VHP delegatie uit Suriname vertrokken naar China

21
VHP delegatie uit Suriname vertrokken naar China
De Chinese muur in China.

PARAMARIBO, 3 dec – Een delegatie van de VHP in Suriname is op uitnodiging van de ‘International Department of the Central Committee of the Communist Party of China (CPC)’ afgereisd naar China. De voorzitter van de VHP, Chan Santokhi leidt de zeven personen tellende delegatie, die een combinatie is van jonge mensen met diverse deskundigheid en die elk een vooraanstaande positie bekleden binnen de Partij.

Mondiaal wordt steeds vaker een beroep gedaan op China voor het nemen van meer verantwoordelijkheden om een bijdrage te leveren aan het mede helpen oplossen van grensoverschrijdende vraagstukken van de 21ste eeuw zoals o.a. klimaatverandering, internationaal financieel economische kwesties, armoedebestrijding, voedselveiligheid, migratie, tegengaan van verspreiding van massavernietigingswapens, aldus de partij in een persbericht.

De opkomst van China biedt uitdagingen en kansen in het kader van Zuid-Zuid samenwerking aan landen die hun ambities willen realiseren en die meer behoefte hebben aan inhoudelijk en lange termijn perspectief. Het bezoek van de VHP delegatie aan China dient gezien te worden in het kader van een bredere betrokkenheid van buitenlandse partners voor duurzame ontwikkeling van Suriname schrijft de partij.

21 REACTIES

 1. Giwani Zeggen

  Dat het kiesstelsel van Suriname gewijzigd moet worden, staat als een paal boven water. Echter, wat de NDP en VHP nu willen doen, is je reinste kiezersbedrog. Op de eerste plaats heeft dat te maken met het moment waarop deze twee partijen de wijzigingen willen doorvoeren; anderhalf jaar voor de verkiezingen van 2020. Dezelfde VHP, bij monde van voorzitter Santokhi, was in januari 2014, toen de partij in de V7-combinatie zat, nog fel tegen het veranderen van de spelregels zo kort voor de verkiezingen.

  Destijds ging het primair om een verbod om combinaties. Santokhi noemde dat voornemen van de NDP destijds ondergronds. En nu wil de partij die de mond vol heeft over rechtstaat en democratie meewerken aan juist datgene waartegen in 2014 werd geprotesteerd. Met de verkiezingen in aantocht en de drang om zelf in het machtscentrum te komen, tonen de VHP en Santokhi hun ware gezicht. Althans, voor wie in de illusie leefde dat ze gezworen vijanden waren. Daar kom ik later op terug.

  Van de NDP weten wij intussen dat zij zich niks aantrekt van de mening van anderen, ook al hebben die gelijk. Zie de Amnestiewet, de Naschoolse Nyan Patu, de Basiszorgverzekering en ga zo maar door. De exponenten van de NDP legden hun wil in de jaren tachtig met wapens op. Anno 2018 doen ze dat middels de dictatuur, zo u wil tirannie, van de meerderheid van 26 zetels in De Nationale Assemblee. En bij die doctrine van machtsmisbruik en parlementaire dictatuur, wil de VHP zich nu aansluiten.

  Dat er al jaren wordt gesproken over wijziging van het kiesstelsel en het nu eindelijk ervan moet komen, is een drogreden. Overigens, als de VHP echt een democratisch stelsel voorstaat, gaat ze niet alleen voor de wijziging van de manier waarop de rr- en dr-leden worden gekozen. Het echte onrecht van het Surinaamse systeem zit hem in de opdeling van het land in kiesdistricten en het toegewezen aantal zetels. Dat leidt, ondanks het systeem van evenredige vertegenwoordiging, tot over-representatie van grote partijen als de NDP en de VHP en ondervertegenwoordiging van kleinere partijen.

  Vraag het maar aan de BVD en DOE. In het verleden haalden ze duizenden stemmen maar geen of één zetel. De A-Combinatie haalde beduidend minder stemmen, maar veel meer zetels. Door combinaties te verbieden, hopen de NDP en VHP op twee uitkomsten. Of partijen gaan op in de NDP of VHP, of ze gaan alleen de verkiezingen in. Dat laatste leidt tot versplintering van stemmen, iets dat alleen maar in het voordeel werkt van de grote partijen, zoals de VHP en de NDP. Dat bij landelijke evenredigheid er veel kleine partijen met één of twee zetels in het parlement zouden komen, iets dat niet wenselijk is volgens exponenten van de VHP, is weer zo een drogreden. Het is de kiezer die bepaalt welke partij een zetel(s) verdient, en niet de VHP en NDP.

  Voor wie het is vergeten, lees mijn column van juni vorig jaar terug, in de nasleep van het ontslag van Eugene van der San als minister van Justitie en Politie. Ik zei u toen al dat wij van alles kunnen op- en aanmerken op zijn handel en wandel, behalve op zijn eerlijkheid. Daarom haalde hij zo uit naar de VHP. Omdat hij wist van de contacten tussen toppers van de NDP en VHP. Desondanks was hij het mikpunt van kritiek van de VHP-fractie. In zijn verontwaardiging verklapte hij het verbond dat achter de schermen werd gesmeed en nu tot volle wasdom komt. Het was zijn einde als minister.

  Kennelijk gaat het de VHP en Santokhi om slechts één ding: terugkeren in het machtscentrum. En daar moet alles voor wijken; ook ethiek en oprecht democratisch handelen. Uiteindelijk is het woord aan u, de kiezer, op 25 mei 2020. U moet zich er echter van bewust zijn dat een stem op de NDP een stem op de VHP betekent en eens stem op de VHP is een stem op de NDP. De coalitie is al gesmeed, de tactieken worden uitgerold. VHP en NDP, Bouterse en Santokhi, het zijn twee handen op één buik!
  Bron:
  Lees meer: COLUMN: Twee handen, één buik – DWT


  Maak melding

 2. ddb is de aller grootste misdadiger van Suriname sinds 25 november 1975.
  Hij:
  – is veroordeeld tot 11 jaar gevangenisstraf door de rechtbank in Nederland voor drugshandel vanuit Suriname naar Nederland,
  – heeft een eis van 20 jaar gehad van de krijgsraad/rechtbank van Suriname voor de 8 december 1982 moorden,
  – zal door DEA in Miami Florida voor de rechtbank moeten verschijnen voor poging tot cocaine transport naar de USA. Boerenveen heeft dat al aan de lijve ondervonden
  – pleger met 15 andere soldaten van de staatsgreep van 25 februari 1980 in Suriname,
  – hoofdverdachte 8 december 1982 8 december moorden,
  – gaf het bevel om de amnestiewet op 4 april 2012 te wijzigen door de DNA van Suriname, dat niet van toepassing is voor de 8 december 1982 strafzaak, omdat die al bij de krijgsraad/rechtbank al in behandeling was,
  – heeft Suriname 3 x skeer gemaakt. Ziet U maar hoe Suriname en de Surinamers financieel, economisch, sociaal voor staat sinds 25 februari 1980,
  – heeft door Suriname naar de afgrond gebracht er voor gezocht dat er zeer grote armoede is ontstaan en daardoor ondernemers failliet werden, werknemers op straat kwamen, het leven onbetaalbaar werd, zeer grote criminaliteit, uitverkoop van de natuurlijke hulpbronnen aan multinationals, meer de belangen van Suralco ondersteunt dan de belangen van Suriname, ziet u dat Suralco/Alcoa zich aan de Brokopondo Overeenkomst,

  Wat heeft Suriname en de Surinamers aan de ndp, ddb, gezin ddb, familie adviseurs, ( eddy jozefzoon die met zijn luchtkasteel tram/treinverbinding van Poelepantje van Onverwacht, voor miljoenen euro aan boeken heeft gekocht in Nederland die in de magazijn van het ministerie van onderwijs zijn blijven liggen,
  – met zijn luchtkastelen: 18.000 woningen, bruggen over de grensrivieren, diepzeehaven, grootste cassavemeelfabriek van het Caribischgebied, 2 de Dubai, enz, enz.

  Volk Van Suriname, Surinamers, wie houdt, wie voor de gek?
  ddb is bezig met zijn enige eigen belang, nl niet in de gevangenis te rechtkomen voor misdaden tegen de menselijkheid en zichzelf, gezin, adviseurs, vrienden stinkend rijk te maken en in welvaart en welzijn te leven, in grote weelde te leven en het Surinaamse Volk in heel grote armoede en heel grote ellende te leven.

  ddb, ndp sodemieter op! Oe graatie, stelletje uitbuiters en armoede scheppers.

  Volk van Suriname, Time4Change!, ja toch?

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding

 3. @Django,

  bedankt voor u commentaar, maar kunt u het ook inhoudelijk weerleggen. Het is
  wel makkelijk om te zeggen ga naar psycholoog, ik heb liever tegen argumenten.


  Maak melding

 4. Santokhi de wolf in schaapskleren valt door de mand. Eindelijk kleur bekennen
  in de video laatst draait hij nog om de hete brij heen. Santokhi aast op de functie
  van vice president en Bouterse blijft gewoon president alles wordt achter de schermen
  geregeld. Het volk van Suriname wordt weer de grote verliezer nog eens 5 jaar dezelfde
  rotzooi. Het olifantje van Santokhi heeft de waarheid ontmaskert en verhaaltje
  uitgeblazen.


  Maak melding

 5. Wie heeft santokhi nou meegenomen.
  Jammaars, chatrisch, gyjanies uit de aria,of senatendarme.
  Het blijft een raadsel.
  De 6 Hindoes die de macht hebben binnen de VHP.
  Moet dit de geloofwaardigheid garanderen.

  Erg en nog eens een keer erg.

  Tjee


  Maak melding

 6. Wie heeft santokhi nou meegenomen.
  Jammaars, chatrisch, gyjanies uit de aria,of senatendarme.
  Het blijft een raadsel.
  De 6 Hindoes die de macht hebben binnen de VHP.
  Moet dit de geloofwaardigheid garanderen.

  Erg en nog eens een keer erg .

  Tjee


  Maak melding

 7. Door VHP hebben jullie wat te vreten. Kijk zelf wat in Guyana gebeurd is, je mag je eigen taal niet spreken en veel door Christenen bekeerd. Hoop dat China Suriname over neemt en stuur de rest naar Ghana.


  Maak melding

 8. Vliegende hollander , in je hele epistel staan veel feiten maar ook aannames en vermoedens, voor hetzelfde geld word er een coalitie gevormd als de VHP de grootste wordt en dat acht ik niet onmogelijk met 1 van de andere partijen , gegadigden genoeg, het is helemaal niet gezegd of bevestigd dat ze met de NDP in zee gaan, eerst maar eens afwachten wie de meeste bordjes met b b+ r weggeeft aan de grillige kiezer. want dat er met verstand gekozen gaar worden door de meerderheid betwijfel ik.


  Maak melding

 9. In 2005 wilde NDP niets met NDP Te maken hebben. Nu gaan ze net als de NDP ook alleen de verkiezingen. Dat recht hebben ze, temeer,omdat ze van 1975 voortdurend belazerd zijn. Na de verkiezingen kunnen ze alsnog gaan kijken met welke,partijen samen 28,kunnen bemachtigen. Levert de NDP bijv de helft Dan gaan ze met de NDP in zee. Is een logische stap.


  Maak melding

 10. In 1987 heeft de VHP intensief samen gewerkt met Bouterse om het land in de juiste richting te stuwen.
  Als het huidige beleid in 2020 niet veranderd, kan het vele jaren gaan duren voor er herstel komt. Ben bang dat het dan een mafia staat wordt. Het zou veel beter zijn om het veranderingsproces samen met de NPS en de ABOP tot stand te brengen, maar dat kan ook na de verkiezing. Tot nu toe hebben de andere partijen over de rug van de VHP zetels gehaald en ik kan mij daarom heel goed voorstellen dat de VHP na 2 keer te zijn misleid op eigen kracht de verkiezing ingaat


  Maak melding

 11. Het probleem in Suriname is dat niemand te vertrouwen is.Onbetrouwbaarheid heet hier flexibel.Volgens jouw stem je op een tegenstander van Bouterse en aan het eind van de rit zit hij op zijn schoot en je hebt dus in feite toch op Bouterse gestemd.Voorbeelden in overvloed.Ze zeggen in volks belang te handelen.En je kan alleen maar toekijken en niets doen.


  Maak melding

 12. De NDP heeft in zowel 2010 als in 2015 getracht een samenwerking aan te gaan met de VHP. De VHP heeft dit aanbod beide keren terecht afgeslagen. Ik acht een samenwerking tussen de VHP en de NDP alleen mogelijk als de NPS even zwak blijft als nu het geval is.
  Voor de stabiliteit van het land is het goed als er een regering wordt gevormd met minimaal 30 zetels.
  Ik denk dat de VHP alleen zal samen werken met de NDP, als Bouterse terug treed.


  Maak melding

 13. @Mokro,

  De NDP heeft na de verkiezingen van 2015 met de VHP een coalitie willen vormen.
  Echter de achterban van de NDP wilde dat niet en Bouterse is daarin meegegaan.
  Bovendien had Bouterse van de VHP gezegd dat die partij alleen maar uit leugenaars bestond en een corrupte partij is. Hij zou de helft van de VHP laten opsluiten om de corruptie praktijken. Nog niets heeft Bouterse niemand van de VHP laten opsluiten, bang als hij is dat ook de corrupte praktijken van de NDP naar boven zullen drijven.
  De VHP heeft toen ook geweigerd om met de NDP een coalitie te vormen.
  Van 2010 tot 2015 had de NDP al veel fouten gemaakt, waardoor toen al de bevolking verarmd raakte. Toch heeft de bevolking voor de tweede keer op de NDP gestemd. Nu is de bevolking helemaal verarmd. Bouterse weet als geen ander dat de VHP nodig is om het land weder op te bouwen.
  Daarom zal wederom bij een overwinning in 2020 door de NDP de VHP weer worden benaderd voor het vormen van een coalitie en de VHP zal dan meegaan.


  Maak melding

 14. Zo heeft Santhokhie kleur bekend. Ze hebben 6 waardeloze corrupte vhplee ers meegenomen niet 6 Surinamers met verstand van zaken doen. Jammer gemiste kans om te laten blijken dat de vhp een partij is die nationale staatsbelang in de hoogste vaandel dracht.


  Maak melding

 15. De VHP is op een puur opportunistische en kortzichtige wijze bezig. Het gaat de partij opbreken. Ze graven hun eigen graf op deze wijze.
  Na 2025 is de kans groot dat NDP, VHP en NPS niet meer bestaan.


  Maak melding

 16. In ieder geval gaan ze op eigen kosten. Niet op ’s landskosten. Ondertusswen schijten en pissen het gros der ndp paria’ s hoe rond te komen en te overleven. De paarse jongeren volgen het pad der misdaad op als hun soso lobi didibri misleider, zoon Dinoka en Merika. Nekls no fout.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.