‘Slavernijverleden: De zin en onzin van een nationaal excuus’

118

Dit jaar is het 150 jaar geleden dat onder koning Willem III de slavernij in de toenmalige Nederlandse koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen, werd afgeschaft. Een nationaal excuses voor het leed van de slavernij, door de VN toch gedefinieerd als ‘misdrijf tegen de menselijkheid’, is altijd uitgebleven. Is de aanstaande troonsbestijging van Koning Willem Alexander niet hét uitgelezen moment waarop Nederland excuses kan maken voor dit verleden?

Hierover organiseert De Balie een debat op vrijdag 15 februari. Tijdens deze avond gaat een panel van betrokkenen in debat over het belang, het nut en de consequenties van een Nationaal Excuses. Dergelijke excuses vragen namelijk om een wederhoor, ze moeten geaccepteerd worden. Maar door wie? Wie zit daar 150 jaar na dato op te wachten: een breed gedragen verlangen van de gehele Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap, of is het slechts de queeste van een kleine groep activisten?

Nederland, dat zichzelf aIs beschaafd beschouwt, vindt het moeilijk om haar excuses aan te bieden. Dat is vreemd. Ligt de crux van een excuses mogelijkerwijs in de juridische en financiële consequenties? Wellicht is dat de reden dat Nederland, maar ook andere staten, zo terughoudend zijn met uitspreken van hun schuld… Dit programma maakt onderdeel uit van een driedelige debattenreeks die De Balie maakt in het kader van Herdenking Slavernijverleden 2013.

Herdenking Slavernijverleden 2013: De zin en onzin van een nationaal excuses
De Balie, 15 februari 2013, 20:00 uur
Toegang: €8,50 / 6,-

118 REACTIES

 1. Who Cares: Sra kennende komt hij direct met zijn rekening voor compensatie….

  Uiteraard moet daar nog zijn uitkering van de laatste 20 jaar worden afgetrokken…..

  Conclusie: De staat Nederland krijgt nog geld van Sra!!!


  Maak melding

 2. @HENK MOLENAAR: Het zijn geen 20 jaren , maar 33 jaar. Ik hoop dat hij de uitkering niet met de verplichte wettelijke rente terug hoeft te betalen….


  Maak melding

 3. FER,,,…waar ben je???

  dalijk gaat het hier spoken, en schat ik minimaal 200 reacties!!!

  !!!!LAAT HET FEEST BEGINNEN!!!!

  als Nederland sorry zegt,… dan gaat zundert & co 1200 miljard eisen!! 🙂


  Maak melding

 4. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden is de in de geschiedschrijving gangbare term voor het Koninkrijk der Nederlanden van 1813 tot 1830, de periode waarin het huidige België en Nederland één staat vormden onder koning Willem I. Het Groothertogdom Luxemburg was door een personele unie verbonden met het koninkrijk.

  Ontstaan

  Nadat Pruisische en Russische troepen de Franse troepen in 1813 grotendeels verdreven hadden uit het latere Nederland, keerde Willem Frederik, de zoon van de laatste stadhouder Willem V na zijn landing in Scheveningen terug naar Den Haag, om er op 2 december 1813 de titel van Soeverein Vorst van het Soeverein Vorstendom der Verenigde Nederlanden te ontvangen.
  [bewerken]De grondwet van 1814
  Gijsbert Karel van Hogendorp had al in de Franse tijd gewerkt aan zijn Schets van een grondwet. Een grondwetscommissie gebruikte deze Schets om tot de grondwet van 1814 te komen die op 29 maart door een vrij willekeurige groep notabelen werd aangenomen in Amsterdam. Willem kreeg het opperbevel over leger en vloot, mocht officieren aanstellen en ontslaan, kreeg het oppergezag over de financiën en over de overzeese koloniën. Hij kreeg tevens de leiding over buitenlandse betrekkingen en de aanstelling van gezanten en consuls. De leden van de Staten-Generaal zouden worden gekozen door de Provinciale Staten, maar de wetgeving in de provincies moesten zij delen met de nieuwe vorst. De grondwet verzekerde algemene godsdienstvrijheid.

  Dat Nederland wilde zo snel mogelijk stoppen met de slavernij.


  Maak melding

 5. bALIE,WIE BALIE,WELKE BALIE?!
  Waar was BALIE toen de moderne slavendrijver van Suriname in 2012 Amnestie werd verleend onder DWANG!!
  Balie, kom de surinamers hier helpen zodat zij de excuses voor de moord op 15 weerloze surinaamse burgers uit de mond van hun MOORDENAAR kunnen horen komen!!En dan Balie dan hoef je hiervoor niet terug te gaan eeuwen eerder in de geschiedenis van Suriname,maar je staat FACE TO FACE met de serial killer van Suriname!!
  Ps
  en niemand hoeft entree geld te betalen hiervoor. Je sleept bouta gewoon op het onafhankelijkheidsplein en alles zal GRATIS ZIJN !!
  Boi Balie, jullie weten nog steeds na 150 jaren hoe nog geld te verdienen met het onderwerp WIJ SLAVEN VAN SURINAME!!
  En wees blij Balie dat je in Nederland bent waar je na 150 jaren nog kan roepen voor Nederland om zijn excuses aan te bieden ,in Suriname worden we gelijk verrast met KOGELBRIEVEN!!


  Maak melding

 6. Wanneer er een gebouw van 100 jaar of meer is dan wordt het zo snel als het maar kan een RIJKS-monument.

  Wanneer er (disriminerende)tadities zijn dan mag daar niet aan worden getornd.

  Wanneer er een schedel van een Neanderthaler wordt gevonden dan wordt er heel voorzichtig mee omgegaan als zijnde héél belangrijk voor de mensheid.

  Wanneer er door iemand wordt ontkend dat er joden zijn vermoordt dan staat daar een gevangenisstraf op.

  Maar op deze site zijn er lieden die beweren dat de grootste schending van de menselijkheid, die de wereld van vandaag mede gevormd heeft, iets is dat ach lees de reacties er maar op na!


  Maak melding

 7. Dit gedoe en gezanik was te verwachten ja in 2013, en vooral 150 jaar geleden toen eea werd afgeschaft, maar welke discussie en gesprek, in bij of onder die balie
  zal niets opleveren, Bea zou nooit die knieval doen en spijt betuigen en meer, nu komt zoonlief en die denkt er helemaal niet aan let maar op.


  Maak melding

 8. @SANKOFA

  De moord op 15 weerloze burgers in Suriname heeft misschien onder jouw neus plaatsgevonden als je toen al geboren was in de letterlijke zin des werkelijkheid!
  Niemand ontkend dat de slavernij niet heeft bestaan maar we leven nu eeuwen verder !
  De Holocaust heeft aan 6 miljoen joden het leven gekost maar je hoort ze niet jammeren elke dag ook zij gaan door met hun leven!De klok is alleen blijven stil staan voor enkele surinamers die hopen SMARTEGELD te kunnen pimpen uit het onfortuinlijke lot van hun voorouders!
  Waarom wordt er niet zoveel moeite gedaan om de GROOTSTE mensenrechten schenders onder de surinamers met name bouterse te straffen voor zijn wreedheden tegen de mensheid!Zijn tirannie koste aan 15 weerloze burgers hun leven in 1 nacht!Waarom werd niet geprotesteerd als een hechte eenheid om zijn Amnestie tegen te gaan?!Moeten we echt in deze eeuw alles van de tiran bouta,blijven slikken en moeten onze nazaten pas na 150 jaar staan schreeuwen dat bouta gestraft moet worden!!??
  Wat is er dat je nog niet weet over het slaven verleden in Suriname?!
  Dat zijn de eerste lessen die je op school krijgt te leren,vreemd genoeg hoor je niks van 25 feb 1980,de decembermoorden . Onze eigen geschiedenis is verboden op school onderwezen te worden,de recente geschiedenis dus en alle tragedies die we onder de huidige regiem moeten meemaken is verboden spul voor ons.
  Maar neen ,het is altijd Nederland waarop sommigen hun frustraties moeten botvieren en de wreedste moordenaar van Suriname krijgt Amnestie!!


  Maak melding

 9. Ray: de joden zijn op allerlei manieren gecompenseerd door de misdadige landen en hun proviteurs aan de holocaust. Nog steeds jaarlijks, betaald Duitsland smartegeld van ettelijke miljoenen aan de Israel. Ik breng in jouw herinnering, dat Nederland ongeveer 15 jaren terug, onder enorme druk van de VS, een bedrag van vier honderd miljoen gulden aan het CIDI en particuliere joden heeft moeten betalen ter compensatie van geroofd joods goed voor, tijdens en na de tweede wereld oorlog.


  Maak melding

 10. Beste Ray
  Het is niet ALLEEN de slavernij(hard laten werken voor niets onder dwang) maar ook
  het ontheemden van
  de vele gruwelijke moorden
  verkrachtingen
  afsnijden van taal
  en cultuur
  en religie
  het ontmenselijken
  het onteigenen van land
  de diskriminatie van
  en als klap op de uurpijl het bagetaliseren van al deze (en meer)daden!


  Maak melding

 11. Een nationaal excuus zou zeker op zijn plaats zijn.
  Aan wie dan, nou aan hen die nazaten zijn van de slaven.
  Wat men niet moet vergeten is dat de slavernij veel meer kapot heeft gemaakt dan de mensen die er direct onder geleden hebben.
  Zelfs nu zijn de gevolgen van die tijd nog zichtbaar.
  Ik en ik denk vele anderen, zouden zich zeer erkent voelen bij een dergelijk excuus.
  Men moet niet vergeten dat een complete geschiedenis van mensen is gewist, ook moet men niet onderschatten wat de consequenties zijn voor de huidige mensen die nazaten zijn van van hen die geleden hebben onder de witte onderdrukker.
  Kijk na de mensen die sociale problemen hebben men moet domweg ook in willen zien dat dit niet alleen komt door de huidige maatschappelijke problemen.
  Echter weet ik dat het excuus er niet komt dit alles heeft in mindere mate te maken met de eventuele juridische consequentie maar meer met eventuele financiële consequenties, de claim zou enorm zijn.
  Het monument ter nagedachtenis aan deze vuile periode staat op een compleet verkozen plaats Nederland zou er goed aan doen deze te plaatsen op een plaats welke duidelijk zichtbaar voor iedereen waarmee Nederland zijn gemaakte fout jegens onze voorouders en ons erkent.

  Ik hoop dat Nederland dit in gaat zien zodat we niet meer hoeven te zeggen dat Nederland met zijn militaire missies en ontwikkelingshulp alleen maar schijnheilig bezig is.

  Doe eens goed Nederland en maak dat excuus.


  Maak melding

 12. Wij mensen van Afrikaanse oorsrong danken Nederland dat ze ons uit de ellende van Afrika hebben gehaald. Ook bied ik hierbij mijn excuses aan de Nederlanders aan voor geleden schade t.g.v. onze criminaliteit, uitkeringshebzucht, drugshandel, etc. Ik vind wel dat we zo snel mogelijk blank moeten worden, daarom moeten we ons vermenegn met de blanken. Odi,Odi van Kwame.


  Maak melding

 13. @Kamper

  WAT we nodig hebben is een NATIONAAL EXCUUS van bouta de amnestie pseudo ‘presidentje’.
  Kijk de volgende week gaat men nog kijken of de gehele 8 dec proces stop gezet zal worden!
  Wat is er dat jij en sommigen deze gruweldaden van bouta niet kunnen erkennen?! En het is gebeurd in onze recente geschiedenis!!
  Potv erdorrie,15 mannen werden genadeloos afgemaakt ,jezus nog aan toe,ze waren advocaten ,vakbondsleiders,journalisten uit deze tijd!!
  Hun nabestaanden leven nog zo ook hun MOORDENAAR!!


  Maak melding

 14. Afroman= uncle TOM

  De Holocaust heeft aan 6 miljoen joden het leven gekost maar je hoort ze niet jammeren elke dag ook zij gaan door met hun leven!

  Zij hebben gekregen een lap grond en pikken nog steeds hele lappen grond!
  Zij zijn één volk niet meerdere volkeren waarvan de leiders(kings and queens) zijn afgeslacht en hun landsgrenzen zijn ingedeeld op advies van de europeaan!

  Stop nou eens een keer met het december excuses dit gaat niet alléén Suriname aan maar een héél continent!


  Maak melding

 15. @Sankofa

  Geen van de surinamers die teren op smartegeld van hun voorouders hebben recht erop!!
  Tijdens bouta zijn de gruwelheden ook niet gestopt!
  Executies hebben ook aan de handen van deze lafaard plaatsgevonden !!!
  Verkrachtingen en andere daden die je hebt opgesomd komen heden ook nog voor,opa’s ,papa’s komen ook makkelijk aan de vagina’s van hun dochters en stiefdochters,Groepsverkrachtingen komen ook voor. Ook heden worden mensen vermoord over het minste en geringste in Suriname!Tegenwoordig hoort het geheel binnenland toe aan de bosland bewoners van Suriname. Je moet durven daar als een stadsbewoner te gaan . Je wordt in mekaar geslagen en weggejaagd van daar, vraag het maar aan de ene chinees die een winkel daar wilde beginnen!
  Onder bouta maken wij zoveel wreedheden mee,en jij ziet slechts het slaven verleden die 150 jaar oud is.
  dEgenen die zichzelve graag bestempeld willen zien worden als de moderne slaven van Suriname,zij moeten gaan WERKEN!.Zij zijn geen erfgenamen van het Smartegeld van hun voorouders!


  Maak melding

 16. @Afroman

  Gelijk heb je. De nazaten van de slaven moeten blij zijn dat dank zij hun voorouders zij heden ten dagen in Nederland zitten of in Suriname!De nazaten konden evengoed geboren zijn geweest in Afrika en ze zouden niet eens een computer hebben om vandaag mee te kunnen discussieren hier!


  Maak melding

 17. @Sankofa,jij schrijft’

  ‘Stop nou eens een keer met het december excuses dit gaat niet alléén Suriname aan maar een héél continent’.

  Je hebt het helemaal fout!!
  Behalve sommige surinamers is er niemand in de wereld die zit te jammeren om een slavenperiode die 150 jaar teruggaat!
  Hoe kan jij de december moorden beastempelen als een EXCUUS!!
  Het is gebeurd 33 jaren geleden en de moordenaar loopt vrij rond dankzij Amnestie!!
  Was je 150 jaar geleden in leven Sankofa!!Wanneer werd je voor het eerst geboren .?!!in 1500 BC??!!

  Nederland kan morgen nog zijn Excuses aanbieden.
  Wanneer gaat bouta zijn excuses aanbieden en zijn gevangenisstraf uitzitten?!
  300 jaren na ons ,misschien!!??
  Zal jij erbij zijn om het te zien?!
  Maak melding

 18. Ray ga kijken wat de zwarte man heeft uitgevonden en kom ook tot de conlusie dat ook jij hier niet zou zitten computeren!

  Ik wacht alleen nog op jou bewering dat het de afrikaan zelf is geweest die het land (flora fauna en sociaal)uitgeput heeft en ik weet zeker dat ik je niet serieus kan nemen!


  Maak melding

 19. =De mensen die zo graag willen hebben dat er geld betaalt moet worden aan Suriname moet zich het volgende afvragen:

  =Bouterse als staatshoofd “Amnestie”
  =Afrikaanse toestanden in het land, omdat het geld niet of nauwelijks gebruikt zal worden waarvoor het wordt uitgegeven.
  =Fraude en corruptie ten top
  ==In de Surinaamse politiek zitten sommigen die niet of nauwelijks een bestuursfunctie hebben, dus dat geld gaat als water weer weg.
  =Wie worden straks erkend als nazaten van de slaven???
  =Wie heeft er allemaal recht op?

  =Surinamers kunnen nauwelijks een goed plan maken en samen werken, dus met geld gaan strooien voor het leed nu, zou ik zeggen niet doen.

  =Een ding is zeker, dank zij de witte man heeft nu een ieder recht van spreken in Suriname. (Ik keur de daden helemaal niet goed)


  Maak melding

 20. @Sankofa
  ‘Ray vermeniguldig jouw (bouta)frustratie maar met 300 miljoen
  Het slavernijverleden is groter dan SURINAME!!!’

  Jij ,sankofa ,jij loopt rond met een frustratie die 150 jaar teruggaat in de geschiedenis van Suriname.
  Het slavernij verleden is ons geschiedenis ,het staat overal vermeld!
  Vandaag leven wij in het HEDEN,de tijd van het BOUTA AMNESTIE!!Heden proberen wij bouta ,die de surinamers sinds 25 feb 1980 aan het teisteren is ,achter slot en grendel te plaatsen!!

  LEES DIT,
  De Krijgsraad beslist de volgende week over het verzoek van advocaat Irwin Kanhai voor stopzetting van het 8 decemberproces. Begin dit jaar diende de raadsman een verzoek tot stopzetting in namens zijn cliënten Errol Alibux, Imro Themen en Iwan Krolis.

  Achter gesloten deuren werd gisteren. donderdag 31 januari 2013, een aanvang gemaakt met de behandeling van dit verzoek, zo bericht de Ware Tijd vandaag.

  ‘A ben faya’, is het enige wat de advocaat kwijt wil over de behandeling.

  De schorsing van de zaak is volgens Kanhai in strijd met de belangen van de verdachten, ‘die er op mogen rekenen dat hun zaak binnen een redelijk termijn wordt behandeld’.

  ‘In het strafrecht is het ongekend dat verwezen wordt naar een niet bestaande wet, die zelfs qua vorm en inhoud niet op papier is en slechts is genoemd in de Grondwet van 1975 en 1987′, aldus Kanhai namens zijn cliënten aan de Krijgsraad. De advocaat stelt verder dat het Constitutioneel Hof de wet toch niet zou mogen toetsen.

  ‘Zelfs als dat Hof, zoals wordt beweerd door het Openbaar Ministerie, op korte termijn wordt ingesteld, dan nog is het in het recht ongekend dat een wet terugwerkende kracht heeft’, stelt Kanhai.
  February 1, 2013.

  Waarom moet de hedendaagse crimineel bouta VRIJ gaan?!


  Maak melding

 21. halloooo, ….mag ik wat meer vuurwerk???

  ik help jullie op weg!!

  indianen scalperen
  afrikanen vierendelen en verkopen
  bollywood gooit op de brandstapel!

  succes 🙂


  Maak melding

 22. @Sankofa

  Ik heb meerdere malen hier gezegd dat ik mijn voorouders zeer dankbaar ben dat zij voet aan wal hebben gezet in Suriname!!
  In Suriname hebben wij kansen die wij in het land van onze voorvaderen misschien niet gehad zouden hebben!Ik zit niet te jammeren ,maar ik maak mijn voorvaderen TROTS. Ook zij moesten het ontberen maar ik laat ze zien dat hun noden,lijden en offeringen niet nodeloos waren.Daarom werk ik heel hard en lever ik ze het bewijs dat ik hun waardeer, en hun offers en al niet verloren zal laten gaan!
  Ik wacht op geen enkele smarte geld want ik zou me niet trots voelen om met het smart van mijn voorvaderen in de vorm van geld te gaan genieten!


  Maak melding

 23. Bouta is in goed gezelschap!
  Putin
  Leiders van Bahrein en ALLE ANDERE SAUDISHE STATEN
  Leiders van China
  Europa Indonesie India
  Turkije
  Brazilie en nog tig landen in Zuid -Amerika
  en driekwart van de lijders van de wereld

  Jij als grote moraalRidder
  Je bent zeker ook bekend met de multinationals die hele volkeren langzaam uitmoorden zodat ook jij géén benzine of andere olie-produkt gebruikt en géén coca cola of kentuky fried chicken Nee helemaal vegetarish moet jij zijn want om één koe te voeden heb je bla bla bla

  Met ALLE respect voor de direkte familieleden waaraan Ray refereert!


  Maak melding

 24. @Sankofa

  Wel neen,bouta bevindt zich in de gezelschap van landen die zelf behoevend zijn . Een deel ervan staat naast hem omdat bouta hun geld moet terug betalen met rente vanwege zijjn vele leningen!
  Uit brazilie importeert hij rund besmet met het gekke koeien ziekte.
  Uit Haiti,venezuela ,afrika ,bv daar hoeft hij niet op te rekenen ,bouta wilde zelf water exporteren naar Afrika,
  Iran ,irak,turkije,bv daar ontploffen elke dag een bom,eentje is vanmorgen nog ontploft in turkije!
  Frankrijk herbergt een medeplichtige van bouta .
  vandaar dat de ndp regering frankrijk als zijn nieuwe beste vriend ziet.
  In welke Arabishe land heerst er Rust en Vrede in de wereld?

  In Suriname is het je beste vriend bouta de moordenaar die het volk van Suriname een langzame dood aan het sterven heeft gelaten!
  Hij heeft jouw in zijn greep,mij niet!
  Volgens jouw moeten alle anderen in de wereld gestraft worden maar je vriendje bouta moet met rust gelaten worden!
  Me MARS,hij gaat boeten!!Vroeg of laat!!
  Hij gaat de rekening betalen!


  Maak melding

 25. Als het nou gaat over hoe de manja in Su gekomen is of dat een koe één of vier magen heeft of dat de Chinezen hier waren voor de Javanen of omgekeerd, sommigen weten het altijd weer zodanig in bochten te wringen dat het weer draait om hetzelfde: meneer B, de moordenaar.
  Maar hoe kan je nou een zinnige en gezonde discussie voeren als je altijd maar weer die man erbij haalt. Dat kan niet als je hem jouw leven laat beheersen. Als jij hem de macht geeft om over niets anders te praten dan over hem. Je maakt hem tot de almachtige in je leven. Je leven draait om hem. Wat een grote granie geef je hem dan en wat heeft het jou tot nu toe opgeleverd.
  Geef uiting aan je gevoelens over deze man, dat mag hier op WKN, maar niet bij elke topic.
  Zonde, want dit had een prachtige discussie kunnen worden.

  Het gaat hier over de zin of onzin van een nationaal excuus voor het slavernij verleden.
  Geef daar aub je mening over en laat voor één keer meneer B maar links liggen, hangen, staan, whatever.


  Maak melding

 26. @pasew
  Je wil meer vuurwerk?
  Dat kan ik je helaas niet bieden.
  Ik ben over dit onderwerp uitgepraat!
  Wat mij elk jaar,ook zelfs op 05.12 enorm stoort,is het feit dat we ons steeds weer in de slachtofferrol wringen;nu door te bedelen om excuus.
  (Handje op mentaliteit al weer).
  Ik vind dat Nederland zich daarom afzijdig moet houden!
  Niemand dwingt zijn geweldpleger excuus af en bedelt daar ook niet om.WEES TROTS!!!!
  Jij verlaagt jezelf t.o.v. hen die zich toch al zo superieur wanen!


  Maak melding

 27. Geen verontschuldigingen= hypocrisi

  Internationaal gerechtshof= hypocrisi
  vinger wijzen naar andere landen= hypocrisi
  beste leerling van de klas willen spelen= hypocrisi
  gewone omgang met Rusland China India Indonesie Israël
  Olieproduerende landen Australië enz enz enz = hypocrisi


  Maak melding

 28. @medusa

  we gaan niet meer bedelen maar met bommen en granaten gooien ok? kinderen afschieten op basisscholen
  terreur en verderf zaaien lijkt jou dat misschien beter?
  Dus de bedelende moet gewoon extremer worden nôh!


  Maak melding

 29. @17:04 Wan bon: U heeft helemaal gelijk! Dit had `n interessante discussie kunnen worden! Gezien de reacties is mij de lust ontnomen om inhoudelijk te reageren!!!
  Sommige hebben ook echt moeite met begrijpend lezen!!!!
  Ik heb nog nooit Joodse/Chinese/Aziatische/witte mensen zo denigrerend horen praten over de geschiedenis van hun voorouders!!! Shame on you blakamangs!!


  Maak melding

 30. Ray
  mi a no wan blakaman,ma a histori un tyari ma ye du ne lek a blakaman Stephen fu a film Django unchained. ifu yu na wa real blakaman, dan yu no abi no wan inkri syen. lawman na yu.


  Maak melding

 31. @Mireille en Wan bon

  Willen jullie beiden een site bezoeken waar er niet gesproken wordt over bouta dan zijn jullie vrij om het Dino website te bezoeken!!

  Ps
  als je over Suriname praat dan komt de moordenaar bouta altijd op in welk gesprek dan ook!
  Jullie beiden vragen om een excuus van Nederland,waarom vragen jullie geen excuus aan Bouta die in deze eeuw 15 surinaamse burgers eigenhandig heeft afgemaakt!

  Nederland kan nog altijd zijn excuses aanbieden ,bij de troonwisseling kan dit ook het geval zijn !
  Kunnen jullie tweetjes bouta overhalen om zijn excuses aan het surinaamse volk aan te bieden,hij kan ook naar OCER gaan om dit te doen!!


  Maak melding

 32. @tjali bit mi

  Mie no habie na teng fo sdong krei ala Gado dei gie a slaven teng sa psa langa k’ba.
  A teng disi na foe wroko en tjarie Suriname na fesie!
  A slaven geschiedenis de ini na oenoe geschiedenis boekoe na skoro!
  Tide srefi Suriname e krei go doro!
  Ie sabie sai dei,
  Bekassie a habie Bouta na in mindri nanga Amnestie!!


  Maak melding

 33. @Mireille,
  ” Ik heb nog nooit Joodse/Chinese/Aziatische/witte mensen zo denigrerend horen praten over de geschiedenis van hun voorouders!!! Shame on you blakamangs!! ”

  Let op !
  Laat je geen zand in de ogen strooien.
  Het zijn geen blakamangs, en meer zeg ik niet.

  Holy Caw !

  zijn alle gekke koeien alweer losgebroken.
  @Ray ! Roep je college tot orde ja !


  Maak melding

 34. Nee Medusa
  Ikzelf ben niet haatdragend maar ik besef dat mijn oma (RIP 101jaar) haar oma ook gekend heeft en dan komt het verleden wel heel dichtbij(zucht)
  Hadden deze generaties moeten vragen(bedelen zo u wilt)om excuses?

  U begrijpt dat dat NIET KON vanwege de tijdsgeest en de mensen wisten niet eens dat ze van oorsprong Afrikaans waren(zucht)

  Nudat de mensheid mondiger is geworden MOETEN we onze stem laten horen!!!


  Maak melding

 35. @ 18:00 door Ray: Beste meneer Ray, tijdens de decembermoorden heeft mijn broer, destijds militair, het land ontvlucht! Hij weigerde op `t volk te schieten. Tot de dag van vandaag heeft mij broer het maanden voor december extra moeilijk. Hij is sinds zijn desertie nooit meer naar SU geweest! En nee ik ben geen fan van Dhr. Bouterse. Net als u en vele met ons hoop ik dat ooit die dag komt, dat Dhr. B en zijn vrienden in `t gevang terecht komen! Nogmaals, jammer dat deze discussie weer over deze heerschap moet gaan! Sorry, ik zit ook niet op excuses van NL te wachten!


  Maak melding

 36. @ Wan Bon:

  Je hebt helemaal gelijk. Maar dat kun je die GEESTELIJKE SLAVEN van hun hemelse leider niet wijsmaken. Een discussie over slavernij zal pas echt zin hebben, als de slavernij, in welke vorm dan ook, vandaag de dag wordt uitgeroeid. Want slavernij bestaat jammer genoeg nog steeds, óók in Suriname!


  Maak melding

 37. Slavernij is tot op heden niet uitgeband. Moderne slaven worden ze genoemd. De naar schatting duizenden arbeidsmigranten die in het zwarte circuit van de Hollandse tuinbouw, schoonmaak, de bouw of als au pair worden uitgebuit. Opgesloten, opgelicht en geintimideerd. Deze illegale economie achter deze uitbuitingen nemen onrustbarende vormen aan. Voor het gemak kun je prostitutie hierbij meerekenen. Tot zover Nederland …

  En Suriname mag als nieuwkomer ‘keurig’ prijken op de lijst van landen die niets doen aan kinderarbeid. De Amerikaanse regering meent voldoende bewijs te hebben om Suriname toe te voegen, samen met Zuid Soedan en Vietnam. Volgens de Amerikanen worden kinderen te werk gesteld in onder meer goudmijnen. Ook is er sprake van kinderprostitutie. Tja ook dit is slavernij anno 2013 !

  Baja, ik ben teleurgesteld in de mensheid.

  Debat Balie wordt een traditionele clash tussen de blanken en de nazaten van de slaven. Zinloze discussie ! Wordt tijd dat de mensheid zichzelf in de spiegel gaat aankijken.


  Maak melding

 38. Ik snap sommige reacties niet. Graag uitleg over het volgende:
  Omdat er nu nog sprake is van moderne slavernij in grote delen van de wereld heeft een discussie over de zin of onzin van een nationaal excuus voor ons slavernijverleden, weinig zin???
  Zo’n gelegenheid wakkert de discussie juist aan om ook over het nu te praten en er aandacht voor te vragen. Niets doen levert niets op.
  Slavernij nu, of slavernij 400 jaar geleden, het is nog steeds slavernij. Als je zwijgt duurt het voort, als je het aan de kaak stelt kan er wat veranderen.


  Maak melding

 39. Haaai Eindelijk iemandt met ballen RAY jou hebben wij nodig zet hier jou echte naam en telnr en ga mee naar SU dan kunnen we kijken hoe jij de zaak afhandelt want wij zijn toch bang en laf neem KOOS EN MIREILLE EN ANDEREN MEE jullie hebben de ballen of niet het enige dat jullie weeten is bouta bouta hij heeft dit gedaan dat gedaan wat heeft hij jullie gedaan het volk heeft gekoozen willen jullie dan bepaalen wat zit hier achter vertel eens want sorry het is ook mijn press en mie lobie ing dus dat jullie hem haaten geef reede want jullie zijn persoonlijk als iemandt fout zit mag je praaten maar ook over wat die goed doet maar ja bij jullie niets goeds natuurlijk MAAR VAN MIJ press PRESSSSSSS GA ZO DOOR GOD BLESS


  Maak melding

 40. Ray ef’ yu man denk so dan yu mu feti Bouta, yu nanga den man fu yu. pe yu ben de di man ben fe’t tege Bouta? discotheek? Bari sani na zijlijn na soso bere furu sani. go protesteer, na ala sey f’a grontapu. trowe san de na yu ati na doro. dis sey a no wan bun presi fu lusu yu frus. no kwel yu srefi, no sutu yu lobi ati nanga wan nai. go fet’yu tori.

  fu sraften tori. efu yu kan firi fa mama nanga papa srafu ben mu ey wroko fu soso nanga brudu, nanga watra ayi dyi den witi man. sref’ yu eigi ptying den seri lek wan kaw. if we sabi en denki a tori dan we now a dey blaka man en den trawang musu firi tu dat den srefi musu bouw a Sranan kondre nanga sweti nanga a wani fu wroko.
  if yu no wani denki sraften, dan yu ey denki dat ala sani ey kon fu soso. dat yu mag fu tang teki tra man sani fu so.


  Maak melding

 41. Als ik zo zou denken als Afroman (14.24 uur) en Ray (15.04 uur)dan had ik nog liever dat mijn moeder een miskraam had gekregen dan mij op de wereld te zetten. Jullie zijn niet alleen een schande voor jullie voorouders die als slaven uit Afrika zijn gehaald, jullie zijn een schande voor de hele mensheid, dat jullie geen eigen waarde hebben is jullie eigen zaak, maar probeer die mentaliteit niet ook aan anderen op te dringen; jullie zijn blij dat de blanken je voorouders uit Afrika als slaven weggevoerd hebben zodat jullie nu lekker in Nederland kunnen genieten van de Nederlandse welvaart? Ik weet zeker dat een hyena als aaseter op de Afrikaanse savanne meer zelfrespect heeft dan jullie ooit zullen hebben. Ik heb nog nooit eerder gehoord dat je mensen, die je voorouders mishandeld, vernederd en ontmenselijkt hebben, daar dankbaar voor moet zijn.


  Maak melding

 42. @RAY,
  Als je mijn stukje niet met aandacht leest, kun je daar ook niet adequaat op reageren.
  Je reageert op dingen die er niet staan maar die jij zelf invult.


  Maak melding

 43. Ik denk dat NL geen goede adviseurs heeft.
  Eerst wordt de Democratisch gekozen SU Pres DDB niet geaccepteerd door hun.
  Daarna Amnestie wet wordt niet geaccepteerd.
  En nu praat men over Onafhankelijke Rechtstaat alsof dat niet is in SU.
  Een vraag. Wie was eerst begonnen met sabotage NL of SU.
  Het antwoord is NL.
  Dus het ligt geheel aan NL of ze de Politieke relaties tussen beide landen willen voort zetten of niet.
  En dat is door al die sabotage over de SU democratische gekozen President D.D Bouterse achterwege te laten en hem in NL uit te nodigen voor een bezoek ivm een goede onderlinge relaties.
  Is dit zo moeilijk?
  Opmerking: Hoe langer het duurt, hoe slechter de relaties tussen beide landen gaan worden en om daarna weer voort te zetten zal geen zin en enthousiasme zijn of misschien zelfs niet meer mogelijk zijn.
  SU wacht op een groene licht vanuit NL.
  Met de vriendelijke groeten aan U allen door Uw dienaar Radj.


  Maak melding

 44. @HENKES:? De blanken hebben je voorouders uit Afrika weggevoerd,maar de slavernij is al 150 afgeschaft, dus misschien is het een idee dat je teruggaat naar het land van je voorouders, je bent nu vrij. Geen blanke die je tegenhoud, hooguit dat Afrika je bij de poort terugstuurt o0mdat ze je niet lusten….


  Maak melding

 45. RADJ:”En dat is door al die sabotage over SU democratisch gekozen President D.D Bouterse achterwege te laten en hem in NL uit te nodigen voor een bezoek ivm een goede onderlinge relaties.”

  Beste Radj we zullen je DDB geen stobreed in de weg leggen om naar NL af te reizen om de spreken over de onderlinge relaties. We leggen de rode loper voor hem uit vanaf Schiphol, tot de Scheveningese gevangenis wel te verstaan……..


  Maak melding

 46. zolang deze man president is van suriname zal suriname
  NOOIT MAAR OOK NOOIT veranderen,het wordt tijd dat deze
  idioot gaat aftreden,tijd voor een nieuwe sterke man
  in suriname.


  Maak melding

 47. MEDUSA….waar ben je????

  het feest gaat beginnen, …vrijdag was een stroeve start,…het weekend belooft spektakel!!!

  Fer,..odi…jij geniet tog ook mee??


  Maak melding

 48. Gestel wij zouden op vrijwillige zijn gekomen naar Su,…hoeveel plantages zouden wij dan hebben gehad????

  let wel!!!!

  ik het niet over voortplanten… 🙂


  Maak melding

 49. @hoe kers
  Toen de arabieren en europeanen Afrika begonnen uit te kleden was ze nog maagdelijk. Nu dat ze is verkracht, mishandeld, uitgebuit en op haar gat ligt met de beentjes omhoog, open en door iedereen nog wordt misbruikt dan is de keuze niet een hele makkelijke om haar te beknuffelen.

  wat zou jij kiezen?


  Maak melding

 50. Zolang wij de surinamers en andere zwarte mensen in de wereld vreemde gedrachts en ook denkwijze als ook cultureel gewoontes van vreemde mensen buiten ons gebiet imponeren of kopiëren,zullen wij nooit vrij zijn,
  Het slaven industrie is nog steeds draaiende met het zelfde concept van vroeger ,”wat nu het geval is ,is dat het getransformeerd en bekleed is in een ander jasje genaamd moderne tijd.
  Om echt vrij te zijn moet men geschiedenis zonder fictie of fabel lezen,,hoe het was voordat er enige bemoeienis van buiten ons gebied zijn intrede heeft gedaan en wat hun intensie was en wat hun intense bedoeling nu is.


  Maak melding

 51. Sra: wat heb jij toch een moeilijk leven…

  Toch wel handig he, die ‘blanke’ uitkering?

  met die ‘vreemde’gewoonte heb je als ‘zwarte mens’ zeker weinig moeite……..?


  Maak melding

 52. @SANKOFA: Ik hoef gelukkig niets en ook helemaal niets te kiezen.
  En als de keuze voor jezelf problematisch uitpakt, is het misschien een teken aan de wand dat je het stukje grond waar je uiteindelijk beland bent, neemt voor wat het is, het koestert en forever hold your peace over wat was en niet meer is.


  Maak melding

 53. SRA heeft een zeer moeilijk leven, maar gelukkig ben ik er voor hem, samen met met traumadeskundigen, onderwijskundigen en psychiaters. Hij kan op mij rekenen.


  Maak melding

 54. @hoe kers
  Als jij niks hoef dan sa jé bmoei!
  Je wilt wel jouw ideeën opleggen aan anderen!

  nogmaals voor jou
  Toen de arabieren en europeanen Afrika begonnen uit te kleden was ze nog maagdelijk. Nu dat ze is verkracht, mishandeld, uitgebuit en op haar gat ligt met de beentjes omhoog, open en door iedereen nog wordt misbruikt dan is de keuze niet een hele makkelijke om haar te beknuffelen.

  En dan moet iemand die het niet eens is met de gang van zaken in het land waar hij of zij erblijft maar teug gaan naar het land van zijn oorouders?

  Dit NADAT hij of zij is afgesneden van het land van zijn voorouders en er ook nog eens een voorsprong is bewerkstelligt door het land van de onderdrukkers!

  Jij praat als de romeinen ik vraag me af wat het land van JOUw oorouders is!


  Maak melding

 55. Henk de molenaar
  Lekker hè die gestolen goud uit Su waarin jou koningin en straks jou koning een koets van hebben gemaakt en erin rijden.

  Henk jongen
  Lekker hè die uitbuiting van Su door nederland en het gemaakte winst waarvan jij nu eet en leeft ,maar de echte surinamer waar die piraterij plaats gevonden heeft niet eens één cent van gekregen heeft.

  Móet ik doorgaan of heb jij genoeg.
  Jij ben het zelde als hun,”stelen wat niet van jou is en daarover liegen,toch henky?


  Maak melding

 56. Beste Sra: in tegenstelling tot jou, vreet ik niet van een uitkering maar werk nog voor mij centen.

  Types als jij zijn nog moe van het werk dat je voorouders hebben verricht.


  Maak melding

 57. @SANKOFA:Jij bent degene die met een klaagzang over het slavernijverleden begon op dit forum,dus bemoei ik mij ertegenaan door mijn mening te geven. Take it or leave it het is een eenmalige aanbieding.

  En nogmaals voor jou, Je voorouders zijn weggehaald uit donker Afrika, maar nu ben je vrij, dus de mogelijkheid die je voorouders niet hadden om zich los te maken van de ketenen en terug te gaan, heb jij wel, en dat is de weg terug naar Afrika, aangezien de slavernij al 150 jr. is afgeschaft. Ik hoop voor je dat ze je terug nemen daar in donker Afrika. Ik vrees het ergste.Alhoewel ik denk dat jij en al die slavernijjankerts die stap nooit zullen nemen, want jullie hebben het veel te goed waar jullie nu zitten, alhoewel degenen in Surimaribo, het nadeel hebben dat Surimaribo steeds meer op Donker Afrika gaat lijken, met aan de leiding een veroordeelde drugsbarron, dictator, massamoordverdachte alla Idi Amin en Robert Mugabe. Tijd om Paramaribo te vernoemen naar SURIBABWE…….En waar mijjn v oorouders vandaar komen, tja voor jou een vraag voor mij een weet, de Romeinen hebben en hadden er wel iets mee te maken…..je bent warm….


  Maak melding

 58. SRA: Je geniet elke dag weer ( als echte Surinamer wannabee met een Ned. paspoort in de Bijlmer) van het gestolen goud in de vorm van je uitkering, zorgverzekering, huur en zorgtoeslag en je kortingspas, dus je verhaal klopt niet helemaal.
  Die klaagzang is voorbehouden aan Suris die in Su wonen, of hier maar die altijd gewerkt hebben voor hun centen……


  Maak melding

 59. Beste Sankofa:

  Dagelijks proberen duizenden Afrikanen Europa als illegaal binnen te komen.

  Blijkbaar worden ze in Europa beter behandeld dan door hun broeders in Afrika.


  Maak melding

 60. deze is ook lekkerrrrrrrrr,,

  toen amerika nog *indiaans* was;

  Eey grote Arend & Witte Veder kom mang wij gaan arowakken scalperen en vrouwtjtes stelen, want wij moeten mensen opofferen anders mislukt onze oogst 🙂

  Kunta Kinte,. kom wij afrika opbouwen, neem mee je speer wij gaan oorlogje spelen,..ook wij moeten menselijk bloed geven aan Gado- Winti 🙂

  Mahinder Babu…wij gaan onze nationale eer india eren…..verkrachten die kastenstelsel een veel bloed voor onze vele goden 🙂

  echt lekker he 🙂


  Maak melding

 61. Henk de molenaar

  Wat klets jij.

  Elke jaar vieren jullie doden herdenking van jullie oorlogs verleden.
  Mag ik dan niet het slavernij verleden van mijn voorouders ter herrinering terug roepen,racist dat jij ben,”:blank mag wel ,en de zwarte mag zeker niet,”dus wij moeten dom gehouden worden.


  Maak melding

 62. De nakomelingen van de franse slaven moeten twee maal excuses krijgen.Eén generatie van hun is 2 keren slaven geweest van dezelfde meester.Na de franse revolutie was een ieder broeder van de ander en werden de slaven ook vrij verklaard.Maar toen Napoleon aan de macht kwam,heeft hij de slavernij weder ingevoerd.Dit op aandringen van zijn maitresse Josephine,een creool.Haar ouders bezat een suikerplantage in Martinique en zat verlegen om goedkope arbeid.
  De haitianen hebben geweigerd om de slavernij te aanvaarden en vochten zich ‘onafhankelijk’.Maar werden voor hun moed gestraft door alle europese landen en de USA middels boycot van hun produchten.Waarschijnlijk heeft geen enkele land daarna zoveel buitenlandse troepen over haar bodem gehad.Ook was er eens een detachement politie mannen uit Sur.daar.Wat hebben zij gevochten onderling om de U.N dollars.


  Maak melding

 63. @Henk
  Dit soort types zijn niet alleen moe van het werk maar ook van de mishandelingen verkrachtingen het uitéén- rijten van families de discriminatie ontmenselijking ontkennining het negeren onderdrukken uitbuiten misleiden het tegen mekaar uitspelen het bagetaliseren het niet weten waar precies zijn roots liggen de ongelijkheid de verdeeldheid de verkregen voorsprong uitgeputte fauna de weggeroofde mineralen de eeuwige tegenstanders de redimusus amputatie met zijn of haar land van voorouders de psychisheoerdraht an generatie op generatie!!!!!

  Dit lucht NIET op want er is véél meer waar dit van daan komt!!


  Maak melding

 64. @Jacobus
  wist je dat Haïti tot in het midden van de vorige eeuw geld moest afstaan aan frankrijk! wat jij shrijft over die vershillende mogend heden moet ook waar zijn!
  En dan willen types zoals Henk ons doen geloen dat de staat waarin Haïti zich beindt geheel aan zichzelf te danken heeft!

  @Henk
  Toen de Piraten uit Europa vertrokken deden ze dat ook niet omdat het goed toeven was daar! wat is eigenlijk je punt?


  Maak melding

 65. MOLENAAR:
  Dagelijks proberen duizenden Afrikanen Europa als illegaal binnen te komen.
  Blijkbaar worden ze in Europa beter behandeld dan door hun broeders in Afrika.

  Nee Molenaar, nu ben je echt verkeerd. De Afrikanen gaan terughalen wat van ze is afgenomen.
  Afrika is arm omdat Europa zo rijk is. Zij komen omdat JULLIE daar waren.
  Ouwe koek maar wel zo waar.


  Maak melding

 66. @hoe kers
  Jij leeft in een land waar men het heeft over een crisis wat wanneer(!) het echt een crisis wordt zoals in de meeste sloppenwijken in de minder ontwikkelde economishe landen

  Jou will run but there will be no hiding place!


  Maak melding

 67. Beste Wan Bon:

  Alle volkeren en continenten zijn onderdrukt geweest en gekolonaliseerd. Ze zijn er allemaal door hard werken en niet achterom kijken bovenop gekomen en behoren nu tot economisch wereldmachten.

  Alleen Afrika blijft hopeloos achter.

  heb jij daar een verklaring voor?


  Maak melding

 68. O ja SANKOFA:Je weet helemaal niets over mijn hiding place, maar ik kan je wel vertellen , Ik dirigeer mijn eigen orkest.Ik hoop dat jij je hiding place al in het verschiet hebt of het nou is voor de crisis, of voor wanneer DDB en zijn maffiamaatjes het land zodanig naar de filistijnen heeft geholpen, dat vluchten het enige is wat nog rest voor die nog niet op de vlucht zijn doodgeschoten…..


  Maak melding

 69. Beste Sankofa: Blijf maar lekker hangen in het verleden en je zelf zielig vinden. Ondertussen werken de Aziaten, Chinezen en Brasilianen zich te pletten en veroveren Suriname.

  So how is that working for you so far?


  Maak melding

 70. wat een schaamteloos land is holland. De goudenkoets. Van al het goud gestolen uit indonesie en suriname. Arme holland heeft het allemaal gestolen, gepikt, gejat, uit die landen. En dan mag trixje en co daarin rijden.


  Maak melding

 71. KOLIBRIE: Moet je niet naar het zangvogeltoernooi op het plein met je pres, inplaats van jaloers te zijn op ons landje?? Het blinkend goud van de koets kan je op 30 april a.s. bewonderen tijdens de kroning op tv. digitaal of je kan ook in Den haag langs de route gaan staan….


  Maak melding

 72. @henk(off topic)
  Suriname is TE GROOT voor het aantal legale bewoners en wordt al sinds het begin van zijn geschiedenis slecht bestuurd! Daar komt nog bij dat Brazilië een TE GROOT aantal mensen heeft om Suriname NIET te overspoelen!
  (on topic)
  Ik blijf NIET HANGEN IN HET vERLEDEN MAR IK KAN ER NIET GOED TEGEN DAT MEN UITSPRAKEN DOET ALSOF ER GEEN ERLEDEN HEEFT PLAATSGEHAD!


  Maak melding

 73. Mensen, mensen, wij zijn geen echte Afrikanen. Vrijwel alle Creoolse mensen in Suriname hebben blanke, joodse, indiaanse of aziatische voorouders. Zelfs Brunswijk. (En hij heeft een dochter met een blanke vrouw). Als wij verontschuldiging eisen van Nederland, moeten de dat ook doen van onszelf, door onze gemengde voorouders.


  Maak melding

 74. @Ronald
  Ik ben de eerste om dat te onderkennen!

  Maar in deze gaat het niet om excuses van personen maar van rechtspersonen of staten of bedrijen waarvan we met zekerheid kunnen zeggen dat zij voordeel(rijkdom) hebben gehad!!


  Maak melding

 75. Waarom geen smartgeld vragen van de Afrikaanse stammen die enkle van onze voorouders hebben verkocht aan enkele van onze andere voorouders (WIC) ?


  Maak melding

 76. @Hendrikus
  Heeft iets met kale kip te maken en ook zijn zij slachtoffer geweest van het verdeel en heers tactiek!
  Ook hebben zij géén generaties lang mensen
  mishandeld
  verkracht
  families uitééngerijt
  gediscrimineerd
  ontmenselijkt
  genegeerd
  onderdrukkt
  uitgebuiten
  misleid
  tegen mekaar uitgespeeld
  enz enz enz


  Maak melding

 77. help help help…..

  ik heb blank-rat-gespuis het land uitgeflikkert, en toen ik begon te dromen van mooi & moois, toen moest ik afrekenen met ratten van eigen bodem;

  papadoc & babydoc,DADA & Dino….en mijn overzeese heersers uit het land van onze ALGEHELE AFKOMST 🙂


  Maak melding

 78. Wie oh wie?

  Wie zal het excuus in ontvangst moeten nemen? Wie? Allen die geleden hebben onder de slavernij liggen onder de grond of zijn gecremeerd. Geen een mens nu nog in leven heeft dat meegemaakt. Wie oh wie?

  Een van mijn voorouders heeft die ellende meegemaakt. Maar geeft dat mij het recht om de al of niet gemeende excuses in ontvangst te nemen? Wat bereik ik daarmee?
  Nog erger; wat voor kwaliteitsverbetering zal mijn leven ondergaan? Ga ik me dan een beter mens voelen en alles vergeten wat de geschiedenis ons verteld? Ga ik de blanke nu anders zien dan voor het excuus?

  Mijn moeder is 95 jaar. Moet zij als een van de oudste afstammelingen van mijn voorouder die slaaf was het excuus in ontvangst nemen? Dat wil ze echt niet! Wat verandert dat in mijn leven die al bijna geleefd is?
  Ze wil het ook niet omdat ze zegt dat de blanke die het excuus nu aanbiedt niet het recht heeft om dat te doen namens zijn/haar voourouders. Het telt niet! Zegt mijn moeder. Dus heeft het geen zin.
  Maar meer nog wil ze het niet omdat ze denkt dat de blanke zich dan gevrijwaard zal vinden. En zegt ze; “als je je gevrijwaard voelt dan bestaat de kans dat je dezelfde fout weer zal maken en dan hebben we een nieuwe slavernij. EN DAT MAG NOOIT MEER GEBEUREN”.

  Kort samengevat: wie ontvangt de excuses? Niemand!
  Wie biedt de excuses aan? Niemand!
  Ze zijn geen van allen bevoegd.

  En als er nu nog mensen zijn die niet kunnen ademhalen omdat hun voorouders slaven waren, dan wens ik hen het allerbeste toe.


  Maak melding

 79. @Sankofa
  jij schrijftOok hebben zij géén generaties lang mensen
  mishandeld
  verkracht
  families uitééngerijt
  gediscrimineerd
  ontmenselijkt
  genegeerd
  onderdrukkt
  uitgebuiten
  misleid
  tegen mekaar uitgespeeld
  enz enz enz

  Nu de hedendaagse versie voor jouw
  mensen mishandeld -op 8dec 15 mensen mishandeld en afgemaakt!
  verkracht- -gebeurd heden nog ,opa’s vader’s iedereen is schuldig hieraan!
  families uitééngerijt ! -OOk op 8 dec zijn 15 families apart gescheurd
  gediscrimineerd -Jawel niet een ieder krijgt een eerlijke proces anders zouden wij heden geen 8 dec kennen en noch het bouta AMNESTIE,waarom voor de ene wel en voor de anderen helemaal geen kans?!
  ontmenselijkt -Het onmenselijk leed van de moiwana slachtoffers en het leed van de nabestaanden van de dec moorden!
  genegeerd——- -De oproep om de mensen rechter schender van Suriname te doen straffen wordt genegeerd ..ja door wie anders…door de schender hemzelve!
  onderdrukt -het Surinaamse volk wordt onderdrukt heden, zegt de kogelbrieven je dan niks!Zeg je het reschuffelen van werkelijke deskundigen met het verruilen van de niet deskundigen je niks?!
  uitgebuiten- – wij worden flink uitgebuit door je baasje!alle grondstoffen en mijnen is onder zijj controle!!
  misleid -sinds 25 feb 1980 worden wij misleid door je baaasje tot heden …heden is het zijn Amnestie die ons allen misleid!
  tegen mekaar uitgespeeld -dat doet je baasje heel prachtig. Hij zegt dat degenen die kritiek op hem leveren staatsvijanden hebben en dan heb je de verdeling..DE NDP VOLGELINGEN vs DE REST VAN HET VOLK!!
  enz enz enz


  Maak melding

 80. waar zijn die ratten die onze ouderen zo heeft behandeld?

  dood!

  waar zijn onze ouderen?

  dood!

  waar wonen jullie??

  in het land van de ratten!!!

  hebben jullie dan geen fatsoen???

  nee hoor…..wij hebben WeeWee

  🙂


  Maak melding

 81. @Musk
  Wat bereik ik daarmee?Zeg jij

  Misschien jij zelf niet zoveel maar als volk krijg je de erkenning en schuldbekentenis van generaties lang mensen
  mishandelen
  verkrachten
  uitéén rijten van families
  discrimineren
  ontmenselijken
  negeren
  onderdrukken
  uitbuiten
  misleiden
  tegen mekaar opzettenen
  enz enz enz

  en misschien stopt dit alles dan op een dag en zal er weer harmonie zijn (I rest My case)


  Maak melding

 82. @MOLENAAR:
  “Alleen Afrika blijft hopeloos achter.”

  Wie het hardst getroffen is door de kolonisatie zal ook het langst erover doen om weer op te staan. Neem bijv. de apartheid in Zd Afrika. Vrijlating Mandela is nog maar kort geleden.
  Vergis je niet met West Afrika waar de economische groei rond de 10% per jaar is.
  Afrika moet op eigen kracht er boven op komen, anders dan Europa die voor eigen gewin de koloniën heeft leeg gezogen.


  Maak melding

 83. @pasew
  Jij wil weten waar ik ben?
  Net hier!

  En je wil weten hoe ik erover denk?
  Heb ik ook al gezegd,maar zal het herhalen!

  Slavernijverleden: De zin en onzin van een nationaal excuus’

  ONZIN!


  Maak melding

 84. @ Wan bon, Ik lees en luister graag dus heb ik vernomen dat Centraal c.q. midden Afrika binnen enkele jaren het nieuwe productie gebied van de wereld zal worden.

  De lonen c.q. arbeidskosten in China zijn de afgelopen jaren enorm gestegen waardoor de Chinezen hun productie nu naar Zuid-oost Azie hebben verplaatst, echter blijkt dat er in Centraal Afrika veel goedkoper geproduceerd kan worden.

  De Chinezen zijn reeds voorzichtig bezig om enkele van hun plants over te zetten, alleen is de productie er ietwat lager dan in China.

  Anyway, Africa is coming out en wordt het nieuwe China van de wereld.

  Mark these words !!!!


  Maak melding

 85. @KOLIBRIE:Ik ben nooit de weg kwijt, ik heb n.l. een tomtom, en heb daarnaast een feilloos orientatievermogen.
  Naar de GGZ loop ik nooit het is een eind bij mij vandaan, ik pak de auto, ik ben er regelmatig om een paar doorgedraaide paarse kuddedieren te begeleiden.
  Trouwens je komt me erg bekend voor, ben jij niet degenen die samen met SRA in de groep psychoterapie zit. al jaren zonder resultaat? En de voedselpakketten die ik namens een stichtichtig doneer aan de voedselbank worden opgehaald.


  Maak melding

 86. Who cares: en het erge is dat hij in zijn eigen sprookjes en die van zijn grote idool Bouterse gelooft.

  Het feit dat na 2 jaar slechts 200 van de beloofde 18.000 huizen zijn gebouwd komt door sabotage van de tegenstanders van Bouterse………volgens de gedachtenkronkels van Milton.

  Milton is niet grappig, hij is geestesziek met paarse hersenvlies ontstekening


  Maak melding

 87. Who Cares, ik wil helemaal niet terug naar Afrika, ik heb het in Suriname naar mijn zin, maar ik ben geen enkele blanke slavenhouder of handelaar dankbaar dat ze mijn voorouders daar naartoe gebracht hebben, ondanks al de vernederingen en uitbuiting die zij aan de hand van hen hebben moeten ondergaan, hebben we, samen met de andere bevolkingsgroepen, een redelijk prettig land Suriname om in te wonen. Dus nogmaals: ik kan er niets aan veranderen dat ik in Suriname geboren ben en ik vind het er best prettig, maar ik ben geen enkele racistische, op geld beluste blanke er dankbaar voor dat ze mijn voorouders naar Suriname versleept hebben. Als ik iemand dankbaar moet zijn dan zijn het mijn voorouders die zich niet gewonnen hebben gegeven en het leven ondanks alles aan mij hebben doorgegeven, ik zal de erfenis die zij mij hebben achtergelaten daarom niet bezoedelen door hun mishandelaars dankbaar te zijn.
  Who Cares, niet omdat je voorouders uit een bepaald werelddeel afkomstig zijn maakt dat je tot een beter mens dan de rest, jij suggereert dat je van Italianen afstamt (Romeinen), wel beste Who Cares, Berlusconi en Musolini verschillen in hun gedrag niet veel van Mugabe en Idi Amin.


  Maak melding

 88. HENKES: Gefeliciteerd en nog vele prettige jaren in Surimaribo samen met allen die je lief zijn.Het is je gegund.Niemand, ik in elk geval zal het je niet misgunnen.
  Ik heb alleen een probleem met die figuren die al generaties jaar na jaar in Ned uitgebreid bivakkeren, en gebruik maken van alle voorzieningen die dat met zich meebrengt, maar constant zitten te schelden op Ned. en de Nederlanders.. Ik vind het zeer belangrijk dat je weet waar je vandaan komt, wat je verleden is, maar tegelijkertijd de blik richt op de toekomst.
  En ik daag je uit om aan te wijzen waar ik stel dat ik beter zou zijn dan wie dan ook, lezen schijnt ook niet je sterkste kant te zijn, want ik zeg nergens waar mijn voorouders vandaan komen. Lees mijn posting nogmaals van boven naar beneden en van achteren naar voren.En have a nice day……


  Maak melding

 89. Who Cares, jij moet zelf beter lezen, ik zeg dat je suggereert van Romeinen, of mensen die nauw aan ze verwant zijn, af te stammen, ik zeg niet van wie je afstamt, ik wil het ook niet weten want het is niet belangrijk of je van de adel afstamt of van iemand van de laagste kaste uit India (adel en kaste zijn menselijke creaties), in mijn ogen zijn alle mensen gelijk. Uit alles wat je zegt over Afrika druipt het ervan af dat Afrika in jouw ogen een gebied is waar men niet in zou willen wonen. Steeds wil je dat mensen met Afrikaanse roots, die ergens anders wonen, maar terug moeten gaan naar Afrika. Een kind in Nederland geboren uit Surinaamse ouders heeft even veel recht om er te wonen en kritiek te hebben op wat niet goed gaat in die maatschappij als welk ander hoogblond kind ook, net zoals blanke Zuid Afrikanen van mij ook in Zuid Afrika mogen blijven, de wereld is niet van jouw of van wie ook, niet jij hebt te bepalen waar mensen die ergens geboren zijn eigenlijk behoren te wonen. Dat jij, net als elke straathond, die door zijn poot op te tillen en te urineren, denkt dat hij daarmee een deel van de wereld als zijn eigendom kan afbakenen, getuigt slechts van een primitieve geest, in jou denken ben je niet verder gekomen dan een holbewoner.


  Maak melding

 90. Ik ken mijn Familie niet de naam die ik heb is niet van mijn ROOTS ik wil het wel weten wat mijn Roots is.

  Het is onzin voorde gene die niet van de afro afstamt
  en als je als Afro dit onzin vindt ben je Redimoesoe(slaven verrader of een kraboe)

  Op de gouden koets buigen en schauwen Afro.s voorde blanken kijk zelf naar de afbeeldingen op de gouden koets die bij elke koningkelijke feest wordt gebruikt
  dat mach wel, dat zijn onze voor ouders die als slaven zijn gebruikt

  Wij zijn nog steeds slaven op zijn moderne wijze

  Daarom moeten wij vergoed worden om achter te komen via dna bij wie wij horen excuses moet ook

  Basta


  Maak melding

 91. OOOh! De naam Henkes was volgens mij een merk van een alohol houdende drank maar de Henkes hier op het forum is helder van geest wat mij betreft!

  Zie zijn of haar reactie
  Zondag 3 februari 2013 om 20:54 uur, door henkes


  Maak melding

 92. HENKES: Ik blijf erbij, iedereen die vind dat zijn of haar voorouders ten onrechte uit Afrika zijn weggehaald, zijn nu vrij, en kunnen nu uit vrije wil back to the roots, want klagen helpt niet, en zeuren gaat op den duur vervelen.Ik hoef daar niet te wonen,en dat heeft niets te maken met het werelddeel of de bewoners. De states en Australie vind ik ook fantastisch, maar ik hoef er niet te wonen basta…
  Liberia is ook gesticht door nazaten van slaven.
  Wat van het land terecht gekomen is weet iedereen die de wereldgeschiedenis kent. En je kan de Surinaamse straathonden, holbewoners en primitieve geesten erbij halen, maar ik vind wat ik vind en daar moet je het mee doen. Ik heb gezegd… en groeten in Surimaribo……


  Maak melding

 93. @PAUL
  Je zegt:”Ik ken mijn Familie niet de naam die ik heb is niet van mijn ROOTS ik wil het wel weten wat mijn Roots is”.

  En op deze manier zal je te weten komen
  1.”wat jou roots is” en je zal ook te weten komen
  2.”wie tot jouw familie behoorde” en je zal ook te weten komen
  3.”hoe naam was”

  SUCCES met je onzin!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.