Parlement staat stil bij 140 jaar Hindostaanse immigratie

99

PARAMARIBO, 5 jun – Het parlement heeft het moment van honderd en veertig jaar Hindostaanse immigratie in Suriname speciaal herdacht. Behalve de toespraken van de verscheidene fractieleiders, was bijzonder de korte voordracht van het immigratiemoment. De vergaderzaal was voor enkele ogenblikken het toneel van de grote aankomst in 1873.

Personeelsleden van het parlement hadden zich verkleed in de dracht van toen. De zaal werd rondgelopen in navolging van de eerste tocht toen. De parlementariërs, een zeldzame eensgezindheid aan de dag leggend, verkeerden in zowat halve extase. In de toespraken werd nog eens het bijzondere benadrukt van de Hindostaanse immigratie. “Onze voorouders zijn hier gekomen met een stukje idealisme, een droom van vooruitkomen, dat hebben ze gerealiseerd”, zei Radjkoemar Randjitsingh (VHP).

Hij ziet het in de toekomst ook zo doorgaan. Volgens Ricardo Panka (Mega Combinatie/NDP) heeft de geschiedenis aangetoond dat Surinamers hun land zijn gaan waarderen. “De boodschap is klaar, de wijze waarop we in dit land leven, samen eten, drinken, praten,werken, handelen, dat is de manier waarop we met elkaar moeten blijven kleven in dit mooie land.” Vicepresident Robert Ameerali is blij met de loop van de geschiedenis. “Hindostanen hebben hun stempel gedrukt op allerlei gebied.”

99 REACTIES

 1. Ik wil ook het Surinaamse volk met deze dag feliciteren, maar mijn dank gaat ook vooral uit naar de creolen die deze immigranten in hun midden hebben genomen en hebben geschoold, beschaving hebben bijgebracht waardoor ze vandaag de dag als volwaardige burgers van Suriname hun bijdragen mogen leveren.

  Nu moeten we naar fase 2, namelijk natievorming en een echte eenheid worden.

  Het enige kwalijke wat ik de huidige President van Suriname kwalijk neem, is dat hij in 1986 niet heeft bedongen dat etnische partijen niet meer mogen bestaan in de Surinaamse constellatie.


  Maak melding

 2. “mijn dank gaat ook vooral uit naar de creolen die deze immigranten in hun midden hebben genomen en hebben geschoold,beschaving hebben bijgebracht waardoor ze vandaag de dag als volwaardige burgers van Suriname hun bijdrage mogen leveren”

  Aldus onze labiele en valse prsfeet, zeur-allochtoon en dom geboren AFU EDE.

  Wel jammer dat dezelfde creolen die zgn anderen beschaving zouden hebben bijgebracht, stil zijn blijven staan in hun ontwikkeling, en de meesten zijn verworden tot drugsdealers, massamoordenaars, anafabeten, fraudeurs pooiers kabulafiguren, en de nazaten van de immigranten hen mijlenver zijn voorbijgeschoten, en verworden zijn tot groothandelaren, dokters Ingenieurs, kortom academisch geschoold, en overal ter wereld succesvol zijn in alles wat ze doen.

  Ondertussen houden de nazaten van hen die op AFU EDE lijken zich bezig met njang dringie prisiri en het vervoeren van harddrugs, en het maken van 10 kinderen bij 12 verschillende mannen!

  asjeblieft and have a nice day……


  Maak melding

 3. @Afu ede

  Hahahaaaa….ben je aan het dagdromen of gewoon teveel gesnoven voor vandaag!!??

  DE HINDOSTANEN HEBBEN OP EIGEN HOUTJE ALLES BEREIKT wat zij op heden hebben EN GEEN ENKELE CREOOL GAAT HuN SUCCES OPEISEN!!

  Bedankt Baba en Mai,bedankt dat je ons geleerd hebben te werken en dat wij niet bang moeten zijn om te gaan werken,
  Bedankt dat jullie ons getoond hebben dat met een beetje wil en zelfvermogen alleen ,je success zal hebben en niet door op de hoeken van de winkels te staan,

  Kijk, nu komt AFU EDE het success van BABA EN MAI opeisen!!!
  Meisje/jongen mars gwe…..
  Ga alvast leren wie allemaal volwaardige burgers genoemd worden!
  Het zijn zeker niet mensen zoals jou die achter criminelen aanlopen!!!

  En bouta gaat ons komen leren dat etnische partijen niet bestaan…hij die zei kakre ..kakre….
  Hij die 15 burgers genadeloos executeerde,hij die als de dood bang is gestraft te worden ,hij die daarom Amnestie heeft ….hij gaat ons komen leren over eenwording van etnische groepen!??
  Afu ede ga weer SNUIVEN .OKAY!!!


  Maak melding

 4. @Who cares

  De creolen vertrokken in de bossen van Suriname om voor altijd bespaard te blijven en niet meer te hoeven werken ,waar integendeel de hindostanen zich krom werkten op de plantages en in het modder moesten ploeteren voor een hongerloon. In 1863 werd de slavernij afgeschaft en tien jaren later kwamen de hindostanen,je zou denken dat als vrij mens de creolen heel veel bereikt zouden hebben intussen. Neen hoor ze kozen voor het bos!!
  Heden hoeven de creolen in bed te liggen want het ministerie van Arbeid brengt het werk naar ze toe tot in bed ,deze dragen de titel van KANSARMEN!!
  Ik vraag me af wat de dromers in bed gevraagd worden…’hallo kansarme wil je vandaag gaan werken ,morgen of overmorgen of liever nooit?!!

  En als het antwoord is ”Nooit; dan zegt de minister ..okay…WELTERUSTEN…..
  Sorry dat ik je gestoord heb in je slaap!!
  Afu ede niet kwalijk nemen die is onder invloed van verboden spul!!


  Maak melding

 5. gekke ray en het klein stukje minderwaardige schijt who cares, denk je echt dat het dom gelul van jullie hier op waterkant.net al is het maar een klein beetje strookt met de realiteit, kom op.

  De realiteit is dat de creolen de hindustanen scholing hebben bijgebracht, overal in Nickerie, Sarramacca, Commewijne enz. Toen de hindustanen naar school gingen had je niet eens een hindustaanse onderwijzer, als ik je zou vragen wie de eerste hindustaanse onderwijzer was en welk jaar dat was, zou je het kunnen beantwoorden you dong buriki.

  De Creolen hebben de hindustanen geleerd dat ze schoeisel en slippers naar school moesten dragen (beschaving). De creolen hebben de hindustaanse meisjes geleerd dat ze ondergoed en bij menstruatie doeken moesten dragen. de creoolse leerkrachten brachten brood naar school voor de hindustaanse kindertjes.

  Nu hebben jullie ezels weer wat bijgeleerd.


  Maak melding

 6. @Afu ede

  Je bewering van …’

  Het enige kwalijke wat ik de huidige President van Suriname kwalijk neem, is dat hij in 1986 niet heeft bedongen dat etnische partijen niet meer mogen bestaan in de Surinaamse constellatie’…

  Staat in schril contrast met deze..

  .Baldew vindt het onaanvaardbaar, zeker naar een land toe waar zoveel banden mee bestaan. Bovendien worden ook veel kansen misgelopen, ook wat investeringen betreft. “Eigenlijk is het gebrek aan inzicht, we behandelen Indiërs alsof het paria’s zijn. Mensen gaan niet actueel om met ontwikkelingen in de wereld. Indiërs zijn gewilde burgers in de wereld, overal wordt de rode loper uitgegooid. Alleen Suriname denkt ze juist tegen te moeten houden.”.

  En je kwam mij,ons de rechtgeaarde surinamers vertellen dat wij van jullie moisten leren,

  GIVE ME A BREAK!!!!


  Maak melding

 7. @Afu ede

  De Hindoestanen die naar Suriname kwamen waren van de oude garde. Zaken als trots en macht betekende heel veel voor hen. Ze waren van mening dat grondbezit stond voor macht en trots. Hoe meer grond je bezat hoe meer macht en trots je had. Mensen keken naar je op. Zodoende was het streven van de Hindoestanen om zoveel mogelijk land in bezit te krijgen. Het hoefde niet speciaal in hetzelfde gebeid te zijn. Sommige van ze gingen ver weg, soms Nickerie, Saramaca, om daar land te verkrijgen. Ze zette kleine ondernemingen op, om hun trots te vergroten. Zo was het streven naar trots en macht tegelijkertijd een manier van welvaart en ontwikkeling. Niet alleen voor hun, maar ook voor Suriname. De ontwikkeling van de Hindoestanen gaat parallel met de ontwikkeling van Suriname. De opbrengsten van de boer komt het land ten geode

  De Hindoestanen waren goede investeerders. Ze zorgde er altijd voor dat ze hun schaapjes op het droge hadden. Het belangrijkste voor ze was dat er genoeg geld in het laatje was. Dit is natuurlijk goed voor de ontwikkeling van het land. Ze maakte zich niet zo druk om hoe hun woning eruit zag, of wat voor kleren ze droegen. Het belangrijkste was dat er genoeg geld was. Er moest alles aan gedaan worden om zoveel mogelijk geld in het laatje te brengen. De kinderen werden vaak vroeg al geleerd wat hun taak was in het bedrijf. Vaak was de hele familie aan het werken, en alles werd gespaard. Zo investeerde ze op den duur weer in een lap grond, en zo werden steeds hogere winsten gemaakt. De economie was voor de Hindoestanen het belangrijkste, daarna volgde de rest. Dit heeft geleid tot ontwikkeling van zowel de Hindoestanen, als van geheel Suriname

  In deze periode was het opvallend hoeveel Hindoestanen percelen buiten hun eigen stuk grond gingen zoeken. Het was zo dat deze niet gewoon aan een ieder verkocht werden. Ze konden wel verkregen worden maar dan op basis van huur. Voor veel van hen was

  dit niet een reden om af te schrikken. Voor veel van de gezinnen was de beschikbare oppervlakte te klein. Hierdoor hadden ze grotere stukken grond nodig om in hun behoeften te voorzien. Ook het bezitten van een groot stuk land speelde een grote rol bij de Hindoestanen. Hoe groter hun grondbezit, hoe meer trots.
  Dit streven werd zelfs zo erg dat men veel grotere percelen huurt dan de 2 ha die ze bezitten. Sommige hadden zelfs meerdere percelen in huur. Het stukje grond van 2 ha wat ze hadden gekregen beschouwden ze alleen als woonerf, en werken op andere gronden.
  De voortdurende aanvoer van nieuwe contracten, en de afname van mensen die terugkeerden naar India zorgde ervoor dat er steeds meer vestigingsplaatsen nodig waren. De infrastructuur op de vestigingsplaatsen was redelijk goed. Alleen ontbraken de voormalige contractanten de middelen om grote lappen land te ontginnen. Ze hadden vaak niet genoeg geld ervoor. Het was ook heel intensief werk om een groot land te ontginnen. Maar ondanks dat neemt de productie vande klein landbouw aanzienlijk toe in de eerste helft van de twintigste eeuw.
  In de vijf jaren dat de boeren als contractant hebben gewerkt hebben ze heel wat ervaring opgedaan. Bijvoorbeeld het planten en oogsten van groeten en gewassen. Het is daarom dat men op de eerste kostgrondjes waar Hindoestanen zich vestigden men voornamelijk diverse groetensoorten aantrof. Ook werden bananen en bacoven geteeld. Melkvee werd ook gehouden, dit alles werd geleverd aan de stad. Het dicht bij Paramaribo gelegen Livorno werd vroeg al een belangrijke leverancier van melk, groenten, en aardvruchten. Waar er afzet voor was werd door de Hindoestanen ook aandacht besteed aan de teelt van kokospalmen, sinaasappelen, en andere vruchtbomen.
  In deze tijd dachten de boeren ook aan een economische zekerheid voor later. Daarom gingen ze met hun oogsten ook de markt op, en gebruikten het niet alleen voor zelf voorziening.

  Hallo Afu ede..
  je denkt dat mooie schoeisels en kleren dragen je succesvol gaan maken!!???


  Maak melding

 8. gekke ray de hindustanen die naar Suriname werden gedeporteerd, (ze kwamen niet uit vrije wil) waren niet van de oude garde, het waren Dalits de untouchables, in India waren ze dus niets.

  In Suriname KREGEN ze land.

  De creolen hadden de hindustanen als concurrent kunnen zien en ze geen scholing kunnen geven, niets daarvan, ze werden met open armen ontvangen, geschoold en beschaving bijgebracht. dus is het heel belangrijk om hierbij stil bij te staan.

  Ik reageer niet op je dom racistisch gezwam.


  Maak melding

 9. @Afu ede

  Ze hebben het groots gemaakt in Suriname!!
  De creolen konden ook om grond gaan vragen en het bewerken zoals de dalits het gedaan hadden!
  Kijk hoe sucssesvol de ‘dalits’ heden zijn in Suriname ,en kijk naar de creolen…eeuwig de anderen zitten benijden maar zelfs gaan werken ervoor gaan ze niet doen!!!

  Heel het bos van Suriname staat tot de beschikking van de creolen wat doen ze ermee!!??
  Niks ze zitten ermee!!!
  Boi zou het gegeven worden aan de ‘dalits; zou je binnen de korste keren een tweede stad vinden daar!!!

  ALS IK EEN RACIST BEN BEN JIJ DAT OOK die ,struisvogel politiek van je werk niet bij mij!!!


  Maak melding

 10. @Afu ede
  En wat voor rascistisch iets zie je in mijn stukken staan dan!!!?
  Op het moment dat jou gezegd wordt ,bewezen wordt,dat anderen, zelfs ook de ‘dalits’ het heel groots gemaakt hebben in de wereld dan de creolen kom je met je rascitische gehuil op ons af!!!Hierbij schroom je niet om de anderen talrijke benamingen te geven en dan gedraag jij je nog als een NON erbij,SCHIJNHEILIGE!!


  Maak melding

 11. Als mensen van een bepaalde etnische groep een politieke partij oprichten wil dat niet zeggen dat die mensen racisten zijn.Racisme is het discrimineren,afzonderen,vervolgen,kwaad doen aan mensen van een bepaalde etnische groep. Elke opgerichte belangengroep,of het is een vereniging voor hengelaars,een zanggroep of politieke partij heeft het belang van de leden voor ogen. Waarom mogen de immigranten uit Java of India niet een eigen politieke partij hebben? Dat is geen racism! Het is het belang van de mensen als groep. Het blijkt overigens dat zij andere belangen en verwachtingen en aspiraties hebben dan de Creoolse groepen. De oproep om etnische politieke partijen te verbieden is puur racism!
  Laat mij erbij vermelden dat de coupmilitairen ook een belangengroep annex politieke partij hebben opgericht,uiteraard met als kerndoel de belangen van de groep te behartigen.(Zij die nog leven behoren tot de rijkste Surinamers.)


  Maak melding

 12. @Ray bullshit. Net als Tarzan in Afrika he ? Afrika . die negers al eeuwig bewonen maar kunnen niet door de bom,en slingeren aan een liaan. De Hindoes hebben het in SU kunne maken dank zij 350 jaren negerbloed en zweet, en 350 jaren onverloonde neger arbeid. Ze denken waarschijnlijk dat ze het te danken hebben aan al die afgodsbeelden en afbeeldingen die ze aanbidden.

  De Hindoes drinken elke dan figuurlijk een glas negerzweet en bloed om hun succes te garanderen! !

  De wereld weet dat ze het in SU en nooit in India hebben kunnen maken. En dat komt door het zweet bloed en onverloonde arbeid van de Afro gedurende de 1e 350 jaren van <500 jaren jonge SU ! !

  Elke andere vertelling is onwaar en doordrenkt van waanwijze verziekte hindoe-etniciteit ! !


  Maak melding

 13. Ik wil alle hindoestaanse broeders en zusters feliciteren met 140 immigratie. Hun aanwezigheid in Suriname is een verrijking voor dit land. Een vredelievend volk met een goede ijver en inzet. Ik teken er wel bij aan dat een dergelijke inspanningen ook een keerzijde heeft. `Het eigen volk eerst gedachte´ moet men laten varen en het individu meer keuzevrijheid geven. Tevens moet men zich niet te veel richten op matherie en carriere maar ook op de gezondheid. Want zonder gezondheid geen rijkdom!

  Plato


  Maak melding

 14. @Dwarkasingh Vinod

  Je hebt echt hulp nodig!!
  Ik kan onmogenlijk iets beginnen met een KRANKZINNIGE als jouw!!!

  Sjeesjes wat voor waarde heft het drinken van een glaasje NEGERBLOED!!!BAH!!!!

  Ps jouw blah…blah …ka echt staan in het guiness book of worldrecord onder het thema…de meest BIZARRE uitspraken door KRANKZINNIGEN….

  Whahahahaaaaaaahaaaaah……


  Maak melding

 15. @Ray de hindoe heeft het gemaakt TEN KOSTE van de ontwikkeling van de creool denk jij dat de toekomst dit zal accepteren ? ? Zullen de creolen zeggen ja Hindoes jullie hebben gelijk hoor wij zijn stom en dom wij willen niet werken jullie kunnen werken wij niet. Ondanks jullie in jullie geloof veel minder zijn dan Sudhra’s ?
  Jullie werden in India beperkt tot het ruimen van ontlasting !


  Maak melding

 16. @ Ray wat hebben we om trost op te zijn;
  Dat wij in SU zijn komen interen op neger zweet en bloed, en hun eeuwenlange onverloonde arbeid. Zijn
  AZV, Grondbelastingwet, de weg Paranam-Afobakka, ParaIndustries, vervreemding van SML, vervreemding van de plant ondernaast de Wijdenboschbrug. Terwijl bij dit laatste wij heftige poedjas aan alle afgodsbeelden en afbeeldingen gepaard gaand met de Natie achterstellende VHP politiek aanwenden om die bruggenbouw te saboteren ! ! Ik schaam me als rechtgeaarde surinaamse hindoe om mijn hindoebroeders zo bezig te zien echt waar ! ! Deze PAAP zal worden afgestraft ! !


  Maak melding

 17. @Ray
  Broeder Ray, kan jij achter het telnr komen van dr Joemankhan.
  Zo te zien zijn er een aantal toe aan consultants..
  Wat sophie en drugs niet allemaal teweeg heeft gebracht…


  Maak melding

 18. Woensdag 5 juni 2013 om 15:25 uur, door Afu Sensie
  gekke ray de hindustanen die naar Suriname werden gedeporteerd, (ze kwamen niet uit vrije wil) waren niet van de oude garde, het waren Dalits de untouchables, in India waren ze dus niets.

  In Suriname KREGEN ze land.

  De creolen hadden de hindustanen als concurrent kunnen zien en ze geen scholing kunnen geven, niets daarvan, ze werden met open armen ontvangen, geschoold en beschaving bijgebracht. dus is het heel belangrijk om hierbij stil bij te staan.

  NIET HELEMAAL WAAR!!!!GA HET NOG EENS OPZOEKEN.


  Maak melding

 19. Ik schaam mij als Surinamer als ik sommige reactie leest, ik vraag mij af waar die creolen de brutaliteit vandaan halen om te mogen uitmaken wie wel, en wie geen Surinamer is, wat een domme arrogantie.
  De meeste van deze onwetende zwarte idioten zijn aanhangers van DDB-DI DI Bri.
  Schaamteloze vertoning.
  Lachmon en Pengel hebben via de democratie en onze grondwet elkaar bestreden,bouterse en brunswijk hebben het met wapens gedaan 2 blakaman landverraders.


  Maak melding

 20. @GMAP
  Broeder, in onze tijd gingen wij naar de school om te leren (kennis op doen).
  Velen van de huidige paarse aanhang die toen tijdens de dec moorden in hun blote hol rondliepen hebben geen plichtsbesef. Gaan niet naar school, blijven doelloos rondhangen en hebben tegenwoordig geen enkel toegevoegde waarde in de samenleving.
  Normen en waarden hebben plaatsgemaakt voor moreel verval waardoor anarchie heerst. Ze denken niet wat ze zeggen maar zeggen wat ze denken.


  Maak melding

 21. @Afoe Sensie: “mijn dank gaat ook vooral uit naar de creolen die deze immigranten in hun midden hebben genomen en hebben geschoold,beschaving hebben bijgebracht waardoor ze vandaag de dag als volwaardige burgers van Suriname hun bijdrage mogen leveren”

  En door wie zijn de creolen dan weer geschoold? Hadden de creolen iets te vertellen? Niets. De blanke deed waar hij zijn in had, hij schafte de slavernij af, bracht Aziaten naar Suriname, zonder de Afrikaan te consulteren en schoolde de creolen, die vervolgens in dienst werden genomen om de Hindoestanen onderwijs te geven. In loondienst, dus het was niet zo dat de creolen voor niks en gratis, pro deo, de Hindoestanen gingen opzoeken om hen te onderwijzen.
  Bovendien waren de Hindoestanen niet ongeletterd: een heleboel kenden het Hindi en er was contact met India en men wist wat er gaande was.
  Dat de creolen hun best hebben gedaan de Hindoestanen te leren wat ze zelf geleerd hadden, tegen betaling en misschien wel sommigen ook uit onbaatzuchtigheid, dat siert hun als mens. Maar om te zeggen dat de ontwikkeling van de Hindoestanen alleen aan de creolen te danken is, is niet geheel juist. De ontwikkeling van alle bevolkingsgroepen was te danken aan het Nederlands beleid. En tegenwoordig zijn er ook veel Hindoestaanse leerkrachten die kinderen van alle rassen onderwijzen, ook tegen betaling.


  Maak melding

 22. zie hier wat er gebeurt ,nu komt de aap uit de mouw .gaan bezinnen mensen bezinnen ,waarom gaan wij zo tekeer maak plezier drinken jullie een parbo bier zoals ik en mijn hindoestaanse buurman een biertje kunnen drinken .alleen houdt de buurman zijn vrouw ver van mij.

  het is niet slecht bedoeld hoor dat meen ik .
  mijn vrouw gaat vaak zijn zijn vrouw ze heeft haar rotie leren maken en wij zijn ze dankbaar .
  die tjatnie van birambi kan mijn vrouw ook maken ,ook van de buurvrouw ,dus mensen er is altijd een goeie verstand houding tussen mijn buurman en zijn gezin .

  dit land zal hoe dan ook door ons allen opgebouwd moeten worden ,ik ben een grote aanhanger van president desi delano bouterse en dat zal en kan niemand mij ontnemen .santhoki is een intelligente man zonder meer.
  ik heb respect voor hem ,voor mij gaat hij met bouterse regeren het zou goed zijn voor suriname .

  als ik zie wat er in andere landen gebeurt en dat het altijd vredig aan toe gaat in suriname kan je alleen maar lof uitspreken .je gaat mensen hebben die ophitsen en mensen die op uit zijn de eenheid te torpederen maar je moet het hoofd koel houden .niet op reageren als mensen jou proberen uit te lokken .

  wel kan ik velen verzekeren dat ik geloof heb in bouterse ik klamp mij vast aan deze president .
  ik heb geen vertrouwen in een paar van zijn adviseurs en ministers en ik vindt dat hij moet ingrijpen .

  zo heb ik ook mijn bedenkingen over de groep rond santhoki maar ja het is mijn mening .ik hoop van harte dat de komende verkiezingen santhoki met de ndp in zee gaan .pero heeft echt vertrouwen in santhoki maar dat wil niet zeggen dat je in alle vhpers vertrouwen moet hebben .

  toch voel je dat ze beiden ..bouterse en santhoki aftasten hoe ze gaan samen werken .als santhoki van suriname houd moet hij olland bewijzen dat hij met bouterse gaat samen werken omdat het surinaamse volk dat wil .niet olland bepaalt , of hij moet onder druk van olland staan ,of hij heeft beloften aan olland gedaan waar hij niet op terug kan komen .houdt u mij ten goede het is mijn mening .

  suriname voorwaarts strede strede wie no sa vrede bouta na wie vesie mag ,herie libie te na dede pero sa vetie gie sranang .

  aan alle surinamers ,in binnen en buitenland een prettige 140 jaar imancipatie ,en een voorspoedig mei 2015 .ding mag no lee ala wier abie kraskrasie .

  bouta kraktie mie mang gado de nanga wie allamalla sranang mang koelie, negre jampanesie , ingie
  wittie mang ,alla sranang mang .
  redimusus komen jullie tot inkeer en bekeer je tot de ndp er is hoop voor jullie .

  bouta go go


  Maak melding

 23. Woensdag 5 juni 2013 om 20:06 uur, door pero

  zie hier wat er gebeurt ,nu komt de aap uit de mouw

  Acracadabra en wie hebben we hier!!!
  Ja ,pero de aap en hij komt uit de mouw….

  Whahahahaaaaaaahaaaaaa….


  Maak melding

 24. Wat een stelletje ellendelingen kunnen Surinamers ook zijn naar hun eigen mensen. Met verbazing net een opname gezien van de familie Khodabaks in Suriname. Met hun 6 kinderen een poot gedraaid door wel bekende en bij naam zeer hoog aangeschreven Hindustanen. http://www.apintie.sr/vidi.php?vid=7620
  Wat een schoften en dan mooi weer spelen hoe geweldig ze geen zaken doen en succesvol zijn. Over lijken gaan jullie. Bah. En dan ook nog altijd op de 1ste rij zitten als het gaat om cultuur en geloof. Varkens.
  Nu daar de Hindustanen 140 Jr vieren hebben ze net week geleden deze mensen uit hun huis gezet.
  En dan lees ik dat VHP bezint en de cultuur zal beschermen. O ja waarden en normen moeten hoog gehouden worden. Wel Hr Santoki, laat zien dat je een man van eer bent en zorg ervoor dat deze mensen alles wat ze is aangedaan weer herstelt zal worden. Het zal me niet verbazen of de mensen die achter de schermen deze mensen een loer hebben gedraaid, hoog op de lijst staan vd VHP.
  Als jullie dit laten lopen, dan zijn jullie geen knip voor de neus waard. Doek dan maar heel die club van jullie op want het puur komedie.
  Surinamers (en meer in het bijzonder in dit geval Hindustanen) schaam jullie diep. Terwijl jullie feest gaan vieren hebben mensen die samen met jullie op de 1ste rij staan een gezin kapot gemaakt. 6 kinderen die ondanks de erbarmelijk situatie nog heel beleefd en fatsoenlijk blijven. Hulde aan jullie kids.
  Als deze honden Baithali en Dwarka straks hun kinderen weer zien hopelijk zie je dan ook wat je de andere kinderen hebt aangedaan. En dat alleen maar puur uit gierigheid voor geld. Hebben jullie klootzakken niet genoeg bij elkaar gestolen? Hebben jullie niet de boodschap van Gandhi begrepen. Is het nooit genoeg voor jullie. Hoop dat jullie stikken in je eigen bij elkaar gestolen geld. Vuile klootzakken.


  Maak melding

 25. Ray, is een dom racistisch uilskuiken en net als Pero (P) met een kabula mentaliteit van misleiding en bedrog. Een echte Hindostaanse pantoffelheld die zichzelf met sopie en black label moed probeert in te praten. Zo nu en dan blaft hij naar zijn vrouw en geeft een ruk aan zijn kleine ‘tollie’, want hij gelooft dat de man alles mag en de vrouw niets. Door zijn zieke mentaltieit hecht hij meer waarde aan de poep van een koe dan aan de mening van een vrouw. Aan argumenten heeft hij niets. Dan is hij als een baksteen waar je tegen aan kunt praten maar er gebeurt niets, want… een baksteen heeft nou eenmaal geen inzicht of begrip voor andere argumenten dan de zijne. Misleiding en bedrog is zijn handelsmerk, de leugen hoort bij zijn karakter. Begrijpend lezen kan hij niet en schelden op zwarten ziet hij als een daad van verzet. Wat een loser en een bobo! Zijn voorouders zullen trots op hem zijn (not!)


  Maak melding

 26. Het houden van slaven werd gaande weg te duur.Ze moesten gekocht worden,vervoerd en weer verkocht worden.De vervoerders en houders moesten nog eens voor hun onderhoud opdraaien.Intussen konden er heel wat van de producten die de plantage produceerden ook in Europa vervaardigd worden zo als suiker of tabak.
  En toen de Engelsen heel wat van hun kolonies aan de Fransen verloren,schaften ze de slaven handel af om recht te hebben de Franse schepen te controleren.Engeland had een onuitputtelijke bron van arbeiders in Azie.Zo konden ze makkelijk aan goedkope arbeiders komen.Heel goedkoop.Ze hoefden geen enkele moeite te doen om ze te onderhouden of wat dan ook.Deze Aziaten kregen een minimale loon en een uitgewoonde hut van de voormalige slaaf en een contract die haast aan dwang arbeid grensde.En moesten ook nog 12 uren per dag werken.Zondag vrij was alleen weggelegd voor de baas.Die was immers christen.Arbeid was die dag gratis voor de baas.


  Maak melding

 27. @Afu Sensie

  de onderwijzers deden het niet uit naasten liefde.Ze waren verplicht om onderduikers van de leerplicht op te sporen en hun in de school banken te krijgen.Deden ze dat niet dan liepen ze kans hun baan te verliezen.Voor de hindoestaan was een kind naar school sturen haas onbetaalbaar.Maar als ze dat kind niet naar school stuurden,riskeerden ze zelfs gevangenisstraf en in sommige gevallen lijfstraffen.Heb je wel eens van Punale sancties gehoord?


  Maak melding

 28. @ RAY

  Quote;

  ‘Ze waren van mening dat grondbezit stond voor macht en trots. Hoe meer grond je bezat hoe meer macht en trots je had. Mensen keken naar je op. Zodoende was het streven van de Hindoestanen om zoveel mogelijk land in bezit te krijgen.’

  Reactie;

  Dat dachten zij ook toen ze in Uganda waren, en toen kwam Idi Amin.


  Maak melding

 29. Ik gedenk uit solidariteit met alle voorouders van de Hindoestaanse Surinamers de Hindoestaanse migratie (want volgens mij valt er weinig te feliciteren als mensen zijn weggeronseld)

  Tevens wil ik vragen om een vrijwillige donatie van de gemeenschap om de verdwaalde hindoestaan Ray per dwangbuis af te voeren. Maar goed, dat kan allemaal wel op 1 juli


  Maak melding

 30. @Bifa
  Dat Ray een dom racistisch uilskuiken is heb ik eerder al aangegeven!
  En toch verwondert dat me telkens weer!
  (want je hoopt op beterschap!!)
  Voor zijn domheid neem ik hem niet zo kwalijk;dat is immers een kwestie van intelligentie en daar is niet een ieder mee begiftigd,maarrrrrrrrrrrrrr …. het racistische is een kwestie van karakter en inborst!
  Dit sujet is in zijn sas als een artikel over mensen van Afrikaanse afkomst gaat.(Dit tafereel gaat tegelijkertijd gepaard met een etalage van domheid en primitiviteit.)


  Maak melding

 31. @ Bifa.
  Om je niet te vermoeien geef ik je hieronder 2 citaten,die totaal in tegenstelling met elkaar staan!Lees maar.Let daarbij maar niet op de 10-tallen taalfouten,want dat weten we al van hem.Hij is dom!

  Op woensdag 5 juni 2013 om 14:34 uur, zegt hij:
  “De creolen vertrokken in de bossen van Suriname om voor altijd bespaard te blijven en niet meer te hoeven werken ,waar integendeel de hindostanen zich krom werkten op de plantages en in het modder moesten ploeteren voor een hongerloon. In 1863 werd de slavernij afgeschaft en tien jaren later kwamen de hindostanen,je zou denken dat als vrij mens de creolen heel veel bereikt zouden hebben intussen. Neen hoor ze kozen voor het bos”!!

  En op woensdag 5 juni 2013 om 15:52 uur zegt hij:
  “En wat voor rascistisch iets zie je in mijn stukken staan dan”!!!?


  Maak melding

 32. @Bifa.
  Deze domme racist weet niet,ondanks de geschiedenisboeken daarover handelen dat de slavernij wel was afgeschaft,maar dat de slaaf nog 10 jaar lang onder het zogenaamde STAATSTOEZICHT werd gesteld.
  Op het eerste gezicht af leek deze maatregel een humanitaire maatregel.
  Maar dat was het niet!Het was een pure ECONOMISCHE!!!!
  Dat is ons racistisch UILSKUIKENTJE niet geleerd.
  (zie vervolg)


  Maak melding

 33. @Bifa
  Waarom was het eerder een ECONOMISCHE maatregel en geen HUMANITAIRE?
  Even dit vooraf:-
  De afschaffing van de slavenhandel en slavernij(Engeland 1833,Frankrijk 1848,Nederland 1863) viel bijna samen met de INDUSTRIËLE REVOLUTIE 18de eeuw! (denk hierbij aan de uitvinding en de ontwikkeling van de stoommachine Heron van Alexandrië,Blasco de Gara Denis,Papin Thomas,Savery Thomas,Newcomen en de bekendste JAMES WATT.

  Het verzorgen van de steeds duurder wordende slaven zette de wetenschappers aan het denken.Machines waren immers goedkoper dan slaven;ze werden immers niet ziek,stierven niet,vluchtten niet plus je hoefde ze niet 3x daags te voeden en onderdak te geven.
  (zie vervolg)


  Maak melding

 34. Medusa,

  Ray lijdt aan HDP: Hindustani deficiency problem. En dat mi boi… is een ongeneeslijke ziekte. Met mij kan je alle pijnpunten bespreken van zwarten. Ray weigert de pijnpunten van Hindostanen te bespreken. Voor hem is zijn volk nog geweldiger dan God of die andere duizenden goden die hij aanbidt, zo lijkt het soms. Daarom hecht hij ook zoveel waarde aan de poep van een koe, een cultuurverschijnsel uit het land van zijn voorouders.

  Elke zwarte die achterlijkheid, homofobie of racisme aanhoudt als levensvorm sabel ik neer. Ray zal bij Hindostanen die openlijk racisme etaleren zwijgen of ze, onder het mom van de vrijheid van meningsuiting, verdedigen.

  Op mijn legitieme vragen geeft hij nooit antwoord. In plaats daarvan komt hij met misleiding of leugen en bedrog. Ik zou bijvoorbeeld overgelopen zijn naar paars en een verrader zijn. Ja, dat is Ray en in die zin had je gelijk Medusa.

  Wat dat betreft hecht hij niet alleen veel waarde aan de poep van een koe maar ook aan de poep in zijn hoofd. Zielig hoor.


  Maak melding

 35. @Bifa.
  De Engelsen (de uitvinders van de stoommachine)zetten als eerste in 1833 de stoommachine op tal van plaatsen in.
  In de landbouw,scheepvaart(stoomboot) en vervoer over land(stoomtrein);dat was veel goedkoper dan slaven ermee te belasten.

  Daarna volgenden de Fransen in 1848 met het toepassen van de stoommachine.

  De Nederlanders hadden intussen ook de slavernij in 1863 afgeschaft,maar hadden een achterstand op de Engelsen en Fransen,dus waren ze genoodzaakt de slavernij nog iets te rekken ter introductie van de stoomachine dus lasten toen daarom de drogreden van het STAATSTOEZICHT in.
  Dit is de enige plausibele verklaring!

  Dus al het gene dat de domme en ongeletterde Ray uit zijn kaak blaast is:- dom,gelogen,barbaars,boers,bot,grof,bokkig,laag-bij-de-gronds,log,lummelig,onbeholpen,onbehouwen, onbeleefd,onbeschaafd,onbeschaamd,onbeschoft, onbevallig,onfatsoenlijk,ongelikt,ongemanierd, ongracieus,onhandig,onhebbelijk,onheus,plomp, primitief,rauw,ruw woest en schaamteloos!


  Maak melding

 36. @Bifa,

  Hindoes hebben slechts een God, die vele (oneindige) vormen heeft. En de koe is heilig en de poep van een koe is een goede geneesmiddel (o.a. anti-bioticum) en een goede brandstof.
  Als jij de behoefte voelt Ray om de oren te slaan, moet jii dat weten maar misbruik mijn geloof in de diverse Godsvormen en in de heilige koe daarvoor niet, ok?
  Wat hebben die Goden jou aangedaan? Wat heeft de koe jou misdaan?
  Begrijp je nu waarom ik een aparte deelstaat Harivart wil? Omdat we altijd maar weer om de oren worden geslagen met de duizenden Goden en de heilige koe en dat soort dingen en dat ook nog door mensen die zich nooit erin verdiept hebben waarom de koe als heilig wordt beschouwd en waarom er zoveel Godsvormen (Goden) zijn. Dat jullie blind zijn en God maar in een enkele vorm (Jezus) kunnen zien, dat verwijt ik jullie toch ook niet?
  Zelfs de Zon heeft minimaal 3 vormen, de opkomende zon, de zon op z’n sterkst ’s middags en de ondergaande zon, laat staan de oneindig aantal vormen van God in onze universum en in al die andere universa.
  Dus ga eerst nadenken erover of God slechts een enkele uiting en vorm kan hebben of meerdere en of deze wereld het zou overleven indien de koe er niet zou zijn en als je diep erover heb nagedacht, laat dan weten tot welke conclusie je bent gekomen. Maar intussen zou het je sieren als je de diverse Godsvormen en de heiligheid van de koe niet belachelijk maakt.


  Maak melding

 37. ray ray ray

  die ray zegt dat de creool jaloers is op hem kom zeg .die ellende die jullie hebben heeft die creool niet ray en dat weten jullie heel goed .de hindustanen haten onderling kom mij niets vertellen over de hindustaan .
  de meeste creolen kopen bij de hindustanen ,als mensen de hindustanen bestelen zoals sommige creolen dat doen moet je het niet projecteren op alle creolen die dat doen je bent fout mie mang .

  als je zo gaat beginnen dan is het hekje van de dam .
  dan kan ik ook zeggen dat 80 procent van de hindoestanen drugs verkopen en een winkel als dekmantel hebben .dan kan ik ook zeggen dat alle hindoestanen zuiplappen zijn en hun vrouw mishandelen en incest plegen .dan kan ik ook zeggen dat alle hindoestanen hokjes mentaliteit hebben .er zijn nog nooit gevechten geweest tussen hindoestanen en creolen in suriname toch .hoe lang leven de creolen en de hindoestanen naast elkaar al bekvechten wij ,je moet geen dingen gaan oproepen die er er niet zijn ,ik vindt dit veel te ver gaan .in guyana ,india pakistan zie je de mensen toch vechten om kashmir terwijl het broeders zijn ,laat ons leven zoals het nu is ,in andere landen is het moord en dood slag ray wij hebben dat niet in suriname en het moet ook niet .geef niet als je mij voor van alles wil uitmaken ik kan incasseren ,ik heb eerder het gevoel dat jullie jaloers zijn op de creool ,bij jou gaat het om het materiele dat je zegt dat de creool jaloers is ik heb een hindustaanse buurman hij heeft twee autos en een bus ik heb een auto van 5 jaar oud die van mijn buurman zijn een en twee jaar oud moet ik dan jaloers zijn op die man!!! no no mie mang ik bentevreden met wat ik heb .ik werk mijn buurman en zijn vrouw werken .a mang e nak tranga mie e nak tranga brada .no tak lauw boi .zo beginnen oorlogen door ophitserij en dat is fout .ik schelt ook op mijn creoolse broeders die het verpesten voor anderen wat roven betreft en daarom hou ik van belfort .op dit moment zijn de criminelen bezig met het beroven van de kleine man en het zijn de creoelen en bosland creolen die dit doen ,maar ik kan moeilijk zeggen dat het al mijn broeders zijn .het doet vele creoeln pijn dat deze rovers anderen beroven die hard voor hun geld werken om hun gezinnen te onderhouden .het zijn niet alleen hindoestanen die worden bestolen ook creolen worden bestolen en dat doet pijn .mijn zusje is voor meer dan 200000 surinaamse dollars bestolen ik zweer het mie mang en dat doet pijn ,het waren twee creolen die het hadden gedaan .weer een ander familie van mij werd bestolen ze leefd met een blanke man en ze waren pas in suriname en de daders waren dire bosland creolen .maar het heeft een staartje wat dit geval betreft ,die familie waar ik het over heb had twee hindustaanse mannen gevraagt om een kluis te maken voor ze in dat huis dat ze waren aan het bouwen ,toen alles klaar was hebben deze twee hindustanen die mensen verraden aan die bosland creoeln dat er een kluis in dat huis is ..die man is bang om in suriname te komen .dit geval is op welgedacht a gebeurt zo zie je maar .generaliseer niet mie mang ,jou soort genoten zijn ook zo slecht als andere bevolkings groepen .je bent niet beter dan een ander ,de problemen van de hindoestaan mag niet in het openbaar het is toch een schande ,ik weet veel over de achtergrond van jou mensen .mijn buurman vertelt mij veel als wij die parbo drinken .ik heb respect voor mijn buurman zo ook hij voor mij .goeie mensen ,kan ik niet van alle hindoestanen zeggen natuurlijk.zo heb je ook goeie creolen die anderen niet tot last zijn .in elk geval heeft belfort mijn zegen om criminelen vogelvrij te verklaren ,dat heb ik meerdere keren hier gezegd omdat pero weet waarover hij praat .sommige mensen kennen geen normen en waarden .ik zal een crimineel echt niet besparen als zo iemand zou proberen in te breken .dus ray ding koerie tja probleem toe jere ,dus kijk eerst naar die balk in jou ogen voor naar die splinter in mijn ogen kijkt .je bent in de war ,perfect zijn niemand suriname zullen wij samen moeten opbouwen .witte voetjes maken achter die pc en stoer doen gaat su niet vooruit helpen .trouwens jullie hebben geen recht van praten jullie allemaal die redimusus moeten dimmen en aan de mensen in suriname over laten .
  in elk geval bouta voor president en belfort moet harder optreden tegen rovers en roof moordenaars anders gaan mensen eigen rechter spelen en terecht .als het aan mij lag hadden wij amerikaanse toestanden dat verzeker ik je .
  gado sabie sang adoe mie no habie machtie .
  bouta go go


  Maak melding

 38. Bharat,

  Voeg je bij Ray en zijn racistische ideologie. Je bent wat dat betreft precies als hem: geen enkele tegen uiting als het gaat om het racisme van Hindostanen tegen zwarten, wel een oeverloos gelul over je deelstaat en hoe geweldig je volk en je goden wel niet zijn. Mijn zwarte voorouders hebben hun krachten gegeven en vaak met hun bloed gevochten voor Suriname onder het juk van een blanke misdadige meester. Denk je nu werkelijk dat wij Suriname of delen ervan zomaar aan Hindostanen gaan geven die ons opnieuw aan een racistische theorie en levenswijze gaan onderwerpen? Man…je hecht, net als Ray, waarschijnkijk heel veel waarde aan de poep in je hoofd, anders bleef je niet met die lariekoek aankomen.


  Maak melding

 39. @Bifa: Man…je hecht, net als Ray, waarschijnkijk heel veel waarde aan de poep in je hoofd, anders bleef je niet met die lariekoek aankomen.

  Ik begin steeds meer waardering voor Ray te krijgen, nu ik je zo bezig zie. Zou hij het toch bij het rechte eind hebben?

  Je betrekt de Hindoe Goden en de heilige koe bij je aanval op Ray terwijl de Goden en de koe niks met racisme te maken hebben. En als je erop wordt aangesproken, dan gooi je met poep. Bah!


  Maak melding

 40. Bharat,

  In die poep van die koe zit toch o.a een antibioticum, zei je. Heb je je daarmee ingesmeerd of zo want je blijft lariekoek uitkramen?


  Maak melding

 41. @Bharat…

  Niet alle zwarte mensen geloven in Jezus
  Sterker nog..de meeste zwarte mensen geloven niet in Jezus
  In vele vormen van het Christendom heeft God ook veel verschijningsvormen

  Ik denk dus dat de religieuze ongeletterdheid aan beide zijden voorkomt.

  Pleiten voor een aparte staat in Suriname is achterlijk

  Ray is een beetje achtergebleven in zijn ontwikkeling, niet bijzonder goed geschoold en ook nog een racist, dus hem gelijk geven getuigd van eenzelfde stommiteit als roepen dat Wilders de nobelprijs voor de vrede moet krijgen.

  Maar ik geef je groot gelijk dat koeienpoep als smeersel geen onderwerp is voor Waterkant


  Maak melding

 42. gmap je zegd dat die creool zwart is ,de hindustanen zijn zwarter dan de creolen ,soms denk je dat ze afrikanen uit de sahel zijn .die hindustanen zijn zwarter dan auto banden.


  Maak melding

 43. En wie heeft de zwarten les gegeven?
  Wat een domme “discussie”zeg.
  Wat ik altijd heb gehoord is ,dat de creolen luie donders zijn,Hindustanen,Chinezen en Javanen waren of zijn de ploeteraars,zij dachten alleen maar aan 1 ding werken werken en nogmaals werken en zie daar de creolen profiteren van de noeste arbeid .
  Suriname is altijd bestuurd door zwarten en ziet men ooit enige vooruitgang?helemaal niet,laat een Chinees of een Hindustaan het het heft in handen nemen dan pas zal men zien hoe snel Suriname gaat groeien.
  Met een zwarte aan de macht is Suriname gedoemd om een 3e wereld land te blijven.


  Maak melding

 44. tim
  suriname word nu bestuurd door wat jij een zwarte noemt(in het oud afrikaans noemden wij ons zelf SETI en betekend MENS)vroeger werd suriname door NL bestuurd vanuit noordzee en niet door een onafhankelijk bestuur van surinaams afkoms.
  die bestuurders vanuit noordzee waren/zijn kolonialisten/land inpikkertjes die geen recht op die land of gebied hadden maar door eigen wetten te maken die ten voordelen voor hun was en niet voor het ingepikte land ,zij waren/zijn dieven,moordenaars en veroveraars van alles wat niet van hun is”tegenwoordig doen zij het met politiek”jou rasictische opmerking over mijn zoor(het crioolse volk)heeft geen waarde maar spreekt van onwetendheid.

  zonder die zwarten zou jij of een ander bevolking niet ontstaan zijn en zouden jullie niet weten wat een samenleving is of kennis hebben van astronomie,bouwen,sociale enz. dus weet wat jij zegt.
  ik ken wel mijn voorouders geschiedenis”wat weet jij ervan dan alleen maar die leugens die jou geleerd is dat zwarte mensen geen eigen samen leving kunnen opbouwen en beheren.
  jij komt nog voor een hele grote verrassing te staan.


  Maak melding

 45. Na de opheffing van het lijfeigenschap[lijfeigenen]is er officieel nooit slavernij in Europa geweest.M.i kan de stoommachine dan ook niet de behoefte aan slaven verminderd hebben.
  Wel mochten vrouwen die in de fabrieken gingen werken lange broeken dragen.Dus rond 1800 ontstonden ook de echte getto’s.Door de komst van de de machine en de lopende band,raakten heel wat mensen brodeloos en aan lagerwal.Het drank probleem deed zijn intrede.Niet dat ze het voordien beter hadden.


  Maak melding

 46. Bharat,

  Dat niveau waar Ray en jij zich bevinden was al het laagste van het laagste. Lager kon je niet. Racisme naar zwarte mensen toe vind je geen probleem maar zodra het over je ‘heilige’ poep gaat dan kom je met die onzin over niveau. Tja…moet ik nog meer bewijzen dat je, net als Ray, meer waarde hecht aan de poep in je hoofd?


  Maak melding

 47. tim ,ray en anderen .
  wat hebben jullie bereikt toen jullie hindustanen aan de macht waren legt dat uit .zie india is meer dan 70 jaar onafhankelijk maar ik weet honderd procent dat als de indiers de kans krijgen ze india verlaten voor een beter leven .waar op de wereld zie je creolen of blanken naar india gaan voor een beter leven , of pakistan afghanistan trouwens dat gehele zuidazie. deze talibanen mogen blij zijn dat ze in suriname zijn .wat hebben ze in in dia .wordt er niet gestolen ,wordt er niet gemoord wordt er niet verkracht ,de vrouwen en meisjes worden als beesten behandeld en dat staat bekent in de wereld dat deze mensen van zwarte hindustanen ongedierte eten ,ratten eten ze maar die koe is heilig hihihi. je hebt geen eigenwaarde alleen zuipen kunnen ze .hoeveel miljoenen indiers leven van nog geen 5 roepies je bent oer stom .suriname is duizend maal beter dan jou india of pakistan. de ganges heilig noemen en de kadavers van honden geiten apen riool ratten en lijken liggen weg te
  rotten in dat heilge rivier ,en ze baden er ook nog in !!!!vandaar die honderden goden van deze zwarte koelies die zich willen verbleken om blank te worden ,je bent en zal zwart blijven ,ik ben een creool maar ben lichter dan deze kwasten en toch zeggen ze dat ze wit zijn hihihihihih,kom en neem een trip naar india en zie zelf de hindustanen die op vacantie in india waren. ze zeggen zelf dat ze blij zijn dat ze niet in india geboren zijn .zie hoeveel indiers pinaren en zelf niet te eten hebben .deze talibanen doen alsof alle hindustanen winkels hebben hoevelen hebben het niet slecht in suriname hoevelen zijn niet naar nederland gevlucht voor een beter bestaan .als india zo goed is waarom donderen jullie niet op .bouterse heeft gelijk om ze geen visum te geven ,de regering zal haar reden hebben .gaan baldew bepalen wie suriname in komt .
  deze koelies zijn zo dom door wat baldew zegt dat de regering geen inders visum wil geven …gelijk staan ze te roepen dat de regering discrimineert .er is een vrije dag gegeven wat nog meer willen deze beesten .denk jij dat de regering gaat zwichten voor druk !!! dan is die regering waardeloos als ze er op terug komen om baldew gelijk te geven .en hier roepen dat de indiers suriname geen helicopter moet leveren .opzouten met jullie waardeloze helicopter .ze hadden de vorige regering gewaarschuwd om geen helecopter te kopen bij de indiers omdat die dingen niet deugen .slechte kwaliteit .koop desnoods tweedehands europese of amerikaanse helicopters .welk europees land koopt helicopters van india ,het kunnen alleen de arme landen die rot dingen kopen ,ik vindt het echt jammer dat suriname onder vene die dingen kopen geld vergooien .
  india maakt ook autos ,leg mij uit wie in europa een indiase auto gaat kopen .zelf al zou ik in suriname wonen zou ik geen indiase auto kopen .die indiase autos en helicopters kunnen allen verkocht worden in india en zuidazie ,en toch willen die mensen die dingen niet zie die nano .dan koop ik liever een helicopter of auto uit zuidafrika of china .
  kijk hoeveel huizelijke problemen deze mensen hebben maar ze kijken naar die creool die het zeker weten een beter leven heeft ondanks dat jullie het materialistisch beter hebben zoals jullie zeggen .geestelijk zijn jullie kapot in huis , zie de ggd waarschuwt jullie om te gaan bewegen ,je kan wel roepen dat de creool kinderen maakt en weg loopt…goed jullie lopen dan niet weg maar mishandelen de vrouw plegen incest zuipen die alcohol daarna vermoorden die vrouw en de vrouwen en meisjes hangen aan een touw .de creool heeft die problemen niet dus lul niet dom tim ray met je nick name ieder keer .jullie hebben geen zelf vertrouwen jullie kunnen alleen maar slijmen maar ik verzeker jullie nergens komen jullie ver met dat slijmen mensen hebben dat door .tjode mai tjodo


  Maak melding

 48. @Jacobus
  JOUW CONCLUSIE RAMMELT VAN ALLE KANTEN!

  ZIE HET ONDERSTAANDE CITAAT:
  Industriële Revolutie.
  De lacune die ontstond door de afschaffing van de slavernij noopte tot vervanging van de weggevallen goedkope arbeidskrachten.
  De uitvinding van de stoommachine kwam daarbij heel goed van pas.
  Dit verklaart de sterke opkomst van industrialisatie, de Industriële Revolutie, die de afschaffing van de slavernij mede mogelijk heeft gemaakt.

  Kom een volgende keer maar goed gedocumenteerd op de proppen!


  Maak melding

 49. @MEDUSA

  voor de komst van de stoommachine op de plantage’s werden de molens door paarden en ezels gedreven.De slaven moesten alleen de machine ‘voeren’.Dat deden ze ook bij de door stoom aangedreven molens.

  De kolonien hadden tot taak de machines in het moeder land van grondstoffen te voorzien.Zoals katoen,cacao,koffie.De verdere verwerking werd in het moederland gedaan en het eind product werd ook in o.a de kolonien verkocht.

  De stoommachine deed haar intrede al in 1779.


  Maak melding

 50. @P
  JIJ idioot!
  DE hindostanen die president werden na 1980 zoals Ramdathmissier en RaMSewak Shankar,zijn altijd ceremonieele presidenten geweest!!De touwtjes lagen bij jouw baasje in handen!!Ceremonieeel betekent ze waren daar als POPPEN ,doof en stom,een cover-up voor je baasje ,ze dienden als een besets netzoals zijn Amnestie voor hem doet heden!!
  J.Jachman is nooit president geweet noch Santokhie!!
  Was het maar zo geweest zo hij jullie ,de creolen dus,verplichten om te gaan werken!!
  Wat de hindostanen bereikt hebben???!!
  vertel maar waarom de creolen zo afgunstig zijn voor alles wat de hindostanen hebben!!De hindostanen werken idioot,dat is het verschil,ze denken aan vandaag ,morgen en de toekomst,in vergelijking met de creolen die elke dag uitgebreid wil leven. Sparen en investeren daar geloven de creolen niet in de hindustanen wel!!
  Je vreet van het rijst die door de hindostanen geplant worden ,onder de markt vindj je cassaven die de hindostanen verkopen,landbouw en veeteelt wordt op grote schaal gedaan door de hindostanen en de creolen vervullen nog na eeuwen de rol van Kansarmen heden in de maatschappij.Zodra de hindostaan wat koopt rollen jullie ogen uit jullie oogkassen uit jaloezie. Waarom denken jullie dat de meeste mensen in Suriname leven achter traliewerk in hun Eigen huis,dievenijzers, precies ze zijn gewoon bang voor jullie,jullie gaan ze kaalroven en dan gaan jullie je rooftochten ook nog goedpraten en rechtvaardigen door te zeggen ze zijn drugsbaronnen.!Je hoeft niks van India te kopen.Je kan niet eens iets in Suriname kopen!De wereld doet zaken met India ,ze zitten niet te wachten op jouw!Sjeesjes jongen ga een kijkje nemen in AFRIKA !!
  Geen enkel hindostaan is jaloers op een afrikaan en noch op een afrikaanse afstammeling in Suriname!!!Waarom zijn jullie zo jaloers op de hindostanen in Suriname en In India!!!???


  Maak melding

 51. @Jacobus.
  Nou dan heb je een zeer verwrongen en vermaledijd beeld van de slavernij!
  Dus de verhalen over de hardwerkende slaven op het veld z.a. op de katoen-,koffie-,cacao- en suikerrietplantages zijn fabels?
  O.K!Dan hebben de slaven helemaal niet zo hard gewerkt;het waren de machines?
  Ik ben trouwens nog nooit een afbeelding tegengekomen met de door jou aangehaalde machines!
  Het was een en al noeste ongeschoeide handenarbeid!
  (B.t.w.het werd de slaven zelfs verboden schoeisel te dragen).
  Wie dat toch deed stond een zware lijfstraf te wachten.


  Maak melding

 52. vraagje: hoe lang zijn zij al hindostanen? ik ken hun als hindoestanen. ik dacht dat het hidoes waren, aanhanger van het hindoegeloof. maar zijn het hindos, aanhanger van het hindogeloof?


  Maak melding

 53. @Bifa

  Volgens jouw ben jij de ‘geweldige ‘ hier??!!!
  MENS.je bent een waardeloos geval,straks wanneer je MA en Pa uitgescholden zal worden hier ga je netals een krab in een hol verdwijnen!!!
  Zogenaamd speel je hier de goede en vriendelijke ziel,hoe gaat het trouwens nu met je nieuwe PAARSE PARTIJ??!!Je kan je bek niet opendoen wanneer jouw soort POEP zogenaamd gediscrimineerd worden zelfs hier verwacht je dat de hindostaan jouw sort POEP moet komen verdedigen,is er dan echt niets die de CREOOL echt zelfstandig kan doen!??
  Natuurlijk ga ik mijn groep verdedigen vooral wanneer ze onze voorouders erbij betrekken!!!
  Ik vraag jouw POEP toch niet om ons te komen verdeigen hier??!!WIJ HEBBEN GEEN ENKEL HULP VAN JOUW TROEP NODIGDAT DOEN WIJ ZELF!!
  Alsof jouw niveau o zo hoog ligt!!
  Het is een waardeloos niveau,als jullie je uitweg zien komen jullie aandansen met DISCRIMINATIE als wapen!!!
  Meiske/jochie ga eens de postings lezen van jouw Poep troep en wat zij over de hindostanen schrijven!!
  HUILEBAK!!!!


  Maak melding

 54. Ray, dom uilskuiken met je vieze racistische hangoren die heel veel waarde hecht aan de poep in zijn hoofd,

  Ik heb je een vraag gesteld en omdat je een DAGGOE bent die telkens terug komt voor een bot stel ik je die vraag opnieuw. Ga lezen als je dat kan of smeer je anders nogmaals in met die koeienpoep.

  Woensdag 5 juni 2013 om 17:59 uur, door Bifa
  Ray, wat lul je nou weer vent? Laat me zien waar ik me terug heb getrokken of iets heb geroepen van wat je hieronder schrijft want die KA van jou begint me de keel uit te hangen. Laat me het zien en als je dat niet doet moet je je je je smoel houden. Want die racistische rotzooi van jou gaat je de kop kosten. Zwijn!

  Woensdag 5 juni 2013 om 17:21 uur, door Ray
  @Bifa
  Bifa,jij bent het geweest die had opgeroepen dat we onze woorden voorzichtig moeten kiezen als we tot een bepaalde groep of met een bepaalde groep in discussie zijn!!
  Heeft die groep rekening met je gehouden Bifa!!??Ze hebben je uitgescholden voor alles wat vies en vuil was…van je ma tot je pa hebben ze je laten zien!
  Ik ben opzettelijk gestopt met die discussie toen omdat ik jouw reaktie wilde zien toen. Maar neen je sloeg niet terug. Je kroop toen weg net als een krab!
  Bifa waar mijn voorouders bij betrokken worden sla ik altijd toe!!!
  Een bobo ben ik niet..!!


  Maak melding

 55. Ai mi gado…wat doen jullie met die arme Ray…als zijn barbaharen staan op scherp.

  Ik snap niet zo goed waar hij het vandaan haalt dat zwarte Surinamers jaloers zijn op hindoestanen. De meesten zijn te druk bezig elkaar op te vrijen om zich daarmee bezig te houden. Mijn jaloersheid tov hindoestaanse surinamers beperkt zich meestal tot hun vermogen om verslavend naar films te kijken waar geen sexuele handelingen in voorkomen. Maar goed dat heb je met die Nigeriaanse films ook.

  Maar Ray, je verhaal klopt niet hoor dat niemand zaken wil doen met Afrika. Juist Indiers verdringen zich om een graantje mee te pikken van de Afrikaanse resource boom.

  En ik kan me vergissen, maar cassave en dat soort aardse dingen worden toch voornamelijk door javenen en marrons geplant.

  Neem even een badlapje om je mond te vegen want je kwijlt.


  Maak melding

 56. @Bharat
  WAT ZEG JE EIGENLIJK?
  JE BENT EEN EVEN GROTE BROK TEGENSPRAAK ALS JEZELF!

  Op donderdag 6 juni 2013 om 00:55 uur,
  Zeg je:”Hindoes hebben slechts een God, die vele (oneindige) vormen heeft”.

  En je zegt prompt op donderdag 6 juni 2013 om 02:12 uur,
  :”Je betrekt de Hindoe Goden en de heilige koe bij je aanval op Ray terwijl de Goden en de koe niks met racisme te maken hebben”.
  😳 😳 😳

  ZEG HET NOU EINDELIJK:-
  HEBBEN DE HINDOES EEN OF MEERDERE GODEN?
  Is m.a.w. het hindoeïsme een monotheïstische of een polytheïstische religie??????????

  Volgens mijn toenmalige docent levensovertuiging behoort het hindoeïsme tot een van de grootste hedendaagse polytheïstische religies ter wereld.


  Maak melding

 57. @MEDUSA

  tegen zo veel onwetendheid ben ik niet opgewassen.De machine kan niet denken,lopen of wat dan ook.Alles om het gaande te houden,werden door de slaven gedaan.Om de suikerriet te persen,moest het geplant worden,ge-oogst en dan in de perser gestopt worden.Dat deden de slaven.Ook het vuur in de stoomketel brandend houden,deden de slaven.Bij de perser stonden altijd 2 slaven.De ene voerde de persen en de andere stond met een machete bij hem.Als de arm in perser kwam vast te zitten,moest de ander de arm afhakken.Niet om zijn leven te redden maar anders zou het lichaam van de slaaf binnen getrokken worden en heel veel suiker sap bederven.


  Maak melding

 58. @MEDUSA
  je had de verkeerde leraar.
  Wij hebben allen de uitzending van de Mahabharat via de STVS gezien.Woensdag avond en de herhaling op de zondag middag.We bleven er thuis voor.
  En daarin kwam duidelijk naar voren dat Hindoes één God hebben en al de andere verschijnings vorm een incarnatie is.Als je hun geloof in weder geboorte weglaat,kom je inderdaad op een polytheistische godsdienst.Maar dan heb je wiskunde zonder de X.


  Maak melding

 59. @Jacobus
  Jaja!Daar heb je het al!
  Als als als als je hun geloof in wedergeboorte weglaat!
  En/maar als je het niet weglaat? 😆 😆 😆
  Leer dat maar ook aan Bharat.


  Maak melding

 60. Dit komt niet van mij!
  Goden
  De Hindoe aanvaardt verschillende Goden, met allemaal een andere naam en een andere voorstelling. Maar elke God zou slechts 1 deel zijn van de allerhoogste God, Brahman. Brahman heeft de wereld geschapen en onderhoudt die ook. De Hindoes zijn er dan ook van overtuigd dat elk mens na de dood naar de aarde terugkeert. Zij geloven in reïncarnatie. De 3 belangrijkste Goden zijn
  – Brahman: de Schepper
  – Visnu: de Bewaarder
  – Schiva: de Vernieler


  Maak melding

 61. @ MEDUSA

  ik behoor tot de taliban die een Engelse soldaat niet zo lang geleden vermoordde met messen.En op straat nog wel.En let wel.Enkelvoud is TALIB.


  Maak melding

 62. @Jacobus.
  En ik behoor tot de volgelingen van:
  De rattentempel van Deshnok in India

  In het kleine plaatsje Deshnok in India staat de tempel van Karni Mata, ook wel bekend als de ‘rattentempel’. De tempel is opgetrokken uit steen en marmer en heeft een prachtige marmeren voorgevel met grote zilveren deuren, geschonken door Maharaja Ganga Singh. In de deuren zijn afbeeldingen van ratten gegraveerd.

  Karni Mata was een vrome, mystieke vrouw waarvan geloofd wordt dat ze bovennatuurlijke krachten bezat. Ook wordt wel gezegd dat zij de incarnatie was van de oorlogsgodin Durga. Zij werd aanbeden door haar volgelingen, de ‘Charans’, die haar beschouwden als hun beschermheilige.

  Zie http://www.ratjes.nl/rattentempel indien jij je wil aanmelden!


  Maak melding

 63. @ MEDUSA

  wat jij daar beweert is een onmogelijkheid.Want wie een beetje van de hindoe afstamt,gedraagt zich niet als pras oso wintjes bij de erf kraan hi hi hi.Natuurlijk langs de goot waarin AFU geboren is whahaha


  Maak melding

 64. Ik snap er helemaal niets van…al 5 jaren lang is het op dit Forum een gescheld op marrons en zwarten (waar is Henk Molenaar nou, die is nooit ver van een racistische scheldpartij) en nu er teruggeslagen word breekt de hindoestaanse heilstaat pleuris los.

  Ray en Bharat moeten vooral normaal doen en vooral een fulltime job gaan zoeken. Zoveel tijd op Waterkant..het lijkt wel Mamjo.

  Trouwens ik denk niet dat een aparte hindoestaat werkt…heeft Pakistan al een keertje geprobeerd en ze hebben nog steeds spijt.


  Maak melding

 65. Zo zie je maar weer wie zich altijd hebben verzet tegen de verbroederings politiek, Ray en Bharath zijn een geven goed weer welk deel van de samenleving niet met de anderen kan samen leven.

  Als het hier niet goed genoeg voor jullie is hebben jullie al genoeg Deelstaten in Zuid India of Tamil Nadu.

  Suriname is inheems grondgebied en we zijn allen welkom maar als je in je hebzuchtigheid ook nog denkt het land alleen voor je zelf te moeten bezitten dan heb je een verenigd front tegenover je. Dit gaat dat nooit en te nimmer lukken, onthou dit goed.


  Maak melding

 66. @Jacobus
  Jij gaat door met die oliedomme gedragingen.
  Heb je wel begrepen wat er staat?
  Indien niet,laat dan die andere racist vluchteling en asielzoeker uit het APARTHEIDSREGIEM RHODESISCH/ZIMBABWE,die beweert 5 talen in WOORD en GESCHRIFT te beheersen je helpen.
  Maar verwacht niet veel!
  En dom dat ie is dom dom dom oerstom!


  Maak melding

 67. @MEDUSA

  maar jouw gedragingen wijzen ook niet dat jij een snuggere bent.Eerder eentje van het erf.Hoe kan je dan anderen voor dom uitmaken?Iets van de pot en de ketel?

  En nu je lessen gaan leren.Anders heb morgen weer de lachers op je hand.Hup.


  Maak melding

 68. @ Jacobus
  Je moet op z’n minst dat niveau hebben dat in te zien!
  Maar jouw gedragingen wijzen ER ook niet OP! 😳
  Nederlands of …. zeg maar niets!
  Hier lijk je heel erg op jouw compaan en racist vluchteling en asielzoeker uit het APARTHEIDSREGIEM RHODESISCH/ZIMBABWE,die beweert 5 talen in WOORD en GESCHRIFT te beheersen.
  En ik ben niet zo snugger kan je dus nagaan waar jij je op de ladder bevindt!
  Kan jij het absolute nulpunt zien?
  Je bent er niet ver boven, uilskuiken! :: lol


  Maak melding

 69. ray

  jullie hebben in bijna elke regering gezeten wat bedoeld deze taliban .je bent een achterlijke ziekelijke boitie koelie .de vhp heeft in elke regering gezeten en mede verantwoordelijkheid gehad, en die rat komt zeggen dat de creool suriname niet kan leiden ,eet die honden stront .jullie zijn verraders land verraders .ze zitten in de regeringen zoals front b.v en als het niet goed gaat geven ze een ander de schuld wat ziekelijk zeg .en als het goed gaat komt het door de vhp .waar gaat het dan goed in een land van de hindustanen geeft aan waar .jullie zijn corrupt .jullie zullen nooit en te nimmer het voor het zeggen krijgen in suriname .weet je waarom ,,het hokjes denken zit diep gegrift in jullie .al zouden ze suriname verdelen en de hindustanen zouden nickerie in nemen ,ik verzeker je dat maar een klien deel rijk zou worden en jullie zouden elkaar vermoorden en er zou een kasten stelsel worden in gevoerd ,en vooral de donkere hindustanen zouden er onder gaan lijden ,de iets lich gekleurde hindustaan zou zich verheven boven de donkere hindustanen ..dus ray jij zou een probleem hebben omdat je van die zwarte hindustanen bent ,je zou ten prooi vallen aan de licht geklerde hindustaan .je zou dan die poep van de licht gekleurde hindustaan moeten gaan opruimen .het gebeurt in india ,de kasten lozen ze ruimen de uitwerpsels op .schaam je schaam jullie .mensen verdiep je over india op het internet dan zal je zien dat alles wat ik zeg niet gelogen is .die hindustanen als ray zijn de afvalligen ze zijn jaloers op de creolen geloof mij .ze kunnen zich in europa niet aanpassen .als een hindustaanse man een blanke vrouw heeft zijn ze binnen vijf jaar uit elkaar .omdat ze de mensen niet weten te behandelen ze weten niet wat ontspanning is .bollywood filmen willen ze die vrouwen laten zien en hindustaanse liederen willen ze die vrouwen laten horen .ray ik weet waarover ik praat ik woon in leiden jullie hokken je hebt aanpassing problemen en daarom willen de hindustaanse vrouwen van jullie af .wat ze vorige week hebben gewezen op de televisie over het scheiden van de hindustaanse vrouw met een boiti koelie is oud nieuws ,wij kennen die gevallen reeds jaren ,justitie in denhaag en paramaribo weten er alles van .jullie hebben problemen in een multiculturele samen leving en daarom geven jullie af op de creool jaloezie dat je het steeds hebt over de creool .je mag je rijkdom hebben daar gaat het je om maar een goed leven hebben jullie niet …jaloezie heeft geen medicijn .aanpassen dat is de medicijn en niet slijmen ,gewoon je zelf zijn zoals de zwarte zich zelf is .verder kan je het op je buik schrijven dat suriname ondeelbaar is of er wordt een lalarookh gemaakt en je gaat met die namaak lalarookh terug naar zuidazie .het is niet de schuld van de andere bevolkings groepen dat je aanpassing problemen hebt .niet doen als of je beter bent dan een ander .we zijn niet in zuid azie waar ze de armen aan hun lot overlaten omdat ze arm zijn .in het geloof van de hindoe zeggen ze dat mensen die arm zijn slecht waren in hun vorige leven daarom zullen ze van een kwartje nooit een gulden worden .het is die karma van die taliban zegt dat .elke stap die je in zuidazie moet je opletten dat er niet een bom ontploft .over straat lopende vrouwen en meisjes van vijf en toeristen moeten uitkijken anders worden ze verkracht in groeps verband .maar voor de onafhankelijkheid van suriname zijden deze hindustanen dat de creolen hun vrouwen en kinderen zouden verkrachten .die karma wijst dat jullie zelf de verkrachters zijn en het is goed dat de wereld het weet wie de barbaren zijn .wat er gebeurt in india is structureel wat stelen, verkrachten ,corruptie ophangen van de vrouwen van zelfmoord of neus afsnijden en zoutzuur om de vrouwen te verminken .steeds hamer ik hamer er op ,wees blij dat je tussen de creolen bent ray ,in zuidazie was je al opgeblazen ,die bommen gaan elke dag af .ray jij en al die nick name namen die denken dat jij alleen als hindustaan suriname vooruit kunnen helpen vraag ik jou …geef een voorbeeld welke aziatisch land vooruit gaat .india heeft bijna 1miljard inwoners zie van die i miljard inwoners hoeveel rijk zijn .je wil het toch over het materiele hebben ,hoeveel landen onder steunen de indiers met projecten omdat ze corrupt zijn ,het geld gaat niet naar de indiase overheid maar naar particuliere organisaties waarvan de blanken het beheren .anders eten de miljoenen armen niet .india e pina moro sranang india pinaard meer dan suriname ze maken atoom bom maar hebben geen eten alleen de eliten eten maar dat gaat niet gebeuren in suriname .jullie alleen gaan suriname niet regeren vergeet het .al die hindustanen worden voorgetrokken en dan kan de hel uitbreken en dat moet niet de bedoeling zijn .het spijt me zeer dat ik dat moet zeggen maar de hindustaan is niet gewent om te integreren ze hokken en als je hokt ga je alleen jou soort willen voortrekken dat zie je overal .ga in een hindustaanse winkel en je ziet 30 hindustanen ,bedenk dat je maar 3 of 3 creolen tussen die 30 hindustanen ,en ze komen niet in de buurt van die kassa ze zitten in de magazijn en dan heb je nog anderen die de creool extra in de gaten moeten houden .hoe gaan ze een president willen voort brengen die voor alle surinamers zullen zijn .ik ga een voorbeeld geven …als suriname een sport wedstrijd met india of pakistan moet gaan spelen gaan ray en zijn soort genoten niet duimen voor suriname ,ze gaan duimen voor hun soort genoten geloof mij .deze aziaten hebben niet anders geleerd .zie in amerika ,amerika is in oorlog met afghanistan ,of de taliban in pakistan ,die amerikaan van zuid aziatisch afkomst of arabisch afkomst die in amerika geboren zijn schieten hun eigen amerikaanse collega dood ,hoe kan je dit soort figuren land verraders vertrouwen .kan niet !!!!!! moet er niet aan denken dat suriname in oorlog is met een afrikaans land en ik ga voor afrika vechten ,wat voor mens ben je ,een land verrader .die zwarte amerikanen die meer dan tweehonderd jaar in amerika zijn, moeten niet aan denken dat ze tegen amerika gaan vechten als er oorlog met afrika zou zijn terwijl ze meer dan 5 generaties in amerika leven .die blanken die in amerika zijn wonen ook al tweehonderd jaar in amerika zijn europeanen maar gaan amerika niet verloochenen om b.v voor engeland te vechten inplaats amerika verdedigen het is waar je woont en je geboren bent .viezerikken die arabieren en zuidaziaten je moet ze niet vertrouwen geloof mij .dit soort figuren als ray zijn sluw en ik denk dat het niet goed voor suriname zou zijn als er alleen hindustanen aan het roer zouden zijn .foute boel .


  Maak melding

 70. mensen kijken jullie nu in de telegraaf ,de zoon heeft zijn vader op het dak van het huis vast gebonden .
  nu kijken ray heeft zijn vader vast gebonden op het dak
  vuile taliban .


  Maak melding

 71. negerzoen deze taliban hindustaan

  je bet laf negerzoen .laf zoals die taliban laf is .
  niet verwonderlijk dat jullie uit de zelde omgeving komen en dat julle de vrouwen het zelfde behandelen .blanke vrouwen willen jullie niet alleen die hindustaanse vrouwen hebben nog een beetje ook voor je maar straks ben je zelfs die hindustaanse vrouw kwijt en ga je een vrouw uit india , pakistan ,of afghanistan srilanka ,of bangladesh moeten zoeken die je kan onder drukken de hindustaanse vrouwen uit suriname en die in nederland geboren zijn worden wijs .gaan jullie straks boelen want anders hebben jullie een probleem .
  hollandse vrouwen ken ik goed ze willen uit gaan en niet blijven zitten .ze willen niet hokken .


  Maak melding

 72. neger zoen

  de machtigste land op aarde daarvan is de president een creool .wat vindt je daarvan hihihihihi
  codaleece rice buitenlandse zaken een negerin .
  colin powell buitelandse zaken een creool
  eric holder minister van justitie een creool .
  creoolse burgemeesters
  creoolse congrs leden allemaal ontelbaar .
  in de sport .tennister de williams zusters .
  opkomende creoolse tennister stevenson .
  wereld bekenden en beroemde sterren wat creolen betreft .
  oscar winnaars
  creoolse natinale feestdagen in amerika .
  wij de creolen hebben voor die vrijheid gevochten ,niemand heeft het voor ons gedaan.
  danzij de creolen kunnen anere rassen amerika in onthouden jullie dat goed .
  amerika hadden de europeanen van de indianen beroofd.
  ze hebben in de amerikaanse burger oorlog gevochten .ze hebben hiun stempel gedrukt op het continent amerika .en tot op heden had niemand gedacht dat het een zwarte president zou kunnen voort brengen .hij obama is geen hokjes mens hij slijmt niet .de hindoestanen mogen van hem leren om niet te hokken .en ik hou van de blanken omdat velen inzien dat ze fout waren wat racisme betreft .velen hebben op obama gestemd .jullie hindustanen kunnen alleen maar jaloers op de creolen zijn .vooral de donkere hindustanen zijn dom en achterlijk .wij de creolen zijn recht door zee .in amerika heeft een blanke generaal gezegt dat ze liever die aziatische en arabische uit het leger houden omdat ze niet te vertrouwen zijn en het is ook gebleken tijden de gevechten in irak en pakistan toen ze die taliban in pakistan hadden aangevallen .onbetrouwbare klootzakken zijn jullie .jullie mogen de donkere amerikanen dan ook dank baar zijn fdat jullie amerika mochten binnen komen nadat martin lutherking voor gelijke burger rechten had gestreden tegen de blanken .ik ben in amerika geweest en ik ben trots en verdrietig als ik amerika zie .trots dat vele negers het hebben gemaakt ondanks dat ze zijn achter gehouden .verdrietig omdat er ook armoede is onder velen zowel blank als zwart en dat er criminaliteit is .ook onder de latinos .het mooie is dat er veel heel veel hulp is onder zowel de blanken als negers .de werkloosheid heeft zwaar toegeslagen allemaal door bush ,maar ja omkijken heeft geen zin vooruit kijken moet je .
  ja ik ben trots op mijn creoolse broeders in amerika
  die taliban van hindoestanen kunnen alleen maar jaloers zijn .er is nog veel wat ik niet gezien heb van amerika amerika is groot ik heb maar een topje gezien ,ik wil ver buiten amerika gaan in het zuiden maar ik ontbreek aan geld .werken en sparen ga ik over twee jaar weer.
  ik wil de geschiedenis van amerika kennen en ook de 400 creoolse piloten die in de tweede wereld oorlog piloten waren .ja obama heeft ze gedecoreerd .ze hebben gestreden voor hun land zoals wij van suriname houden en ondeelbaar is zo houden de amerikanen van hun land al moeten zij voor hun land strijden en dat maakt dat je de creool kan vertrouwen dat hij vaderlands liefde heeft .jullie hindustanen reken maar suriname is ondeel baar of je pakt die lalarookh of je zwemt naar zuidazie vanaf de suriname rivier richting oceaan .
  deze hindustanen zijn blij als er alleen maar negatief van crerolen te zien is .maar als het positief is worden ze jaloers ,ze kunnen zich niet aanpassen zoals de creool zich aanpast .uit jaloezie roepen ze van alles .het creoolse volk is niet haatdragend maar wil respect en terecht .hindustanen leren jullie van martin lutherking hoe het moet .niet het materiele is alles in nhet leven je kan het materiele hebben en toch ben ik gelukkig ,materiele is zeker belangrijk maar laat dat niet de overhand nemen ,je gaat ten onder op een dag .het heeft lang geduurt maar een zwarte president is er en dat alles gaat de amerikaanse geschiedenis boeken in onthouden jullie dat het is niet te wissen .veel onrecht zijn de creolen gedaan maar je moet kunnen vergeven maar niet vergeten .,zoals de nederlanders de duitsers vergeven maar niet vergeten .
  amerika kom op leve amerika leve suriname .


  Maak melding

 73. molenaar geeft antwoord op mijn vraag hier boven .ik heb respect voor die vuilnisman maar kan geen respect hebben voor hindustanen die hun vrouwen hun neus afsnijden doden alcoholisten zijn en incest plegen met hun kinderen .je hebt zeker goeie hindustanen waar ik echt respect voor heb .een man als santhoki heb ik diepe respect omdat hij verstandig bezig is .maar tegelijk zeg ik dat hij abanies om hem heen zijn die hun slag willen slaan .maar goed jou soort zijn zielig en nog een aantal van die talibanen .


  Maak melding

 74. Eerst beweert die zielige leugenaar @p dat hij een blankachtige Hindoestaan is (een albino aap zal hij wel bedoelen) en nu is hij een pikzwarte neger. Geen touw aan vast te knopen aan deze fantasten. Hoewel ze aapachtig zijn kunnen ze veel beter liegen dan een gorilla. Ze zitten niet in het bos, maar het bos zit in ze.


  Maak melding

 75. vijay baboeng aap geef antwoord op mijn creoolse amerikanen je kan niet reageren .creolen zijn dom was jou antwoord afvallige taliban baboengaap hanoeman jij god aap geef antwoord op wat hier boeven staat .die zuidaziaat is niet te vertrouwen dat is bewezen .
  normen en waarden kennen deze talibanen niet ze zijn onbetrouwbaar .zie zwart ammerika zowel negatief als positief .terug naar zuidazie moet je taliban daar mag je doen wat je wil ,niet in suriname niet in nederland .jullie zijn jaloers op wat die zwarte amerikanen kunnen he !!! zij hebben voor jullie gevochten om in amerika te kunnen komen vuile taliban .


  Maak melding

 76. negerzoen
  bharat vijay molenaar ray

  jullie zijn stront zie hier boven wat zwarte amerikanen kunnen wat ben jij .negers zijn dom is jullie slogan .je bedoeld dat jullie jaloers zijn omdat jullie nooit die top zullen bereiken .jullie hokken en slijmen toch bereiken jullie die top niet .vuile riool ratten ,taliban ,baboeg apen als jullie god hanoeman .
  wat hebben jullie op deze aardbol om je vrouw te plezieren bollywood film .


  Maak melding

 77. vijay die hele troep talibane baboeg apen zonen van hanoeman jullie god zijn stront .met slijmen bereiken jullie de top niet ,met je zelf zijn en op je doel afgaan zoals de zwarte amerikanen hun doel hebben bereikt zonder slijmen daar heb ik respect voor .jou soort kunnen wat van ons leren hoe je niet moet slijmen .wees rechtvaardig dan gaan mensen van je houden .het materiele is mooi ik wil het ook maar laat dat niet het uiterste streven zijn ,want dat gebeurt met de hindoestaan ,ze denken dat het materiele alles is in het leven daar geloof ik niet in .
  zwart amerika met obama voorop is een voorbeeld voor de wereld .jullie talibanen mogen weten wij zijn trots wat onze broeders en zusters in amerika hebben bereikt .afrika is onderweg om te bereiken wat het wil ze zijn in opkomst op economisch gebid er wordt flink geinvesteerd in afrika mozambiq is een mooi voorbeeld .


  Maak melding

 78. vijay die baboeng aap hanoeman jou god kan niet lezen wat die creool heeft gezegt over die zwarte amerikanen hij is het antwoord schuldig hihihihihi boitie koerie .


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.