Rechten Marrons moeten in wetgeving Suriname

48

PARAMARIBO, 9 okt – De traditionele rechten van Marrons moeten vastgelegd worden in nationale wetgeving. Dit zegt Marronspecialist Stanley Betterson. Doordat deze rechten maar niet erkend worden, blijft de groep achter. Dat is niet goed voor hen zelf, maar ook niet voor Suriname.

Chaotische ontwikkelingen in de leefgebieden van de Marrons zijn getuige genoeg. “Bij het uitgeven van concessies wordt geen rekening gehouden met het leefgebied”, zegt Betterson. De plaatselijke gemeenschappen moeten met lede ogen toezien hoe anderen zich verrijken. Dit gaat vaak ten koste van hun natuurlijk milieu. Dat wordt verwoest achtergelaten en de mensen blijven even platzak.

Toch was het ooit de bedoeling de Marrons een beter leven te garanderen. De vredesverdragen tussen de koloniale overheid en de weggelopen slaven omvatten dit streven. Zowel de regeerders nu als de Marrons zelf moeten maar terugkoppelen. “Kennis van onze geschiedenis zal versterkend werken naar de doelgroep”, aldus Betterson. De verdragen moeten flink doorgespit worden. Hoe eerder, hoe beter.


48 REACTIES

 1. het wordt tijd dat de Marrons hun Rechten krijgen.kijk eens hoe Granman Levie en Pa Bodoo met de Marrons gestreden hebben voor Vrijheid en Bemocratie in Suriname!!Net als in de tijd van de Kolonialen.Pa Bodoo gaf hier voor zijn Leven!!En ook wij Nederlanders houden van de Marrons ,hoe de gidsen en bootsmannnen en de kokkins ons Suriname laten zien is niet te evenaren.Ja Bouterse en Niemand kan de Banden door Snijden !!Wij komen terug voor een nieuw bezoek aan Gedenk Monument Mooi Wana,dan over de Marowijne, Langetabbetje, Wada Wada, Stoeli, en Drie Tabiki.Vrijheid en Recht is het Hoogste Ideaal, dat hebben de Marons ea in de Binnenlandse Oorlog Bevochten, net als eerder Boni etc


  Maak melding

 2. Bullshit,

  Marrons eisen de laatste tijden veel van het land. Laat ze eerst het land meehelpen bouwen dan alleen profiteren en mensen overvallen. Als er een nieuwe wetgeving moet komen dan verdienen de inheemsen het eerder.


  Maak melding

 3. Zijn de rechten van de overige bevolkingsgroepen ook vastgelegd in de wetgeving?Vooral van de Indianen die in principe de meeste rechten hebben?

  Wat voor flauwekul is dit nou weer.
  Een heel slechte voorstel.


  Maak melding

 4. Daarom heb ik al vanaf het begin gepleit om duurzame, groene, economische projecten op te starten in het binnenland voor de kwetsbaarste groep in het samenleving. Als het goud op is en het land vergiftigd heeft niemand gewonnen, maar uiteindelijk hebben we dan allemaal verloren.

  Hoe prachtig zou het zijn als er gunstige voorzieningen zouden getroffen worden voor landbouw en ecotoerisme. Vooral deze twee wordt naar mijn mening veels te weinig aan gedaan. Sommige landen die tien x meer bevolking hebben draaien alleen maar op toerisme.


  Maak melding

 5. De vredestraktaten mogen niet het praatstuk zijn, die zijn van de 18e en 19e eeuw en bevatten elementen die vandaag de dag niet van toepassing zijn, vandaar dat zij van tafel zijn geschoven door het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens. De Grondwet en relevante organieke wetten (b.v. mijnbouwwet, milieuwet)moeten worden gewijzigd of geconcipieerd ter erkenning van rechten van inheemsen en marrons.


  Maak melding

 6. De Surinaamse staat moet jaarlijks 25% van het BNP aan de Marrons geven ander komen we in opstand. Wij wonen niet meer in het bos zoals daar in Par’bo denken, maar in de steden Paramaribo, Albina en Moengo, dus kunnen ze daar problemen verwachten.


  Maak melding

 7. De rechten van iedere surinamer moet in de wetgeving klaar uit, niemand heeft daarbij een uitzonderlijke positie de bodemschatten van suriname zijn voor land en volk.


  Maak melding

 8. Baas heeft voor de verkieizng duidelijk beloofd de rechten te activeren garanderen optimaliceren bij wet vast te leggen..

  de,, noem het maar marrons,, hebben zelf 7 ministeries in sme van totaal 17 dat is 7/17 deel is gelijk aan 41.2 % van het hele land .

  met nog eens 7 parlementiërs van de 51 is 7/51 deel is 13.7 % van de totale parlement..

  Wat wil je nog meer en je zit in de coaltie,man man wat zeur je dan..

  Kom toch op voor je achter baan je rechten je plichten.. en lul niet in de ruimte..

  En als je het nog niet weet, donder dan op.. geef de fakkel over aan anderen..
  toch schandalig..


  Maak melding

 9. Als je rechten eist, heb je ook PLICHTEN. Maar dat woord komt in de vocabulaire van de marrons niet voor. Worden de rechten van andere Surinamers ook in een wet vervat? Er zijn genoeg rechten voor de marrons, alleen kunnen ze er niet mee omgaan, that’s the point. Waar ik voor minimaal 1000 SRD een ziektekostenverzekering moet afsluiten, krijgen zij medische hulp voor NIETS! En zo zijn er nog wel een paar punten.


  Maak melding

 10. Sedert 251175 gelden alle regels ontleend aan het Surinaams burgerwetboek voor alle Surinamers.

  Wanneer ik verkies om in de jungle te gaan wonen moeten die regels ook onverkort op mij van toepassing zijn.


  Maak melding

 11. Soms snappen bepaalde mensen de wereld niet….dat ding is door de(meester)achtergelaten…wij moeten met z’n allen iedere vierkante meter van Su.inzetten om tot ontwikkeling te komen.
  Maar wet op wet, recht op recht kunnen wij niet vreten als het geen toekomst biedt.


  Maak melding

 12. @ Misterjan
  This is the biggest bullshit I have ever heard. You must be on something strong.
  25%? Mijn achterwerk.
  Begin ons te betalen voor alle vrije geneeskundige behandelingen,licht en water die jullie van de staat krijgen.
  voor al het goud die jullie naar cayenne smokkelen en voor alle verniellingen die jullie aanrichten daar in het oosten waarvoor de staat moet opdraaien. en bij the way leer ook belasting te betalen zoals de rest van het land dan zal je zien dat jullie ook meer krijgen.En ook noch ik ben niet bang voor jouw bedreigingen ik heb een kogel met jouw naam erop.

  @#11 Bakapasie Boi Volkomen met u eens.

  @#12 Volkomen met u eens


  Maak melding

 13. De Marrons hebben Bouterse daar neergezet als president. Voor wat hoort wat!!! Driekwart van Surinaams oppervlak voor de Marrons. Alle hout en goud opbrengsten voor de Marrons. De VP voor de Marrons. En als sluitstuk “een Marron als VP en later Pres”.
  Jullie Bouterse als President, de Marrons eisen nu hun aandeel.


  Maak melding

 14. Waarom hebben de achter gestelde burgers v Suriname niet allang betere voorzieningen,n mensen niet klagen over dat ze roven.. Zou k ook doen als k geen andere manier had om mijn familie tevoeden!marrons hebben net zoveel of. Wel langer dan de stand burgers geleden!


  Maak melding

 15. Wat jammer dat het mooie Suriname zo verdeeld is, door nog steeds alle etnische groepen apart te noemen. In Amerika, Nederland, Duitsland, enz. heten alle bevolkingsgroepen of Amerikanen of Nederlanders of Duitser enz.
  Het brengt alleen maar verdeeldheid, terwijl elke persoon waardevol is, de een niet minder dan de ander.
  God kijkt ook niet naar de buitenkant of huidskleur, we zijn bij Hem allemaal gelijk!


  Maak melding

 16. Misterjan waarom zo dreigen?

  Alle bevolkings groepen hebben dezelfde rechten. Suriname is niet van de Marrons,hun voorouders vluchtten toen naar het binnenland,de stads negers zoals de marrons worden genoemd, die toen dus niet naar de binnenlanden vluchtten. Zij hebben vol gehouden,veel van de witmangs geleerd,en dat overgebracht naar andere ook niet marrons,maar b.v. de javaan,hindoestaan e.a.
  De eerste onderwijzers,artsen,parlementsleden waren foto ningres. Hebben zij dan geen rechten om alles gratis verstrekt te krijgen van de overheid? Laten wij surinamers een voorbeeld nemen van surinamers,die geen handje ophouden voor welke steun dan ook,maar hard werken,om in eigen behoeften te kunnen voorzien.
  Geweld,roof,angst zaaien en crimineel gedrag brengt het volk niet vooruit,waardoor de algehele welzijn van land en volk verpouperd.
  Werk liever mee,om het land leefbaar te maken voor alle bevolkings groepen (de Surinamers dus)tot bevordering van het tourisme,waardoor de economie v.h.land gezond wordt.

  Thelma.


  Maak melding

 17. Misterjan waarom zo dreigen?

  Alle bevolkings groepen hebben dezelfde rechten. Suriname is niet van de Marrons,hun voorouders vluchtten toen naar het binnenland!
  De stads negers dus ook marrons vluchtten toen niet de bossen /de binnenlanden in.
  Zij hebben vol gehouden, en hebben daardoor veel van de witmangs geleerd,en dat zelf liefdevol overgebracht naar anderen ook niet marrons toe, naar b.v. de javaan,hindoestaan e.a.
  De eerste niet witte onderwijzers,artsen,
  parlementsleden waren foto ningres. Hebben zij dan geen rechten om alles gratis verstrekt te krijgen van de overheid?
  Laten wij surinamers een voorbeeld nemen van de Surinamers,die geen handje ophouden voor welke steun dan ook,maar hard werken,om in eigen behoeften te kunnen voorzien.

  Geweld,roof,angst zaaien en crimineel gedrag brengt het volk niet vooruit,waardoor de/het algehele welzijn van land en volk verpouperd.

  Werk dan liever mee,om het land leefbaar te maken voor alle bevolkings groepen (voor alle Surinamers dus)en tot bevordering van het tourisme,waardoor de economie v.h.land gezond wordt.
  Help mee, om Suriname aantrekkelijk te maken voor investeerders,waardoor er werkgelegenheid ontstaat voor werk zoekenden.

  Het zal tot heil dienen voor ons prachtig multicultureel volk,en respecteer de Indiaan,die zeer bescheiden alles zonder geweld gade slaan.

  Thelma.


  Maak melding

 18. De inheemse broeders waren het eerst in sur en je hoort ze niet zo hard gillen.De rest is na hun gekomen en tochzijn zij zo actergesteld.
  v.b. AZV voor iedereen maar helpen die marrons aan de economie van het land.Waar betalen zij belasting.
  Diesel voor generatoren voor energie gratis terwijl we ebs netjes moeten betalen. en ga zo door.


  Maak melding

 19. de reacties spelen boekdelen.

  laat iemand voor mij rekenen welke bijdrage in finaciele zin er gekomen is in de staatkas via belasting.
  laat iemand mij zien hoeveel belasting Brunwijk op dit moment betaalt aan de overheid met zijn bedrijven.

  niks, nul, nul.

  het is triest dat we op deze toer nu verder gaan.

  artikel 2 van de grondwet moet zeker zo luiden.

  “een ieder in suriname heeft de zelfde rechten en plichten, ondanks hun afkomst, of geloofsovertuiging behalve de boslandcreolen. die hebben meer rechten dan de anderen bevolkingsgroepen. zij hebben alleen rechten om van de overheid te ontvangen, maar geen plichten om bij te dragen aan de staatskas. ook hebben zij het recht om hun hele leven lang gratis energie te ontvangen van de overheid”


  Maak melding

 20. Misschien is iedereen gebaat bij Opdeling van Suriname:west Suriname voor Hindoestane plus ..midden voor Javanen plus…Oost voor Creolen en ten zuiden Inheemsen en Brusmisie.. en onstaat federatie.Ieder district in verantwoordelijk voor het gebied etc. en zijn we van dat gekrakeel af en het goe voor de economie


  Maak melding

 21. Nogmaals, wanneer wordt er wettelijk vastgesteld dat de morrons ook moeten WERKEN om zich zelf te verrijken.
  Uiteindelijk zijn de morrons weggelopen naar de bossen om maar niet te werken.

  De morrons willen wel mee profiteren wat andere bevolkingsgroepen van Suriname heeft opgebouwd.

  Trouwens waarom hebben ze tot nu toe niks gedaan, dan alleen maar met lede ogen toe zien hoe anderen door hardwerken zich verrijken?
  Niemand gaat hun beletten om te werken hoor!!
  Iedereen heeft RESPECT voor mensen die WEREKEN.
  Zijn ze ALLERGISCH tegen WERKEN???

  In het VERLEDEN hebben ze niks betekend voor de opbouw van Suriname NU niet en ik vrees dat er in de TOEKOMST ook niet zal gebeuren als het zo door gaat.

  De morrons willen wel nemen, maar geven? ho,ho,
  Hebben ze ooit BELASTING betaald? nee NOOIT!!
  hoe komt dat? omdat wettelijk wordt er geen EISEN aan de Morrons opgelegd en wordt ook niet gesproken over hun eigen VERANTWOORDELIJKHEID in het belang van alle bevolkingsgroepen in Suriname.

  De LUIHEID van de MORRONS wettelijk vaststellen is de domste en ook DEMOTIVEREND voor Suriname en de Morrons.

  En het mag niet zo zijn dat LUIHEID WORDT BELOOND en hardwerkenden worden BEROOFD DOOR LUILAKKEN.


  Maak melding

 22. Regels en wetten zijn van toepassing voor iedereen die in suriname woond ook voor de beleids bepalers pinto.
  Vreemd dat lieden die hier elke dag een massamoordenaar verdedigen mee praten over rechten wetten en regels, ik vindt dat dit soort figuren moeten zwijgen waneer er over democratie wetten en regels wordt gesproken.


  Maak melding

 23. Behalve mezelf, pleit niemand hier voor economische projecten, die werkgelegenheid kunnen scheppen voor de marrons. Zodat ze dus ook deel kunnen nemen aan het maatschappelijk ontwikkelings proces.

  Of is niemand het hier mee eens, een welvarend marron zou ook minder buitensporig gedrag vertonen en irritatie bij overige groepen.


  Maak melding

 24. @24 Shayrie: werken is voor ezels en Hindustanen. De Marrons hebben 11176 (5,07%) stemmen gekregen en daardoor veel ministeries. Kijk als je de komma 1 plaats naar rechts verplaatst dan hebben de Marrons 50,7% van de stemmen. Nu willen de marrons ook aan hun toekomende VP plaats met de bijbehorende financiële voordelen.

  Kijk wij hebben nu gratis geneeskundige behandeling, gas, licht en water. Wij kunnen geen belasting betalen over gratis diensten (sommige forumleden vragen hierom).

  Als jullie Bouterse willen dan moeten jullie daarvoor ook een prijs betalen. Districten Marrowijne en Sipaliwini voor de Marrons. Als de andere etnische groepen ook een deel van Suriname willen hebben dan gaan de Marrons dat ondersteunen. Nickerie, Saramacca en Wanica voor de Hindustanen, Commewijne voor de Javanen, Coronie en Para voor de Creolen enz.

  De Marrons willen een Visum voor de bezoekers voor de Binnenlanden, Ecotax van de toeristen, verblijfsvergunning voor langere periode in de binnenlanden, landingsrechten voor de airstrips, roadsblocks/waterblocks gecontroleerd door de Jungle Commando. Natuurlijk alle hout en goud inkomsten.

  Illegale Chinezen met hun winkel weg uit het binnenland en meerdere door de staat betaalde levensmiddelen winkels in het binnenland gerund door Marrons.
  Geen spleetogen kinderen verwekt door de Chinezen bij de Marron vrouw. De blanken hebben dit niet kunnen doen dus de Chinezen ook niet.

  Als Lonny nu geen President van Suriname dan Lonny president van onafhankelijk Commewijne en Sipaliwini.


  Maak melding

 25. n0 17 Morgenstond goed in mond…niemand is als rover geboren..dus roven en moorden is aangeleerd net als bij de dieren.
  Bakapasi boys:plichten? kinderen verwekken bij verschillende moyés.


  Maak melding

 26. 29. GRANMAN
  Werken is geen SCHANDE, maar BEROVEN IS SCHANDE !!!!!!!
  Dus je geeft toe dat de hindustanen en de ezels werken.

  Daarom verdiend zelfs een EZEL MEER RESPECT dan de MENSEN DIE NIET WILLEN WERKEN.

  Door heel hard te werken hebben de Hindustanen en Javanen hun woongebieden opgebouwd en welvaart gemaakt en een ieder is welkom zonder VISUM en de Chinezen werken ook heel hard daarom verdienen ze veel RESPECT.

  Stel je eens voor hoe de situatie in Suriname zou zijn zonder Hindustanen, Javanen en Chinzen?
  Wie zou de BELASTING BETALEN?
  De Marrons?


  Maak melding

 27. Nr. 6 Nena heeft het aan het rechte eind.
  In veel landen in Zd Amerika zijn bepaalde rechten van tribale gemeenschappen (in Suriname zijn dat marrons en inheemsen) grondwettelijk beschermd. Dit omdat gebleken is dat de zogenaamde stads en kustbewoners, maar al te graag over deze mensen hun dorpen bulldozeren in de naam van ontwikkeling en vooruitgang. Deze tribale gemeenschappen(meestal toch al economisch en sociaal gemarginaliseerd) zien vaak weinig tot niets van die ontwikkeling terug. Dan krijg je dat soort vage toestanden als in de Nigeriaanse Niger delta.

  Alhoewel de marrons graag verwijzen naar de traktaten uit de koloniale tijd zijn die in deze historisch, maar niet juridisch relevant.

  Het Inter-Amerikaans Hof heeft Suriname, beleefd doch dringend verzocht toe te treden tot de 21e eeuw en ook bij wet de rechten van binnenland bewoners vast te leggen.

  Surinamers lijden graag aan selectief geheugenverlies, een beperkt wereldbeeld en een ongezonde vorm van racisme en etnische verdeling.
  Niemand zal ontkennen dat er enorme sociale problemen binnen de marrongemeenschappen zijn…echter er zijn direct aanwijsbare factoren zoals de ontwrichting door de binnenlandse oorlog en generaties lang aan sociale, politieke en economische marginalisatie.

  Keer op keer hebben kustbewoners de kans op marron integratie minachtend verkwanseld. Nu de marrons economisch en politiek in opkomst zijn vind ik het niet gek dat ze alles zullen aanwenden, ook internationale verdragen, om hun positie te versterken.

  Het is ze gegund…of het heel Suriname ten goede komt is maar de vraag.
  In plaats van dit moment aan te grijpen om een volwassen discussie te voeren over gelijkwaardige verdeling van natuurlijke hulpbronnen vervalt heel Suriname weer in gescheld op die Dyuka’s….

  Sari tori


  Maak melding

 28. Het land delen onder de verschillende bevolkings groepen?
  Neen dat lijkt mij geen wijze oplossing.
  Men moet het land goed besturen,en geen enkele bevolkings groep bevoordelen of benadelen….anders roept men een vloek over
  dit mooie land met z’n wuifende palmen en mangrove bossen aan de kust.
  Vroeger zongen wij op school een lied over Suriname, een van de versen was:

  ‘Joe sabi fa Sranang bin kong?
  Na broedoe foe wi afo bin long,
  Na broedoe de na hoekoe stong
  Na tapoe pe Sranang didong,
  Sranang (5x) wie no kang loesoe joe’!

  Niet alleen broedoe foe Marron afo’s bin long,maar foe alla ding tra afo’s toe!
  EERLIJKHEID en RECHTVAARDIGHEID zijn 2 onafscheidelijke begrippen, die uit een goed hart komen !!!

  Ruben.


  Maak melding

 29. rechten en gronden toekennen aan de tribale volken zijn goede dingen.Maar dan dienen die volkeren zich ook op te houden in de gebieden die hun toegewezen zijn.En zich niet gedragen alsof ze in 16 zoveel leven.Want als je je tegewezen gebied verlaat, verlies je ook de rechten die daaruit voortvloeien.Het zijn dan hun woon eilanden en dat moeten ze zelf ontwikkelen.Zij kunnen dat best doordat ze ook hun traditie’s in verwerken.En niet in de stad komen zeuren en stelen als ze niet kunnen.Want te lui geweest om wat te leren


  Maak melding

 30. Bedankt Olrac(#30)want gelet op de vele reacties heeft niemand zich goed verdiept in de materie.

  Vele weten ook niet dat de staat Suriname over deze kwestie zowel van de marrons en – ja Chan (#21)- ook van de inheemsen rechtzaken hebben verloren/lopen bij het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens. Velen begrijpen ook niet dat het niet gaat om voortrekkerij of het creeren van een staat binnen een staat.

  Dus ipv te schelden op marrons, ga u aub verdiepen in de materie:

  Het gaat om binnenlandbewoners (inheemsen en marrons) die worden bedreigd in hun traditionele tribale(dus geen westerse) leefgewoonten, door m.n.de nadelige gevolgen van economische activiteiten in hun woongebied en hieromtrent geen gehoor (lees: rechtsbescherming)van de staat krijgen.

  Jij wilt als stadsbewoner toch ook niet dat OW zonder overleg je erf en gedeelte van je huis omver buldozert of zwaar gif dumpt naast je moestuin?


  Maak melding

 31. Antwoord aan nr 39.

  Op de Themenschool,aan de malubatrumstraat Paramaribo….maar dat was eeuwen geleden hahaha, want die school bestaat niet meer. Het gebouw staat er nog wel.

  De eerste vers van dit lied is:
  Wang kondre de no fara we.
  Na zuid amerika a de,
  zee liba lontoe hem drie (3) see,
  na die foe fo (4) ding bergi hee.
  Joe sabi ing? (2x)
  Na Sranang kondre na ing ning.

  vers 2:
  ‘Joe sabi fa Sranang bin kong?
  Na broedoe foe wi afo bin long,
  Na broedoe de na hoekoe stong
  Na tapoe pe Sranang didong,
  Sranang (5x) wie no kang loesoe joe’!

  Het had nog een derde vers,maar die weet ik niet meer…iets over..na pisi doti pe wi de enz.

  Ik schrijf het Surinaams precies hoe het wordt uitgesproken, en hoop dat ik u daar een dienst mee heb bewezen.

  Dank voor uw belangstelling en reactie.

  Sranangkondre is voor ALLE Surinamers !!!


  Maak melding

 32. klopt Jenke (#34) nationaal dialoog is echt nodig, er worden zaken/discussies flink door elkaar gehaald/gevoerd. In de Amerika’s is de bescherming van tribale gemeenschappen in nationale wetgeving van de relevante landen geregeld,behalve in Suriname…

  Voorts zijn binnenlandbewoners niet tegen (economische) activiteiten van stadsbewoners en anderen in het binnenland, ze willen slechts dat er rekening met ze wordt gehouden, zoals de stadsbewoner wil dat EBS bij graafwerkzaamheden rekening houdt met de buurtbewoners.

  Om rekening met binnenlandbewoners te kunnen houden en dus rechtsbescherming toe te kennen moet je IN KAART BRENGEN waar ze wonen, jagen etc. Dit is dus iets anders dan het land opdelen en een staat binnen de staat creeren. Dit wil overigens ook niet zeggen dat de nationale gronduitgiftekwestie niet moet worden opgelost.

  Wat er eindelijk eens een keer moet plaatsvinden is dialoog in DNA om wetswijzigingen t.a.v gronduitgifte, milieu, exploitatie van natuurlijke hulpbronnen etc. nu eens ten voordele van alle Surinamers door te voeren en waarbij rekening wordt gehouden met ieders leefgewoonten!


  Maak melding

 33. 38 zo is het en niet anders. Waarom doen betreffende bosbewoners zich dan te goed aan het goede van de westerse samenleving? Zij leven toch ook niet meer in de 14é eeuw?
  Zij hebben zich toch ook ontwikkeld en kleden zich toch ook als alle andere zich aan de westerse normen en gewoontes aangepaste medebewoners van dit land Suriname? Door vast te houden aan hun tradities, houdt toch niet in, dat men verplicht is in het oerwoud te blijven wonen zonder belasting te betalen, en verder alles vrij te krijgen van de overheid via belastinggeld van de overige hard werkende en belasting betalende mede landgenoten?Ook als genoemde groepen zich buiten hun zelf gekozen, dus niet door anderen opgelegde woongebieden in Suriname willen blijven wonen,zou men hun waarde gevoel verhogen,door allen gelijk te stellen aan alle andere Surinamers.
  Laat het binnenland a.u.b. geen tweede Liberia worden,God verhoede dat.
  Geef de mensen gelijke rechten, en eis van hun ook wat men eist van de niet inheemsen,en Suriname wordt een gezegend welvarend land, waar iedereen zich thuis zal voelen.Dat is mijn mening.
  Ben zelf Surinamer in hart en nieren,en heb onder alle bevolkings groepen familieleden; ja ook van Marron komaf.


  Maak melding

 34. Wel Nena #42, het blijkt dat mensen toch liever hun onderbuikgevoelens laten spreken dan zich behoorlijk te verdiepen in een onderwerp dat alle Surinamers aangaat…

  Het komt een beetje Wilders-achtig over…
  allerlei geroep zonder kennis van zaken.

  Wat ik pas erg vind is dat mensen zelfs de recente geschiedenis niet kennen of ontkennen. De ontwrichting van de binnenlandse oorlog heeft eeuwenoude economische en sociale structuren kapotgeslagen…vroeger ging iedereen op vakantie naar moengo en albina, want daar was alles mooi en veilig…nu roept iedereen dingen over de marrons alsof al die problemen uit de lucht komen vallen…

  Ook zo een fatu…marrons hun dorpen zijn verzonken, ten behoeve van de stuwdam, maar sommige dorpen werden pas deze eeuw aangesloten op het lichtnet…hoe blind moet je zijn om niet in te zien dat dat gewoon niet klopt…

  Als mensen zulke simpele zaken al niet snappen..dan begrijp ik het ook niet meer hoor…en dan maar klagen over die racistische Hollanders.


  Maak melding

 35. Ja Jenke met name Augie en Ruben hebben weinig historisch besef en een air van Westerse superioriteit. Ze praten over gelijke rechten en plichten en marrons die geen belasting willen betalen. Maar ze zullen nimmer de recente geschiedenis nagaan,om uit te zoeken WAAROM sommige marrons roepen dat ze geen belasting willen betalen. Augie en Ruben zouden wel anders piepen als ze door de jaren heen voortdurend zonder enige compensatie flink werden benadeeld door de staat ten faveure van m.n. Paramaribo(t.b.v. stuwmeer verzonken marrondorpen , weggejaagd worden door multinationals van je woongebied, kwikvergiftiging etc. etc.)


  Maak melding

 36. Het wordt een welles nietes item hier.
  Het gebied,dat vanwege de stuwdam onder water werd gebracht,daar hebben de marrons een ander woongebied toegewezen gekregen, met keurige woningen op een rij,die heb ik persoonlijk nog bezocht. Ik blijf erbij voor alle Surinamers dezelfde rechten. Trouwens het gebied, waar de marrons woonden was toch niet hun eigendom maar van de staat Suriname,dus waar heeft men het over?
  Daar hoef ik geen historisch besef voor te hebben. Hopelijk loopt het niet uit de hand in Suriname.


  Maak melding

 37. @ nene ,
  dit is nou precies wat ik bedoel met die kortzichtigen van de ndp.
  Vertel mij wat de redenen zijn dat deze marron jongeren nu voor problemen zorgen in paramaribo je hoef niet zo ver de geschiedenis in te gaan.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.