Bijeenkomst A’dam om uitspraak krijgsraad Suriname

22

Op vrijdag 11 mei 2012 spreekt de Surinaamse Krijgsraad zich uit over de voortgang van het 8 decemberproces. Deze dag wordt aangemerkt als een bijzondere dag, omdat zal blijken of in Suriname het principe van de scheiding der machten overeind kan blijven, of de rechterlijke macht in staat is zijn autonome positie te behouden binnen de scheiding der machten.

In Nederland is er via social media opgeroepen om op 11 mei 2012 getuige te zijn als de rechters hun beslissing kenbaar maken. Hiervoor is er een bijeenkomst georganiseerd bij de Vereniging Ons Suriname aan de Zeeburgerdijk 19A te Amsterdam. In de rechtzaal mogen er geen cameras aanwezig zijn, maar de gebeurtenissen kunnen daar via een liveblog van de correspondenten Harmen Boerboom en Patrick Dorder, op een scherm gevolgd worden.

Daarna wordt de reactie van de Europese Unie, die eerder aangekondigde dat het stuiten van het decemberproces zal leiden tot sancties tegen Suriname, afgewacht. De deadline is op vrijdag 11 mei gesteld. De middag wordt afgesloten met een communique.

Plaats: Hugo Olijfveldhuis/Vereniging Ons Suriname, Zeeburgerdijk 19A te Amsterdam
Tijd: 14.30-17.00u; zaal open om 13.30u
Presentatie: Ivette Forster
Keynote: Prof.Mr. M. Wladimiroff, specialist op het gebied van Internationaal strafrecht

22 REACTIES

 1. Prof.Mr. Wladimiroff is één van de meest vooraanstaande strafrechtjuristen van Nederland. Hij behandelt zaken voor het bedrijfsleven in het binnen- en buitenland. Hij treedt op voor internationale organisaties en voert procedures voor internationale gerechten en Tribunalen. Prof.Mr. Wladimiroff is actief in vele nationale en internationale (advies)commissies en samenwerkingsverbanden.

  Maar ach. Bouterse lacht hem uit. Die zegt dat er niks aan de hand is en dat de vijanden van Suriname het land proberen te destabiliseren.


  Maak melding

 2. 25 november 1975..de start van een periode ,,,VLOEK,,,

  25 februari 1980..Suriname richting vervloeking

  8 december 1982..de vloek is een feit

  25 mei 2010..vervloekt zijt deze vloek

  11 mei 2012..verbranding van deze vloek

  ….EEN DAG VAN BIDDEN & VERTROUWEN IN DE MENSELIJKHEID…..


  Maak melding

 3. Vervolg historie:

  1. Commissie installatie Constitutioneel Hof o.l.v. Mr. v Dijk-Silos

  2. Amnestiewet

  3. Auditeur-militair: alleen Constitutioneel Hof bevoegd amnestiewet te toetsen

  4. 8 mei 2012: mr. v Dijk-Silos ventileert: Krijgsraad kan niet anders doen dan OM niet ontvankelijk verklaren.
  Krijgsraad niet bevoegd wet te toetsen. Alleen het Const. Hof.

  Conclusie:

  1. 12 jaar lang voorbereiding.
  2. goed plan opgezet, waartegen NF “U” moet zeggen.


  Maak melding

 4. Psakm 94 voor hen die volharden in geloof en hoop, voor hen die hunkeren naar rechtvaardigheid.

  1 God van vergelding, HEER,
  God van vergelding, verschijn in luister.
  2 Verhef u, rechter van de aarde,
  geef de hoogmoedigen hun loon.

  3 Hoe lang nog zullen de wettelozen, HEER,
  hoe lang nog zullen de wettelozen juichen,
  4 de onrechtvaardigen het hoogste woord
  voeren en trotse taal uitslaan?

  5 Zij vertrappen uw volk, HEER,
  onderdrukken uw liefste bezit,
  6 weduwen en vreemdelingen doden ze,
  kinderen zonder vader brengen ze om.

  7 ‘De HEER ziet het niet,’ zeggen ze,
  ‘de God van Jakob merkt toch niets.’

  8 Kom tot inzicht, onverstandigen.
  Dwazen, worden jullie ooit wijs?
  9 Hij heeft het oor geplant – zou hij niet horen?
  het oog gevormd – zou hij niet zien?

  10 Die de volken leidt, de mensen leert
  en vermaant – zou hij niet straffen?
  11 De HEER kent de mensen,
  niet meer dan lucht zijn hun gedachten.

  12 Gelukkig de mens, HEER, die door u wordt geleid
  en onderwezen in uw wet en uw leer.
  13 Hij zal rust vinden in kwade dagen,
  terwijl voor de wettelozen een kuil wordt gegraven.

  14 Nee, de HEER zal zijn volk niet verstoten,
  zijn liefste bezit niet verlaten.
  15 De rechtspraak voegt zich weer naar het recht,
  de oprechten van hart sluiten zich aan.

  16 Wie treedt voor mij op tegen die onrechtvaardigen,
  wie beschermt mij tegen die schurken?
  17 Had de HEER mij niet geholpen,
  dan woonde ik al in de stilte van het graf.

  18 Toen ik dacht: Mijn voet glijdt weg,
  hield uw trouw mij staande, HEER.
  19 Toen ik door zorgen werd overstelpt,
  was uw troost de vreugde van mijn ziel.

  20 Kiest u de kant van verdorven rechters,
  die onheil stichten in naam van de wet?
  21 Ze spannen samen tegen de rechtvaardigen
  en veroordelen onschuldigen ter dood!

  22 De HEER is mijn burcht geworden,
  mijn God de rots waarop ik schuil.
  23 Hij geeft de schuldigen het loon dat zij verdienen,
  om hun onrecht brengt hij hen tot zwijgen,
  de HEER, onze God, brengt hen voorgoed tot zwijgen.


  Maak melding

 5. De Rechtstaat van Suriname heeft al beslist dat de 8 dec. strafproces op morgen 11 mei zal beeindigen.
  Reden:- Amnestie wet is de hoogste wet en alle andere wetten zijn ondergeschikt.
  – 8 dec 1982 straf proces was een navolging operatie van 1980 staatsgreep. ( Ned had die heeft 15 slachtoffers voor de gek gehouden ondanks ze geleerd waren, dat de democratie in gevaar was, terwijl Ned zelf de staatsgreep gepleegd had en dat ze voor herstel democratie coup moesten plegen)
  – Zonder precies te weten wat in 1980 gebeurd was kan de 8 dec 1982 straf proces niet vervolgd worden.
  – Ned is verplicht die geheime dosier van 1980 openbaar te maken en dan pas kan die 8 dec straf proces vervolgd worden.
  Opmerking:
  Als Nederland denkt dat hij Surinamers bang gaan maken met allerlei sancties/maatregelen dan kunnen ze dat blijven denken of uit hun hoofd weg halen.
  Surinamers zijn bereid om alles te incasseren/verdragen in het belang van Sur.
  Ten slotte wil ik zeggen dat Ned (buitenlanders) niet gaan lukken om de Rechtstaat van Sur bang te maken, bedreigen, onder druk te zetten en te misleiden.
  Moge de Almachtige/Allerhoogste persoonlijkheid God Krishna de Rechtstaat beschermen met haar vast besloten
  beslissing en idem Suriname. Dank aan U God Krishna.


  Maak melding

 6. Is deze bijeenkomst ook voor de man van de straat toegangkelijk, of komen alleen maar mensen binnen die een uitnodiging hebben ontvangen, ergens maakt het niets uit, alleen denk ik wat bereik je ermee, is de uitslag overzee, terecht dus het proces gaat door, maar als alles wordt weggestopt, wat dan is er dan een soort van discussie of zo, nou ja ie sabie leuk dit allemaal hoor, ma na las ting.
  zo zie ik het hoor, meer niet.


  Maak melding

 7. Beste Radjkoemar Rajaram: er komt zoveel dom gezwets uit jou pc dat ik betwijfel of je de lagere school heb doorlopen net als jou mede NDP gepeupel.

  Ik haal slechts 2 zinnen uit jou ‘betoog’

  “De Rechtstaat van Suriname heeft al beslist dat de 8 dec. strafproces op morgen 11 mei zal beeindigen.
  Reden:- Amnestie wet is de hoogste wet en alle andere wetten zijn ondergeschikt”

  Dommer dan jij komen ze niet voorbij op dit forum.

  Niet Amnestie is de hoogste wet – dom konijn maar de grondwet.


  Maak melding

 8. Als Bouterse het lef had gehad dan had hij een referendum over dit onderwerp gehouden.
  ===
  Het DSM-IV definieert de narcistische persoonlijkheidsstoornis als een pervasief patroon van grootsheid (in fantasie of gedrag), behoefte aan bewondering en gebrek aan inlevingsgevoel, meestal beginnend in de vroege volwassenheid en aanwezig in verschillende situaties. De stoornis kan worden gediagnosticeerd als sprake is van vijf of meer van de volgende criteria:[2]
  De persoon heeft gevoelens van grootsheid en eigen belangrijkheid (hij overdrijft bijvoorbeeld zijn prestaties, talent, kennis, contacten en persoonlijke eigenschappen en eist als superieur beschouwd te worden, ook als zijn prestaties hiertoe geen aanleiding geven).
  De persoon is geobsedeerd door fantasieën over succes, roem, (al)macht, genialiteit (de cerebrale narcist), schoonheid of seksuele prestaties (de somatische narcist) of een ideale, blijvende liefde.
  De persoon ziet zichzelf als uniek en meent dat hij alleen begrepen kan worden door even unieke of speciale mensen (of instellingen).
  De persoon heeft enorme behoefte aan bewondering, aandacht en bevestiging of wil gevreesd en berucht zijn.
  De persoon gelooft dat hij meer rechten heeft dan anderen. Hij wil dat anderen zich aanpassen aan zijn “onredelijke” verwachting van een voorkeursbehandeling.
  De persoon is manipulerend en gebruikt anderen om zijn doel te bereiken.
  De persoon heeft een onderontwikkeld inlevingsvermogen. Hij of zij kan of wil geen rekening houden met de behoeften of opvattingen van anderen.
  De persoon is vaak jaloers, wat gepaard kan gaan met woede. Dit leidt tot paranoïde wanen, omdat hij denkt dat anderen jaloers zijn op hem en zich op dezelfde manier gedragen als hij.
  De persoon gedraagt zich arrogant. Hij voelt zich superieur, boven de wet verheven en alom aanwezig (magisch denken). Hij wordt kwaad als hij wordt tegengesproken door mensen die hij als minderwaardig beschouwt.

  Kortom. Bouterse


  Maak melding

 9. “Al brand de hele stad ik slaap als hij roos”zegt Bouterse kortom he don’t care ,…hoe kan een president die een land vertegenwoordigt zoiets dom zeggen.


  Maak melding

 10. die dame sharon die meent namens de jeugd van su te spreken hield een blaiw document in haar hand. dast is een SURINAAMS PASPOORT OF TE WEL CARICOM CITIZEN. zij die morgen in amsterdam naar hun bijeenkomst gaan wat hebben zij……. wie houdt wie voor de gek. stelletjes klooje bije elkaar. ik he een CC paspoort.


  Maak melding

 11. Radjkumar Rajaram,

  Doodzonde dat je zo een naam draagt met Ram als suffix deze naam doe ten gronde. misschien kan je bij de burgerlijkstand een naamsverandering ondergaan b.v. aboinokoni of zoiets.


  Maak melding

 12. Hallo Buchar:
  n.a.v. jouw posting.
  onderstaand voorstel.

  A-Boi-Dong lijkt mij een betere weerspiegeling.
  Het is maar een voorstel.

  Jagte-Raho


  Maak melding

 13. Onze housenegro’s en redimusu’s nemen hun toevlucht tot psalmen en nog meer van die sektarische bullshit. Deze zwakzinnige idioten blijven achter de feiten aanhollen. Er komt niets zinnigs meer uit deze raaskallende SuriNeds aan de overkant van de oceaan. Sommigen zijn al tientallen jaren niet meer in Suriname geweest maar doen alsof ze er dagelijks zitten. Het blijven pannenkoeken. Maar, best wel vermakelijk die lui. Hun volgende stap is het spreken in tongen. Ze blijven zich druk maken terwijl Suriname vredig de toekomst in vliegt.


  Maak melding

 14. Anna_Zoeloe. Vertrek eens uit de Antillen en van Nederlands grondgebied. Lever je paspoort in. Bedank voor je uitkering en ga naar je vriendjes in Rhodesië.


  Maak melding

 15. ik ben van surinaams origine maar woont al dertig jaar hier,omdat ik van vrijheid houdt en ben ik naar hier gekomen niet omdat ik van holland houdt,maar een rustig leven wou hebben,ik weet sinds mijn jeugd tijd in suriname hoe de gaan van zaken in suriname gaat,maar hoop dat het toch wat veranderd daar want ik ga geregeld daarnaartoe,en mie lobie mie sranang,alleen moeten we probreren samen het land een goeie richting te geven,zodat we niet in moeilijke tijden gaan verkeren want we zijn in opkomst in suriname de mensen die hun best doen daar hebben het goed,waarom niet ook de rest,ze moeten de handen uit de mouwen steken en gaan werken,weet je ze willen direkt goed verdienen,dan moet je leren en n je niet laten misbruiken door mensen,want je kies wat je wil in je leven,houden jullie op de vingers te wijzen op anderen,opoffering kent men niet in suriname zoals de aziatishe bevolking van suriname,want in feite zijn hun de hardwerkende mensen in suriname,denk je dat ze veel verdienen daar nee hoor,maar door hun saamhorigheid en denkwijze zie je dat ze het goed doe3n daar,ze klagen niet en doen elke dag hun best daar in suriname uitgezonderd een paar verlorenen personen,en dat kan de zwarten van leren.ik ben geen racist hoor,want ik heb ook creolen in mijn familie en ben alleen opgegroeid met creolen,mi na stadsjongen en ik meest creolse kennissen,wij die in het buitenland wonen moeten een warm hart aan suriname geven,en proberen,wat van suriname te maken,want trouwens de meeste surinamers hier wiilen in suriname terug,helaas voor velen,die al hun fam. hier hebben meegesjouwd toen ze de hoop verloren hadden,dat kwam door de raciale tegenstellingen die tijd,maar is nu wel weg,de revolutie heeft toch veel gedaan met suriname,dat kan niemand ontkennen,neetjeman


  Maak melding

 16. En wederom kwam Anna_ Z heel lieflijk, verstandig, en begripvol over, kind, wat heb je meegemaakt in je jeugd dat je zo agressief bent?


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.