer bouwen, echter een schijnvertoning in een land der blinden waar één oog koning is. Een spoorverbinding die naar mijn mening uiteindelijk en slechts vanwege de bijkomende mankementen, door nalatigheid of door achterstallig onderhoud gedoemd is te mislukken, De werkloze bushouders zullen eerst het nakijken hebben voordat een stuk schroot, het tijdperk van de hersenloze bestuurders zal gaan markeren. Pas dan zal men zich gaan realiseren, dat echter niet alles goud is dat blinkt.


  Maak melding

 37. @Sweart De lijder “meent het met Sranan”, zie 8 dec
  massamoord en Moiwana massamoord op ONS VOLK !

  Laat maar geld drukken dan komen wij er wel !

  Een soldaatje die eigen ONGEWAPENDE mensen martelt
  en in koelen bloede vermoord, IS geen leider !

  Herstel RECHTSSTAAT Sranan, weg met veroordeelde drugsdealers en moordenaars in de leiding van het land !

  Na herstel rechtsstaat kan de echte opbouw beginnen !

  Zonder die stap blijft Sranan een corruptienest/droganest !

  PS : Zie verkoop delen van Sranan door Dino aan
  terreurgroep Hezbollah !


  Maak melding

 38. @Rudinho
  Ja de politiek en besluitvorming gaan heel anders in Suriname.
  Jozefzoon gedraagt zich als een kleine dictator.

  Echter Suriname maakt deel uit van de wereld. Een de weten van de economie en de natuurkunde zijn wereldwijd wel identiek.
  Het plannen van een spoorbaan/tracé zonder alle beperkingen in ogenschouw te nemen leidt tot mislukkingen. Of het nu een spoorbaan in Belgie, China of Suriname betreft.

  Nu worden en vanboven af beslissingen opgelegd zonder draagkracht aan de basis. Het maatschappelijk fundament ontbreekt.

  Strukton, haar partners en ING begrijpen echter heel goed dat een project zonder basis en goed plan niet levensvatbaar is. Daarom zoeken ze zekerheid achter een exportverzekering bij de Nederlandse staat.
  Het laatste betekend dat Bouterse en co aan de voorwaarden van het Nederlandse ministerie van economische zaken (buitenlandse handel/ontwikkelingssamenwerking) moeten gaan voldoen.


  Maak melding

 39. 01 dec. 2014

  Beste @Phalaane,

  De protesterenden, o.l.v. Henk Gooswit, is niet tegen het aanleggen van het spoor mits het 300 meter vanaf de Indira Ghandiweg naar binnen toe wordt geplaatst. Dit is het voorstel van Henk Gooswit zelf !!

  Het spoor moet volgens het voorstel van Henk Gooswit op eigendomsgronden worden aangelegd. De overheid moet dan die gronden duur opkopen, bewoners verplaatsen, een milieu studie van dat gebied moeten maken, en dat alles is niet te doen.

  Langs de Indira Ghandiweg – is al een stuk ontwikkelde infrastructuur – ligt (lag) het tracé van het oude spoorlijn. Door de jaren heen hebben bewoners langs deze weg onrechtmatig stukken van deze tracé als deel van hun grond /erf in gebruik genomen. Deze zullen zij misschien deels terug moeten geven. Zie hier verder kaarten van dit gebied bij Kadaster / Domeinkantoor.

  Voor een betere kennis over internationale eisen t.a.v. het wel of niet maken van een milieu-effecten studie van een al bestaande weg/ spoor of bij een nieuwe adviseer ik jouw contact op te nemen met de Universiteit (ADEK) en de docent wegenbouw / infrastructuur dit probleem voorleggen. Hij / zij moet wel op de hoogte zijn van de internationale gedragsregels t.a.v. van dit onderwerp.

  Ik ben het wel met je eens, dat bij dit nieuwe hoogwaardige transportmogelijkheid de productiviteit van dat gebied ook zal moeten toenemen. Die treinen hoeven uiteindelijk niet aleen gebruikt worden voor personenvervoer, maar ook voor producten richting de haven en de stad Paramaribo.

  Ik zie al dat in de directe toekomst – indien het spoor ook daadwerkelijk komt – te Onverwacht een houtlanding van boomstammen zal ontstaan, die dan verder vervoerd kan worden naar richting Paramaribo. Vervoer van zand en afgeleide producten zit zeker ook bij deze mogelijkheden. Een treinlading – denkt even niet aan passagiers en afhankelijk van de stoot en trekkracht – kan wel 50 vrachtwagens bevatten. Dus voor later ook aan transportbakken denken.

  Over de problematiek van de bussen heb ik het al eerder gehad.
  Wel moet er eerst duidelijkheid komen of het de regering in Suriname echt menens is voor het bouwen van die spoorlijn.

  Beste Rudinho,
  Srika woont overal. Is ook in Suriname en hoort en ziet dus veel.
  Op Curaçao ben ik het vaker met Esmeralda oneens en in de USA wil ik Henk Molenaar niet meer zo vaak tegenkomen.
  En in Nederland woon ik dichtbij de Forumhouder van deze site.

  Dus mondiaal ontvang ik de minpunten.
  Srika


  Maak melding

 40. “Regering blijft bij treinroute ondanks protest”.

  De regering bestaat nu eenmaal uit koppige ezels, al wordt het hun politieke dood, ze zijn toch niet bereid om alternatieven zelfs maar in overweging te nemen. Ezels, vooral de paarse soort, verwarren koppigheid nu eenmaal met daadkracht, ze zullen nooit toegeven dat ze een fout hebben gemaakt.


  Maak melding

 41. @Srika
  Heeft u wel eens een goederen trein met 20 of 30 wagons een gelijkvloerse kruising met een weg zien overstekken.

  Om naar een goederen treintjen naar de haven te laten rijden loopt half Parimaribo vast en loopt de hele dienstregeling in het honderd.

  Treinen en trams zijn naast subsidie vreters heel erg inflexibel.

  Hoever moet het trace niet van de Indira Gandhi weg liggen om geen problemen te krijgen met afslaand verkeer.
  U verwijst naar een bestaand trace. Dat was een tracee voor een stoomtrein. Het hedendaagse materieel stelt heel andere eisen en kan niet maar zo haaks of scherp de bocht om.

  Ook een verwijzing naar de ADEK heeft weinig zin omdat het bijhouden van kennis of het civieltechnische en werktuigbouwkundige niveau dat voor Spoorwegbouw en het beheer noodzakelijk is niet opportuun is. Waarom denkt u dat iemand als Jozefzoon dit project trekt en maandelijks het Okura Hotel (ongeveer euro 500/nacht) als pied a terre gebruikt.

  Om met voldoende zekerheid een spoorsysteem op te kunnen bouwen zal eerst de immateriële infrastructuur (wetgeving en kennis) op niveau gebracht moeten worden en de kosten en baten goed gewogen moeten worden.
  Reken maar niet dat ING of Atradius in de financiering van een dergelijk project mogelijk zullen maken zonder goede onderbouwing en dat er voldaan wordt aan alle technische en economische voorwaarden.

  Treinen brengen geen ontwikkelingen, zij slurpen subsidie.


  Maak melding

 42. Googlen op de trefwoorden ‘Strukton Fraude’ leverde in 2 seconden een heleboel artikelen op, een van de eerste was onderstaande:

  http://vorige.nrc.nl/economie/article1585535.ece

  16-01-2003
  NS opgelicht door dochter Strukton
  Door onze redacteuren Joep Dohmen en Jos Verlaan
  ROTTERDAM, 16 JAN. Bouwbedrijf Strukton heeft zijn moederbedrijf de Nederlandse Spoorwegen meermalen opgelicht door mee te doen aan de bouwfraude.
  Dat blijkt uit de schaduwboekhouding van het Groningse bouwbedrijf Koop Tjuchem. NRC Handelsblad publiceert vandaag de belangrijkste delen hieruit op internet.
  Volgens de schaduwboekhouding deden de Strukton-dochterbedrijven Strukton Spoorwegbouw en Minck Spoorwegbouw tussen 1993 en 1998 mee aan zeventien verboden werk- en prijsafspraken. Die gingen vooraf aan de aanbesteding van opdrachten met een gezamenlijke aanneemsom van 21 miljoen euro. De benadeelde partijen zijn, behalve moederbedrijf Nederlandse Spoorwegen, NS Railinfrabeheer (tot 2000 verbonden aan de Nederlandse Spoorwegen), Holland Railconsult en het vervoerbedrijf van de gemeente Amsterdam.
  Daarmee zit Strukton veel dieper in de bouwfraude dan werd aangenomen. De naam Strukton viel tot nu toe alleen in de fraude rond de aanleg van de Schipholspoortunnel. Daarin bleken Strukton Betonbouw, HBG-dochter Hollandsche Beton en Waterbouw en aanneemcombinatie KSS betrokken bij het opstellen van 189 valse rekeningen. Die moesten onzichtbaar maken dat een grotere winst werd geboekt dan was afgesproken. Strukton, HBG en KSS troffen in november 2001 een, door de Tweede Kamer bekritiseerde, schikking met justitie. Ze gaven hun opdrachtgever, de Nederlandse Spoorwegen, 9 miljoen euro terug.
  Uit de boekhouding blijkt nu dat een andere dochter uit de Strukton Groep, Strukton Spoorwegbouw, onder meer in 1995 meedeed aan geheim vooroverleg voorafgaand aan een opdracht van de NS om geluidsschermen in Utrecht te plaatsen. Koop voerde, na het geheime overleg, de opdracht uit voor 278.000 gulden. De zes betrokken aannemers verdeelden 54.000 gulden.
  In februari 1998 was het bedrijf betrokken bij de aanleg van een nieuwe entree bij station Zutphen en de verlenging van de achterzijde van de perrontunnel. In geheim vooroverleg werd afgesproken dat Strukton de opdracht van NS Railinfrabeheer zou uitvoeren voor 3,5 miljoen gulden. Aan de andere twaalf aannemers keerde Strukton 25.000 gulden ,,per kop” uit.
  De grootste fraude waarbij Strukton-dochter Minck Spoorwegbouw volgens de schaduwboekhouding betrokken was, betreft een opdracht van de NS in Hoofddorp in juni 1994. De aanneemsom bedroeg 11,9 miljoen gulden, alle dertien aannemers inden 168.000 gulden.
  Strukton wil hangende de onderzoeken van Justitie en de NMa niet reageren. ProRail, het vroegere NS Railinfrabeheer, wil ook nog niet inhoudelijk reageren. Koop ontkent dat prijsafspraken zijn gemaakt.

  Gepubliceerd in:
  Economie

  Hoe slaagt de huidige regering er toch steeds weer in om juist schurken in binnen- en buitenland te vinden die bereid zijn om projecten voor haar uit te voeren?


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.