Burgers kunnen wisselkoersovertredingen melden via speciaal nummer CBvS

21
US dollars

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft per 12 oktober 2020 een speciaal nummer ingesteld ten behoeve van het publiek, waarmee ze wisselkoersovertredingen en -overtreders, al dan niet anoniem, kunnen melden. Dit in navolging van de aanpassing van de door de bank gepubliceerde wisselkoersen en daarmede de effectuering van het beheerst-zwevend wisselkoersarrangement per 22 september 2020.

“Het hanteren van hogere verkoopkoersen dan de gepubliceerde verkoopkoers van de CBvS voor de Amerikaanse dollar is geenszins toegestaan. De wisselkoersverhoudingen ten opzichte van overige buitenlandse betaalmiddelen worden afgeleid van de desbetreffende verkoopkoers en de gangbare internationale koersnoteringen” aldus de bank.

De samenleving kan via het telefoonnummer 425338 melding doen van wisselkoersovertredingen en –overtreders. De telefonische infolijn is bereikbaar op alle werkdagen van 8:00u – 15:00u. De bank zal de meldingen registreren en aan de hand hiervan, voor zover de overtreders onder haar toezicht staande financiële instellingen zijn, geëigende maatregelen treffen.

Voor zover de overtreders andere dan deze financiële instellingen zijn, zal zij tezamen met de bevoegde overheidsinstanties en autoriteiten passende acties ondernemen. De CBvS doet andermaal een dringend beroep op de samenleving om de wisseltransacties uitsluitend te verrichten met de onder haar toezicht staande deviezenbanken en wisselkantoren.


21 REACTIES

 1. Als ik kan wisselen tegen een hogere koers dan de door de regering aangegeven kunstmatige koers zonderonderbouwing dan ga ik echt niet doorgeven bij wie ik mijn US$ en of eurotjes heb ingewisseld.
  Want dan kan ik mijn voordeel op mijn buik schrijven. Trouwens waarom zou ik?
  Laat de CBvS met een realistische koers komen want dit is niet de juiste weg.


  Maak melding

 2. Wat moeten ze doen als ze meer krijgen bij het inwisselen van de dolores. H e t mes snijdt aan 2 kanten zou men zeggen. Ik weet wel wat ik zou doen, niet kop een slechts verkopen/inwisselen.


  Maak melding

 3. Bigi Sma @@ al komt de bank met een realistische koers op de zwarte markt zal je altijd meer krijgen dat is toch logisch Dus wat praat jij soso law sanie 🤣😂🤣😂🤣 je bent wel grappig


  Maak melding

 4. Daarom dat het maar niet goed kan komen in Suriname hoe hard er wordt geprobeerd.Sommigen hier kiezen liever voor een koers die op straat te vinden is en beseffen helemaal niet dat zij zelf schuldig zijn de koersen omhoog te brengen!
  Dan gaan ze protesteren en staken dat de koersen hoog zijn en de regering Santokhi niets doet.
  Surinamers het land heeft jullie nodig.Werk mee met President Santokhi,..Eenheid mensen,toon eenheid..


  Maak melding

 5. Bongo Bita
  Als ik op vakantie ben en ik kan mijn eurotjes kan wisselen tegen 1 op 22 i.p.v. 1 op 14 dan ben ik een dief van mijn eigen zak omdat de prijzen in de restaurants en de warungs en de rotishops en de winkels etc gebaseerd zijn op zwarte markt koers omdat de CBvS de markt niet van de door hun gevraagde hoeveelheid valuta kan verstrekken tegen de door de CBvS bepaalde koers.
  Dus eerst moet ik wisselen tegen 1 op 14 en moet prijzen betalen van 1 op 22 en zo gek ben ik niet.


  Maak melding

 6. Psssst……op leonsberg wordt er gewisseld en gedealed bij opa D….ook vandaag op zijn 75ste verjaardag…lieve mensen..wens opa D nog vele slapeloze nachten toe namens het verarmd surinaams volk voor de rest van zijn leven. Ook de paarse wc worongs


  Maak melding

 7. Dit is een totaal verkeerde actie van de CBvS. Het is hun taak om de wisselkoers met andere instrumenten onder controle te houden. Wat ze nu doen is het paarse wanbeleid kopiëren.

  Iedereen weet dat verdere koers stijgingen niet te voorkomen zijn. Die zijn gewoon het gevolg van 10 jaar paars wanbeleid en economische ontwrichting. Zodra de economie weer wat stabiliseert zullen en terechte looneisen komen en wordt een prijs-loonspiraal in gang gezet met de bijbehorende inflatie en koersstijging. Destijds toen Veni overnam zagen we dat ook.
  .
  Het is economische waanzin om te denken dat een door de CBvS opgelegde koers gaat werken. De regering doet er goed aan om iedereen die dat denkt op te sodemieteren en over te gaan tot een beleid dat de economie wel op de rails kan krijgen met een zo klein mogelijke inflatie.


  Maak melding

 8. Dit staat allemaal in de valutawet en nu doen ze net of ze de wil hebben uitgevonden en dat doet deze regering met heelveel dingen ze doen net of ze projecten hebben bedacht maar dat zijn plannen van de vorige regering


  Maak melding

 9. Enige oplossing stop met de dollars en euro als betaalmiddel in ons land. We wonen in Suriname, als het lukt in andere landen. Waarom kan het niet lukken in Suriname. Begint bij Telesur en SLM.. Regering komen en Regering gaan. We blijven in dezelfde shit. Wanneer houdt het op om niet meer met met valuta te betalen in Suriname, terwijl wij krijgen eind van de maand SRD.


  Maak melding

 10. Die lijn zal het vast heel druk hebben, maar niet heus….
  Zal een wonder zijn als je een bankinstelling telefonisch kunt bereiken. Tegenwoordig kun je toch ook appen en mailen, hebben ze die optie niet.


  Maak melding

 11. De komende maanden zal koers zal nog meer stijgen omdat reizen vanuit het buitenland naar Suriname beperkt is tot noodzakelijke reizen. Vele toeristen zullen met de jaarwisseling wegblijven. De overheid zal de importen drastisch moeten inkrimpen waardoor de vraag naar dollars en euro’s zal afnemen. Santokhi moet problemen oplossen en niet met halfzachte maatregelen voor de dag komen. De wet van Amzad Abdoel kan Santokhi redden.


  Maak melding

 12. ric jij zal wel de grootste verklikker zijn met je oranje smoel , jij verneukt jou eigen paarse vrienden en geeft ze aan , , pas maar op je paarse vrienden zullen jou die oranje kleur in je smoel weg timmeren dat het donker paars wordt en daarna zwart en dan zeggen ze die ric is een vieze vuile overloper van paars naar oranje hup VHP hup


  Maak melding

 13. hé rob g , denk je dat ze voor jou komen met de kerst lamzak , , jij bent nog erger dan covid en vele mensen willen niet meer naar Suriname komen omdat daar een persoon die rob g heet en ze helemaal geen behoefte hebben om eventjes naar hun vaderland te gaan , , ja rob g (bouta) is het niet beter als je vertrekt naar je dictator vriendje maduro van venezuela met de kerst , , als je nog kans krijgt want je moet 2 november voor het gerecht verschijnen en het vonnis wordt dan volstrekt en dan 20 jaar brommen , wordt dus een zwarte kerst


  Maak melding

 14. Haha, het blijft lachen. Een of ander kopstuk van de ndp riep ooit: we kunnen het allemaal zelf, we hebben meer dan 1000 economen.
  Een zichzelf tot econoom benoemde behoort wellicht tot deze groep.
  Hij haalt drie zaken aan
  1) Ik lees dat de koers de komende maanden verder zal stijgen; Nou dat zou kunnen
  Verklaring werd gegeven: omdat reizen vanuit het buitenland naar Suriname beperkt is tot noodzakelijke reizen. Vele toeristen zullen met de jaarwisseling wegblijven.
  ALS je alles hieromheen constant houdt dan is dit niet onjuist. Voorwaarde is dus al het andere niet mag veranderen (economen spreken van de ceteris paribus clausule; cp). Maar het kan.

  2) rob stelt dat hierdoor de overheid haar importen zal moeten beperken,,,,,, waardoor de vraag naar dollars en euro’s zal afnemen.(refererend aan hetgeen hij in de regels hiervoor had geschreven,) Dit is ook weer niet onjuist althans het stuk vóór de komma. (natuurlijk weer onder cp voorwaarde)
  Maar hij vliegt GRUWELIJK uit de bocht, net als die vele automobilisten door een kinderlijke fout te maken namelijk het laatste deel van zijn zin ,het stukje na de komma, : ..waardoor waardoor de vraag naar dollars en euro’s zal afnemen.
  Tja, dus de vraag naar dollars en euro’s zal afnemen. Maar dit zal de koers toch juist laten dalen. Een ieder minus één weet dat als de vraag afneemt de prijs NIET Zal stijgen, eerder zal dalen.
  Daarmee haalt hij hetgeen hij gesteld heeft onder punt 1 (en zelf onder punt 3) onderuit.
  Ik vind dit echt ONGELOOFLIJK STOM.

  3) Ik lees verder (derde opmerking ): de wet van Amzad Abdoel kan Santokhi redden.
  dit was de wet die werd afgeschoten, die werd dorgedrukt tegen beter weten in. Een wet die zomaar werd bedacht, zonder enige kennis van zaken en zonder de belangrijkste actoren, de banken, hierin te betrekken. Deze wet werd dus de prullenbak ingegooid en die zou nu weer tevoorschijn moeten worden gehaald?
  Ik ben de slechtste niet, dus ik kan het begrijpen, maar dan moet er veel worden aangepast.


  Maak melding

 15. WET van ……………………………………………….., houdende regels met betrekking tot verdere
  ordening van valutatransacties en het valutaverkeer (Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren) ———————————————————————-
  ONTWERP
  DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME.
  In overweging genomen hebbende, dat – in het kader van de duurzame ontwikkeling van Suriname, alsmede in verband met de aanvulling van het handhavingsregime van de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 en het tegengaan van moneylaundering en financiering van terrorisme – het wenselijk is het contante betalingsverkeer zo veel als mogelijk te ontmoedigen en het girale betalingsverkeer zoveel als mogelijk te stimuleren, witwassen en speculeren met vreemde valuta te voorkomen is het van eminent belang om ter ordening van valutatransacties en het valutaverkeer verdere regels vast te stellen.
  Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet:
  Definities
  Artikel 1
  In deze wet en daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
  a. de Bank: de Centrale Bank van Suriname;
  b. de algemene banken: kredietinstelling als bedoeld in de Wet Toezicht Bank en
  Kredietwezen (S.B. 2011 no. 155);
  c. wisselkantoren: een wisselkantoor als bedoeld in de Wet Toezicht Geldtransactie-
  kantoren 2012 (S.B. 2012 no. 170);
  d. geldovermakingskantoor: een geldovermakingskanoor als bedoeld in de Wet Toezicht
  Geld-transactiekantoren 2012 (S.B. 2012 no. 170);
  e. wisselkoers: de combinatie van een bied- en een laatkoers voor vreemde valuta zoals door
  de Bank bij beschikking is vastgesteld;
  f. speculeren: het kopen en verkopen van vreemde valuta tegen een hogere prijs dan
  vastgesteld door de Bank;
  g. Toezichtsorgaan: het interdepartementaal toezichtsorgaan als bedoeld in artikel 6.
  Bepaling wisselkoers
  Artikel 2
  1. De Bank publiceert de wisselkoers op haar website of anderszins.
  2. Het is een ieder verboden voor vreemde valuta transacties een andere wisselkoers te hanteren
  dan de wisselkoers zoals gepubliceerd door de Bank.
  3. Het is de algemene banken verboden welke kosten dan ook in rekening te brengen voor transacties in vreemde valuta, anders dan door de Bank na overleg vastgestelde reguliere banktransactiekosten.

  Transacties in vreemde valuta Artikel 3
  1. Het is een ieder, anders dan degene die bij of krachtens wet daartoe bevoegd is, verboden om transacties, van welke aard dan ook, in contanten te plegen in een andere munteenheid dan de Surinaamse Dollar. Ten aanzien van de wissel- en geldovermakingskantoren is het bepaalde in artikel 4 van toepassing.
  2. Het is een ieder verboden om overeenkomsten, van welk aard dan ook, te sluiten waarbij contante betalingen en/of ontvangsten in een andere munteenheid dan de Surinaamse dollar kan plaatsvinden.
  3. De in lid 2 genoemde overeenkomsten zijn van rechtswege nietig.
  4. Het is een ieder verboden contante vreemde valuta, over te maken, via een geldwisselkantoor of welk ander medium dan ook dan via de algemene banken, de Bank of een geldovermakingskantoor.
  5. Het is verboden om prijzen van goederen of diensten in een andere munteenheid dan de Surinaamse dollar aan te geven.
  6. Het is verboden om advertenties te plaatsen of te doen plaatsen waarvan prijzen van goederen of diensten in een andere munteenheid dan de Surinaamse dollar wordt aangegeven.
  7. Voor alle transacties geldt de wisselkoers zoals die bij beschikking van de Bank is vastgesteld en door haar bekendgemaakt.
  Het verhandelen van vreemde valuta
  Artikel 4
  1. Het is een ieder verboden om vreemde valuta in contanten te kopen bij wisselkantoren of elk
  ander natuurlijk persoon of rechtspersoon.
  2. Het is wisselkantoren verboden vreemde valuta aan een ander te verkopen dan aan de Bank. 3. Wisselkantoren zijn verplicht alle serienummers van alle door hen opgekochte vreemde valuta te noteren en dagelijks te rapporteren aan de Bank.
  4. Wisselkantoren zijn verplicht de opgekochte valuta met de bijbehorende serienummers als bedoeld in lid 3 binnen twee werkdagen aan de Bank te verkopen, tegen een door de Bank vastgestelde wisselkoers en winstmarge.
  5. Het is de algemene banken verboden om vreemde valuta voor stortingen in ontvangst te nemen zonder een verklaring van herkomst van de middelen. Bij beschikking van de Bank kan een minimumbedrag worden vastgesteld, waarvan het bepaalde in de eerste volzin niet van toepassing is.
  Bijzondere bepalingen
  Artikel 5
  1. Alle rechtspersonen of natuurlijke personen zijn verplicht ten minste zestig procent van hun
  exportopbrengsten te repatriëren.
  2. Voor zover het betreft exportopbrengsten uit de mijnbouwsector wordt het percentage repatriëring van deze opbrengsten vastgesteld op vijftig procent. De President kan het in het eerste volzin genoemde percentage verhogen en stelt eveneens de ingang van deze repatriëring bij Presidentieel Besluit vast binnen zes maanden na de inwerkingtreding van deze wet.
  3. Alle rechtspersonen of natuurlijke personen die goederen importeren of noodzakelijke buitenlandse betalingen moeten verrichten zijn verplicht hun betalingen via de algemene banken of de Bank te doen geschieden, onder overlegging van de ter zake benodigde

  documenten. Indien het betreft de import van goederen die niet binnen een door het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme gestelde termijn bij de douane worden ingeklaard stelt het toezichtsorgaan een onderzoek in naar de transactie. Indien blijkt dat het toegekend bedrag aan deviezen meer bedraagt dan de waarde van de geïmporteerde goederen, wordt na onderzoek en vaststelling wordt het verschil teruggestort.
  3. Het is voor de algemene banken verboden om vreemde valuta te verkopen aan natuurlijke personen anders dan voor reis, onderhoudsplicht, studie, medische doeleinden of voor de aanzuivering van credit cards. De Bank kan, na overleg met de algemene banken, bij beschikking nadere regels vaststellen met betrekking tot deze verkopen.
  4. De Bank is gehouden om elk kwartaal het totaal aan deviezeninkomsten en uitgaven van de Staat te rapporteren en de prognose voor de rest van het lopende jaar daaraan toe te voegen en te publiceren op haar website.
  5. De minister van Handel, Industrie en Toerisme stelt een lijst van essentiële importgoederen vast. Het betreft tenminste de categorieën van voedingsmiddelen, medicamenten, productiemiddelen en voor de overheid noodzakelijke producten.
  6. In geval de Bank een negatief deviezenverloop voor het betreffend jaar rapporteert, worden door de Regering casu quo het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme maatregelen getroffen om de import van niet-essentiële goederen tijdelijk te beperken, zodanig dat de deviezenuitstroom en de deviezeninkomsten tenminste aan elkaar gelijk worden.
  Toezichtsorgaan Valutatransacties en Transactiekantoren Artikel 6
  1. Er is een Toezichtsorgaan Valutatransacties en Transactiekantoren.
  2. In het bestuur van het Toezichtsorgaan hebben zitting afvaardigen van de ministeries belast met financiën, handelszaken en met justitiële zaken, de Deviezencommissie, Bureau Nationale Veiligheid en de Centrale Bank van Suriname (CBvS). De directeuren van voornoemde instellingen hebben qualitate qua zitting in het bestuur van het
  Toezichtsorgaan.
  3. De samenstelling van het bestuur van het Toezichtsorgaan, alsmede andere zaken het
  Toezichtsorgaan en haar medewerkers rakende, worden bij staatsbesluit nader geregeld. Het Toezichtorgaan is bevoegd de ondersteuning van zowel de politie als de Economische Controle Dienst in te roepen bij de uitoefening van hun controle- en opsporingstaken.
  4. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 worden de toezichthoudende taken van de Centrale Bank van Suriname ingevolge de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012, uitgeoefend in samenspraak met het Toezichtsorgaan.
  Taken en bevoegdheden van het Toezichtsorgaan
  Artikel 7
  1. Het Toezichtsorgaan controleert en inspecteert alle geldtransactie- en overmakingskantoren
  op al hun transacties, met betrekking tot uitvoering van deze wet.
  2. Het Toezichtsorgaan heeft de bevoegdheid om overal binnen te treden waar zij een redelijke
  vermoeden hebben van overtreding van deze wet. Een woning treden zij echter zonder toestemming van de bewoners niet binnen dan met een last van de vervolgingsambtenaar of vergezeld te zijn van een hulpofficier van justitie.

  3. Het Toezichtsorgaan heeft de bevoegdheid toezichthouders te plaatsen in alle geldtransactie- en overmakingskantoren om haar taken beter te kunnen uitvoeren.
  4. Het Toezichtsorgaan heeft de bevoegdheid om alle vreemde valuta onmiddellijk tijdelijk in beslag te nemen bij een redelijke vermoeden dat onderhavige wet niet wordt nageleefd. Indien het bewijs van de overtreding wordt geleverd is het bepaalde in artikel 9 van toepassing.
  5. Het Toezichtsorgaan is bevoegd gepland en ongepland steekproeven te nemen om de naleving van de wet te toetsen.
  6. Het Toezichtsorgaan rapporteert rechtstreeks aan de ministers en de Bank.
  7. Bij staatsbesluit kunnen, ten aanzien van de taken en bevoegdheden van het Toezichtsorgaan, op voordracht van de minister van Justitie en Politie nadere regels gesteld.
  In dit staatsbesluit wordt eveneens de middelen van het Toezichtsorgaan vastgesteld.
  Artikel 8
  Met de opsporing van de feiten strafbaar gesteld in deze wet zijn behalve de in artikel 134 van het Wetboek van Strafvordering bedoelde ambtenaren, eveneens belast de door de Ministers
  aangewezen functionarissen van het Toezichtsorgaan.
  Straf- en bestuursmaatregelen
  Artikel 9
  1. Op overtreding van het bepaalde in artikel 2 lid 3, artikel 3 leden 1, 2, 4, 5 en 6, artikel 4 de leden 1, 2, 3, 4, 5 en 6 en artikel 5 leden 1, 2 en 3 is de Wet Economische Delicten van
  toepassing.
  2. Indien het betreft overtreding van artikel 5 leden 1 en 2 wordt aan de overtreder geen toestemming voor export meer verleend totdat aan de plicht tot repatriëring is voldaan.
  3. Van degene die een vergunning bezit van een wissel- en of overmakingskantoor en een misdrijf begaat als bedoeld in lid 1 wordt tevens de vergunning onmiddellijk ingetrokken. Van deze intrekking is de Bank verplicht een publicatie op haar website te plaatsen.
  4. De in verband met overtreding van deze wet in beslag genomen goederen en gelden ingevolge het Wetboek van Strafvordering, worden verbeurd verklaard, ook in het geval dat ten aanzien van bedoelde goederen en gelden door degene aan wie deze toebehoren de legale herkomst ervan niet kan worden aangetoond.
  5. Het bepaalde in lid 4 laat onverlet de mogelijkheid tot teruggave van de goederen en gelden ingevolge het Wetboek van strafvordering voor zover deze daartoe gronden aanwezig zijn.
  Overgangs- en Slotbepalingen Artikel 10
  1. Bij de inwerkingtreding van deze wet worden de wisselkoersen voor de eerste maal vastgesteld op de op die dag geldende officiële door de Bank gepubliceerde wisselkoersen.
  2. De Bank kan binnen 10 werkdagen met de wisselkantoren, indien voor deze overgangsfase door de Bank nodig wordt geacht, speciale regelingen treffen met betrekking tot de eerste opkopen van hun valuta, hetgeen binnen deze periode dient te geschieden .

  3. De bij de inwerkingtreding van deze wet bestaande overeenkomsten als bedoeld in artikel 3 lid 2 dient binnen 30 dagen na bedoelde inwerkingtreding te worden gewaardeerd in Surinaamse Dollar overeenkomstig de wisselkoers als bedoeld in lid 1.
  Artikel 11
  1. Deze wet kan worden aangehaald als de Wet ordening valutatransactie en valutaverkeer
  2020.
  2. Zij wordt in hert Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd.
  3. Zij treedt in werking met de ingang van de dag volgende op die van haar afkondiging.
  4. De ministers van Financiën, Handel, Industrie en Toerisme en van Justitie en Politie zijn
  belast met de uitvoering van deze wet.
  Gegeven te Paramaribo, de


  Maak melding

 16. Die baken kunnen me mijn rug op.
  Even noodgedwongen met mijn europas bij de, RBC 1000 srd. Word er 125 euro van mijn rekening afgetrokken, een dag erna bij een cambio 100 euro gewisseld tegen een koers van 1 op 16, wie is er nu gek, moet ik die banken sponsoren, prakizeer er niet over


  Maak melding

 17. Pico
  dank je voor de blootstelling waarom ik RobG heb gevraagd zijn stompzinnigheid voor zich te houden.
  Vooral jou uiteenzetting van de wetmatigheid van vraag en aanbod is goed te snappen.
  Wellicht niet voor RobG.
  Hopelijk dat Pony nu wel nu inziet dat jij en ik RobG niet als wilden aanvallen maar eerder willen wijzen op zijn liefde voor de vorige regering. Dat mag hij maar dan wel verdedigen met onderbouwde meningen en niet met luchtbellen die geen geluid produceren.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.