Suriname streepje dichter bij investeringsgraad

16

PARAMARIBO, 30 jul – Suriname lijkt niet veraf meer van de internationale investeringsgraad. Het scheelt nog vier streepjes, volgens internationaal kredietwaarderingsbedrijf Fitch Ratings. Suriname staat nu op B Plus. Dat is een streepje voorbij de laatste waardering van B Stabiel. Fitch noemt de vooruitzichten bemoedigend.

“Een uitdijend exportpakket stelt de economie in staat ruimere en lang lopende ontvangsten te garanderen, wat de eigen voorraad buitenlandse valuta en de liquiditeitspositie ten goede komt”, zegt Fitch-analist Erich Arispe. Een zorgpunt is nog het hoge uitgavenniveau van de overheid. Hoge inflatie loert steeds om het hoekje. De nationale kredietpositie is verbeterd, evenals de betalingsbalans. Het afhandelen van de schuld bij de VS blijkt zwaar mee te wegen.

“De autoriteiten tonen zich bereid de uitstaande schuldachterstand bij de VS van twee en dertig miljoen dollar in te lopen”, meldt Fitch. Die bereidheid zou het nationale schuldimago behoorlijk goed doen. De schuld loopt al ruim twee decennia en drukt de kredietwaardering. Het kan dus nu gaan richting investeringsgraad. Die geeft beleggers aan dat (terug)betaling van hun investering en rente volledig en op tijd zal plaatsvinden.

16 REACTIES

 1. Op het eerste gezicht bemoedigend.
  Met name een uitdijend exportpakket is heel belangrijk. Hierdoor ben je minder afhankelijk van één
  product.
  Twee opmerkingen:
  1.De inkomsten moeten op de juiste wijze worden gebruikt. Ik denk aan gezondheidzorg en woningbouw.
  2.Fitch is een ratingbureau. Zij zijn vooral geïnteresseerd of een land zijn schulden aan het buitenland kan betalen. Wat er in het eigen land gebeurd is van ondergeschikt belang


  Maak melding

 2. Swiet sranang.

  Conclusie:
  Oost-West..thuis best.
  Ik roep alle Nederlandse Surinamers op om een bedrage te komen leveren aan de opbouw van Suriname.Laat je goed informeren,kom op een orientatie reis,doe diepgaand onderzoek welke branche voor jou iets is,schroom niet te lobbyen,investeer en wees thuis.
  Come home everybody,we need you.
  Ter overdenking:
  Suriname is sterk onderbevolkt,bezit enorm veel potentie,heeft een gebrek aan hoger en midden kader,staat te springen om diepte investeringen in de Economie en ontwikkeling,en mist de Brainpower om belangerijke investeringen in haar ontwikkeling te doen.Het ligt in de planning bij de nieuwe regering om een nieuw immigratie beleid te ontwikkelen gericht op een geplande groei van de bevolking binnen de komende 50 jaar,waarbij deze immigratie als katalysator van economische ontwikkeling wordt gezien. Suriname is in een transformatie proces gericht op een versnelde ontwikkeling van al haar hulpbronnen,incl. Human resources.
  Surinamers in Nederland mis de boot niet,sta niet aan de kantlijn kritiek te leveren.Het Nederland dat jullie zo dierbaar is,heeft ook duizende jaren geploeterd en pas de laatste 600-700 jaar vooruit gekomen. Ontwikkeling is een proces,het is de mensheid eigen ontvreden te zijn.We willen allemaal voorspoed binnen onze levensjaren mee maken,maar een ontwikkeld Suriname vergelijkbaar op Nederlands nivo zal misschien inderdaad nog 50 jaar duren.Maar we moeten ooit eens beginnen aan deze grote klus. Wij Surinamers (in Suriname en Nederland ) bereiken niets door met elkaar overhoop te liggen.


  Maak melding

 3. Swietie leuke posting:de grootste uitdaging voor Suri’s wereldwijd is een mindshift naar ‘geloof in eigen kunnen’ ipv aan de kantlijn blijven klagen en wachten tot Su in een paradijs is veranderd door lanti.

  We kunnen een voorbeeld nemen aan Jappaners en Singaporezen 😉


  Maak melding

 4. @3 een mooi betoog maar om jouw lang verhaal kort te maken, geef Surinaamse Nederlanders een dubbel paspooort, ben je verzekerd van een blijvende band, het verdubbeld je populatie met echte Surinamers en het vergemakkelijkt investeringsmogelijkheden voor deze groep, dit is een “win-win” situatie, snap nog steeds niet dat men dat nog niet doorheeft en blijft zweren bij een achterhaalde grondwet.


  Maak melding

 5. Bij het aantreden van Bouterse hadden wij met zijn allen gedacht dat de economie binnen afzienbare tijd ineen zou storten.
  Voor sommigen was het zelf een hoop dat de economie zou instorten om vervolgens het beleid van de huidige regering af te schieten.
  Als Fitch Rating een surinaamse instelling was zouden de ras pessimisten met z’n allen in koor roepen dat dit alleen maar propoganda is.
  Ten tijde van de regering Venetiaan was de credit rating B. De regering Venetiaan was daar enorm trots op en sprak vol lof over haar economische stabiliteit.
  De economische stabiliteit was het paradapaardje van de regering Venetiaan.
  Deze huidige regering heeft binnen een jaar credit rating B+ kunnen bewerkstelligen. De economische stabiliteit van de regering Venetiaan leunde zwaar op financiële ondersteuning vanuit Nederland.
  De huidige regering moet het nu zonder die financiële ondersteuning vanuit Nederland doen en dan toch die credit rating B+ kunnen bereiken. Zeker een compliment waar. Fitch geeft aan dat de huidige regering op de goede weg zit op het het gebied van macro-economisch beleid en Fitch is bovendien positief gestemd over toekomstige verbetering van de creditrating in Suriname.
  Voor mensen die niet echt begrijpen wat het belang van een goeie creditrating is , even een korte uitleg. Een rating Bureau in dit geval Fitch Rating meet de solvabiliteit van een land. Met solvabiliteit wordt aangegeven in hoeverre een land de financiële verplichtingen (betalingen) aan verschaffers van vreemd vermogen (leningen) kan nakomen met behulp van al haar activa (eigen vermogen).
  Anders gezegd: “solvabiliteit” is de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen op de balans. Hierbij is dan de vraag aan de orde of het land voldoende eigen vermogen heeft om alle verschaffers van vreemd vermogen hun leningen terug te betalen. Wordt het eigen vermogen te klein, of zelfs negatief omdat het land weinig of geen inkomsten heeft, dan zijn de vermogensverhoudingen verstoord. De solvabiliteit is dan onvoldoende om kredietverschaffers en leveranciers het nodige vertrouwen te geven. Dit betekent dat bij schuldeisers van dat land het signaal op rood gaat. De creditrating geeft een indicatie aan van de financiële toestand van een land. Zeg maar een soort rapportcijfer voor je financiële huishouding.
  Er wordt hierbij gelet op ondersteunende en risicofactoren met betrekking tot het politiek klimaat, de structuur van de economie, de macro-economische prestatie, de schuldenlast en nog meer.
  De hoogste rating is AAA en de laagste is D. Amerika en Nederland hebben rating AAA maar tal van andere Europese landen(vooral nu) zitten nog net boven Suriname. Gezien de kleine economie van Suriname kun je wel stellen dat het rapportcijfer van Suriname goed is.
  Op dit moment worstelen heel veel landen waaronder Amerika en tal van Europese landen
  met hun economie en het kost deze landen veel moeite hun huidige positieve rating te behouden. Het is daarom een compliment waard aan de huidige regering van Suriname om ondanks alle tegenwerkingen zich positief heeft weten te onderscheiden in deze economische moelijke tijden.
  Wat betekent deze positieve rating voor Suriname?
  Op de eerste plaats betekent het dat Suriname zich keurig weet te houden aan de internationale betalingsverplichtingen. Dat wil dus zeggen dat schulden keurig en tijdig worden afbetaald. Verder betekent deze rating dat investeren in Suriname veilig en verantwoord is. Suriname kan op de internationale kapitaalmarkt makkelijker en goedkoper leningen af sluiten om economische activiteiten te financieren
  Deze positieve geluiden hebben ook andere gerenomeerde instanties zoals IDB, IMF en Standard & Poors over Suriname af gegeven.
  Sommigen zulle deze positieve rating af doen als niet belangrijk maar mijn mening is dat dit een belangtijke mijlpaal is voor Suriname
  waar elke rechtgeaarde Surinamer best wel trots op mag zijn.
  Uiteraard wijst Fitch ook op de zwaktes van de huidige regering het zou niet van evenwichtigheid betuigen om daar geen aandacht aan te besteden.
  Bezorgdheid is er over de inflatie die beteugeld moet worden en de positie van de overheidsbegroting die een zorgpunt is.
  Bovendien zou de regering meer vertrouwen moeten hebben in haar eigen vermogen om zodoende duurzame groei te bevorderen.
  Wanneer de regering in staat zal zijn bovengenoemde pijnpunten te beteugelen dan zou dat ten goede komen aan de macro economische groei en de kredietwaardigheid nog positiever kunnen beïnvloeden.
  De volgende stap moet dus rating BB worden

  Dit zijn de ratingcijfers vanaf 1999 tot heden van Fitch;
  1999 B- negatief
  2000 B- stabiel
  2001 B- negatief
  2002 B- stabiel
  2003 B- stabiel
  2004 B- stabiel
  2005 B stabiel
  2006 B positief
  2007 B positief
  2008 B positief
  2009 B positief
  2010 B positief
  2011 B+ stabiel


  Maak melding

 6. mooi verhaal op nummer 6 hahahhaaa ai me gado.
  Vertel ook erbij hoe duurder het leven de afgelopen jaar in suriname is geworden. Gudo jij vergelijkt duidelijk appels met peren.


  Maak melding

 7. @Gudo Themen

  Lang verhaal. Je had ook gewon kunnen volstaan met de opmerking dat de cijfers die Finch bij de beoordeling gebruikt de cijfers feitelijk uit de periode Veni zijn (rekening houdend met het na ijl effect en tot sept 2010) en dus helemaal NIETS zeggen over het beleid van DDB.

  Sterker nog het rapport waarschuwd expliciet voor de inflatie wetende dat in de tijd na de evaluatie periode DDB de inflatie met meer dan 20% liet stijgen. Met een M- negatief in de volgende periode mogen we an ook heel blij zijn. Immers het zou betekenen dat het DDB niet gelukt is de zaak direct te verkloten.


  Maak melding

 8. op verzoek van wikileaks. Het leven in suriname is het afgelopen jaar duurder geworden. Wat de toegevoegde waarde daarvan is weet ik niet want in de wereld vind je geen een land waar het leven niet duurder is geworden. Het is dus een open deur intrappen.
  Maar goed, ik ben niet te beroerd om wikileaks tegemoet te komen.
  Het duurder worden van het leven in de wereld (en dus ook in suriname) heeft onlosmakkelijk te maken met de wereldwijde
  economische neergang. Wie dat niet inziet
  is een leek op het gebied van economie.

  Ik geef louter de bevindingen van gerenommeerde instantie zoals Standard & poors, Moody’s, IMF, IDB, Fitch weer.
  En het lijkt mij niet dat deze instanties appels met peren vergelijken.

  Neus, bedankt voor jouw aanvulling.
  Fitch heeft inderdaad gekeken naar de schuldenpositie vanaf oktober 2009, toen de creditrating nog B positief was en hoe die status van die schuldenlast tot heden is.

  Fitch heeft in haar rapport expliciet over de huidige autoriteiten (cq regeering Bouterse/Amereeli) en niet over de regering venetiaan.
  Fitch geeft aan dat het de huidige regering is gelukt om de schuldenpositie positief te beïnvloeden. Nergens in het rapport wordt een woord gerept over de regering Venetiaan.
  Maar als dat jouw zienswijze is dan zal het wel zo zijn.
  Maar volgens het rapport gaat het om de beoordeling van de huidige regering. En daar hou ik mij aan.

  De eenduidigheid in de bevindingen van diverse internationale organisaties, die de ontwikkelingen in ons land onafhankelijk van elkaar onder een vergrootglas hebben geplaatst, zegt voldoende. Ook het Internationale Monetaire Fonds (IMF) het ratingsbureau Moodys, IDB, Standard & Poors en nu dus ook Fitch, hebben in hun jongste beschouwingen goede perspectieven over de groei van de economie van Suriname tot uitdrukking gebracht en hebben met instemming op de beleidsvoornemens op fiscaal en monetair gebied gereageerd.

  Neus, ik ga er van uit dat jij een intelligent persoon bent en bepaalde dingen goed kan bevatten. De bevindingen van bovenstaande instanties zijn duidelijk genoeg wat betreft de toekomstverwachtingen van Suriname. Het is heel erg knap om die bevindingen anders te kunnen interpreteren.
  Neus, waarschijnlijk ben jij net als ik ook iemand die verwacht had dat de economie van Suriname gigantisch zou instorten.
  Ik kan leven met het feit dat ik mij tot nu daarin vergist heb. Het gaat mij om de toekomst van Suriname!
  Je hoeft niet koste wat het kost je gelijk willen halen terwijl de feiten wat anders uitwijzen. Natuurlijk is de economische toestand nog niet wat het wezen moet maar laten we afwachten wat de toekomst ons brengt. Internationale instanties zijn daar in elk eenduidig over.

  Neus, hoezeer ik jouw mening ook respecteer maar sorry, vind je het niet erg als ik
  de bevindingen van internationale gerespecteerde instanties zwaarder laat wegen dan jouw zienswijze?


  Maak melding

 9. no 9.
  Toch lijkt het nogsteeds op de tabellen van de slissende rasta.Terwijl het roven en moorden doorgaat,komt hij met cijfers die anders moesten bewijzen.Zo ook wordt alles duurder voor het volk en aan mooie woorden hebben ze dan niet veel.De SRD 50 biedt geen soelaas.De regering moet met iets beters komen om de koopkracht van het volk te verhogen.Anders is het deel dat nog kan kopen ook weggevaagd.Dat overal een neerwaartse trend is in de economie,kan waar zijn maar dan moet de regering er voor zorgen dat het volk niet veel van voelt.Feit blijft dat El Vene de take op benzine nooit verhoogd had ook al was de prijs us 150 per barrel.

  Cobie.


  Maak melding

 10. @ Gudo
  Ik heb een tuin, maar helaas echt geen verstand van planten. Ik lees hier en daar wat koop af en toe een plant en dan genieten als ze in bloei staan. Zo gaat het ook met mijn druivenplant.
  Leuke druiven en in oktober oogsten. Ik doe er helemaal niets aan. Regen , zon en geduld is alles.
  Je zult nu wel door hebben wat ik je probeer duidelijk te maken.
  Regen.
  De goedkope US dollar en daarmee een goedkope SRD heeft gezorgd voor meer opbrengsten uit de export
  De zon.
  De wereldmarktprijzen van grondstoffen zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Suriname heeft hiervan gelukkig volop kunnen profiteren. Volgens cijfers gepubliceerd hier op waterkant heeft Suriname zijn marktaandeel niet vergroot. Het overschot op de betalingsbalans was alleen te danken aan stijging van wereldmarktprijzen.
  Geduld.
  De vruchten ,een plusje erbij, is het werk dat in het verleden heeft plaats gevonden. Dit gaat echt niet in een dag.
  Je staatje bevestigt mijn verhaal. Kijk naar de ontwikkeling vanaf 2006
  Hier is waar de ratingsbureaus naar kijken. Ben je in staat om je schulden af te betalen.
  Er wordt puur gekeken naar de solvabiliteit.
  Waar niet naar gekeken wordt is de inkomensverdeling, de armoede, de gezondheidszorg, de criminaliteit, de inflatie, enz.
  Ik wil hiermee niet zeggen dat deze regering er helemaal niets van bakt, maar het kan veel en veel beter. Er worden huizen gebouwd , dat is alvast iets, maar veel en veel te weinig. Als deze regering echt iets wil doen, dan.. . En hier stop ik. Ik heb de afgelopen maanden menig gratis advies gegeven.
  Wikileaks stelt zaken aan de orde die echt niet kunnen. Neus en ik geven advies.
  Hoewel ik mezelf misschien te hoog plaats als ik mijzelf in een zin met Neus plaats.


  Maak melding

 11. @Gudo Themen

  Lekker aan het demagogen.
  Het leven wordt in alle landen duurder dat noemen we inflatie, maar iedereen is het er over eens dan een gezonde inflatie tussen de 0 – 4% ligt. En meer nog dat boven de 20% funest is voor de economie en werkgelegenheid.
  En het duurder worden in andere landen hangt samen met de gestegen prijzen van grondstoffen tgv mn de economiese groei in China. Bij een financiele crises verwacht je juist stagflatie ipv inflatie.

  Nee IMF etc vergelijken geen appel met peren maar dat doe jij. De rating die ze geven zijn op basis van beschikbare (overheids e.a.) gegevens. Dat soort info loopt altijd maanden achter en vervolgens duurt het maanden vooor het in een rapport verwerkt is. Dus de rating is beslist niet over de periode van het afgelopen jaar. Overigensmelden jullie zelf niet dat we het beleid nog niet mogen beoordelen??

  Finch heeft de cijfers slechts tot okt 2010 bekeken en toen maakte mega nog gebruik van alles (begroting, etc) wat Veni had nagelaten. Niet voor niets dat Finch waarschuwd voor de hoge inflatie ( die naar ze al wisten meer dan 20% was maar pas na de beoordelingsperiode op trad. Overigens is het heel ongebruikelijk dat Finch naar feiten van na de verslag periode verwijst. Dit geeft aan hoe zorgwekkend zij die inflatie vinden)

  En ja ik ben intelligent, maar vooral eerlijk en realisties genoeg om te onderkennen dat er na okt 2010 een duidelijke trendbreuk optrad in SME. Dat de opgaande lijn waaraan we de stijgende ratings dankten een scherpe neerwaartse knik vertoonden.

  Mijn zienswijze is dan ook niet in tegenspraak met Finch, etc. (instituten die dooor de NDP altijd voor van alles uitgemaaakt werden), Mijn analyse bestrijkt echter de periode na okt 2010 waarin sprake is van een drastiese trendbreuk. Het is dat ze het te druk hebben met de USA en de Zuidelijke EU landen, anders hadden we al lang een persbericht meteen neerwaartse krediet bijstelling voor SME gelezen.


  Maak melding

 12. gudo themen,

  bedankt voor de toelichting op de credit rating van suriname. ik weet zeker dat velen niet weten wat het belang is van een goede
  credit rating. voor mij is dat belang nu wel helder.
  uit de cijfers uit het verleden blijkt dat de regering wijdenbosch een potje van had gemaakt. het is de regering venetiaan gelukt om de credit rating binnen vijf jaar om te buigen naar b positief en het daarna stabiel te houden.dat is uiteraard een compliment waard.
  nu begrijp ik waarom venetiaan altijd zo trots was op zijn economische stabiliteit. het is wel ontzettend jammer dat
  venetiaan die economische stabiliteit in die jaren daarna niet kon uitbouwen naar economische vooruitgang.
  venetiaan miste eigenlijk de daadkracht om daad werkelijk economische vooruitgang na te streven.
  waarom hij niet het allerhoogste nastreefde kan alleen venetiaan beantwoorden.
  het is daarom prijzenswaardig dat het de huidige regering binnen een jaar gelukt is om
  de credit rating positief te beïnvloeden.
  ik heb inmiddels uit de kranten vernomen dat de regering daar niet tevreden mee is en dat ze zal blijven streven naar economische vooruitgang
  deze regering heeft het door dat stilstaan eigenlijk achteruitgang betekent.
  deze gedachtengang geeft de burger moed.
  overigens kan ik mij best voorstellen dat er mensen zijn die vinden dat het niet snel genoeg gaat. door allerlei omstandigheden is het leven duurder geworden en mensen hebben niet het geduld langer te wachten.
  maar er is en gezegde ; ‘ geduld is een schone zaak ‘. ik ben er van overtuigd dat uiteindelijk een ieder de vruchten zal plukken . nee, ik ben niet naïef, maar van nature ben ik optimistisch ingesteld.


  Maak melding

 13. Blijf maar jou appels met peren vergelijken Gudo ik heb daar geen zin in ok.
  Ik laat mij niet in de maling nemen door die criminele recidivisten die nu aan de macht zijn in suriname .


  Maak melding

 14. Ik woon inmiddels 6 jaar weer in Suriname.

  Ik heb bepaalde ontwikkelingen meegemaakt in Suriname. De gemiddelde Surinamers klaagt niet, ze hebben inmiddels begrepen dat de huidige regering zaken oppakt en hebben geduld.

  De wasstraatjes zijn zoals altijd gewoon weer vol, de barbeque tentjes zijn tot de ochtenduren druk met Surinamers die eten kopen, de gemiddelde Surinamer eet gewoon nogsteeds buitenhuis of naar vertier.

  MAW In Suriname gaat het hardstikke goed, wie aanpakt heeft het goed, alleen luie mensen zullen klagen.

  Sranang e draai, sranang o draai en het gaat alleen maar beter.


  Maak melding

 15. Ja hoor klopt sranang draai ondersteboven.
  het leven in Suriname is duurder geworden bus tarief,taxi, levensmiddelen alles is duurder geworden, dus lieg niet.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.