donderdag, mei 23, 2024
HomeOnderwerpenNatuurJongeren Curaçao loven Surinaams Jeugdparlement

Jongeren Curaçao loven Surinaams Jeugdparlement

-

Does Travel - naar Suriname

PARAMARIBO, 1 apr – “Het Nationaal Jeugdparlement van Suriname is één van de beste organisaties voor de jeugd in de regio en ik vind dat er een mooi jeugdbeleid is, omdat er hier democratisch wordt gekozen. Dat vind ik heel interessant.”’ Dit zegt Gwendell Marcelina, voorzitter van het Jeugdcongres van Curaçao. Er valt van Suriname te leren.

Onder meer het contact met beleidsmakers is een goed leermoment. Marcelina en Milufka Hansen vertegenwoordigen hun land op het Nationaal Jeugdcongres. “Wij moeten ook de problemen van de jongeren doorspelen aan de regering, maar onze stichting heeft in feite niets te maken met de regering. Dus wij vragen ook aandacht en geven kritiek op het beleid van de regering”, zegt Marcelina.

Op zekere punten zijn er ook overeenkomsten. Zo heeft het Nationaal Jeugdparlement ook wel eens moeite toegang te vinden tot de regering. Dit komt maar al te bekend voor. “We spreken de woorden van de jeugd uit, maar het is niet zo dat er altijd naar ons geluisterd wordt of dat er rekening met ons wordt gehouden. Dat is dus een gat in het systeem”, aldus Marcelina.

opening
Fernandes Express
Caribbean Night

4 REACTIES
 1. Geachte redactie

  Dat het Nationaal Jeugdparlement van Suriname één van de beste organisaties voor de jeugd in Suriname en in de regio is en dat het een mooi jeugdbeleid voert en er hier democratisch gekozen wordt, maakt dit parlement tot een uniek jeugdforum in de Amerikas. Maar in hoeverre wordt dat ook beseft en in politiek Suriname naar de juiste waarde geschat.

  Want met de komst van de Front regeerders o.l.v. Drs. Ronald Venetiaan, en mag je gerust stellen, was het de adem inhouden voor dit uniek forum. Het jeugdparlement was namelijk in het leven geroepen tijdens de NDP regering Wijdenbosch onder voorzitterschap van Desire Delano Bouterse, waarvan Wijdenbosch als president van Suriname ook het eerste democratisch gekozen jeugdparlementariërs beëdigde. Vervolgens kreeg dit parlement veel lof uit binnen en buitenland, vanwege haar unieke karakter. Het is voor zover wij weten het enig jeugdparlement ter wereld.

  En alles wat van de NDP afkomstig is (was), moet (moest) volgens het Front met wortel en tak uitgeroeid worden (vind) vond de voorzitter van de NPS Ronald Venetiaan. En als je realistisch denkt, dan valt ook dit parlement daaronder, inclusief de families (kinderen) van militairen tijdens de Revolutionaire periode, als van politici die gelinieerd zijn aan de NDP zelf. En de bitterheid waarmee eerst de NPS parlementariër Otmar Rodgers die aankondiging deed en vervolgens zijn voorzitter Ronald Venetiaan tijdens een meeting in Grun Yari, liet daar geen twijfels over bestaan.

  Maar kan dat zomaar om iets unieks de grond in te boren, alleen maar omdat het wel een uniek Surinaams product is, doch een uitvinding is van je vermeende tegenstander?

  Vandaar dat Marcelina en Milufka Hansen vertegenwoordigers van hun land op het Nationaal Jeugdcongres stelden dat; “onder meer het contact met ‘beleidsmakers’ een goed leermoment is”. Maar hoe zal je in godsnaam goed onderwezen kunnen worden door beleidsmakers die voorbaat al de intentie hebben uitgesproken je met ‘wortel en tak’ te zullen uitroeien. Dan is waakzaamheid geboden met ons jeugdparlement, zolang deze Fronters nog aan de macht zijn.

  “Wij moeten ook de problemen van de jongeren doorspelen aan de regering, maar onze stichting heeft in feite niets te maken met de regering. Dus wij vragen ook aandacht en geven kritiek op het beleid van de regering”, zegt Marcelina.

  Nou Marcelina, alvorens je tot beïnvloeding van ons jeugdparlementariërs overgaat, d.m.v. uitspraken zoals; ‘ kritiek op het beleid van de regering”, stellen wij dat het beter zou zijn je eerst goed te verdiepen in de politieke cultuur van deze Fronters. En je zult erachter komen dat kritiek op hun beleid niet geaccepteerd wordt, vooral niet van een Jeugdparlement die op de lijst staat van objecten die met ‘wortel en tak’ uitgeroeid dienen te worden.

  Maar met het laatste kunnen wij het zeker met u eens zijn, dat er inderdaad een ‘gat’ in het systeem zit. Maar geloof ons maar dat het niet het enige ‘gat’ is die er bestaat, en welke het leven van de burgers zo ondraaglijk maakt. Het is het ‘gat’ in het denken van voornamelijk de oude politieke orde. En in het kader van het bewustzijnsproces kunnen wij stellen dat een psychische als mentale inhaalslag nog ettelijk jaren op zich zal laten wachten, alvorens een nieuwe generatie aan jonge bewuste politici het eind van een tijdperk van ‘jeugdonderdrukking’ kunnen inluiden.

  Wij wensen onze jongeren alvast heel veel, zelfs nog meer succes toe.


  Maak melding
 2. Openbrief aan het Surinaams Nationaal jeugdparlement

  Opo kondre man oen opo! Sranan gron e kari oen. Wans ope tata komopo
  wi moe seti kondre boen. Stré de f’stré, wi no sa frede. Gado de wi fesiman.
  Eri libi te na dede wi sa feti gi Sranan

  God zij met ons Suriname Hij verheft’ ons heerlijk land Hoe wij hier ook samenkwamen
  Aan zijn grond zijn wij verpand Werkend houden we ‘in gedachten Recht en waarheid maken vrij Al wat goed is te betrachten Dat geeft aan ons land waardij

  leiding van het NJP(nationaal jeugd parlement) te weten; de voorzitter van het NJP Adhir Soekhai, ondervoorzitter Melissa Inge, 1e Plaatsvervanger de Griffier en Substituut griffier van het Nationaal Jeugd Instituut Ashwani Doerga en de overige leden. Ik richt mijn brief tot u allen In verband met de 8 december proces en de rumoerige turbulente onzekere periode waarin ons geliefde vaderland Suriname verzeilt is geraakt, en nog verder lijkt te glijden in een donker dal. we hebben de schermutselingen het gekrakeel in het (volwassen) Surinaams parlement gehad. Parlementariërs beschuldigen elkaar van frauduleuze handelingen (de spanning is te snijden)het besmeuren met modder is begonnen en kan eindigen in onnodige bloedvergieten. Wie moet deze juk in de toekomst overnemen en dragen dat is de jeugd en nageslacht voor decennia.

  Wij willen niet eindigen als Kenia door middel van een politiek geschil waar er al meer dan 1000 doden zijn gevallen, ook mede door verdeel en heerst politiek van het westen. Ik denk dat Suriname het station van verdeel en heerst politiek allang is gepasseerd.
  Dit zijn traumatische gebeurtenissen die wij met zijn allen moeten verkomen in switi sranang!

  Mijn verzoek aan u allen leden in het nationaal jeugdparlement is om verzoening/amnestie
  ofwel een waarheidscommissie op te nemen in uw agenda punt en serieus in behandeling neemt en in dialoog treed met de president Drs. Runaldo Ronald Venetiaan .
  Om bij het parlement te pleiten(indienen petitie) voor amnestie/verzoening ofwel waarheidscommissie.

  Ik roep het nationaal jeugdparlement op deze gevoelige beladen job te klaren want zij zijn de jeugd de toekomst van morgen.

  Amnestie,verzoening c.q. waarheidscommissie voor het beladen omstreden 8december proces c.q. 8december tragisch incident in Fortzeelandia.

  De uitbarstingen van alle traumatische koloniale spanningen kwamen op 25februari 1980 tot uitbarsting. De eerste coup van 80/coup van 16. daarna volgde tal van uitbarstingen tegencoups /verzet en bloed vergieten. We kunnen in Suriname 25 februari de maand revolutie aan grijpen voor verzoening/amnestie en vrede.

  Het is nu de tijd van afronding van coups,guerrilla oorlogvoering, burgeroorlog, naar vrede.
  Vrede kan alleen bereikt worden door amnestie/verzoening ofwel een waarheidscommissie.
  Het wapen gekletter is o.a. begonnen in februari’80 en ik eindigt in februari ’08 omtrent het omstreden 8dec. Proces. Aan Surinaamse prominenten c.q. verantwoordelijken de eer voor een harmonieuze samenleving in vrede en pleiten voor verzoening/amnestie.
  Het buitenland is meer geïnteresseerd naar een politieke oplossing als het geschil al geëxalteerd is met bloedvergieten en anarchie (al-la kenya).

  Het beladen omstreden geschil (8dec.proces)in Suriname moet en kan alleen door de gematigde Surinamer met commincens en politiekverantwoordelijkheid op gelost worden en steven/pleiten naar (verzoening/amnestie).

  De uitbarstingen van alle traumatische koloniale spanningen (o.a. de bloederige staking jaren 70, Abaisa, Doedel, Anton De Kom, Mariënburg Hindoestaanse bloederige staking etc.)
  kwamen op 25februari 1980 tot uitbarsting. De eerste coup van 80/coup van 16. daarna volgde tal van uitbarstingen/verzet en bloed vergieten.

  Het is nu de tijd van afronding van coups,guerrilla oorlogvoering, burgeroorlog, naar vrede.
  Vrede kan alleen bereikt worden door amnestie/verzoening ofwel een waarheidscommissie.

  Patriot!!!


  Maak melding
 3. Geachte Patriot,

  Wij kameraden van de bewustzijnsbeweging EBU-Akademiya, groeten u met opgeheven hoofd, borst naar vorende, onze rechterhand in het gelid met de duimvinger naar binnen gericht zoals het een goed kameraad betaamt, met alle respekt onze ogen open naar U gericht.

  Allen die vrienden zijn van onze dynamische jongeren, zijn onze vrienden. Allen die begaan zijn met onze strijd voor ‘waardigheid en zelfrespect’, zijn onze kameraden. En allen die hand in hand met ons willen samentrekken in onze strijd voor waarachtige vrede, welvaart en verzoening, omarmen wij.

  Wij van EBU-Akademiya bieden slechts de mogelijkheden aan, welke wij denken haalbaar te zijn om tot waarachtig vrede, wervaart en verzoening te komen, opdat wij in de toekomst tenslotte samen een missie kunnen vervullen van welzijn en geluk voor allen.

  Echter blijven wij waakzaam en scherp. En met een ‘gezond wantrouwen’ gaan wij de strijd aan met slechts een doel: overwinnen opgrond van vertrouwen, bewustwording, doorzettingsvermogen en geloof in eigen kunnen.

  Wij van de beweging koesteren onze jongeren, in het bijzonder dit uniek Jeugdparlement
  van de Republiek Suriname. En wij zullen niet schromen om jongeren dat ook duidelijk te laten weten.

  Derhalve zullen wij het nimmer accepteren dat zij door wie dan ook, op een sluipende, valse en stilzwijgende wijze met ‘wortel en tak’ uitgeroeid worden, om wat voor rede dan ook. Vandaar ook dat wij uw betoog ondersteunen voor verzoening.

  Wij zullen de uitdagingen van verzoening zeker niet uit de weg gaan, maar tegelijkertijd zijn wij niet van plan om toe te kijken en vervolgens onze hoofden te buigen voor de verraders van ons volk, die meeheulen met de racistische vijanden van ons volk en met hen in het geheim samenzweren om onze volkskinderen geestelijk als lichamelijk wederom te verkrachten, de idealen van het volk te torpederen, om tenslotte de rijkdommen van ons geliefd land voor een happekrap in het belang van buitenlandse multinationals in de uitverkoop te gooien.

  Hiervan zullen wij onze jongeren op de hoogte stellen, hen op voorbereiden en proberen hen optimaal te informeren omtrent hun rol in deze, voor nu en voor de toekomst. Vandaar dat wij allen oproepen onze strijd te steunen en onze jongeren in de Republiek Suriname lees- en studie materiaal en/of boeken toe te sturen.

  Laten wij allen in de geest van Cornelis Gerard Anton de Kom, een begin maken om dit Jeugdparlement van Suriname te overrompelen met allerhande lectuur, literatuur, lees- en studie materiaal en/of boeken, en laten wij hen zichbaar doen merken dat ook wij voor hun staan, zowel hier als daar, nu en morgen en in de verre toekomst.

  Vandaar dat wij ons verplicht voelen, allen alle succes toe te wensen,

  sinds hun geboorte al.

  Strey de fu strey!!


  Maak melding
 4. Geachte EBU- Akademiya,

  Ik raakte heel erg geëmotioneerd door uw positieve, opbouwende betoog.
  Nog bedankt voor uw inspirerende, verzoenende reactie & uw solidariteit’ c.q. bewustwording, eye opener!

  I hope that many will follow!

  Strey de fu strey! Sranang sa wini! Soso lobi nanga krakti!

  patriot


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES