zondag, mei 26, 2024
HomeOnderwerpenGezondheidNierpatiënten verliezen vertrouwen in integriteit minister volksgezondheid.

Nierpatiënten verliezen vertrouwen in integriteit minister volksgezondheid.

-

Does Travel - naar Suriname

[INGEZONDEN] – De vertegenwoordiging van de patiënten heeft op 14 april 2022 samen met de NSS in een gesprek met de Minister van Volksgezondheid en de presidentiële adviseur Dhr. M. Sprengers, kennisgenomen van de ontwikkelingen in het voorbereidingsproces van de Niertransplantaties in Suriname.

De patiënten zijn verheugd dat er nu ‘eindelijk vooruitgang zit in de zaak’; de praktijk is echter dat er geen duurzaam bestuurlijk en organisatorisch model is ontwikkeld. Wij blijven de zaak volgen, ondanks de uitsluiting van ons uit het communicatieplatform.

De patiënten wensen hun algemene visie kenbaar te maken aan de hand van enkele determinanten.

NSS en patiënten zijn niet in het Communicatie Platform opgenomen.
In oktober 2021 moest deze minister, in opdracht van President Santokhi, een communicatie platform oprichten, waarin de NSS en de patiëntenvertegenwoordiging zouden participeren. Dit platform zou de inrichting van een professioneel, duurzaam en veilig niertransplantatie programma helpen begeleiden. De minister heeft tot heden, geweigerd de NSS en patiëntenvertegenwoordiging in dit platform op te nemen.

Gescreende patiënten worden gebruikt als “politieke speelbal”; tweespalt
De patiënten hebben aangegeven dat patiënten die reeds in maart 2021 positief gescreend waren, maar niet allen als 1ste zijn opgeroepen. Andere patiënten werden naar voren geschoven. Zes dagen geleden is in allerijl een officieel schrijven rondgestuurd naar deze 1ste groep patiënten. De minister lijkt, conform zijn modus operandi, een tweespalt te willen creëren onder de patiënten. De patiënten hebben met stijgende verbazing kennisgenomen van dit gedrag.

Misleidende weergave en tijdverlies.
De minister stelt dat de screening nu volop in gang is, hetgeen betekent dat tussen 17 december 2021, na de ondertekening van de intentieovereenkomst, en 9 april 2022 niets is gebeurd. Wederom is er kostbare tijd verloren gegaan. Daarnaast deed deze minister, op 17 december 2021, voorkomen naar de Surinaamse samenleving dat de heer Punwasi, nefroloog, het project zou gaan trekken, terwijl de minister op dat moment wist dat de heer Punwasi naar Curaçao zou vertrekken. Nu is met spoed de heer Goerdat, nefroloog, van stal gehaald. De patiënten vinden dit gedrag verwerpelijk.

Ontbreken van een solide plan om capaciteit, continuïteit en duurzaamheid van de NTx te waarborgen.
Op basis van beschikbare getallen en de huidige stand van de wetenschap is de geschatte vraag naar transplantaties binnen de huidige groep van Surinaamse pre-dialyse en 900 dialyse patiënten meer dan 200 patiënten, waarbij een belangrijk deel van deze patiënten onder 35 jaar is!

Deze minister heeft geen enkele “roadmap” gepresenteerd om deze vraag te dekken. Integendeel hij kiest bewust om schaarste te creëren door te verhinderen dat andere ziekenhuizen deze NTx operaties kunnen verrichten, terwijl o.a. het Sint Vincentius Ziekenhuis (SVZ) wel een volledig plan had gepresenteerd. De President heeft op 3 maart 2021 hoogstpersoonlijk een NTx polikliniek in het SVZ  geopend!

Minister houdt bewust een inefficiënt, kosten-verslindend dialyse systeem overeind. 
Het is bekend dat de kosten van de gezondheidszorg in Suriname sterk groeien, maar dat transplantaties juist een enorme kostenbesparing opleveren. Immers de besparingen uit de dialyse kunnen worden gebruikt om de NTx te financieren. De patiënten kunnen niet begrijpen, anders dan dat niet-patiënten belangen worden gediend, dat deze minister dit gegeven niet in overweging heeft genomen en met een professionele en transparante aanpak met de stakeholders tot een structureel beleid is gekomen.

Schijn argument van “duplicering van kosten” om monopolie positie te rechtvaardigen.
Onterecht heeft deze minister gesteld dat alle activiteiten moeten worden geconcentreerd in AZP.

De patiënten zijn er voorstander van dat patiënten uit oogpunt van veiligheid, capaciteit en continuïteit een keus moeten hebben door middel van een gespreide infrastructuur met goede onderlinge samenwerking. Hierdoor wordt de capaciteit vergroot en is het NTx programma minder kwetsbaar. 

De minister voert een actief beleid om endogene groei (investeringen in technologie, innovatie en menselijk kapitaal) in andere zorginstellingen vrijwel onmogelijk te maken, zelfs als de financiering niet uit het budget van het ministerie van volksgezondheid komt. De patiënten vinden dat een zeer kwalijke zaak. 

Achterstand van minimaal 1 jaar.
Alle voorbereidingen die nu gaande zijn waren reeds 1 jaar geleden in samenwerking met Amsterdam Universitair Medisch Centrum (AUMC) in werking gezet in het Sint Vincentius Ziekenhuis. Het AUMC had reeds een uitgewerkt businessplan en risicoanalyse in het SVZ, in samenwerking met het Diaspora Medical Team (DMT), gemaakt en goedgekeurd!

Hetzelfde AUMC heeft, na politieke inmenging van deze minister in september 2021, zonder opgave van redenen een ongewis pad gekozen, waarbij het SVZ nu geen rol speelt. De patiënten betreuren de dubieuze rol van het AUMC, die juist op voordracht van het DMT naar Suriname is gehaald. 

Ongeldige intentieovereenkomst (17 december 2021) tussen AZP, SVZ, AUMC en regering van Suriname.
Terwijl er op 8 maart 2021, op aanwijzing van President Santokhi, een samenwerkingsovereenkomst is getekend op het Paleis van de President, tussen het AZP, SVZ, DMT en de regering van Suriname, tekent deze minister een nieuwe intentieovereenkomst met het AZP, SVZ en AUMC op 17 december 2021. 

Op 1 April 2022 blijkt deze intentieovereenkomst beëindigd te zijn en wordt er nu in een “juridische niemandsland” gewerkt aan een zogenaamde screening van patiënten in het AZP, terwijl de huidige directie van het SVZ niets eens weet dat het AUMC deze week Suriname zou bezoeken!

Het eigenlijke werk van de MOU is nu pas in volle gang. SVZ is middels ‘crowding out’ beleid buiten gesteld.

Conclusies
Het gevoerde beleid kan worden getypeerd als een van gemiste kansen, onnodige vertraging, onnodige handhaving van hoge kosten, discriminerend, monopolistisch en groei eliminerend.

De lange termijn consequenties zijn dat er bij afwezigheid van een planmatige en financieel onderbouwde visie, geen perspectief en richting is voor de patiënten. 

De hoge kosten van dialyseren zullen nog langer door de Surinaamse belastingbetaler gedragen moeten worden.

Door de monopolistische inslag van het beleid, kunnen andere zorginstellingen zoals het SVZ kunnen geen eigen traject van endogene groei inzetten, hetgeen discriminerend is naar het SVZ.

Onterecht is het beleid geformuleerd vanuit de beperkingen in plaats van de aanwezige dynamiek van de samenleving en stakeholders, en wordt er kennelijk geen lering getrokken uit de positieve ontwikkelingen (good practices) uit het verleden.

Suriname kan veel beter indien de gezagsdragers bereid zijn tot rechtvaardige en rechtmatige communicatie in een dualistische omgeving.

Geschiedenis
We brengen in herinnering dat de Surinaamse gezondheidszorg eind jaren 90 ook in een deplorabele staat verkeerde. Suriname heeft middels een eenmalige donatie van de Japanese Grand Aid aan het AZP, de cardiochirurgie opgestart (o.l.v. DMT) en tot de dag van vandaag ook de vruchten daarvan kan plukken.

De Zusters van Liefde uit Tilburg zijn in 1916 vanuit de Katholieke identiteit (barmhartigheid, zorg voor de zieken en zwakken) met 0 (nul) cent begonnen om de gezondheidszorg in Suriname te ontwikkelen. Ditzelfde SVZ, kroonjuweel van het RK Bisdom Paramaribo, dat van grote maatschappelijke waarde is gebleken en trots wordt gedragen door de o.a. de 117.000 mensen tellende Rooms Katholieke Gemeenschap, wordt nu rucktsichtlos aan de kant gezet nadat zij het initiatief met DMT hebben genomen.

Steven Tjang-A-Sjin 

(namens de patiënten op de transplantatie wachtlijst)

opening
Fernandes Express
Passion in concert

10 REACTIES
 1. u valt deze minister aan , maar u moet eens drie jaar terug kijken , toen zou toch de start zijn van niertransplantatie , weet u nog wat die minister zei dit jaar 2019 zal er hier in Suriname niertransplantaties verricht worden , maar het geld dat daar voor nodig was is helaas gestolen , simpel he en toen ging het niet door meneer steven tjang , ja u partij heeft alle geld gestolen


  gemodereerd
 2. steven tjang , dinsdag wordt misschien wel de minister van volksgezonheid vervangen , nou dan zal u met de nieuwe minister aan tafel moeten zitten
  u kunt beter naar ddb gaan en vragen baas kunt u ervoor zorgen dat de nierpatiënt naar cuba kunnen gaan op uw kosten want u heeft geld genoeg


  gemodereerd
 3. en maar eeuwig terugkomen met dat bouterse gezeik?
  heb je nu echt niets anders watje
  even goed lezen en dan zie je dat de minister alles aan het dwarsbomen is, maar begrijpend lezen is blijkbaar teveel gevraagd.
  dus dan maar weer over die lul van een bouta beginnen, fiep triest weer


  gemodereerd
 4. Steven Tjang-A-Sjin geeft op meerdere punten aan totaal niets te begrijpen van de problematiek. Met name het vinden van een geschikte donor is altijd een enorm probleem. Ik kan mij het ongeduld onder patiënten heel goed voorstellen maar niemand is gebaat bij het ongefundeerd onrust stoken. Juist in het belang van deze patiëntengroep moet je extra zorgzaam zijn in je reacties. Dat mis ik in voorgaande stuk.
  Ook zijn ze niet gebaat bij de zoveelste overleggroep of cie. Steven Tjang-A-Sjin zou op grond van zijn LinkedIn profiel toch moeten begrijpen dat een Poolse Landdag nooit een oplossing is!!


  gemodereerd
 5. Bepaalde mensen hier blijven hangen in het verleden. Steeds maar op elk onderwerp diezelfde klaagzang. We leven nu en kijken vooruit. Die visie van meneer Tjang, gaat over de huidige problematiek die er is met de dienstdoende minister. Het zou fijn zijn om daar op te reageren .. en niet steeds maar uw persoonlijke grieven hier te spuien


  gemodereerd
 6. De meest waardeloze regering en meest onbekwame ministers.
  Het slechtste dat Su kon krijgen.
  Triest voor de patiënten. Dat geld voor Dubai en al de zinloze reizen had nuttig besteed kunnen worden. Nog niet 1 investeerder gezien.


  gemodereerd
 7. WAT, de nierpatiënten zullen blij zijn met je kortzichtige commentaar.
  Deze minister had allang zijn biezen moeten pakken, zijn aanblijven zorgt voor meer ellende en achteruitgang in de zorg. President, bij deze minister heb je geen evaluatie gesprek nodig,, stuur hem direct de laan uit, hij moet uw beleid uitvoeren, als hij niet in staat is, dan moet hij maar weer huisarts gaan spelen (opkrassen).
  De partijen in het zorgveld zijn deze minister met zijn fratsen totaal beu, het is genoeg.
  WAT, er is genoeg geld zegt de president, (prudent beleid) pé a moni de.


  gemodereerd
 8. Ndp rommel.
  Ze gaan letterlijk over lijken.

  Die kledingverkoper uit nickerie is alleen maar minister geworden omdat zijn broer bij staatsolie zat en die andere in het leger.
  Wat heeft deze paarse stinkrat achtergelaten; miljoenen us dollars aan buitenlandse schulden. Een slm-vliegtuig werd als private jet gebruikt om die veroordeelde rond te vliegen. Honderden paarse ratten met een gratis ziekenfonds-pas. Fam die op kosten vd staat in het buitenland studeren. Jaren onbetaald lidmaatschap vd WHO.

  Tsjang, wat heeft de ndp de afgelopen 10jr gedaan voor de nierpatiënten. Leg uit!
  Je bent ontiegelijk dom als je denkt dat deze regering binnen enkele maanden die stinkrommel van jullie kan opruimen en tegelijkertijd zorgen voor een goed geoliede gezondheidszorg.

  De enige vergelijking die je kunt maken is met de bouta/adhin regering, dus bespaar me die achterlijke quasi verontwaardigende opmerkingen.


  gemodereerd
 9. En daarom worden commissies of werkgroepen geformeerd om de problemen en uitdagingen te inventariseren en te analyseren en om uiteindelijk met een constructieve oplossing te komen.

  Want laten we eerlijk zijn, de bende van Bouta heeft een ravage achtergelaten waarvan een gemiddelde Afrikaanse politicus zich zou schamen.

  Het probleem is niet de onwil van de regering Santokhi maar het probleem is dat dom-Suriname impulsieve en kortzichtige oplossingen verwacht. Dom-Suriname heeft geen geduld om verder en beter na te denken voor duurzame oplossingen. Nee, voor dom-Suriname is de oorzaak van het probleem niet belangerijk. Dom-Suriname heeft nu eenmaal een pur bruku weri bruku mentaliteit en als ze zelf niet meer uitkomen schuiven ze de schuld en de verantwoording naar een ander.

  Tot 2010 ging het beter met Suriname maar daarna kwamen de paarse plunderaars weer aan de macht.

  Wat heeft de NDP tussen 2010 en 2020 verbeterd ?
  Geen ene moer !

  En nu lopen ze het onderontwikkelde volk weer op te hitsen en zorgen ze weer voor destabilisatie !

  Niet storen.
  Slim-Suriname heeft de leiding.
  Justitia Pietas Fides. Krakti !


  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES