Miljoenen voor bananenindustrie Suriname

50

PARAMARIBO, 21 aug – De bananenindustrie krijgt een miljoeneninjectie van de Europese Unie. Dit zegt minister Hendrik Setrowidjojo van Landbouw Veeteelt & Visserij. Het geld is bestemd voor verdere modernisering van de bananenbedrijven te Nickerie en Saramacca. De beheerder, de stichting Behoud Bananensector Suriname, krijgt ruim negen miljoen euro.

Dit bedrag komt bovenop de ruim dertig miljoen euro die de EU en de overheid al schonken. Volgens minister Hendrik Setrowidjojo is het effect niet uitgebleven. De productie is de afgelopen jaren verdrievoudigd. Met de nieuwe hulp moet het alleen nog beter. De concurrentieslag op de Europese markt schreeuwt er ook om. De prijs per exportdoos tuimelde van bijna vier euro naar iets meer dan één euro.

De modernisering werd in 2002 ingezet. Het oude Surland ging enkele jaren eerder failliet na onder meer een reeks stakingen. De overheid weigerde langer subsidie te verstrekken. Door de jaren heen is de concurrentie alleen maar toegenomen op de fruitmarkt. De EU heeft intussen ook de tariefmuren voor Latijns-Amerikaanse producenten afgeschaft. Volgens Setroredjo bekijkt de regering weer de mogelijkheid van privatisering.

50 REACTIES

 1. Kunnen die paarse ezels mij vertellen wat al reizen van hun baasje naar Afrika,Zuid,midden en latijns Amerika tot nu opgeleverd????
  Die wit mang die jullie Baasje als propaganda stund op de podium belachelijk maakte zijn nu wel goed he? hun miljoenen zijn wel welkom.


  Maak melding

 2. Dit cadeautje uit Brussel geeft al direct aan hoe oerdom het is van de huidige regering om zich te laten leiden door hun emoties en zich anti-Nederlands op te stellen en hoe stom het was om ruzie te maken met de EU-delegatie n.a.v. de omstreden amnestiewet. Nederland heeft als belangrijke donor nu eenmaal een dikke vinger in de pap in de EU. Je kan wel een grote mond opzetten, maar dat helpt niet in de internationale politiek, hier telt alleen de macht van de invloedrijke landen. Een lesje in nederigheid kan geen kwaad voor meneer Lackin en de zijnen die natuurlijk wel heel graag dit geld uit Europa incasseren.


  Maak melding

 3. Kijk dat zijn daden van de EU!! en Su’s, althans de druiloren wilden niets van de EU!! Hoe moet ik hen noemen???

  EU leeft en laat leven!!! Leve de EU!!!! SU voorwaarts mars met de EU hulp!!!


  Maak melding

 4. @John de Beer, ik ben het volkomen met jou eens.
  =Daarom moeten velen ook weten dat heel veel van al die projecten die nu gerealiseerd worden in Suriname, geld van de EU/Nederland is en niet van Bouterse afkomstig is.

  =Heel veel die juichen dat het nu goed gaat in Suriname moeten nu gaan beseffen en onderzoeken hoe dat komt.


  Maak melding

 5. olland wil scoren olland denkt …let wel denkt dat het een grootmacht is maar ze zijn op hun bek gevallen tesamen met die redimusus …ze denken dat ze su kunnen maken en breken maar ze komen bedrogen uit .

  de samen werking tussen su en eu loopt op rolletjes .
  su is een goed voorbeeld hoe het moet als het om eu geld gaat ….financieel gaat het su redelijk goed …het werpt zijn vruchten gaat als het gaat om samen werking en dat is olland een doorn in het oog tesamen met front ….front moet met lede ogen toezien hoe het onder deze regering goed gaat ….front je moet blij zijn dat het goed gaat …wij zijn surinamers maar ja …als je jaloers bent dresie no de ….jaroesoe no habie dresie mie mang .

  bouta go go go


  Maak melding

 6. @@ Pero waar heb je nou over man?? Zie de onderstaande ook als voorbeeld!

  Ondanks de crises zijn zij toch zo gul!! Laat SU dan al het geld terug storten voor Senagal of Zimbabwe, gana is geen gekke keus. Jawel, inderdaad! Olland heeft steeds velen malen gescoord! en blijft scoren!!
  SU heeft een open doel maar kan niet scoren!! Zie ook mijn mening op Suriname springt voorbeeldig om met EU-geld.

  Het Nederlandse waterschap Rijn en Ijssel helpt bij de opzet van waterschappen voor de plaatselijke landbouw en ga zo door!!


  Maak melding

 7. nederland heeft de vrije keus als ze wil helpen prima ..maar het gaat erom dat de regering en sommigen willen gaan bepalen wie aan de macht komt in su …het volk dient men te respekteren als zij voor deze president kiest ….als zij het nou leuk vinden of niet .

  wij kunnen toch ook niet komen bepalen voor nederland als wij tegen rutte zijn en zij niet .
  danzeg ik nederland hou je geld …maar wij zijn trots op onze president en wij bepalen hoor joe monie ..su heeft niet gezegt dat zij geen hulp wil van olland …su is open maaar tot op zekere hoogte …soms moet je inbinden en soms niet …het is geen kwestie dat su een grote mond heeft nederland heeft een grote mond omdat zij denkt dat ze su kan breken ..maar je ziet geld kan niet alles breken en maken .


  Maak melding

 8. Setrowidjojo gebruikt de verkeerde terminologie, hij heeft het b.v. over de EU en de overheid “schonken” al 30 miljoen euro. De EU “schenkt” niets, hooguit investeren ze in de sector in de hoop dat er winst gemaakt wordt, daarna willen ze hun geld, liefst met rente, terug zien, jullie denken toch niet dat die Europeanen gek zijn ze om Surinamers hun mooie gezichten zomaar zoveel geld in Suriname steken? Samen met de toegenomen investeringen in Suriname zorgen de Europeanen ervoor dat het terugbetalen van de schuld veel moeilijker wordt voor Suriname, ze verlagen namelijk tegelijkertijd de prijs van de bananen drastisch, m.a.w. Suriname wordt in zijn eigen vet gebakken.


  Maak melding

 9. John de Beer,
  Doe een keertje als Nederlander je nederlanse bril af en bekijk de zaken vanuit een Surinaamse bril dan zal je zien dat dit soort gelden geen giften zijn maar gewoon het EU belang dient.Linksom of rechtsom worden zij er rijker van.Het zou te ver voeren om dit politiek systeem van EU landen hier uit te leggen.
  Waar ik wel altijd voor pleit is dat de Surinaamse regering er voor zorgdraagt dat een goed deel van deze gelden voor langere tijd blijft hangen in de Surinaamse economie dan hebben we er allemaal baat bij.


  Maak melding

 10. @pero.

  ik weet niet waar je woont.Maar Ned. en de EU hebben een tekort aan grond.Vooral Ned.Ze doen aan grond winning en wonen op rivieren in boten.Net als in het verre oosten de Thais en Vietnamezen doen.En ze hebben de klimaat niet om bananen te planten.Dus geven ze Sur.wat geld om het voor EU te doen.De Europeanen lusten de bananen wel en Sur verdient een stuiver aan hun eetlust.M.a.w.Ze betalen ons voor hun luxe en is geen kwestie van geld houden of niet.De dag dat ze geen bananen lusten,is het ook afgelopen want dan houden ze zich aan appels en peren.

  Cobie.


  Maak melding

 11. @Bryan, John de Beer heeft niets verkeerd vermeld. Hij heeft gewoon aangegeven hoe het precies zit en hoe deze regering over bepaalde zaken denkt en gaat.
  Daarom ben ik het ook 100% met hem eens.


  Maak melding

 12. Volgens de NDPers gaat het op economisch gebied geweldig goed met Suriname, waarom nemen ze dan nog steeds ontwikkelingshulp aan??
  Die hypocrieten houden ervan om op de bakra’s te schelden maar tegelijkertijd nemen ze wel bakra geld aan.
  Die ka NDPers zullen vast een manier vinden om ook dit recht te lullen.
  Kon Suriname niet zelf miljoenen investeren in de eigen bananensector?? Oh wacht nee dat kan niet want Bouterse vindt het belangrijker om Surinaams belastinggeld uit te delen aan neger njang dringie plesirie feestjes als Kwakoe i.p.v. te investeren in productiesectoren.


  Maak melding

 13. Er word gezegd;Als su so selfstandig is ,dan moeten zij geen geld van de eu nemen,,,,,,,is waar,,,,,,,maar su heeft nooit geld gevraagd,,,,het is aan su gegeven voor die bananen industie als subsidie,,,,,eu geeft niks gratis,dus er zijn ook afspraken gemaakt en een bepaalde regel waar su en eu zich aan moet houden,,,,en als de eu geen subsidie zou geven,zou dat ,als een schade post voor eu zijn,,,,,maar een positief financieele post voor su kunnen zijn waar su ook het totale beheer in hand zou hebben,,,eu heeft ook naar voordelen gekeken dat zich in toekomstige tijden zou kunnen voordoen om er ook van te kunnen profiteren,,,,eu en su regering moeten zich aan hun afspraak houden met betrekking wat het gesubsedieerde bedrag betreft..


  Maak melding

 14. @ John de Beer,

  Onderwerpen kun je vanuit verschillende invalshoeken
  benaderen. Het ligt er net aan welke visie je belicht wilt zien.

  Jouw visie is inderdaad een invalshoek van waaruit
  je bepaalde ontwikkelingen in Suriname kunt benaderen.
  Uiteraard zijn er meerdere invalshoeken en een van deze invalshoek wil ik hier belichten.
  Misschien geeft het ook enige nuancering in de benadering van de relatie tussen Suriname en Nederland.

  Zowel Nederland als Suriname zijn op dit moment bezig politieke taal te bezigen.
  Nederland is van mening dat Suriname straf verdient en
  ze halen alles uit de kast om dit ook gedaan te krijgen.
  Suriname heeft in haar beleid aangegeven de bilaterale lijnen niet meer via de ‘Noordzee’ (lees Nederland) te laten lopen maar via de EU. In deze relatie spelen de begrippen wederszijds voordeel en respect een belangrijke rol. Suriname zal daarbij niet schromen
  haar visie en mening over bepaalde zaken kenbaar te maken. Is dit dom? Nou, het is een opvatting.
  Im mijn ogen is het politieke realiteit en waar Suriname werkelijk ook gestalte aangeeft door te zeggen waar het op staat. Ja, ook aan de EU.

  John,

  Ik wil 1 zinsnede uit jouw bijdrage lichten;
  ‘..hier telt alleen de macht van de invloedrijke landen’

  Ik ga ervan uit dat Nederland vanuit jouw gezichtspunt binnen de EU behoorlijk veel macht en invloed heeft.
  Invloed wil zeggen anderen ertoe kunnen bewegen om
  jouw standpunt over te nemen. Dat is invloed hebben.

  Welnu, wat is op dit moment de doelstelling van Nederland?
  Niet om Suriname economisch en financieel bij te staan en cadeautje geven al helemaal niet.
  Zie daar het stopzetten van de ontwikkelingshulp en
  het terugroepen van de ambassadeur.
  Als het aan Nederland lag zou Suriname op dit moment op de knieën moeten liggen en naar adem moeten happen door de mondiale sancties en boycot.
  Kennelijk is die invloed van Nederland
  niet toereikend om de wereld en in het bijzonder de EU
  ervan te overtuigen dat Suriname financieel en economisch gestraft dient te worden.
  Nederland wendde al haar invloed aan om binnen de Europese Unie te lobbyen voor een brede Europese boycot van Suriname. Echter zonder resultaat.

  Realiteit leert overigens dat die invloed van Nederland eigenlijk niet verder gaat dan de binnenlandse grenzen.

  Bij vragen in de Tweede Kamer over nog meer maatregelen tegen Suriname antwoordde Rosenthal dat tot zijn droefenis dit niet mogelijk is omdat
  vergaande maatregelen alleen mogelijk zijn bij acute
  mensenrechtenschendingen. Rosenthal zou wel gaan lobbyen binnen de EU om de financiële hulp vanuit de EU ook stop te laten zetten.

  Wanneer je als zogenaamd invloedrijk land internationaal roept dat je alles in het werk zal stellen om Suriname financieel en economisch te straffen en vervolgens internationaal niks gedaan krijgt dan is dat pijnlijk.
  De vernedering is eigenlijk nog groter wanneer je aankondigde alles te doen om Suriname financieel te pijnigen en vervolgens via de EU min of meer verplicht wordt toch financiële ‘cadeautjes’ te geven aan Suriname.

  John, ga ervan uit dat Nederland dit zeer pijnlijk vindt maar dit uiteraard niet hardop zal roepen. Want aan de ene kant stoppen met ontwikkelinghulp om vervolgens mee te moeten werken dat het geld eigenlijk via de EU Suriname toch weer binnenstroomt dat is een psychologische tik voor Nederland.
  Als die invloed van Nederland werkelijk zo groot was en
  een dikke vinger in de pap had binnen de EU dan
  zou deze financiële injectie voor Suriname absoluut geen doorgang vinden.
  Want hoe geloofwaardig kom je als land over wanneer publiekelijk financiële en economische sancties verkondigd en alles in het werk stelt om Suriname
  op elk gebied financieel te treffen om vervolgens mee te werken aan financiële steun aan datzelfde land. Dan is die geloofwaaridg ver te zoeken en is die zogenaamde vinger in de pap van Nederland in de EU niks anders dan een chocolade vinger die net zo snel smelt als sneeuw onder de zon.

  Nederland kan tegen wil en dank niks anders dan meegaan met het verzoenende optreden van de EU richting Suriname.Tegenwerking van Nederland zou nog meer internationale onbegrip oproepen.

  Wanneer je een cadeautje van een vriend krijgt dan weiger je dat niet maar dan neem je het in alle dankbaarheid aan.

  Dat Nederland onderdeel uitmaakt van de EU mag Suriname niet verhinderen om dit cadeautje vanuit de EU te accepteren en haar dankbaarheid te tonen.

  Indien Nederland vanuit haar doelstelling niet mee wil werken aan het uitreiken van dit cadeautje aan Suriname dan ligt het geheel aan Nederland om consequenties hieraan te verbinden.


  Maak melding

 15. @ Bryan
  Beste Bryan, ik heb geen Nederlandse bril op maar een Amerikaanse want ik woon in Buffalo/N.Y. met mijn Surinaamse geliefde. Verder was mijn vader een bakra, maar mijn moeder een onvervalste Suri (geboren in Charlesburg, oftewel Kripi). Probeer niet zo eng etnisch te denken, dat is beperkt en provinciaals, de wereld is groter tegenwoordig.
  Aan Dusdat zou ik willen zeggen: even geduld tot de veelbesproken ACP/EU-conferentie in november a.s. Dan weten we precies hoe de verhoudingen liggen. Overigens vindt men in Amerika de ontwikkelingen ook niet zo fijn. Suriname ligt in de invloedssfeer van de USA en ambassadeur Nay stuurt braaf zijn rapporten door over de bedreigingen van de persvrijheid en het paniekgedrag rond de amnestiewet. Dat soort dingen vinden de Amerikanen niet fijn, zeker niet als er ook geflirt wordt met Cuba en Venezuela. Terecht of onterecht houdt Amerika nu eenmaal niet van vervelend en instabiel gedoe in zijn invloedssfeer.


  Maak melding

 16. Nederland ligt hier niet wakker van, een miljoentje meer of minder.
  Wat een zielepoten om iedere keer Ned erbij te halen.

  De som van al die bouta-reisjes zou voldoende moeten zijn om de bananen-industrie weer op te kalefateren.
  Het interessert hem geen sikkepit, als hij maar zijn pleziertjes heeft.
  En het stomme volk vind het zo geweldig.

  Fa blackamang dong so dang.


  Maak melding

 17. Beste Pero: Ik zal het nog een keer uitleggen. De Europese Unie bestaat uit 22 landen en niet alleen uit Nederland. Het geld komt uit de gezamenlijke pot, waaraan Nederland ook bijdraagt, ja. Ik zou me als ik jou was maar eens verdiepen in de materie zonder ongefundeerde oordelen te vormen.


  Maak melding

 18. Bij de aanvang van de huidige regering olv Bouterse
  waren de kritieken niet mals;
  -Suriname zou werelwijd op alle fronten geboycot en uitgekotst worden.
  -deze regering zal Suriname net als de regering Wijdenbosch Suriname naar een financieel bankroet leiden.
  -alles wat de vorige regering heeft opgebouwd zou weer worden afgebroken door deze regering.
  -Bouterse zou niet verder kunnen reizen dan de binnenlandse landgrenzen.
  -toeristen zouden Suriname massaal de rug toekeren
  – geen enkel land of instantie zal bereid zijn Suriname financieel bij te staan.

  Bij sommigen zijn deze verwachtingen vastgeroest in de
  brein zodat ze niet meer in staat zijn positieve ontwikkelingen naar waarde te schatten. Die negatieve verwachting is nu negatieve hoop geworden.
  De keuze om alle positieve ontwikkelingen in Suriname gelijk de grond in te boren is louter en alleen om hun eigen verwachtingspatroon en hoop te bevredigen.

  Als bovenstaande zwartgallige voorspellingen waren uitgekomen dan was Suriname op dit moment een zielig bankroet land waar niemand zich om bekommerde en was Bouterse gevlucht naar Venuzuala.

  Wanneer Suriname eigen financiële middelen probeert te creëeren door een bepaald soort belasting in te voeren
  dan heet dat volgens sommigen de eigen bevolking uitknijpen

  Wanneer Suriname geld leent van buitenandse instanties
  heet dat volgens sommigen de volgende generatie opzadelen met een schuld.

  Wanneer Suriname probeert aandelen uit te geven in een staatsbedrijf heet dat volgens sommigen het in de uitverkoop doen van eigen bedrijven.

  Wanneer Suriname profiteert van de gunstige olie- en goudprijs heet dat volgens sommigen financieel afhankelijk zijn van 1 of 2 producten.

  Wanneer Suriname positief wordt gewaardeerd door
  buitenlandse instanties dan heet dat volgens sommigen
  teren op het succes van de vorige regering

  Wanneer Suriname financiele ondersteuning krijgt vanuit het buitenland heeft dat volgens sommigen het handje ophouden

  Kortom van sommigen zal je nimmer en nooit een positieve inzicht hoeven te verwachten omdat hun verwachtingspatroon nou eenmaal negatief was en dat zal zo blijven ook.
  Het zijn deze mensen die van alles zullen bedenken
  om hun negatieve standpunt te promoten en al het andere zonder enige vorm van nuance de grond in te boren.
  Wanneer je in eerste beweert dat Suriame van geen enkele instantie of land hulp zou krijgen en Suriname
  krijgt wel die financiël hulp dan beweer je gewoon dat
  Suriname niet zonder hulp van andere kan.
  Net zo makkelijk

  Mensen,

  Suriname is op dit moment een ontwikkelingsland en dus
  kan Suriname niet zonder hulp vanuit het buitenland. Suriname is nog in ontwikkeling.
  Een kind in ontwikkeling moet ook leren lopen en fietsen maar heeft daarbij alle hulp van anderen nodig.
  Die ontwikkeling gaat niet zomaar en is aan een golfbeweging onderhevig.
  Suriname moet eerst die ontwikkeling doormaken om vervolgens zelfstandig te streven naar de noodzakelijke welvaart.
  Maar op dit moment kan Suriname zich absoluut niet zelfstandig ontwikkelen.
  Dan is alle financiële ondersteuning welkom.
  ja, zelfs die uit Nederland.

  Volgens internationale constateringen verandert Suriname zich langzaam maar zeker van een zorgenkind
  in succes. Ondanks de wereldwijde recessie beleeft
  Suriname een opmerkelijke economische groei.

  Daar moet de Surinaamse overheid zich op concentreren
  en niet op mensen met een bekrompen geest die
  menen alles wat met Suriname te maken heeft zonder
  enige nuancering finaal de grond in te boren.


  Maak melding

 19. @ sra
  “Er word gezegd;Als su so selfstandig is ,dan moeten zij geen geld van de eu nemen,,,,,,,is waar,,,,,,,maar su heeft nooit geld gevraagd,,,,het is aan su gegeven voor die bananen industie als subsidie”

  Hou die onzin van je maar lekker voor jezelf hoor want je zet jezelf gewoon voor schut.
  Als Suriname niet had gevraagd om die subsidies dan zou Suriname het ook niet gekregen hebben. De E.U. is niet in de business om ongevraagd subsidies en ontwikkelingshulp door de strotten van anderen te duwen. ALLE subsidies moeten eerst aangevraagd worden door de begunstigde partij, dat is een FEIT.
  Als het inderdaad zo geweldig goed gaat op economisch gebied met Suriname dan heeft dat land geen ontwikkelingshulp nodig v.d. door ndpers zo gehate blanken, zo simpel is het.
  Sinds Suriname nog steeds zit te bedelen voor buitenlandse hulp kan ik niet anders dan te concluderen dat al die NDP verhaaltjes over hoe geweldig goed Suriname het doet op economisch gebied gewoon op drijfzand zijn gebaseerd.
  Ghetto-trash sra zit dus te lullen uit z’n nek.


  Maak melding

 20. blaka bakra …ik denk dat jij goed moet gaan lezen ..mij hoef je niet wijs te maken wie of wat de eu betekent ik heb het al aangegeven ..ik denk dat je beter die redimusus kan gaan uitleggen wat eu betekent.
  in elk geval wil suriname hulp maar su staat niet te springen om hulp uit olland …ze mogen wel zaken komen doen..deze regering wil die hengel niet die vis ..die vis mag je houden geldt ook voor front …ik hoop dat je het nu begrijpt .


  Maak melding

 21. Bedankt EU!
  Nu onze Veeteelt een injectie geven zodat die weer gaat bloeien als vroeger en wij geen vee of slachtrunderen meer hoeven te importeren maar gewoon de lokale[product] vlees gaan consumeren.


  Maak melding

 22. Meneer Hendrik het is niet mooi dat je geld gekregen hebt dringt dit jou en consorten niet door.Denk je dat de witten zo van je houden meneer Hendrik dat ze je geld geven meneer Hendrik. Wijlen dhr. Pengel zei “mie kies ding wit man”. Dit was nog grappig.Jammer genoeg zijn jullie onveranderlijk en zullen de knecht[piet]van de witte man blijven.Ik kan je vele voorbeelden geven waarom de witte man jullie het geld heeft gegeven maar het paarlen werpen voor zwijnen.


  Maak melding

 23. Ray2
  Kijk naar jou eigen schrijven,dan zal het jou opvallen dat jij onzin schrijft,,,als eu Su niet benaderd had ,zou Su geen subsidie ontvangen,,su is geen europese land ,dus waar heb jij het over,en smeken voor geld,daar zit jij helemaal verkeerd


  Maak melding

 24. ray2 joe ede tranga boi ze kunnen velen van jullie niet wijs maken ….die tutsi hutu dinkie zit diep geworteld in sommigen van jullie …jepie no de moro ..oeng na poorlai mie mang ….hopeijk krijgen jullie kinderen en betere opvoeding .

  dag ray2 of ray
  bota go go


  Maak melding

 25. @ John de Beer.
  Die paarse kudde snapt het niet, het is te ingewikkeld voor die paarse amnestie clubje .
  Figuren die Bouterse , somo en brunswijk in het zelfde rijtje zet als Martin luther king, Nelson mandela zijn naar mij mening volledig de weg kwijt.
  Ze moeten niets van die blanken hebben maar als het om geld gaat dan zijn ze net zo principeloos als hun baasje


  Maak melding

 26. @pero
  Wij hopen alleen maar dat jij je kinderen intussen onderwezen zal hebben dat een moordenaar als bouta zowel voor land als volk een Hebbie betekend en dat hij in de gevangenis hoort te zitten.
  Papie pero,wij nemen het jouw niet kwalijk dat jij het niet beter weet maar wensen dat jouw kinderen een andere pad zullen kiezen en niet jouw foutieve,lullige pad zullen volgen want het gaat hun rechtstreeks leiden naar Santo Boma.
  Onze kinderen weten dat moordenaars in de gevangenis horen en ze weten dat alleen pappie pero anders over denkt.
  God zegene de kinderen van alle Ray’s die het goed menen met land en volk.
  God zegene ook jouw kinderen hoor papa pero,maar jouw gaat hij straffen.


  Maak melding

 27. Goede tijden, slechte tijden: Surinamers denken de godganse dag aan Holland, dat is hun nationale obsessie. Maar ze vergissen zich als ze denken dat Holland ook steeds aan
  Suriname denkt. Voor Holland is Suriname onder Baas soms een kleine pain in the ass, een vlekje dat men het liefst zo snel mogelijk wil wegwerken. De werkelijk belangrijke partners voor Holland zijn Duitsland, de Benelux, de USA en de opkomende landen in het Oosten. Niet dat ministaatje in Zuid-Amerika dat wordt geleid door een stel normloze schreeuwerds. In Paramaribo denken ze er anders over, maar aan de Noordzee zijn ze echt niet met jullie bezig.


  Maak melding

 28. @Ray het zijn domme mensen als pero die Bouta alles kan wijs maken. Pero denkt dat Bouta aan hem denkt,.echt niet Bouta denkt aan niemand. Bouterse woorden: “al brand heel Paramaribo, ik slaap als een roos”


  Maak melding

 29. niks privatiseren, slechte zaak. Moeten doorbikkelen, bedrijf is gevallen door een slecht management niet omdat het niet levensvatbaar was!

  Waarom een van de belangrijkste inkomstenbronnen die niet uit de mijnbouw komt ook in buitenlandse handen geven. Wilde deze regering niet Suriname tot de voedselschuur maken van het carabisch gebied?!?

  Dan Surland weer in het leven roepen, SBBS integreren in datzelfde Surland en het de ruimte en de mogelijkheid bieden om uit te groeien tot een grote agrarische bedrijf van Suriname, desnoods onder supervisie van Staatsolie.


  Maak melding

 30. winston hermelijn

  wat voor onzin kraai jij uit jou mond;;kan jij in de gedachte van de surinamers kijken om hun te veroordelen,,en dat holland niet aan suriname denkt is een leugen;;als dat zo is ,wat doen nederlandse bedrijven dan nog in suriname,,.trouwens nederland heeft inderdaat nooit aan su gedacht,niet tijdens hun heerschappij in su en ook niet daarna,..nu dat een sterke leider is opgestaan en zijn volk naar de vrijheid leid(en niet op de manier dat holland wil)dan is hij en het volk ineens niet goed,,dit noem ik afgunst en jaloezie,,omdat nederland niet meer van su kan krijgen wat zij willen,is het volk en zijn leider ineens niet meer goed,,maar wij waren wel goed toen nederland ons aan het uitbuiten was,,,jij jaloerse kreng,,bemoei jou dan niet met suriname en het su volk


  Maak melding

 31. ray

  als jij zelf ook kinderen hebt,hoop ik niet dat jij hun een leugen voor waarheid gaat leren,,en jij ben niet god om te zeggen wie straf krijgt en wie niet,,,,,als jij een su ben,,,dan ben jij wel eentje die afgedwaald is,,het beste voor jou is als jij nooit meer in su komt want zulke mensen met een negatieve kijk op eigen land hebben wij niet nodig,,,begrepen,,,,,blijf met jou leerinstelling in ned,want dat zal su geen goed doen,,,,,,


  Maak melding

 32. ray 2

  mensen hun mening niet respecteren daar ben jij goed in,,jou houden aan het voorgestelde onder werp daar heb jij geen hersenen voor,,ik geef sra ook gelijk hij heeft tenminste een goed vooruitzicht voor zijn land,,,en wat voor vooruitzicht heb jij dan,,nep surinamer


  Maak melding

 33. Eey @no moslim fawaka nanga yu mi boi…kijk waar DADA mee bezig is….

  !! Task Force Suriname Tourism Improvement !!

  terwijl die man bezig is een mega industrie op te zetten vraag jij @Rai om weg te blijven!!

  heb jij onlangs ook gehad 50.000 euro 🙂


  Maak melding

 34. pasew

  niet rai maar ray moet wegblijven,.en waar verblijf jij,in su of in ned,,als jij in ned blijf ,moet jij ook jou mond houden,want jij ben niet in su om te kunnen zien wat dada doet of mee bezig is,,weet jij wat het woord improvement betekend,of niet,,dus kijk verder dan jou neus lang is


  Maak melding

 35. @Winston Hermelijn.

  Juistem.
  Dat is dat ding.
  Uitstekend verwoord.

  Het zijn maar enkele Surinaamse Nederlanders die zich druk maken om Suriname.
  Het aantal bezoekers op deze site is dagelijks circa 90 man(inclusief suries).
  Kun je nagaan dat er 300.000 Surinaamse Nederlanders hier wonen, van de circa 17miljoen inwoners.


  Maak melding

 36. Dada’s neus blijft groeien, en ben jij ook in de ban van dit pinokkio-effect!!!

  Hij heeft de AOV & Kinderbijslag verhoogd,..en toen!!

  Vishnudatt gaat naar Wanica om de trensen op te halen voor wat meer stemmen!

  Somo reist het universum af op zoek naar goedkope uien voor de jaja STEMMERS
  en DADA…..die geeft Sardienkorting en is SINT LONNIE van Marrowijne bezig met auto uitdelen!!!

  En als zij hiero en daaro wat geld weten los te peuteren uit EUROPA/CHINA/INDIA dan gaan zij redden;

  de dooie bananen industrie gaan zij asfalteren zijwegen voor nog meer stemmen terwijl de hoofdwegen MAANKRATERS vertonen 🙂 🙂 🙂


  Maak melding

 37. pasew

  en als het in nederland zou gebeuren dan zou het goed zijn en dan zou jij blij voor hen zijn,,ja toch jongen,,en pinokkio kan jij niet met een su vergelijken,het is een fictieve verhaal,,ik houd het liever realistisch


  Maak melding

 38. @pasew & overige forummers, Odi odi.

  Het is vandaag woensdag. Dus Gehaktdag op het Forum.

  @pasew: Maar er wordt regelmatig ‘FICTIEVE’ verhalen gelanceerd in de Su. media.
  Dus zullen wij het ook regelmatig moeten onderbrengen onder ‘Pinokio’.
  Maar de ‘MAANKRATERS’ moeten daadwerkelijk worden aangepakt.

  En dit moeten men ook niet vergeten.
  Er is een enorme Import van div. soorten BANANEN in Nederland en overige EU-landen vanuit Midden- en Zuid-Amerika.
  En de prijzen voor de consument is ook aan de lage kant in de EU.
  De vraag is straks: Voor welke prijs zal ik moeten exporteren.


  Maak melding

 39. @pasew: Omdat het een “Roodachtige” kleur heeft.
  En de Su. bewoners zijn ook nog bijgelovig.

  Maar misschien kan “Baaswaterval” verandering hierin brengen.
  Want DADA zegt: Geloof in eigen kunnen zal mijn INGI-BAKBA doen opstaan.


  Maak melding

 40. Fer zegt;
  Want DADA zegt: Geloof in eigen kunnen zal mijn INGI-BAKBA doen opstaan!!

  ,,,en sindsdien heeft Ingrid een nieuwe hobby!!!

  !!!!! Lintjes KNIPPEN !!!! whahahaaa 🙂


  Maak melding

 41. @pasew, ye kerie mi dja mang. Soso lafu.

  Maar ondanks div. problemen op deze aardkloot, dient er af en toe alsnog wat LOL te worden gemaakt.
  Wij ‘burgers’ zullen altijd ‘lintjes’ blijven knippen.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.