Tradities (Column)

21

Door Iwan Brave – Een waar Surinaams tafereel was het tweede kort geding in de slepende begrafeniskwestie van de al twee maanden geleden overleden Stanley Abini. Zijn christelijke weduwe en kinderen werden bijgestaan door een Hindoestaanse juriste. Zijn tweedelijnsfamilie, die zich op tradities beroept door een juriste met Chinese achternaam. En de rechter was ook een Hindoestaan. Mooie symbolische setting. Het is namelijk geen Saramaccaans maar een nationaal conflict: tradities versus veranderingen.

Advocaat Sieglien Sewdien zette de situatie nog eens haarfijn uiteen. Het is niet zo dat iemand zomaar een stukje grond heeft opengekapt en daar even begraven wil worden. Het betreft iemand die decennia geleden samen met zijn gezin hardhandig verbannen en verstoten werd uit Nieuw Aurora vanwege zijn vasthoudendheid aan het volle-evangelische geloof. Toenmalige kapitein van Gujaba vond dat Abini evenwel deel bleef uitmaken van de Awana-lo. Daarom mocht hij kiezen uit vier plaatsen: “Waar je zal wonen, doodgaan en worden begraven.” Abini koos voor Djomongo. En niet zomaar. Die plek was volgens de Saramaccaanse traditie al verworden tot ‘sunju libhá’ – ‘verdorven plaats’ of ‘vuilnisbelt’ – omdat daar al twee lichamen van drenkelingen waren begraven.

Al in 1983 toog een delegatie van de Volle Evangelie naar toenmalige granman Jozef Aboikoni omdat men een plek wilde om volgelingen te begraven. Aboikoni verwees hen door naar hoofdkapitein Oto van Nieuw Aurora. Die besloot toen over Djomongo: “Dat is de plaats waar de christenen begraven moeten worden.” Aldus ook destijds door de granman werd bekrachtigd. Op basis hiervan maakte Abini zijn keus. Na het openkappen doopte hij Djomongo om tot ‘Nazareth’. Hier is dan ook sprake van een interreligieus conflict. De christenen bestempelen traditionele dorpen eenvoudig weg als ‘heidense dorpen’. Maar ook de traditionelen zondigen zich aan religieuze arrogantie. Uiteindelijk hebben zij christenen een ‘vuilnisbelt’ aangewezen om hun doden te begraven. En daar hebben ze zich kennelijk lelijk op verkeken, want de volle-evangelisten, die zich hadden bevrijd van ‘bijgeloof’ en ‘afgoderij’, hadden daar geen moeite mee.

Abini was eigenlijk – gezien zijn verbanning en ontberingen – een christelijke pionier. Nu beroepen zijn tweedelijnsfamilie en anderen van de Awano-lo zich op tradities en eisen verregaande inspraak bij het bepalen van zijn begrafenisplek. “Wij van het binnenland hebben tradities die eeuwenoud zijn. Je wordt begraven op de plaats waar de familie van je moeder is begraven”, zegt huidig granman Belfon Aboikoni. Met alle respect, maar met zo een rigide opstelling zouden we met zijn allen nog in het stenen tijdperk leven. Dan zou Aboikoni ook niet communiceren met een mobieltje maar met een apintiedrum. En zou hij zich peddelend begeven over de rivier en niet met een 40-pk buitenboordmotor.

Tradities worden eng als ze fundamentalisme in de hand werken. Daarom is het verwerpelijk dat Aboikoni schermt met het mogelijk uitbreken van een ‘binnenlandse oorlog’. Hij zet daarmee trouwens zijn eigen mensen weg als barbaars. Verdragen bepalen dat overheden rekening moeten houden met leefgewoonten en tradities van in stamverband levende gemeenschappen. Maar men moet de boel niet omdraaien door tradities boven universele rechten te stellen. Zoals dat van godsdienstvrijheid. De zich aan tradities vastklampende binnenlandbewoners zullen moeten accepteren dat ook hun gemeenschappen veranderen, door eigen mensen van binnenuit.

Deze slepende begrafeniskwestie doet denken aan de eerste negen zwarte leerlingen van de Little Rock High School in het Amerikaanse Arkansas, na opheffing van de rassenscheiding op openbare scholen in 1957. President Eisenhower stuurde militairen om het negental in een tweede poging te loodsen langs een woedende racistische menigte. Zo ook werden weduwe Abini en (klein)kinderen vorige week dreigend de waterweg versperd naar Nazareth. Voor het uitoefenen van hun universele recht verdient de familie politiebegeleiding. Natuurlijk kan president Bouterse, uit vrees voor ernstige verstoring van de openbare orde, als noodverordening de begrafenis daar verbieden. Eisenhower koos als ‘sterke president’ niet voor de weg van de minste weerstand. Spannend conflict.

Iwan Brave (bericht aangepast na taalkundige en naamcorrectie door Pongosaqoui)

Bekijk ook:


21 REACTIES

 1. christenen van de volle evangelie gemeente hebben wel een begraafplaats in heb boven suriname gebied, nl in het dorp Futu nakaba. de kinderen en de vader Abini hebben verzuimt om hun zaken in orde te maken voordat de vader overleed. er is een begravenis wet en die geld voor geheel Suriname ook in het binnenland. voor het opzetten van een begraafplaats moet er toestemming gevraagd worden aan de Dc. deze gaat dan kijken als die aanvraag niet stuit op verzet, dan pas komen de verschillende lo’s en gramang bijkijken. de familie allen heeft de bevoegdheid niet om toestemming te geven voor de opzet van een begraafplaats in een kamp( want Djomongo is geen dorp). het is ook niet verplicht dat dhr Abini in nw aurora begraven moets worden. hij kon ook gewoon in de stad begraven worden. nu de vader overleden is willen de kinderen de schuld schuiven in de schoen de familie. dit is hun duur komen te staan omdat door hun leugens ze het nu hebben met de overige dorp bewoners,de christenen die de Ebg aanhangen, de lo, de bere en de gramang. als oprechte christen ga je niet liegen, ze zeiden eerder toestemming te hebben van de Dc en de gramang en ook dat nw aurora een heidense dorp is. ja dan zoek je zelf voor problemen. er is nu een vonnis uitgesproken die niet uitvoerbaar is. de rechter heeft toestemming gegeven dat de hr Abine begraven mag worden in Djomongo, maar er moet daar eerst een begraafplaats zijn of eentje aangewezen zijn. laten de kinderen de zaak nogmaals bestuderen en goed kijken wat ze gaan doen want het heeft geen zin dat je leeft in een omgeving waar de mensen en dorpen om je heen ruzie met je hebben. hou altijd je buren goed. want na dit alles gaat het leven door. ik ben zeker dat dhr Abinie dit gehaal en getrek niet gewild zou hebben en vooral niet de gevolgen daarvan voor zijn kinderen. laat dit een les zijn dat je altijd voorzorgmaatregelen moet treffen voor het te laat is en de schuld niet schuiven in andermans schoenen. laten de kinderen vanaf nu beginnen aan de aanvraag voor een begraafplaats in hun kamp via de wegen bij wet gestlelt en niet zomaar cowboy achtig handelen. ik zie het al, me familie heeft jaren geleeft op een perceel op tourtonne en mijn laaste wens is dat ik daar begraven wil worden. ik wil zien hoe dat hier in de stad gaat werken. laten we realistish blijven. ht leven gaat door.veel sterkte aan de famlie gewenst


  Maak melding

 2. Heer Brave,

  Even een paar correcties. Het is sunju libhá (vuilnisbelt) en de “gaanman is niet Albert. Albert is kapitein.
  Belfon Aboikoni doet onverstandige uitspraken zoals hij vaker onverstandige dingen heeft gedaan. Bijvoorbeeld een niet Saamakka buiten de traditie om tot kapitein benoemen. Het kon toen wel buiten de traditie.

  Wat betreft het zogenaamde conflict. Belfon A. wil gewoon zijn gezag laten gelden. Vermeld moet worden dat hij niet door alle lo’s als de gaanman wordt gezien en erkend. Hij mis de wijsheid van een bijvoorbeeld Gazon.

  Er komt geen binnenlandse oorlog simpel omdat de gaanman niet dat gezag heeft wat anderen denken. Bovendien voor een oorlog heb je de jongeren nodig en die hebben andere dingen aan hun hoofd zoals studeren en geld verdienen in de goudvelden.

  Ze kunnen wel voor onrust zorgen maar geen binnenlandse oorlog. Die tijd hebben wij gehad. Ik weet wel dat als de Saamakka’s iets beginnen ze daarmee tot het bittere einde doorgaan. Opgeven komt niet echt voor in hun woordenboek maar zo’n vaart zal het niet lopen.

  Albert moet trouwens beter weten voor iemand die in het westen heeft gewoond. Aan de andere kant moeten de Christenen met name van de volle Evangelie de mensen in hun waarde laten. Dus niet verbieden dat ze een wasi nemen en hun traditionele kledij afzweren.

  Het is trouwens niet de eerste keer dat er een conflict over Godsdienst is geweest. Het ontstaan van Ganzee heeft daarmee te maken. En dat is ook opgelost.


  Maak melding

 3. Als wij het over tactvol en middenweg hebben dan moeten wij helemaal niet zijn bij een figuur die altijd geweld heeft toegepast om zijn wil door te drukken.
  Zelf bij een conflict met indianen gaat hij dreigen en als het over inheemse grondrechten gaat loopt deze figuur boos weg dus bij hem moeten wij zeker niet zijn met zijn korte lontje.


  Maak melding

 4. Beste Iwan,
  Dus jij wilt dat de Surinaamse regering desnoods met geweld een oplossing zou moeten forceren. Dat lijkt me niet verstandig aangezien je Suriname niet met de VS kunt vergelijken. Problemen in Suriname kun je niet oplossen met cowboy-methoden. De president van Suriname is slim genoeg om dit tactisch op te lossen. Dat scheelt jou wel een hoop sensatie voor de volgende column.


  Maak melding

 5. Zeer moeilijke kwestie.Hoe lang moet die arme man nog in het mortuarium liggen.Heel erg voor de familie.
  Als mens zijnde ga je dit probleem even opzij schuiven en die meneer netjes begraven.Vijandig handelen heeft geen zin.Zelf voor de doden hebben deze mensen geen respect.Zijn jullie dan ECHTE GELOVIGEN? EBG of VOLLE EVANGELIE, het is dezelfde GOD die wij allen dienen.Ieder wel op zijn manier.Heb toch respect voor een ander zijn geloof.Sterkte hoor familie.

  Danitia


  Maak melding

 6. anna_z
  Jou reactie laat duidelijk zien hoe inconsequent jij ben.
  1)Nu vindt jij dat je Suriname niet met Amerika kan vergelijken terecht vindt ik, maar ik zou je willen verzoeken op jou vorige reactie te lezen waar jij suriname constant vergelijkt met nerderland.
  2)Vertel ons met elke methode DDB problemen heeft oplost??
  Met militaire geweld, wapens, intimidatie en onderdrukking.


  Maak melding

 7. @wikkiLeaks
  Voor SuriNeds als jij kan het soms helpen Calimerostan met Suriname te vergelijken. Heel veel SuriNeds doen dat constant dus waarom ik niet. Je woont daar en je hebt de Calimerostaanse denkwijze onder de knie. Kijk beste man, de meeste SuriNeds kunnen goed relativeren. Maar jij bekijkt de Surinaamse situatie met een Calimerostaanse bril. Dus het vergelijken van die twee is zo gek nog niet.

  Op punt twee kan ik geen antwoord geven omdat het analyseren van de vraag nogal problematisch is. Je schrijft namelijk:

  “2)Vertel ons met elke methode DDB problemen heeft oplost??”

  Ik heb mijn best gedaan maar ik snap niet zo goed wat je bedoelt.


  Maak melding

 8. Nou ik zal jou van repliek dienen en duidelijker zijn dan hoop ik dat jij het begrijpt en niet wederom de vergelijking maakt met wat er in andere landen gebeuren.
  1)Wat heeft DDB gedaan met de kritische pers in de jaren 80? antwoordt in brand geschoten met zwaar geschut, en journalisten vermoord.
  2)Wat heeft DDB gedaan toen bleek dat cyriel daal meer mensen op de been bracht? antwoordt van huis gehaald en standrechtelijk geexecuteerd met 14 andere vrijheidsstrijders.
  3)Wat heeft DDB gedaan met de Politie bureau in pramaribo ? antwoordt in brand geschoten met militaire patrouilleboot.
  Wat heeft Bouterse gedaan te redi doti ?
  Antwoordt tekeer gegaan bedreigingen geuit en de opname laten ophalen door zijn gewapende machten.
  Wat deed Bouterse tijdens de vergadering over inheemse kwestie? antwoord boos weglopen.anna_z noem jij deze Figuur Slim ??


  Maak melding

 9. @wikkiLeaks
  Gelukkig heb je je eigen vragen zelf beantwoord. Ik had heel veel moeite met de zin: “2)Vertel ons met elke methode DDB problemen heeft oplost??”. Ik deed zo mijn best om die zin te begrijpen. Ik vind jou echt heel slim.


  Maak melding

 10. anna_z
  Ik weet dat ik zin technisch geen schoonheidsprijs zal winnen, maar ik ben wel consequent en rechtdoorzee en dat kan ik niet van jou zeggen met jou geweldige goede Hollandse zinnen.


  Maak melding

 11. VENE:Bouta is DOM en onze Annabel uit Zottegem is slim want die waait met alle winden mee.Een praatjesmaakster en antidemocratische en dictatoriale despoot.
  Annabel is geen vlees geen vis ze is niet links en ze is niet rechts,deze gave ontwikkel je naarmate het Borderline syndroom progressief vordert, en mannipulatie en paranoia en verbaal geweld en zelfhaat zich afwisselen. enige redding zou dan nog de psychologenpolitie erop af sturen.


  Maak melding

 12. Uit de beschrijving van Zucht kan ik niet anders concluderen dat ze een Chollerina is en bij het Waaigat slaapt op de bank in de beschutting van een struik.

  Cobie.


  Maak melding

 13. Als ik kijk naar de pure feiten, objectief en de zaken goed analyseer kan ik tot geen andere conclusie komen dan dat het christendom in Suriname een instrument voor genocide is geweest en nog steeds is.

  Of het nu is dat een wit echtpaar naar de oorspronkelijke bewoners gaat en daar mag verkondigen dat hun tradities demonisch zijn en dat door die kerstening een hele cultuur, de tradities en langzamerhand ook het volk verdwijnt.

  of als je nu kijkt naar de situatie van de Afrikaanse Surinamer in het binnenland die min of meer dezelfde situatie meemaken.

  Kijk je naar de Afro Surinamers op de plantages en de stad, kun je niet anders dan constateren dat het christendom, de hele cultuur, het systeem in de gemeenschap, de fundering in de gemeenschap heeft vernietigd. het christendom is geen religie, geen godsdienst maar een uiting van de Europese cultuur en een machtig instrument gebleken in het onderdrukken van grote delen van deze wereld. Nog steeds.

  Witte mensen hebben het ook over de joods,christelijk cultuur. Het jammere daarvan is dat de joodse cultuur in Afrika is ontstaan, net zoals het christendom een slap aftreksel is van geloofssystemen uit datzelfde Afrika.

  Religie, of tenminste iets dat er op lijkt als instrument voor onderdrukking. De ondergang van Afrikanen op het continent en of in de diaspora zit hem in de godsdienst. Christendom en Islam.

  De situatie in het binnenland maakt dat allemaal weer pijnlijk duidelijk voor de objectieve waarnemer.
  De kerk en haar volgelingen houden de hele gemeenschap in gijzeling. maatschappelijke posities worden mede bepaald door religieuze voorkeuren.

  Het christendom heeft vaak het voortouw genomen in Suriname in het demoniseren van Afro Surinamers die zichzelf wilden zijn, hun taal, en cultuur en godsdienst wilden/willen belijden. het christendom en haar volgelingen hebben die mensen vaak maatschappelijk geïsoleerd.

  Een trieste zaak.

  Iwan als journalist zou je de effecten van die godsdienst op een objectieve manier moeten kunnen onderzoeken, helaas heeft het virus jou, in vooral je zwakke momenten ook geïnfecteerd.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.