Antiamnestielobby bij Interparlementaire Unie

20

PARAMARIBO, 10 mei – De lobby tegen amnestie is nu beland bij de Interparlementaire Unie, IPU. De parlementaire oppositie vraagt in een brief om een oordeel van het mensenrechtencomité van de IPU. Vastgesteld moet worden of de nieuwe amnestiewet werkelijk een schending is van de grondwet en internationale regels. In de brief wordt ook fel uitgehaald naar het Surinaamse parlement.

Er zou sprake zijn van machtsmisbruik. “Ondanks vele protesten keurde het parlement de wet goed. Middels deze actie heeft het parlement naar onze mening, haar macht misbruikt”, schrijft de oppositie. De amnestiewet is een regelrecht ingrijpen in het strafproces rond de decembermoorden. Dat is een schending van het principe van scheiding der machten. En ook van de grondwet. Die geeft immers aan dat het parlement zich heeft te houden aan de grondbeginselen van de rechtsstaat.

Ook verbiedt de grondwet elke bemoeienis met rechtszaken. Bovendien zijn er nog de mensenrechten, zoals het recht van ieder mens op bescherming van zijn of haar leven. “Deze fundamentele mensenrechten worden ook beschermd door de UN Convention on Civil and Political Rights en de American Convention on Human Rights. Suriname heeft beide conventies geratificeerd, dus kan dit niet.”

20 REACTIES

 1. Onbegrijpelijk! En wat moet de IPU doen? Suriname Straffen? Ook ik ben tegen die amnestiewet, maar dit is toch niet te geloven. Dit is nu precies de reden waarom je als politieke macht verdwijnt. In Su moet je je basis versterken, niet in het buitenland. Probeer de mensen in Su van je gelijk te overtuigen, daar moet je mee verder en verkrijg je je politieke macht. Niet alleen tegen zijn om het tegen zijn maar voer serieuze oppositie en biedt alternatieven en laat zien dat je van je land houd no matter what!! Op deze wijze je zin proberen door te drukken is gedoemd te mislukken en vooral de jonge nationalistische kiezers in Su verliezen respect voor NF. Een ezel doet het geen twee keer maar NF weet niet beter en blijft oude stokpaardjes berijden en zich kinderachtig opstellen. Het feit dat ze zich zo gedragen geef goed weer waarom wij het met Bouterse moeten doen. Kijk maar wat in Holland en Europa gebeurd als je aan oude politiek vasthoudt. Ach, wij zijn ook toe aan een nieuw politiek veld. Dus vooruit ga door!


  Maak melding

 2. Psalm 94 voor hen die volharden in geloof en hoop, voor hen die hunkeren naar rechtvaardigheid

  1 God van vergelding, HEER,
  God van vergelding, verschijn in luister.
  2 Verhef u, rechter van de aarde,
  geef de hoogmoedigen hun loon.

  3 Hoe lang nog zullen de wettelozen, HEER,
  hoe lang nog zullen de wettelozen juichen,
  4 de onrechtvaardigen het hoogste woord
  voeren en trotse taal uitslaan?

  5 Zij vertrappen uw volk, HEER,
  onderdrukken uw liefste bezit,
  6 weduwen en vreemdelingen doden ze,
  kinderen zonder vader brengen ze om.

  7 ‘De HEER ziet het niet,’ zeggen ze,
  ‘de God van Jakob merkt toch niets.’

  8 Kom tot inzicht, onverstandigen.
  Dwazen, worden jullie ooit wijs?
  9 Hij heeft het oor geplant – zou hij niet horen?
  het oog gevormd – zou hij niet zien?

  10 Die de volken leidt, de mensen leert
  en vermaant – zou hij niet straffen?
  11 De HEER kent de mensen,
  niet meer dan lucht zijn hun gedachten.

  12 Gelukkig de mens, HEER, die door u wordt geleid
  en onderwezen in uw wet en uw leer.
  13 Hij zal rust vinden in kwade dagen,
  terwijl voor de wettelozen een kuil wordt gegraven.

  14 Nee, de HEER zal zijn volk niet verstoten,
  zijn liefste bezit niet verlaten.
  15 De rechtspraak voegt zich weer naar het recht,
  de oprechten van hart sluiten zich aan.

  16 Wie treedt voor mij op tegen die onrechtvaardigen,
  wie beschermt mij tegen die schurken?
  17 Had de HEER mij niet geholpen,
  dan woonde ik al in de stilte van het graf.

  18 Toen ik dacht: Mijn voet glijdt weg,
  hield uw trouw mij staande, HEER.
  19 Toen ik door zorgen werd overstelpt,
  was uw troost de vreugde van mijn ziel.

  20 Kiest u de kant van verdorven rechters,
  die onheil stichten in naam van de wet?
  21 Ze spannen samen tegen de rechtvaardigen
  en veroordelen onschuldigen ter dood!

  22 De HEER is mijn burcht geworden,
  mijn God de rots waarop ik schuil.
  23 Hij geeft de schuldigen het loon dat zij verdienen,
  om hun onrecht brengt hij hen tot zwijgen,
  de HEER, onze God, brengt hen voorgoed tot zwijgen.


  Maak melding

 3. Ja, dit is nou duidelijke taal. Hier gaat t om:

  ‘De amnestiewet is een regelrecht ingrijpen in het strafproces rond de decembermoorden. Dat is een schending van het principe van scheiding der machten.
  Ook verbiedt de grondwet elke bemoeienis met rechtszaken.’

  Inlijsten en goed onthouden en aan jouw kinderen doorvertellen!


  Maak melding

 4. De IPU is een machtige organisatie waar bijna alle landen lid van zijn.
  Het is m.i. de enige goede manier om de vredige en rechtvaardige weg te blijven bewandelen en je niet te verlagen tot de rethoriek en methodes van de bouterse-kliek.

  De rechters in Suriname te steunen en vooral te beschermen.
  In Suriname is geen scheiding der machten. Iedereen wist dat Bouterse alle macht naar zich toe zou trekken.
  Het volk wil een dictator.
  Nou. Ze hebben er één.


  Maak melding

 5. Doordat je in dit corrupte land je recht niet kan halen, zul je buitenlandse kanalen moeten bewandelen, om alsnog je doel te kunnen bereiken, aangezien je grove grondrechtenschenders in dit parlement hebt zitten.


  Maak melding

 6. “Vastgesteld moet worden of de nieuwe amnestiewet werkelijk een schending is van de grondwet en internationale regels. In de brief wordt ook fel uitgehaald naar het Surinaamse parlement.”

  Front op zijn smalst, ze kunnen niet beter, ze zijn niets meer.

  Deze club heeft helemaal niets meer, zoveel is ons duidelijk.

  Het eerste wat de IPU zal vragen is het volgende. Laat de Surinaamse grondwet het toe dat Amnestie verleent wordt?????

  Enne, als dat het geval is, hoe kan de amnestiewet dan een schending zijn van diezelfde grondwet, heeft men bijv. zaken in de Amnestiewet opgenomen die volgens het Grondwet verboden is????? Enne hoe lang al bestaat deze Amnestiewet??

  Oh, dus jullie hebben het over een aangepaste amnestiewet, maar wie heeft al die artikelen in de originele amnestiewet geplaats, was dat allemaal niet tegen de Grondwet en internationale regels?

  Het blijft lachen met die fronters.

  Als ik de reacties op waterkant in ogenschouw neem, dan begrijp ik het wel met die fronters, hun achterban is nog stommer dan het achterste van een ezel.


  Maak melding

 7. Als het bestuur corrupt is en ook nog geleid wordt door een internationaal veroordeelde drugsdealer die teven hoofdverdachte is van 15 moorden en als wij de poppenkast van afgelopen zaterdag bekijken alsmede de ongenuanceerde opmerkingen hoor wat president onwaardig is dan kan ik mij voorstellen dat je naar het buitenland kijkt.
  De volgende stap zal m,i het Internationaal Strafhof, niemand ontloopt zijn straf voor moord als zijn het er dan maar 15 zoals de hoofdverdachte verwoorde


  Maak melding

 8. iiona, jullie fronters mogen naar het buitenland kijken hoor, niemand let je. maar het buitenland kijkt ook naar jullie hoor, en wat ze zien is niet fraai hoor.

  Het buitenland zal zich afvragen wat zij met deze front idioten aan moeten, ze maken zich druk om 15 doden, terwijl wij zelf honderden vermoorden per maand met onze bommen en drones.


  Maak melding

 9. @ Sabidieri,
  Hou je aan de feiten,want aan die onzin redenatie van jou hebben wij niets.
  feit is wel dat vanaf Mega Crimineel Bouterse zich president noemt Suriname nationaal en internationaal niet beter van is geworden.Lees de reactie op het internet dan schaam ik mij als Surinamer.In het Buitenland vragen zich af hoe het mogelijk is dat iemand met zo en criminele en misdadige verleden zich president kan noemen. Sabidieri jij hebt geen moraal. jij mist duidelijk alle fundamentele waarden en normen.


  Maak melding

 10. aah.. El Bouta wil toch regionale player worden? Zit aan tafel met pres van Mexico en weet ik wie meer. Is vriend van bigi man Chavez?

  Wat een omhooggevallen personage.

  Nou als El bouta een regionale player wil zijn dan zal hij toch geen bezwaar hebben dat zijn eigen gearrangeerde amnestie wet wordt getoetst door internationale parlementen?? Of wel?

  Hij zegt dat hij zich niet druk maakt.
  Dus Let see..


  Maak melding

 11. En als de rechter de wetten niet opvolgt en het OM niet ontvankelijk verklaard, dan krijgen wij Nederlandse taferelen in Suriname zoals hieronder beschreven (gecopieerd uit een Nederlandse krant).

  “Chipshol wil dat OM rechters vervolgt voor omkoping”


  Maak melding

 12. als nu het nf de IPU vraagd de amnestiewet te toetsen dan snijden zij zich zelf in de vinger want deze wet is een aan passing van de wet uit 1992 dus wie houd wie voor de gek.


  Maak melding

 13. Kijk dit bedoelde ik eerder deze dag, het is nog steeds 10 mei, nog net niet de 11e en zie maar, weer iets op tafel, nou zo gaan we naar de klok van 12 toe Ned tijd dan, ie sabie wat er ook morgen gebeurt, en voor mij blijft het een poppenkast, mensen hebben mijn
  uitspraak niet mooi gevonden, kan, mag, maar nog maals tamara, ja tamara, ach la maar tamara etc is iets uit okt 82!!!!!!! Kow libi a torie, en het beste wensen djie oeng Kondre nanga ding die e liebie dape.


  Maak melding

 14. TYPO correctie:

  @Sabidieri

  De vraag is niet of de grondwet een amnestiewet toestaat. De juiste vraag is of de gronewet en/of internatioanle verdragen een amnestiewet voor deze misdaden toestaat. Het antwoord daarop is kort en krachtig:

  NEE DE AMNESTIEWET IS OP DAT PUNT BESLIST NIET TOEGESTAAN


  Maak melding

 15. We kunnen de tent sluiten wanneer de oppositie Nf met 14 zetels moet bepalen wat de coalitie met 36 zetels in dit land moet doen.
  Geleerdheid zijn en geen Productie in een land is liever lagere school/Lbgo/Mulo diploma, olie dom, bananen republiek etc zijn zoals jullie het dat zeggen, maar dan is er volop Productie. Geen afhankelijk van Ned/ontwikkelingshulp/bedel geld.
  Dwz Sur voorwaarts met allerlei productie en sociale voorzieningen.
  De Nf had twee Regeer periodes achtereenvolgend 5+5=10 jaren de kans gekregen om waar te maken wat ze voor het volk konden doen, maar het is nu te laat om te bepalen.
  Nf moet rustig wachten tot 2015 en daarna met allerlei leugens en met sluwe manier wat Ned hun gaan leren proberen om dan de verkiezing te winnen.
  Pas wanneer jullie de verkiezing gewonnen hebben en aan de Regeer macht zijn dan pas hebben jullie de volle recht om te bepalen. Nu is een andere Regering aan de macht die te zeggen en te bepalen heeft. Het volk heeft voor hun gekozen, ondanks dat jullie 10 jaren lang een lied gezongen hadden ………is een moordenaar, ……. is een moordenaar. Met leugen/onwaarheden gaan jullie niets bereiken, maar juist gestraft worden. Verkiezing in 2010 verloren. Als jullie dat lied niet gezongen hadden dan zouden jullie misschien een grote nul zetels behalen. Blijf maar luisteren en opdracht uitvoeren wat jullie baas Nederland aan jullie zegt om te doen.


  Maak melding

 16. O,GOD ,samen met ons wachten ook de 15 slachtoffers op gerechtigheid op deze dag.Laat gerechtigheid geschieden heden en pomp een heleboel wijsheid in de hersenen van de leden van het krijgsraad zodat zij niet zullen handelen uit partijbelang en favoritisme naar de verdachten toe.
  Laat gerechtigheid heden geschieden.


  Maak melding

 17. Alweer die lage dagoe´s van front , ze hebben gewoon geen leven .
  En dat soort noemt zich surinamer .
  Probeer je eigen problemen optelossen , hebben ze nog niet door dat su een onafhankelijke staat is en dan gaan ze hulp zoeken in het buiten land echt een front mentaliteit bille likkers vooral de nps rupsen die willen altijd ontpoppen buiten hun regio .
  maar ze zijn gewaarschuwd wanneer de aardappel gaat aanbakken zullen ze ook erbij horen , ik ben een surinamer en ik zal nooit mijn land afvallen zoals zei het doen , zonder resspekt voor suriname ze zullen branden in het helse vuur , gods molen maalt langzaam maar zeker .


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.