SIO-conferentie: ‘Van brain drain naar brain gain’

15

Wereldwijd groeit de aandacht voor de belangrijke rol die de Diaspora speelt bij de ontwikkeling van de landen van herkomst. De Surinaamse overheid wil de diaspora meer betrekken bij de economische ontwikkeling van het land. Vandaar haar groeiende interesse voor de Surinaamse gemeenschap in het buitenland. Maar in de diaspora investeren blijft ondanks de vele beloftes gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Met de invoering van de toeristenkaart op 25 november 2011 heeft de Surinaamse overheid een eerste serieuze stap gezet in de richting van een te voeren Diasporabeleid.
Het Surinaams Inspraak Orgaan (SIO) neemt het initiatief om samen met de Surinaamse Diaspora, organisaties, deskundigen en andere belangstellenden van gedachten te wisselen. Deskundige inleiders en panelleden zullen deze kwestie niet alleen wetenschappelijk benaderen, maar ook de praktische uitvoerbaarheid bespreken met als doel om bouwstenen aan te leveren voor een goed te voeren Diasporabeleid in Suriname.

De conferentie vindt plaats op zaterdag 30 juni 2012 van 13.00 uur tot 18.00 uur in het Conferentiecentrum Zonheuvel aan de Amersfoortseweg 98 in Doorn. Degenen die geïnteresseerd zijn in het bijwonen van de conferentie kunnen zich aanmelden via de website www.sioweb.nl.

15 REACTIES

 1. Wat een domme stelling dat Suriname met de invoering van de Toeristenkaart een eerste serieuze stap heeft gezet in de richting van een Diasporabeleid. Door deze stommiteiten neemt de Nederlandse regering jullie niet serieus en zijn jullie genoodzaakt de deuren eind dit jaar te stluiten. Die kaart is in de plaats gekomen van het visum, maar verschaft je geen enkel ander recht. Want re-entry is niet mogelijk, hetgeen met een visum wel mogelijk was. Ik denk niet dat Suriname op kader uit Nederland zit te wachten en zeker niet dat brandhout van SIO. Voor de Surinamers in Nederland zijn jullie in de afgelopen jaren op generlei wijze van betekenis geweest, dus weet ik niet in welk opzicht jullie in het kader van de diaspora iets zulen betekenen. Jullie rol is totaal uitgespeeld. Dit is jullie laatste stuiptrekking.
  Ik begrijp niet wie jullie toestemming geeft op met Nederlandse belastingmiddelen dergelijke activiteiten te organiseren. Surinamers in Nederland hebben andere problemen, dan de vraagstukken waar jullie je nu mee bezig houden. Kijk maar naar de problemen van Surinaamse kinderen in het onderwijs of de tienerzwangerschappen. Daar liggen de prioriteiten en niet de brain drain van Suriname. Of lonken jullie zelf naar een functie in Suriname en willen jullie hiermee een knipoog maken naar het regime in Suriname. Waarschijnlijk is er niets meer te winnen met het amnestie-initiatief en proberen jullie nu wat anders. Wat mij betreft gaat per juli de stekker al uit.

  SIO en NINSEE zijn goed met elkaar te vergelijken. Het bevreemdt mij niet want in beide besturen heb je dezelfde types. Maken jullie plaats, zodat er gauw kan worden gesproken over een nieuwe instelling, die de belangen van Surinamers in Nederland kan behartigen. Jullie hebben een brevet van onvermogen.


  Maak melding

 2. Jawel,het startsein is reeds gegeven,want straks bij het Kwakoe-festival gaan wij rekruteren kaders die “holland Moe Zijn” 😉


  Maak melding

 3. Diaspora = dia – sporen
  Dus hij noemt jullie buiten su dia’s en die gaat hij nu opsporen hahahaahahaha.
  afu sensie en anna_z zijn de grootste dia’s.


  Maak melding

 4. Vergemakkelijk de weg voor de andere groep diaspora’s n.l. de Senioren, en dan direkt Euro’s verdienen!!!

  Zo stroomt er maandelijks VELE EURO’S suri binnen van een groep waar niemand last van heeft,goed voor de omzet v/d detailhandel enz. en ook goed voor de staatskas!!!

  Deze groep moet krijgen de “SLEUTEL V PARAMARIBO” -lees vrije toegang- en niet een obiamang-idioot!!


  Maak melding

 5. ……….TER UWER INFORMATIE……….

  SIO,..

  Bijkans 3 decennia zijn wij zowel kader als doorsnee Suri-Neds Bezig Middels Een Hulpdienst SURINAME TE BEHOEDEN VAN SAHEL TOESTANDEN!!!

  …Pakketten
  …Medicijnen
  …Overmaking Euro
  …SlM in de lucht houden
  …Vakantie-uitgaven
  …Financieren van goede doelen, alsook familieaangelegenheden zoals huwelijk/verjaardagen,..en helaas ook uitvaart!!

  ……BEDANKT DIASPORA…….anders was ik de Surinamer heden idd een Sahel Suri!!!


  Maak melding

 6. Lekker belangrijk, mij niet gezien bij dit soort van actviteiten, ik heb daar totaal geen behoefte aan,
  al die kosten en onkosten enz, besteed dat geld voor de zwakkeren overzee. Maar die fatoe op een kwakoefestival lijkt mij een stuk leuker!!!!!!
  Ik prik nog een datum om daarnaar toe af te reizen.


  Maak melding

 7. Zaterdag 2 juni 2012 om 10:19 uur, door pasew

  Welk Kwakoe.

  Het Kwakoe Zomerfestival in Amsterdam Zuidoost dreigt dit jaar opnieuw niet door te gaan vanwege ernstige verdeeldheid binnen de organiserende stichting. Organisator van het eerste uur Emile Esajas is door het bestuur als voorzitter ontslagen.

  Het bestuur van de stichting beschuldigt Esajas van ‘ontoelaatbare handelingen’. Hij zou de verstandhouding met tentenverhuurder Witte Tenten op de helling hebben gezet, het bedrijf dat de financiële risico’s voor het festival draagt.

  “Witte Tenten heeft het festival begroot op honderd tenten. Wij vinden dat een te groot risico. Als zich zestig ondernemers melden voor een kraam, gaan we niet voor honderd tenten betalen”, aldus Esajas’ zegsman. Het bestuur wil de Kwakoe-veteraan enkel terugnemen als ceremoniemeester, maar hij eist via een kort geding dat vrijdag dient zijn rol als voorzitter terug. De ruzie bedreigt de doorgang van het festival, schrijft Het Parool.

  Vorig jaar ging Kwakoe wegens een financieel debacle voor het eerst in 35 jaar niet door. Het evenement begon in 1975 onder leiding van Esajas met een Surinaams voetbaltoernooi en enkele kraampjes. Naderhand groeide het uit tot een multicultureel festival dat meerdere weken duurt en waar bijna 400.000 mensen op afkomen. Kwakoe zou dit jaar op 21 juli van start moeten gaan.

  Kunnen we het niet door een paar Hollanders laten organiseren?


  Maak melding

 8. Steve Meye ligt bloot te zonnen daar op cola kreek.

  Maar omdat zijn “edele delen” in de loop der jaren niet al te veel zon hebben gezien, legt hij er uit “”staatsveiligheidsoverwegingen”” toch maar een hoed overheen. Komt Van -Dijk -Silos voorbij, en zegt spottend: “Als u een nette heer zou zijn, dan deed u uw hoed af voor een dame.” Waarop Steve antwoordt: “Als u nou een knappe dame was, dan ging die hoed vanzelf wel af!” 🙂 🙂 🙂


  Maak melding

 9. @ Willem

  “Want re-entry is niet mogelijk, hetgeen met een visum wel mogelijk was.”

  Ik weet niet over welk visum jij het hebt maar re-entry was zeker niet mogelijk voor toeristenvisa Suriname.

  En daarnaast ben ik de mening toegedaan dat de nieuwe toeristenkaart een makkelijkere manier is om Suriname binnen te komen (vanuit een toeristisch oogpunt) maar dat het zeker geen diaspora beleid is. Want Suriname weigert pertinent beleid specifiek voor deze doelgroep te ontwikkelen ws omdat ze bevreesd zijn voor electorale consequenties.

  Daarom is dit initiatief van het SIO juist goed en ga ik er zeker naartoe.


  Maak melding

 10. Doet het SIO wel aan eigen onderzoek voordat ze iets stellen? De toeristenkaart is een moneymaking business, het is veel en veel duurder dan het visum dat recht gaf op multiple entry en het is geen stap richting dubbele nationaliteit. Diaspora beleid is een nieuwe term, een kreet die nu gebruikt wordt om na 1 januari subsidie te krijgen. Maar net als Willem zegt, net als het NInsee heeft het SIO niets gedaan voor de Surinamers in Nederland, zeker de laatste jaren niet. Ik begrijp ook niet dat ze met Nederlands belastinggeld dit soort onzin activiteiten willen organiseren. De bijeenkomsten van SIO worden in de regel niet door jongeren bezocht, niet door mensen die zich niet thuis voelen in een ambiance van welzijn, en subsidie jang-patoe. Er is voor de mensen hier geen rol in Suriname weggelegd, mensen moeten hier integreren (als dat nog niet plaatsvond) mensen moeten hier in Nederland werken en leven….En Suriname, diasporabeleid, how about remittances, het geld dat de mensen sturen, pakketten, vakanties , consumpties, dat is een van de hoogste ter wereld. Het SIO wil zijn bestaansrecht na jarenlange slaap legitimeren, maar niet over de ruggen van de Surinamers hier. Oh en wetenschappelijk onderzoek over DIASPORA……….geen Srananmang die daar nog iets over schreef, dus wie zijn dan die deskundigen?


  Maak melding

 11. Ik heb het niet zo op het SIO en dergelijke organisaties. De reden is dat het een manier is van de overheden om grip te krijgen op bepaalde doelgroepen.

  Het zou veel meer werken als organisaties die echt los staan van de overheid zich gaan buigen over vraagstukken en zaken betreffende de doelgroep, zelf dingen oppakken. Onafhankelijkheid in deze is veel beter.

  Wat me echter ook tegen de borst stuit is de negatieve houding maar vooral uitspraken van veel van mijn mensen ten opzichte van gesubsidieerde instellingen.

  Bijna elke instelling en elk bedrijf in Nederland,…… wat zeg ik het westen heeft te maken met subsidie. het is een absoluut instrument voor het weten om te zijn wat ze zijn.

  De handel en dan vooral die met niet westerse landen is ervan afhankelijk en als die subsidies er niet waren dan zou het westen waar immers geen grondstoffen zijn op een heel ander niveau staan dan waar ze nu staan.

  Maatschappelijke organisaties, ziekenhuizen, hypotheek renteaftrek, noem maar op het zijn allemaal subsidies en men vind dat heel normaal.

  Zodra echter iemand die op ons lijkt een reguliere subsidie krijgt, een subsidie zoals alle andere groepen die krijgen, vervallen wij in negativisme.

  Begint die zelfhaat en hebben we een negatieve instelling.Doet men uitspraken zonder onderbouwing.

  Gelijk zo als het om ons land gaat. We zijn ene vrij negatief volk als je zo de postings leest.

  Klagen mag, maar kom dan tenminste met een onderbouwing, ik weet dat het soms te ver gaat en boven de capaciteiten van de mensen om te komen tot iets dat lijkt op een voorstel en of alternatief idee.

  Wat het diaspora beleid betreft, ja naar mijn mening zal daar vorm aangegeven moeten worden. terwijl ik ook begrijp dat de uitvoering van de T.O dat een aanzet is tot dat beleid, een goede en bedachtzame uitvoering vereist. Er zitten namelijk vele haken en ogen aan. Ik ben wel van mening dat die zaak veel eerder en voortvarender zou moeten zijn opgepakt door de voorgaande regeringen in Suriname.

  De intentie van deze regering juich ik toe, dat is een stap, hopelijk volgen er meerdere. Zoals met alles zal dat ook afhangen van de inzet van ons.

  Dat vergeten mensen vaak. De eigen bijdrage.


  Maak melding

 12. ‘Ik vraag me af’,

  Niemand is en kan tegen het diasporabeleid zijn, want er is een grote betrokkenheid onder de Surinamers in het buitenland, ten aanzien van Suriname. Ik juich daarom iedere stap die in deze richting wordt gezet ook toe. Ik heb er wel bezwaar tegen wanneer een gesubsidieerde instelling zich in dit opzicht wil gaan opwerpen als belangenbehartiger en zeker een instelling die de afgelopen jaren nauwelijks contact heeft gehad met de gewone samenleving. Binnen het Surinaamse Welzijnswerk is een elitegroep ontstaan, die met zichzelf en hun eigen vriendjes bezig zijn geweest. Baantjesjagers, ons-kent-ons. Ze hebben het welzijnswerk gebruikt voor de verbetering van hun eigen positie en niet voor het welbevinden van de gemeenschap.

  Dit onderwerp mag daarom niet in handen komen van het SIO, maar moet een particuliere aangelegenheid blijven. Aan de Nederlandse overheid moet om steun worden gevraagd, anders gaan zij bepalen op welke wijze een dergelijk instituut vorm moet worden gegeven. Als we dat nodig vinden moeten we bereid zijn een dergelijk initiatief ook financieel te ondersteunen. Ik ben daartoe bereid, maar wil ook kunnen meebepalen wie daar leiding aan moet geven. In mijn optiek niet de loosers van SIO


  Maak melding

 13. Willem,

  Ik ben het in grote lijnen eens met je bijdrage. Niet alleen in het Surinaamse welzijnswerk hoor. dat welzijnswerk is een onderdeel van de Nederlandse politiek

  Het is de baantjes regelarm van de politiek. De mensen die de top van de structuren bemensen zijn vaak aan politieke partijen gelieerd. In Amsterdam en ik denk de grote steden überhaupt is dat de PvdA.

  We moeten als samenleving dan ook niet te veel waarde hechten aan dat soort instellingen. Zelfs de doelstellingen en de programma’s worden door de politiek aangegeven.

  ‘onze’ mensen die daar zitten hebben niet de ballen en al helemaal niet het inzicht om daar tegenin te gaan. Als academicus kun je op twee manieren publiceren en organiseren.

  Onze mensen publiceren weinig tot niets en houden zich dus bezig met het organiseren van dit soort evenementen en vragen dan steevast een bataljon academici waar zij voor hun carrière wat aan kunnen en zullen hebben.

  Het alternatief is dat grassroots organisaties op eigen kracht dergelijke zaken doen en dat die organisaties nu eindelijk werk maken van het organiseren en mobiliseren van de gemeenschap.

  Op die manier haal je de wind uit de zielen van opportunisten en heb je een kracht naar de politiek toe.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.