“Regering met NDP is van zelfde laken een pak”

28

PARAMARIBO, 24 mei – “Een regering waarin de NDP deelneemt wordt van hetzelfde laken een pak.” Dit zegt president en NPS-leider Ronald Venetiaan. Kiezers mogen niet meer verwachten dan een herhaling van het verleden. “Als u de illusie heeft dat NDP in staat is iets anders te doen dan al is gedaan in de regeringen waarin ze aanzaten, dan moet u kijken naar welke figuren naar voren geschoven worden in de debatten via de media.”

Mensen zullen dat moeten inzien. Liever ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. “De toekomst van Suriname ligt in handen van de zwevende kiezers, het volk van Suriname”, zei Venetiaan tijdens de laatste massameeting van het Nieuw Front. Beide kanten staan gebrand in de herinnering. Als er één duidelijk verschil merkbaar moet zijn, is het wel het economische. De monetaire reserve was in 2000 ruim veertien miljoen dollar.

Dat was aan het eind van de NDP-regering. De reserve staat nu op ruim zeshonderd miljoen dollar. “Dat is de veelbesproken reserve die uw geld waarde geeft, die we moeten koesteren”, aldus Venetiaan. Het inkomen per hoofd van de bevolking is nu rond de vijfduizend dollar. Dit zijn rauwe economische feiten. “We zijn in staat meer voor het volk te laten gebeuren, nog meer te doen om de behoeften van het volk nog meer te dekken.”


28 REACTIES

 1. Leuk, heel leuk. Maar zoals gewoonlijk wordt maar het halve verhaal vertelt. Vene geeft niet aan dat zijn regeringen zwaar door Nederland zijn ondersteund, hij geeft niet aan dat hij toevallig in een periode aan de macht was, waar bepaalde grondstoffen van Su. een hoge prijs hadden, hij geeft niet aan dat nog steeds minimaal 60% van de bevolking onder de armoedegrens leeft, hij geeft niet aan dat tienduizenden mensen geen eigen woning hebben of zelfs een perceel, hij geeft niet aan dat voor buitenlandse investeerders de rode loper wordt uitgerold en Surinamers worden ontmoedigd een bedrijf te beginnen!


  Maak melding

 2. Dat is weer zo iets van de oude gaarde het nu saboteren.met voor bedachte raden. laten ze het volks lied naar bed meenemen, en het ontleden.


  Maak melding

 3. “Regering met NDP is van hetzelfde laken een pak”

  Look who’s talking, deze gasten hebben geen zelfredspect, ze zijn schaamteloos tot op het bot, het is gewoon walgelijk om van te kotsen.

  Ik kan mij eerlijk gezegd niet voorstellen dat er oprechte Surinamers nog op het front durven te stemmen.


  Maak melding

 4. goed verwoord meneer de president en het klopt als een bus hier spreekt een staatsman en wat hij zegt kan iedere mens met een beetje verstand beamen alleen ezels en korzichtigen die in sprookjes en broodjeaapverhalen geloven kunnen de president tegen spreken.die kudde van de ndp hebben beide kanten ervaren toch laten ze zich door een medogenloos moordenaar met open ogen naar de slagbank leiden hoe dom kan een volk zijn ??? na 25 mei 2010 krijgt de wereld antwoord op deze vraag.


  Maak melding

 5. “Desi Bouterse, voorzitter van de Nationale Democratische Partij (NDP) tevens lijsttrekker van de Mega Combinatie sloot een sociaal contract af met het volk. Hij betrok alle groepen bij dit contract en zei dat hij plechtige beloften doet op basis waarvan de Mega Combinatie na 25 mei het land wil leiden. De politicus is net als alle andere sprekers overtuigd van de overwinning. De achterban is massaal gekomen naar de slotmassameeting in Ocer zondagavond. Politieke waarnemers hebben nog nooit eerder zo een grote opkomt gezien in en rond Ocer.

  Bouterse beloofde een onafhankelijke rechtstaat. “Een rechtspraak die niet beïnvloed wordt door de politiek”. Integere ministers, een monetair en economisch beleid dat breed gedragen wordt. De politicus vindt het belangrijk dat er een goede band is met de sociale partners. Hij noemde het manifest van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven. Bouterse zei dat de media de “vierde macht zijn in het land, een belangrijke peiler van de democratie”. Zij mogen in alle vrijheid hun werk doen. De voorlichting van het volk zal plaatsvinden via de Nationale Voorlichtings Dienst.

  Het sociaal contract dat de Mega Combinatie wil sluiten, heeft ook aandacht voor de ouders, in het bijzonder de moeders. De kinderbijslag zal worden opgetrokken. Ook de jongeren en studenten mogen erop rekenen dat hun problemen aangepakt zullen worden. Computeronderwijs vanaf de lagere school wordt gegarandeerd. Alle ICT-mogelijkheden moeten voor brede lagen van de samenleving toegankelijk zijn. Groeiwoningen, pensioen, algemene ziektekosten verzekering horen bij het pakket. De Indianen en marrons zullen het beter hebben. Ondernemers zullen in staat zijn om binnen tien dagen een naamloze vennootschap op te richten. Alle Surinamers, waar ze ook wonen, zijn welkom om hun krachten te geven aan het land. Er zal geen onderscheid gemaakt worden op basis van paspoort.

  Bouterse zei dat net als André Misiekaba, die op de tweede plaats in Paramaribo gekandideerd is, dat nu de tijd aangebroken is om het land over te nemen. Misiekaba stelde Surinamers op de eerste plaats. Hij verwees naar het volkslied. “Heri libi te na dede wi sa feti gi Sranan. Surinamers moeten het land opbouwen. Het land is in de eerste plaats voor Surinamers. Zij moeten op de eerste plaats gesteld worden. “Alles heeft zijn tijd, ma a ten doro now. Het is nu de tijd voor verandering. Wi sa wini, wi sa wini”, aldus Misiekaba. “We hebben tien lange jaren afgelegd tot dit moment. Aan alles komt een einde. Wij gaan een nieuw Suriname vestigen, waarbij alle Surinamers betrokken zullen worden”, aldus Bouterse.”

  Klare duidelijke taal van MC. Wat hebben we precies van front gehoord wat ze gaan doen, niets en nogmaals niets, alleen die achteruitkijkspiegel, maar wat ze gaan of willen verwezenlijken daar mag heel Suriname naar gissen. Trouwens front partijprogramma is pas vorige week klaargekomen, en dit is een partij die al langer dan 20 jaar aan de macht is.

  Suriname kies voor verandering en ontwikkeling, kies MC.


  Maak melding

 6. De vermelde groei in de deviezenreserve (Monetaire Reserve) is niet gebaseerd op onze
  eigen kracht, maar op toevallige gunstige externe omstandigheden zoals US$ 456 miljoen
  aan schenkingen in de afgelopen 5 jaren en toevallig hoge prijzen voor onze
  exportmijnbouw (effect van U$. 200 miljoen). Zonder deze meevallers van totaal U$ 656
  miljoen zou de deviezenreserve niet US$ 700 miljoen doch circa US$ 114 miljoen
  bedragen. De monetaire reserve is niet structureel opgebouwd door een goede
  productiebasis, maar er wordt gepronkt met andermans veren van schenkingen.
   Een deel van de aan ontwikkelingsprojecten gebonden middelen mogen strikt genomen
  niet tot de monetaire reserve mogen worden gerekend. Deze bedragen circa US$ 86
  miljoen (SRD 243 miljoen) omdat deze middelen geen vrije middelen zijn, doch
  gebonden aan bepaalde reeds opgestarte projecten. Met andere woorden er wordt ons
  zand in de ogen gestrooid ten aanzien van de monetaire reserve die sterk wordt
  overdreven.

  kijk u uit voor de misleiders van het front.
  Mensen; wij als volk moeten goed beseffen dat wij economisch niet groot kunnen worden wanneer wij nog geisoleerd zijn van onze buurlanden. Wij moeten de bruggen en de wegen naar onze buurlanden bouwen. Ik weet, ‘daar is moet voor nodig’, maar alleen als wij als volk durf hebben zullen wij het voor elkaar kunnen krijgen.

  Het front heeft meer dan 10 jaren deze zaken niet kunnen aanpakken, en dat is zeer zwak te noemen. De mensen in het front zijn geen grote denkers, maar hebben een kinderhand die gouw gevuld is met niets.


  Maak melding

 7. meneer venetiaan als u nu dood valt,wat gebeurd er dan verder met suriname.moet de surinaamse mens zitten wenen of gaat het leven gewoon verder.

  de politici bij het nieuw front combinatie zit met een heel groot gebrek.deze hebben niks te doen,dan anderen met goeie bedoeling te bedreigen en kleineren.dit siert de mens niet.en wat verwacht men van hun achterban.

  het woord respect op de podia komt helemaal niet voor bij deze oermens.heeft de paus de duivel een opdracht gegeven om ons te misleiden.

  hoe moeten wij surinamers leren leven met de duivels in ons midden.een duivel dat bezig is haatcampagnes te voeren tegen zijn eigen mensen.een leider dat het volk bijeen moet brengen en juist bezig is dit land te verscheuren.


  Maak melding

 8. Toen Venetiaan president was kwam hij nooit uit zijn ivoren toren!!
  Nu pas ziet hij hoe de rest van Suriname eruit ziet, en zien de surinamers hoe hun president eruit ziet!!
  Een schoonheidsprijs zal hij zeker niet winnen, en wat zullen de overige staatshoofden zoals Obama wel niet gedacht hebben bij een ontmoeting als ze zijn handschudden?!
  Ze zullen wel afgeleid zijn geweest van zijn bigi lip tiptip en gedacht hebben mijn gunst wat is dit?!
  Het is een bekend feit , dat je als politicus er ook een beetje representatief uit moet zien; dus hoe deze man zulke openbare functies heeft kunnen vervullen is voor mij een raadsel.


  Maak melding

 9. Maar wat Vene zegt geldt ook voor het Nieuw Front.
  Waar het om gaat is welk label er in het laken en pak genaaid is.
  Op het label in het laken en pak van Vene staat Made in China!!


  Maak melding

 10. Dit zegt president en NPS-leider Ronald Venetiaan. Kiezers mogen zonder meer verwachten dat het een herhaling wordt van het verleden.

  IK ZEG VERGEET….de bruggen niet en vergeet STAATSOLIE NIET.

  Opa Ronald Vniksaan men kan alles vertellen maar u heeft zich niet kunnen bewijzen.( door uw eigen wortel en tak vernietig mentaliteit daardoor een VLOEK)

  Alles van jou zijn vertellingen STABIEL KOM MET BEWIJS….dekking wanneer kom….jij met bewijs…vaak stinkt adem lucht letterlijk en figuurlijk…. maar KIJK pier je ogen..Er staan twee bruggen en iedere Suri is er blij mee.
  Vergeet staatsolie niet daarvan vreten wij op dit moment.
  Tot de dag van vandaag een zegen….miljoenen en nogmaals nogmaals miljoen daardoor de SRD.

  Wie of wat zou anders de SRD moeten ondersteunen Chinezen- Brazilianen-Holland Vniksaan u stelt zwaar teleur door te blijven maskeren en te huichelen.
  Dit doet u, maar niet voor land en volk, u doet dit voor anderen die helemaal niet op jouw lijken te bevoordelen.
  Komt door die domme Afrikaanse mentaliteit om zelf Katibo op te zoeken.


  Maak melding

 11. Hieronder een reactie van een echte Surinamer met zijn hart op de juiste plek die de ontwikkeling van Suriname voor ogen heeft. Doe vorm een regering met MC samen met de VHP’ers die uit de vhp gaan stappen. De zwartgalligen van NPS hebben we niet nodig voor de ontwikkeling van Suriname.

  Wat is anders het alternatief.
  front- 4 partijen
  volksalliantie-5 partijen
  acombinatie-3 partijen
  Doe-2 partijen
  Een regering front zou dus uit 14 partijen bestaan, hoe zou je een regeerprogramma moeten formuleren.

  MC en Doe= 5 partijen aangevuld met een paar vhp’ers voor de ontwikkeling van Suriname.

  “Carl Breeveld: “Wij laten ons niet als broekies behandelen” 24 May, 07:00
  Een tikje vermoeid is hij wel zo langzamerhand. Gisteren nog een vergadering om alle propagandisten de laatste instructies voor de verkiezingsdag te geven. Daarna een meeting op Onverdacht in Para. En tussendoor interviews, veel interviews. Want DOE moet het van wijk- en huisbezoeken hebben maar vooral ook van de media. En die aanpak lijkt wonderwel te werken, vertelt DOE-voorzitter Carl Breeveld. Zondagmiddag, een uur voor een rondrit door de stad met partijaanhangers, heeft hij tijd voor een gesprek met Starnieuws.

  Breeveld waagt zich niet aan voorspellingen. Vorige week had hij het nog over zes tot zelfs zeven parlementszetels voor DOE op basis van de peilingen, maar ditmaal is hij voorzichtiger: “We gaan niet naast onze schoenen lopen en we zijn ook geen bluffers. Maar ik denk wel dat er iets moois voor ons in de lucht hangt op 25 mei. We merken het ook aan de reacties van andere partijen. Die hebben nu ineens commentaar op DOE. Verder valt mij op dat partijtoppers de peilingen net zo makkelijk naast zich neerleggen zodra de uitslag hen niet bevalt. Dat kan niet zomaar. Peilingen brengen de politiek juist op een hoger plan.”

  Een jaar geleden, toen Breeveld net was benoemd als partijvoorzitter, kwam DOE nog niet eens voor in de peilingen. Breeveld noemt een paar redenen voor de verrassende opmars van zijn partij: een positieve pers, direct contact met de burger, het vermijden van polarisatie en de toon van de campagnevoering: “Politiek heeft voor veel mensen iets negatiefs. Burgers zijn vaak ook teleurgesteld in de leidinggevenden. Ik denk dat onze partij mensen aanspreekt omdat we een nieuw geluid laten horen. En omdat we een boodschap brengen waarin ethisch leiderschap en transparante politiek centraal staan. Bovendien hebben we ook geen schandalen of uitglijers waar mensen ons op kunnen aanvallen zoals dat bij andere partijen wel gebeurt.”

  Hoewel DOE een christelijke grondslag heeft, is dat niet de eerste associatie die de partij oproept. Het partij-imago is er een van ethiek, van normen en waarden. Breeveld bevestigt de christelijke signatuur van zijn partij: “Veel gelovigen kunnen zich vinden in onze ideeën maar we hebben niet een puur christelijke ideologie. In die zin zijn we geen getuigende partij. We staan bijvoorbeeld voor gerechtigheid, eerlijkheid en naastenliefde. De tien geboden zouden we ook heel goed als standaard voor onze moraal kunnen hanteren. Maar we sluiten niemand uit op basis van geloof, kleur, geslacht of wat dan ook.”

  Over bepaalde issues die gevoelig liggen bij een christelijke partij, zoals euthanasie, abortus of het homohuwelijk heeft DOE nog geen standpunt geformuleerd, zegt Breeveld: “Daar moet we rustig de tijd voor nemen. Daarna kan de partij zich daar namens de leden over uitspreken.”

  Naar aanleiding van de gunstige scores in opiniepeilingen organiseerde DOE vorige week donderdag een persconferentie over de koers van de partij na de verkiezingen. De hamvraag is met wie DOE eventueel gaat samenwerken. Hoewel Breeveld en ook Assemblee-kandidaat Regilio Dodson aangaven dat de partij geen enkele partij of partijcombinatie uitsluit, kwam die boodschap niet helemaal goed over in de media, zegt Breeveld: “We hebben gezegd dat we bereid zijn in de oppositie te gaan maar dat werd in een paar tv-programma’s uitgelegd alsof we bij voorbaat voor een rol in de oppositie zouden kiezen. Bij STVS heeft Henry Strijk dat zo gesteld en vervolgens nemen andere programma’s waaronder Panorama dat klakkeloos over. Je kunt je afvragen of Strijk daar misschien een bepaalde bedoeling mee heeft gehad, maar het beeld klopt niet. DOE wil juist het polarisatiemodel doorbreken. In de Surinaamse politiek is bijna iedereen gebrand op namen en personen. Terwijl wij eerst kijken naar het profiel en naar de inhoud.”

  Breeveld benadrukt opnieuw dat DOE open staat voor samenwerking met alle partijen. Natuurlijk heeft dat ook met strategie te maken: het maakt de weg vrij voor kiezers die zijn uitgekeken op het Front en een stem op de Mega Combinatie net een stap te ver vinden. Hij houdt zich op de vlakte over de eventuele samenwerking na 25 mei: “Theoretisch zouden we met het Front kunnen samenwerken. Maar omdat daar zoveel partijen bij betrokken zijn, is dat best een moeilijk verhaal. Ook in de afgelopen regeerperiode hebben we kunnen zien hoe lastig het is om alle partijen bij elkaar te houden. Met zoveel verschillende partners is het moeilijk om een eenduidig beleid te voeren. Met de Megacombinatie zou dat misschien gemakkelijker gaan, maar daarin is weer één partij sterk vertegenwoordigd. Dan hangt het er helemaal vanaf hoe we worden gefaciliteerd in de onderhandelingen. Wat ik wel wil zeggen is dat we ons niet laten behandelen als broekies. Die houding vind ik getuigen van grote arrogantie. Dan moet ik meteen denken aan Henck Arron die het had over padvindertjes bij de militaire coup in 1980.”

  En over Bouterse gesproken, die heeft zich volgens Breeveld zaterdag bij Radio 10 volmondig aangesloten bij de voorwaarde van DOE dat vooraanstaande personen in de regering geen strafblad mogen hebben en dat ze evenmin in een strafproces verwikkeld mogen zijn: “Ik begrijp dat hij het helemaal met ons eens is. Mijnheer DOE heeft gelijk, heeft hij gezegd. Maar vlak voor de verkiezingen zal Bouterse natuurlijk nooit roepen dat hij geen president kan worden.”

  Een van de doelstellingen van DOE is om een nationaal ontwikkelingsplan op te stellen. Zo’n plan waarin visie en beleid voor de komende 25 tot 30 jaar zijn vastgelegd, zou een breed politiek en maatschappelijk draagvlak moeten krijgen. Het streven is vervolgens dat alle politieke partijen zich eraan committeren omdat het land te klein is om elke vijf jaar nieuw beleid te gaan ontwikkelen. Dat klinkt even idealistisch als doordacht, maar of het ook haalbaar is? Breeveld geeft toe dat het geen eenvoudige opgave is, maar hij ziet nu al voortekenen van een nieuw politiek tijdperk: “Mensen als Santokhi, Rusland en Van Ravenswaay richten zich heel sterk op de inhoud. Ze zijn bereid partijbelangen opzij te zetten. Wij willen een beroep doen op een sterkere bewustwording onder politici. Daarom zouden de oudere voormannen bij de grote partijen eruit moeten stappen. Die hebben ieder hun eigen ‘hebi’ waardoor nieuwe ontwikkelingen worden tegengehouden.”

  Op de stoep voor het partijcentrum aan de Waaldijkstraat begint het aardig druk te worden. Veel met partijvlaggen getooide auto’s. Stuk voor stuk gevuld met aanhangers in partijtruien. En wat als een spontane actie begon, mede bij gebrek aan budget voor een afsluitende massameeting, resulteert uiteindelijk in een karavaan van dik vijftig goed gevulde auto’s. Carl Breeveld neemt plaats in de voorste wagen, zijn bovenlichaam steekt door het open dak. Toeterend komt de stoet in beweging. Breeveld zwaait. Zo bedankt hij het publiek: propagandisten, sympathisanten en al die nieuwe kiezers.”


  Maak melding

 12. “Suriname kies voor verandering en ontwikkeling, kies MC.
  Na Mi”

  WELKE VERANDERING!?

  De eeuwige tweede;

  – Sgt. Horb
  – Sgt. Graanoogst
  – Ltn. Cokeveen
  – Ramon (failliet) Abrahams
  – Ing of is Ir. Play(not so)fair
  – Tante Jenny
  – Oom sopie(geheim bankrekeningNR)Jules
  – Een Nederlander van Hindostaanse origine
  – André(Papa was a preacher man)Misbaksel
  – Toekomstige boef Bouva

  DE ENIGE VERANDERING ZAL ZIJN WANNEER HET SLOT IN DE DEUR TE SANTO BOMA VALT.


  Maak melding

 13. @Soko

  onder DDB en Bosje werd gewoon alles gestolen wat los en vast zit. Dus al hadden we meer geld van het buitenland gekregen en/of was de goudprijs hoger. Het volk had er nooit of te nimmer van geprofiteerd.

  @Na Mi
  Je inhoudsloze reactie is zinloos. Iedereen weet al dat de NDP, DDB, Bosjes, etc “schaamteloos tot op het bot” zijn.

  En je #5 is een copie van een ander artikel waarbij de forum leden al hebben aangegeven dat wederom de kretelogie van DDB in schril contract staan met zijn gedrag en de feiten:
  – Versterken rechtstaat: waarom saboteert hij dan processen? Waarom leiden zij matie aan acuut geheugenverlies en waarom komen ze nooit naar de rechtbank?
  – Parlementaire kwaliteit: Waarom was hij dn meer dan een jaar afwezig? Waarom bereiden ze bij de NDP nooit hun zaken voor? Waarom zoeken ze altijd ruzie in de DNA? Waarom komen ze nooit met inhoudelijk argumenten? Waarom sturen ze zulke domme onopgevoede figuren naar de DNA
  – Goede ministers: waarom staan er dan allemaal namen van oude zakken die in het verleden meermalen bewezen hebben volstrekt incompetent te zijn op de kieslijst?


  Maak melding

 14. Het duurt nog even maar met de partijen als DOE en MC en het overduidelijke sociaal contract met de bevolking, waardoor je MC op kan afrekenen. DOE EN MC voor de toekomst van Suriname zonder front.

  MC was de eerste partij in de Surinaamse geschiedenis die formateurs heeft aangesteld.

  “DOE vraagt president onafhankelijke informateur te benoemen 24 May, 14:20
  De politieke organisatie DOE (Democratie en Ontwikkeling in Eenheid) heeft president Ronald Venetiaan vanochtend gevraagd direct na de verkiezingen een informateur aan te wijzen om onafhankelijk van de politieke partijen een regering samen te stellen. DOE komt tot dit verzoek aan de hand van de laatste opiniepeilingen die aangeven dat geen van de partijen genoeg zetels wint om zelfstandig een regering te vormen. Met het aanstellen van een informateur wordt volgens Doe voorkomen dat partijen een onderhandelingsronde beginnen om tot een coalitie te komen. Het grote gevaar daarbij is volgens DOE dat het land in een situatie van polarisatie terecht komt.

  In een brief werd vanmorgen het voorstel aangeboden aan het kabinet van president Venetiaan. Het staatshoofd bleek niet aanwezig. De brief werd namens het kabinet in ontvangst genomen door Carmen Blom. Breeveld gaf haar een korte toelichting op de inhoud. Zo zegt DOE in de brief dat ten koste van alles voorkomen moet worden dat Suriname in een periode van polarisatie terecht komt. Polarisatie moet worden vermeden door een regering met een breed maatschappelijk draagvlak samen te stellen. “Het proces van coalitievorming moet gewoon transparant zijn”, zegt Breeveld.

  DOE stelt voor dat de informateur – het kunnen er ook meerdere zijn – wordt aangewezen in overleg met de grootste partijen en partijcombinaties. Het advies van de informateur moet dan rechtstreeks aan de president, de Assemblee en de partijen worden overgebracht. Op basis daarvan moet vervolgens een proces op gang komen om een regering samen te stelllen. DOE zegt in de brief ervan overtuigd te zijn dat deze werkwijze de basis legt voor een structurele ontwikkeling van Suriname. Daarbij is van belang dat dit voornemen door elke Surinamer wordt gedragen.”


  Maak melding

 15. tan loekoe, wan loekoeman taigi mi, MC o lasi na stre disi, bika na wan njanman combinatie soboeng corruptie na den sport.

  WE WANT NF, WE WANT NEWFRONT, stem FRONTAAAL


  Maak melding

 16. Wat ik vreemd vindt is,dat nergens in de krant van vandaag wordt vermeld de grootste opkomst van de slotmassameeting van de MC in Ocer.Ik heb begrepen dat er 40 bussen uit Nickerie en Coronie terug moesten gaan,omdat er gewoonweg geen plaats meer was.Ocer en eroomheen was tjok vol.In Dagblad Suriname lees je alleen het massameeting verhaal van Grun Djarie en wat Shalendra allemaal gaat doen.Dagblad Suriname profileert zich meer als Front propaganda blad.En dan gaan mensen als DU ons komen uitleggen dat het allemaal domme mensen zijn.Ze weten niet dat domme mensen ook mensen zijn en rechten hebben.
  Acherlijke mensen (Fronters)zijn erger dan domme mensen.


  Maak melding

 17. En nu maar hopen dat als mega wint ze dat geld goed besteden en niet in eigen zakken laat verdwijnen of er weer een brug van gaan bouwen.


  Maak melding

 18. Beste kiezers,
  het laatste woord is aan u, morgen dus
  laat uw stem horen of zwijg voor altijd.

  jaar 2010 is afronding en verschuiving van ons ontwikkeling.

  ik zou zeggen,bij deze verkiezing gebruik jouw hoofd in plaats van je hart.

  laat het niet gek maken door mooie praatjes,beloftes,want het is moment van daden.
  krijg geen spijt van wat je morgen gaat doen
  laat je stem horen op de juiste manier.
  wij moeten elke dag deel uit kunnen maken van de regering,
  na 25 mei 2010 moet een gewone burger gewoon valuta kunnen komen bij de centrale bank.
  zodat u niet langer de gevangene bent van uw eigen gevangenis.
  hetuurvandewaarheid
  shivan .b


  Maak melding

 19. vele doen het nu al in hun broek .

  Suriname is aan flinke verandering toe elk geval niet met deze oud gediende van het front er is een tijd van komen zo ook van gaan.

  de kiezers zullen spreken dan is er voor vele geen weg terug.

  Soso lobie
  sterkte vooral aan degene die zichzelf uit Suriname hebben verbannen, geen weg terug.
  vergeet niet je medicijnen op tijd in te nemen.


  Maak melding

 20. Beste kiezers,
  het laatste woord is aan u, morgen dus
  laat uw stem horen of zwijg voor altijd.

  jaar 2010 is afronding en verschuiving van ons ontwikkeling.

  ik zou zeggen,bij deze verkiezing gebruik jouw hoofd in plaats van je hart.

  laat het niet gek maken door mooie praatjes,beloftes,want het is moment van daden.
  krijg geen spijt van wat je morgen gaat doen
  laat je stem horen op de juiste manier.
  wij moeten elke dag deel uit kunnen maken van de regering,
  na 25 mei 2010 moet een gewone burger gewoon valuta kunnen kopen bij de centrale bank.
  zodat u niet langer de gevangene bent van uw eigen gevangenis.
  hetuurvandewaarheid
  shivan .b


  Maak melding

 21. @12 Wome,

  Je bent blijven hangen, dat je zelfs zalig Horb zijn naam schrijft zegt genoeg over je ziekelijke gemoedstoestand.

  Blijf maar lekker in die achteruitkijkspiegel kijken zoals front, daarom komen jullie geen stap verder, de MC trein kijkt voorruit en heeft het beste voor met het volk, en ze zeggen wat ze gaan doen.

  Heb jij gehoord wat front voor ogen heeft komende tien jaar, nada, notie niets, het was een en al 1980.

  Ik snap eerlijk gezegd die knapkoppen van front niet, ze hebben duidelijk gekozen om het volk niet te vertellen waarom ze op front moeten stemmen, maar dat het volk niet op MC moet stemmen, wat een rare strategie.

  Stem MC of DOE voor verandering en ontwikkeling. Kies je voor front kies je voor achteruitgang en stilstand.


  Maak melding

 22. Domme neusje, ik weet dat je door je overmatig drugsgebruik niet helder kan denken, maar nogmaals speciaal voor jou. Er is een sociaal contract getekend met het volk van Suriname, dus iedereen zou MC ten aller tijde aan het contract kunnen houden, heeft front ook zoiets durven stellen.

  – Versterken rechtstaat: waarom saboteert hij dan processen? Waarom leiden zij matie aan acuut geheugenverlies en waarom komen ze nooit naar de rechtbank?

  Dit is een overduidelijke politieke rechtszaak (zie uitspraken van jessurun in grun dyarie weer afgelopen zondag, politieke beinvloeding).

  MC geeft duidelijk aan dat zij de rechtstaat wil versterken, ze willen geen politieke invloed meer op de rechtsstaat, duidelijke scheiding der machten.

  – Parlementaire kwaliteit: Waarom was hij dn meer dan een jaar afwezig? Waarom bereiden ze bij de NDP nooit hun zaken voor? Waarom zoeken ze altijd ruzie in de DNA? Waarom komen ze nooit met inhoudelijk argumenten? Waarom sturen ze zulke domme onopgevoede figuren naar de DNA

  Hij heeft toch duidelijk aangegeven dat de DNA met de coalitie een en al een poppenkast is, de cijfers spreken voor zich, dit was de meest waardeloze DNA aller tijden, minste wetten zijn aangenomen, ze reisden alleen maar, veachtpartijen, zwaaiende onderbroeken, voorrie die zaken gewoon niet op de agenda zet enkel en alleen omdat de oppositie ze aandraagt, al sinds eind vorig jaar vergaderen ze niet meer alleen omdat de voorie niet wil.

  Voor de rest is je reactie zo dom en inhoudsloos, ik schaam me eigenlijk voor je onwetendheid.

  – Goede ministers: waarom staan er dan allemaal namen van oude zakken die in het verleden meermalen bewezen hebben volstrekt incompetent te zijn op de kieslijst?

  Je etaleert hier weer een schaamteloze onwetendheid, jij dombo, ik zei het al stop met rommelen.

  Voor jou info, op de kieslijst staan, DNA, RR en DR leden mensen die gekozen kunnen worden, deze mensen hoeven dus niet perse minister te worden, een minister kan iedereen worden die capabel en kennis van zaken heeft zoals MC dat voorsteld, anders dan bij front waar ze eerst de ministieries verdeelden en dan minister aanwezen, dus zonder een regeerprogramma of wat dan ook, vandaar dat er geen beleid was maar etnische eilandjes, somo of sardjoe die doodleuk verklaren onze ministerie.

  Daar wil de MC van af, vanaf nu een regeerprogramma en dan de poppetjes die het kunnen invullen, stem dus voor verandering en ontwikkeling, Suriname stem voor MC.


  Maak melding

 23. MC niet in MC?

  Stel dat Mega Combinatie niet in het Machts Centrum terecht komt. Wat dan? Gaan we weer coupen of gaan we ons verlies als echte mannen dragen? En gaan we samen de schouders eronder steken om geliefd Suriname vooruit te helpen? Wat gaan MC’ers doen om hun steentje bij te dragen de komende 5 jaar?
  Gaan ze saboteren en tegenwerken daar waar door anderen hard gewerkt wordt? Wat gaan ze doen met hun grote mond van verandering? Moeten zij dan ook niet veranderen?

  Sommige MC stemmers op dit forum hebben wel verstand. Hopeijk zullen ze dat verstand gebruiken om in te zien dat samenwerking na verlies het hoognodige is wat Suriname nodig heeft. Het is kort dag! Over 5 jaar is Baas 75 jaar en Ocer is niet rolatorvriendelijk.
  Aan een opvolger van Baas wordt niet gewerkt want men heeft het vermoeden dat hij voodoo onsterfelijk is. Gebruik je verstand! Zonder Baas is NDP geen koperen cent waard.
  En als je niet je schouders nu eronder wil zetten maar alleen tegenwerken dan is je eigen land straks ook niets meer waard. Wat dan? Ga je wachten op de volgende blinde coupepleger om erachteraan te gaan lopen?
  Gebruik je verstand! A dee dorro!


  Maak melding

 24. Eigenlijk jammer dat de oude VHP het NF geen gedag zegt. Suriname is echt toe aan andere regeerders. Suriname is toe aan een regering zonder de NPS. Wat mij betreft mogen alle andere partijen samenwerken en de NPS uitsluiten. Ik kan mij niet voorstellen dat de heer Venetiaan deze uitspraken doet. Die man heeft gedurende ruim 10 jaar niets kunnen betekenen voor SU. Altijd weer maar lullen over stabiliteit. Nu teert hij op de stemmen die binnen gehaald zullen worden door de VHP.


  Maak melding

 25. Er zijn vele roependen in de woestijn en het is de vraag of zij zelf de woestijn hebben veroorzaakt danwel dat zijn er toevallig in terecht zijn gekomen.

  Velen hebben een mening en dat mag, maar het is makkelijk in Nederland een rustig achterover te zitten en het dan beter te weten. Vaak genoeg lieden, die niet al teveel voorstellen in de samenleving en niet eens de eigen zaken op orde hebben. Toegegeven er is veel mis in Suriname, maar al die lui die in Nederland wonen en alleen voor vakantie naar Suriname gaan om vaak ook nog eens “de man of vrouw” uit te hangen, kunnen mij gestolen worden. Vraag hen maar wat zij hier in Nederland hebben bereikt. Als ik soms het taalgebruik lees, heb ik het gevoel, dat het vaak niet al te geschoolde lui zijn. Wie de wereld wil verbeteren beginne bij zichzelf. Er hoort veel te veranderen in Suriname, want veel klopt niet, maar als wij de NDP of andere opportunistische groeperingen als de verlossing voor Suriname zien, dan heeft men niet geleerd van het verleden toen deze lui al regeermacht hadden. Iedereen had geld, maar kon er niks mee. Nu heb je geld en kun je er wat mee, maar zoals altijd zal je niet iedereen tevraden kunnen stellen. Stel structurele duurzaamheid voorop en al die opportunisten hebben het nakijken. Nogmaals, er is veel mis in Suriname en er moet veel veranderen, maar de lui die dat nu propageren kunnen dat niet. Hebben al een brevet van onvermogen. Moge de rationele overwegingen zegevieren over hedendaagse emoties, die over een week al niet meer zullen toedoen.

  Volk van Suriname, laat U leiden door weloverwogen feiten en omstandigheden en niet kunstig geconstrueerde luchtspiegelingen.


  Maak melding

 26. Volgens mij kijk ik ook vooruit, ik zie te Santo Boma een celdeur in het slot vallen.
  In de cel is het een en al paars!

  Nu weet ik waarom er zoveel brokken gemaakt worden door de moordenaars, ze kijken alleen vooruit en niet achterom.

  Hier komt het dan; Wie zijn eigen geschiedenis niet kent is gedoemd om nogmaals de fouten te herhalen.

  Denk hierbij aan al de mensenlevens vergooid door jullie geweldenaar. Denk aan al het geld dat van ons gestolen is door de moordenaars. Denk aan de moordenaars die veroordeeld zijn voor het transporteren van coke. Denk aan de moordenaars die onze munteenheid met duizelingwekkend vaart hebben doen kelderen.

  KIES VOOR VERANDERING! Welke verandering?

  De eeuwige tweede? Deze namen waaronder die van HORB (Overigens ook een moordenaar) ook
  al is hij inmiddels dood, zijn allen tweede geweest onder de wakaman baasje moordenaar.
  Over welke verandering heeft u het eigenlijk?
  Hij (de moordenaar) zit er nog steeds, allen waren ze tweede man. Als u niet uitkijkt wordt u dat ook een keer, pas dan goed op jezelf want je baasje ziet je dan als bedreiging, daarom ben je tweede geworden.
  Dan kan hij je beter in de gaten houden. Capice?


  Maak melding

 27. @whome

  “Volgens mij kijk ik ook vooruit,”

  Niet liegen, jij bent een beroeps achteruitkijker, ga zo maar door zou ik zeggen, we hebben jullie allang ingehaald.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.