OPINIE: ‘Wijziging kiesstelsel vereist!’

10
Suriname krijgt pluimpje van CARICOM Missie voor organisatie verkiezingen

[INGEZONDEN] – Het vraagstuk inzake wijziging van de huidige Kieswet, c.q. het Kiesstelsel is voor elke rechtgeaarde Surinamer een dringende vereiste. De roep tot wijziging dateert reeds uit de jaren 60 en het wordt steeds luider. Het voorstel tot een wijziging werd toen door de Actie Groep o.l.v. mr. P. Chandi Shaw gedaan. Het moest een stelsel worden met het oog op representativiteit en democratie en dat meer in overeenstemming moest zijn met de samenstelling van de gemeenschap.

Er werd gepleit voor het stelsel van Algehele Landelijke Evenredige Vertegenwoordiging. De wijziging resulteerde in het feit, dat bij de verkiezingen van 25 maart 1963 het aantal Statenzetels werd uitgebreid van 21 tot 36 zetels. Bij de algemene en geheime verkiezingen van 15 maart 1967 werd het aantal Statenzetels van 36 tot 39 uitgebreid. Dit aantal werd gehandhaafd tot de verkiezingen van 31 oktober 1977.

De geplande verkiezingen van 15 maart 1980 ging als gevolg van de Staatsgreep op 25 februari 1980 niet door.  Pas op 25 november 1987 werden er weer verkiezingen gehouden. 

In 1984 was een Nationale Assemblee ingesteld, dat een nieuwe Grondwet en Kiesregeling had voorbereid. Dit werd na een Referendum aangenomen. De Nationale Assemblee zou voortaan bestaan uit 51 zetels. Daarnaast werden tevens de instituten, zoals: ressortraden en districtsraden ingesteld. Over hun functioneren en werkwijze bestaan er veel twijfels; ze worden eerder gezien als geldverslindende organen met weinig of bijna geen noemenswaardige inbreng.

Het aantal ziet er als volgt uit : 104 dr – leden en 708  rr- leden, met 51 DNA- leden komen we op een totaal van 863.  Met zoveel politieke handlangers zou het land wel behoorlijk ontwikkeld moeten zijn. In vergelijking met andere landen met meer inwoners, die minder vertegenwoordigers hebben, dan is het Surinaamse  parlement en overige organen te groot, log en een luxe. De retorische vraag die bij de samenleving rijst, is wat het rendement is ! 

Een goed gebaar.

Als de president van het land, Zijne  Excellentie Chandrikapersad Santokhi stelt, dat het vraagstuk van de wijziging  van het Kiesstelsel door de regering is opgepakt, dan is dat heel prijzenswaardig te kwalificeren. ( Juni 2021 ). Voorts gaf hij toe, dat een ieder de wijziging van het Kiesstelsel wil en het zal toejuichen. Het moet appelleren aan het democratisch- en rechtvaardigheidsgevoel in de gemeenschap. 

Na de roep voor de eventuele wijzigingen van de omstreden Kieswet door diverse politieke partijen, organisaties en individuen, die voorstanders zijn  van een Landelijke Evenredigheid, is het raadzaam dat dit voorstel net als de andere wetten met de meeste voortvarendheid wordt behandeld en gewijzigd. Dit teneinde de volkswil ten uitvoer te brengen en een juiste weergave te geven.  De president heeft tijdens de laatste algemene politieke beschouwingen in november 2021 antwoord gegeven op de vraag van het DNA- lid, Asiskumar Gajadien met betrekking tot zaken omtrent de wijziging van de Kieswet. Deze wet die zo omstreden is en een ondemocratisch beeld vertoont, moet volgens de president wel op basis van een breed draagvlak en consensus plaatsvinden.

 In dit kader kunnen enkele voorstellen worden meegenomen.

 • De honorering, bepaalde privileges en de nodige veranderingen doorvoeren, als ook de loskoppeling van de dubbele en meerdere salarissen. Het toucheren van meerdere salarissen voor gekozen DNA-leden, die tevens ambtenaren zijn, moet tot het verleden behoren. 
 • Het aanstellen van DNA-kandidaten dient te voldoen aan bepaalde ontwikkelingsniveau en het eisen van een bewijs van goed gedrag moet worden verplicht.
 • Gepleit wordt voor het afschaffen van het orgaan op ressortraadsniveau.  De districtsraad spreekt meer tot de gemeenschap en is ook geen logorgaan. ( Per ressort één lid ).               Er wordt meer gedaan / gepresteerd op dit niveau dan op ressortniveau. Het systeem van raadsleden (Gemeenteraad) is in Nederland wel anders. Daar weet je exact in welke gemeente je woont, terwijl in ons land sommigen niet eens weten in welk ressort ze wonen. De bevoegdheden van de bovengenoemde organen zijn  vastgelegd in artikel 164 van de Grondwet. De werkwijze en bevoegdheden zijn tevens vastgelegd in de artikelen 167 en 168.
 • Intrekking van pre-electorale combinatieverbod; dit is echter in strijd met artikel 20 van de Surinaamse Grondwet. Het betalen van een borgsom moet ook nader worden bekeken.
 • Het invoeren van een “ gemengd systeem “ wordt dezerzijds ernstig in overweging gegeven. Dit voorstel houdt concreet in, dat elk district één zetel krijgt toegekend ( in totaal 10 zetels ); terwijl de overige 41 zetels middels een landelijke algehele evenredigheidsstelsel worden verkozen.

Het huidige districtenstelsel brengt de democratische aspiraties van het Surinaamse volk, zoals in de Grondwet vastgelegd onvoldoende tot uiting. Mijn intentie is slechts een aanzet te geven, zodat er een initiatiefwet tot wijziging van de Kieswet ingediend kan worden en de discussie daartoe op gang kan komen. Het volk verdient conform de democratische principes veel beter. In een democratisch bestel moet de stem van alle burgers in principe een evenredig gewicht hebben. De wil van het volk staat boven elke wet en hun wil moet zonder meer worden gerespecteerd.

Tenslotte een citaat van Nelson Mandela :  “A winner is a dreamer who never gives up “ !

Roy Harpal. 


10 REACTIES

 1. Goede dag mr/ mevrouw.
  Wie zal zijn eigen graf graven.
  Dwz: het zal nooit in deze termijn plaats vinden.
  X partijen zullen nooit mee stemmen.
  Ik vind t heel jammer dat mensen forceren naar iets dat niet zal gaan gebeuren.
  Als er een wijziging komt na deze periode.
  Ik VERWOORD:
  Er is niks om te wijzigen.
  FIJNE DAG VERDER
  gemodereerd

 2. Zeer zeker!

  De randvoorwaarden voor deelname aan de politiek; aanpassen en strikt uitvoeren. Verplicht minimaal opleidingsniveau en absoluut geen crimineel verleden. Dit voorkomt, zoals nu het geval is, dat het land wordt bestuurd door criminelen.

  Heel belangrijk is ook de algemene ontwikkeling van de kiezers, omdat die uiteindelijk de keuze maken.
  Niet iedereen hoeft professor te zijn, maar de basisregels voor normen en waarden moeten voldoende zijn.
  Je kunt niet met weeën en een ontsluiting van weet ik veel hoeveel cm, ergens op een stoep gaan liggen in de hoop om geholpen te worden. En je partner moet ook beseffen dat de fakeboek weldoener, niet in staat is om iets voor je te regelen met Nederland behalve een plekje in de gevangenis voor zichzelf.

  Aanpassen die wet!
  gemodereerd

 3. Wijziging van het kiesstelsel gaat komende jaren niet plaatsvinden. Zijne excellentie Ronnie Brunswijk gaat dat nooit ondersteunen. Ook de NDP zal het niet toestaan. ABOP en de NDP hebben een meerderheid in het parlement (10+16). Droom maar lekker.😴😴
  gemodereerd

 4. Tenslotte een citaat van Nelson Mandela : “A winner is a dreamer who never gives up “ !

  Hebben de blanken in Zuid-Afrika ook niet gedaan, decennia lang. Ze waren winners?
  gemodereerd

 5. ABOP en NDP hebben geen meerderheid in DNA, omdat de ABOP deel uitmaakt van de coalitie en de NDP van de oppositie.
  gemodereerd

 6. Prima voorstel, maar voordat dit als wetsvoorstel door de DNA is en de grondwet hierop is aangepast, zijn we een paar jaar verder. Het is hoogst aannemelijk dat nu mindere goden de smaak van macht te pakken hebben, dit initiatief zolang mogelijk zullen tegenhouden.
  In elk geval wel goed dat men beseft dat Suriname dankzij haar krakkemikkig kiesstelsel niet vooruit komt en dat de tijd meer dan rijp is om dat aan te passen.
  gemodereerd

 7. Een wijziging aanbrengen (de wens van vele teleurgestelden, vooral NPSers) in het huidige kiesstelsel klinkt plausibel, maar is dat ook zo.
  Roy, je haalt de periode 1963 aan, waarbij mr. P. Shandi Shaw volgens jou voorstander was voor de dezelfde voorstellen die jij nu aanhaalt, (in mijn beleving waren het twee anderen, een zekere Currie en ….. als ik het goed heb), een districtenstelsel gecombineerd met een (verkapte) landelijke evenredige kieslijst. Ook in 1963 was men overtuigd van vernieuwing, doch zij die voorstanders (de kliek die erop uit was haar politieke macht te behouden) waren, zijn zwaar bedrogen uitgekomen. De voorstanders die dachten hun slag te slaan kwamen bedrogen uit, ze verloren de verkiezing. De NPS was tegen de vernieuwing, maar kwam als enige, als de grote winnaar uit de verkiezing. (Weet men deze sneer naar de voorstanders nog: ’de waarheid is een sterke drank, die haar schenkt oogst zelden dank’)
  Nu anno 2021 is de NPS grote voorstander van vernieuwing, omdat net als de klacht van toen, men het onbillijk vindt dat er een groot aantal stemmen verloren gaat (vooral in kiesdistrict Par’bo), wat men ondemocratisch vindt.
  Welke kiesstelsel is nu democratisch!!!
  Later bleek dat het nieuwe kiesstelsel ook niet gebracht heeft wat men dacht. Integendeel zelfs. De paddestoelen (kleine partijen) kwamen de grond uit. Dit zal nu ook gebeuren. Als het goed is voor de ontwikkeling van het land zal nog moeten blijken.
  Geen enkele kiesstelsel is feilloos, welk kiesstelsel men ook gaat invoeren, er zullen steeds gebreken eraan kleven die tot nieuwe moeilijkheden kunnen zorgen.
  Volgens mij is het beste kiesstelsel (welke??), een die kan zorgen dat Suriname in alle facetten vooruit kan stuwen in de vaart der volkeren.
  gemodereerd

 8. Waarom wordt het niet vermeld dat papa Lacho dit systeem heeft gecreëerd. Hij heeft dit gedaan dat de hindoestanen nooit nooit aan de macht moeten komen. Daarom zijn de verdeelsleutels zo krom. De binnenlanden, didtrikt Para, disyrikt Coroni enz. op 500 kiezers één zetel. Kirskring 2 disyrikt su r iname waar de meeste van de hindoestanen wonen op 20.000 één zetel. Stad paramaribo waar de meeste kleurlingen wonen op 12.000 stemmen 1 zetel. Dit is een gecreëerde feit door een hindoestaan zelf. En dat is zo krom geweest dat suriname werd onafhankelijk ZONDER meerderheid van stemmen c.q. dat de meerderheid van de bevolking het eens was. Maar puur op basis van zetels in onevenredige verkiezingen.
  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.