Aantijging steekt marron-parlementariërs Suriname

30

PARAMARIBO, 5 jul – Het steekt de parlementariërs van A Combinatie, AC, dat er maar lukraak beschuldigingen aan hun adres worden geuit. Van verraad bij het stemmen voor het voorzitterschap van het parlement zou van hun kant geen sprake zijn. Met name de drie parlementariërs van AC-partner Abop zijn gebelgd. Abop-leider Brunswijk spreekt van een vertrouwenscrisis.

De samenwerking met Nieuw Front en de Volks Alliantie zou onder druk staan. “Dit kan niet zonder gevolgen blijven”, zegt Brunswijk. Hij gaf het de partners in het samenwerkingsverband ook te kennen. Intussen overwegen Abop-parlementariërs Marinus Bee en Walther Bonjaski een strafklacht tegen parlementariër Guno Castelen van het Nieuw Front.

Castelen markeerde stembriefjes om afwijkend stemgedrag te achterhalen. Achteraf zijn Bee en Bonjanski aangemerkt als verraders. Beiden ontkennen in alle toonaarden. Brunswijk heeft parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons intussen om een onderzoek verzocht. Het kan er niet in dat een partner zich zo openlijk wantrouwend opstelt.


30 REACTIES

 1. “Intussen overwegen Abop-parlementariërs Marinus Bee en Walther Bonjaski een strafklacht tegen parlementariër Guno Castelen van het Nieuw Front. ”

  Overwegen?

  Gewoon doen zou ik zeggen, dit gedrag is verwerpelijk.

  Een ding is zeker, castelen mag in geen enkele commissie meer plaatsnemen, zoals het een echte fronter betaamd heeft hij schaamteloos gefraudeerd. Dit kan en mogen de Surinamers niet langer pikken.


  Maak melding

 2. Het handelen of nalaten te handelen van deze twee “verraders” heeft in ieder geval erin geresulteerd dat Suriname anno nu over een capabele-, integere-, competente- knappe, grote- en toonbare parlementsvoorzitter beschikt.

  Wij behoeven in ieder geval niet meer onze harten vast te houden als deze eerste burger zich nationaal en of internationaal moet uit drukken. Geen ge-yes/no of the sun is shining very hot meer!

  Suriname voorwaarts!!!


  Maak melding

 3. Geachte redactie,

  Inderdaad zouden zulke grove aantijgingen elke parlementariër steken. Maar om deze aantijgingen ter beoordeling op het bord van de Voorzitter van het Parlement te leggen, lijkt ons absurd en bovenal zeer naïef.

  Omdat de stemming een ‘GEHEIME STEMMING’ betrof. En allen waren zich vooraf hiervan bewust. Waardoor zelfs een Parlementsvoorzitter hier weinig aan veranderen mag of kan. Daar de Grondwet haar dat verbiedt.

  Zelfs zou zij zich medeplichtig maken, indien zij eraan zou meewerken deze Grondwetsbeginselen in gevaar te brengen. D.m.v. het plegen van een eventueel “onderzoek” naar personen tijdens een ‘grondwettelijk geheime stemming’.

  En trouwens, is dit verzoek daadwerkelijk bedoeld als ‘onderzoek’ of is hier sprake van een ‘parlementaire valkuil’? Waarbij hier bewust of onbewust op ‘revanche’ gespeeld kan worden, vanuit de leiding van de Nieuw Front-combinatie. Slechts om de nieuwe Parlementsvoorzitter Jenny Geerlings-Simons een hak te zetten. Wie zal dat zeggen.

  Omdat A.B.O.P. leider Ronny Brunswijk eerder meerdere malen misleidt is geworden. Zelf binnen zijn eigen A-Combinatie.

  Maar wat vast staat naar ons idee is, dat Parlementariër Guno Castelen van de Nieuw Front-combinatie hier duidelijk een ‘strafbaar’ feit begaan heeft (fraude gepleegd). Door stembiljetten bestemd voor een ‘geheime’ stemming in het Surinaams Parlement te coderen. Om vervolgens als parlementariër de politie agent uit te hangen, en collega’s vervolgens als een soort super-rechter vooraf publiekelijk te veroordelen. Zelfs alvorens enige schuld bewezen is. En nogmaals:

  HOE KUN JE SCHULD BEWIJZEN, ALS DE STEMMING GRONDWETTELIJK GEHEIM WAS.

  Wat onomstotelijk aangeeft, dat Castelen NIET uit zichzelf gehandeld kan hebben, maar waarschijnlijk onder supervisie van een ander (en). En deze anderen kunnen OOK de President van Suriname zijn, die tevens voorzitter is van de N.P.S. en de Nieuw Front-combinatie. Als ook V.H.P. voorzitter Ramdien Sardjoe.

  Omdat het feit dat dhr. Guno Castelen zo ‘normaal’ over zijn handelingen doet, door zijn actie nota bene publiekelijk te analyseren, te motiveren en zelfs te rechtvaardigen, boekdelen spreek.

  Wat erop wijst dat President Ronald Venetiaan/N.F./N.P.S. en V.H.P. voorzitter Ramdien Sardjoe, vooraf hiervan op de hoogte ‘moeten’ zijn geweest. Het kan niet anders. Waardoor zij zich hieraan mede schuldig gemaakt hebben aan medeplichtigheid aan fraude en het ‘opzettelijk’ verkrachten van de Grondwet van Suriname.

  En misschien nog erger, dat zij zelf de opdrachtgevers hiervan geweest zijn, terwijl dhr. Castelen slechts de uitvoerder was.

  “PARLEMENTARIER GUNO CASTELEN MARKEERDE STEMBRIEFJES, OM AFWIJKEND STEMGEDRAG TE ACHTERHALEN”. DIT BINNEN EEN PARLEMENTAIRE DEMOCRATIE.

  Toch te gek voor woorden?!!!! En onder welke ‘bevoegdheden’ vallen deze handelingen binnen het Surinaams parlementairstelsel onder.

  Terwijl de Surinaamse Grondwet uitdrukkelijk en in Algemeen Beschaafd Nederlands zegt:

  GEHEIM.

  Of is de Nieuw Front-Combinatie nu reeds in haar parlementaire actie getreden.

  http://www.youtube.com/watch?v=wE4TpnYIsW4


  Maak melding

 4. Wat kan je daarop zeggen:
  Vooruit! met de staart tussen de benen terug naar MC. Misschien krijgt ABOP nu wel die VP post en 7 ministeries. Of was dat niet zo een erg principieel bezwaar? We zullen zien wat deze supermannen kunnen eisen. Ik denk niets.
  Het is duidelijk dat ABOP gewoon blij mag zijn om met MC mee te doen zonder eisen te kunnen stellen. Als ze zich onderdanig opstellen mogen ze misschien nog hun 3 zetels ter beschikking stellen.
  ABOP is bewust van hun eigen kwaliteit. Zo te zien is alles acceptabel als ze maar in een coalitie mogen zitten met andere drugsveroordeelden. Die maken tenminste geen bezwaar tegen verraad en achterbaksheid. Hetzelfde soort trekt elkaar aan.
  Succes MC-ABOP. Sorry Suriname.


  Maak melding

 5. Vogelziekte!

  Ach Brunswijk, speel niet de onschuldige Gadotjoh! Stop dit spelletje en ga met je Marrons naar MC. Dan hebben we alle Gadotjoh’s bij elkaar die dezelfde ziekte hebben: moord!

  TopVerdediger NaMi heeft je in een vorige posting al zo verzocht om met je mensen over te stappen naar je soortgenoot. Hij biedt je drie tot zelfs 4 ministeries aan om te verdelen onder je Marrons wiens stemmen 7x mogen meetellen. Maar je mag niet praten over VP.

  Doe dat heel snel dan kan het regeren beginnen want ik ben daar echt benieuwd naar.
  Help MC aan de macht maar laat DOE met rust.
  Ga asjeblieft regeren met MC want dan weten we zeker dat we met sommige zaken enorme vooruitgang zullen boeken. Welke, laat ik aan jou over.

  Castelen heeft slecht gehandeld. Hij moet eruit gesodemieterd worden om nooit meer terug te komen. Daar moeten regels voor zijn toch? Dien maar een strafklacht in als je durft. Gewoon doen! Zegt TopVerdediger NaMi.
  Zo moeten dezelfde regels er voor zorgen dat jij en je andere Gadotjoh’s worden opgepakt voor jullie daden, nog voordat je kan beginnen met regeren. Je kunt het ook niet dus laat dat regeren maar aan anderen over die er verstand van hebben. Jij hebt meer verstand van versnuivingen en verdwijningen.

  Veel plezier bij het regeren.


  Maak melding

 6. ja doen ga naar jou bloedbroeder bouterse die zit toch huilen om de macht dan is na mi blij pinto brantimaka en al die anderen die de surinaamse massamoordenaar als hun god zien, en als bouterse weer zijn kunsje heeft laten zien mag de grooste deel van de bevoking die niet hebben gekozen voor deze twee honden de puinhoop komen opruimen.


  Maak melding

 7. Gadotjoh!

  Zeer zorgzame vogelsoort. De Moeder Maria onder het gesnavelte. Vertegenwoordigt het Rode Kruis en het Groene Kruis tegelijk. Is in staat tot daden die grote honger en dorst kunnen veroorzaken bij zichzelf om zo de ander te helpen. Neemt de zorg op zich voor alle in de buurt zijnde vogels met een kleine beperking of handycap. Vleugellam of downsyndroom soorten worden handig op weg geholpen en waar nodig ondersteund. De Gadotjoh is uiteindelijk de maatschappelijk werker, thuisverpleegster, arts, ambulance, psycholoog, kindermeisje, Moeder Maria, Mahatma Ghandy en Nelson Mandela onder het gevogelte. Niet eetbaar trouwens! Dit, vanwege de heilige status die aan deze vogel kleeft. Ik heb in mijn jeugd alle vogels en soorten geproefd, maar nooit de Gadotjoh!

  Maar er kleeft meer aan de Gadotjoh! Zo heeft de Gadotjoh dezelfde neigingen als een pas gestrafte zwemleraar in Nederland.
  Die kon zijn handjes en andere delen niet thuis houden bij kinderen met een beperking die hij zwemles gaf. Hij verdient straf!

  De Gadotjoh daarentegen maakt/neemt als beloning een beurt met de veelal grotere vogels onder haar hoede. De vergelijking met de zwemleraar gaat niet op omdat die er geld voor kreeg. Het enige wat de Gadotjoh kreeg was een mooie beurt met een veel grotere soort. En dat geeft macht.

  Let u in het vervolg op deze vogel. Zij doet wat zij moet doen om te krijgen wat ze wil.


  Maak melding

 8. Brunswijk heeft parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons intussen om een onderzoek verzocht. Het kan er niet in dat een partner zich zo openlijk wantrouwend opstelt.

  De Partners van het NF (VA+ AC) lopen nu al rollen bollend over straat terwijl er nog geen regering gevormd is, hoe moet het dan straks als er een regering gevormd wordt. Voor de verkiezing was het NF blij dat de VA op eigen toer ging, nu zijn ze weer gedwongen samen maar van echte Liefde is op dit moment geen sprake trouwens bij geen van de partners nog de VHP of de NPS die een duidelijk standpunt inneemt over de wrijvingen die er bestaan binnen hun Coalitie Partners het is er op alle fronten doodstil van hun zijde.

  Terwijl het gehakketak tussen AC en VA onverwijld doorgaat.(gezien de reactie van Brunswijk)

  Hoe moet het verder??? zullen zij dit 5 jaar lang kunnen volhouden!! Ik heb zo mijn twijfels. Of wordt het toch nog vervroegde verkiezingen!!.


  Maak melding

 9. Ten tijde van de stranding in 2001 van circa 901 NL-passagiers van het bedrijf onder de naam ITA (Inter Tropical Aviation)[President Directeur Guptar] en de toenmalige directeur Amichand Jhauw [heel bekende namen toch;Blue Wing?] was Guno Castelen Minister van Transport etc. Deze Meneer Castelen hoorde de klachten aan van de gedupeerden met een doorgeladen pistool in zijn broekzak. Werd subtiel erop gewezen. Klacht indienen had geen zin. De Minister kwam met scherp geladen pistool naar zijn kantoor. Ik hoop niet dat deze Meneer Castelen met een doorgeladen pistool naar DNA komt en stiekem stembiljetten markeert met de loop en kruit van zijn pistool. Meneer Castelen deugde toen niet en nu ook niet.


  Maak melding

 10. Omstreeks 15.00 uur is de samenwerking opgezegd tussen ABOP,SEEKA en Front, nu VA en BEP,nog en de bal is rond.

  Wie een kuil graaft valt er zelf in, het was trouwens te verwachten.


  Maak melding

 11. tegen woordig heeft iedereen in suriname de mond vol van democratie rechtsstaat en moraal.zelfs mensen die de democratie en de rechtsstaat gruwlijk hebben verkracht mengen zich ook in de discussie oplichters moordenaars boeven crminelen massamoordenaars ai sranang je bent ver gezakt.suriname van nu beloond criminelen met de hoogste baan van het land hoe leg je dat uit aan de jongeren die naar school gaan dat hun president alleen de mullo school heeft doorlopen en de vice president laaggeletterd is.


  Maak melding

 12. de tijd van gaddum en liesdek clarke is allang voorbij.

  de jongeren willen geaccepteerd worden en niet via de negre doro mentaliteit behandeld willen worden.

  de jongeren in het binnenland van dit land zijn vreselijk achter gesteld en wie zegt dat ze geen landgenoten zijn.steeds moet je aanhoren dat zij criminelen zijn.komt ervan als men geen ogen heeft voor de jongeren in dit land.

  weg met de onderdrukkers
  sranan sa wini.


  Maak melding

 13. Dit wordt meteen de eerste krachtproef voor de nieuwgekozen voorzitter van het parlement. Hoewel ze nog niet officieel in functie was op het moment dat de affaire met de stembriefjes zich afspeelde, wordt ze direct geconfronteerd met de gevolgen daarvan.
  Staat ze het toe dat in ‘haar’ parlement een DNA-lid ongestraft zitting heeft, terwijl die heeft toegegeven dat hij zijn rol in een parlementscommissie heeft misbruikt door voor James Bond te spelen uit partijbelang? En niet alleen dat, maar hij heeft ook ervoor gezorgd dat een geheime stemming door zijn manipulaties helemaal niet geheim bleek te zijn geweest.
  Wat zeggen de reglementen hierover? Is de uitslag van de stemming nog wel rechtsgeldig? Welke sancties staan er op een dergelijke overtreding van de regels? Beschikt het parlement over een integriteitsprotocol? En zo ja, wat staat daarin over zo’n schending? En zo nee, dan moet zo’n protocol er zo spoedig mogelijk komen.

  Dit is haar kans om te laten zien of ze uit het juiste hout is gesneden…..


  Maak melding

 14. Geachte redactie,

  Velen ook vanuit de Republiek Suriname hebben bezorgt contact met ons opgenomen, vanwege de moeizame politiek situatie in de Republiek Suriname momenteel.

  Velen menen het NIET meer te kunnen volgen, laat staan het psychisch nog aan te kunnen. Terwijl weer anderen besloten hebben, om daarom het dagelijks nieuws niet meer te volgen.

  Dit alles vanwege de teleurstellende gang van zaken, waar zij politiek dagelijks mee geconfronteerd worden.

  Wij van de Bewustzijnsbeweging EBU-Akademiya wensen van deze gelegenheid gebruik te maken, om allen op te roepen de situatie WEL te blijven volgen. Omdat wat zich momenteel politiek afspeelt in de Republiek Suriname, in z’n geheel niet anders is, als dat wat zich in ons dagelijks leven en overal ter wereld voordoet.

  DE MOEIZAME WEG NAAR ‘NATIONALE BEVRIJDING’ EN WELVAART VOOR ALLEN, IS ABSOLUUT GEEN EENVOUDIGE.

  Als individu zal je moeten leren de realiteit onder ogen te durven zien en je te realiseren, dat de uitdagingen waar wij dagelijks voor staan, slechts oplossingen behoeven. En met wat geduld, inzet en vooral met ‘Geloof In Eigen Kunnen’, kom je er wel. Voortijdig opgeven heeft GEEN zin.

  http://www.youtube.com/watch?v=f4SrwQ3EqMw&feature=related

  Wij van de Bewustzijnsbeweging EBU-Akademiya stellen het misschien eenvoudig voor, maar beseffen dat het NIET eenvoudig is. Maar Gods wegen zijn nou eenmaal ondoorgrondelijk en moeizaam. Vandaar dat wij u nogmaals willen verwijzen naar het boek van dr. Wayne W. Dayer genaamd ‘Niet Morgen, Maar Nu’. Een wereldbestseller. Waarbij u enige inzage zult krijgen in de ‘psyche’ van de mens, uzelf.

  A.B.O.P. leider Ronny Brunswijk en zijn A-Combinatie partners gaan momenteel politiek een moeizame tijd tegemoet. Maar wij zijn ervan overtuigd, dat ook zij het licht zullen zien en beseffen dat Anana ook van hen houdt. Maar niet zonder meer.

  Allen waaronder ook Ronny Brunswijk hebben GEEN eenvoudig leven gehad, zo ook hun Afrikaanse voorouders NIET. Meer dan 400 jaar onderdrukking, gaat je op den duur NIET in je koude kleren zitten. Vooral niet in een politieksysteem gedomineerd door de zelfde Westerse onderdrukker van toen. Aangestuurd door haar locale politieke loopjongens in haast elk democratisch politieksysteem waar ook ter wereld.

  Maar vroeg of laat zal ook hij Brunswijk en zijn partners tot het besef komen, dat de MEGA-Combinatie o.l.v. Desire Delano Bouterse, DE politieke weg is naar ‘Nationale Bevrijding’ voor de Republiek Suriname. En sommige positieve ontwikkeling eisen nou eenmaal tijd, om goed tot je door te dringen. Neem ook voldoende de tijd voor. Opdat ook jij spoedig zal mogen zien wie de Messias is die Hij naar ons gestuurd heeft, om ons te leiden naar het beloofde land.

  http://www.youtube.com/watch?v=AU1oXlmjZjM

  Vandaar dat wij van de Bewustzijnsbeweging EBU-Akademiya met al diegenen meeleven, die moeite hebben de politieke situatie zowel in de Republiek Suriname als elders in de wereld te kunnen volgen. Maar geduld is een schone zaak. En geloof in de Almachtige onze leidraad.

  Het Bewustwordingsproces is nogmaals absoluut NIET bedoeld om u of uw hersenen te pijnigen. Maar om u te doen beseffen, dat het leven meer van ons eist, dan slechts eten, drinken, slapen en plezier maken.

  Wij hebben daarnaast een grote verantwoordelijkheid t.a.v. de volgende generaties. Een uitdaging die wij beslist NIET kunnen of mogen laten liggen. Omdat de opdracht die God ons allen gegeven heeft, misschien voor sommigen veels te moeilijk lijkt. Maar niemand krijgt meer op zijn of haar schouders dan hij dragen kan.

  Vandaar dat wij ervan overtuigd zijn dat met ‘Geloof In Eigen Kunnen’, wij elke moeizame weg kunnen afleggen. En ook Ronny Brunswijk heeft GEEN keus dan ook dat te doen. Omdat de omstandigheden dat van hen eist nu eindelijk te groeien naar grotere hoogten. Of voor altijd stilstaan bij waar men gebleven was of waar kwaadwilligen hen altijd al in hebben willen houden.

  http://www.youtube.com/watch?v=jBb-WWKWnUU&feature=related

  Laten wij ook voor hen bidden. Opdat Anana allen de kracht en wijsheid moge geven, hun missie hier op deze aarde succesvol te mogen volbrengen. Dit opgrond van de ‘keuzes’ die zij in de toekomst maken zullen.

  Omdat elk van ons daar uiteindelijk een product van is of in de toekomst van zal worden.

  Soso Lobi, Anana na fesi.

  http://www.youtube.com/watch?v=DMF_24cQqT0


  Maak melding

 15. buiten alle emoties om, moeten we enkele vragen stellen:
  – is de er werkelijk zulk een handeling gepleegd door castelen,
  – in welke hoedanigheid is dat geschiedt,
  – is het fraude. indien zo is het vervolgbaar volgens de wet,
  – indien zo, moet de man vervolgd worden….


  Maak melding

 16. Ondertussen weet men FRONT is bij geen enkele verkiezing te vertrouwen…kijk wat Castelen bij SPA gedaan heeft….en die hele rechter was weer partijdig als FRONT zelf.


  Maak melding

 17. Wat ik niet begrijp is dat niemand inziet dat deze mensen onbetrouwbaar zijn. Je gegeven woord op zo een slinkse manier terug nemen. Dan hadden ze van te voren moeten aangeven dat ze de samenwerking niet zagen zitten. En met dit soort gasten wil MC gaan samen werken. Ik wens ze succes. Ze halen het paard van Troje binnen. Te yu mati barba e bron yu mu hor di fu yu


  Maak melding

 18. Laat AC de zaak maar door de rechter uitzoeken dan zal men kunnen achterhalen wie de verraders zijn. Ik ben benieuwd of AC dat durft.
  Alleen de reactie van DU #12, lijkt me oprecht en niet vol van retoriek. De rest van de reacties lijkt meer op schouwspel binnen een dictatoriale staat.


  Maak melding

 19. Das

  “TopVerdediger NaMi heeft je in een vorige posting al zo verzocht om met je mensen over te stappen naar je soortgenoot. Hij biedt je drie tot zelfs 4 ministeries aan om te verdelen onder je Marrons wiens stemmen 7x mogen meetellen. Maar je mag niet praten over VP.”

  NaMi kan de situatie in Suriname blijkbaar beter analyseren. Maar goed niet ik bied ze aan, maar MC zal ze dat aanbieden en als ik AC ben grijp ik die met beide armen, want uiteindelijk zullen ze de kans krijgen het binnenland te ontwikkelingen, met front++++++ zou ze dat nooit lukken,, die frauderende frontbende gaat voor eigen belang daar stann ze bekend om.

  Trouwens achterban van AC EIST van hun leiders dat ze terug gaan onderhandelen en dat ze het zinkend frontschip onmiddelijke verlaten. De staem van het volk mi boi, democratie, als fronter zal dat jou vreemd in de oren klinken.

  Front tijdperk is eindelijk afgesloten, Suriname gaat eindelijk voor duurzame ontwikkeling en dat steekt jou he.


  Maak melding

 20. Beste Wally (reactie 19),

  Kijk uit. Laat ook jij je niet misleiden, door allen over een kam te scheren.

  Omdat wij intussen achterhaald hebben, dat de politieke partij B.E.P. als partner binnen de A-Combinatie onder leiding van dhr. Caprino Allendy, reeds geruime tijd bewust ‘ondermijnend’ manoeuvreert binnen zijn eigen combinatie tegen de A.B.O.P. van Ronny Brunswijk en de Seeka van Paul Abena. Slechts op instructies van de Nieuw Front-combinatie.

  De bedoeling van Allendy was ook om uit pure arrogantie, de A.B.O.P en Seeka radicaal uit te sluiten bij de jongslede gehouden verkiezingen van 25 mei 2010. Dit door het ‘zogenaamd’ te laat indienen van de kiezerslijsten.

  Het radicaal en zonder enig respect voor de kiezer intrekken van de ‘Intentie Verklaring’, welke eerder getekend was door de A-combinatie en de MEGA-Combinatie, gebeurde slechts op ‘instructie’ van de Nieuw Front-combinatie. Dit met medewerking van Allendy als spil binnen de A-Combinatie. Brunswijk zou daar geheel ten onrechte de schuld van krijgen.

  De bedoeling was om zodoende de A.B.O.P. en Seeka volledig afhankelijk te maken van de Nieuw Front-combinatie. Door deze beide Marronpartijen serieus uit te spelen tegen de MEGA-combinatie. En vervolgens bij alles de schuld in hun schoenen te schuiven van voornamelijk van de A.B.O.P. onder leiding van Ronny Brunswijk.

  Omdat de media zich slechts focuste op ‘Bouterse en Brunswijk’, en helaas niet op de “geschoolde” Allendy als voorzitter van de A-Combinatie.

  Allendy is vanaf het begin met een ‘dubbele agenda’ bezig geweest, in het belang van zichzelf en de Nieuw Front-combinatie tegen zijn eigen combinatie partners A.B.O.P. en Seeka in.

  Allendy moet in feite weinig hebben van de MEGA-combinatie. Noch duldt hij GEEN tegenspraak van de A.B.O.P. en Seeka. Omdat vanwege zijn “intellect”, hij hen en haast een ieder om zich heen beschouwd als ondergeschikte. Een soort van valssuperioteitsgevoel, welke hij als pseudo-intellectueel zichzelf wijsgemaakt heeft.

  Vandaar ook de doorlopende verwarringen die zich rondom de A-combinatie afspeelt. Slechts veroorzaakt door een enkele persoon, waar zelfs de media niet achter kon komen. Omdat men zich slechts focuste op de bekenden zoals Ronny Brunswijk.

  En dat kon Allendy als dekmantel goed gebruiken. Maar tegelijkertijd voelde hij zich ’ten onrechte’ miskend.

  En dit is wat wij tot nu toe hebben kunnen achterhalen omtrent de A-Combinatie.

  A no ala piritifi na lafu.

  http://www.youtube.com/watch?v=rKGv5Cj7MhY&feature=related


  Maak melding

 21. Santokhi geeft froudeerinstructies aan zijn “handlanger”, Guno Castelen!
  Ene “Segebai” is ooit ook “handlanger” van “Sheriff” geweest, deze kan het helaas niet meer navertellen!


  Maak melding

 22. Jullie kennen het spreekwoord “zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten”. De Surinaamse politici vertrouwen elkaar niet. De oorzaak hiervan moet gezocht worden in het feit dat veel Surinaamse politici m.n. degenen die in dit afgrijselijk spel zijn verwikkeld een crimineel verleden hebben.

  En deze mensen moeten het land straks besturen. Wow, ik houd mijn hart vast. Als men niet eens in staat is om met goed fatsoen een regering te vormen dan vrees ik dat men ook niet in staat zal zijn om het land op een fatsoenlijke manier te besturen.

  Ik betreur de manier waarop de zaken worden aangepakt in Suriname maar schaam er mij niet voor dat ik een Surinamer ben. Ik ben wie ik ben en uiteindelijk zijn wij allemaal individuen ongeacht onze cultuur.

  Misschien wordt het tijd dat wij niet meer in culturen denken.

  Dat Somo, Brunsi en Bouta zijn zoals ze zijn heeft niets te maken met de Surinaamse cultuur maar met de persoon Somo, Brunsi en Bouta.

  Vene maakt met z’n haat jegens Bouta de zaak nog complexer. Hij had al die jaren zijn energie beter positief kunnen gebruiken door ervoor te zorgen dat Suriname over een gedegen en betrouwbaar justitieel apparaat beschikte waardoor het strafproces tegen Bouta in ieder geval op een professionele en betrouwbare wijze kon plaatsvinden. In plaats daarvan is hij jarenlang bezig geweest Bouta om uit de regering te houden met alle gevolgen van dien. Bovendien en is er ook nog een grote kans dat Bouta straks,ondanks zijn inspanningen, toch de baas wordt van het land. Het land en het volk moeten het dus ontgelden. Als Vene echt een gelovig man is dan weet hij ook dat niemand z’n straf ontloopt. Ieder mens zal zich uiteindelijk voor z’n daden moeten verantwoorden. Ook Vene want zijn gedrag en zijn handelingen zijn ook misdadig en zeker niet christelijk.

  Ik weet niet hoe dit gaat aflopen maar als ik de Surinamers was zou ik blijven bidden. Van massaal bidden kan een ongelofelijk universele kracht uitgaan. Daar heb ik op dit moment meer vertrouwen in dan in de heren politici.


  Maak melding

 23. Hallo meneer NaMi (nr 23),

  Wees eerlijk: het bericht zegt dat ABOP achterban te Moengo terug wil naar de onderhandelingstafel met MC en niet AC achterban.
  ABOP zijn de mannen van Brunsi.De rest is van Allendy en Abena. Dat moet je toch weten als je met ze wil samenwerken?

  Trouwens, wat doet het er toe: je ademt MC, je ruikt naar MC, je poept MC, je handelt MC, je eet MC, je drinkt MC en je doet je uiterste best om MC op dit forum goed te vertegenwoordigen. Jij geeft 4 ministeries aan mogelijke overlopers, niet MC.

  Maar ach, wat maakt het uit! Geef ze vier, dan blijven er maar 5 ministeries over voor de rest van de coalitie. Want Bevel wil naar 9 ministeries heeft hij beloofd.
  Daar gaat ruzie ontstaan over positionering, vindt je niet?
  Ik ben bang dat Desi naar 20 ministeries moet als jij zo gul bent. De naam van het twintigste ministerie zal zijn: MvBO (Ministerie van Bedreigingen en Oppakken).

  Dat het tijdperk Front is afgesloten doet me echt niets! Wat me wel pijn doet en zorgen baart is wat er voor in de plaats komt: MC/ABOP. Twee van de drie Daltons.


  Maak melding

 24. hahahhaahha Luky Luck heeft 1(Brunswijk) van de 3 Daltons ingelijfd,de 2 anderen(Somo en Sardjoe) willen hun boeven en frauderende mentalitiet niet opgeven.


  Maak melding

 25. Meneer DAS #27

  Je moet citeren wat ik schrijf, als ik zeg dat AC achterban wil dat AC teruggaat onderhandelen met MC, dan bedoel ik dat, bij mij hoef je niet tussen de regels te lezen.

  We zijn een dag verder en hopelijk begrijp je nu wat ik bedoelde, AC (BEP, ABOP, SEEKA) achterban hebben van hun leiders geeist dat ze teruggaan naar MC, Nee Front en Nee VA.

  Ok ik geef toe, dat ik voorstaander van MC ben en daar ben ik trots op.

  Waarom ben je niet trots op dat je fronter bent, ergo ik ben nog geen enkele fronter tegen gekomen die volmondig zegt ik ben fronter en ik ben trots fronter te zijn.
  Ze ontkennen allemaal, ze schamen zich fronter te zijn. Alleen in de negatieve, rancuneuze, achterlijke, racistische/etnische denkwijze kan je ze ontmaskeren en dan nog proberen ze te ontkennen.

  de rest van je tekst is inmiddels achterhaald.

  Probeer een beetje positief en constructief te denken, ik begrijp dat het moeilijk gaat na zo veel jaren in die negatieve spiraal te hebben gezeten, Suriname is van ons allemaal en we zullen het samen moeten doen.

  Ook voor geheime nps’ers als jou zal de aanstaande regering hard werken.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.