Remigratiewet en remigreren [COLUMN]

76

Door Usha Marhé – De wijziging van de Remigratiewet gaat in op 1 juli 2014. Vanaf deze datum komen alleen mensen die buiten Nederland zijn geboren of waarvan één van de ouders ook buiten Nederland is geboren in aanmerking voor deze regeling. Aanvragers moeten ouder zijn dan 55 jaar; minimaal acht jaar in Nederland wonen en al minstens één jaar een Nederlandse uitkering hebben. De remigrant moet afstand doen van de Nederlandse nationaliteit en de Surinaamse nationaliteit aannemen. Spijtoptanten kunnen tot één jaar na de remigratie gebruik maken van de terugkeerregeling.

Tot 1 juli 2014 kunnen remigranten die gebruik maken van deze wet zowel een eenmalige uitkering voor de verhuizing (basisvoorziening) én een maandelijkse uitkering voor het levensonderhoud (remigratie-uitkering) krijgen. In de nieuwe regeling komt de basisvoorziening te vervallen. De remigratie-uitkering kan tot uiterlijk 1 januari 2025 worden aangevraagd, daarna houdt de regeling op te bestaan.

Emigreren uit je geboorteland is niet iets dat je zomaar doet, het is een zwaar en emotioneel proces waar mensen meestal doorheen gaan om hun overlevingskansen te vergroten. Remigreren is ook zo’n grote stap. Voor beide processen geldt: je laat los wat je kent en je moet voorzichtig door heel wat drijfzand manoeuvreren voordat je weer vaste grond onder je voeten hebt. In geval van terugkeer kun je de Remigratiewet zien als een zwemvest, om te voorkomen dat je verdrinkt.

Magda heeft gebruik gemaakt van de regeling. Ze is geboren in Paramaribo, woonde 32 jaar in Nederland en besloot te remigreren omdat ze haar baan kwijtraakte. Ze heeft er tot nu toe geen dag spijt van gehad dat ze is geremigreerd, “ook al is niet alles in Suriname rozengeur en maneschijn” en ging de overgang niet van een leien dakje. Ze vroeg de regeling in 2008 aan. In het begin van het traject kwam ze veel problemen tegen. Enerzijds vanwege de bureaucratie in Suriname en anderzijds vanwege de fouten die de SVB maakte bij de verwerking van haar gegevens.

Bij het aanvragen van gegevens bij het Centraal Bureau Bevolkingsregister (CBB) in Suriname werd ze vaak van het kastje naar de muur gestuurd, mede doordat de bevolkingsregistratie in Suriname nog niet goed is geautomatiseerd. Hetzelfde gebeurde ook bij de registratie bij de belastingdienst. Door de stagnatie dachten de medewerkers van de SVB dat ze het proces opzettelijk vertraagde, wat tot schorsing van haar uitkering leidde. Het duurde zeven maanden voordat er klaarheid in deze situatie kwam. Zelf had ze de moed al opgegeven, het was haar familie in Nederland die aan de bel trok bij de SVB. De betaling werd hervat toen uiteindelijk alles rond was, ook het bedrag van die zeven maanden kreeg ze alsnog in termijnen uitbetaald.

Door wat ze in het ambtelijke proces heeft meegemaakt drukt Magda nieuwe remigranten op het hart om een eigen dossier aan te leggen. Ze raadt aan om van elk telefoongesprek en elke afspraak met de SVB alle gegevens te noteren. Ook heeft ze ervaren dat het raadzaam is om dat dossier bij alle bezoeken aan het CBB, de vreemdelingendienst, de belastingdienst, het ziekenfonds en de SVB (die ook een kantoor in Suriname heeft) mee te nemen, omdat er iedere keer om documenten gevraagd kan worden die je op dat moment misschien niet bij je hebt, of doordat documenten onvindbaar zijn geworden, waardoor er weer vertraging optreedt. Daarom adviseert ze om van alles een printje en zo mogelijk een digitaal bestand te bewaren. Het is heel belangrijk om bij vertrek uit Nederland een uitgebreid uittreksel mee te nemen, waarop duidelijk de burgerlijke staat in Nederland is vermeld. Dat is nodig om een Surinaamse identiteitskaart (ID) aan te vragen. Zonder die ID kun je als ingezetene niets in orde maken.

Belasting en premies over de uitkering worden in Suriname betaald. Daarom is iedere remigrant verplicht zich aan te melden bij de belastingdienst. Ook de AOV-premie (Algemene Ouderdomsvoorziening) wordt via deze dienst afgedragen, want na naturalisatie maakt de remigrant ook aanspraak op de lokale AOV. Magda ontvangt het maandelijks bedrag voor alleenstaanden: € 406,26 aan uitkering en € 64,11 aan tegemoetkoming ziektekostenverzekering, totaal € 470,37,-. Over de uitkering van € 406,26 betaalt ze belasting en sociale premie, die vanwege de belastingvrije voet laag is. Haar maandelijkse vaste lasten bedragen € 185,-. (huishuur en nutsvoorzieningen). Van het restant, € 285,37, omgerekend circa SRD 1.251,- gaat SRD 1000,- op aan huishoudgeld, voor haar en haar huisdieren. De rest is voor onvoorziene uitgaven.

Magda heeft ervaren dat remigranten een hogere ziektekostenverzekering betalen omdat de lokale verzekeringsmaatschappijen weten dat er een tegemoetkoming wordt uitgekeerd en hun premie daarop baseren. Hierdoor was het maandelijkse nettobedrag dat ze aanvankelijk overhield kleiner. Maar nu ze 60+ is, is ze via de AOV verzekerd en zijn die kosten weggevallen. In theorie hebben remigranten tot hun dood recht op de remigratie-uitkering.

Genaturaliseerde remigranten uit Nederland hebben recht op een kosteloze Schengen-visum, dat om de vijf jaar wordt verlengd. Daarmee kunnen ze naar Nederland reizen, bijvoorbeeld voor familiebezoek. Van remigranten wordt verwacht dat ze zelf een nieuw bestaan opbouwen en inkomsten verwerven via ondernemerschap of loondienst. Magda heeft haar plannen om een bedrijfje te beginnen gaandeweg moeten bijstellen, vanwege wanbetaling door lokale klanten. Dus levert ze nu alleen werk af voor mensen die ook daadwerkelijk betalen voor wat ze bestellen.

Ze had geen moeite zich als remigrant aan te passen, omdat haar verlangen om in Suriname te wonen heel heftig was en ze het land en de sociale en culturele gewoonten goed kent. Ze geniet van wat Suriname haar te bieden heeft aan rust en ruimte. Volg je hart, maar blijf realistisch, is haar advies.

De remigratie-uitkering moet via de Sociale Verzekeringsbank in Nederland worden aangevraagd. Uitgebreide informatie is via de website van de SVB en het Nederlands Migratie Instituut te vinden. De nieuwe regels worden later dit jaar op de websites vermeld. Het is nog niet bekend welke administratieve gevolgen de nieuwe PSA-wet in Suriname zal hebben op de eis van de SVB om eerst over een Surinaamse verblijfsvergunning te beschikken voordat een aanvrager gebruik kan maken van de remigratieregeling.

©Usha Marhé


76 REACTIES

 1. Ha ha ha ha ha ha…. naar Suriname?

  Het is mogelijk ieders streven om in een warm land wakker te worden. Tja, als je weinig te besteden hebt, zul je een sobere bestaan kunnen opbouwen. Maar heb je het financieel beter dan de Surinamers, o jee, jaloezie en de overvallers nog niet te vergeten, beroving, oplichting en ga zo maar door!

  Voor mij GEEN SURINAME


  Maak melding

 2. Het was beter als Magda in Nederland was gebleven, je bent
  60+ als je hier de weg beter had gekend, dan was je er beter vanaf. Voor alle ingezetene van Nederland ongeacht nationaliteit, is er hulp als de nood aan de man.Je moet alléén de wegen kennen, en die ook bewandelen dan komt alles terecht.


  Maak melding

 3. Usha dankjewel. Heel informatief. Ik ben benieuwd naar de argumenten, het schrappen van de basisvoorziening (verhuiskosten). Ingaande 1 juli 2014 lijkt de maandelijkse uitkering (schamel bedrag!)als twee druppels water op die ordinaire oprotpremie.
  Misschien moeten Turken en Marokkanen massaal gebruikmaken van deze regeling. Een mooiere ruil bestaat niet: een Surinaams paspoort in ruil voor hun Nederlandse.


  Maak melding

 4. @ Nellie mi Gudu.

  Als Nederlander hoeft men niet op te rotten,dat willen de mensen zelf dat men zo weinig AOW en pensioen genieten heeft te maken met de aantal jaren, en het hangt ook af hoe lang je hier hebt gewerkt.Wat het paspoort betreft: voor de Srèfidensie hadden de Surie´s naar de Nederlandse ambassade moeten stappen en zeggen dat ze verder als Nederlander door het leven willen gaan!
  Wat de Turku”s en Moccro”s betreft ben ik ééns met jouw, ik zou heel blij zijn als die massaal gebruikt zouden maken van deze gelegenheid. vooral de laatste (Moccro”s)
  Maar ze kijken uit,de Nederlandse Overheid kan ze ook niet weg sturen want, ze hebben een dubbele paspoort.
  Jammerrrrrrrrrrrrrr Jammerrrrrrrrrrrrrr !!!!!!!


  Maak melding

 5. Is geen vetpot wat je krijgt.
  En what about de Nederlandse aow krijgt ze een naar Surinaamse rato aov?
  En al die jaren belasting die ze betaald heeft in Nederland.


  Maak melding

 6. @Grasbarki (1)
  Ik ben ook geremigreerd. Ik ben ook reuze blij dat ik die stap heb gemaakt. Ik heb nu een veel rustiger en kwalitatief beter leven. Was ik NL gebleven dan zou ik, na noeste arbeid van bijkans 34 jaar, moeten leven van een uitkering; die bedraagt voor een alleenstaande ca 800 euro’s. Na aftrek van alle posten hou je dan nog net 300 euro’s over. Met dit inkomen zal je het moeten doen totdat je 65 of 67 bent.
  NL is een zorgstaat, maar dat neemt ook nu toch ook af? Ik begrijp alle remigranten die de stap maken, maar weet wel dat je ook in Su moet inburgeren en niet de mensen die daar wonen.

  FYI: de gezondheidszorg in Su is 200% verbeterd. En in NL word je toch ook ziek en gaan toch ook personen dood door menselijk falen? Ik heb het met mijn vader meegemaakt. Dus breek me de bek niet open dat de gezondheidszorg in NL beter is. Als je tijd er is ga je dood, al woon je in een verzorgingsstaat.

  Kortom: ik heb het materialistiche leven van NL ingeruild voor een kwalitatief beter leven in Su. Op mijn leeftijd hoef ik niets meer. Alles mag. Dus follow me!


  Maak melding

 7. @ Ngetyun Lie.

  Ik zal erover denken: het probleem bij mij is,al mijn kinderen/kleinkinderen zijn hier geboren en ik, wil ze bijna iedere week zien. Daar heb je ook gelijk in,al is de Gezondheidszorg zo goed,ga je toch de pijp uit als je tijd erop zit.Over het materialistische leven,daar maak ik me geen zorgen.Ik ben al blij met een bordje rijst en groente.Fouten worden inderdaad overal gemaakt,ook in Ziekenhuizen waar alle Doktoren Specialisten zijn.
  Waar gewerkt wordt, vallen er altijd spaanders zegt men.
  Sterkte broeder/zuster Ngetyun en de groeten aan alle Sranan man daar.


  Maak melding

 8. Na bijna 40 dienstjaren in 2008 ben ik werkloos geworden.

  Ik moest eerst van een ww uitkering genieten om in aanmerking te komen voor de remigratieregeling.

  In 2010 ben geremigreerd naar Suriname en heb er geen spijt van.

  Ik geniet iedere dag weer van het ontspannen gezond leven in Switi Sranan.


  Maak melding

 9. Dankzij de coup en het gevolg daarna zijn velen het land ontvlucht. nu de paarse lijder wederom op slinkse wijze de macht in handen heeft weten te krijgen en zijn i’m nasty wet heeft doorgdrukt moet men niet verwachten dat hij die macht in 2015 uit handen zal geven. Forget it. Velen die dachten terug te keren bedenken zich honderduizend maal, om in een land te wonen waar onberechte misdadigers en moordenaars de macht hebben en recht en wet alleen gelden voor het volk en de oliedomme aanhangers.


  Maak melding

 10. Probeer nu maar eens een kleine woning/appartement te huren voor 185,00 Euro per maand. Volgens mij lukt dat niet meer.
  Als je binnen een jaar weer wil terugkeren, waar moet je dan verblijven?
  Deze regeling loont alleen indien je nog kunt werken of spaargeld hebt. Dat laatste lijkt mij nvt voor 98% van de uitkeringsgerechtigden.


  Maak melding

 11. ik blijf nog lekker hier su heb ik niemand alleen familie die mijn geld vragen elke maand. trouwens ik werk en ben dolgelukkig met mijn gezin en kleinkinderen ik zou ze gaan missen. dat kan ik in su niet krijgen en ik ben een verwend mens dat was ik in su ook. want ik ken geen pina dus wil ik zelf genieten vn mijn zelfverdiende geld en niet uitgaan geven voor zon in suriname.en roof.en jalouzie. bloed zweet en tranen je geluk heb je zelf in de hand en de rust ook niet alleen in suriname. ligt eraan hoe je met je medemens omgaat.alleen ik hou niet van menssen die alleen maar alles gratis willen mijn mening


  Maak melding

 12. Na bijkans 24 jaar in NL gewoond te hebben ben in op eigen initiatief geremigreerd. Ik was niet werkeloos. Ik ben door een kennis erop attent gemaakt, dat ook ik in aanmerking kwam voor een uitkering, nl een eenmalige uitkering van 2900 euro. Ik heb de aanvraag ingediend en de procedure is nog bezig. Ik woon sinds 15april 2014 in suriname, ben 51 jaar, heb gereageerd op een vacature en mag per 15 februari beginnen aan mijn nieuwe baan. Ik ben heel gelukkig. Mn NL paspoort verruilen voor mn surinaamse vind ik geeeeeeen probleem. Ik ben heeeeeeeel gelukkig.


  Maak melding

 13. Dinsdag 28 januari 2014 om 20:15 uur, door yvonne
  XXXX!!!!

  @yvonne: Prima gedaan.
  Maar vandaag is dinsdag 28-01-2014 hoor!

  Maar Ik ga vanaf 16 april 2014 in SU. wonen.
  Dan ga ik ook naar een lekker oud nummer luisteren van de
  bekende MAX Woiski Sr. (Na 16 April)
  Orig werd opgenomen in het jaar 1948 door The Zapakara’s
  o.l.v. Lex Vervuurt.

  Wat een TROPEN gevoel na een REMIGRATIE.


  Maak melding

 14. Fijn om de ervaringen te lezen. Ik ben ook aan het dubben om te emigreren.
  Wel vrijwillig. Hoe zit het daar met de belasting? Iemand ervaring met de non discriminatie verdrag. Niet meer dan 6,5 , 10 enz.. procent belasting.


  Maak melding

 15. Ik ben ook dolgelukkig in koud Nederland baja.
  Trouwens om de surinaamse nationaliteit terug te krijgen moet wel circa 400euro aan surinaamse overheid betaald worden.DAT VERGEET MEN TE VERTELLEN.
  Laat me een ding duidelijk maken ;Suriname is mooi en great alleen vanwege het warme weer en het lekkere eten en verder, thuis zitten tussen de muskieten toch suris.


  Maak melding

 16. Mensen doe dit niet! Er zijn een hele boel verhalen van mensen die gebruik gemaakt hebben van deze regeling. Suriname is duur en mensen kunnen NIET MEER TERUG NAAR NEDERLAND. Er is iemand die nu ziek is en hij kan niet terug naar Nederland, ook het Shengen visum biedt geen oplossing. Suriname is voor vele mensen in Nederland een vakantieland geworden en go sribi en go tang na toe verschillende sani. Laat u goed informeren. En aan mw Marhe, waarom doet u dit zelf niet? Of gaat u zelf gebruik maken van deze regeling? En waarom zou u mensen in een onmogelijke positie plaatsen, om interessant te doen soms?


  Maak melding

 17. @umap.

  Ben je in Holland uit je zelf gekomen, of was met een studie of contract gekomen ? Ik weet niet hoe lang je hier was,maar dat intereseert me ook geen moer,je weet dat Holland koud is wat ben je hier dan komen LULLEN?
  Het is niet fijn om te mogen lezen,er wonen hier meer sranan man,dus met andere woorden zijn wij Dagu”s.
  Ik ben ook in Sranan geboren,maar zal nooit zoiets zeggen of schrijven.Kortom je bent een LUL,maar dan wel met een kleine Piemel.


  Maak melding

 18. Opmerking:

  De column gaat over de gewijzigde regels VANAF 1 juli 2014. Ik krijg reacties van mensen die nu 45 jaar of 45+ zijn die zeggen: ‘Oh, maar dan moet ik nog 10 jaar wachten.’ Die mensen klikken dus niet door naar de site van de SVB (de link staat onderaan de column) om de eisen te checken die TOT 1 juli a.s. gelden.

  Die eisen zijn tot 1 juli a.s. veel soepeler: leeftijd van minimaal 45 jaar, minstens 6 maanden een Nederlandse uitkering, en dan kom je, als je jouw aanvraag vóór 1 juli indient en OOK aan de overige voorwaarden voldoet, nog in aanmerking voor die basisvergoeding die voor de verhuizing is bedoeld.

  Hoe je in geval van remigratie een verblijfsvergunning aanvraagt en wat de kosten zijn, staat op de website van het Consulaat Suriname, op het tabblad ‘Meest Gestelde Vragen’. http://www.consulaatsuriname.nl


  Maak melding

 19. Men zou toch beter kunnen overwinteren in Suriname.
  Half jaar hier en half jaar daar.
  Geen bureaucratisch rompslomp, tevens zie je je kleinkinderen ook weer als je terugbent. Tegenwoordig kun je via skype je kinderen en kleinkinderen zien en spreken.
  Een goedkoop huisje huren is ook mogelijk daar.
  En financieel gezien hou je veel meer over.
  Ken velen die dat doen. Want hier voorgoed opgeven en verkassen naar Suriname is een te grote stap en inderdaad de zwemvest in dit artikel geeft het duidelijk aan, wat als deze lek is?


  Maak melding

 20. Usha,

  Of Surinamers nou wel of geen gebruik van deze regeling willen maken, de keuze is aan hen.
  Wel fijn dat jij met dit artikel de Nederlandse Surinamers laat zien via welke weg zij de JUISTE informatie kunnen halen.
  Zoals jij weet lezen onze mensen slecht tot niet.
  En sommige aanvullende reacties hierop geven nog meer reden om eerst goed verder te informeren voordat men stappen onderneemt die je niet terug kan draaien.


  Maak melding

 21. Als je in Suriname familie hebt of mensen kent, dan is het wat makkelijker overleven daar als remigrant. Maar ken je er niemand, dan wordt het heel moeilijk, lijkt mij.


  Maak melding

 22. Kunnen meer mensen die (definitief) vertrokken zijn naar Suriname hier (anoniem) vertellen hoe het hun is bevallen/bevalt? Wat zijn de moeilijkheden in het alledaagse leven en wat zijn de prettige dingen? Hoe kom je rond?


  Maak melding

 23. @Royhind:
  ik heb géén cent betaald om te naturaliseren. Dus hoe jij aan dat bedrag komt? Waar maak jij je druk om? Bovendien heeft NL óók muskieten, want ook in NL worden klamboes en anti-muskieten producten verkocht. Het zijn niet de Suri’s die de klamboe hebben uitgevonden.

  @Piemul: toen ik remigreerde had ik ná 34 jaar ook amper nog kennissen, laatstaan vrienden, in Su. Het ligt toch helemaal aan de persoon zelf of die contacten wilt leggen?
  Al zussen en broers met aanhang wonen in NL. Ik ben de enige van mijn familie hier, maar heb het reuze naar mijn zin.


  Maak melding

 24. Allen,

  Suriname is TOP: maar het ligt aan de generatie waar jij je in begeeft.
  De “Surinamers” die boven bepaalde leeftijd zijn en Suriname missen kan je niet vergelijken met de genaratie van nu.
  Ik wil zelf allang teruggaan naar SU, maar er moet nog zoveel veranderen in Su, hiermee wil ik NIET de indruk geven dat hier in Ned alles goed is geregeld want Ned gaat HARD achteruit.
  Ik hoop ooit terug te kunnen gaan, ben nu 51 jaar en woon al 45 jaar in Ned.
  I love SU.


  Maak melding

 25. Allen, (nogmaals)

  Ik scheld nooit uit, maar wat voor Ka regling is dit.
  Ik werk en kom dus niet in aanmerking.(of mis ik iets ?).
  Is er een regeling voor mensen (SU) die werken ??
  Alvast bedankt.


  Maak melding

 26. Phoe, wat een gedoe zeg!

  Het ziet er naar uit, dat je 3 keer op je hoofd moet gaan staan voor een paar centen.

  Erg amusant om te lezen, dat mensen zijn geremigreerd, vanwege het o zo materialistische Nederland, terwijl ze zelf zo materialistisch en bij de hand zijn, om ervoor te zorgen dat ze zoveel mogelijk centjes mee kunnen nemen :).

  Nou, iedereen zijn meug…
  Wat erg om 20 tot 30 jaar lang ‘ongelukkig’ in de ‘kou’ te hebben geleefd, misschien de helft van je leven….jeetje man.
  Eigenlijk, dus…., in principe zegt men, dat heel Europa ongelukkig is vanwege de kou….

  Home is where the heart is.
  Surineds moeten meer mindful(ness) in het leven staan, in plaats van mindless.
  Dat wil zeggen, genieten van elk moment van de dag en niet wachten op de dag dat je ooit, eens, ergens, als je genoeg geld hebt, als de kinderen groot zijn, als je partner mee wil, als, als als,…

  Life is to short.

  Mindfulness, leuk item Usha………….


  Maak melding

 27. Ik weet niet of iedereen het wel weet1 Nederland is langzamerhand een moderne slavernij geworden! Elke Eurie die je verdient, moet je bijna alles afdragen aan allerlei kosten( belastingen alg.., benzine,gas,woning, verzekeringen, ziekenfonds, eigenbijdrage, boodschappen etc. etc.) omhoog! er zijn er 1000 en 1, teveel om op te noemen. maar naar SU gaan voor € 406,- zonder dak boven je hoofd?? no Baja no, no, no!! en een keertje terug komen met vakantie naar Nederland bijv. voor je dierbaren, kost je wel jaren om te sparen.

  Het zou fijn zijn voor degen die helemaal kansloos zijn o.a. de werklozen, WAO’ers, AOW’ers, etc. ect. vrijwillig terug laten gaan met behoud van 70% van hun centen. voordelen zou zijn: vele huizen zouden vrij komen, veel administratieve werkzaamheden besparen en nog meer. heb even geen tijd om alles op te noemen, maar denk even zelf na!!

  Laat de mensen gewoon gaan!! maar op en neer lijkt mij de beste optie en niet voorgoed weggaan uit Nederland!! Ken velen die terugval hebben gehad!! Dus niet gaan varen tussen wal en schip!! Denk goed na en wees zeker van je zaak!!

  Gedane zaken nemen geen keer!!


  Maak melding

 28. Nogmaals,ik blijf erbij, waarom zouden wij Surinamers onze eigen mensen vertellen om terug te keren, gebruik makend van een regeling die je van al je rechten ontdoet? Een regeling die dwingt je nationaliteit op te geven en dat alles voor een paar centen? Als u ongelukkig bent vanwege de kou dan moet u zorgen voor een meer geluk…geluk zit niet in de kou maar in de manier waarop mensen in Diaspora leven. Suriname zal geen geluk brengen, slechts nieuwe problemen, plus de problemen die er in Nederland waren. Waarom vluchten voor zaken? Weet dat u niet meer terug kan, weet ook dat als u ziek wordt er geen mogelijkheden zijn om hier behandeld te worden. Vraag aan mensen in Suriname die deze regeling met handen en voeten omarmenden en nu geen kant meer op kunnen.


  Maak melding

 29. Beste mede Forummees.

  Het remigreren is niet verplicht voor ons,je doet het vrijwillig! Voor werklozen en mensen die van de sociale dienst leven, is dit van toepassing mits ze willen.
  Dus no go spang nanga a torie disie,een goede kennis van
  mij heeft die stap genomen, en heeft nu er spijt van.
  Bedenkt: “je weet wat je hebt, maar niet wat je krijgt”.


  Maak melding

 30. Af en toe denk ik ook te remigreren naar mn geboorteland.Kinderen zijn reeds het huis uit .Mijn hart zegt gaan,maar het verstand ff alles op een rijtje zetten.Heb nl een inkomen van eur.800(aow+pensioen).Hoeveel houd ik over na aftrek van alle lasten?


  Maak melding

 31. @cokro.

  Jammer dat er geen Surinaamse organistaie in NL is die dat soort vragen kan beantwoorden. Deze vraag zal toch wel bij veel meer mensen leven?


  Maak melding

 32. Ik ben heel benieuwd hoe de nieuwe psa wet gaat uitpakken, voor al die mensen die zijn geïmplementeerd met uitkering naar Suriname. Mensen die willen emigreren moet zich goed realiseren alles is anders dan in Nederland gewend ben daar is alles wachtie wachtie.


  Maak melding

 33. Na aanleiding van deze colum toch een aantal opmerkingen.

  Een ieder die Nederland verlaat(of dit nu België of Suriname is) voor zijn 65e levensjaar bouwt voor elk jaar die men niet in Nederland verblijft geen AOW meer op en levert per jaar 2% op zijn AOW in. Met andere woorden verlaat je NL wanneer je 50 jaar bent dan bouw je 15 jaar x 2% = 30% minder AOW op. Ga je remigreren dan krijgt men als alleenstaande tot de AOW leeftijd is bereikt euro 406,26 per maand, om het makkelijker te maken als men de AOW leeftijd bereikt is het bedrag het zelfde. Terecht wordt er gezegd dat men in Suriname belasting hierover moet betalen, dit zelfde geld voor iemand die met zijn AOW naar Suriname verhuist.Pensioenen behoudens overheidspensioenen worden eveneens in Suriname belast.

  Er moet in Suriname belasting worden betaald er word gesteld dat door de belastingvrije som deze premie laag is. Voor zover bekend is de belastingvrije som in Suriname plus minus 1200 SRD(euro 276), hetgeen niet hoog is. Als de uitkering plus ziektekosten omgerekend worden naar SRD en aftrek van de belastingvrije som dan zal dit betekenen dat er tussen de 25 en 28% belasting zal moeten worden betaald.

  De maandlasten voor huur en nutsvoorzieningen bedragen 185 euro. Gezien de huidige huurprijzen die er op dit moment in Suriname worden gevraagd is dit aan de lage kant. In Paramaribo wordt voor een kamer rond de 200 euro per maand gevraagd. Een gemiddeld huis zonder veel extra ligt minimaal rond de 400 euro en hoger. Gaat men in Coronie, Commewijne(niet te dicht bij de bosje brug) of in een ander district verder van Paramaribo wonen dan worden de huurprijzen iets lager.

  Voor de de maandelijkse boodschappen zou een budget van 1000 SRD worden gebruikt, ook dit is gezien de hoge prijzen van boodschappen in Suriname aan de lage kant. 1000 SRD per maand is 33 SRD per dag(euro 7.60), voor dit bedrag zal dan moeten worden gegeten en gedronken. Uit ervaring kunnen wij dan melden dat dit geen dikke boterham zal zijn.

  Ziektekosten zijn of je nu wel of niet van een remigratie regeling gebruik maakt voor Surinaamse begrippen aan de hoge kant, daarnaast zijn ze ook nog qua premie leeftijd gebonden. Ben je 50 jaar dan betaal je voor een ziektekosten verzekering 3e klasse een premie van plus minus euro 72 per maand, voor een eerste klas verzekering komt hier 20% bij.

  Zeggen wij nu dat u niet naar Switi Sranang moet gaan, nee zeer zeker niet maar houdt in het achterhoofd dat 500 euro per maand vandaag de dag in Suriname ook niet meer zo veel is. Ja er zijn mensen die met minder moeten doen maar dat is dan ook pinare of met zijn allen samen blijven wonen en meerdere baantjes nemen Horzelen toch.


  Maak melding

 34. Nederland wil op een goedkope manier van allochtone af,mensen denk goed na Suriname is geen goedkoop land dat je van 400 of500 per maand kunnen leven.heen en weer is de beste optie…


  Maak melding

 35. @ Cokro:

  Beste/Mw:

  Gezien uw inkomen dan is het wel verstandig als U wilt remigreren,maar mijn vraag aan U is het volgende:
  Heeft U daar in sweet Sranan een eigen onderkomen ?
  Bedenkt dat remigreren anders is dan emigreren,want hoe je het wend of keert, we leven hier in Ptata enigzins toch anders dan in sweet sranan! € 800 is inderdaad niet veel,dus dat houdt in dat U niet zo lang hier bent.
  Want een volledige AOW is al bijna € 1200 aangevuld met pensioen zou U minstens zo rond € 2100 per maand incasseren.(dit hangt af hoe lang U hier bent, en hoe lang U gewerkt heeft.) En nog iets: als U toen U nog werkte een goed inkomen had,krijgt U ook een goede pensioen. Want het is logisch,want dan betaalde U ook meer loonbelasting.
  Kort samen gevat: als U in Sranan geen eigen huis hebt, lijkt het me niet verstandig om te remigreren.
  Heeft U weleens gehoord van Huur subsidie en Zorg toeslag?
  Met dat € 800 komt U gewoon in aanmerking voor deze toeslagen: no go sing sing, daar heeft U gewoon recht op!
  Ik wens U veel succes met Uw plannen.

  Odi odi.

  Grasbarki.


  Maak melding

 36. Men zegt goede raad is duur. De mijne krijgen jullie gratis. Doe er wel iets mee.
  Indien je van plan bent te remigreren moet je ervoor zorgen dat deze condities bij jou als potentiële remigrant gerealiseerd zijn:
  -1. Dat je in Su een eigen huis hebt met genoeg comfort en luxe.Geen huurhuis. Moet eigendom zijn, vrij van hypotheek.
  -2- Een eigen vervoer hebt.
  -3- Een inkomen/uitkering uit Nederland krijgt van minstens 1000 euro netto per maand.
  -4- Een financiële buffer van minstens 15.000 euro hebt
  -5- Je Nederlandse nationaliteit behoudt en die niet inruilt voor de Surinaamse.
  -6- Geen gezondheid manco’s hebt.

  Dan zou ik gaan denken om Nederland te verruilen voor Swietie Sranang. Dan kan je kiezen voor kwaliteit van het leven, het leven die je bewust wil leven, het relaxte leven, het leven van minder stress. Het genot om elke ochtend met de zon te kunnen opstaan.Met een kopje koffie of thee om te kunnen ontdekken hoe fijn het is om op deze aarde te zijn en op deze aardkloot te kunnen toeven.
  Want hier in Nederland is het 10 keren niks. Op elke hoek zit een politieagent op de loer. We leven in een repressieve maatschappij.


  Maak melding

 37. @sing sing

  De r.w. is bedoeld voor zij die van een uitkering leven. In de prakijk betekent dat, dat de uitkering in NL weliswaar hoger ligt dan de r.w. maar per saldo hou je dus véél minder over dan in SU. De punten 1 t/m 6 zijn dus niet van toepassing op hen, want in NL voldoen zij daar ook niet aan. Daarom is het voor hen dan beter om te remigreren. Ook met een uitkering van 400 kan je goed rondkomen in Su. Dus die vlieger gaat niet op. Al werk je in NL dan nog zijn die punten niet van toepassing. Wie heeft in NL nog een buffer van 15.000 euro? Jouw gratis advies slaat kant noch wal.


  Maak melding

 38. deze regeling is voor surinaamse mensen die niet goed verstaan.Surinaamse regering verstaat ook geen nederlands goed ze zijn allemaal balle liker en kut liker en zaken vuller,deze wetten worden ook door suriname goed gekeurt
  Dit betekent surinaamse nederlander voor dat ze imigreet
  naar suriname wordt eerst door nederlandse blanke dus witte mensen wordt eest goed genaaid links en rechts,en daar na word geimigreet naar suriname en dan word door msurinaamse regering ,dus eigen mensen van suriname word weer goed genaaid links en rechts ook tot dat je op je eigen houtje staat voor vragen kunnen mensen mij ook via mail vragen stellen,want ik ben woedend kwaad.
  groetjes


  Maak melding

 39. @ Eerlijk.
  Uit jouw reactie blijkt dat je al 36 jaar voor de AOW verzekerd bent in Nederland. Dat betekent dat je reeds aan AOW rechten 72% hebt opgebouwd. In theorie (extra jaren vergeten) kan je op basis van alleenstaande AOW-uitkering reeds 720 euro per maand krijgen. Dit bedrag ga je toch niet inruilen voor een levenslange vast bedrag van € 420 per maand.
  Ik adviseer een ieder om even een kleine berekening te maken tussen de remigratie-uitkering en je opgebouwde AOW-rechten. De omslag is bij 21 jaar wonen in Nederland, na jouw 15e levensjaar.
  Misschien is het financieel beter om in Nederland te blijven tot je 65 e of 67 e jaar en met de AOW uitkering van hopelijk € 1.000 in Suriname te overwinteren.


  Maak melding

 40. @Sing Sing.
  Is dat wel mogelijk als je een uitkering in Nederland hebt? Hoeveel uitkeringstrekkers met eigen huis in Suriname zijn intussen niet opgepakt en moeten de uitkering terugbetalen? Ook ik heb zulke mooie dromen.


  Maak melding

 41. ik ging al weg naar suriname in 2004; vier dagen eerder dan rabinder parmissar. maar ook in werd daar van de kastje naar de muur gestuurd en na 10 maanden was mijn aanvraag nog steeds niet in behandeling genomen. Op dat moment was ik al een halfjaar zelfs illegaal verbleven in suriname. Toen besloot ik maar toch precies na 1 jaar terug te komen naar nederland. ik had toen al een huis verbouwd in suriname. maar zonder verblijf.. het huisje dient nu als vakantie huis als ik daar op vakantie ga. Maar geen 2e keer zomaar…Terug gekomen kon ik meteen na 6 weken na aankomst weer werken bij mijn oude werkgever connexxion…het beste is om naar suriname te vertrekken zonder uitkering, wel met je spaargeld of je huis verkopen en met de opbrengsten iets voor jezelf beginnen in suriname. een verblijfs vergunning wordt meestal wel afgegeven als je via een bank afschrift kunt aantonen of je over genoeg geld beschikt om voor langere tijd in suriname te verblijven. dus je kunt dat gewoon op je rekening achterlaten en pinnen kun je tegenwoordig overal in suriname. Indien je je uitschrijft uit de bevolkings register heeft dat gevolgen voor je nederlandse aow; in het geval dat je alsnog wilt terugkeren. Het beste is om je geluk te beproeven als je nog jong bent tussen de 30 en 35. mocht je je niet slagen dan kun je altijd nog opnieuw beginnen in nederland..iets anders als met een jaar ticket is ook een mogelijkheid…indien je bezit hebt in suriname, kun je dus geen gebruik maken van nederlandse voorzieningen. zorg dat je niet afhankelijk bent van holland..tenslotte blijf je een altijd een buitenlander in nederland en ook als je besluit om terug te keren naar je geboorteland, beschouwen ze je daar ook als een buitenlander; terwijl juist buitenlanders van andere nationaliteiten suriname juist uitbuit. Wij gaan met de gedachte nog iets positief bij te dragen en dan worden wij het hardst gepakt in suriname.


  Maak melding

 42. Oh…..La..La. Als je een geboren Suri van voor 1975 bent,dan vestig je hier in Ned.Nou,iedereen weet,dat Blanda een welvaartstaat is.Daarom hoeven Suri,s hier niet te werken,want je krijgt je eten in je bord.Als je nu wilt remigreren naar Suri blijft het toch dezelfde regeling voor je gelden als het ware. Want je krijgt Remigratie Uitkering.
  Dus je vestigt wederom in Suri paradijs.Eh,bravo……


  Maak melding

 43. Je krijgt manndelijks een brutobedrag van rond de 400 Euro als je naar Suriname remigreert. Hoeveel is dat netto in de praktijk? Ik neem aan dat de Surinaamse regering de belasting dan inhoudt?


  Maak melding

 44. @ Teesmakhaon:

  Van wie heb je die informatie gekregen, of heb je het verzonnen uit verveling ? Ik ben voor 75 geboren en heb me met zoveel andere Sranang man hier keihard gewerkt,dus kom niet met een l.l verhaal! Wat het remigreren betreft is ook zo iets appart,je bent niet verplicht om te remigreren dat doet men vrijwillig. Als hier reeds met pensioen bent en ook AOW krijgt, dan krijgt je, je volledige pensioen en AOW mee!Voor degene die hier uit zijn /haar neus zit te vreten, krijgt € 400 plus verhuiskosten wordt vergoed.
  Met dien verstaande als je binnen een jaar terug komt naar NL, wel alles terug betalen. Su is een mooi Land,elke dag mooi weer,maar een mens leeft niet aléén van het mooie weer,je moet ook werk hebben of iets waar je een dag besteding hebt. Su was een Paradijs 50 jaar geleden, nu niet meer,zelfs in je eigen huis ben je niet veilig.


  Maak melding

 45. Voor degene die hier uit zijn /haar neus zit te vreten, krijgt € 400 plus verhuiskosten wordt vergoed.

  @Grasbarki,

  Die 400,- is bruto. War wordt het netto in Suriname? Enig idee?


  Maak melding

 46. De praktijk

  Remigreren met een uitkering tot de dood lijkt aantrekkelijk echter de praktijk wijst anders uit. Over het bedrag dat u ontvangt zal in Suriname belasting moeten worden betaald, daarnaast zijn de kosten voor levensonderhoud, huur van een woning en ziektekosten de laatste jaren flink gestegen. Van de remigratie regeling alleen zult u in Suriname niet kunnen leven, Voor wat u ontvang bij remigreren naar Suriname kunt u terecht op de website van de SVB; KLIK HIER

  Wij zouden graag reacties ontvangen van een ieder die gebruik gemaakt heeft van de remigratie regeling en hun ervaringen.


  Maak melding

 47. Ze woont waarschijnlijk in een van de pras oso’s in de Keizerstraat.Kamertje huur voor buitenlanders begint bij 300 euro/pm.Als een Suri maar ruikt dat er euro’s in het spel is,gaan ze alles er uit proberen te halen.Jij niet dan komt de Braziliaan met de dollars over de brug.De verhuurder heeft geen haast.En de 5 maanden door het water wadden,de muggen en slangen en kakkerlakken moet maar voor lief nemen.


  Maak melding

 48. Als ik als witte hier geboren Nederlander naar Suriname wil en evt. blijven.Hoe werkt het dan voor mij? Ben80/ 100% afgekeurd en heb een Wajong Wao uitkering 75% laatstverdiende loon. Ben hier stilletjes al jaren mee bezig.
  Denk dat ik daar gelukkiger kan zijn door oa het andere tempo kan hier niet meer meekomen en word in maart 56.


  Maak melding

 49. Beste mensen,
  Ik ga jullie mijn eigen verhaal vertellen en het is 100% de waarheid.
  Sinds 2010 ben ik remigreert naar SU met uitkering.Ik heb 30 jaren in NED gewoond en gewerkt,ik ben al zat in NED te wonen dus terug naar mijn swietie sranang!
  Mijn families wonen allemaal in nederland en ik pendel elk jaar heen en weer.Mijn uitkering is e400, en e64,00 voor zorgverzekering.
  Over dit bedrag betaal ik e15,00 aan transactie kosten aan de bank.
  Verder betaal ik e50,00 aan belasting waaronder ook aov.
  De belasting is gemiddeld 14%. DUS geen 38% wat men in nederland denkt. Ongeveer e35,00 betaal ik aan vaste lasten(gas,licht,water en tel + 2 weken mobiel internet).
  De rest is wat ik vrij kan besteden, En dat is twee maal de aov wat men in suriname uitbetaald
  In het begin had ik wat rompsloop met papieren werk, maar nu niet. voor een verblijfsvergunning betaalde ik us200,00 voor een verklaring voor svb us10,00 en voor naturalisatie srd200,00 en voor surinaams paspoort srd110,00.
  MIJN ERVARING;
  Ik heb geen spijt van en ik geniet elke dag van.Mensen die terug willen moeten gewoon doen!Trouwens je hoeft niet te werken,maar altijd moet je wat doen zoals eigen groenten planten,je tuin onderhouden enz,om fit te blijven. En al die mensen die ik ontmoet hebt,zijn allemaal blij mee.
  In suriname moet je niet als hollander uithangen,maar je zelf aanpassen .Ik ken ook mensen in ned die zeggen; als ik mijn pensioen al hebt,dan kom ik in sur wonen en genieten.
  Brada mijn advies is,je leeft nu dus geniet nu,zwier nu nog dat je kan, want ating dati you waka srifie no mang waka,dan wat ga je genieten!!!!!!!! tang boen


  Maak melding

 50. zoek hulp, iemand die me kan zeggen waar ik moet zijn om SVB aan te pakken. Ik ben zins 2013 met ze bezig om te remigreren.
  maar ze maken veel fouten, raken gegevens van me kwijt enz. tot nu toe wacht ik op hun beslissing of ik die voorziening krijg of niet. mogen ze me zo lang aan het lijntje houden.
  wie kan me helpen aub.


  Maak melding

 51. Mijne mensen,
  Er zijn heel wat mensen die terugkomen.
  Ik Ben zelf Douane-Expediteur en praat uit ervaring.

  Er zijn heel wat voordelen waarop je aanspraak maakt.
  Als je verhuisboedel heb hoef je aan de surinaamse overheid geen invoerrechten te betalen, als je bij mij komt voor inklaring wordt er vrijstelling voor u geregeld. Je gaat wel vrachtkosten voor lading betalen en Andere kosten als opslag…enz maar zijn kleine kosten.
  Dus alles wat je maar kunt meenemen neem je mee behalve voertuigen met krachtaandrijving, dus fietsen mogen wel maar geen auto…

  Voor meer info kunt u contacten: rbirtantie@yahoo.com
  Tel: 8734864
  Mvg. R.Birtantie


  Maak melding

 52. Maar zeg nou eerlijk : als het aan jouw hart lag ging je wel,toch?Koop daar een pistool en train wat goede doggies. Plaats dievenijzer rondom de woning en huppekee. ..gaan met die banaan. Ik wil wel weg. Was er eind vorig jaar na 39 jaren en boy o boy…wat was dat heerlijk. Kom me niet vertellen dat ik er maar voor even was en het om die reden leuk vond. Nee, daar voel je je vrij en geliefd. In jouw eigen switi sranang.


  Maak melding

 53. Man,maal je nou niet zo druk en scheldt maar lekker uit. Dat lucht tenminste wat op. Je zegt dat je werkt?Ok. Prima. Als je wilt remigreren kan dat toch? Of bedoel je dat je de Nederlandse staat wat geld wil lichter maken? Haha.Ben in een gekke bui,hoor
  Waarom informeer je niet bij de officiële instanties omtrent jouw situatie?
  Good luck en misschien treffen we elkaar aan de waterkant op dat bankje. Je weet wel 😆


  Maak melding

 54. Na aftrek van alle posten?Hmm.Zou zeggen : 2 cent. Hier is alles duurder geworden. In su kin je war planten (je hoeft echt geen groene vingers te hebben ). Alles groeit daar. (Ook de criminaliteit )….maar dat is hier ook zo. Lol 😆


  Maak melding

 55. Voor een groot deel heb je gelijk maar met 400 euro kom je daar echt rond, hoor. Neem dat van mij aan. Sorry. ..als je geen huur hoeft te betalen.


  Maak melding

 56. Beste mensen ik ben nu werkloos en kan maar.moeilijk aan een baan komen ik zit nu te denken om terug te gaan naar mijn geboorte.land mijn vraag is op welke leeftijd is deze.regeling geldig
  Graag meer informatie


  Maak melding

 57. Beste mensen
  Fijn, leuk dat er aandacht wordt besteed aan dit fenomeen belang. Ik wil niemand die plannen heeft gebruik te maken van de migratiewet of zich niet meer op zijn gemak in Nederland voelt adviseren wat te doen. Wel wil ik als Nederlander met een Surinaamse achtergrond benadrukken en onder de aandacht brengen van de mensen die met het plan tobben of overwegen weg te gaan, dat het bedrag dat hierbij wordt uitgekeerd schandalig, mens onterend en respectloos te noemen is. Je moet ten eerste een huis huren en van het overig bedrag rondkomen. De huurhuizen lopen in de bedragen van 250 -400 euro. Dan heb je nog geen water, elektriciteit en overige kosten betaald.
  Als Nederland het zat is van de Nederlanders met een buitenslands afkomst, dan mogen ze wel zorgdragen voor een fatsoenlijke (oprot) regeling. Nederland dwingt niemand om gebruik te maken van deze regeling en is zich ervan bewust dat mensen met een uitlering of uitkeringsgerechtigden op den duur overwegen de rust op te zoeken en gebruik zullen maken van de regeling.
  Ik heb ook de overweging gemaakt mee te doen aan deze regeling maar weet dat het absoluut zal tegenvallen als je geen extra inkomen kan vergaren en niet wil vereenzamen als vele ouderen hier in Nederland. De persoon bent die graag op stap gaat en leuke dingen doet. In Suriname moet je vervoer hebben om je te kunnen verplaatsen en hier in Nederland stap je op de trein en binnen een paar uur stap je bv in Maastricht uit voor een leuke wandeling.
  Ik kan nog uren door gaan maar laat het hierbij en sluit af met de wijze woorden laat je niet wegzetten door Nederland als een stukje uitschot

  Groetjes Fransvande29ste


  Maak melding

 58. Dit is een typisch voorbeeld van Nederland en Suriname die het op een accoordje gooien, met wederzijds belang, ten koste van de deelnemer..jij dus ! Reken maar dat Nederland van het bedrag ook al belastingen inhoudt en het is veel minder dan een bijstandsuitkering , dus ook daar hun winst. Tevens houdt ook nog Sur. belasting in dus 2 dieven op een kleine njang patoe, je vindt hoe dan ook de hond in de pot. Wat ik ook heel aso vind is dat Sur eist, dat je, als een lange aaneengesloten periode daar woont, de sur. nationaliteit moet aannemen. Ik snap niet dat Surinamers niet verder kijken in Z-Amerika, er zijn zat landen waar je je kunt vestigen, waar de economie beter is, minder criminaliteit en je je nationaliteit niet hoeft in te ruilen voor die van het land waar je verblijft. Ja je moet Spaans leren maar dat is een nog makkelijkere taal dan Engels!


  Maak melding

 59. Lieve mensen..als je niet in armoede wil leven ga dan ajb niet remigreren.
  Deze stront bakra’s willen op een goedkope manier van jullie af zodat ze weer wat geld gaan besparen voor bv als jullie wat ouder worden en wat meer hulp(lees geld) nodig kunnen hebben.
  Dit is altijd de witmang mentaliteit tegenover gekleurde mensen geweest terwijl ze verdomd goed weten dat veel Surinamers in NL zich uit de naad werken om die klote schatkist van hun te vullen.
  Mensen laat je door deze witte kakkerlakken niet in de stront drukken en reageer niet op de kruimeltjes waarmee ze nu strooien.
  Ga lekker ieder jaar op vakantie als je Su mist maar laat je door die f#cking witmangs geen oor aannaaien want er is geen weg terug dus laat ze met iets veel beters komen.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.